Velg en side

Damalion Norge skrivebord

Gjøre forretninger i Norge

Offisielt kjent som Norges konge, er Norge et skandinavisk land nord i Europa. Landet er kjent for sin fantastiske naturlige skjønnhet, høye levestandard og sterke økonomi.

Norge har et stabilt forretningsmiljø og er et attraktivt reisemål for utenlandske investorer. Det har også et robust forretningsklima, preget av en stabil økonomi og dyktig arbeidsstyrke.

Norge tar imot utenlandske investeringer, og det er en enkel prosess å starte virksomhet i landet. Landet har en høyt utdannet og dyktig arbeidsstyrke, høy grad av åpenhet, lav korrupsjon og en sterk rettsstat.

Landet er kjent for sin høye grad av åpenhet, lav korrupsjon og sterke rettssikkerhet. I tillegg oppmuntrer Norges regjering aktivt til utenlandske investeringer, noe som gjør det enkelt for bedrifter å etablere seg i landet.

Totalt sett er Norge et utmerket reisemål for bedrifter som ønsker å utvide sin virksomhet. Landet har et stabilt forretningsklima, en dyktig arbeidsstyrke og en godt utbygd infrastruktur. Norge tilbyr også mange muligheter for bedrifter i ulike sektorer, noe som gjør det til et attraktivt reisemål for utenlandske investeringer.

Fordeler med å gjøre forretninger i Norge

 • Norge har en stabil og velstående økonomi, med høy levestandard og lav arbeidsledighet. Landet er kjent for sitt robuste sosiale velferdssystem, som sikrer at innbyggerne nyter høy livskvalitet.
 • Norge har en høyt utdannet og dyktig arbeidsstyrke. Landet har også en sterk arbeidsmoral og en forpliktelse til fortreffelighet, noe som gjør det til et attraktivt reisemål for bedrifter.
 • Norge har et sterkt og pålitelig rettssystem, som gir et høyt beskyttelsesnivå for næringslivet. Landet er også kjent for sin lave korrupsjon og høye nivåer av åpenhet.
 • Norge er ikke medlem av Den europeiske union, men det er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Dette gir bedrifter tilgang til det europeiske markedet, uten regulatoriske byrder ved EU-medlemskap.
 • Den norske regjeringen støtter næringslivet og oppmuntrer aktivt til utenlandske investeringer. Det er også flere insentiver og tilskudd tilgjengelig for virksomheter som investerer i forskning og utvikling.
 • Landets satsing på fornybar energi og bærekraft gjør det også til et attraktivt reisemål for virksomheter som prioriterer miljøansvar.
RETTSSYSTEM

Rettssystemet i Norge bygger på den sivilrettslige tradisjonen, som også er kjent som det kontinentale rettssystemet. Dette systemet er først og fremst basert på skriftlige lover og vedtekter, i motsetning til sedvanerettssystemer som er basert på rettsavgjørelser og presedenser.

Det norske rettssystemet er delt inn i to hovedgrener:

 • rettsvesenet som omfatter Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene,
 • den utøvende makt som omfatter regjeringen og administrasjonen.

Høyesterett er den høyeste i Norge, og den har det siste ordet i alle juridiske spørsmål.

Det norske rettssystemet er kjent for sin åpenhet og etterlevelse av rettssikkerheten. Det er også kjent for sin effektivitet og tilgjengelighet.

Utenlandske investeringer i Norge

Utenlandske investeringer i Norge er generelt velkommen og oppmuntret av den norske regjeringen. Landet har en stabil og velstående økonomi, og den tilbyr en rekke muligheter for utenlandske investorer i ulike sektorer.

Utenlandske investorer kan investere i Norge gjennom ulike kanaler, inkludert etablering av ny virksomhet, kjøp av eksisterende virksomhet eller investering i eiendom. Den norske regjeringen pålegger ingen restriksjoner på utenlandsk eierskap, og utenlandske investorer nyter samme juridiske beskyttelse som innenlandske investorer.

Norge er også medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), som gir utenlandske investorer tilgang til det europeiske markedet, uten reguleringsbyrder ved EU-medlemskap.

Utenlandske investorer er underlagt de samme juridiske og regulatoriske kravene som innenlandske investorer. Det norske rettssystemet er kjent for sin åpenhet og etterlevelse av rettssikkerheten, noe som bidrar til å gi et stabilt og forutsigbart rammeverk for utenlandske investorer.

Samlet sett er utenlandske investeringer i Norge velkommen og støttet av den norske regjeringen.

Enhetsvalg i Norge

Det finnes flere forretningsstrukturer tilgjengelig for selskaper som opererer i Norge. De vanligste forretningsstrukturene er:

Enkeltmannsforetak (Enkeltpersonforetak)

Dette er den enkleste og vanligste typen virksomhetsstruktur i Norge. Det eies og drives av en enkelt person.

Egenskaper

 • Det er ikke juridisk skille mellom eier og virksomhet.
 • Den har en enkel og rimelig å sette opp
 • Eieren er personlig ansvarlig for virksomhetens gjeld
 • Overskudd skattlegges som personinntekt

Partnerskap (Ansvarlig selskap)

Dette er en norsk næringsstruktur der to eller flere personer eier og driver virksomheten sammen.

Egenskaper

 • Det eies og drives av to eller flere personer
 • Partnerne deler fortjeneste og tap av virksomheten
 • Hver partner er personlig ansvarlig for interessentskapets gjeld
 • Partnerskapet skal ha en skriftlig partnerskapsavtale
 • Overskudd skattlegges som personinntekt

Aksjeselskap

Et aksjeselskap er en separat juridisk enhet fra sine eiere. Aksjonærene eier selskapet, og deres ansvar er begrenset til hvor mye kapital de har investert i selskapet.

Egenskaper

 • Det må ha minst én aksjonær og et styre.
 • Det er en separat juridisk enhet fra eierne
 • Aksjonærene eier selskapet
 • Aksjonærenes ansvar er begrenset til mengden kapital de har investert i selskapet
 • Overskudd er underlagt selskapsskatt

Allmennaksjeselskap

Et allmennaksjeselskap ligner på et aksjeselskap, men det er underlagt mer omfattende rapporterings- og opplysningskrav.

Egenskaper

 • Det må ha minst to aksjonærer
 • aksjene kan omsettes på en børs
 • Overskuddet er gjenstand for selskapsskatt

Avdelingskontor (filial)

Et avdelingskontor er en egen del av et utenlandsk selskap som driver virksomhet i Norge.

Egenskaper

 • Avdelingskontoret er ikke en separat juridisk enhet fra det utenlandske selskapet
 • det er underlagt samme regler og forskrifter som morselskapet.
 • Den skal oppnevne en juridisk representant i Norge
 • Overskuddet er gjenstand for selskapsskatt

Når du velger en forretningsstruktur i Norge, er det viktig å vurdere de juridiske og skattemessige konsekvensene av hvert alternativ. Det er også viktig å rådføre seg med en fagperson for å sikre at den valgte strukturen er hensiktsmessig for bedriftens behov og mål. Kontakt dine Damalion-eksperter nå og la oss hjelpe.

BANK

Bankvirksomhet i Norge er godt utviklet og moderne, med en rekke tjenester tilgjengelig for privatpersoner og bedrifter. Norge har en høyt utviklet finanssektor, med flere store forretningsbanker som opererer i landet. Landet har også et banksystem kjent for sitt høye nivå av sikkerhet og stabilitet.

Hovedtrekkene ved bankvirksomhet i Norge inkluderer:

Forskrifter

Den norske banksektoren er regulert av Finanstilsynet (Finanstilsynet). Myndigheten fører tilsyn med virksomheten til banker og andre finansinstitusjoner for å sikre at de fungerer trygt og forsvarlig.

Sentralbank

Norges sentralbank heter Norges Bank. Det er ansvarlig for å opprettholde prisstabilitet og fremme økonomisk stabilitet i landet. Norges Bank fører også tilsyn med banksystemet i Norge og gir likviditet til finansmarkedene.

Typer banker tilgjengelig i Norge

Det finnes ulike typer banker i Norge, inkludert forretningsbanker, sparebanker og nettbanker. Forretningsbanker er de største og mest fremtredende bankene i Norge, og tilbyr en rekke tjenester, inkludert sparekontoer, lån, boliglån og kredittkort. Sparebanker er mindre, samfunnsbaserte banker som fokuserer på sparekontoer og personlige lån. Nettbankene tilbyr mange av de samme tjenestene som tradisjonelle banker, men med lavere gebyrer og høyere renter.

Tjenester som tilbys av banker i Norge

Banker i Norge tilbyr en rekke tjenester til både privatpersoner og bedrifter, inkludert sparekontoer, brukskontoer, kredittkort, lån, boliglån og investeringstjenester. De fleste banker tilbyr også nett- og mobilbanktjenester, noe som gjør det enkelt for kundene å administrere sine kontoer og gjennomføre transaksjoner.

Åpne bankkonto i Norge

En person som er interessert i å åpne en bankkonto i Norge, må først velge en bank i Norge som passer hans/hennes behov, og deretter velge hvilken type konto han/hun ønsker å åpne.

Søkeren må da samle inn nødvendige dokumenter som inkluderer hans/hennes norske fødselsnummer, D-nummer, pass, arbeidskontrakt, leie-/leiekontrakt, og i noen tilfeller et anbefalingsbrev fra søkerens bank i hans/hennes. hjemland.

Når søkeren har alle nødvendige dokumenter, kan de søke om en konto enten online eller personlig i en filial, og deretter vente på godkjenning. Når kontoen er godkjent, må den aktiveres ved å sette inn penger på kontoen.

Merk at de spesifikke kravene og prosedyrene for å åpne en bankkonto i Norge kan variere avhengig av valgt bank og søkerens forhold.

I tillegg kan utenlandske statsborgere åpne en bankkonto før ankomst til Norge, men det kan kun være en sparekonto. Utenlandsk investor kan også kun åpne en sparekonto i Norge (det er knyttet vilkår til dette).

Samlet sett er bankvirksomhet i Norge moderne, sikker og godt regulert, med en rekke tjenester tilgjengelig for å møte behovene til enkeltpersoner og bedrifter. Norske banker tilbyr høy grad av sikkerhet og stabilitet, noe som gjør dem til et attraktivt alternativ for kunder som ønsker å administrere sin økonomi.

INNVANDRING

En utenlandsk statsborger som planlegger å flytte til Norge, enten for forretninger eller den hyggelige livsstilen, for en lengre periode enn tre måneder, vil kreve oppholdstillatelse i Norge.

Denne oppholdstillatelsen gjør det mulig for utlendingen å oppholde seg og arbeide i Norge, og også reise inn og ut av landet. Det kan også føre til statsborgerskap.

Som krever oppholdstillatelse i Norge

En statsborger i EU/EØS-land krever ikke oppholdstillatelse for å oppholde seg eller arbeide i Norge, men dersom oppholdet skal overstige tre måneder må søkeren registrere seg hos politiet.

På den annen side, hvis søkeren er statsborger i ikke-EU/EØS-land som ønsker å bli i mer enn 90 dager, vil han/hun trenge oppholdstillatelse.

Typer oppholdstillatelse i Norge

Det er noen få alternativer for å få opphold i Norge, og disse inkluderer:

 • Jobbsøkervisum: dette er for personer som er utenfor EU/EØS/EFTA-land. Den enkelte kan søke om seks måneders arbeidssøkervisum for å søke arbeid i Norge. I løpet av denne tiden får han/hun jobbe og bo i Norge mens han søker jobb. Dersom søkeren finner jobb, kan han/hun søke om arbeidstillatelse.
 • Fagarbeidervisum: Dette er for personer som har et jobbtilbud fra en norsk arbeidsgiver. Dette krever at arbeidsgiver har fylt ut nødvendige papirer og fått godkjenning fra NAV.
 • Studentvisum: denne typen visum er for utenlandske statsborgere som planlegger å studere i Norge. Dette gjør at søkeren kan oppholde seg i Norge under studiets varighet og kan også tillate han/henne å jobbe deltid.
 • Familieinnvandring: dette er for personer som har et familiemedlem som er norsk statsborger eller fast bosatt.
 • Flyktning eller asylsøker: en utenlandsk statsborger som flykter fra forfølgelse eller fare i hjemlandet kan søke om asyl i Norge.

Norge fast bosted og statsborgerskap

Norge permanent oppholdstillatelse er tillatelsen en utlending får etter at de har bodd i landet sammenhengende de siste tre årene. Når denne tillatelsen er oppnådd, kan utlendingen bo og arbeide i Norge på ubestemt tid, og bare fornye oppholdskortet annethvert år.

Og etter å ha bodd i landet i minimum syv år av de siste ti årene, kan han/hun søke om statsborgerskap.

Søknadsprosessen for opphold i Norge kan være kompleks og tidkrevende, så det er viktig å nøye undersøke alternativer og samle alle nødvendige dokumenter før du søker. Kontakt dine Damalion-eksperter nå og la oss hjelpe.

SKATTESTYM

Skattemyndighetene

Skattemyndighetene i Norge er kjent som Skatteetaten (Skatteetaten), som har ansvaret for å kreve inn og forvalte skatter i Norge, i tillegg til å gi veiledning og støtte til skattytere.

Skatteetaten er delt inn i flere avdelinger, bl.a.

 • Takseringsavdelingen som har ansvar for å fastsette og beregne skatt for privatpersoner og næringsdrivende
 • Innkrevingsavdelingen som er ansvarlig for å kreve inn skatter og håndheve skattelovgivningen.
 • Den internasjonale skatteavdelingen som er ansvarlig for å håndtere internasjonale skattespørsmål, som skatteavtaler.
 • Servicesenteret som gir veiledning og støtte til skattebetalere.

Skattemessig bosted

I Norge bestemmes skattemessig bostedsstatus av en skattyters fysiske tilstedeværelse og tilknytning til landet. Dersom skattyter oppholder seg mer enn 183 dager i Norge i løpet av et kalenderår eller har fast bolig i Norge, regnes de som skattemessig bosatt i Norge.

Som skattemessig bosatt i Norge vil skattyter være underlagt norsk inntektsskatt på sin verdensomspennende inntekt. Og som skattepliktig bosatt i Norge må skattyter levere en årlig selvangivelse til Skatteetaten. Selvangivelsen vil inneholde opplysninger om skattyters inntekt, fradrag og kreditter.

Skattetyper i Norge

 • Inntektsskatt: Inntektsskatten er den største inntektskilden for den norske staten. Skattesatsen i Norge varierer basert på skattyternes inntektsnivå, med høyere inntekter som betaler en høyere prosentandel av inntekten i skatt. Skattesatsene varierer fra 22 % til 38,2 %, avhengig av skattebetalers inntektsnivå.
 • Selskapsskatt: Norsk hjemmehørende selskap er underlagt selskapsskatt på sin verdensomspennende inntekt. Utenlandske selskaper er også selskapsskattepliktige i Norge når de driver virksomhet som enten drives i eller ledes fra Norge. Selskapsskattesatsen i Norge er 22 %. Men bedrifter kan også pålegges kommunale tilleggsavgifter som varierer avhengig av hvilken kommune de opererer i.
 • Merverdiavgift (moms): standard merverdiavgiftssats i Norge er 25 %. Noen varer og tjenester, som mat og offentlig transport, har en redusert momssats på 15 %.
 • Formuesskatt: Norge har en formuesskatt på 0,85 % på nettoformue over 1,5 millioner kroner for enkeltpersoner og 3 millioner kroner for par. Denne skatten er basert på den totale verdien av skattebetalernes eiendeler, inkludert eiendom, sparing, investeringer og andre verdisaker.
 • Eiendomsskatt: Det er også eiendomsskatt i Norge, som ilegges med en sats på 0,7 % av eiendommens takst.
 • Arve- og gaveavgift: Arve- og gaveavgift i Norge er basert på verdien av gaven eller arven og forholdet mellom giver og mottaker. Skattesatsene varierer fra 0 % til 15,4 %.

Norge har et progressivt skattesystem, som gjør at de med høyere inntekt betaler en høyere prosentandel av inntekten sin i skatt.

Skatteavtaler i Norge

Norge har inngått skatteavtaler, også kjent som dobbeltbeskatningsavtaler, med mange land rundt om i verden for å hindre dobbeltbeskatning av inntekt opptjent i begge land. Disse avtalene tar sikte på å sikre at enkeltpersoner og bedrifter ikke beskattes to ganger på samme inntekt.

Skatteavtalene gir generelt regler for hvordan hvert land skal beskatte ulike typer inntekter, for eksempel utbytte, renter og royalties. De inkluderer vanligvis også bestemmelser for løsning av tvister og utveksling av informasjon mellom skattemyndighetene.

Norges skatteavtaler følger generelt modellskatteavtalen utviklet av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Denne modellskatteavtalen fungerer som en mal for å forhandle skatteavtaler mellom land.

Noen av nøkkellandene som Norge har skatteavtaler med inkluderer USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Kina og Japan.

ÅNDSVERK

Norge verdsetter intellektuell eiendom (IP) så den er beskyttet under landets nasjonale lover og internasjonale avtaler.

Norge er også part i flere internasjonale avtaler knyttet til immaterielle rettigheter, inkludert WIPO (World Intellectual Property Organization) og TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) under Verdens handelsorganisasjon (WTO).

I Norge er det flere typer åndsverksbeskyttelse tilgjengelig for privatpersoner og bedrifter. Noen av hovedtypene åndsverk i Norge er:

Patenter

 • Et patent gir eksklusive rettigheter til å bruke og kommersialisere en oppfinnelse i en begrenset tidsperiode.
 • I Norge gis patenter av Patentstyret.
 • Patenter må oppfylle visse kriterier, inkludert nyhet, oppfinnsomhet og industriell anvendelighet.
 • Et patent varer vanligvis i 20 år fra innleveringsdatoen.

Varemerker

 • Et varemerke er et karakteristisk tegn som identifiserer og skiller varene eller tjenestene til en part fra andres.
 • Et varemerke kan bestå av ord, logoer eller andre symboler.
 • I Norge er varemerker registrert hos Patentstyret.
 • En varemerkeregistrering varer vanligvis i 10 år og kan fornyes på ubestemt tid.

opphavsrett

 • Opphavsrettsloven i Norge er underlagt åndsverkloven.
 • Opphavsrett i Norge beskytter originalverkene til forfattere og skapere, inkludert litterære, kunstneriske og vitenskapelige verk.
 • Opphavsrettsbeskyttelse er automatisk og krever ikke registrering.
 • Opphavsrettsloven gir eksklusive rettigheter til forfatteren eller skaperen, inkludert retten til å reprodusere, distribuere og vise deres arbeid.

Design

 • Et design refererer til utseendet til et produkt eller en del av et produkt, inkludert form, farge og tekstur.
 • Et design skal være nytt og ha individuell karakter.
 • En designregistrering gir innehaveren enerett til å bruke et bestemt design i en begrenset periode.
 • I Norge kan design registreres hos Patentstyret.
 • En designregistrering varer typisk i 5 år og kan fornyes i inntil totalt 25 år.

Forretningshemmeligheter

 • Forretningshemmeligheter refererer til konfidensiell forretningsinformasjon og kunnskap som gir et selskap et konkurransefortrinn.
 • I Norge er forretningshemmeligheter beskyttet etter forretningshemmelighetsloven, som gir rettsmidler for selskaper som har fått sine forretningshemmeligheter underkjent.
 • Selskaper kan ta rettslige skritt mot de som bruker eller avslører deres forretningshemmeligheter uten autorisasjon.

Det er viktig å forstå de spesifikke kravene og forskriftene for hver type IP-beskyttelse for å sikre at IP-en din er riktig beskyttet. Det er også viktig å konsultere en profesjonell for veiledning om registrering, håndhevelse og lisensiering av dine IP-eiendeler. Kontakt dine Damalion-eksperter nå og la oss hjelpe.

ARBEID OG SYSSELSE

Arbeids- og arbeidsretten i Norge er regulert av flere lover, blant annet arbeidsmiljøloven og ferieloven. Disse lovene gir et rammeverk for arbeidsforholdet og setter minimumsstandarder for arbeidsforhold, lønn og goder.

Hovedtrekkene i arbeids- og arbeidsretten i Norge inkluderer:

Arbeidsavtaler i Norge

Arbeidsavtaler i Norge er regulert av arbeidsmiljøloven og skal følge minimumskravene i denne loven.

Arbeidsavtaler i Norge skal være skriftlige, og både arbeidsgiver og arbeidstaker må signere dem. Arbeidsavtalen skal også angi arbeidstiden, arbeidstakerens rett til feriedager, og oppsigelsesfristen som kreves for oppsigelse fra både arbeidsgiver og arbeidstaker.

I Norge er det to hovedtyper arbeidskontrakter: faste kontrakter og åremålskontrakter. Her er en oversikt over hver:

 • Faste kontrakter: dette er den vanligste typen arbeidsavtaler i Norge. Disse kontraktene har ingen fastsatt sluttdato og fortsetter vanligvis til enten arbeidsgiver eller arbeidstaker sier opp kontrakten. Fast ansatte har rett til hele spekteret av arbeidsrettigheter og goder.
 • Tidsbegrensede kontrakter: disse kontraktene har en fastsatt sluttdato, som kan være basert på et spesifikt prosjekt eller et midlertidig behov for ekstra personell. Disse kontraktene kan fornyes dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om det. Arbeidstakere på åremål har rett til samme rettigheter og goder som fast ansatte, med noen få unntak.

Arbeidskompensasjon, rettigheter og ytelser i Norge

 • Arbeidstid: Normal arbeidstid i Norge er 37,5 timer per uke, og overtidsarbeid er generelt begrenset til 10 timer per uke. Arbeidsgivere er pålagt å gi pauser og hvileperioder, og ansatte har rett til å nekte å jobbe overtid under visse omstendigheter.
 • Lønn: Arbeidsgivere i Norge skal betale arbeidstakere minst minimumslønn fastsatt av staten.
 • Betalt ferie: Norske arbeidstakere har krav på minimum 25 dager betalt ferie per år, i tillegg til 10 helligdager.
 • Sykepenger: Arbeidstakere som er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade har rett til sykepenger fra arbeidsgiver i inntil 16 dager per år. Etter denne perioden kan ansatte få sykepenger fra folketrygden.
 • Foreldrepermisjon: Nye foreldre i Norge har til sammen rett til 49 uker betalt foreldrepermisjon, som kan deles mellom mor og far.
 • Fødsels- og farskapspenger: Gravide kvinner har rett til 100 % av lønnen i inntil 16 uker før og etter barnets fødsel. Fedre har rett til inntil to ukers fedrepermisjon med full lønn.
 • Pensjon: de fleste arbeidstakere i Norge er dekket av en obligatorisk tjenestepensjonsordning, som finansieres i fellesskap av arbeidsgiver og arbeidstaker.
 • Helseforsikring: alle norske borgere og innbyggere har rett til gratis offentlig helsehjelp, som finansieres gjennom skatter. Arbeidsgivere kan også tilby privat helseforsikring som arbeidsfordel.
 • Dagpenger: Dersom en arbeidstaker mister jobben uten egen skyld, har vedkommende rett til dagpenger fra folketrygden.

Oppsigelse av arbeidsforhold

I Norge kan arbeidsgivere bare si opp en arbeidsavtale av en gyldig grunn, for eksempel dårlig ytelse eller permittering. Arbeidstakere som blir sagt opp uten saklig grunn kan ha krav på kompensasjon. Arbeidstakere har også rett til å si opp jobben med varsel, og i noen tilfeller uten varsel.

Samlet sett er arbeids- og arbeidsretten i Norge utformet for å beskytte arbeidstakeres rettigheter og sikre rettferdige arbeidsforhold. Arbeidsgivere er pålagt å overholde disse lovene og forskriftene for å unngå juridiske konsekvenser og opprettholde et positivt arbeidsmiljø.

Så, vurderer du å gå inn på det norske markedet?

Damalion er et uavhengig konsulentfirma som bistår utenlandske juridiske personer med å etablere virksomhet hvor som helst i verden, inkludert Norge. I tillegg til å hjelpe kunder med å bygge et selskap, tilbyr vi også ulike integrerte forretningsløsninger, inkludert compliance, enhetsstyring, regnskap, beskatning, lønnsstøtte og mange flere over hele verden.

Hvis du ønsker å lære mer om våre tjenester og hvordan vi kan hjelpe deg med å gjøre din norske bedrift til en suksess, kontakt dine Damalion-eksperter i dag.

3 + 6 =

Vil du vite mer om Damalion Norway Desk?

Damalion tilbyr deg skreddersydde råd fra direkte operative eksperter på feltene som utfordrer virksomheten din.

Vi anbefaler deg å gi informasjon på sitt beste, slik at vi kan kvalifisere kravet ditt og gå tilbake til deg i løpet av de neste åtte timene.