Bir Sayfa Seçin

Damalion Norveç masası

Norveç’te iş yapmak

Resmi olarak Norveç Krallığı olarak bilinen Norveç, Avrupa’nın kuzeyinde yer alan bir İskandinav ülkesidir. Ülke çarpıcı doğal güzellikleri, yüksek yaşam standardı ve güçlü ekonomisiyle tanınmaktadır.

Norveç istikrarlı bir iş ortamına sahiptir ve yabancı yatırımcılar için cazip bir destinasyondur. Ayrıca, istikrarlı bir ekonomi ve kalifiye işgücü ile karakterize edilen güçlü bir iş ortamına sahiptir.

Norveç yabancı yatırıma sıcak bakmaktadır ve ülkede bir iş kurmak basit bir süreçtir. Ülke yüksek eğitimli ve vasıflı işgücüne, yüksek düzeyde şeffaflığa, düşük yolsuzluğa ve güçlü bir hukukun üstünlüğüne sahiptir.

Ülke yüksek düzeyde şeffaflık, düşük yolsuzluk ve güçlü hukukun üstünlüğü ile tanınmaktadır. Ayrıca, Norveç hükümeti yabancı yatırımları aktif bir şekilde teşvik ederek işletmelerin ülkede faaliyet göstermesini kolaylaştırmaktadır.

Genel olarak Norveç, faaliyetlerini genişletmek isteyen işletmeler için mükemmel bir destinasyondur. Ülke istikrarlı bir iş ortamına, kalifiye işgücüne ve iyi gelişmiş bir altyapıya sahiptir. Norveç ayrıca çeşitli sektörlerdeki işletmeler için birçok fırsat sunarak yabancı yatırımlar için cazip bir destinasyon haline gelmektedir.

Norveç’te İş Yapmanın Avantajları

 • Norveç, yüksek yaşam standardı ve düşük işsizlik oranıyla istikrarlı ve müreffeh bir ekonomiye sahiptir. Ülke, vatandaşlarının yüksek bir yaşam kalitesine sahip olmasını sağlayan güçlü sosyal refah sistemiyle tanınmaktadır.
 • Norveç yüksek eğitimli ve vasıflı bir işgücüne sahiptir. Ülkenin aynı zamanda güçlü bir iş ahlakına ve mükemmelliğe olan bağlılığına sahip olması, onu işletmeler için cazip bir yer haline getirmektedir.
 • Norveç, işletmeler için yüksek düzeyde koruma sağlayan güçlü ve güvenilir bir hukuk sistemine sahiptir. Ülke aynı zamanda düşük yolsuzluk ve yüksek şeffaflık seviyeleriyle de bilinmektedir.
 • Norveç Avrupa Birliği üyesi değildir, ancak Avrupa Ekonomik Alanı’nın (AEA) bir üyesidir. Bu, işletmelere AB üyeliğinin düzenleyici yükleri olmaksızın Avrupa pazarına erişim sağlamaktadır.
 • Norveç hükümeti iş dünyasını desteklemekte ve yabancı yatırımları aktif olarak teşvik etmektedir. Araştırma ve geliştirmeye yatırım yapan işletmeler için çeşitli teşvik ve hibeler de mevcuttur.
 • Ülkenin yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığı da onu çevresel sorumluluğa öncelik veren işletmeler için cazip bir yer haline getirmektedir.
YASAL SİSTEM

Norveç’teki hukuk sistemi, kıtasal hukuk sistemi olarak da bilinen medeni hukuk geleneğine dayanmaktadır. Bu sistem, mahkeme kararlarına ve emsal kararlara dayanan örfi hukuk sistemlerinin aksine, esas olarak yazılı kanunlara ve tüzüklere dayanmaktadır.

Norveç hukuk sistemi iki ana kola ayrılmıştır:

 • Yüksek Mahkeme, temyiz mahkemeleri ve bölge mahkemelerini içeren yargı,
 • Hükümeti ve idareyi içeren yürütme organı.

Yüksek Mahkeme Norveç’teki en yüksek mahkemedir ve tüm yasal konularda son sözü söyleme yetkisine sahiptir.

Norveç hukuk sistemi şeffaflığı ve hukukun üstünlüğüne bağlılığı ile tanınmaktadır. Ayrıca verimliliği ve erişilebilirliği ile de bilinmektedir.

Norveç’te yabancı yatırım

Norveç’teki yabancı yatırımlar Norveç hükümeti tarafından genel olarak memnuniyetle karşılanmakta ve teşvik edilmektedir. Ülke istikrarlı ve müreffeh bir ekonomiye sahiptir ve çeşitli sektörlerde yabancı yatırımcılar için bir dizi fırsat sunmaktadır.

Yabancı yatırımcılar Norveç’te yeni bir işletme kurmak, mevcut bir işletmeyi satın almak veya gayrimenkule yatırım yapmak gibi çeşitli kanallar aracılığıyla yatırım yapabilirler. Norveç hükümeti yabancı mülkiyete herhangi bir kısıtlama getirmemektedir ve yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla aynı yasal korumalardan yararlanmaktadır.

Norveç aynı zamanda, yabancı yatırımcılara AB üyeliğinin düzenleyici yükleri olmaksızın Avrupa pazarına erişim sağlayan Avrupa Ekonomik Alanı’nın (AEA) bir üyesidir.

Yabancı yatırımcılar, yerli yatırımcılarla aynı yasal ve düzenleyici gerekliliklere tabidir. Norveç hukuk sistemi, yabancı yatırımcılar için istikrarlı ve öngörülebilir bir çerçeve sağlamaya yardımcı olan şeffaflığı ve hukukun üstünlüğüne bağlılığı ile bilinir.

Genel olarak, Norveç’teki yabancı yatırımlar Norveç hükümeti tarafından memnuniyetle karşılanmakta ve desteklenmektedir.

Norveç’te Tüzel Kişi Seçimi

Norveç’te faaliyet gösteren şirketler için çeşitli iş yapıları mevcuttur. En yaygın işletme yapıları şunlardır:

Şahıs şirketi (Enkeltpersonforetak)

Bu, Norveç’teki en basit ve en yaygın işletme yapısı türüdür. Sahibi ve işletmecisi tek bir kişidir.

Özellikler

 • İşletme sahibi ile işletme arasında yasal bir ayrım yoktur.
 • Basit ve düşük maliyetli bir kuruluma sahiptir
 • İşletme sahibi, işletmenin borçlarından şahsen sorumludur
 • Kârlar kişisel gelir olarak vergilendirilir

Ortaklık (Ansvarlig selskap)

Bu, iki veya daha fazla kişinin işletmenin sahibi olduğu ve birlikte işlettiği bir Norveç işletme yapısıdır.

Özellikler

 • İki veya daha fazla kişi tarafından sahiplenilir ve işletilir
 • Ortaklar işletmenin kar ve zararını paylaşır
 • Her ortak, ortaklığın borçlarından şahsen sorumludur
 • Ortaklığın yazılı bir ortaklık sözleşmesi olmalıdır
 • Kârlar kişisel gelir olarak vergilendirilir

Limited şirket (Aksjeselskap)

Bir limited şirket, sahiplerinden ayrı bir tüzel kişiliktir. Hissedarlar şirketin sahibidir ve sorumlulukları şirkete yatırdıkları sermaye miktarı ile sınırlıdır.

Özellikler

 • En az bir hissedarı ve bir yönetim kurulu olmalıdır.
 • Sahiplerinden ayrı bir tüzel kişiliktir
 • Hissedarlar şirketin sahibidir
 • Hissedarların sorumluluğu şirkete yatırdıkları sermaye miktarı ile sınırlıdır
 • Kârlar kurumlar vergisine tabidir

Halka açık limited şirket (Allmennaksjeselskap)

Halka açık bir limited şirket, bir limited şirkete benzer, ancak daha kapsamlı raporlama ve açıklama gerekliliklerine tabidir.

Özellikler

 • En az iki hissedarı olmalıdır
 • hisseleri bir borsada işlem görebilir
 • Kârları kurumlar vergisine tabidir

Şube ofisi (Filial)

Bir şube, Norveç’te faaliyet gösteren yabancı bir şirketin ayrı bir bölümüdür.

Özellikler

 • Şube, yabancı şirketten ayrı bir tüzel kişilik değildir
 • ana şirket ile aynı kural ve düzenlemelere tabidir.
 • Norveç’te yasal bir temsilci atamalıdır
 • Kârları kurumlar vergisine tabidir

Norveç’te bir işletme yapısı seçerken, her seçeneğin yasal ve vergisel sonuçlarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Seçilen yapının şirketin ihtiyaç ve hedeflerine uygun olduğundan emin olmak için bir profesyonele danışmak da önemlidir. Damalion uzmanlarınızla şimdi iletişime geçin ve size yardımcı olalım.

BANKACILIK

Norveç’te bankacılık, bireylere ve işletmelere sunulan bir dizi hizmetle iyi gelişmiş ve moderndir. Norveç, ülkede faaliyet gösteren birkaç büyük ticari banka ile oldukça gelişmiş bir finans sektörüne sahiptir. Ülke aynı zamanda yüksek güvenlik ve istikrar seviyesiyle bilinen bir bankacılık sistemine sahiptir.

Norveç’te bankacılığın temel özellikleri şunlardır:

Yönetmelikler

Norveç bankacılık sektörü Norveç Mali Denetim Otoritesi (Finanstilsynet) tarafından düzenlenmektedir. Otorite, güvenli ve sağlam bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak için bankaların ve diğer finansal kuruluşların faaliyetlerini denetler.

Merkez Bankası

Norveç’in merkez bankasının adı Norges Bank’tır. Ülkede fiyat istikrarının korunmasından ve ekonomik istikrarın desteklenmesinden sorumludur. Norges Bank ayrıca Norveç’teki bankacılık sistemini denetlemekte ve finansal piyasalara likidite sağlamaktadır.

Norveç’te Mevcut Banka Türleri

Norveç’te ticari bankalar, tasarruf bankaları ve çevrimiçi bankalar da dahil olmak üzere çeşitli banka türleri vardır. Ticari bankalar Norveç’teki en büyük ve en önde gelen bankalardır ve tasarruf hesapları, krediler, ipotekler ve kredi kartları dahil olmak üzere bir dizi hizmet sunarlar. Tasarruf bankaları, tasarruf hesaplarına ve kişisel kredilere odaklanan daha küçük, topluluk temelli bankalardır. Çevrimiçi bankalar, geleneksel bankalarla aynı hizmetlerin çoğunu sunar, ancak daha düşük ücretler ve daha yüksek faiz oranları ile.

Norveç’te Bankalar Tarafından Sunulan Hizmetler

Norveç’teki bankalar hem bireylere hem de işletmelere tasarruf hesapları, çek hesapları, kredi kartları, krediler, ipotekler ve yatırım hizmetleri dahil olmak üzere bir dizi hizmet sunmaktadır. Çoğu banka ayrıca çevrimiçi ve mobil bankacılık hizmetleri sunarak müşterilerin hesaplarını yönetmelerini ve işlem yapmalarını kolaylaştırır.

Norveç’te bir banka hesabı açmak

Norveç’te bir banka hesabı açmak isteyen bir kişi, öncelikle Norveç’te gereksinimlerine uygun bir banka seçmeli, ardından açmak istediği hesap türünü seçmelidir.

Başvuru sahibinin daha sonra Norveç Ulusal Kimlik Numarası, D-numarası, pasaport, iş sözleşmesi, kira sözleşmesi ve bazı durumlarda başvuru sahibinin kendi ülkesindeki bankasından bir tavsiye mektubunu içeren gerekli belgeleri toplaması gerekir.

Başvuru sahibi gerekli tüm belgelere sahip olduktan sonra, çevrimiçi olarak veya bir şubeye şahsen bir hesap için başvurabilir ve ardından onay için bekleyebilir. Hesap onaylandıktan sonra, hesaba para yatırarak hesabın etkinleştirilmesi gerekecektir.

Norveç’te bir banka hesabı açmak için özel gerekliliklerin ve prosedürlerin, seçilen bankaya ve başvuru sahiplerinin koşullarına bağlı olarak değişebileceğini unutmayın.

Buna ek olarak, yabancı uyruklular Norveç’e gelmeden önce bir banka hesabı açabilirler, ancak bu sadece bir tasarruf hesabı olabilir. Yabancı yatırımcı ayrıca sadece Norveç’te tasarruf hesabı açabilir (buna bağlı koşullar vardır).

Genel olarak, Norveç’te bankacılık modern, güvenli ve iyi düzenlenmiş olup, bireylerin ve işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir dizi hizmet mevcuttur. Norveç bankaları yüksek düzeyde güvenlik ve istikrar sunarak mali durumlarını yönetmek isteyen müşteriler için cazip bir seçenek haline gelmektedir.

GÖÇ

Norveç’e üç aydan daha uzun bir süre için iş veya keyifli bir yaşam tarzı için taşınmayı planlayan yabancı uyruklu bir kişi, Norveç Oturma İzni’ne ihtiyaç duyacaktır.

Bu Oturma İzni, yabancı uyruklu kişinin Norveç’te ikamet etmesine ve çalışmasına ve ayrıca ülke içinde ve dışında seyahat etmesine olanak tanır. Aynı zamanda vatandaşlığa da yol açabilir.

Norveç’te ikamet iznine ihtiyaç duyanlar

AB/AEA ülkelerinin vatandaşlarının Norveç’te kalmak veya çalışmak için oturma iznine ihtiyacı yoktur, ancak kalış süresi üç ayı aşacaksa başvuru sahibinin polise kayıt yaptırması gerekmektedir.

Öte yandan, başvuru sahibi AB/AEA üyesi olmayan bir ülkenin vatandaşı ise ve 90 günden fazla kalmak istiyorsa, oturma iznine ihtiyacı olacaktır.

Norveç’te Oturma İzni Türleri

Norveç’te ikamet izni almak için birkaç seçenek bulunmaktadır ve bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

 • İş arayan vizesi: Bu vize AB/AEA/EFTA ülkeleri dışından gelen kişiler içindir. Kişi, Norveç’te iş aramak için altı aylık iş arayan vizesine başvurabilir. Bu süre zarfında, iş ararken Norveç’te çalışmasına ve yaşamasına izin verilir. Başvuru sahibi bir iş bulursa, daha sonra çalışma izni için başvurabilir.
 • Vasıflı işçi vizesi: Norveçli bir işverenden iş teklifi alan kişiler içindir. Bunun için işverenin gerekli evrakları tamamlamış ve Norveç Çalışma ve Refah İdaresi’nden onay almış olması gerekmektedir.
 • Öğrenci vizesi: Bu vize türü Norveç’te eğitim görmeyi planlayan yabancı uyruklular içindir. Bu, başvuru sahibinin eğitim süresi boyunca Norveç’te kalmasına ve yarı zamanlı çalışmasına da izin verebilir.
 • Aile göçmenliği: Bu, Norveç vatandaşı veya daimi ikamet eden bir aile üyesi olan bireyler içindir.
 • Mülteci veya sığınmacı: kendi ülkesindeki zulüm veya tehlikeden kaçan yabancı uyruklu bir kişi Norveç’te sığınma başvurusunda bulunabilir.

Norveç Daimi İkamet ve Vatandaşlık

Norveç daimi ikamet izni, yabancı uyruklu bir kişinin son üç yıl boyunca sürekli olarak ülkede yaşadıktan sonra aldığı izindir. Bu izin alındıktan sonra, yabancı kişi Norveç’te süresiz olarak yaşayabilir ve çalışabilir ve sadece her iki yılda bir Oturum Kartını yenileyebilir.

Ve son on yılın en az yedi yılında ülkede yaşadıktan sonra vatandaşlık için başvurabilir.

Norveç’te ikamet için başvuru süreci karmaşık ve zaman alıcı olabilir, bu nedenle başvuru yapmadan önce seçenekleri dikkatlice araştırmak ve gerekli tüm belgeleri toplamak önemlidir. Damalion uzmanlarınızla şimdi iletişime geçin ve size yardımcı olalım.

VERGİ REJİMİ

Vergi dairesi

Norveç’teki vergi makamları, vergi mükelleflerine rehberlik ve destek sağlamanın yanı sıra Norveç’teki vergilerin toplanması ve yönetilmesinden sorumlu olan Norveç Vergi İdaresi (Skatteetaten) olarak bilinir.

Norveç Vergi İdaresi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli bölümlere ayrılmıştır:

 • Bireyler ve işletmeler için vergilerin değerlendirilmesi ve hesaplanmasından sorumlu olan Değerlendirme Departmanı
 • Vergilerin toplanmasından ve vergi kanunlarının uygulanmasından sorumlu olan Tahsilat Departmanı.
 • Vergi anlaşmaları gibi uluslararası vergi konularının ele alınmasından sorumlu olan Uluslararası Vergi Departmanı.
 • Vergi mükelleflerine rehberlik ve destek sağlayan Hizmet Merkezi.

Vergi Mukimliği

Norveç’te vergi mukimliği statüsü, vergi mükellefinin ülkedeki fiziksel varlığı ve bağlantıları ile belirlenmektedir. Vergi mükellefi bir takvim yılında Norveç’te 183 günden fazla zaman geçirirse veya Norveç’te daimi bir evi varsa, Norveç’te vergi mükellefi olarak kabul edilecektir.

Norveç’te vergi mükellefi olarak, vergi mükellefi dünya çapındaki geliri üzerinden Norveç gelir vergisine tabi olacaktır. Norveç’te vergi mükellefi olarak, vergi mükellefinin Norveç Vergi İdaresi’ne yıllık vergi beyannamesi vermesi gerekecektir. Vergi beyannamesi, vergi mükellefinin geliri, kesintiler ve krediler hakkında bilgi içerecektir.

Norveç’teki vergi türleri

 • Gelir vergisi: Gelir vergisi Norveç hükümeti için en büyük gelir kaynağıdır. Norveç’teki gelir vergisi oranı, vergi mükelleflerinin gelir düzeyine göre değişmekte olup, yüksek gelirliler gelirlerinin daha yüksek bir yüzdesini vergi olarak ödemektedir. Vergi oranları, vergi mükellefinin gelir düzeyine bağlı olarak %22 ile %38,2 arasında değişmektedir.
 • Kurumlar vergisi: Norveç’te mukim şirket, dünya çapındaki geliri üzerinden kurumlar vergisine tabidir. Yerleşik olmayan şirketler de Norveç’te yürütülen veya Norveç’ten yönetilen bir işle uğraştıklarında Norveç’te kurumlar vergisinden sorumludur. Norveç’te kurumlar vergisi oranı %22’dir. Ancak şirketler, faaliyet gösterdikleri belediyeye bağlı olarak değişen ek belediye vergilerine de tabi olabilirler.
 • Katma değer vergisi (KDV): Norveç’te standart KDV oranı %25’tir. Gıda ve toplu taşıma gibi bazı mal ve hizmetlerde indirimli KDV oranı %15’tir.
 • Varlık vergisi: Norveç’te bireyler için 1,5 milyon NOK ve çiftler için 3 milyon NOK üzerindeki net servet üzerinden %0,85 oranında servet vergisi alınmaktadır. Bu vergi, mülk, tasarruf, yatırım ve diğer değerli eşyalar dahil olmak üzere vergi mükellefinin varlıklarının toplam değerine dayanmaktadır.
 • Emlak vergisi: Norveç’te ayrıca mülkün değerlendirilen değerinin %0,7’si oranında alınan bir emlak vergisi vardır.
 • Miras ve hediye vergisi: Norveç’teki miras ve hediye vergileri, hediye veya mirasın değerine ve veren ile alan arasındaki ilişkiye dayanmaktadır. Vergi oranları %0 ile %15,4 arasında değişmektedir.

Norveç’te artan oranlı bir vergi sistemi vardır; bu da daha yüksek gelire sahip olanların gelirlerinin daha yüksek bir yüzdesini vergi olarak ödedikleri anlamına gelir.

Norveç’teki vergi anlaşmaları

Norveç, her iki ülkede kazanılan gelirin çifte vergilendirilmesini önlemek için dünya çapında birçok ülke ile çifte vergilendirme anlaşmaları olarak da bilinen vergi anlaşmaları yapmıştır. Bu anlaşmalar, bireylerin ve işletmelerin aynı gelir üzerinden iki kez vergilendirilmemesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Vergi anlaşmaları genellikle her ülkenin temettü, faiz ve telif hakları gibi farklı gelir türlerini nasıl vergilendireceğine ilişkin kurallar sağlar. Ayrıca tipik olarak anlaşmazlıkların çözümüne ve vergi makamları arasında bilgi alışverişine yönelik hükümler de içerirler.

Norveç’in vergi anlaşmaları genel olarak Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından geliştirilen model vergi anlaşmasını takip etmektedir. Bu model vergi anlaşması, ülkeler arasında vergi anlaşmalarının müzakere edilmesi için bir şablon görevi görmektedir.

Norveç’in vergi anlaşması yaptığı başlıca ülkeler arasında ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Çin ve Japonya yer almaktadır.

FİKRİ MÜLKİYET

Norveç fikri mülkiyete (IP) değer verir, bu nedenle ülkenin ulusal yasaları ve uluslararası anlaşmalar kapsamında korunur.

Norveç ayrıca, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesindeki WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) ve TRIPS (Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle İlgili Yönleri Anlaşması) dahil olmak üzere fikri mülkiyetle ilgili çeşitli uluslararası anlaşmalara taraftır.

Norveç’te bireyler ve işletmeler için çeşitli fikri mülkiyet koruması türleri mevcuttur. Norveç’teki başlıca fikri mülkiyet türlerinden bazıları şunlardır:

Patentler

 • Patent, bir buluşu sınırlı bir süre için kullanmak ve ticarileştirmek için münhasır haklar sağlar.
 • Norveç’te patentler Norveç Sınai Mülkiyet Ofisi (NIPO) tarafından verilmektedir
 • Patentler yenilik, buluş ve endüstriyel uygulanabilirlik gibi belirli kriterleri karşılamalıdır.
 • Bir patent tipik olarak başvuru tarihinden itibaren 20 yıl sürer.

Ticari markalar

 • Ticari marka, bir tarafın mal veya hizmetlerini tanımlayan ve diğerlerininkinden ayıran ayırt edici bir işarettir.
 • Bir ticari marka kelimelerden, logolardan veya diğer sembollerden oluşabilir.
 • Norveç’te ticari markalar Norveç Sınai Mülkiyet Ofisi (NIPO) tarafından tescil edilmektedir
 • Bir ticari marka tescili genellikle 10 yıl sürer ve süresiz olarak yenilenebilir.

Telif hakkı

 • Norveç’te telif hakkı yasası Telif Hakkı Yasası (åndsverkloven) tarafından denetlenmektedir
 • Norveç’te telif hakkı, edebi, sanatsal ve bilimsel eserler de dahil olmak üzere yazarların ve yaratıcıların orijinal eserlerini korur.
 • Telif hakkı koruması otomatiktir ve kayıt gerektirmez.
 • Telif Hakkı Yasası, eserlerini çoğaltma, dağıtma ve sergileme hakkı da dahil olmak üzere yazar veya yaratıcıya münhasır haklar sağlar.

Tasarımlar

 • Tasarım, şekli, rengi ve dokusu da dahil olmak üzere bir ürünün veya ürünün bir parçasının görünümünü ifade eder.
 • Bir tasarım yeni olmalı ve bireysel bir karaktere sahip olmalıdır.
 • Bir tasarım tescili, sahibine belirli bir tasarımı sınırlı bir süre için kullanmak üzere münhasır haklar sağlar.
 • Norveç’te tasarımlar Norveç Sınai Mülkiyet Ofisi’ne (NIPO) tescil ettirilebilir.
 • Bir tasarım tescili tipik olarak 5 yıl sürer ve toplam 25 yıla kadar yenilenebilir.

Ticari sırlar

 • Ticari sırlar, bir şirkete rekabet avantajı sağlayan gizli iş bilgileri ve know-how anlamına gelir.
 • Norveç’te ticari sırlar, ticari sırları suistimal edilen şirketler için yasal yollar sağlayan Norveç Ticari Sırlar Yasası kapsamında korunmaktadır.
 • Şirketler, ticari sırlarını izinsiz kullanan veya ifşa edenlere karşı yasal işlem başlatabilir.

Fikri mülkiyetinizin uygun şekilde korunduğundan emin olmak için her bir fikri mülkiyet koruma türü için özel gereklilikleri ve düzenlemeleri anlamak önemlidir. Fikri mülkiyet varlıklarınızın tescili, uygulanması ve lisanslanması konusunda rehberlik için bir profesyonele danışmanız da önemlidir. Damalion uzmanlarınızla şimdi iletişime geçin ve size yardımcı olalım.

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM

Norveç’te iş ve istihdam hukuku, Çalışma Ortamı Yasası ve Tatiller Yasası da dahil olmak üzere çeşitli yasalarla düzenlenmektedir. Bu yasalar istihdam ilişkisi için bir çerçeve sağlar ve çalışma koşulları, ücretler ve sosyal haklar için asgari standartları belirler.

Norveç’teki iş ve istihdam hukukunun temel özellikleri şunlardır:

Norveç’te İş Sözleşmeleri

Norveç’teki iş sözleşmeleri Çalışma Ortamı Yasası ile düzenlenmektedir ve bu yasada belirtilen asgari standartlara uygun olmalıdır.

Norveç’te iş sözleşmeleri yazılı olarak yapılmalı ve hem işveren hem de çalışan tarafından imzalanmalıdır. İş sözleşmesi ayrıca çalışma saatlerini, çalışanın tatil günü hakkını ve hem işveren hem de çalışan tarafından fesih için gerekli bildirim süresini de belirtmelidir.

Norveç’te iki ana iş sözleşmesi türü vardır: sürekli sözleşmeler ve belirli süreli sözleşmeler. İşte her birine genel bir bakış:

 • Daimi sözleşmeler: Norveç’te en yaygın iş sözleşmesi türüdür. Bu sözleşmelerin belirli bir bitiş tarihi yoktur ve genellikle işveren ya da çalışan sözleşmeyi feshedene kadar devam eder. Daimi çalışanlar, tüm istihdam haklarından ve sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahiptir.
 • Belirli süreli sözleşmeler: Bu sözleşmelerin belirli bir bitiş tarihi vardır ve belirli bir projeye veya geçici olarak ek personel ihtiyacına dayalı olabilir. Bu sözleşmeler, hem işverenin hem de çalışanın kabul etmesi halinde yenilenebilir. Belirli süreli sözleşmelerle çalışanlar, birkaç istisna dışında, daimi çalışanlarla aynı hak ve menfaatlere sahiptir.

Norveç’te İstihdam Tazminatı, Yetkiler ve Yardımlar

 • Çalışma saatleri: Norveç’te standart çalışma saatleri haftada 37,5 saattir ve fazla mesai genellikle haftada 10 saatle sınırlıdır. İşverenlerin mola ve dinlenme süreleri sağlaması gerekmektedir ve çalışanlar belirli durumlarda fazla mesai yapmayı reddetme hakkına sahiptir.
 • Ücretler: Norveç’te işverenler çalışanlarına en az hükümet tarafından belirlenen asgari ücreti ödemek zorundadır.
 • Ücretli tatiller: Norveçli çalışanlar, 10 resmi tatile ek olarak yılda en az 25 gün ücretli tatil hakkına sahiptir.
 • Hastalık ödemesi: Hastalık veya yaralanma nedeniyle çalışamayan çalışanlar, işverenlerinden yılda 16 güne kadar hastalık ödemesi alma hakkına sahiptir. Bu süreden sonra çalışanlar Ulusal Sigorta Programından hastalık maaşı alabilirler.
 • Ebeveyn izni: Norveç’teki yeni ebeveynler, anne ve baba arasında paylaştırılabilen toplam 49 haftalık ücretli ebeveyn izni hakkına sahiptir.
 • Annelik ve babalık yardımları: Hamile kadınlar, çocuklarının doğumundan önce ve sonra 16 haftaya kadar maaşlarının %100’ünü alma hakkına sahiptir. Babalar iki haftaya kadar tam ücretli babalık izni alma hakkına sahiptir.
 • Emeklilik: Norveç’teki çalışanların çoğu, işveren ve çalışan tarafından ortaklaşa finanse edilen zorunlu bir mesleki emeklilik programı kapsamındadır.
 • Sağlık sigortası: Tüm Norveç vatandaşları ve sakinleri, vergilerle finanse edilen ücretsiz kamu sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. İşverenler, istihdam avantajı olarak özel sağlık sigortası da sunabilir.
 • İşsizlik yardımları: Bir çalışan kendi kusuru olmaksızın işini kaybederse, Ulusal Sigorta Programından işsizlik yardımı alma hakkına sahiptir.

İş Akdinin Feshi

Norveç’te işverenler bir iş sözleşmesini yalnızca düşük performans veya işten çıkarma gibi geçerli bir nedenle feshedebilirler. Geçerli bir neden olmaksızın iş akdi feshedilen çalışanlar tazminat alma hakkına sahip olabilirler. Çalışanlar ayrıca bildirimde bulunarak ve bazı durumlarda bildirimde bulunmaksızın işlerinden istifa etme hakkına sahiptir.

Genel olarak, Norveç’teki iş ve istihdam hukuku, çalışanların haklarını korumak ve adil çalışma koşulları sağlamak üzere tasarlanmıştır. İşverenlerin yasal sonuçlardan kaçınmak ve olumlu bir çalışma ortamı sağlamak için bu yasa ve yönetmeliklere uymaları gerekmektedir.

Peki, Norveç pazarına girmeyi düşünüyor musunuz?

Damalion, yabancı tüzel kişilere Norveç dahil dünyanın herhangi bir yerinde iş kurma konusunda yardımcı olan bağımsız bir danışmanlık firmasıdır. Müşterilerimizin bir şirket kurmalarına yardımcı olmanın yanı sıra, dünya genelinde uyumluluk, varlık yönetimi, muhasebe, vergilendirme, bordro desteği ve çok daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli entegre iş çözümleri de sağlıyoruz.

Hizmetlerimiz ve Norveç şirketinizi başarıya ulaştırmada size nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bugün Damalion uzmanlarınızla iletişime geçin.

13 + 6 =

Damalion Norveç Masası hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Damalion, işinize meydan okuyan alanlarda doğrudan operasyonel uzmanlar tarafından sağlanan ısmarlama tavsiyeler sunar.

En iyi şekilde bilgi vermenizi tavsiye ederiz, böylece talebinizi değerlendirebilir ve önümüzdeki 8 saat içinde size geri dönebiliriz.