Select Page

Damalion Norway galds

Uzņēmējdarbības veikšana Norvēģijā

Norvēģija ir oficiāli pazīstama kā Norvēģijas karaliste un ir Skandināvijas valsts Eiropas ziemeļos. Šī valsts ir pazīstama ar savu apbrīnojamo dabas skaistumu, augsto dzīves līmeni un spēcīgo ekonomiku.

Norvēģijā ir stabila uzņēmējdarbības vide, un tā ir pievilcīgs galamērķis ārvalstu investoriem. Tai ir arī stabila uzņēmējdarbības vide, ko raksturo stabila ekonomika un kvalificēts darbaspēks.

Norvēģija atzinīgi vērtē ārvalstu ieguldījumus, un uzņēmējdarbības uzsākšana šajā valstī ir vienkāršs process. Valstī ir augsti izglītots un kvalificēts darbaspēks, augsts pārredzamības līmenis, zems korupcijas līmenis un spēcīga tiesiskuma sistēma.

Šī valsts ir pazīstama ar augstu pārredzamības līmeni, zemu korupcijas līmeni un stingru tiesiskumu. Turklāt Norvēģijas valdība aktīvi veicina ārvalstu investīcijas, tādējādi atvieglojot uzņēmumu darbības uzsākšanu valstī.

Kopumā Norvēģija ir lielisks galamērķis uzņēmumiem, kas vēlas paplašināt savu darbību. Valstī ir stabils uzņēmējdarbības klimats, kvalificēts darbaspēks un labi attīstīta infrastruktūra. Norvēģija piedāvā arī daudz iespēju uzņēmējdarbībai dažādās nozarēs, padarot to par pievilcīgu galamērķi ārvalstu investīcijām.

Priekšrocības uzņēmējdarbībai Norvēģijā

 • Norvēģijā ir stabila un plaukstoša ekonomika ar augstu dzīves līmeni un zemu bezdarba līmeni. Šī valsts ir pazīstama ar savu spēcīgo sociālās labklājības sistēmu, kas tās iedzīvotājiem nodrošina augstu dzīves kvalitāti.
 • Norvēģijā ir augsti izglītots un kvalificēts darbaspēks. Valstī ir arī spēcīga darba ētika un apņemšanās sasniegt izcilību, kas padara to par pievilcīgu galamērķi uzņēmumiem.
 • Norvēģijā ir spēcīga un uzticama tiesību sistēma, kas nodrošina augstu uzņēmumu aizsardzības līmeni. Šī valsts ir pazīstama arī ar zemu korupcijas līmeni un augstu pārredzamības līmeni.
 • Norvēģija nav Eiropas Savienības dalībvalsts, taču tā ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalsts. Tas nodrošina uzņēmumiem piekļuvi Eiropas tirgum bez regulējuma sloga, kas saistīts ar dalību ES.
 • Norvēģijas valdība atbalsta uzņēmējdarbību un aktīvi veicina ārvalstu investīcijas. Uzņēmumiem, kas investē pētniecībā un izstrādē, ir pieejami arī vairāki atvieglojumi un dotācijas.
 • Valsts apņemšanās izmantot atjaunojamos energoresursus un ilgtspējību padara to par pievilcīgu galamērķi uzņēmumiem, kas par prioritāti izvirza atbildību par vidi.
JURIDISKĀ SISTĒMA

Norvēģijas tiesību sistēmas pamatā ir civiltiesību tradīcijas, ko dēvē arī par kontinentālo tiesību sistēmu. Šī sistēma galvenokārt balstās uz rakstītiem likumiem un statūtiem, pretstatā vispārējo tiesību sistēmām, kuru pamatā ir tiesu nolēmumi un precedenti.

Norvēģijas tiesību sistēma ir iedalīta divās galvenajās nozarēs:

 • tiesu vara, kas ietver Augstāko tiesu, apelācijas tiesas un apgabaltiesas,
 • izpildvara, kas ietver valdību un administrāciju.

Augstākā tiesa ir augstākā instance Norvēģijā, un tai ir galavārds visos juridiskajos jautājumos.

Norvēģijas tiesību sistēma ir pazīstama ar savu pārredzamību un tiesiskuma ievērošanu. Tā ir pazīstama arī ar savu efektivitāti un pieejamību.

Ārvalstu investīcijas Norvēģijā

Norvēģijas valdība kopumā atzinīgi vērtē un veicina ārvalstu ieguldījumus Norvēģijā. Valstī ir stabila un plaukstoša ekonomika, un tā piedāvā virkni iespēju ārvalstu investoriem dažādās nozarēs.

Ārvalstu investori var investēt Norvēģijā, izmantojot dažādus veidus, tostarp dibinot jaunu uzņēmumu, iegādājoties jau esošu uzņēmumu vai investējot nekustamajā īpašumā. Norvēģijas valdība nepiemēro nekādus ierobežojumus ārvalstu īpašumtiesībām, un ārvalstu investoriem ir tāda pati tiesiskā aizsardzība kā vietējiem investoriem.

Norvēģija ir arī Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalsts, kas ārvalstu investoriem nodrošina piekļuvi Eiropas tirgum bez regulējuma sloga, ko rada dalība ES.

Ārvalstu investoriem piemēro tādas pašas juridiskās un normatīvās prasības kā vietējiem investoriem. Norvēģijas tiesību sistēma ir pazīstama ar savu pārredzamību un tiesiskuma ievērošanu, kas palīdz nodrošināt stabilu un paredzamu sistēmu ārvalstu investoriem.

Kopumā Norvēģijas valdība atzinīgi vērtē un atbalsta ārvalstu ieguldījumus Norvēģijā.

Uzņēmuma izvēle Norvēģijā

Uzņēmumiem, kas darbojas Norvēģijā, ir pieejamas vairākas uzņēmējdarbības struktūras. Visbiežāk sastopamās uzņēmējdarbības struktūras ir šādas:

Individuālais uzņēmums (Enkeltpersonforetak)

Šis ir vienkāršākais un visbiežāk sastopamais uzņēmējdarbības struktūras veids Norvēģijā. Tā īpašnieks un vadītājs ir viena persona.

Iespējas

 • Starp īpašnieku un uzņēmumu nav juridiskas atšķirības.
 • Tā uzstādīšana ir vienkārša un lēta.
 • Īpašnieks ir personīgi atbildīgs par uzņēmuma parādiem.
 • Peļņa tiek aplikta ar nodokli kā iedzīvotāju ienākumi

Partnerattiecības (Ansvarlig selskap)

Tā ir Norvēģijas uzņēmējdarbības struktūra, kurā divām vai vairākām personām pieder uzņēmums un tās to vada kopā.

Iespējas

 • Tā īpašnieki un vadītāji ir divi vai vairāki cilvēki.
 • Partneri dala uzņēmuma peļņu un zaudējumus.
 • Katrs partneris ir personīgi atbildīgs par partnerības parādiem.
 • Personālsabiedrībai ir jābūt noslēgtam rakstiskam partnerības līgumam.
 • Peļņa tiek aplikta ar nodokli kā iedzīvotāju ienākumi

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Aksjeselskap)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir no tās īpašniekiem nodalīta juridiska persona. Akcionāriem pieder uzņēmums, un viņu atbildība ir ierobežota līdz uzņēmumā ieguldītā kapitāla apmēram.

Iespējas

 • Tai jābūt vismaz vienam akcionāram un valdei.
 • Tā ir no īpašniekiem nodalīta juridiska persona.
 • Uzņēmums pieder akcionāriem
 • Akcionāru atbildība ir ierobežota līdz uzņēmumā ieguldītā kapitāla apmēram.
 • Peļņa tiek aplikta ar uzņēmumu ienākuma nodokli

Akciju sabiedrība (Allmennaksjeselskap)

Akciju sabiedrība ir līdzīga sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, taču uz to attiecas plašākas pārskatu sniegšanas un informācijas atklāšanas prasības.

Iespējas

 • Tai jābūt vismaz diviem akcionāriem.
 • tās akcijas var tirgot biržā.
 • Tās peļņa tiek aplikta ar uzņēmumu ienākuma nodokli

Filiāles birojs (Filial)

Filiāle ir atsevišķa ārvalstu uzņēmuma daļa, kas darbojas Norvēģijā.

Iespējas

 • filiāle nav no ārvalstu uzņēmuma nodalīta juridiska persona.
 • uz to attiecas tie paši noteikumi un regulējums kā uz mātesuzņēmumu.
 • Tai jāieceļ juridiskais pārstāvis Norvēģijā
 • Tās peļņa tiek aplikta ar uzņēmumu ienākuma nodokli

Izvēloties uzņēmējdarbības struktūru Norvēģijā, ir svarīgi apsvērt katras iespējas juridiskās un nodokļu sekas. Svarīgi ir arī konsultēties ar profesionāli, lai pārliecinātos, ka izvēlētā struktūra atbilst uzņēmuma vajadzībām un mērķiem. Sazinieties ar Damalion ekspertiem un ļaujiet mums palīdzēt.

BANKU DARBA

Norvēģijā banku darbība ir labi attīstīta un moderna, un privātpersonām un uzņēmumiem ir pieejams plašs pakalpojumu klāsts. Norvēģijā ir ļoti attīstīts finanšu sektors, un valstī darbojas vairākas lielas komercbankas. Valstī ir arī banku sistēma, kas pazīstama ar augstu drošības un stabilitātes līmeni.

Galvenās banku pakalpojumu iezīmes Norvēģijā ir šādas:

Noteikumi

Norvēģijas banku nozari regulē Norvēģijas Finanšu uzraudzības iestāde (Finanstilsynet). Iestāde pārrauga banku un citu finanšu iestāžu darbību, lai nodrošinātu to drošu un stabilu darbību.

Centrālā banka

Norvēģijas centrālā banka saucas Norges Bank. Tā ir atbildīga par cenu stabilitātes uzturēšanu un ekonomiskās stabilitātes veicināšanu valstī. Norges Bank arī pārrauga Norvēģijas banku sistēmu un nodrošina finanšu tirgu likviditāti.

Norvēģijā pieejamo banku veidi

Norvēģijā ir dažādu veidu bankas, tostarp komercbankas, krājbankas un tiešsaistes bankas. Komercbankas ir lielākās un ievērojamākās bankas Norvēģijā, kas piedāvā dažādus pakalpojumus, tostarp krājkontus, aizdevumus, hipotekāros kredītus un kredītkartes. Krājbankas ir mazākas, vietējās bankas, kas galvenokārt piedāvā krājkontus un patēriņa kredītus. Tiešsaistes bankas piedāvā daudzus tādus pašus pakalpojumus kā tradicionālās bankas, taču ar zemākām komisijas maksām un augstākām procentu likmēm.

Norvēģijas banku piedāvātie pakalpojumi

Norvēģijas bankas piedāvā dažādus pakalpojumus gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, tostarp krājkontus, norēķinu kontus, kredītkartes, aizdevumus, hipotēkas un ieguldījumu pakalpojumus. Lielākā daļa banku piedāvā arī tiešsaistes un mobilos bankas pakalpojumus, tādējādi atvieglojot klientiem kontu pārvaldību un darījumu veikšanu.

Bankas konta atvēršana Norvēģijā

Privātpersonai, kas vēlas atvērt bankas kontu Norvēģijā, vispirms jāizvēlas banka Norvēģijā, kas atbilst viņa prasībām, un pēc tam jāizvēlas konta veids, kuru viņš/viņa vēlas atvērt.

Pēc tam pieteikuma iesniedzējam ir jāsavāc nepieciešamie dokumenti, tostarp Norvēģijas valsts personas kods, D-numurs, pase, darba līgums, īres/nomas līgums un dažos gadījumos arī ieteikuma vēstule no pieteikuma iesniedzēja bankas viņa/viņas mītnes valstī.

Kad pieteikuma iesniedzējam ir visi nepieciešamie dokumenti, viņš var pieteikties kontam tiešsaistē vai klātienē filiālē un tad gaidīt apstiprinājumu. Kad konts ir apstiprināts, tas ir jāaktivizē, iemaksājot kontā līdzekļus.

Ņemiet vērā, ka konkrētās prasības un procedūras bankas konta atvēršanai Norvēģijā var atšķirties atkarībā no izvēlētās bankas un pieteikuma iesniedzēja apstākļiem.

Turklāt ārvalstnieki var atvērt bankas kontu pirms ierašanās Norvēģijā, taču tas var būt tikai krājkonts. Ārvalstu ieguldītājs arī var atvērt krājkontu tikai Norvēģijā (tam ir noteikti nosacījumi).

Kopumā banku darbība Norvēģijā ir moderna, droša un labi regulēta, un privātpersonu un uzņēmumu vajadzībām ir pieejams plašs pakalpojumu klāsts. Norvēģijas bankas piedāvā augstu drošības un stabilitātes līmeni, padarot tās par pievilcīgu risinājumu klientiem, kas vēlas pārvaldīt savas finanses.

IMIGRĀCIJA

Ārvalstniekiem, kuri plāno pārcelties uz Norvēģiju uzņēmējdarbības vai patīkama dzīvesveida dēļ uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem, ir nepieciešama Norvēģijas uzturēšanās atļauja.

Šī uzturēšanās atļauja ļauj ārvalstniekam uzturēties un strādāt Norvēģijā, kā arī ceļot uz valsti un no tās. Tas var arī veicināt pilsonības iegūšanu.

Kam nepieciešama uzturēšanās atļauja Norvēģijā

Lai uzturētos vai strādātu Norvēģijā, ES/EEZ valstu pilsoņiem uzturēšanās atļauja nav nepieciešama, taču, ja uzturēšanās ilgums pārsniedz trīs mēnešus, pieteikuma iesniedzējam ir jāreģistrējas policijā.

Savukārt, ja pieteikuma iesniedzējs ir ārpussavienības/EEZ valsts pilsonis, kurš vēlas uzturēties ilgāk par 90 dienām, viņam/viņai būs nepieciešama uzturēšanās atļauja.

Uzturēšanās atļauju veidi Norvēģijā

Pastāv vairākas iespējas, kā iegūt uzturēšanās atļauju Norvēģijā, un tās ir šādas:

 • Darba meklētāja vīza: šī vīza ir paredzēta personām, kas nav no ES/EEZ/EBTA valstīm. Persona var pieteikties sešu mēnešu darba meklētāja vīzai, lai meklētu darbu Norvēģijā. Šajā laikā viņš/viņa drīkst strādāt un dzīvot Norvēģijā, kamēr meklē darbu. Ja pieteikuma iesniedzējs atrod darbu, viņš var pieteikties darba atļaujas saņemšanai.
 • Kvalificēta darba ņēmēja vīza: tā ir paredzēta personām, kurām ir darba piedāvājums no Norvēģijas darba devēja. Tam ir nepieciešams, lai darba devējs būtu aizpildījis nepieciešamos dokumentus un saņēmis apstiprinājumu no Norvēģijas Darba un labklājības pārvaldes.
 • Studenta vīza: šī veida vīza ir paredzēta ārvalstniekiem, kuri plāno studēt Norvēģijā. Tas ļauj pieteikuma iesniedzējam uzturēties Norvēģijā visu studiju laiku, kā arī strādāt nepilnu darba laiku.
 • Ģimenes imigrācija: tā paredzēta personām, kuru ģimenes locekļi ir Norvēģijas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji.
 • Bēglis vai patvēruma meklētājs: ārzemnieks, kurš bēg no vajāšanas vai briesmām savā mītnes valstī, var lūgt patvērumu Norvēģijā.

Norvēģijas pastāvīgā uzturēšanās un pilsonība

Norvēģijas pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja ir atļauja, ko ārzemnieks saņem pēc tam, kad viņš ir nepārtraukti nodzīvojis valstī pēdējos trīs gadus. Pēc šīs atļaujas saņemšanas ārzemnieks var dzīvot un strādāt Norvēģijā neierobežotu laiku, un viņam atliek tikai atjaunot uzturēšanās atļauju reizi divos gados.

Un pēc tam, kad viņš/viņa ir nodzīvojis valstī vismaz septiņus gadus no pēdējiem desmit gadiem, viņš/viņa var pieteikties pilsonības saņemšanai.

Pieteikšanās process uzturēšanās atļaujai Norvēģijā var būt sarežģīts un laikietilpīgs, tāpēc pirms pieteikšanās ir svarīgi rūpīgi izpētīt iespējas un savākt visus nepieciešamos dokumentus. Sazinieties ar Damalion ekspertiem un ļaujiet mums palīdzēt.

NODOKĻU REŽĪMS

Nodokļu iestāde

Norvēģijas nodokļu iestādes ir pazīstamas kā Norvēģijas Nodokļu administrācija (Skatteetaten), kas ir atbildīga par nodokļu iekasēšanu un pārvaldību Norvēģijā, kā arī sniedz konsultācijas un atbalstu nodokļu maksātājiem.

Norvēģijas Nodokļu administrācija ir sadalīta vairākās nodaļās, tostarp:

 • Vērtēšanas departaments, kas atbild par nodokļu aprēķināšanu un aprēķināšanu privātpersonām un uzņēmumiem.
 • iekasēšanas departaments, kas ir atbildīgs par nodokļu iekasēšanu un nodokļu likumu izpildi.
 • Starptautisko nodokļu departaments, kas ir atbildīgs par starptautisko nodokļu jautājumu, piemēram, nodokļu līgumu, risināšanu.
 • Pakalpojumu centrs, kas sniedz norādījumus un atbalstu nodokļu maksātājiem.

Nodokļu rezidence

Norvēģijā nodokļu rezidences statusu nosaka pēc nodokļu maksātāja fiziskās klātbūtnes un saiknes ar valsti. Ja nodokļu maksātājs kalendārā gada laikā Norvēģijā pavada vairāk nekā 183 dienas vai Norvēģijā viņam ir pastāvīga dzīvesvieta, viņš tiks uzskatīts par Norvēģijas nodokļu rezidentu.

Tā kā nodokļu maksātājs ir Norvēģijas nodokļu rezidents, uz viņu kā uz Norvēģijas nodokļu rezidentu attiecas Norvēģijas ienākuma nodoklis par viņa/viņas ienākumiem visā pasaulē. Kā Norvēģijas nodokļu rezidentam nodokļu maksātājam būs jāiesniedz ikgadējā nodokļu deklarācija Norvēģijas nodokļu administrācijai. Nodokļu deklarācijā tiks iekļauta informācija par nodokļu maksātāja ienākumiem, atskaitījumiem un kredītiem.

Nodokļu veidi Norvēģijā

 • Ienākuma nodoklis: ienākuma nodoklis ir lielākais Norvēģijas valdības ieņēmumu avots. Ienākumu nodokļa likme Norvēģijā ir atkarīga no nodokļu maksātāju ienākumu līmeņa, un vairāk peldošie maksā lielāku procentuālo daļu no ienākumiem. Nodokļa likmes svārstās no 22% līdz 38,2% atkarībā no nodokļu maksātāja ienākumu līmeņa.
 • Uzņēmumu ienākuma nodoklis: Uzņēmums, kas ir Norvēģijas rezidents, maksā uzņēmumu ienākuma nodokli par visā pasaulē gūtajiem ienākumiem. Uzņēmumiem nerezidentiem Norvēģijā ir jāmaksā arī uzņēmumu ienākuma nodoklis, ja tie veic uzņēmējdarbību Norvēģijā vai tiek vadīti no Norvēģijas. Uzņēmumu ienākuma nodokļa likme Norvēģijā ir 22%. Tomēr uz uzņēmumiem var attiekties arī papildu pašvaldību nodokļi, kas atšķiras atkarībā no pašvaldības, kurā tie darbojas.
 • Pievienotās vērtības nodoklis (PVN): standarta PVN likme Norvēģijā ir 25%. Dažām precēm un pakalpojumiem, piemēram, pārtikai un sabiedriskajam transportam, piemēro samazinātu PVN likmi 15 % apmērā.
 • Mantas nodoklis: Norvēģijā ir noteikts īpašuma nodoklis 0,85 % apmērā no neto bagātības, kas pārsniedz 1,5 miljonus Norvēģijas kronu privātpersonām un 3 miljonus Norvēģijas kronu pāriem. Šis nodoklis tiek aprēķināts, pamatojoties uz nodokļu maksātāja aktīvu kopējo vērtību, ieskaitot īpašumu, uzkrājumus, ieguldījumus un citas vērtības.
 • Nekustamā īpašuma nodoklis: Norvēģijā ir arī nekustamā īpašuma nodoklis, kas tiek iekasēts 0,7 % apmērā no novērtētās īpašuma vērtības.
 • Mantojuma un dāvinājuma nodoklis: mantojuma un dāvinājuma nodokļi Norvēģijā tiek aprēķināti, pamatojoties uz dāvinājuma vai mantojuma vērtību un attiecībām starp dāvinātāju un saņēmēju. Nodokļu likmes ir no 0 % līdz 15,4 %.

Norvēģijā ir progresīvā nodokļu sistēma, kas nozīmē, ka personas ar lielākiem ienākumiem maksā lielāku procentuālo daļu no saviem ienākumiem.

Nodokļu līgumi Norvēģijā

Norvēģija ir noslēgusi nodokļu nolīgumus, kas pazīstami arī kā nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanas līgumi, ar daudzām pasaules valstīm, lai novērstu abās valstīs gūtā ienākuma dubultu aplikšanu ar nodokļiem. Šo līgumu mērķis ir nodrošināt, lai privātpersonām un uzņēmumiem netiktu uzlikti divkārši nodokļi par vieniem un tiem pašiem ienākumiem.

Nodokļu nolīgumos parasti ir paredzēti noteikumi par to, kā katra valsts uzliek nodokļus dažādiem ienākumu veidiem, piemēram, dividendēm, procentiem un autoratlīdzībām. Parasti tajos ir iekļauti arī noteikumi par strīdu izšķiršanu un informācijas apmaiņu starp nodokļu iestādēm.

Norvēģijas nodokļu līgumi kopumā atbilst Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) izstrādātajam nodokļu līguma paraugam. Šis nodokļu parauglīgums kalpo kā paraugs sarunām par nodokļu līgumiem starp valstīm.

Dažas no galvenajām valstīm, ar kurām Norvēģijai ir nodokļu nolīgumi, ir ASV, Apvienotā Karaliste, Vācija, Francija, Ķīna un Japāna.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Norvēģija augstu vērtē intelektuālo īpašumu (IĪ), tāpēc to aizsargā valsts tiesību akti un starptautiskie nolīgumi.

Norvēģija ir arī vairāku ar intelektuālo īpašumu saistītu starptautisku nolīgumu, tostarp Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) un Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) Līguma par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS), puse.

Norvēģijā privātpersonām un uzņēmumiem ir pieejami vairāki intelektuālā īpašuma aizsardzības veidi. Daži no galvenajiem intelektuālā īpašuma veidiem Norvēģijā ir šādi:

Patenti

 • Patents nodrošina ekskluzīvas tiesības izmantot un komercializēt izgudrojumu uz ierobežotu laika periodu.
 • Norvēģijā patentus piešķir Norvēģijas Rūpnieciskā īpašuma birojs (NIPO).
 • Patentiem jāatbilst noteiktiem kritērijiem, tostarp jaunuma, izgudrojuma un rūpnieciskās pielietojamības kritērijiem.
 • Patents parasti ir spēkā 20 gadus no pieteikuma iesniegšanas dienas.

Preču zīmes

 • Preču zīme ir atšķirības zīme, kas identificē un atšķir vienas puses preces vai pakalpojumus no citu pušu precēm vai pakalpojumiem.
 • Preču zīmi var veidot vārdi, logotipi vai citi simboli.
 • Norvēģijā preču zīmes tiek reģistrētas Norvēģijas Rūpnieciskā īpašuma birojā (NIPO).
 • Preču zīmes reģistrācija parasti ilgst 10 gadus, un to var pagarināt uz nenoteiktu laiku.

Autortiesības

 • Norvēģijā autortiesību tiesības pārrauga Autortiesību likums (åndsverkloven).
 • Norvēģijā autortiesības aizsargā autoru un radošo personu oriģināldarbus, tostarp literārus, mākslas un zinātniskus darbus.
 • Autortiesību aizsardzība ir automātiska, un reģistrācija nav nepieciešama.
 • Autortiesību likums nodrošina autoram vai radītājam ekskluzīvas tiesības, tostarp tiesības reproducēt, izplatīt un izstādīt savu darbu.

Dizaini

 • Dizains ir izstrādājuma vai izstrādājuma daļas izskats, tostarp tā forma, krāsa un tekstūra.
 • Dizainam jābūt jaunam un ar individuālu raksturu.
 • Dizainparauga reģistrācija nodrošina īpašniekam ekskluzīvas tiesības izmantot konkrētu dizainparaugu ierobežotu laika periodu.
 • Norvēģijā dizainparaugus var reģistrēt Norvēģijas Rūpnieciskā īpašuma birojā (NIPO).
 • Dizainparauga reģistrācija parasti ilgst 5 gadus, un to var pagarināt uz laiku līdz 25 gadiem.

Komercnoslēpumi

 • Komercnoslēpumi ir konfidenciāla uzņēmējdarbības informācija un zinātība, kas uzņēmumam sniedz konkurences priekšrocības.
 • Norvēģijā komercnoslēpumus aizsargā Norvēģijas komercnoslēpumu likums, kas paredz tiesiskās aizsardzības līdzekļus uzņēmumiem, kuru komercnoslēpumi ir nelikumīgi piesavināti.
 • Uzņēmumi var vērsties tiesā pret tiem, kas bez atļaujas izmanto vai izpauž to komercnoslēpumus.

Ir svarīgi izprast katra IP aizsardzības veida īpašās prasības un noteikumus, lai nodrošinātu, ka jūsu IP ir pienācīgi aizsargāts. Svarīgi ir arī konsultēties ar profesionāli, lai saņemtu ieteikumus par jūsu intelektuālā īpašuma aktīvu reģistrāciju, īstenošanu un licencēšanu. Sazinieties ar Damalion ekspertiem un ļaujiet mums palīdzēt.

DARBS UN NODARBINĀTĪBA

Darba un nodarbinātības tiesības Norvēģijā reglamentē vairāki likumi, tostarp Darba vides likums un Atvaļinājumu likums. Šie tiesību akti nosaka darba attiecību regulējumu un minimālos darba apstākļu, algu un pabalstu standartus.

Norvēģijas darba un nodarbinātības tiesību galvenās iezīmes ir šādas:

Darba līgumi Norvēģijā

Darba līgumus Norvēģijā reglamentē Darba vides likums, un tiem jāatbilst šajā likumā noteiktajiem minimālajiem standartiem.

Darba līgumiem Norvēģijā jābūt rakstiskiem, un tie ir jāparaksta gan darba devējam, gan darbiniekam. Darba līgumā ir jānorāda arī darba laiks, darbinieka tiesības uz atvaļinājuma dienām un darba devēja un darbinieka darba līguma izbeigšanas brīdinājuma termiņš.

Norvēģijā ir divi galvenie darba līgumu veidi: beztermiņa līgumi un līgumi uz noteiktu laiku. Šeit ir sniegts pārskats par katru no tiem:

 • Pastāvīgie darba līgumi: tie ir visizplatītākais darba līgumu veids Norvēģijā. Šiem līgumiem nav noteikts beigu datums, un parasti tie turpinās, līdz darba devējs vai darbinieks līgumu izbeidz. Pastāvīgajiem darbiniekiem ir tiesības uz visām darba tiesībām un pabalstiem.
 • Līgumi uz noteiktu laiku: šiem līgumiem ir noteikts beigu datums, un to pamatā var būt konkrēts projekts vai pagaidu vajadzība pēc papildu darbiniekiem. Šos līgumus var pagarināt, ja tam piekrīt gan darba devējs, gan darbinieks. Darbiniekiem, kas strādā uz noteiktu laiku, ir tādas pašas tiesības un pabalsti kā pastāvīgajiem darbiniekiem, ar dažiem izņēmumiem.

Nodarbinātības atlīdzība, tiesības un pabalsti Norvēģijā

 • Darba laiks: standarta darba laiks Norvēģijā ir 37,5 stundas nedēļā, un virsstundu darbs parasti nepārsniedz 10 stundas nedēļā. Darba devējiem ir pienākums nodrošināt pārtraukumus un atpūtas periodus, un noteiktos apstākļos darbiniekiem ir tiesības atteikties strādāt virsstundas.
 • Darba algas: Norvēģijā darba devējiem ir jāmaksā darbiniekiem vismaz valdības noteiktā minimālā alga.
 • Apmaksātas brīvdienas: Norvēģijas darbiniekiem ir tiesības uz vismaz 25 apmaksātām brīvdienām gadā, kā arī 10 valsts svētku dienām.
 • Darbiniekiem, kuri slimības vai traumas dēļ nevar strādāt, ir tiesības saņemt slimības pabalstu no darba devēja līdz 16 dienām gadā. Pēc šī perioda beigām darbinieki var saņemt slimības pabalstu no valsts apdrošināšanas shēmas.
 • Vecāku atvaļinājums: jaunajiem vecākiem Norvēģijā kopumā ir tiesības uz 49 nedēļu ilgu apmaksātu bērna kopšanas atvaļinājumu, ko var sadalīt starp māti un tēvu.
 • Maternitātes un paternitātes pabalsti: grūtniecēm ir tiesības saņemt 100 % no algas līdz 16 nedēļām pirms un pēc bērna piedzimšanas. Tēviem ir tiesības uz līdz divām nedēļām ilgu, pilnībā apmaksātu paternitātes atvaļinājumu.
 • Pensijas: lielākā daļa darbinieku Norvēģijā ir iesaistīti obligātajā aroda pensiju shēmā, ko kopīgi finansē darba devējs un darbinieks.
 • Veselības apdrošināšana: visiem Norvēģijas pilsoņiem un iedzīvotājiem ir tiesības uz bezmaksas valsts veselības aprūpi, ko finansē no nodokļiem. Darba devēji var piedāvāt arī privātu veselības apdrošināšanu kā nodarbinātības pabalstu.
 • Bezdarbnieka pabalsts: ja darbinieks zaudē darbu ne savas vainas dēļ, viņam ir tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu no valsts apdrošināšanas shēmas.

Darba attiecību izbeigšana

Norvēģijā darba devējs var izbeigt darba līgumu tikai pamatota iemesla dēļ, piemēram, sliktas darba izpildes vai atlaišanas dēļ. Darbiniekiem, kuri tiek atlaisti bez pamatota iemesla, var būt tiesības uz kompensāciju. Darbiniekiem ir arī tiesības atkāpties no darba ar iepriekšēju brīdinājumu, bet dažos gadījumos – bez iepriekšēja brīdinājuma.

Kopumā Norvēģijas darba un nodarbinātības tiesību akti ir izstrādāti, lai aizsargātu darbinieku tiesības un nodrošinātu taisnīgus darba apstākļus. Darba devējiem ir jāievēro šie likumi un noteikumi, lai izvairītos no juridiskām sekām un saglabātu labvēlīgu darba vidi.

Vai jūs plānojat ienākt Norvēģijas tirgū?

Damalion ir neatkarīgs konsultāciju uzņēmums, kas palīdz ārvalstu juridiskām personām dibināt uzņēmumu jebkurā pasaules valstī, tostarp Norvēģijā. Papildus tam, ka palīdzam klientiem izveidot uzņēmumu, mēs piedāvājam arī dažādus integrētus biznesa risinājumus, tostarp atbilstības nodrošināšanu, uzņēmumu pārvaldību, grāmatvedību, nodokļus, algu aprēķinu atbalstu un daudzus citus risinājumus visā pasaulē.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par mūsu pakalpojumiem un par to, kā mēs varam palīdzēt jūsu Norvēģijas uzņēmumam gūt panākumus, sazinieties ar Damalion ekspertiem jau šodien.

8 + 15 =

Vai vēlaties uzzināt vairāk par Damalion Norway Desk?

Damalion piedāvā jums individuālus padomus, ko sniedz tieši strādājoši eksperti jomās, kas izaicina jūsu biznesu.

Mēs iesakām sniegt vislabāko informāciju, lai mēs varētu kvalificēt jūsu pieprasījumu un atgriezties pie jums nākamo 8 stundu laikā.