Select Page

Damalion Paragvajas galds

Uzņēmējdarbības veikšana Paragvajā

Paragvaja, kas ir pazīstama kā “Dienvidamerikas sirds”, jo atrodas kontinenta centrālajā daļā, ir stabila Dienvidamerikas valsts un MERCOSUR (Mercado Común del Sur) dalībvalsts.

Papildus finansiālajam privātumam un labvēlīgai nodokļu sistēmai Paragvaja ir īstenojusi arī stingru un stabilu makroekonomikas politiku, kas pēdējos gados ir uzlabojusi tās ekonomiskos rādītājus. Tas ir padarījis šo valsti ļoti pievilcīgu investoriem, uzņēmējiem un uzņēmumiem, kas vēlas paplašināties Latīņamerikā.

Paragvajas tiesību akti nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret ārvalstu un vietējiem ieguldījumiem, un uzņēmumi, kas darbojas Paragvajā, var pilnībā piederēt ārvalstu uzņēmumiem vai privātpersonām. Turklāt Paragvaja ir vairāku brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN) līgumslēdzēja puse, un tajā darbojas vairākas brīvās tirdzniecības zonas (BTZ), kas sniedz plašus stimulus investoriem, kuri vēlas sākt uzņēmējdarbību. Uzņēmējdarbības uzsākšana Paragvajā ir lieliska iespēja uzņēmējiem un investoriem, kas vēlas paplašināt savu klātbūtni nepiesātinātā tirgū.

Galvenās priekšrocības uzņēmējdarbībai Paragvajā

 • Paragvaja atrodas Dienvidamerikas centrā, tai ir piekļuve galvenajiem transporta ceļiem un robežas ar citām Dienvidamerikas lielvalstīm, piemēram, Brazīliju. Tas ir padarījis to par lielisku vietu uzņēmumiem, kas vēlas paplašināt savu darbību šajā reģionā.
 • Paragvajā ir draudzīga nodokļu sistēma, piemēram, uzņēmumu ienākumi tiek aplikti ar teritoriālo nodokli, kas nozīmē, ka ienākumi, kas gūti ārpus Paragvajas, netiek aplikti ar nodokļiem valstī.
 • Paragvajā ir stabila politiskā vide un uzņēmējdarbību atbalstoša valdība, kurā nav valūtas maiņas vai valūtas kontroles.
 • Paragvajā ir jauni un augoši iedzīvotāji, kas nozīmē, ka ir liels un augošs patērētāju tirgus, kā arī jaunu un kvalificētu darba ņēmēju pulks.
 • Valstī ir ievērojamas dabas resursu rezerves, tostarp lauksaimniecības zemes un derīgo izrakteņu krājumi, un tas padara to par pievilcīgu vietu šo nozaru uzņēmumiem.

Lai gan Paragvaja ir valsts bez pieejas jūrai, tai ir spēcīgi kaimiņi, un tas tai nodrošina piekļuvi izciliem tirdzniecības partneriem, kas piedāvā plašākas tirdzniecības iespējas. Turklāt labvēlīgie ekonomiskie apstākļi Paragvajā ir neticams uzņēmējdarbības potenciāls, jo paredzams, ka valsts turpinās augt.

JURIDISKĀ SISTĒMA

Paragvajā ir civiltiesību tiesību sistēma, ko ietekmējušas spāņu un romiešu tiesības, kā arī pamatiedzīvotāju tiesību tradīcijas.

Paragvajas tiesību sistēma ir iedalīta trijās nozarēs: tiesu vara, kas ir atbildīga par likumu interpretāciju un izpildi, izpildvara, kas ir atbildīga par likumu izpildi, un likumdevēja vara, kas ir atbildīga par likumu izstrādi.

Paragvajas konstitūcijā ir paredzēta cilvēktiesību un personas brīvību aizsardzība, un ir spēkā vairāki likumi, kas nodrošina vienlīdzību likuma priekšā.

Vienību izvēle Paragvajā

Izņemot dažas nozares, kuras Paragvajas valdība uzskata par stratēģiski svarīgām un kuras ir rezervētas Paragvajas valdībai un kuras nav atvērtas privātiem ieguldījumiem (ne vietējiem, ne ārvalstu), Paragvaja kopumā atzinīgi vērtē tiešos ārvalstu ieguldījumus, un valdība īsteno politiku un iniciatīvas, lai piesaistītu valstī ārvalstu ieguldītājus.

Valsts veicina ārvalstu ieguldījumus un ir īstenojusi virkni politikas pasākumu, lai radītu uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, tāpēc Paragvaja joprojām ir pievilcīgs galamērķis ārvalstu investoriem.

Investori un uzņēmēji, kas vēlas izveidot uzņēmumu Paragvajā, var izvēlēties vienu no šādiem uzņēmējdarbības struktūru veidiem:

Individuālais uzņēmējs (Empresario Individual)

Tā ir uzņēmējdarbības struktūra, kurā fiziska persona ir īpašnieks un pilnībā kontrolē uzņēmumu. Tai ir neierobežota atbildība, kas nozīmē, ka īpašnieka aktīvus var izmantot, lai samaksātu uzņēmuma parādus.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Sociedad de Responsabilidad Limitada)

Tā ir uzņēmējdarbības struktūra, kurā vismaz divi apvienojas, lai izveidotu uzņēmumu ar ierobežotu atbildību.

Iespējas

 • Katrs partneris iegulda uzņēmuma kapitālā.
 • Tam nepieciešami divi vai vairāk cilvēki.
 • Katra partnera atbildība ir ierobežota līdz viņa kapitāla ieguldījuma apmēram.
 • Uzņēmuma darbību reglamentē uzņēmuma līgums.
 • Tam nav nepieciešamas sarežģītas administratīvās procedūras.

Akciju sabiedrība (Sociedad Anónima)

Tā ir Paragvajas uzņēmējdarbības struktūra, kurā uzņēmums pieder akcionāriem, kuri iegulda uzņēmumā, iegādājoties akcijas.

Iespējas

 • šis ir visizplatītākais uzņēmējdarbības modelis lielākiem uzņēmumiem Paragvajā.
 • Tā pieder akcionāriem, kuri iegulda uzņēmumā, pērkot akcijas.
 • Akcionāriem ir ierobežota atbildība.
 • Uzņēmumu vada akcionāru iecelta valde.

Pilnsabiedrība (Sociedad en Comandita Simple)

Tā ir Paragvajas uzņēmējdarbības struktūra, kurā vismaz divas personas apvienojas, lai izveidotu uzņēmumu ar neierobežotu atbildību.

Iespējas

 • Tam ir nepieciešami divi vai vairāk cilvēki.
 • Visi partneri ir personīgi atbildīgi par partnerības parādiem.
 • Viens partneris pārvalda uzņēmumu, bet otrs nodrošina kapitālu.

Komandītsabiedrība (Sociedad en Comandita por Acciones)

Tā ir Paragvajas uzņēmējdarbības struktūra, kurā uzņēmums pieder partneriem ar ierobežotu atbildību.

Iespējas

 • Lai to izveidotu, ir nepieciešamas divas vai vairākas personas.
 • Viens partneris – komandītsabiedrība – vada uzņēmumu, bet pārējie – komplementāri – nodrošina kapitālu.

Filiāles birojs

Ārvalstīs dibināti uzņēmumi var izvēlēties atvērt filiāli Paragvajā.

Iespējas

 • Tai Paragvajā jādarbojas ar to pašu nosaukumu, kāds ir tās izcelsmes valstī.
 • Tam ir nepieciešams juridiskais pārstāvis, kas atrodas Paragvajā.
 • Tas var uzsākt darbības tikai tad, kad tas ir pilnībā reģistrēts.
 • Tas neuzliek pienākumu rīkot kārtējās vai ārkārtas sapulces.

Pieņemot lēmumu par uzņēmējdarbības struktūru Paragvajā, pirms tās izvēles ieteicams konsultēties ar profesionāļiem. Sazinieties ar Damalion ekspertu un ļaujiet mums palīdzēt.

BANKU DARBA

Paragvajas banku sistēma ir diezgan stabila un stabila, un to pienācīgi uzrauga Paragvajas Centrālā banka (BCP), kas nosaka noteikumus un regulējumu, lai nodrošinātu banku sistēmas stabilitāti, kā arī uzrauga bankas, lai nodrošinātu šo noteikumu ievērošanu.

Paragvajas banku nozare

Paragvajas banku sektorā dominē komercbankas, krājaizdevu sabiedrības, krājaizdevu sabiedrības, krājaizdevu savienības un finanšu iestādes.

Paragvajā bankas piedāvā dažādus pakalpojumus, tostarp krājkontus, norēķinu kontus, ārvalstu valūtas maiņas, aizdevumus, hipotekāros kredītus un ieguldījumu produktus.

Bankas konta atvēršana Paragvajā

Ja esat nolēmis dzīvot vai strādāt Paragvajā, jums ir nepieciešams bankas konts. Tas ietaupa no daudzām finansiālām saistībām un atvieglo dzīvi.

Bankas konta atvēršana Paragvajā ir salīdzinoši vienkārša, taču ir dažas prasības un dokumenti, kas pieteikuma iesniedzējiem jāiesniedz. Paragvajas bankas konta izveides process parasti ietver šādas darbības:

 • Izvēlieties banku
 • Sagatavojiet nepieciešamos dokumentus, piemēram, derīgu personu apliecinošu dokumentu, adresi apliecinošu dokumentu un ienākumus apliecinošu dokumentu.
 • Apmeklējiet banku un aizpildiet pieteikumu
 • Noguldījumu līdzekļi

Saņemt konta informāciju – pēc konta atvēršanas un finansēšanas banka sniegs konta informāciju.

Līdztekus personīgajam bankas kontam arī juridiskās personas var atvērt bankas kontu savam uzņēmumam. Taču uzņēmumu īpašniekiem pirms uzņēmuma bankas konta atvēršanas rūpīgi jāapsver, kura finanšu struktūra ir vispiemērotākā.

IMIGRĀCIJA

Papildus dabas skaistumam, maigajam klimatam visa gada garumā un cilvēku draudzīgumam Paragvaja ir brīva valsts, kas ar atplestām rokām uzņem visas tautības.

Ja esat ārzemnieks un cita starpā meklējat dievišķu vēsturisku vidi, Paragvajas rezidence jums ir lieliska izvēle. Ar Paragvajas uzturēšanās atļauju varat dzīvot, strādāt un studēt šajā valstī.

Paragvajas uzturēšanās iespējas

Zemāk ir norādīti daži no biežāk izmantotajiem veidiem, kā iegūt Paragvajas pastāvīgo uzturēšanās atļauju.

 • Investīcijas

Paragvaja piedāvā investīciju vīzu ārzemniekiem, kuri valstī investē noteiktu summu. Lai to izdarītu, summa nav jāiztērē uzreiz, bet jums ir jāiesniedz biznesa plāns, kurā norādīts, ka jūsu uzņēmums šādu summu iztērēs 10 gadu laikā. Dažas no darbībām, kas tiek uzskatītas par derīgām ieguldījumu programmai, ir iesaistīšanās tirdzniecībā un pakalpojumu piedāvāšana.

 • Pensionēšanās

Paragvaja piedāvā uzturēšanos līdz pensijai ārzemniekiem, kuriem ir garantēti ikmēneša pensijas ienākumi noteiktā apmērā. Šajā gadījumā nav vecuma ierobežojumu.

 • Bankas noguldījums

Ārvalstnieki var arī iemaksāt noteiktu summu Paragvajas bankā, lai iegūtu Paragvajas rezidences atļauju.

 • Darbs

Ja jums ir darba piedāvājums no Paragvajas uzņēmuma, varat pieteikties darba vīzai un iegūt uzturēšanās atļauju.

 • Ģimene

Ja jums ir Paragvajas tuvākie radinieki (laulātais vai vecāki), varat izvēlēties ģimenes vīzu, kas ļauj jums pastāvīgi uzturēties Paragvajā.

Paragvajas pilsonības iegūšana

Pēc trim gadiem pēc pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanas ārvalstnieki var pieteikties uz Paragvajas pilsonību.

Paragvajā ir atvērta ekonomika, un tā ir uzsākusi imigrācijas sistēmas reformas, kas saīsina uzturēšanās laiku. Lai iegūtu uzturēšanās atļauju Paragvajā, sazinieties ar Damalion ekspertiem.

NODOKĻU REŽĪMS

Paragvaja Dienvidu kopējā tirgus (MERCOSUR), ekonomiskās integrācijas un brīvās tirdzniecības iniciatīvas ietvaros piedāvā vispiemērotākos risinājumus ar zemiem nodokļiem. Paragvajā ienākumi tiek aplikti ar nodokļiem saskaņā ar teritoriālo sistēmu, tāpēc Paragvajā dzīvojošiem ārzemniekiem tiek piemērots nodoklis par Paragvajā gūtajiem ienākumiem.

Salīdzinot ar citām reģiona valstīm, Paragvajas nodokļu režīms ir salīdzinoši vienkāršs un zems. Galvenie nodokļi Paragvajā ir šādi:

Valsts nodokļi Paragvajā

 • Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

Paragvajā ar pievienotās vērtības nodokli apliek preču pārdošanu, pakalpojumu sniegšanu, izņemot individuālos pakalpojumus, kas tiek sniegti attiecībās ar citām personām.

atkarību un preču importu. Paragvajā šis nodoklis tiek iekasēts ar likmi 10 % apmērā.

 • Ienākumu nodoklis

Šo nodokli Paragvajā piemēro fiziskām un juridiskām personām. Nodokļa likme privātpersonām ir progresīva, un tā svārstās no 8 % līdz 10 % no ienākumiem. Savukārt uzņēmumiem nodokļa likme ir 10 % no neto ienākumiem.

 • Akcīzes nodoklis

Paragvajā šis nodoklis tiek piemērots noteiktām precēm, piemēram, alkoholam, tabakas izstrādājumiem un benzīnam.

 • Personīgo aktīvu nodoklis

Šis nodoklis tiek iekasēts no fiziskām personām, bet tas ir atkarīgs no to neto vērtības. Likme svārstās no 0,5 % līdz 1 % no to neto aktīviem.

Vietējie nodokļi Paragvajā

 • Pašvaldības nodoklis

Tas ir nodoklis, ko Paragvajas vietējās pašvaldības iekasē par to jurisdikcijā esošām darbībām, piemēram, īpašuma nodoklis.

 • Zīmogu nodoklis

Paragvajā šo nodokli piemēro juridiskiem dokumentiem, piemēram, līgumiem un nolīgumiem.

Paragvajas nodokļu līgums

Paragvaja ir parakstījusi daudzus līgumus un nolīgumus ar citām valstīm, lai izvairītos no nodokļu dubultas uzlikšanas un atvieglotu starptautisko tirdzniecību, jo īpaši. Šie līgumi samazinās nodokļu slogu uzņēmumiem un privātpersonām, kas veic pārrobežu darījumus Paragvajā.

Paragvaja ir parakstījusi nodokļu nolīgumus ar tādām valstīm kā Urugvaja, Čīle, Beļģija, Vācija un Argentīna.

Paragvajai ir arī reģionālais tirdzniecības nolīgums ar Argentīnu, Brazīliju, Paragvaju, Urugvaju un Venecuēlu.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Paragvajā ir stingrs tiesiskais regulējums intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai, un valsts ir apņēmības pilna šīs tiesības aizstāvēt.

Intelektuālā īpašuma aizsardzību Paragvajā pārrauga vairāki normatīvie akti, tostarp Rūpnieciskā īpašuma likums, kas paredz preču zīmju, patentu un rūpniecisko dizainparaugu reģistrāciju un aizsardzību, Autortiesību likums un tamlīdzīgi noteikumi.

Paragvajas tiesību aktos aizsargātā intelektuālā īpašuma veidi ir šādi:

Patenti

 • Patents ir likumīgs monopols, kas piešķirts izgudrotājam par jaunu un vērtīgu izgudrojumu.
 • Patentus Paragvajā reģistrē Valsts intelektuālā īpašuma direktorāts (Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual – DINAPI).
 • Paragvaja paredz patentu reģistrāciju un aizsardzību uz 20 gadiem no pieteikuma iesniegšanas dienas.

Preču zīmes

 • Preču zīme ir unikāls apzīmējums, ko izmanto preču vai pakalpojumu identificēšanai tirgū.
 • Valsts intelektuālā īpašuma direktorāts (Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual – DINAPI) Paragvajā.
 • Paragvaja paredz preču zīmju reģistrāciju un aizsardzību uz 10 gadiem, ko var pagarināt uz nenoteiktu laiku.

Rūpnieciskais dizains

 • Rūpnieciskais dizains ir noderīga izstrādājuma dekoratīvais aspekts.
 • Paragvajā dizainparaugu reģistrē Valsts intelektuālā īpašuma direktorāts (Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual – DINAPI).
 • Paragvaja paredz rūpniecisko dizainparaugu reģistrāciju un aizsardzību uz 20 gadiem.

Autortiesības

 • Autortiesības aizsargā literārus un mākslas darbus, piemēram, grāmatas, filmas un programmatūru.
 • Paragvajas Autortiesību likums piešķir visu tiesību kopumu šādu darbu autoriem un nodrošina šo tiesību aizsardzību, piemērojot civiltiesiskas un krimināltiesiskas sankcijas par pārkāpumiem.
 • Autortiesības Paragvajā reģistrē Valsts intelektuālā īpašuma direktorāts (Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual – DINAPI), taču autortiesību reģistrācija ir tikai deklaratīva.
 • Paragvaja paredz autortiesību aizsardzību uz autora mūžu plus 70 gadiem. Morālās tiesības ir nenoliedzamas un pastāvīgas.
DARBS UN NODARBINĀTĪBA

Paragvajas darba un nodarbinātības tiesību aktus reglamentē Darba kodekss, kas tika apstiprināts 1992. gadā un kopš tā laika ir vairākkārt grozīts. Darba kodekss nosaka darba ņēmēju un darba devēju tiesības un pienākumus Paragvajā, kā arī regulē jautājumus, kas saistīti ar darba līgumiem, darba apstākļiem, darba samaksu utt.

Darba līgums Paragvajā

Paragvajā darba līgumiem jābūt rakstiskiem, un tos paraksta gan darba devējs, gan darbinieks. Līgumā skaidri jānorāda nodarbinātības noteikumi un nosacījumi, tostarp līguma darbības ilgums, pārbaudes laiks, darba laiks, alga un atalgojums, līguma izbeigšana utt.

Darba līgumu veidi Paragvajā

 • Fiksēta termiņa līgumi: šāda veida līgumiem parasti ir noteikts sākuma un beigu datums, un tos izmanto konkrētam projektam vai iepriekš noteiktam laika periodam.
 • Nenoteikta termiņa līgumi: šāda veida līgumiem nav konkrēta beigu datuma, un ir plānots, ka tie turpināsies, līdz darbinieks vai darba devējs pārtrauks līgumu. Tos izmanto regulārai, pastāvīgai nodarbinātībai.

Paragvajā var izmantot arī citus darba līgumu veidus, piemēram, nepilna darba laika līgumus un darba līgumus uz pārbaudes laiku.

Nodarbinātības pabalsti Paragvajā

 • Darba laiks: Paragvajā pamata darba nedēļa ir 48 stundas jeb 8 stundas dienā. Virsstundu darbs ir atļauts, taču tas ir ierobežots un apmaksāts.
 • Minimālā alga: minimālo algu Paragvajā nosaka valdība, un tā laiku pa laikam tiek koriģēta.
 • Atpūta: Paragvajas darbiniekiem ir tiesības uz ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, kura ilgums atkarībā no darba stāža ir no 12 līdz 30 dienām.
 • Slimības atvaļinājums: Paragvajas darbiniekiem, kuri slimības vai traumas dēļ nevar strādāt, ir tiesības uz apmaksātu slimības atvaļinājumu līdz 26 nedēļām gadā, uzrādot medicīnisku izziņu.
 • Maternitātes un paternitātes atvaļinājums: Paragvajā strādājošajām sievietēm ir tiesības uz 14 nedēļu ilgu apmaksātu grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu ar 30 papildu dienām vairāku dzemdību gadījumā. Darbiniekiem vīriešiem ir tiesības uz divu nedēļu paternitātes atvaļinājumu.
 • Darba līguma izbeigšana/atlaišanas pabalsts: Paragvajā darba līgumu var izbeigt gan darba devējs, gan darbinieks, par to iepriekš brīdinot vai izmaksājot pabalstu tā vietā. Paragvajas darbiniekiem, kuri tiek atlaisti no darba citu iemeslu dēļ, kas nav pārkāpumi, ir tiesības uz atlaišanas pabalstu atkarībā no darba stāža. Taču tam nav nozīmes, ja vien darba attiecību izbeigšana nav bez pamatota iemesla.

Vai esat gatavs ienākt Latīņamerikas tirgū?

Ja esat gatavs ienākt Latīņamerikas tirgū un vēlaties izmantot Paragvajas ekonomikas priekšrocības, sazinieties ar Damalion ekspertu.

Mēs palīdzam ārvalstu juridiskām personām izveidot uzņēmumu Paragvajā.

Mūsu komanda ir gatava palīdzēt ar visu nepieciešamo, sākot no uzņēmuma dibināšanas līdz atbilstības nodrošināšanai, uzņēmumu pārvaldībai, grāmatvedībai, nodokļiem, algu aprēķināšanai un daudzām citām lietām visā Paragvajā. Sazinieties ar mums, lai reģistrētu savu uzņēmumu Paragvajā.

13 + 11 =

Vai vēlaties uzzināt vairāk par Damalion Paragvaja Desk?

Damalion piedāvā jums individuālus padomus, ko sniedz tieši strādājoši eksperti jomās, kas izaicina jūsu biznesu.

Mēs iesakām sniegt vislabāko informāciju, lai mēs varētu kvalificēt jūsu pieprasījumu un atgriezties pie jums nākamo 8 stundu laikā.