Select Page

Pisalna miza Damalion Paragvaj

Poslovanje v Paragvaju

Paragvaj je zaradi svoje osrednje lege na celini znan kot “srce Južne Amerike”, je stabilna južnoameriška država in članica združenja Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

Poleg finančne zasebnosti in prijaznega davčnega sistema je Paragvaj pokazal tudi trdno in stabilno makroekonomsko politiko, ki je v zadnjih nekaj letih izboljšala njegovo gospodarsko uspešnost. Zaradi tega je država zelo privlačna za vlagatelje, podjetnike in podjetja, ki se želijo širiti v Latinsko Ameriko.

Paragvajska zakonodaja zagotavlja enako obravnavo tujih in domačih naložb, podjetja, ki poslujejo v Paragvaju, pa so lahko v celoti v lasti tujih podjetij ali posameznikov. Poleg tega je Paragvaj podpisnik številnih sporazumov o prosti trgovini in ima več prostotrgovinskih območij, ki vlagateljem, ki želijo ustanoviti podjetje, nudijo velike spodbude. Zato je ustanovitev podjetja v Paragvaju odlična priložnost za podjetnike in vlagatelje, ki želijo razširiti svojo prisotnost na nenasičenem trgu.

Glavne prednosti poslovanja v Paragvaju

 • Paragvaj leži v osrčju Južne Amerike, ima dostop do glavnih prometnih poti in meje z drugimi južnoameriškimi velesilami, kot je Brazilija. Zaradi tega je postala odlična lokacija za podjetja, ki želijo razširiti svoje dejavnosti v regiji.
 • Paragvaj ima prijazen davčni sistem, npr. dohodek pravnih oseb je obdavčen teritorialno, kar pomeni, da dohodek, ustvarjen zunaj Paragvaja, ni obdavčen v državi.
 • Paragvaj ima stabilno politično okolje in podjetništvu naklonjeno vlado, ki ne izvaja nadzora nad menjalnicami in valutami.
 • Paragvaj ima mlado in naraščajoče prebivalstvo, kar pomeni, da ima velik in rastoč potrošniški trg ter mlade in usposobljene delavce.
 • Država ima precejšnje zaloge naravnih virov, vključno s kmetijskimi zemljišči in rudninami, zato je privlačna za podjetja v teh sektorjih.

Čeprav je Paragvaj celinska država, ima močne sosede, kar mu omogoča dostop do izjemnih trgovinskih partnerjev, ki ponujajo več trgovinskih priložnosti. Poleg tega imajo ugodni gospodarski pogoji v Paragvaju neverjeten poslovni potencial, saj se pričakuje nadaljnja rast države.

PRAVNI SISTEM

Paragvaj ima civilnopravni pravni sistem, na katerega vplivajo špansko in rimsko pravo ter domorodne pravne tradicije.

Paragvajski pravni sistem je razdeljen na tri veje: sodstvo, ki je odgovorno za razlago in izvrševanje zakonodaje, izvršilno oblast, ki je odgovorna za izvrševanje zakonodaje, in zakonodajno oblast, ki je odgovorna za sprejemanje zakonov.

Paragvajska ustava zagotavlja varstvo človekovih pravic in svoboščin posameznika ter več veljavnih zakonov za zagotavljanje enakosti pred zakonom.

Izbira subjekta v Paragvaju

Razen nekaj sektorjev, ki jih paragvajska vlada šteje za strateške in so rezervirani za paragvajsko vlado ter niso odprti za zasebne naložbe (domače ali tuje), je Paragvaj na splošno naklonjen neposrednim tujim naložbam, vlada pa izvaja politike in pobude za privabljanje tujih vlagateljev v državo.

Država spodbuja tuje naložbe in izvaja vrsto politik za ustvarjanje poslovno prijaznega okolja, zato Paragvaj ostaja privlačna destinacija za tuje vlagatelje.

Vlagatelji in podjetniki, ki želijo ustanoviti podjetje v Paragvaju, lahko izbirajo med naslednjimi vrstami poslovnih struktur:

Individualni podjetnik (Empresario Individual)

To je poslovna struktura, v kateri je posameznik lastnik in ima popoln nadzor nad podjetjem. Ima neomejeno odgovornost, kar pomeni, da se premoženje lastnika lahko uporabi za plačilo dolgov podjetja.

Družba z omejeno odgovornostjo (Sociedad de Responsabilidad Limitada)

To je poslovna struktura, v kateri se vsaj dva združita in ustanovita podjetje z omejeno odgovornostjo.

Lastnosti

 • Vsak družbenik prispeva h kapitalu podjetja.
 • Za to sta potrebni dve ali več oseb.
 • Odgovornost vsakega družbenika je omejena na znesek njegovega kapitalskega vložka.
 • Pogodba o ustanovitvi družbe ureja delovanje družbe.
 • Ne zahteva zapletenih upravnih postopkov.

Delniška družba (Sociedad Anónima)

Gre za paragvajsko poslovno strukturo, pri kateri je podjetje v lasti delničarjev, ki z nakupom delnic vlagajo v podjetje.

Lastnosti

 • to je najpogostejši poslovni model za večja podjetja v Paragvaju.
 • V lasti ga imajo delničarji, ki z nakupom delnic vlagajo v podjetje.
 • Delničarji imajo omejeno odgovornost.
 • Družbo upravlja upravni odbor, ki ga imenujejo delničarji.

Splošno partnerstvo (Sociedad en Comandita Simple)

Gre za paragvajsko poslovno strukturo, pri kateri se vsaj dve osebi združita in ustanovita podjetje z neomejeno odgovornostjo.

Lastnosti

 • Potrebuje dve ali več oseb.
 • Vsi partnerji so osebno odgovorni za dolgove partnerstva.
 • Eden od partnerjev upravlja podjetje, drugi pa zagotavlja kapital.

Komanditna družba (Sociedad en Comandita por Acciones)

Gre za paragvajsko poslovno strukturo, v kateri je podjetje v lasti partnerjev z omejeno odgovornostjo.

Lastnosti

 • Za vzpostavitev sta potrebni dve ali več oseb.
 • En družbenik – komanditisti – upravlja podjetje, drugi družbeniki – komplementarji – pa zagotavljajo kapital.

Podružnica

Družbe, ustanovljene v tujini, se lahko odločijo za ustanovitev podružnice v Paragvaju.

Lastnosti

 • V Paragvaju mora delovati pod istim imenom kot v državi izvora.
 • Zahteva pravnega zastopnika s sedežem v Paragvaju.
 • Operacije lahko začne izvajati šele, ko je v celoti registriran.
 • Ne nalaga izvedbe rednih ali izrednih zasedanj skupščine.

Pri odločanju o poslovni strukturi v Paragvaju je priporočljivo, da pred izbiro poslovne strukture poiščete strokovni nasvet. Zdaj se obrnite na strokovnjaka za Damalion in nam dovolite, da vam pomagamo.

BANČNIŠTVO

Paragvajski bančni sistem je dokaj stabilen in trden, z ustreznim regulativnim nadzorom Centralne banke Paragvaja (BCP), ki določa pravila in predpise za zagotavljanje trdnosti bančnega sistema ter nadzoruje banke, da bi zagotovila skladnost s temi predpisi.

Bančni sektor v Paragvaju

V paragvajskem bančnem sektorju prevladujejo poslovne banke, hranilnice, kreditne zadruge in finančne institucije.

Banke v Paragvaju ponujajo vrsto storitev, vključno z varčevalnimi računi, tekočimi računi, devizami, posojili, hipotekami in naložbenimi produkti.

Odprtje bančnega računa v Paragvaju

Če se odločite živeti ali delati v Paragvaju, je bančni račun nujen. Tako se izognete številnim finančnim obveznostim in si olajšate življenje.

Odprtje bančnega računa v Paragvaju je razmeroma preprosto, vendar morajo prosilci predložiti nekatere zahteve in dokumente. Postopek odprtja paragvajskega bančnega računa običajno vključuje naslednje korake:

 • Izberite banko
 • Zberite potrebne dokumente, kot so veljavna osebna izkaznica, dokazilo o naslovu in dokazilo o dohodku.
 • Obiščite banko in izpolnite vlogo
 • Depozitna sredstva

Prejemanje podatkov o računu – ko je račun odprt in financiran, vam banka posreduje podatke o računu.

Poleg osebnega bančnega računa lahko bančni račun za svoje podjetje odprejo tudi pravne osebe. Vendar morajo lastniki podjetij pred odprtjem bančnega računa podjetja skrbno razmisliti, kateri finančni subjekt je najprimernejši.

IMIGRACIJA

Poleg naravnih lepot, blagega podnebja skozi vse leto in prijaznosti ljudi je Paragvaj svobodna država, ki z odprtimi rokami sprejema vse narodnosti.

Če kot tuji državljan med drugim iščete božansko zgodovinsko okolje, je bivanje v Paragvaju odlična izbira za vas. S paragvajskim prebivališčem lahko v državi živite, delate in študirate.

Možnosti za pridobitev dovoljenja za prebivanje v Paragvaju

V nadaljevanju so predstavljeni nekateri najpogostejši načini za pridobitev dovoljenja za prebivanje v Paragvaju.

 • Naložbe

Paragvaj ponuja investicijski vizum za tujce, ki v državo vložijo določen znesek. Pri tem vam ni treba porabiti zneska naenkrat, temveč morate predložiti poslovni načrt, ki navaja, da bo vaše podjetje porabilo takšen znesek v desetih letih. Nekatere dejavnosti, ki veljajo za naložbeni program, so opravljanje trgovinske dejavnosti in ponujanje storitev.

 • Upokojitev

Paragvaj ponuja dovoljenje za prebivanje z upokojitvijo tujcem, ki imajo zagotovljen mesečni pokojninski dohodek v določenem znesku. Pri tem ni starostnih omejitev.

 • Bančni depozit

Tuji državljani lahko za pridobitev dovoljenja za prebivanje v Paragvaju tudi položijo določen znesek v paragvajski banki.

 • Delo

Če vam paragvajsko podjetje ponudi službo, lahko zaprosite za delovni vizum in pridobite dovoljenje za prebivanje.

 • Družina

Če imate paragvajskega ožjega družinskega člana (zakonca ali starša), se lahko odločite za družinski vizum, ki vam omogoča stalno bivanje v Paragvaju.

Pridobivanje paragvajskega državljanstva

Po treh letih od prejema dovoljenja za stalno prebivanje lahko tuji državljani zaprosijo za paragvajsko državljanstvo.

Paragvaj ima odprto gospodarstvo in je začel izvajati reforme sistema priseljevanja, ki skrajšujejo čas, potreben za pridobitev dovoljenja za prebivanje. Za pridobitev dovoljenja za prebivanje v Paragvaju se zdaj obrnite na strokovnjake Damaliona.

DAVČNI REŽIM

Paragvaj ponuja najugodnejše rešitve z nizkimi davki na skupnem južnem trgu (MERCOSUR), gospodarsko povezovanje in pobudo za prosto trgovino. V Paragvaju je dohodek obdavčen po teritorialnem sistemu, zato so tujci, ki živijo v Paragvaju, obdavčeni za dohodek, ki izvira iz Paragvaja.

Paragvajski davčni režim je v primerjavi z drugimi državami v regiji razmeroma preprost in nizek. Glavni davki v Paragvaju so:

Nacionalni davki v Paragvaju

 • Davek na dodano vrednost (DDV)

Davek na dodano vrednost v Paragvaju se obračuna za prodajo blaga, opravljanje storitev, razen osebnih storitev, ki se opravljajo v razmerju

odvisnosti in uvoza blaga. Ta davek se v Paragvaju obračuna po 10-odstotni stopnji.

 • Davek na dohodek

Ta davek se v Paragvaju zaračunava posameznikom in podjetjem. Davčna stopnja za fizične osebe je progresivna in znaša od 8 % do 10 % njihovega dohodka. Davčna stopnja za podjetja pa znaša 10 % njihovega neto prihodka.

 • Trošarina

V Paragvaju se ta davek uporablja za nekatere vrste blaga, kot so alkohol, tobak in bencin.

 • Davek na osebno premoženje

Ta davek se zaračuna fizičnim osebam, vendar je odvisen od njihove neto vrednosti. Stopnja se giblje od 0,5 % do 1 % njihovih čistih sredstev.

Lokalni davki v Paragvaju

 • občinska taksa

To je davek, ki ga paragvajske lokalne oblasti zaračunajo za dejavnosti v svoji pristojnosti, npr. davek na nepremičnine.

 • Davek na poštnino

Ta davek se v Paragvaju obračuna za pravne dokumente, kot so pogodbe in sporazumi.

Davčni sporazum v Paragvaju

Paragvaj je z drugimi državami podpisal številne pogodbe in sporazume, da bi se izognil dvojnemu obdavčevanju in olajšal mednarodno trgovino, zlasti. Ti sporazumi bodo zmanjšali davčno breme podjetij in posameznikov, ki opravljajo čezmejne transakcije v Paragvaju.

Paragvaj je podpisal davčne sporazume z državami, kot so Urugvaj, Čile, Belgija, Nemčija in Argentina.

Paragvaj ima tudi regionalni trgovinski sporazum z Argentino, Brazilijo, Paragvajem, Urugvajem in Venezuelo.

INTELEKTUALNA LASTNINA

Paragvaj ima močan pravni okvir za varstvo pravic intelektualne lastnine, država pa si prizadeva za njihovo spoštovanje.

Varstvo intelektualne lastnine v Paragvaju ureja več zakonov in predpisov, med drugim zakon o industrijski lastnini, ki določa registracijo in varstvo blagovnih znamk, patentov in industrijskih modelov, zakon o avtorskih pravicah in podobni predpisi.

V paragvajski zakonodaji so zaščitene naslednje vrste intelektualne lastnine:

Patenti

 • Patent je zakonit monopol, ki se izumitelju podeli za nov in dragocen izum.
 • Patente v Paragvaju registrira Nacionalni direktorat za intelektualno lastnino (Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual – DINAPI).
 • Paragvaj zagotavlja registracijo in zaščito patentov za 20 let od datuma vložitve prijave.

Blagovne znamke

 • Blagovna znamka je edinstven znak, ki se uporablja za prepoznavanje blaga ali storitev na trgu.
 • Nacionalni direktorat za intelektualno lastnino (Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual – DINAPI) v Paragvaju.
 • Paragvaj predvideva registracijo in zaščito blagovnih znamk za obdobje 10 let, ki se lahko podaljša za nedoločen čas.

Industrijski modeli

 • Industrijski vzorec je okrasni vidik uporabnega izdelka.
 • Model v Paragvaju registrira Nacionalni direktorat za intelektualno lastnino (Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual – DINAPI).
 • Paragvaj predvideva registracijo in zaščito industrijskih modelov za 20 let.

Avtorske pravice

 • Avtorske pravice ščitijo literarna in umetniška dela, kot so knjige, filmi in programska oprema.
 • Paragvajski zakon o avtorskih pravicah avtorjem takšnih del podeljuje celotne pravice in jih varuje s civilnimi in kazenskimi sankcijami za kršitve.
 • Avtorske pravice v Paragvaju registrira Nacionalni direktorat za intelektualno lastnino (Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual – DINAPI), vendar je registracija avtorskih pravic le deklarativna.
 • Paragvaj zagotavlja varstvo avtorskih pravic za življenjsko dobo avtorja in 70 let. Moralne pravice so neodtujljive in stalne.
DELO IN ZAPOSLOVANJE

Paragvajsko delovno zakonodajo in zakonodajo o zaposlovanju ureja zakonik o delu, ki je bil odobren leta 1992 in je bil od takrat večkrat spremenjen. Delovni zakonik določa pravice in odgovornosti delavcev in delodajalcev v Paragvaju, ureja pa tudi vprašanja v zvezi s pogodbami o zaposlitvi, delovnimi pogoji, plačami itd.

Pogodba o zaposlitvi v Paragvaju

V Paragvaju morajo biti pogodbe o zaposlitvi pisne, podpisati pa jih morata delodajalec in delavec. V pogodbi morajo biti jasno navedeni pogoji zaposlitve, vključno s trajanjem pogodbe, poskusno dobo, delovnim časom, plačo in plačili, prenehanjem pogodbe itd.

Vrste pogodb o zaposlitvi v Paragvaju

 • Pogodbe za določen čas: te vrste pogodb imajo običajno določen datum začetka in konca ter se uporabljajo za določen projekt ali za vnaprej določeno obdobje.
 • Pogodbe za nedoločen čas: te vrste pogodb nimajo določenega končnega datuma in naj bi trajale, dokler jih ne odpove delavec ali delodajalec. Uporabljajo se za redno in trajno zaposlitev.

Druge vrste pogodb o zaposlitvi, ki se lahko uporabljajo v Paragvaju, so pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom in pogodbe o poskusnem delu.

Nadomestila za zaposlitev v Paragvaju

 • Delovni čas: osnovni delovni teden v Paragvaju traja 48 ur ali 8 ur na dan. Nadurno delo je dovoljeno, vendar je omejeno in plačano.
 • Minimalna plača: minimalno plačo za zaposlene v Paragvaju določi vlada in jo občasno prilagodi.
 • Počitnice: Paragvajski zaposleni imajo poleg določenih praznikov pravico do letnega plačanega dopusta, ki traja od 12 do 30 dni, odvisno od delovne dobe.
 • Bolniški dopust: Paragvajski delavci, ki zaradi bolezni ali poškodbe ne morejo delati, so ob predložitvi zdravniškega potrdila upravičeni do plačanega bolniškega dopusta do 26 tednov na leto.
 • Porodniški in očetovski dopust: v Paragvaju so zaposlene ženske upravičene do 14 tednov plačanega porodniškega dopusta, v primeru večkratnega rojstva pa do dodatnih 30 dni. Zaposleni moški imajo pravico do dveh tednov očetovskega dopusta.
 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi/odpravnina: v Paragvaju lahko pogodbo o zaposlitvi odpove delodajalec ali delavec s predhodnim odpovednim rokom ali plačilom namesto odpovednega roka. Paragvajski uslužbenci, ki jim preneha delovno razmerje iz razlogov, ki niso slabo ravnanje, so upravičeni do odpravnine glede na delovno dobo. Vendar to ni pomembno, razen če je odpoved brez upravičenega razloga.

Ste pripravljeni na vstop na latinskoameriški trg?

Če ste pripravljeni vstopiti na latinskoameriški trg in želite izkoristiti prednosti paragvajskega gospodarstva, se zdaj obrnite na Damalionovega strokovnjaka.

Tujim pravnim osebam pomagamo pri ustanavljanju podjetij v Paragvaju.

V Paragvaju vam lahko pomagamo z vsemi mogočimi dejavnostmi, od ustanovitve podjetja do skladnosti, upravljanja subjektov, računovodstva, obdavčitve, podpore pri obračunavanju plač in številnih drugih. Kontaktirajte nas in registrirajte svoje podjetje v Paragvaju.

3 + 2 =

Želite izvedeti več o podjetju Damalion Paraguay Desk?

Damalion vam ponuja nasvete po meri, ki jih nudijo neposredno operativni strokovnjaki s področij, ki izzivajo vaše podjetje.

Svetujemo vam, da podatke posredujete v najboljšem primeru, da bomo lahko izpolnili vaše zahteve in se v naslednjih 8 urah vrnili k vam.