Select Page

Pisalna miza Damalion Maroko

Poslovanje v Maroku

Maroko, afriška država s pestro zgodovino različnih imperijev, je bil eden najbolj naprednih in razvitih trgov v Afriki.

Država ima politično stabilnost, idealno lego in močno infrastrukturo, hitro rastoče gospodarstvo ter pospešeno izvajanje političnih, gospodarskih in socialnih reform.

Maroko je iz več razlogov pomembna tržna priložnost za tuje podjetnike in vlagatelje. Zaradi velikega potrošniškega razreda, močne gospodarske rasti in uspešnega izvajanja programov finančnega prestrukturiranja, ki jih je podpirala Svetovna banka, je postala zelo privlačna za vlagatelje.

Ker je država vrata na afriško celino, ponuja številne priložnosti za vlagatelje in podjetnike, ki želijo ustanoviti podjetje v Maroku.

Na splošno Maroko ponuja ugodno poslovno okolje za tuje vlagatelje z vrsto ugodnosti, zaradi katerih je privlačna lokacija za poslovanje.

Prednosti poslovanja v Maroku

 • Maroko je v zadnjih letih beležil stabilno gospodarsko rast, vlada pa je izvedla več gospodarskih reform za spodbujanje naložb in pospeševanje rasti.
 • Maroko leži na stičišču Evrope, Afrike in Bližnjega vzhoda, zato je postal idealna lokacija za podjetja, ki želijo dostopati do teh trgov.
 • Maroko je podpisal več sporazumov o prosti trgovini z več državami, zato je postal privlačen za podjetja, ki želijo dostopati do teh trgov.
 • Delovna sila v državi je mlada, aktivna in usposobljena, prav tako je dobro razvita infrastruktura.
 • Maroko je izvedel tudi več reform za izboljšanje poslovnega okolja, med drugim je poenostavil postopke za ustanovitev podjetja in vzpostavil sistem “vse na enem mestu” za tuje vlagatelje.
 • Maroška vlada je uvedla številne spodbude in davčne ugodnosti za pritegnitev tujih vlagateljev, kot so davčne oprostitve in finančna podpora za naložbene projekte.
PRAVNI SISTEM

Pravni sistem v Maroku temelji na mešanici islamskega prava, francoskega civilnega prava in tradicionalnega maroškega prava. Pravni sistem v Maroku je dvojen, z ločenim sodnim sistemom za posvetne in verske zadeve.

Maroko ima sekularni sodni sistem, ki temelji na francoskem sistemu civilnega prava, verski sodni sistem, ki temelji na islamskem pravu, ustavno sodišče, pristojno za razlago ustave, upravno sodišče, ki obravnava spore v zvezi z upravnimi zadevami, in delovno sodišče, pristojno za spore v zvezi z delovnopravnimi in zaposlitvenimi zadevami.

Tuje naložbe v Maroku

Maroko dejavno spodbuja tuje naložbe. Da bi to še naprej spodbujal, je Maroko odobril vrsto ukrepov in pravnih določb za poenostavitev postopkov in zagotovitev ustreznih pogojev za začetek in dokončanje projektov. Ukrepi vključujejo finančne spodbude in davčne oprostitve, določene v naložbenem zakoniku, ter regionalne naložbene centre, ustanovljene za spremljanje projektov.

Prav tako lahko tuji in domači zasebni subjekti v Maroku ustanovijo in imajo v lasti poslovna podjetja.

Pravne oblike v Maroku

Maroko ponuja več poslovnih struktur, med katerimi lahko podjetniki izbirajo pri ustanavljanju podjetja. Tukaj so najpogostejše poslovne strukture v Maroku:

Samostojni podjetnik (Entreprise Individuelle)

To je najpreprostejša poslovna struktura v Maroku.

Lastnosti

 • je v lasti in upravljanju enega samega posameznika.
 • Lastnik ima popoln nadzor nad podjetjem
 • Lastnik je osebno odgovoren za vse njegove dolgove in obveznosti.

Partnerstvo (Société en Nom Collectif)

To je maroška poslovna struktura, v kateri si dve ali več oseb deli lastništvo in upravljanje podjetja.

Lastnosti

 • Partnerji so solidarno odgovorni za dolgove in obveznosti partnerstva.
 • Partnerji si delijo lastništvo in odgovornost za upravljanje ter dobiček in izgubo.

Komanditna družba (Société en Commandite Simple)

To je podobno partnerstvu, vendar ima dve vrsti partnerjev: komplementarje, ki upravljajo podjetje in so solidarno odgovorni za njegove dolgove in obveznosti, ter komanditiste, ki prispevajo kapital in imajo omejeno odgovornost.

Družba z omejeno odgovornostjo (Société à Responsabilité Limitée – SARL)

SARL je maroška poslovna struktura, ki svojim lastnikom zagotavlja omejeno odgovornost, kar pomeni, da so lastniki odgovorni le za znesek kapitala, ki ga vložijo v podjetje.

Lastnosti

 • Je pravna oseba s statusom pravne osebe.
 • Družbe SARL potrebujejo vsaj dva delničarja.
 • Družba SARL svojim lastnikom, ki se imenujejo “associés”, zagotavlja zaščito omejene odgovornosti.
 • Najnižji osnovni kapital ni omejen.
 • V podjetjih SARL sta potrebna vsaj dva sodelavca, največ 50 sodelavcev.
 • Njen(-i) direktor(-ji) ne sme(-jo) imeti stalnega prebivališča v Maroku ali biti imetnik delnic navedene družbe.

Delniška družba (Société Anonyme – SA)

Maroška delniška družba je poslovna struktura, v kateri je lastništvo razdeljeno na delnice, ki jih vlagatelji lahko kupujejo in prodajajo.

Lastnosti

 • Delničarji niso osebno odgovorni za dolgove in obveznosti podjetja.
 • Družbe SA potrebujejo vsaj tri delničarje.
 • Lastništvo družbe SA je razdeljeno na delnice, ki se prodajajo vlagateljem.
 • ima prost prenos in možnost trgovanja z delnicami.
 • Delničarji imajo omejeno odgovornost in niso odgovorni za dolgove podjetja, ki presegajo njihovo naložbo.
 • Dodeliti je treba revizorja.

Poenostavljena delniška družba (Société Anonyme Simplifiée – SAS)

SAS je maroška poslovna struktura, ki svojim lastnikom zagotavlja zaščito omejene odgovornosti.

Lastnosti

 • SAS je mogoče ustvariti z enim delničarjem
 • Družba SAS svojim delničarjem zagotavlja zaščito omejene odgovornosti.

Podružnica

Podružnica je podjetje, ki ga ustanovi tuja matična družba in se šteje za ločeno pravno osebo.

Lastnosti

 • Podružnica se v Maroku šteje za podaljšek matičnega podjetja.
 • Nadrejena družba prevzame polno odgovornost za dejavnosti in obveznosti podružnice.
 • Tuja podjetja se morajo pred ustanovitvijo podružnice v Maroku registrirati v maroškem trgovinskem registru.
 • Tuja podjetja morajo v Maroku imenovati lokalnega predstavnika.
 • Nadrejena družba mora zagotoviti zadostna finančna sredstva za podporo dejavnosti podružnice.

Če želite ustanoviti podjetje v Morroku, se zdaj obrnite na strokovnjaka Damaliona.

BANČNIŠTVO

Čeprav je bančništvo v Maroku že dobro razvito in ima ključno vlogo v tamkajšnjem gospodarstvu, Maroko še naprej prenavlja svoj bančni sistem.

Maroko Bančni sistem

Maroški bančni sistem sestavljata dve vrsti bank: komercialne banke in specializirane kreditne institucije. Bank Al-Maghrib je centralna banka Maroka, ki nadzoruje monetarno politiko države, določa pa tudi standarde za kapitalsko ustreznost, upravljanje tveganj in varstvo potrošnikov.

Bančne storitve

Maroške banke posameznikom in podjetjem ponujajo vrsto storitev, vključno z varčevalnimi računi, tekočimi računi, zavarovanji in naložbenimi produkti.

Maroške banke omogočajo tudi mednarodne transakcije prek združljivih bančnih odnosov z bankami po vsem svetu in zagotavljajo storitve menjave tujih valut.

Poleg tega je v Maroku na voljo islamsko bančništvo, saj različne banke ponujajo izdelke in storitve, ki so skladni s šeriatskimi načeli.

Odprtje bančnega računa v Maroku

Za priseljence je odprtje bančnega računa v Maroku idealno za urejanje financ za daljše bivanje v državi. Prihranili boste tudi veliko denarja za stroške menjave valut in imeli pregled nad svojimi financami.

Na splošno je odprtje bančnega računa v Maroku razmeroma enostaven postopek, čeprav se lahko posebne zahteve razlikujejo glede na banko in vrsto računa.

Postopek odprtja bančnega računa v Maroku se začne z izbiro ustrezne vrste bančnega računa. Nato morate izpolniti obrazec vloge in predložiti zahtevane dokumente, ki vključujejo dokazilo o identiteti, dokazilo o naslovu, kopijo dovoljenja za prebivanje in dokazilo o dohodku.

Za odprtje bančnega računa ni nujno, da ste maroški rezident, vendar ne morete odpreti računa v dirhamih, če nimate zakonitega prebivališča v državi.

Odprtje bančnega računa v Maroku je dokaj enostavno, vendar lahko jezikovna ovira predstavlja težavo, če ne govorite tekoče francosko, arabsko ali darijsko. Zato je priporočljivo, da vam pri tem pomaga strokovnjak, na primer Damalion.

IMIGRACIJA

Je to bogata in raznolika zgodovina različnih imperijev, spektakularne gore in puščave ali različne poslovne priložnosti? Veliko je razlogov, zakaj bi si za svoj dom izbrali Maroko. Tako kot v vseh drugih državah, polnih priložnosti, morate tudi v Maroku pridobiti dovoljenje za prebivanje, če se želite preseliti in tam živeti.

Dovoljenja za prebivanje v Maroku

Za bivanje v Maroku sta na voljo turistični vizum in vizum za daljši čas. Turistični vizum je namenjen osebam, ki nameravajo v državi ostati največ 90 dni, medtem ko se dolgoročni vizum izda osebam, ki želijo v Maroku ostati dlje časa.

Dolgoročni vizumi za Maroko

Vizum za dolgoročno bivanje v Maroku imetnikom omogoča, da pri ustreznih službah maroškega generalnega direktorata za nacionalno varnost zaprosijo za dovoljenje za prebivanje (Carte de Séjour).

Dolgoročni vizum za Maroko je razdeljen na več podtipov, kot so:

 • Delovni vizum: ta vrsta vizuma se izda tujcem, ki v Maroku najdejo delo. Za to vrsto vizuma mora prosilec imeti ponudbo za zaposlitev od podjetja v Maroku, ki mu bo moralo zagotoviti potrebne dokumente za vlogo za izdajo vizuma.
 • Študentski vizum: ta vrsta vizuma se izda tujcem, ki želijo študirati na maroški izobraževalni ustanovi. Kandidati morajo biti sprejeti v priznano izobraževalno ustanovo v Maroku in predložiti dokazilo o vpisu.
 • Investicijski vizum: ta vrsta vizuma je namenjena prosilcem, ki nameravajo vlagati v maroško podjetje. Kandidati bodo morali predložiti dokazilo o naložbi in poslovni načrt projekta.
 • Upokojenska viza: namenjena je posameznikom, starejšim od 55 let, ki imajo stalen vir dohodka. Kandidati morajo predložiti dokazilo o pokojnini in potrdilo o policijskem preverjanju.

Vizum za združitev družine: izda se tujcem, ki se želijo pridružiti družinskemu članu, ki živi v Maroku. Vlagatelj mora predložiti dokazilo o sorodstvenem razmerju in potrebne dokumente, ki podpirajo vlogo.

Stalno prebivališče v Maroku

Tuji državljani lahko pridobijo stalno prebivališče v Maroku, ko tretjič podaljšajo dovoljenje za prebivanje in pridobijo 10-letno dovoljenje. Prva kartica bo veljala eno leto, druga pet let, tretja pa deset let.

DAVČNI REŽIM

Maroški davčni sistem vključuje neposredne in posredne davke. Davke določa vlada, organizacija, ki je v državi odgovorna za davčno politiko, pa se imenuje “General Management of Taxes”.

Glavni davki v Maroku

 • Davek od dohodkov pravnih oseb

Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb v Maroku znaša 31 %. Ta davek se plačuje od svetovnega dohodka podjetij rezidentov, javnih ustanov in drugih pravnih oseb ter od dohodka, ki ga v Maroku zaslužijo podjetja nerezidenti.

 • Davek na dodano vrednost (DDV)

Stopnja DDV v Maroku je 20 %. DDV se obračuna pri prodaji blaga in storitev, plača pa ga potrošnik. Znižana stopnja znaša 7 % za določene potrošniške izdelke, 10 % za nekatere prehrambene izdelke, pijače in hotelsko industrijo ter 14 % za druge izdelke.

 • Dohodnina

Ta davek se uporablja za dohodek in dobiček posameznikov in osebnih družb, ki se niso odločile za davek od dohodka pravnih oseb. Davčna stopnja v Maroku znaša od 0 % do 38 % in se obračuna na svetovni dohodek maroških rezidentov.

 • Davek pri viru

Ta davek se zaračuna za določena plačila nerezidentom, njegova stopnja pa se razlikuje glede na vrsto plačila.

 • Davek na nepremičnine

Ta davek se obračuna na nepremičnine v Maroku, njegova stopnja pa je odvisna od vrednosti nepremičnine.

Davčni sporazumi

Maroko je s številnimi državami podpisal davčne sporazume, da bi se izognil dvojnemu obdavčevanju in preprečil davčne utaje. Ti davčni sporazumi določajo pravila za določitev države, ki ima pravico obdavčiti različne vrste dohodkov, in izmenjavo informacij med davčnimi organi.

Nekatere ključne značilnosti maroških davčnih sporazumov vključujejo olajšave pri dvojnem obdavčevanju, znižanje davčnih odtegljajev, davek na kapitalski dobiček in izmenjavo informacij.

Med državami, s katerimi je Maroko podpisal davčne sporazume, so Francija, Španija, Italija, Kanada, Združene države Amerike in Združeno kraljestvo.

Maroški davčni režim je nekoliko zapleten in zahteva skrbno načrtovanje in skladnost, zato je pomembno, da pri poslovanju v Maroku poiščete strokovni nasvet in zagotovite skladnost z davčnimi zakoni in predpisi. Zdaj se obrnite na strokovnjake Damalion in nam dovolite, da vam pomagamo.

INTELEKTUALNA LASTNINA

Maroko ima celovit regulativni in zakonodajni sistem za zaščito intelektualne lastnine, ki je v skladu z mednarodnimi standardi. Država je sprejela več zakonov in predpisov za zaščito več vrst intelektualne lastnine, kot so patenti, blagovne znamke, avtorske pravice in industrijski modeli.

Poleg tega je Maroko podpisnik več mednarodnih sporazumov o intelektualni lastnini, vključno s Pariško konvencijo o varstvu industrijske lastnine in Sporazumom o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine.

Maroko priznava več vrst pravic intelektualne lastnine, ki so zaščitene z zakoni in predpisi. Tu so glavne vrste pravic intelektualne lastnine v Maroku:

Blagovne znamke

 • Blagovne znamke so znaki, simboli ali besede, ki se uporabljajo za razlikovanje izdelkov ali storitev enega podjetja od drugega.
 • Blagovne znamke so v Maroku zaščitene z maroškim zakonom o industrijski lastnini.
 • Zakon določa registracijo blagovnih znamk in omejuje uporabo podobnih ali primerljivih blagovnih znamk, ki bi lahko zmedle potrošnike.
 • Kršitev registrirane blagovne znamke v Maroku se lahko kaznuje v skladu s kazensko ali civilno zakonodajo Maroka.
 • Zaščita blagovne znamke v Maroku velja več let od datuma prijave in se lahko podaljša za nedoločen čas za naslednja zaporedna obdobja.

Patenti

 • Patent je pravna zaščita, dodeljena izumu, ki izpolnjuje posebne zahteve, kot sta novost in industrijska uporabnost.
 • Patenti v Maroku so zaščiteni z maroškim patentnim zakonom.
 • Zakon predvideva registracijo patentov ter določa pogoje za patentiranje in pravice imetnikov patentov.
 • Patentne pravice v Maroku se lahko prostovoljno prenesejo na tretje osebe, vendar je treba prenos registrirati pri patentnem uradu, da se lahko uveljavlja proti tretjim osebam.
 • V Maroku patentno varstvo traja 20 let od datuma vložitve prijave.

Avtorske pravice

 • Avtorske pravice so pravna zaščita, ki jo imajo avtorji izvirnih del, kot so literarna in umetniška dela.
 • Avtorska pravica podeljuje avtorju dve glavni pravici: premoženjsko in etično.
 • Avtorske pravice so zaščitene z maroškim zakonom o avtorskih pravicah.
 • Zakon določa varstvo literarnih in umetniških del ter pravice lastnikov avtorskih pravic.
 • V Maroku velja zaščita avtorskih pravic za časa avtorjevega življenja in še 50 let po njegovi smrti.

Industrijsko oblikovanje

 • Industrijski model je pravno varstvo, ki se dodeli vizualnemu videzu izdelka ali njegovemu okrasu.
 • V Maroku so industrijski modeli zaščiteni z maroškim zakonom o industrijski lastnini.
 • Zakon določa registracijo industrijskih modelov in pravice lastnikov industrijskih modelov.
 • Zaščita industrijskega modela v Maroku velja pet let od datuma prijave in se lahko podaljša za največ štiri zaporedna obdobja po pet let.

Izvrševanje pravic intelektualne lastnine (IP)

Maroška vlada je ustanovila specializirano sodišče, gospodarsko sodišče, ki obravnava spore v zvezi z intelektualno lastnino. Sodišče je pristojno za izdajo sodnih prepovedi, odreditev uničenja blaga, ki krši pravice, in dodelitev odškodnine imetniku pravic.

DELO IN ZAPOSLOVANJE

Zaposlitveni zakoni v Maroku, ki so edinstveno prilagojeni načinu življenja v državi, so bili oblikovani po navodilih Mednarodne organizacije dela in veljajo za liberalne ter enostavne za upoštevanje.

Maroško delovno pravo ureja zakonik o delu, ki ureja pravice in obveznosti delodajalcev in delojemalcev.

Pogodbe o zaposlitvi v Maroku

Pogodbe o zaposlitvi v Maroku so zelo pomembne, saj morajo biti delovna razmerja v Maroku opredeljena s pisno pogodbo, ki povzema pogoje zaposlitve, kot so plače, delovni čas in pravice do dopusta.

V Maroku obstaja več vrst pogodb o zaposlitvi, ki jih lahko delodajalci uporabljajo glede na naravo dela in trajanje delovnega razmerja.

Tukaj so glavne vrste pogodb o zaposlitvi v Maroku:

 • Pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas: te vrste pogodb o zaposlitvi so v Maroku najpogostejše in se uporabljajo za zaposlitev za nedoločen čas. So nedoločeni in nimajo določenega trajanja.
 • Pogodbe o zaposlitvi za določen čas: te vrste pogodb o zaposlitvi se uporabljajo za začasno ali sezonsko delo ali kadar mora delodajalec zaposliti osebo za določen projekt ali nalogo. Te vrste pogodb so sklenjene za določen čas.
 • Pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom: te vrste pogodb o zaposlitvi se uporabljajo za delavce, ki delajo manj kot polni delovni čas, ki je v Maroku običajen. Zaposleni na podlagi te vrste pogodbe so upravičeni do enakih privilegijev in ugodnosti kot zaposleni s polnim delovnim časom, vendar sorazmerno.

V Maroku obstajajo tudi pogodbe o poskusnem delu, pogodbe o vajeništvu in pogodbe o pripravništvu.

Ugodnosti pri zaposlovanju v Maroku

V Maroku morajo delodajalci zaposlenim zagotoviti vrsto ugodnosti, ki so povzete v delovnem zakoniku. V nadaljevanju so predstavljene nekatere glavne ugodnosti, ki so na voljo zaposlenim v Maroku:

 • Delovni čas: standardni delovni čas v Maroku je 44 ur na teden, največ 10 ur na dan. Zaposleni imajo pravico do najmanj enega prostega dneva na teden. Zaposleni so dolžni opraviti tudi nadurno delo, ki se dodatno plača.
 • Socialna varnost: Maroški delodajalci morajo za svoje zaposlene plačevati prispevke v sistem socialne varnosti, ki zagotavlja ugodnosti, kot so zdravstveno varstvo, pokojnine in invalidsko zavarovanje.
 • Plačan dopust: poleg več plačanih praznikov vsako leto, vključno z islamskima praznikoma Eid al-Fitr in Eid al-Adha. Zaposleni imajo pravico do letnega plačanega dopusta po šestih mesecih neprekinjenega dela pri istem delodajalcu.
 • Porodniški in očetovski dopust: Očetje so upravičeni do 3 dni očetovskega dopusta.
 • Bolniški dopust: V zadnjih šestih mesecih zavarovanja so zaposleni v Maroku upravičeni do bolniškega dopusta, če so v zadnjih šestih mesecih plačali 54 dni prispevkov.
 • Zdravje in varnost: Maroški delodajalci morajo svojim zaposlenim zagotoviti varno in zdravo delovno okolje.
 • Prenehanje delovnega razmerja: Delodajalci v Maroku morajo imeti zakonit razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Zaposleni, ki jim preneha delovno razmerje brez razloga, so upravičeni do odpravnine.

Želite vstopiti na trg te severnoafriške države in izkoristiti njegove prednosti?

Vaši strokovnjaki Damalion vam lahko pomagajo. Naše strokovno znanje in izkušnje nam omogočajo, da strankam pomagamo pri ustanavljanju podjetja v Maroku. Ponujamo tudi poslovne rešitve, vključno s skladnostjo, upravljanjem subjektov, računovodstvom, obdavčitvijo, podporo pri obračunavanju plač in številnimi drugimi rešitvami po vsej državi.

Stopite v stik z nami in registrirajte svoje podjetje v Maroku

10 + 4 =

Želite izvedeti več o pisalni mizi Damalion Morocco Desk?

Damalion vam ponuja nasvete po meri, ki jih nudijo neposredno operativni strokovnjaki s področij, ki izzivajo vaše podjetje.

Svetujemo vam, da podatke posredujete v najboljšem primeru, da bomo lahko izpolnili vaše zahteve in se v naslednjih 8 urah vrnili k vam.