Selecteer een pagina

Damalion Marokko bureau

Zaken doen in Marokko

Marokko, een Afrikaans land met een gevarieerde geschiedenis van verschillende rijken, is een van de meest geavanceerde en ontwikkelde markten in Afrika.

Het land geniet van politieke stabiliteit, een ideale ligging en een stevige infrastructuur, met een snelgroeiende economie en een versneld proces van politieke, economische en sociale hervormingen.

Marokko is om vele redenen een belangrijke marktkans voor buitenlandse ondernemers en investeerders. De enorme consumentenklasse, de sterke economische groei en de succesvolle uitvoering van financiële herstructureringsprogramma’s met steun van de Wereldbank hadden het land zeer aantrekkelijk gemaakt voor investeerders.

En als toegangspoort tot het Afrikaanse continent biedt het land een scala aan mogelijkheden voor investeerders en ondernemers die een bedrijf willen starten in Marokko.

In het algemeen biedt Marokko een gunstig ondernemingsklimaat voor buitenlandse investeerders, met een reeks voordelen die het land aantrekkelijk maken om zaken te doen.

Voordelen van zakendoen in Marokko

 • Marokko heeft de afgelopen jaren een gestage economische groei gekend en de regering heeft verschillende economische hervormingen doorgevoerd om investeringen te bevorderen en de groei te stimuleren.
 • Marokko ligt op het kruispunt van Europa, Afrika en het Midden-Oosten, en dat heeft het tot een ideale locatie gemaakt voor bedrijven die toegang tot deze markten zoeken.
 • Marokko heeft verschillende vrijhandelsovereenkomsten gesloten met verschillende landen en dit heeft het land aantrekkelijk gemaakt voor bedrijven die toegang tot deze markten willen krijgen.
 • De beroepsbevolking van het land is jong, actief en gekwalificeerd, en ook de infrastructuur is goed ontwikkeld.
 • Marokko heeft ook verschillende hervormingen doorgevoerd om het ondernemingsklimaat te verbeteren, waaronder de vereenvoudiging van de procedures voor het starten van een bedrijf en de oprichting van een one-stop shop voor buitenlandse investeerders.
 • De Marokkaanse regering heeft een aantal stimulansen en belastingvoordelen ingevoerd om buitenlandse investeerders aan te trekken, zoals belastingvrijstellingen en financiële steun voor investeringsprojecten.
JURIDISCH SYSTEEM

Het rechtsstelsel in Marokko is gebaseerd op een mengeling van islamitisch recht, Frans burgerlijk recht en traditioneel Marokkaans recht. Het rechtssysteem in Marokko is een duaal systeem, met een apart rechtssysteem voor wereldlijke en religieuze zaken.

Marokko heeft een seculier rechtssysteem gebaseerd op het Franse burgerlijk recht, een religieus rechtssysteem gebaseerd op islamitisch recht, een constitutioneel hof dat verantwoordelijk is voor de interpretatie van de grondwet, een administratieve rechtbank die geschillen in verband met administratieve zaken behandelt, en een arbeidsrechtbank die verantwoordelijk is voor de behandeling van geschillen in verband met arbeid en werkgelegenheid.

Buitenlandse investeringen in Marokko

Marokko moedigt buitenlandse investeringen actief aan. Om dit verder te bevorderen heeft Marokko een reeks maatregelen en wettelijke bepalingen goedgekeurd om de procedures te vereenvoudigen en passende voorwaarden te scheppen voor het opstarten en afronden van projecten. De maatregelen omvatten financiële stimulansen en belastingvrijstellingen waarin de investeringscode voorziet, en de regionale investeringscentra die zijn opgericht om projecten te begeleiden.

Ook mogen buitenlandse en binnenlandse particuliere entiteiten in Marokko ondernemingen oprichten en bezitten.

Rechtsvormen in Marokko

Marokko biedt verschillende bedrijfsstructuren waaruit ondernemers kunnen kiezen bij het starten van een bedrijf. Dit zijn de meest voorkomende bedrijfsstructuren in Marokko:

Eenmanszaak (Entreprise Individuelle)

Dit is de eenvoudigste bedrijfsstructuur in Marokko.

Kenmerken

 • Het is eigendom van en wordt geëxploiteerd door één persoon
 • De eigenaar heeft volledige controle over het bedrijf
 • De eigenaar is persoonlijk verantwoordelijk voor al zijn schulden en verplichtingen.

Vennootschap (Société en Nom Collectif)

Dit is een Marokkaanse bedrijfsstructuur waarbij twee of meer mensen de eigendom en het beheer van het bedrijf delen.

Kenmerken

 • De partners zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van de maatschap.
 • Partners delen eigendom en management verantwoordelijkheden, alsmede winsten en verliezen.

Commanditaire vennootschap (Société en Commandite Simple)

Dit is vergelijkbaar met een maatschap, maar heeft twee soorten vennoten: de algemene vennoten die de onderneming beheren en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden en verplichtingen, en de commanditaire vennoten die kapitaal inbrengen en beperkt aansprakelijk zijn.

Naamloze vennootschap (Société à Responsabilité Limitée – SARL)

Een SARL is een bedrijfsstructuur in Marokko die de eigenaars beperkte aansprakelijkheid biedt, wat betekent dat de eigenaars alleen aansprakelijk zijn voor het kapitaal dat zij in de onderneming inbrengen.

Kenmerken

 • Het is een rechtspersoon met rechtspersoonlijkheid.
 • SARL’s vereisen ten minste twee aandeelhouders.
 • Een SARL biedt beperkte aansprakelijkheidsbescherming aan haar eigenaars, die “associés” worden genoemd.
 • Er is geen limiet voor het minimum aandelenkapitaal.
 • SARL’s vereisen ten minste twee vennoten en hebben maximaal 50 vennoten.
 • De bestuurder(s) is (zijn) niet verplicht in Marokko te wonen of aandelen in de genoemde vennootschap te bezitten.

Naamloze vennootschap (Société Anonyme – SA)

Een Marokkaanse naamloze vennootschap is een bedrijfsstructuur waarbij het eigendom is verdeeld in aandelen die door investeerders kunnen worden gekocht en verkocht.

Kenmerken

 • Aandeelhouders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van de onderneming.
 • SA-bedrijven hebben ten minste drie aandeelhouders nodig.
 • Het eigendom van een NV wordt verdeeld in aandelen, die aan beleggers worden verkocht.
 • De aandelen zijn vrij overdraagbaar en verhandelbaar.
 • Aandeelhouders hebben een beperkte aansprakelijkheid en zijn niet verantwoordelijk voor de schulden van de onderneming die verder gaan dan hun investering.
 • Er moet een controleur worden aangewezen.

Vereenvoudigde naamloze vennootschap (Société Anonyme Simplifiée – SAS)

De SAS is een Marokkaanse bedrijfsstructuur die de eigenaars een beperkte aansprakelijkheid biedt.

Kenmerken

 • SAS kunnen worden gecreëerd met één enkele aandeelhouder
 • De SAS biedt haar aandeelhouders een beperkte aansprakelijkheidsbescherming.

Filiaal

Een filiaal is een onderneming die door een buitenlandse moedermaatschappij is opgericht en wordt beschouwd als een afzonderlijke juridische entiteit.

Kenmerken

 • Een filiaal wordt beschouwd als een verlengstuk van het moederbedrijf in Marokko.
 • De moedermaatschappij neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de activiteiten en aansprakelijkheid van het bijkantoor.
 • Buitenlandse bedrijven moeten zich inschrijven bij het Marokkaanse handelsregister alvorens een filiaal in Marokko te vestigen.
 • Buitenlandse bedrijven moeten een plaatselijke vertegenwoordiger in Marokko aanwijzen.
 • De moedermaatschappij moet voldoende financiële middelen ter beschikking stellen om de activiteiten van het bijkantoor te ondersteunen.

Neem nu contact op met uw Damalion-expert om uw bedrijf in Marokko te vestigen.

BANKEN

Hoewel het bankwezen in Marokko reeds goed ontwikkeld is en een cruciale rol speelt in de economie van het land, blijft Marokko zijn banksysteem vernieuwen.

Marokko Bankwezen

Het Marokkaanse banksysteem bestaat uit twee soorten banken: handelsbanken en gespecialiseerde kredietinstellingen. De Bank Al-Maghrib is de centrale bank van Marokko die toeziet op het monetaire beleid van het land. Zij stelt ook normen vast voor kapitaaltoereikendheid, risicobeheer en consumentenbescherming.

Bankdiensten

Marokkaanse banken bieden een scala aan diensten aan particulieren en bedrijven, waaronder spaarrekeningen, betaalrekeningen, verzekeringen en beleggingsproducten.

Marokkaanse banken vergemakkelijken ook internationale transacties via compatibele bankrelaties met banken over de hele wereld, en zij bieden wisseldiensten voor vreemde valuta.

Bovendien is islamitisch bankieren beschikbaar in Marokko, met verschillende banken die Sharia-conforme producten en diensten aanbieden die in overeenstemming zijn met de islamitische beginselen.

Een bankrekening openen in Marokko

Voor immigranten is het openen van een bankrekening in Marokko ideaal om uw financiën te regelen voor een langdurig verblijf in het land. Je bespaart ook veel geld aan wisselkosten en je hebt je financiën onder controle.

Over het algemeen is het openen van een bankrekening in Marokko een relatief eenvoudig proces, hoewel de specifieke vereisten kunnen variëren afhankelijk van de bank en het type rekening.

De procedure voor het openen van een bankrekening in Marokko begint met het kiezen van een geschikt type bankrekening. U moet dan een aanvraagformulier invullen en de vereiste documenten verstrekken, waaronder een identiteitsbewijs, een bewijs van adres, een kopie van uw verblijfsvergunning en een bewijs van inkomen.

U hoeft geen Marokkaanse ingezetene te zijn om een bankrekening te openen, maar u kunt geen rekening in dirhams openen als u niet legaal in het land verblijft.

Een bankrekening openen in Marokko is vrij eenvoudig, maar de taalbarrière kan een complicatie zijn als u niet vloeiend Frans, Arabisch of Darija spreekt. Het is dus raadzaam om een professional, bijvoorbeeld Damalion, om hulp te vragen.

IMMIGRATIE

Is het de rijke en diverse geschiedenis van verschillende rijken, de spectaculaire bergen en woestijnen, of de verschillende zakelijke mogelijkheden? Er zijn veel redenen om van Marokko uw thuis te maken. Net als in elk ander land vol mogelijkheden heb je een verblijfsvergunning nodig om in Marokko te gaan wonen.

Verblijfsvergunningen Marokko

Verblijf in Marokko is mogelijk in de vorm van een toeristenvisum en een langlopend visum. Een toeristenvisum is voor personen die van plan zijn niet langer dan 90 dagen in het land te blijven, terwijl een visum voor langere duur wordt afgegeven aan personen die voor langere tijd in Marokko willen verblijven.

Marokko langetermijnvisa

Met een langlopend visum voor Marokko kunnen de houders een verblijfskaart (Carte de Séjour) aanvragen bij de daarvoor in aanmerking komende diensten van het Marokkaanse directoraat-generaal voor Nationale Veiligheid.

Het langlopende visum voor Marokko is onderverdeeld in vele subtypes, zoals:

 • Werkvisum: dit type visum wordt afgegeven aan buitenlanders die een baan vinden in Marokko. Voor dit type visum moet de aanvrager een werkaanbieding hebben van een bedrijf in Marokko, en het bedrijf moet hem/haar het nodige papierwerk verschaffen ter ondersteuning van de visumaanvraag.
 • Studentenvisum: dit type visum wordt afgegeven aan buitenlanders die in een Marokkaanse onderwijsinstelling willen studeren. Aanvragers moeten zijn toegelaten tot een erkende onderwijsinstelling in Marokko en een bewijs van inschrijving overleggen.
 • Investeringsvisum: dit type visum is bedoeld voor aanvragers die van plan zijn te investeren in een Marokkaans bedrijf. De aanvragers moeten het bewijs van hun investering en het bedrijfsplan voor het project overleggen.
 • Pensioenvisum: dit is voor personen ouder dan 55 jaar die een stabiele bron van inkomsten hebben. Aanvragers moeten een bewijs van pensioeninkomen en een bewijs van politieonderzoek overleggen.

Visum voor gezinshereniging: dit wordt afgegeven aan buitenlanders die zich bij een in Marokko wonend familielid willen voegen. De aanvrager moet een bewijs van verwantschap en het nodige papierwerk ter ondersteuning van de aanvraag overleggen.

Marokkaans permanent verblijf

Buitenlandse onderdanen kunnen een permanente Marokkaanse verblijfsvergunning krijgen zodra zij hun verblijfskaart voor de derde keer hebben verlengd en de vergunning voor 10 jaar hebben verkregen. De eerste kaart is één jaar geldig, de tweede vijf jaar en de derde tien jaar.

BELASTINGREGIME

Het Marokkaanse belastingstelsel omvat zowel directe als indirecte belastingen. De belastingen worden opgelegd door de regering en de organisatie die verantwoordelijk is voor het belastingbeleid in het land heet het “Algemeen Beheer van de Belastingen”.

De belangrijkste belastingen in Marokko

 • Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting in Marokko bedraagt 31%. Deze belasting wordt geheven op de wereldwijde inkomsten van ingezeten ondernemingen, openbare instellingen en andere rechtspersonen, en op de inkomsten die in Marokko worden verdiend door niet-ingezeten ondernemingen.

 • Belasting over de toegevoegde waarde (BTW)

Het BTW-tarief in Marokko is 20%. De BTW wordt geheven op de verkoop van goederen en diensten en is verschuldigd door de consument. Er is een verlaagd tarief van 7% voor specifieke consumentenproducten, 10% voor bepaalde levensmiddelen, dranken en specifiek voor de hotelsector en 14% voor andere producten.

 • Inkomstenbelasting

Deze belasting is van toepassing op de inkomsten en winsten van natuurlijke personen en personenvennootschappen die niet hebben gekozen voor de vennootschapsbelasting. Het belastingtarief in Marokko varieert van 0% tot 38% en wordt geheven op de wereldwijde inkomsten van Marokkaanse ingezetenen.

 • Roerende voorheffing

Deze belasting wordt geheven op specifieke betalingen aan niet-ingezetenen en het tarief varieert naar gelang van het soort betaling.

 • Onroerendgoedbelasting

Deze belasting wordt geheven op onroerend goed in Marokko en het tarief varieert afhankelijk van de waarde van het onroerend goed.

Belastingverdragen

Marokko heeft met talrijke landen belastingverdragen ondertekend om dubbele belastingheffing te voorkomen en belastingontduiking tegen te gaan. Deze belastingverdragen bevatten regels om te bepalen welk land het recht heeft om verschillende soorten inkomsten te belasten en voorzien ook in de uitwisseling van informatie tussen de belastingautoriteiten.

Enkele van de belangrijkste kenmerken van Marokko’s belastingverdragen zijn vermindering van dubbele belasting, vermindering van bronbelasting, vermogenswinstbelasting en uitwisseling van informatie.

Tot de landen waarmee Marokko belastingverdragen heeft gesloten behoren Frankrijk, Spanje, Italië, Canada, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Het Marokkaanse belastingregime is nogal complex en vereist zorgvuldige planning en naleving, dus het is belangrijk om professioneel advies in te winnen wanneer u zaken doet in Marokko om ervoor te zorgen dat de belastingwetten en -voorschriften worden nageleefd. Neem nu contact op met uw Damalion-experts en laat ons helpen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Marokko heeft een uitgebreid regel- en wetgevingssysteem voor de bescherming van intellectuele eigendom (IE) en dit is in overeenstemming met de internationale normen. Het land heeft verschillende wetten en regelingen uitgevoerd om verschillende soorten intellectuele eigendom te beschermen, zoals octrooien, handelsmerken, auteursrechten en industriële ontwerpen.

Voorts heeft Marokko verschillende internationale overeenkomsten inzake intellectuele eigendom ondertekend, waaronder het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom en de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom.

Marokko erkent verschillende soorten intellectuele eigendomsrechten, die door wet- en regelgeving worden beschermd. Dit zijn de belangrijkste soorten intellectuele-eigendomsrechten in Marokko:

Handelsmerken

 • Merken zijn tekens, symbolen of woorden die worden gebruikt om de producten of diensten van de ene onderneming te onderscheiden van die van een andere.
 • Handelsmerken worden beschermd door de Marokkaanse wet op de industriële eigendom in Marokko.
 • De wet voorziet in de registratie van merken en beperkt ook het gebruik van soortgelijke of vergelijkbare merken die de consument in verwarring kunnen brengen.
 • Schending van een geregistreerd handelsmerk in Marokko kan strafrechtelijk of civielrechtelijk worden bestraft.
 • Merkbescherming in Marokko is geldig voor meerdere jaren vanaf de depotdatum en kan daarna voor onbepaalde tijd worden verlengd.

Octrooien

 • Een octrooi is een wettelijke bescherming die wordt verleend aan een uitvinding die aan specifieke eisen voldoet, zoals nieuwheid en industriële toepasbaarheid.
 • Octrooien in Marokko worden beschermd door de Marokkaanse octrooiwet.
 • De wet voorziet in de registratie van octrooien en bepaalt ook de vereisten voor octrooieerbaarheid en de rechten van octrooihouders.
 • Octrooirechten in Marokko kunnen vrijwillig worden overgedragen aan derden, maar de overdracht moet worden geregistreerd bij het Octrooibureau om productief te zijn tegen derden.
 • In Marokko is de duur van de octrooibescherming 20 jaar vanaf de datum van indiening.

Auteursrechten

 • Auteursrechten zijn wettelijke beschermingen die worden toegekend aan auteurs van originele werken, zoals literaire en artistieke werken.
 • Het auteursrecht verleent de auteur twee hoofdrechten: een eigendomsrecht en een ethisch recht.
 • De auteursrechten worden beschermd door de Marokkaanse auteurswet.
 • De wet voorziet in de bescherming van literaire en artistieke werken en bepaalt ook de rechten van de eigenaars van het auteursrecht.
 • In Marokko duurt de bescherming van het auteursrecht gedurende het leven van de auteur plus 50 jaar na diens overlijden.

Industriële ontwerpen

 • Een industrieel ontwerp is een wettelijke bescherming die wordt toegekend aan het visuele uiterlijk van een product of de versiering ervan.
 • In Marokko worden industriële modellen beschermd door de Marokkaanse wet op de industriële eigendom.
 • De wet voorziet in de registratie van industriële modellen en specificeert ook de rechten van houders van industriële modellen.
 • De bescherming van industriële modellen in Marokko geldt voor 5 jaar vanaf de datum van indiening en kan worden verlengd voor maximaal vier opeenvolgende periodes van telkens 5 jaar.

Handhaving van intellectuele eigendom

De Marokkaanse regering heeft een gespecialiseerde rechtbank opgericht, de handelsrechtbank, om geschillen over intellectuele eigendom te behandelen. De rechtbank heeft de bevoegdheid om verbodsmaatregelen uit te vaardigen, de vernietiging van inbreukmakende goederen te bevelen en schadevergoeding toe te kennen aan de rechthebbende.

ARBEID EN WERKGELEGENHEID

De arbeidswetgeving in Marokko, die op unieke wijze is aangepast aan de levenswijze van het land, is opgesteld onder leiding van de Internationale Arbeidsorganisatie en wordt beschouwd als liberaal en gemakkelijk te volgen.

De Marokkaanse arbeidswetgeving wordt geregeld door de Arbeidswet, die de rechten en plichten van zowel werkgevers als werknemers regelt.

Arbeidsovereenkomsten in Marokko

Arbeidsovereenkomsten in Marokko zijn van essentieel belang omdat arbeidsverhoudingen in Marokko moeten worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst waarin de arbeidsvoorwaarden worden samengevat, zoals loon, werktijden en verlofrechten.

In Marokko zijn er vele soorten arbeidsovereenkomsten die door werkgevers kunnen worden gebruikt, afhankelijk van de aard van het werk en de duur van de arbeidsverhouding.

Dit zijn de belangrijkste soorten arbeidsovereenkomsten in Marokko:

 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: dit type arbeidsovereenkomst is het meest voorkomende type in Marokko en wordt gebruikt voor een vast dienstverband. Ze zijn onbepaald en hebben geen vaste duur.
 • Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd: deze soorten arbeidsovereenkomsten worden gebruikt voor tijdelijk of seizoenswerk, of wanneer de werkgever iemand moet inhuren voor een bepaald project of een bepaalde taak. Deze soorten contracten hebben een vaste looptijd.
 • Deeltijdcontracten: deze soorten arbeidsovereenkomsten worden gebruikt voor werknemers die minder dan de standaard voltijdse werktijd in Marokko werken. De werknemers met een dergelijk contract hebben recht op dezelfde voorrechten en voordelen als voltijdse werknemers, maar op pro rata-basis.

Er zijn ook proefcontracten, leercontracten en stagecontracten in Marokko.

Arbeidsvoorwaarden in Marokko

In Marokko worden werkgevers geacht hun werknemers een reeks voordelen te bieden, zoals samengevat in het Arbeidswetboek. Dit zijn enkele van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die werknemers in Marokko krijgen:

 • Werktijden: de standaardwerktijd in Marokko is 44 uur per week, met een maximum van 10 uur per dag. Werknemers hebben recht op minimaal één vrije dag per week. Werknemers zijn ook onderworpen aan overwerk waarvoor extra loon moet worden betaald.
 • Sociale zekerheid: Marokkaanse werkgevers moeten namens hun werknemers bijdragen aan het socialezekerheidsstelsel, dat voorziet in uitkeringen zoals gezondheidszorg, pensioenen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
 • Betaald verlof: naast verschillende betaalde feestdagen per jaar, waaronder de islamitische feestdagen Eid al-Fitr en Eid al-Adha. Werknemers hebben recht op jaarlijkse betaalde vakantie na zes maanden ononderbroken dienst bij dezelfde werkgever.
 • Zwangerschaps- en vaderschapsverlof: De Marokkaanse arbeidswetgeving biedt nieuwe moeders 14 weken zwangerschapsverlof, en vaders hebben recht op 3 dagen vaderschapsverlof.
 • Ziekteverlof: Marokkaanse werknemers komen in aanmerking voor ziekteverlof als zij in de voorafgaande zes maanden 54 dagen premie hebben betaald.
 • Gezondheid en veiligheid: Marokkaanse werkgevers moeten hun werknemers een veilige en gezonde werkomgeving bieden.
 • Beëindiging van het dienstverband: Marokkaanse werkgevers moeten een wettelijke reden hebben om het contract van een werknemer te beëindigen. Werknemers die zonder reden worden ontslagen, hebben recht op een ontslagvergoeding.

Wilt u de markt van dit Noord-Afrikaanse land betreden en ervan profiteren?

Uw Damalion experts kunnen u helpen. Wij beschikken over de expertise om klanten te begeleiden bij het opbouwen van een bedrijf in Marokko. Wij bieden ook zakelijke oplossingen, waaronder compliance, entiteitsbeheer, boekhouding, belastingen, salarisondersteuning en nog veel meer in het hele land.

Neem nu contact met ons op om uw bedrijf in Marokko te registreren

9 + 1 =

Meer weten over Damalion Marokko Desk?

Damalion biedt u advies op maat door direct operationele experts op de gebieden die een uitdaging vormen voor uw bedrijf.

Wij raden u aan zo goed mogelijk informatie te geven, zodat wij uw aanvraag kunnen kwalificeren en binnen de volgende 8 uur contact met u kunnen opnemen.