Selecteer een pagina

Werknemers ondernemend empowerment®

Damalion experts richten zich op Employee entrepreneurial empowerment® (E3) programma’s voor werknemers.

Employee entrepreneurial empowerment® is het proces waarbij werknemers worden geholpen om zichzelf als ondernemers te identificeren terwijl ze hun dagelijkse taken uitvoeren.

Deze voortdurende persoonlijke verbetering is een troef die elke manager in overweging moet nemen om er zeker van te zijn dat elke werknemer zich in staat voelt om elke dag het beste van zichzelf te geven.

Een werknemer met een ondernemersmentaliteit, of hij nu in de particuliere of in de openbare sector werkt, zal beter begrijpen wat het voor de organisatie waartoe hij behoort betekent als hij zijn taken volbrengt.

Toch moeten leiders out of the box denken om te innoveren op het gebied van menselijk management.

Werknemers helpen uit te vinden waarom en hoe zij de klanten echte toegevoegde waarde bieden, in het kader van een systemische aanpak, is een nooit eindigende uitdaging.

We leven nog om te beseffen dat bots deze uitdaging niet op de beste manier aankunnen.

Het resultaat van de vergelijking blijft het maximaliseren van waarde voor klanten en het vormgeven van duurzame groei voor tevreden aandeelhouders.

Damalion experts bieden u Employee entrepreneurial empowerment® programma’s voor Teams en leiderschapstraining en ontwikkelingscoaching programma’s voor seniors en C-levels.

Werknemers ondernemende empowerment® stichtingen

Onvoorspelbare crises zijn vaak de momenten waarop leiders nadenken over hoe ze hun mensen op het juiste pad kunnen houden en stabiliteit in hun human capital management kunnen bewaren.

De realiteit is dat operationele uitmuntendheid een engagement vereist om een cultuur van verandering te omhelzen door mensen individueel te responsabiliseren, maar vooral gemotiveerd te houden om aan hun dagelijkse routine te voldoen.

Werknemers entrepreneurial empowerment® voordelen

Onze Employee entrepreneurial empowerment® helpen leiders:

 • herbevestiging krijgen van hun teams dat zij zich nog steeds inzetten voor de visie, de missieverklaring, de strategische doelstellingen en de uiteindelijke doelstellingen van de organisatie
 • hun talentbehoud te stabiliseren: wanneer werknemers zich niet alleen om contractuele of wettelijke redenen verantwoordelijk voelen, geven zij blijk van een alfa-houding die hen motiveert om hun baan te houden. Wanneer er een crisis is, willen helaas zelfs de hoogbetaalde werknemers een verandering in hun leven en een verdubbeling van hun salaris zal helaas niet helpen
 • de waardevolle werknemers identificeren die zich ondergewaardeerd voelen
 • een vertrouwens-ecosysteem creëren waarin de werknemers zelf hun behoefte om hun gebrek aan competenties te verhelpen, kenbaar zullen maken: als een werknemer een organisatie niet vertrouwt, is hij bang om met HR van gedachten te wisselen over de noodzaak om zijn competenties te versterken
 • teamwerk nieuw leven in te blazen als een collectieve intelligente kracht om samen een nieuwe bron van groei te creëren en de innovatiecultuur te stimuleren
 • beter te communiceren en de grote veranderingsprocessen uit te voeren die in hun strategische planning zijn vastgelegd.

Hoe werkt Employees entrepreneurial empowerment®?

Damalion experts hebben unieke methodes ontwikkeld die bestaan uit:

 • Maandelijkse workshops van 1 tot 3 uur: duur 9 maanden – verlengbaar
 • simulatie van business model innovatie tijdens workshops waar kleine groepen werknemers samenwerken in fysieke aanwezigheid of visio-conferentie.

De ad hoc groepen zijn functieoverschrijdend.

 • Aan het eind van de sessies stellen de teams hun voorstellen voor aan het publiek.

Voorstellen worden door teams gedaan. Debriefings en geleerde lessen.

Werknemers ondernemende empowerment® winsten

Voor de werknemers: elke werknemer wordt psychologisch positief beïnvloed door de sessies.

Het gecreëerde mentale anker zal helpen de persoonlijke verandering te omarmen, indien nodig, en de organisatorische veranderingen.

Voor leiders: managers meten en verwoorden de verdeling van individuele en collectieve intelligentie binnen hun organisatie.

Neutraliteit: het kader van de workshops is aanpasbaar aan diversiteit, nationaliteiten, culturen en meer.

Coachingsprogramma’s voor leiderschapsontwikkeling

Damalion leiderschapsontwikkeling coaching programma’s zijn op maat gemaakte inzet van succes-bewezen leiderschap methoden en instrumenten.

Deze leiderschapsinstrumenten kunnen op elk niveau van uw organisatie worden geïmplementeerd wanneer het u uitkomt.

 • Leiderschapsontwikkeling coaching voor niet-uitvoerende functies waarvan de functies en aansprakelijkheden een directe of indirecte impact hebben op uw organisatie
 • Leiderschapsontwikkeling coaching voor leidinggevenden.

Wij gaan altijd uit van de visie van de organisatie, de mission statement en de te bereiken doelen. Door de bedrijfsstrategie van de organisatie, de toekomstige mijlpalen en uitdagingen te evalueren, kunnen onze experts tijdig de gepaste één-op-één coaching ervaring uitwerken.

Onze programma’s voor leiderschapsontwikkeling worden uitgevoerd rond specifieke, realistische, haalbare en meetbare doelstellingen die worden gedefinieerd met de buy-in van alle belanghebbenden.

Voordelen coaching leiderschapsontwikkeling

Onze programma’s zijn ontworpen om directeuren, managers, leidinggevenden, overgangsmanagers, individuele talenten te ondersteunen, zodat zij hun innerlijke potentieel kunnen ontsluiten en structureren om de individuele prestaties en de operationele uitmuntendheid van organisaties te verbeteren.

De gedragsgerichte aanpak van Damalion helpt hen het waarom van hardnekkige belemmeringen en latente problemen te beoordelen die het persoonlijk welzijn, de organisatorische prestaties en de verwezenlijking van strategische doelstellingen in de weg staan.

Winst door coaching bij leiderschapsontwikkeling

Voor de gecoachte personen: wij helpen de gecoachte personen zich meer bewust te worden van zichzelf, van de manier waarop zij zichzelf zien en met anderen omgaan. Zij krijgen waardevolle inzichten om de momenten vast te leggen waarop passief of actief gedrag een positieve of negatieve invloed kan hebben op hun werkrollen of zelfs hun relaties.

Wij reiken duidelijke instrumenten aan om duurzame persoonlijke veranderingen teweeg te brengen die gecoachte personen kunnen helpen hun werkprestaties te verbeteren en anderen te inspireren.

Neutraliteit: het kader van de workshops is aanpasbaar aan diversiteit, nationaliteiten, culturen en meer.