Selecteer een pagina

Alle Damalion experts denken out of the box en bieden u de beste doordachte aanpak om waarde te creëren voor uw klanten, waarde te maximaliseren voor uw stakeholders terwijl uw merk sterker wordt, continu.

Strategische adviesdiensten

Wij combineren diepgaande branche-expertise, geavanceerde analysecapaciteiten en een op de mens gerichte aanpak om onze klanten te helpen hun bedrijfsstrategieën vorm te geven en groei te stimuleren.

Waar zoek je naar ?

Benut uw middelen om meer groei te genereren

Onze experts hebben als doel u te ondersteunen in uw transformatieproces.

Onze zero-based budgeting mentaliteit zal u een stabiele leidraad bieden om positieve veranderingen in uw bedrijf door te voeren.

  • Strategiebeheer en transformatiekosten op elkaar afstemmen
  • Verbetering van de transparantie en de verantwoordingsplicht: de verantwoordelijken nemen verantwoordelijkheid voor de uitgaven en het gebruik van de middelen
  • Ontwikkel een ambidexter bedrijfscultuur: uw hele bedrijf is geleidelijk in staat om legacy producten te beheren en in een cultuur van verandering en transformatie te komen: digitale strategie is een pijler van het proces, maar niet het geheel
  • Ontwerp en ontwikkel een cultuur van innovatie in de verschillende onderdelen van uw organisatie, zodat elk teamlid een onderzoeker is die zich inzet voor waardecreatie en verder gaat dan de contractuele uitvoering
  • Ontwikkel een startup-cultuur die mislukkingen en incrementeel succes tijdens de reis van de ondernemer omarmt, zodat uw organisatie haar middelen inzet om nieuwe zakelijke kansen en nieuwe bronnen van groei te genereren.

Minimaliseer bedrijfsafval om de bedrijfsuitvoering te optimaliseren

Een adaptieve organisatie zijn is meer dan ooit een must voor wie zich een weg wil banen door de nieuwe norm van disruptie en onvoorspelbaarheid.

De experts van Damalion helpen u uw strategie en uw bedrijfsmodel opnieuw af te stemmen, zodat uw hele ecosysteem gericht is op een cultuur van efficiëntie, selectie van de beste praktijken om waarde te creëren voor uw klanten, uw aandeelhouders en tegelijkertijd te voldoen aan de regelgeving.

Wij begeleiden u om uw capaciteiten en interacties tussen uw teams en uw systemen te benutten om een wendbaar werkingsmodel te creëren dat robuust genoeg is om te concurreren, te groeien, te innoveren en uw differentiatiefactor te versterken.

Het uiteindelijke doel is om te anticiperen op interne verstoringen van uw bedrijfsmodel en deze te beperken, terwijl u een innovatieschild voor uw organisatie bouwt tegen externe verstoringen.

Herstel van vertrouwen om groei te genereren

Vertrouwen is de kernwaarde die u helpt om beter te presteren dan uw concurrenten.

Damalion experts gebruiken vertrouwen als een immaterieel goed dat de adoptie, transformatie en veranderingen van producten en diensten stimuleert.

Omdat sommige bedrijven worstelen met het behoud van een lokale en wereldwijde vertrouwensomgeving, begeleiden onze experts u bij het heropbouwen van vertrouwen bij uw werknemers, uw consumenten, uw partners en markten.

Bewustwording van vertrouwen als bron van groei is een kans voor uw organisatie om betere talenten aan te trekken, de productiviteit te verhogen in combinatie met een cultuur van zelfverplichting en het helpt ook om uw boodschap authentiek te houden, uw merkherkenning, voorkeur en loyaliteitsbehoud te laten groeien.

Hoe wij het verschil maken

Ontwikkeling van de klant

De expertise van Damalion omvat klantontwikkelingsmethodologieën om u te helpen een geactualiseerde klantervaring te ontwerpen die alert blijft om in real-time aan de behoeften van uw klanten te voldoen.

Als volatiliteit een onderdeel is van het nieuwe normaal in klantengedrag, blijft inzicht in de behoeften van uw klanten en de problemen die zij moeten oplossen van cruciaal belang om groeikansen voor uw organisatie te identificeren en te benutten.

De inflatie van gegevens moet worden vervangen door slimme gegevensinzichten op basis van de granulair geselecteerde informatie waarvan de frequentie hints zal betekenen dat trends zich voldoende aftekenen om ze om te zetten in een stabiele bron van groei.

Wij kunnen u helpen bij het ontwerpen van het klantinzichtproces dat de inzet van digitale technologieën, interne en of externe middelen zoals IT-partnerschappen rechtvaardigt.

Het doel is een duidelijk pad uit te stippelen om de groei te versnellen en extra concurrentievoordeel te genereren.

Of het nu in een B2B of B2C segment is, in laag of sterk gereguleerde markten zoals de financiële sector, de gezondheidszorg, hoewel de complexiteit van de klantidentificatie een uitdaging kan zijn, is klantontwikkeling een continu ontplooiingsproces dat kan helpen de waarde en winstgevendheid te maximaliseren.

Onze klantgerichte aanpak zorgt voor duidelijkheid tijdens vergaderingen op C-niveau. Verkoop, marketing, O&O, business intelligence, strategische partnerschappen kunnen worden ingezet om inkomsten te genereren dankzij bruikbare klantinzichten.

Creëren van vraag

Het creëren van vraag is belangrijk voor organisaties om duurzame groei te bewerkstelligen en de concurrentie voor te blijven dankzij hun vermogen om waarde te identificeren, vast te leggen en te leveren aan hun klanten.

Damalion experts helpen u een diepgaand inzicht te krijgen in waarom uw klanten bepaalde keuzes maken, wat hun verwachtingen zijn, waarom ze sommige alternatieve oplossingen met aanvaardbare prestaties gebruiken, wat hen inspireert, welke noden of problemen regelmatig kritieke pijnpunten zijn…

Waardering van activa

Aangezien de waarde van activa een bron van onenigheid kan zijn tussen verschillende belanghebbenden, helpen de experts van Damalion u het waarderingsproces te beheersen en te controleren om een bevredigend resultaat te bereiken.

Een correcte waardering van uw activa volgens de internationale boekhoudnormen zal u meer vertrouwen geven bij de goedkeuring door de regelgevende instanties of bij een audit, de structurering van uw onderneming, de beoordeling van transacties en de informatieverstrekking aan uw aandeelhouders.

Onze aanpak bestaat uit het onderzoeken van uw business model, de omgeving, het scannen van de markt voor toekomstige trends en het aanpakken van subjectieve factoren die van invloed kunnen zijn op de waardering van de activa.

De experts van Damalion combineren de standaard waarderingsmethoden van de industrie met een op maat gemaakte taxatie analyse om u onafhankelijke uitkomsten te geven.

Wij ondersteunen u bij de waardering van materiële en immateriële activa (debiteuren, inventaris, machines & uitrusting, onroerend goed, intellectuele eigendom en meer.

Wilt u meer weten over Recover & Grow met Damalion?

Damalion biedt u advies op maat door direct operationele experts op de gebieden die een uitdaging vormen voor uw bedrijf.

Wij raden u aan zo goed mogelijk informatie te geven, zodat wij uw aanvraag kunnen kwalificeren en binnen de volgende 8 uur contact met u kunnen opnemen.