Selecteer een pagina

Damalion Bolivia bureau

Zaken doen in Bolivia

Welkom in Bolivia! Het Zuid-Amerikaanse land met een groot potentieel voor investeringen en groei.

Bolivia heeft onlangs de belangstelling gewekt van buitenlandse investeerders en ondernemers. Het land heeft een unieke positie in Zuid-Amerika door zijn verbindingen met de meeste landen van het continent. Het is ook een populaire bestemming voor bedrijven die onverzadigde markten willen testen.

Bolivia biedt veel mogelijkheden en voordelen voor ondernemers die de Latijns-Amerikaanse markt willen betreden. Het land kan worden gezien als een brug die andere Latijns-Amerikaanse landen met elkaar verbindt. En wat investeringen betreft, zijn er geen beperkingen op buitenlandse investeringen of deviezencontroles.

Een bedrijf starten in Bolivia is een zeer interessante mogelijkheid voor veel investeerders en ondernemers, aangezien de natie meer handel en betere zakelijke mogelijkheden kent.

Over het algemeen is Bolivia een geweldige plek om zaken te doen, met een vriendelijke en gastvrije bedrijfscultuur, potentiële marktkansen en een jonge, goed opgeleide beroepsbevolking.

Voordelen van zakendoen in Bolivia

 • De Boliviaanse economie is de afgelopen tien jaar gestaag gegroeid en dit heeft een gunstig klimaat geschapen voor bedrijven om te gedijen.
 • Bolivia beschikt over overvloedige natuurlijke hulpbronnen zoals aardgas, mineralen en vruchtbare landbouwgronden, wat mogelijkheden biedt voor investeringen in de sectoren mijnbouw, energie en landbouw.
 • Bolivia heeft redelijk lage kosten van levensonderhoud en een jonge, goed opgeleide beroepsbevolking die redelijk goedkoop is in vergelijking met andere landen in de regio.
 • De Boliviaanse regering heeft beleidsmaatregelen genomen om buitenlandse investeringen aan te trekken, waaronder belastingprikkels, gestroomlijnde procedures voor de registratie van bedrijven en bescherming van investeringen.
 • Bolivia is centraal gelegen in Zuid-Amerika, waardoor het gemakkelijk toegang heeft tot een grote markt van meer dan 300 miljoen mensen in buurlanden als Brazilië, Argentinië, Chili, Paraguay en Peru.
 • Bolivia heeft een zich ontwikkelende infrastructuur, met goede weg- en luchtverbindingen met de buurlanden. Ook het internet en de telecommunicatienetwerken worden beter, waardoor het gemakkelijker wordt om op afstand zaken te doen.
 • Bolivia heeft een onaangeboord marktpotentieel, met een groeiende middenklasse en een grote bevolking van jongeren die steeds technischer worden. Dit biedt bedrijven kansen om innovatieve producten en diensten aan te bieden.
 • Bolivia is lid van MERCOSUR, wat betekent dat het toegang heeft tot het grote economische blok in het zuidelijke deel van het continent. Bolivia maakt ook deel uit van de Wereldhandelsorganisatie en andere verdragen met Zuid-Amerikaanse landen die een vrij verkeer van goederen en arbeid mogelijk maken.

In het algemeen biedt Bolivia een gunstig ondernemingsklimaat met een strategische ligging, overheidssteun, een groeiende economie en toeristische mogelijkheden.

JURIDISCH SYSTEEM

Bolivia heeft een rechtssysteem dat gebaseerd is op het burgerlijk recht. De Boliviaanse grondwet is de hoogste wet van het land en legt de fundamentele rechten en plichten van de Boliviaanse burgers vast. De Grondwet legt ook de verdeling van de bevoegdheden tussen de uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke macht vast.

Het Boliviaanse rechtssysteem is gebaseerd op wetboeken, die uitgebreide en systematische verzamelingen van wetten zijn, zoals het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel, het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Arbeid. Deze wetboeken worden voortdurend bijgewerkt om wijzigingen in de juridische omgeving weer te geven.

De Boliviaanse rechterlijke macht is onafhankelijk en bestaat uit een hooggerechtshof, departementale rechtbanken en lagere districtsrechtbanken.

Buitenlandse investeringen in Bolivia

De buitenlandse investeringen in Bolivia zijn de laatste jaren gestaag toegenomen, omdat het land een gunstig ondernemingsklimaat heeft en verschillende stimulansen biedt aan buitenlandse investeerders.

Om buitenlandse investeringen aan te moedigen, heeft de Boliviaanse regering bureaus ter bevordering van investeringen opgericht, zoals Pro Bolivia en het Investment Promotion Agency, om buitenlandse investeerders te helpen bij het navigeren door de regelgeving en het identificeren van investeringsmogelijkheden.

Buitenlandse investeerders mogen ook 100% van hun bedrijven in Bolivia bezitten, zonder beperkingen op de repatriëring van winst of kapitaal. Het is echter belangrijk op te merken dat er bepaalde sectoren zijn waar buitenlandse eigendom beperkt of verboden is, zoals in de media en de defensie-industrie. Ook kunnen lokale en buitenlandse investeerders worden onderworpen aan regelgeving als zij betrokken zijn bij de mijnbouw, olie, gas, elektriciteit, vervoer, telecommunicatie, kansspelen en agro-industrie.

In het algemeen bieden buitenlandse investeringen in Bolivia mogelijkheden voor een hoog rendement op investeringen, en de Boliviaanse regering steunt buitenlandse investeringen en heeft beleid ingevoerd om het voor buitenlandse investeerders gemakkelijker te maken zaken te doen in het land.

Entiteitskeuze in Bolivia

Bolivia biedt verschillende bedrijfsstructuren die beschikbaar zijn voor investeerders en ondernemers die zaken willen doen in het land. De meest voorkomende bedrijfsstructuren in Bolivia zijn:

Eenmanszaak (Empresa Unipersonal)

Dit is de eenvoudigste vorm van bedrijfsstructuur in Bolivia. Het is een vennootschapsvorm die eigendom is van één persoon.

Kenmerken

 • Het is eigendom van en wordt geëxploiteerd door één persoon die verantwoordelijk is voor alle zakelijke beslissingen en aansprakelijkheden.
 • Deze structuur is gemakkelijk op te zetten en te onderhouden, maar beschermt geen persoonlijk vermogen.
 • Er is geen juridisch onderscheid tussen de eigenaar en het bedrijf.

Onderneming (Sociedad Anonima of S.A.)

Een vennootschap is een rechtspersoon die eigendom is van aandeelhouders en wordt bestuurd door een raad van bestuur.

Kenmerken

 • Deze structuur beschermt de eigenaars tegen beperkte aansprakelijkheid en kan kapitaal aantrekken door de verkoop van aandelen.
 • Bedrijven zijn complexer om op te richten en te onderhouden en vergen meer juridische en financiële verplichtingen.
 • Het beheer valt onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de onderneming, die drie tot twaalf personen omvat.
 • Zij kan op twee manieren worden opgericht, hetzij door één enkele handeling, hetzij door de openbare inschrijving op aandelen.

Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada – S.R.L.)

Een LLC is een bedrijfsstructuur die de eigenaars een beperkte aansprakelijkheidsbescherming biedt.

Kenmerken

 • Zij kan twee tot vijfentwintig partners hebben.
 • Het is gemakkelijk op te zetten en te onderhouden, en de eigenaren zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden of verplichtingen van de onderneming.
 • Bij de oprichting van de vennootschap moeten ook de kapitaalaandelen volledig zijn volgestort.
 • De LLC wordt beheerd door de leden en de leden zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van de LLC.

Partnerschap

Dit is een bedrijfsstructuur waarin twee of meer personen of entiteiten zich verenigen om een bedrijf te leiden.

Kenmerken

 • Er zijn twee soorten personenvennootschappen in Bolivia: vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen.
 • In een vennootschap onder firma delen alle vennoten de winsten en verliezen gelijkelijk.
 • In een commanditaire vennootschap zijn beide algemene partners verantwoordelijk voor het beheer van de onderneming, en zijn de commanditaire partners alleen aansprakelijk voor het bedrag van het kapitaal dat zij hebben geïnvesteerd.
 • Vennootschappen zijn gemakkelijk op te richten en te onderhouden, maar beschermen geen persoonlijk vermogen.

Tak (Sucursal)

Een filiaal is een uitbreiding van een buitenlandse onderneming in Bolivia.

Kenmerken

 • Dankzij deze structuur kunnen buitenlandse bedrijven zaken doen in Bolivia zonder dat zij een afzonderlijke juridische entiteit hoeven op te richten.
 • Voor filialen gelden dezelfde wettelijke en financiële verplichtingen als voor lokale bedrijven.
 • De buitenlandse onderneming is verantwoordelijk voor alle schulden en verplichtingen van het filiaal in Bolivia.
 • Zij heeft een wettelijke vertegenwoordiging en geniet beheersmatige onafhankelijkheid in de door de moedermaatschappij opgezette activiteiten.

Het wordt aanbevolen dat personen een plaatselijke advocaat of accountant raadplegen alvorens een bedrijf op te zetten in Bolivia om er zeker van te zijn dat aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan. Als u geïnteresseerd bent in het starten van een bedrijf in Bolivia, neem dan nu contact op met uw Damalion expert.

BANKEN

Het banksysteem in Bolivia wordt als stabiel en goed gereguleerd beschouwd. Dit banksysteem bestaat uit verschillende financiële instellingen, waaronder handelsbanken, ontwikkelingsbanken, microfinancieringsinstellingen en spaar- en kredietcoöperaties.

Enkele belangrijke kenmerken van het banksysteem in Bolivia zijn:

Centrale Bank

De Boliviaanse Centrale Bank (BCB) is verantwoordelijk voor de regulering van de banksector en het beheer van het monetaire beleid van het land. Zij stelt kapitaalvereisten vast, voert regelmatig audits uit en houdt toezicht op de activiteiten van de banken om ervoor te zorgen dat de wet- en regelgeving voor het bankwezen wordt nageleefd.

Soorten banken

Er zijn verschillende soorten banken actief in Bolivia, waaronder handelsbanken, ontwikkelingsbanken, spaar- en kredietbanken en microfinancieringsbanken. Deze banken bieden een reeks bankdiensten aan particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen, waaronder spaarrekeningen, betaalrekeningen, leningen, creditcards, overschrijvingen en het wisselen van vreemde valuta.

Een bankrekening openen in Bolivia

Om een bankrekening in Bolivia te openen, moet u de status van tijdelijk ingezetene hebben. Daarnaast heb je ook je vreemdelingenkaart, je paspoort, een bewijs van inkomen, een adres in het land en een eerste aanbetaling nodig.

Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u een betaalrekening, een spaarrekening of een termijndeposito openen.

Met het juiste papierwerk is het niet moeilijk om een bankrekening in Bolivia te openen, maar het kan wat lastig zijn om de juiste bank voor uw bedrijf te kiezen. Bovendien moet u goed op de hoogte zijn van het papierwerk dat u moet invullen, de wisselkoersen en andere belangrijke details. Neem nu contact op met uw Damalion-experts en laat ons helpen.

IMMIGRATIE

Als je besluit naar Bolivia te verhuizen, hetzij voor zaken, hetzij voor de geschikte levensstijl, ben je verplicht dit op de legale manier te doen en een verblijfsvisum te verkrijgen.

Type verblijf in Bolivia

Bolivia biedt verschillende opties voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning, waaronder de volgende:

 • Werkvisum: als je een baan aangeboden krijgt in Bolivia, kun je een werkvisum aanvragen. Dit visum vereist een werkaanbod van een Boliviaanse werkgever, en de werkgever moet bewijzen dat hij geen Boliviaanse burger kon vinden om de functie te vervullen.
 • Investeringsvisum: dit is voor vermogende particulieren die een aanzienlijke investering doen in Bolivia. Dit visum vereist een bepaalde minimuminvestering en kan worden gebruikt om in het land een bedrijf te beginnen of andere investeringen (in welke sector dan ook) te doen.
 • Pensioneringsvisum: als u ouder bent dan 50 jaar en een bepaald minimum maandinkomen hebt, kunt u een pensioneringsvisum aanvragen. Met dit visum kun je in Bolivia wonen zonder dat je een werkvergunning nodig hebt.
 • Familievisum: als u familieleden hebt die Boliviaanse burgers of permanente inwoners zijn, kunt u in aanmerking komen voor een familievisum. Met dit visum kunt u in Bolivia wonen met uw familieleden.

Studentenvisum: als je van plan bent om in Bolivia te gaan studeren, kun je een studentenvisum aanvragen. Dit visum is geldig voor de duur van uw studie en vereist een bewijs van inschrijving bij een erkende onderwijsinstelling.

Permanent verblijf in Bolivia

Als u van plan bent zich permanent in Bolivia te vestigen, kunt u een permanent verblijfsvisum krijgen nadat u 2 jaar in het land hebt gewoond. Zo kun je voor onbepaalde tijd in Bolivia wonen.

Om een verblijfsvergunning in Bolivia aan te vragen moet je verschillende documenten overleggen, dus het is raadzaam om een professional te raadplegen om je te helpen bij de aanvraagprocedure en ervoor te zorgen dat alle benodigde documenten in orde zijn. Neem nu contact op met uw Damalion-experts en laat ons helpen.

BELASTINGREGIME

Belastingdienst

De belastingdienst in Bolivia is de Nationale Belastingdienst (Servicio de Impuestos Nacionales of SIN). Het is een gedecentraliseerde entiteit onder het ministerie van Economie en Openbare Financiën en is verantwoordelijk voor de inning en het beheer van de belastinginkomsten in het land.

SIN is verantwoordelijk voor het beheer van het belastingstelsel in Bolivia, dat de inning van belastingen, de controle van belastingbetalers en het toezicht op de naleving van belastingwetten en -voorschriften omvat. Het verstrekt ook fiscale informatie en voorlichting aan belastingbetalers en het publiek.

Fiscaal verblijf

Als fiscaal inwoner van Bolivia is een persoon in het algemeen onderworpen aan belasting op zijn wereldwijde inkomen. Dit omvat inkomen uit arbeid, zakelijke activiteiten, investeringen en andere bronnen.

Niet-ingezetenen daarentegen worden alleen belast op hun inkomsten uit bronnen binnen Bolivia, zoals huurinkomsten uit in Bolivia gelegen onroerend goed of inkomsten uit in het land verrichte arbeid.

In Bolivia wordt de fiscale residentie bepaald op basis van de fysieke aanwezigheid van een persoon in het land. Een persoon wordt als fiscaal inwoner van Bolivia beschouwd als hij/zij 183 dagen of meer per jaar fysiek in Bolivia aanwezig is.

Soorten belastingen

In Bolivia zijn er verschillende soorten belastingen die particulieren en bedrijven kunnen moeten betalen. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste soorten belastingen en de bijbehorende tarieven:

 • Inkomstenbelasting: deze belasting wordt opgelegd aan particulieren en bedrijven op basis van hun inkomen. Het huidige belastingtarief voor particulieren is progressief en varieert van 0% tot 13%, afhankelijk van het inkomensniveau. Voor bedrijven is het belastingtarief een vast percentage van 25% op hun netto-inkomen.
 • Belasting over de toegevoegde waarde (btw): BTW is een belasting op de toegevoegde waarde in elk stadium van de productie en distributie van goederen en diensten. Het huidige normale BTW-tarief in Bolivia is 13%.
 • Accijns: deze belasting wordt geheven op specifieke goederen, zoals tabak, alcohol, benzine en voertuigen. De accijnstarieven variëren naar gelang van het soort product. Zo bedraagt de belasting op benzine momenteel ongeveer 40%, terwijl de belasting op sigaretten ongeveer 150% bedraagt.
 • Gemeentelijke belastingen: lokale overheden in Bolivia mogen belastingen heffen op onroerend goed en andere lokale activiteiten. Deze belastingen variëren afhankelijk van de locatie en kunnen onroerendgoedbelasting, motorrijtuigenbelasting en belasting op commerciële activiteiten omvatten.
 • Belasting op financiële transacties: deze belasting wordt geheven op financiële transacties, waaronder bankoverschrijvingen en opnames bij geldautomaten. Het huidige belastingtarief is 0,3% van het transactiebedrag.
 • Zegelrecht: deze belasting wordt geheven op juridische documenten, zoals contracten en overeenkomsten. Het huidige zegelrecht bedraagt 3% van de transactiewaarde.

Merk op dat deze belastingtarieven en -soorten in de loop der tijd kunnen veranderen, en dat voor sommige belastingen vrijstellingen of aftrekposten kunnen gelden, afhankelijk van de omstandigheden.

Belastingaangifte en boetes

Belastingbetalers in Bolivia moeten jaarlijks belastingaangifte doen. De uiterste termijn voor het indienen van belastingaangiften is meestal in april of mei van elk jaar. Het niet tijdig betalen van belastingen of indienen van belastingaangiften kan leiden tot boetes en rente.

Dubbelbelastingverdragen

Bolivia heeft verschillende belastingverdragen met andere landen ondertekend om dubbele belastingheffing te voorkomen en belastingontduiking tegen te gaan.

De verschillende soorten belastingverdragen die Bolivia met andere landen heeft ondertekend zijn onder meer:

 • Overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belastingheffing (DTA’s): deze verdragen zijn bedoeld om dubbele belastingheffing over hetzelfde inkomen te voorkomen door regels vast te stellen voor de wijze waarop inkomen wordt belast wanneer het in het ene land wordt verdiend door een inwoner van een ander land.
 • Overeenkomsten inzake de uitwisseling van belastinggegevens (TIEA’s): deze overeenkomsten zijn bedoeld om de uitwisseling van informatie tussen belastingautoriteiten in verschillende landen te bevorderen teneinde belastingontduiking te voorkomen en de naleving van belastingwetten te bevorderen.
 • Wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (MAATM): deze overeenkomsten beogen wederzijdse administratieve bijstand te verlenen tussen de belastingautoriteiten van verschillende landen om de naleving van de belastingwetgeving te bevorderen en belastingontduiking te voorkomen.

De specifieke voorwaarden van deze belastingverdragen kunnen variëren, afhankelijk van het betrokken land en het type verdrag.

De landen waarmee Bolivia belastingverdragen heeft gesloten zijn Argentinië, Brazilië, Canada, China, Chili, Cuba, Denemarken, Ecuador, Frankrijk, Finland, Duitsland, Italië, India, Japan, Mexico, Noorwegen, Nederland, Paraguay, Portugal, Peru, Rusland, Zuid-Korea, Spanje, Zwitserland, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Uruguay en Venezuela.

Het belastingregime in Bolivia is complex, en het wordt aanbevolen dat particulieren en bedrijven advies inwinnen bij een gekwalificeerde belastingprofessional om ervoor te zorgen dat de belastingwetten en -voorschriften worden nageleefd.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De bescherming van de intellectuele eigendom (IP) in Bolivia wordt geregeld door de Boliviaanse wet op de intellectuele eigendom, die in 1992 werd uitgevaardigd en sindsdien herhaaldelijk is gewijzigd.

De Boliviaanse wet op de intellectuele eigendom voorziet in de bescherming van verschillende soorten intellectuele eigendom, waaronder:

Octrooien

 • Octrooien beschermen uitvindingen, zoals nieuwe producten of processen, voor een beperkte periode.
 • Om octrooieerbaar te zijn, moet een uitvinding nieuw en niet voor de hand liggend zijn en industrieel toepasbaar zijn.
 • Een octrooihouder kan zijn rechten uitoefenen door middel van een vordering tot herroeping.
 • In Bolivia worden octrooien verleend door het Boliviaanse bureau voor intellectuele eigendom (SENAPI) voor 20 jaar vanaf de datum van indiening.

Handelsmerken

 • Merken beschermen onderscheidende tekens, zoals logo’s of merknamen, die worden gebruikt om goederen of diensten op de markt te onderscheiden.
 • Om te kunnen worden ingeschreven moet een merk onderscheidend zijn en mag het de consument niet in verwarring brengen met bestaande merken.
 • Een merkhouder kan zijn rechten doen gelden door een vordering in te stellen bij de bevoegde autoriteit.
 • In Bolivia worden handelsmerken geregistreerd bij SENAPI en zijn ze 10 jaar geldig, met de mogelijkheid van verlenging met nog eens 10 jaar.

Auteursrechten

 • Auteursrechten beschermen originele werken van auteurschap, zoals literaire, artistieke en muzikale werken.
 • In Bolivia worden auteursrechten automatisch toegekend bij de creatie van het werk en hoeven ze niet te worden geregistreerd. Het wordt echter aanbevolen om auteursrechtelijk beschermde werken bij SENAPI te registreren om handhaving in geval van inbreuk te vergemakkelijken.
 • Het auteursrecht in Bolivia wordt beschermd door een besluit van het Boliviaanse auteursrechtregister.
 • Auteursrechtelijke bescherming geldt voor het leven van de auteur plus 50 jaar na zijn dood.

Industriële ontwerpen

 • Industriële modellen beschermen het visuele uiterlijk van producten, zoals de vorm, configuratie of versiering van een product.
 • Om te kunnen worden ingeschreven moet een industrieel ontwerp nieuw zijn en een eigen karakter hebben.
 • In Bolivia worden industriële modellen geregistreerd bij SENAPI en zijn ze 10 jaar geldig, met mogelijkheid tot verlenging met telkens 5 jaar.

De handhaving van IE-rechten in Bolivia kan een uitdaging zijn, en het is raadzaam juridisch advies in te winnen bij een gekwalificeerde IE-advocaat als u uw IE-rechten in het land moet beschermen.

ARBEID EN WERKGELEGENHEID

De arbeidswetgeving in Bolivia wordt geregeld door de Arbeidswet (Codigo del Trabajo), die in 1939 is vastgesteld en sindsdien herhaaldelijk is gewijzigd. Het Arbeidswetboek legt de rechten en plichten van werkgevers en werknemers vast, alsmede de procedures voor arbeidsgeschillen en collectieve onderhandelingen.

De handhaving van de arbeidswetgeving in Bolivia is de verantwoordelijkheid van het ministerie van Arbeid en Sociaal Welzijn, dat bevoegd is om klachten over overtredingen van de arbeidswetgeving te onderzoeken en sancties op te leggen aan werkgevers die de wet overtreden.

De belangrijkste kenmerken van de arbeids- en werkgelegenheidswetgeving in Bolivia zijn:

Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten moeten schriftelijk zijn en de arbeidsvoorwaarden vermelden, waaronder de duur van de overeenkomst, het salaris en de voordelen. Contracten kunnen voor bepaalde of onbepaalde duur zijn, en werkgevers moeten hun werknemers een kopie van het contract verstrekken.

In Bolivia zijn er twee belangrijke soorten arbeidsovereenkomsten: overeenkomsten voor bepaalde tijd en overeenkomsten voor onbepaalde tijd.

 • Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd: dit zijn arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld zes maanden of een jaar. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden meestal gebruikt voor tijdelijk of seizoenswerk, of voor specifieke projecten of taken. Het contract eindigt automatisch aan het einde van de vastgestelde looptijd, tenzij het met wederzijdse instemming van de partijen wordt verlengd of vernieuwd.
 • Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd: dit zijn arbeidsovereenkomsten zonder bepaalde duur, die doorlopen tot ze door de werkgever of de werknemer worden beëindigd. Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd worden gewoonlijk gebruikt voor vaste banen. Werkgevers zijn verplicht een schriftelijke arbeidsovereenkomst te verstrekken aan werknemers die voor onbepaalde tijd worden aangenomen.

Er zijn ook andere soorten arbeidsovereenkomsten in Bolivia die niet als arbeidsovereenkomsten worden beschouwd, zoals overeenkomsten met onafhankelijke contractanten of uitzendarbeid.

Arbeidsvergoeding, rechten en voordelen in Bolivia

 • Minimumloon: de overheid stelt een minimumloon vast dat werkgevers hun werknemers moeten betalen. Het minimumloon wordt jaarlijks herzien en zo nodig aangepast aan veranderingen in de kosten van levensonderhoud.
 • Werktijden: de standaardwerkweek in Bolivia is 48 uur, met een maximum van acht uur per dag. Werkgevers zijn verplicht hun werknemers minimaal één dag per week vrij te geven. Werknemers die meer dan acht uur per dag of 48 uur per week werken, hebben recht op betaling van overuren.
 • Sociale zekerheid: werkgevers moeten bijdragen aan het nationale socialezekerheidsstelsel, dat voordelen biedt zoals gezondheidszorg, pensioenen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
 • Vakbonden: werknemers hebben het recht vakbonden op te richten en zich daarbij aan te sluiten, en werkgevers zijn verplicht met vakbonden te onderhandelen over zaken als lonen en arbeidsvoorwaarden.
 • Vakantie en feestdagen: werknemers hebben recht op betaalde vakantie en feestdagen, die variëren afhankelijk van de lengte van het dienstverband. Zo hebben werknemers die minder dan een jaar hebben gewerkt recht op 15 dagen betaalde vakantie, terwijl werknemers die meer dan vijf jaar hebben gewerkt recht hebben op 30 dagen betaalde vakantie. Werknemers hebben ook recht op betaalde feestdagen.
 • Ziekteverlof: werknemers die wegens ziekte of letsel niet kunnen werken, hebben recht op ziekteverlof. De hoeveelheid ziekteverlof hangt af van de lengte van het dienstverband, maar varieert gewoonlijk van 10 tot 60 dagen per jaar.
 • Zwangerschapsverlof: vrouwelijke werknemers hebben recht op 12 weken betaald zwangerschapsverlof, dat in bepaalde omstandigheden met maximaal zes weken kan worden verlengd.

Beëindiging van het dienstverband en ontslagvergoeding

Werkgevers kunnen het contract van een werknemer beëindigen om redenen als wangedrag of slechte prestaties. Werknemers die zonder reden worden ontslagen, hebben recht op een ontslagvergoeding, die wordt berekend op basis van de duur van het dienstverband en het salaris van de werknemer.

Werkgevers kunnen hun werknemers ook bijkomende voordelen aanbieden, zoals een ziekteverzekering, een levensverzekering of een pensioenplan. Deze uitkeringen zijn volgens de Boliviaanse wet echter niet verplicht.

Wilt u deze Latijns-Amerikaanse markt betreden?

Neem nu contact op met uw Damalion experts. Wij helpen buitenlandse rechtspersonen bij het opzetten van een bedrijf in Bolivia, en daarnaast bieden wij verschillende integrale bedrijfsoplossingen, waaronder compliance, entiteitsbeheer, boekhouding, belastingen, salarisondersteuning en nog veel meer in het hele land.

Als u meer wilt weten over onze diensten en hoe wij u kunnen helpen om van uw bedrijf in Bolivia een succes te maken, neem dan vandaag nog contact op met uw Damalion-experts.

 

14 + 9 =

Meer weten over Damalion Bolivia Desk?

Damalion biedt u advies op maat door direct operationele experts op de gebieden die een uitdaging vormen voor uw bedrijf.

Wij raden u aan zo goed mogelijk informatie te geven, zodat wij uw aanvraag kunnen kwalificeren en binnen de volgende 8 uur contact met u kunnen opnemen.