Selecteer een pagina
Vennootschapsvorming

WIJ ZIJN

EEN ONAFHANKELIJK MANAGEMENTADVIESBUREAU

– Toegewijd aan uitmuntendheid –

We are looking for hotels for sale (USA, West/Eastern Europe) on behalf of international investors. Contact us if you have opportunities: contact@damalion.com

Onze onafhankelijke expertise

NALEVING & RISICO

Onze experts maken gebruik van hun gedegen kennis van de regelgeving om uw compliance management en operationele risico’s te optimaliseren

WERELDWIJD ADVIES

Omdat wij uw behoeften op de eerste plaats zetten, verheffen onze onafhankelijkheid en transparantie uw ervaring op zijn best

BEDRIJFSSTRUCTURERING

Onze experts anticiperen op uw toekomstige evenementen om u doeltreffende en op maat gemaakte structuren aan te bieden die werken

BEDRIJFSMANAGEMENT

Ons onafhankelijk bestuur brengt u onbevooroordeelde posities zonder invloed, zodat uw bedrijf vertrouwen houdt

Particuliere onderneming

Solo- of familiebedrijf ondernemers profiteren van onze ervaring voor organische groei en duurzame waardecreatie

Fondsen

Voor uw fondsprojecten zetten toegewijde experts hun belangrijkste kennis en ervaring op maat in om de levenscyclus van uw fonds op het juiste spoor te houden

Instellingen

Bij Damalion zijn we er trots op instellingen te steunen in hun streven onze gemeenschap beter te maken door innovatiecultuur

Familie Kantoren

Kritisch denken is ons DNA en onze experts staan aan uw zijde om uw familiebelangen op het pad van duurzaam succes te houden

360° Onafhankelijke expertise

Damalion is gebaseerd op het principe dat ongeacht de manier waarop een structuur is georganiseerd, met of zonder menselijke tussenkomst, deze organisatie vroeg of laat kritieke pijnpunten zal ervaren die een negatieve invloed zullen hebben op haar bedrijfsmodel of op haar bestaan op zich.

En, deze organisatie zal volledig herstellen of niet of zal gewoon verdwijnen. Intensieve regelgeving stelt vandaag de dag de gewoonten en de bestaande architectuur van elke entiteit op de proef, zowel plaatselijk als wereldwijd.

Conflictvrije klantenservice

Hoe gaan we om met belangenconflicten bij deskundigenmandaten?

Deskundigen zetten zich in voor een ethiek die verder gaat dan hun wettelijke verplichtingen op grond van mandaten.

Deze verbintenis geldt vóór de aanvaarding van het mandaat, tijdens en na de uitvoering ervan.

Deskundigen wordt ook verzocht elke opdracht te melden en te weigeren die niet in overeenstemming is met hun eigen interne ethische code, afgezien van de wettelijke vereisten die door hun beroepsgroep worden gesteld.

Processen, beleid en procedures


Uw blootstelling aan wettelijke risico’s kan worden verhoogd door, bijvoorbeeld:
– gebrekkige of verouderde procedures en controles voor risicobeheer
– Niet-naleving van vastgestelde procedures en controles voor risicobeheer
– zelfs ontoereikende opleiding inzake rollen, verantwoordelijkheden en verplichtingen.
Deze situaties kunnen zich sneller voordoen dan iemand, zelfs de meest deskundige interne eenheid, denkt.

Onze onafhankelijke deskundigen zullen u op de hoogte houden van het adequate beheer van uw groeiende verantwoordelijkheden, zoals:
– Passende interne controle- en informatiesystemen
– Bewijzen dat zij op een veilige en gezonde manier werken
– Beoordelen hoe goed uw beleid uw Governance-richtsnoeren communiceert om uw doelstellingen te bereiken en uw eisen ten uitvoer te leggen.
– Controle van de effectieve prestaties van uw processen, opsporen van mogelijke tekortkomingen die een negatieve invloed kunnen hebben op uw niveau van dienstverlening.

Het doel van deze missie zal zijn om uw organisatie voortdurend te verbeteren met betrekking tot de volgende activa :
– het meedelen van een duidelijke bevoegdheids- en verantwoordelijkheidslijn voor het toezicht op de naleving van het beleid door interne belanghebbenden
– het tijdig en accuraat verkrijgen van direct bruikbare rapporten, zodat uw strategische tactiek indien nodig kan worden bijgesteld
– het beoordelen van procedures om uw activa te beschermen en te beheren
– uw naleving van de wetten en de meest recente voorschriften als een concurrentievoordeel te verhogen.

Naleving van de regelgeving

Inzicht in onze aanpak kan u verzekeren dat Damalion de juiste partner is om u een elastische passende expertise te bieden.

Wij identificeren en kwalificeren uw behoeften om er zeker van te zijn dat het vereiste expertiseniveau in verhouding staat tot het niveau van de regelgevingsdruk waarmee u moet omgaan.

Het is niet alleen nuttig om u te voorzien van een kosteneffectieve onafhankelijke verdedigingslinie, maar ook om de efficiëntie van uw organisatie te bevorderen.

Onze waardepropositie bestaat erin u onze expertise als motor van uw gestage groei en ons vertrouwen als bron van uw duurzaam succes aan te bieden.

Damalion biedt u toegang tot gescreende onafhankelijke consultants die hun eerdere operationele ervaringen, positief of negatief, en hun kapitaalkennis gebruiken om uitstekende resultaten te leveren die u nodig heeft om uw bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Wij richten ons op “Best practices” en zijn bezig met een cultuur van voortdurende verbetering om met onze cliënten de risico’s en rode vlaggen te delen die moeten worden beperkt. Onbevooroordeelde methodologie We krijgen een analytisch inzicht in uw behoeften en uw globale omgeving om uw strategische doelstellingen te evalueren, een tactisch stappenplan uit te werken zodat onze gemandateerde experts kunnen samenwerken met uw eigen teams om concrete en doeltreffende resultaten te behalen. Laten we het over je projecten hebben…

Naleving en risico

Wij brengen een engagement gedreven door resultaten en groei. Wij delen de bedrijfsambitie die wordt gedragen door een diepgaand inzicht in de strategie, een tactisch stappenplan, betrokkenheid van het team en coördinatie rond concrete en betaalbare doelstellingen.

Laten we het over je projecten hebben.

Wilt u meer weten over waardecreatie met Damalion?

Damalion biedt u advies op maat door direct operationele experts op de gebieden die een uitdaging vormen voor uw bedrijf.
Wij raden u aan zo goed mogelijk informatie te geven, zodat wij uw aanvraag kunnen kwalificeren en binnen de volgende 8 uur contact met u kunnen opnemen.

Aanbevolen nieuws en inzichten