Selecteer een pagina

Damalion Rusland bureau

Zaken doen in Rusland

Het registreren van een bedrijf in Rusland kan een ontmoedigende taak lijken voor buitenlandse investeerders zonder eerdere zakelijke ervaring. Bij Damalion blinken we uit in het bijstaan van particuliere investeerders en buitenlandse bedrijven bij het opzetten van hun bedrijf met de grootst mogelijke efficiëntie en professionaliteit.

Daarom heeft DAMALION besloten om samen te werken met verschillende lokale deskundigen die naar behoren geaccrediteerd zijn om u oplossingen op maat te leveren om uw kans op zakelijk succes in Rusland te vergroten.

Er zijn 3 fundamentele stappen die buitenlandse investeerders moeten doorlopen om met succes een bedrijf in Rusland te registreren:
1. Bereid de documenten voor die nodig zullen zijn bij de verdere oprichting van het bedrijf. Onze experts zullen u door het hele proces begeleiden, van het kiezen van een rechtsvorm tot het notarieel vastleggen van relevante documenten, zoals paspoorten, staatsregistratie en nog veel meer.

2. Een bedrijf registreren houdt in dat tijdig de nodige documenten bij de Russische autoriteiten worden ingediend. Tenslotte zal Damalion helpen bij het leveren van de nodige elementen, zodat u een bedrijf in Rusland kunt beginnen exploiteren.

3. De laatste stap omvat :

  1. a. bedrijfszegels maken,
   b. het openen van een bankrekening, en
   c. oprichting van pensioen- en sociale-zekerheidsfondsen.

Damalion zal u deskundig begeleiden bij alle registratieprocedures, hoe eenvoudig of ingewikkeld deze ook mogen zijn. Door gebruik te maken van onze uitgebreide ervaring met de registratie van Russische vennootschappen, zullen wij het proces voor onze cliënten zo stressvrij mogelijk maken. Dankzij ons netwerk van bedrijfsregistratiediensten bent u er zeker van dat u op lange termijn tijd en geld bespaart.

Damalion Online

Wij bieden een uitgebreid instrument dat efficiëntie en snelheid biedt bij het in contact komen met outsourcingpartners in Rusland. Via onze Damalion Online-diensten kunt u de administratieve en financiële activiteiten 24 uur per dag, zeven dagen per week overal ter wereld volgen.

Business Lancering

Wij hebben een pool van deskundigen samengesteld die u zullen ondersteunen tijdens de eerste stappen bij het opzetten van uw bedrijf op de Russische markt, zodat u uw aandacht kunt richten op uw kernspecialismen. Damalion biedt een uitgebreide marktanalyse en helpt u bij het matchen met potentiële partners.

Onze Damalion experts zullen optreden:

 • due diligence van overnames en activa, logistieke ondersteuning, opstellen van belasting- en managementrapportage, verzekeringsgerelateerde zaken die u nodig kunt hebben voordat u een bedrijf in Rusland start.
 • hulp bij het eigenlijke registratieproces van een vennootschap: u krijgt een speciale Damalion-expert die u door de stappen heen begeleidt, waaronder het opstellen van een registerrekening, het opstellen van de documenten die nodig zijn voor de registratie van een vennootschap, filiaal of vertegenwoordiging, en de registratie bij de belastingdienst.

In deze fase zullen onze deskundigen u ook begeleiden bij het kiezen van een bank en u helpen bij het openen van een bankrekening.

Boekhouding en verslaglegging

Onze lokale experts zetten zich in voor uitstekende boekhoud- en rapportageoplossingen om uw bedrijf beter te ondersteunen. Zij houden zich aan de Russische boekhoudnormen (RAS) om ervoor te zorgen dat de boekhouding en de financiële staten goed worden beheerd en te allen tijde worden bijgewerkt.

 • Beheer van crediteuren en debiteuren
 • Beheer van bankrekeningen en kasmiddelen
 • Boekhouding van belangrijke documenten in strikte overeenstemming met de bestaande wettelijke voorschriften
 • Advisering in BTW-aangelegenheden, waaronder naleving, registratie en aangifte
 • Creatie van aangepaste managementrapporten
 • Inventaris van vaste activa, leasing, en leningadministratie
 • Contacten met de Russische belastingdienst en andere juridische autoriteiten
 • Lokaal belastingadvies
 • Bijhouden van de algemene boekhouding en de subadministraties
 • Maandelijkse rapportage van balans, cashflow, afsluiting van rekeningen en winst en verlies
 • Voorbereiding en indiening van de vereiste jaarlijkse financiële staten
 • Voorbereiding en indiening van de vereiste vennootschapsbelastingaangifte
 • Opstellen van verslagen volgens de lokale GAAP en de internationale IFRS/US GAAP-normen
 • Rapportage van geconsolideerde beheers- en statutaire documenten
 • Indiening, rapportage en mededeling van juridische documenten aan de plaatselijke autoriteiten
 • Ondersteuning bij audits en vakkundige vertegenwoordiging bij inspecties en belastingcontroles
CFO diensten

Wij begrijpen de uitdagingen waarmee buitenlandse investeerders te maken krijgen wanneer zij een bedrijf in Rusland opzetten.

Met beperkte middelen kunt u voor uitdagingen komen te staan die u kunnen belemmeren een haalbaar strategisch plan te ontwikkelen en het juiste financiële beheer in te stellen. Damalion zal u helpen uw lange termijn strategische financiële plannen te realiseren.

Onze CFO Services bieden u toegang tot de professionele vaardigheden die u nodig hebt om verstandige zakelijke beslissingen te nemen, problemen te identificeren en de efficiëntie te verbeteren zonder de extra kosten van het inhuren van voltijds personeel.

Onze oplossingen zijn flexibel in die zin dat wij u zo veel of zo weinig financiële steun kunnen bieden als u nodig hebt, waarbij wij de diensten afstemmen op de behoeften van uw bedrijf.

Belastingadvies

Damalion staat tot uw dienst om u te ondersteunen met competent en deskundig belastingadvies voor uw onderneming in Rusland. Wij vergemakkelijken de voorbereiding van belastingaangiften en oplossingen voor naleving in de belangrijkste Russische steden, waaronder Moskou, Sint-Petersburg en Tver, om fouten en vertragingen bij de indiening van bedrijfsrapporten bij de betrokken overheidsinstanties te voorkomen. Damalion richt zich op volledige automatisering en optimalisering van de fiscale compliance van uw onderneming, risicovermindering, en het voorkomen van fiscale geschillen.

Onze oplossingen voor fiscale naleving bestaan uit cruciale activiteiten, waaronder:

 • Bijstand bij de naleving van de belastingwetgeving
 • Uitgebreide belastingcontrole (proactieve controle van de huidige fiscale situatie, risico’s en due diligence)
 • Indiening en registratie van aangiften vennootschapsbelasting (grondbelasting, loonbelasting, onroerendgoedbelasting, vervoersbelasting, alsmede pensioen- en socialezekerheidsbijdragen)
 • Organisatie van persoonlijke belastingaangifte of persoonlijke inkomstenbelasting
 • Beheer van persoonlijke vermogens fiscale naleving
 • Vertegenwoordiging bij fiscale geschillen
 • Uitbesteding van fiscale boekhouding
 • Registratie van belastingen en BTW
 • Naleving van verrekenprijzen
IT Diensten

Bij Damalion combineren we onze geavanceerde en uitgebreide kennis van de behoeften van buitenlandse bedrijven bij het exploiteren van bedrijven in Rusland met expertise in de financiële, fiscale en juridische sectoren om op maat gemaakte en efficiënte IT-oplossingen te leveren die perfect aansluiten bij uw eisen en budget. Van de optimalisering en automatisering van uw bedrijfsprocessen tot het ontwerp van aangepaste IT-infrastructuren, u kunt erop vertrouwen dat ons team u onberispelijke ondersteuning zal bieden wanneer u ons nodig hebt.

Personeelszaken

Onze HR-diensten zijn erop gericht aan de hoogste verwachtingen van uw bedrijf te voldoen door volledige verantwoording, naleving van de wetgeving en een superieure werknemerservaring te bieden. Wij bieden flexibele ondersteuning aan uw interne HR-teams door het uitvoeren van een verscheidenheid aan oplossingen, met inbegrip van het beheer van persoonlijke dossiers, het opstellen van contracten, tot meer gespecialiseerde taken zoals HR-consultancy om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de wettelijke rapportage- en nalevingsvereisten die in Rusland zijn vastgesteld.

Audit

Het uitvoeren van een financiële audit is van cruciaal belang voor de financiële gezondheid en groei van buitenlandse rechtspersonen die in Rusland actief zijn. Aangezien de boekhoudkundige normen en voorschriften in Rusland verschillend zijn, kan het voor buitenlandse investeerders moeilijk zijn om financiële audits uit te voeren wanneer zij in het land actief zijn. Onze experts hier bij Damalion bestaan uit auditing-deskundigen met ruime ervaring in het uitvoeren van financiële audits voor buitenlandse bedrijven. Wij verschaffen de nodige middelen en deskundige kennis van de Russische auditnormen. Onze tarieven zijn flexibel en in hoge mate aanpasbaar aan uw behoeften en budget. Onze auditdiensten omvatten wettelijke audits, vrijwillige audits en financiële audits die worden uitgevoerd in overeenstemming met de Russische normen.

Transformatie en Consolidatie

 • Totstandbrenging en uitbreiding van de methodologische basis inzake boekhoudbeleid, rekeningstelsel, transformatie, consolidatie, formulering van interne boekhoudregels, afzonderlijk boekhoudproces)
 • Raadpleging over de toepassing van de IFRS
 • Uitvoering van seminars en opleidingen over de interne IFRS-ontwikkelingsapplicatie
 • Complexe projecten die de samenvoeging van fiscale en management accounting omvatten
Juridische diensten

Het Damalion-team biedt u uitgebreide juridische ondersteuning bij het opstellen van en onderhandelen over contracten voor commerciële ondernemingen in Rusland. Wij voeren voor elke transactie een juridische risicoanalyse uit en zorgen voor deskundige ondersteuning tijdens de onderhandelingen. Als experts op de Russische markt geven wij ook advies over industrie- en handelsgeheimen en bieden wij ruime ondersteuning bij ondernemingsgeschillen.

Geschillenbeslechting

Wij zijn er trots op samen te werken met juristen die een grondige kennis hebben van de wet- en regelgeving in Rusland. Onze Damalion-deskundigen hebben een uitgebreide achtergrond in verschillende sectoren, waardoor wij geschillenbeslechting op een snelle en efficiënte manier kunnen faciliteren. Hun portefeuille omvat belastinggeschillen, ondernemingsgeschillen, faillissementsprocedures, contractuele geschillen en klantenvorderingen inzake kwaliteitszaken van producten en diensten. Zij hanteren een proactieve aanpak bij het oplossen van geschillen, waarbij zij alle elementen van de zaak in overweging nemen en anticiperen op mogelijke standpunten van alle betrokken partijen. Onze deskundigen zullen alle tenuitvoerleggingsprocedures vergemakkelijken door gebruik te maken van de meest doeltreffende technieken.

Transacties naar Russisch en Engels recht

Onze Damalion-deskundigen hebben een dubbele kennis en expertise in Russisch en Engels recht, wat hen op hun beurt in staat stelt om transacties zowel onder Russisch als Engels recht tot stand te brengen en te documenteren.

Zij verlenen professioneel advies en consultancydiensten bij de oprichting en liquidatie van ondernemingen in Rusland en overzee, het opstellen van reorganisatieplannen voor ondernemingen, en het structureren van partnerschappen en joint ventures namens buitenlandse cliënten en ondernemingen. Zij kunnen u ook helpen bij de oprichting van internationale houdstermaatschappijen, bij fusies en overnames, en bij financiële transacties met vreemd en eigen vermogen.

Commerciële contracten

Als u gebruik maakt van onze oplossingen voor commerciële contracten, zult u veel profijt hebben van onze uitstekende proactieve ondersteuning vanaf het allereerste begin van een commerciële activiteit in Rusland.

Wij bieden deskundig advies over diverse commerciële contracten en transacties, waaronder huur, levering, diensten, huur, openbare nutsvoorzieningen en distributie. Wij voeren ook documentatie-audits uit voor diverse zakelijke transacties en geven deskundig advies met betrekking tot wijzigingen om ervoor te zorgen dat de bestaande Russische wetten worden nageleefd en tegelijkertijd de belangen van onze cliënten worden beschermd.

Juridische ondersteuning bij complexe investeringsactiviteiten in Rusland

Onze juristen bieden buitenlandse investeerders een breed scala aan juridische ondersteunende diensten om een stabiele en veilige zakelijke groei in Rusland te garanderen.

Wij vergemakkelijken vlotte onderhandelingen en formuleren fiscale en financiële regelingen voor ondernemingen, en geven gedegen advies over kwesties als antitrust, stedenbouw en andere regelgevende vereisten.

Onze Damalion-experts staan u bij in elke fase van het opstellen van contracten, waaronder vastgoedtransacties en bouwovereenkomsten, en het uitvoeren van due diligence-onderzoeken naar activa en tegenpartijen.

Corruptiebestrijding, interne onderzoeken en audits door overheidsinstanties

Wij zijn erin geslaagd u de deskundigheid en de middelen te verschaffen die nodig zijn voor alle soorten interne onderzoeken inzake fraude, corruptiebestrijding, witwasbestrijding, problemen in verband met werksancties en handelssancties.

Onze deskundigen ontwerpen en implementeren ook de nodige preventieve maatregelen, zoals een deugdelijke corporate governance, nalevingsstrategieën, risicobeheerprogramma’s en anti-trustvoorschriften, om uw activiteiten in Rusland te beschermen.

Arbeidsrecht, immigratierecht en bescherming van persoonsgegevens

Ons netwerk verleent advies aan Russische en buitenlandse bedrijven over vraagstukken in verband met werkgelegenheid, immigratie en gegevensbescherming.

Damalion helpt bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het oplossen van arbeids- en administratieve geschillen, en het tewerkstellen van buitenlanders en detacheringen.

Wanneer wij daartoe gemachtigd zijn, zullen wij ook de informatiesystemen en de activiteiten in verband met de verwerking van persoonsgegevens beoordelen en evalueren om ervoor te zorgen dat uw onderneming voldoet aan de vereisten van de Russische wetgeving in verband met persoonsgegevens. Wij doen ook aanbevelingen om de informatiesystemen en verwerkingsactiviteiten volledig in overeenstemming te brengen met de Russische eisen en stellen ontwerpen op van de nodige documenten.

Russische juridische bedrijfsstructuren

Als u een investeerder bent die een winkel in Rusland wil openen, moet u bepalen welke juridische structuur uw bedrijf moet krijgen. Hier volgen de soorten legale bedrijfsvormen waaruit buitenlandse investeerders kunnen kiezen.

DIRECTE VERKOOP

Dit is elke buitenlandse rechtspersoon die ingevoerde goederen verkoopt aan klanten die gevestigd zijn in Armenië, Belarus, Kazachstan, Kirgizië en Rusland, of gezamenlijk bekend als de Euraziatische Economische Unie (EEU). Ondernemingen voor rechtstreekse verkoop zullen niet onderworpen zijn aan Russische belastingen en zullen niet verplicht zijn een fysieke aanwezigheid in Rusland op te richten via traditionele rechtsvormen.

De plaatselijke consumenten in Rusland zijn verantwoordelijk voor de inklaring van ingevoerde levensmiddelen via de afnemers en voor de betaling van de respectieve douanerechten en belastingen (accijnzen, invoer-btw), en andere verwerkingskosten.

De invoerrechten zijn vastgesteld in het eengemaakte douanetarief van de EEU. Gewoonlijk kunnen de invoerrechten variëren van 5% tot 20% en van toepassing zijn op goederen die afkomstig zijn uit landen die de status van meest begunstigde natie hebben gekregen. Wanneer goederen worden ingevoerd uit ontwikkelingslanden of minder ontwikkelde landen, maar met een gunstige status, worden de douanetarieven gewoonlijk verlaagd. De BTW bij invoer moet worden betaald over de douanewaarde van de ingevoerde goederen en stijgt evenredig met de waarde van de douanerechten bij invoer.

Exemplaren van technologische apparatuur die niet ter plaatse in Rusland zijn vervaardigd, kunnen bij invoer in Rusland van BTW worden vrijgesteld. Sommige ingevoerde goederen die een EEU-land binnenkomen, worden beoordeeld met niet-tarifaire voorschriften zoals vergunningen, quota’s en certificeringen.

De inklaringskosten bij de douane zijn afhankelijk van de totale waarde van de ingevoerde goederen, maar mogen niet meer bedragen dan 30.000 roebel of het equivalent van 484 dollar.

Op ingevoerde voertuigen moet verwijderingsbijdrage worden betaald. Het werkelijke tarief van de verwijderingsbijdrage zal afhangen van factoren, waaronder het motorvermogen, het gewicht van het voertuig en de passagierscapaciteit, om er maar een paar te noemen.

Sinds de oprichting van de EEU in 2014 raken de aangesloten naties hecht geïntegreerd, zoals blijkt uit het vrije verkeer van goederen en diensten, de garantie van kapitaal en arbeid, en de eerlijke behandeling van alle rechtspersonen.

DISTRIBUTEURSOVEREENKOMST

Buitenlandse juridische entiteiten (FLE’s) mogen distributiecontracten sluiten met Russische ondernemingen, waardoor de Russische ondernemingen de goederen van de FLE’s plaatselijk kunnen verkopen. Indien een dergelijke overeenkomst wordt gesloten, zal de FLE in Rusland niet aan belasting worden onderworpen. De Russische distributiepartner zal de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het inklaren van de ingevoerde goederen bij de douane, alsmede voor het betalen van douanerechten en invoer-BTW. In wezen zijn distributieovereenkomsten verticale overeenkomsten uit het oogpunt van de kartelwetgeving en moeten zij voldoen aan de geldende kartelvoorschriften.

VERTEGENWOORDIGING OF BIJKANTOOR

Een buitenlandse juridische entiteit (FLE) kan ervoor kiezen zich in Rusland te vestigen via een vertegenwoordiging (RO) of een bijkantoor. In de regel zullen de RO en het bijkantoor niet als Russische rechtspersonen worden aangemerkt, maar in plaats daarvan als onderdelen van een FLE. Met dat in het achterhoofd zal het buitenlandse hoofdkantoor verantwoordelijk zijn voor alle handelingen en verplichtingen van hun RO of bijkantoor in Rusland. Een RO is alleen beperkt tot voorbereidende of ondersteunende diensten voor het hoofdkantoor, terwijl een bijkantoor activiteiten kan ontplooien die vergelijkbaar zijn met die van het hoofdkantoor, met inbegrip van de ondertekening van verkoopcontracten.

De Russische douane bepaalt gewoonlijk wie de Russische kopers van ingevoerde goederen zijn, waardoor zij ook het recht van een filiaal om voedingsmiddelen aan te geven vóór de inklaring, in twijfel kan trekken. Het is doorgaans moeilijk voor filialen van FLE’s om goederen door de douane te laten inklaren. Bijkantoren mogen alleen goederen invoeren voor intern gebruik en niet voor commerciële wederverkoop.

RO’s en bijkantoren van FLE’s moeten sinds 1 januari 2015 een accreditatie verkrijgen van de Federale Belastingdienst van Rusland, de officiële accreditatie-instantie van het land. De federale belastingdienst verleent accreditatie aan RO’s en bijkantoren van FLE’s, behalve aan buitenlandse banken en burgerluchtvaartmaatschappijen, aangezien zij accreditatie ontvangen van respectievelijk de Centrale Bank van Rusland en de Federale Luchtvaartdienst van Rusland. RO’s en bijkantoren van FLE’s accrediteren voor onbepaalde tijd.

Elke buitenlandse rechtspersoon die een RO of filiaal in Rusland wil openen, moet bepaalde documenten overleggen en de nodige accreditatievergoeding van 120.000 roebel (1.900 dollar) betalen. De Federale Belastingdienst van Rusland beoordeelt FLE-aanvragen en verleent accreditatie binnen 25 tot 30 werkdagen. FLE RO’s en afdelingen krijgen een certificerings- en accreditatienummer. Bovendien zal een fiscaal registratiecertificaat worden afgegeven door de Federale Belastingdienst van Rusland.

RUSSISCHE DOCHTERONDERNEMING

FLE kan haar aanwezigheid in Rusland vestigen door een Russische dochteronderneming op te richten. De meest voorkomende rechtsvormen voor buitenlandse bedrijven in Rusland zijn de Limited Liability Company (LLC) en de Joint Stock Company (JSC).

 • In een LLC worden deelnemingsrechten door de Russische effectenwetgeving niet als effecten beschouwd. JSC’s worden daarentegen beschouwd als effecten, waarvoor zij zich moeten laten registreren bij de afdeling van de Centrale Bank van Rusland die zorgt voor de toelating tot de financiële markten.
 • Een JSC kan een beursgenoteerde of niet-beursgenoteerde onderneming zijn.
 • FLE’s nemen gewoonlijk de vorm aan van LLC voor hun Russische bedrijven in volledige eigendom. De LLC-wet bevat soortgelijke bepalingen als de JSC-wet, maar toch zijn er enkele verschillen tussen beide.
 • Voor de oprichting van een LLC en een JSC is één deelnemer – natuurlijke persoon of rechtspersoon – nodig.
 • Een juridische entiteit in uitsluitende eigendom zal niet in staat zijn een andere LLC of JSC als dochteronderneming op te richten.

NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN

JSC is een juridische entiteit die aandelen uitgeeft om kapitaal voor haar activiteiten te genereren. Een aandeelhouder van een JSC is niet verantwoordelijk voor alle verplichtingen, waarbij zijn of haar verliezen beperkt blijven tot de omvang van zijn of haar aandelenbezit. Er zijn verschillende soorten aandelen beschikbaar in deze opzet. Voor elk aandeel van een bepaalde categorie zijn de dividenden en de stemrechten gelijk.

 • Publieke en niet-publieke JSC’s kunnen gewone en preferente aandelen en obligaties uitgeven.
 • Publieke en niet-publieke JSC’s zijn onderworpen aan wettelijke voorschriften en reglementaire beperkingen. De verplichting tot openbaarmaking is soepeler dan voor niet-openbare JSC’s
 • Aandeelhouders kunnen stemverplichtingen op de algemene vergadering, prijsstelling van aandelen, stemcoördinaties van aandeelhouders, liquidatie van JSC
 • De bestuursorganen van een JSC zijn de algemene aandeelhoudersvergadering, de raad van bestuur en het uitvoerend orgaan
 • Een uitvoerend orgaan van de JSC zal de dagelijkse activiteiten en operaties leiden en superviseren, en rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur en de algemene aandeelhoudersvergadering
 • Tijdens een aandeelhoudersvergadering kan de raad van bestuur bevoegdheden van het uitvoerend orgaan toekennen aan een beheersvennootschap of een beheerder
 • Indien een buitenlandse rechtspersoon als beheerder of beheersmaatschappij wordt aangesteld, moet deze een filiaal of RO in Rusland hebben, van waaruit hij zijn beheerstaken over de Russische onderneming uitoefent

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De regels, voorschriften en bepalingen zijn vergelijkbaar met die van de JSC-wet. In de regel zijn de deelnemers aan een LLC niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de LLC. Eventuele verliezen van de deelnemers zijn beperkt tot de omvang van de aandelen van hun respectieve deelnemingseenheden.

 • Overdracht van deelnemingsrechten aan derden is volgens het LLC-statuut niet toegestaan
 • Deelnemers hebben het recht LLC op elk moment op te zeggen. De LLC is verplicht de uittredende deelnemer een deel van de verdeelde netto-activa van de LLC te geven, hun respectieve deelnemingsrechten.
 • De vervreemding of deelneming moet naar behoren worden bekrachtigd door een Russische notaris

ECONOMISCH PARTNERSCHAP

Economisch partnerschap is een rechtsvorm die is ontworpen voor innoverende ondernemingen, zoals risicokapitaalondernemingen. De wet op het economisch partnerschap is op 1 juli 2012 in werking getreden.

 • Deze rechtsvorm kan worden opgericht met twee of meer deelnemers, waarbij zowel natuurlijke personen als vennootschappen actief deelnemen aan de activiteiten van het bedrijf
 • Het aantal deelnemers mag niet meer dan 50 bedragen. Indien er meer dan 50 deelnemers zijn, moet de organisatie binnen een jaar worden geherstructureerd tot een JSC
 • Aandelenkapitaal is verdeeld in bijdragen van deelnemers in de vorm van geld, eigendomsrechten, effecten en andere rechten met geldelijke waarde
 • Deelnemers kunnen het partnerschap beheren en inkomsten en uitgaven toewijzen
 • De deelnemers kiezen een enig uitvoerend orgaan dat zal fungeren als algemeen directeur of voorzitter voor het partnerschap.

BUITENLANDSE INVESTERINGSWET

Op grond van de wet op buitenlandse investeringen zullen de eigendomsrechten van buitenlandse investeerders op hun investeringen en winsten te allen tijde worden geëerbiedigd. Investeringen van buitenlandse zakenlieden zullen onder federale en regionale regelgevende instanties vallen.

Volgens de wet op buitenlandse investeringen mogen de rechten van buitenlandse investeerders om in Rusland een bedrijf te leiden en in Rusland gegenereerde winsten op te strijken niet minder ideaal zijn dan de rechten van plaatselijke Russische investeerders, hoewel in bepaalde gevallen bepaalde beperkingen gelden. De geldende beperkingen hebben tot doel de grondwettelijke en gezondheidsstelsels, de mensenrechten en de rechtmatige belangen van de Russische burgers te vrijwaren en een uitstekende staat van defensie en veiligheid te garanderen.

Buitenlandse investeerders moeten dezelfde behandeling krijgen als Russische investeerders. Voor FLE’s zullen dezelfde vergunnings-, meldings- en toestemmingsvereisten gelden als voor Russische investeerders.

 • Een buitenlandse investeerder heeft het volste recht om verliezen te verhalen die het gevolg zijn van onwettig optreden of nalatigheid van overheidsinstanties
 • Bescherming die eigendom is van een buitenlandse investeerder of onderneming met buitenlandse deelneming mag niet in beslag worden genomen om te worden genationaliseerd, tenzij in de Russische federale en internationale wetten anders is bepaald
 • De wet op buitenlandse investeringen biedt buitenlandse investeerders ook bescherming tegen minder gunstige wijzigingen in de Russische wetgeving indien de investeerders ten minste 25% van het aandelenkapitaal in handen hebben

Buitenlandse investeerders worden beschermd tegen :

 • Nieuwe wetten tot wijziging van de prijzen van federale belastingtarieven, douaneverplichtingen en bijdragen aan niet-begrotingsfondsen van de staat.
 • De huidige wijzigingen hebben geleid tot een verhoging van de belastingdruk
 • Elke vorm van verbod of beperking voor buitenlandse investeringsentiteiten die in Rusland wordt ingevoerd

In de regel zijn buitenlandse investeerders beschermd gedurende de eerste zeven jaar van de terugbetalingsperiode van een investeringsproject, die begint te lopen vanaf de datum waarop een buitenlandse investeerder met het zoeken naar het project is begonnen.

De Russische regering stelt beperkingen aan de activiteiten van niet-Russische investeerders in bedrijven die van groot strategisch belang en waarde zijn voor Rusland. Dit zijn bedrijven die activiteiten uitvoeren zoals:

 • die in verband staan met geofysische processen en hydro-meteorologische gebeurtenissen
 • die gebruik maken van verwekkers van infectieziekten (enkele uitzonderingen daargelaten)
 • Exploratie van de ondergrond en winning van delfstoffen Grondpercelen van federale eigendom en betekenis
 • Ruimtevaart
 • Natuurlijke monopolies of ondernemingen met een machtspositie op de plaatselijke markt
 • Oogsten van natuurlijke aquatische hulpbronnen
 • Gebruik van nucleaire en stralingsuitstotende materialen en radioactief afval
 • Gebruik van afluisterapparatuur en encryptie-activiteiten
 • Militair-technologische activiteiten

Buitenlandse staten, internationale organisaties en offshorebedrijven kunnen geen zakelijke transacties aangaan die zeggenschap over Russische strategische bedrijven inhouden. In sommige gevallen waarin transacties zijn toegestaan, zullen zij niet meer dan 50% deelnemingsrechten of aandelen van strategische ondernemingen mogen kopen of deel mogen uitmaken van de regulering van strategische ondernemingen. Voorts is het buitenlandse investeerders verboden zakelijke transacties te verrichten waardoor zij meer dan 25% van de boekwaarde van een eigendom van strategische ondernemingen in handen zouden kunnen krijgen. Ten slotte mogen niet-Russische investeerders zeggenschap verwerven over strategische bedrijven nadat zij daarvoor toestemming hebben gekregen van bepaalde Russische overheidsinstanties.

Als u serieus overweegt om in Rusland te investeren of een bedrijf op te zetten, zal ons deskundige Damalion-netwerk u helpen bij het verkrijgen van de nodige bedrijfsvergunning en volledig grondbezit in het geval van onroerendgoedprojecten.

Het kiezen van de juiste soort structuren voor uw bedrijf in Rusland

Rusland is niet alleen het grootste land, maar het herbergt ook de 11e grootste economie ter wereld. Het biedt uitstekende zakelijke kansen dankzij zijn dynamisch en aantrekkelijk economisch landschap.

s Werelds grootste natie biedt unieke mogelijkheden die de internationale expansie van een zakenman uiterst succesvol kunnen maken. Het is lid van de BRICS-groep, die bestaat uit landen als Brazilië, India, China en Zuid-Afrika – landen met veelbelovende economische markten die de traditionele Franse, Italiaanse, Duitse en Spaanse groep uitdagen.

Als u besluit om in Rusland een bedrijf te beginnen, staat u beslist een onvergetelijke en vruchtbare zakelijke ervaring te wachten. Hier zijn belangrijke punten die u moet onthouden wanneer u een bedrijf in Rusland opzet.

Neem nu contact met ons op om uw bedrijf in Rusland te registreren

Onze Damalion Rusland Desk zal u spoedig antwoorden. Gelieve dit formulier in te vullen om uw behoefte te beschrijven

11 + 2 =

Wilt u meer weten over Damalion Russia Desk?

Damalion biedt u advies op maat door direct operationele experts op de gebieden die een uitdaging vormen voor uw bedrijf.

Wij raden u aan zo goed mogelijk informatie te geven, zodat wij uw aanvraag kunnen kwalificeren en binnen de volgende 8 uur contact met u kunnen opnemen.