Selecteer een pagina

Damalion Paraguay bureau

Zaken doen in Paraguay

Bekend als het “Hart van Zuid-Amerika” vanwege zijn centrale ligging op het continent, is Paraguay een stabiel Zuid-Amerikaans land en lid van de Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

Naast zijn financiële privacy en zijn vriendelijk belastingstelsel heeft Paraguay ook blijk gegeven van een robuust en stabiel macro-economisch beleid dat zijn economische prestaties in de afgelopen jaren heeft verbeterd. En dit heeft het land zeer aantrekkelijk gemaakt voor investeerders, ondernemers en bedrijven die willen uitbreiden naar Latijns-Amerika.

Het Paraguayaanse recht garandeert gelijke behandeling voor buitenlandse en binnenlandse investeringen, en bedrijven die in Paraguay actief zijn, kunnen volledig in handen zijn van buitenlandse bedrijven of personen. Bovendien is Paraguay partij bij een reeks vrijhandelsovereenkomsten en heeft het verschillende vrijhandelszones die enorme stimulansen bieden aan investeerders die een bedrijf willen starten. Een bedrijf starten in Paraguay is dan ook een geweldige kans voor ondernemers en investeerders die hun aanwezigheid op een onverzadigde markt willen uitbreiden.

Belangrijkste voordelen van zakendoen in Paraguay

 • Paraguay ligt in het hart van Zuid-Amerika, met toegang tot primaire transportroutes en grenzen met andere Zuid-Amerikaanse grootmachten zoals Brazilië. Hierdoor is het een uitstekende locatie geworden voor bedrijven die hun activiteiten in de regio willen uitbreiden.
 • Paraguay heeft een vriendelijk belastingstelsel; zo worden vennootschapsinkomsten op territoriale basis belast, hetgeen betekent dat inkomsten die buiten Paraguay worden gegenereerd niet belastbaar zijn in het land.
 • Paraguay heeft een stabiel politiek klimaat en een pro-business regering, zonder wisselkoers- of valutacontroles.
 • Paraguay heeft een jonge en groeiende bevolking, wat betekent dat er een grote en groeiende consumentenmarkt is, alsmede een pool van jonge en gekwalificeerde werknemers.
 • Het land heeft aanzienlijke reserves aan natuurlijke hulpbronnen, waaronder landbouwgrond en mineralen, en dit maakt het een aantrekkelijke locatie voor bedrijven in deze sectoren.

Paraguay mag dan een ingesloten land zijn, het heeft machtige buren, waardoor het toegang heeft tot uitstekende handelspartners die meer handelsmogelijkheden bieden. Ook de gunstige economische omstandigheden in Paraguay houden een ongelooflijk zakelijk potentieel in, aangezien verwacht wordt dat het land verder zal groeien.

JURIDISCH SYSTEEM

Paraguay heeft een rechtsstelsel naar burgerlijk recht, dat is beïnvloed door het Spaanse en Romeinse recht en door inheemse rechtstradities.

Het Paraguayaanse rechtssysteem is verdeeld in drie takken: de rechterlijke macht, die verantwoordelijk is voor de interpretatie en de handhaving van de wet, de uitvoerende macht, die verantwoordelijk is voor de handhaving van de wet, en de wetgevende macht, die verantwoordelijk is voor het maken van wetten.

De grondwet van Paraguay voorziet in de bescherming van de mensenrechten en de individuele vrijheden, en er zijn verschillende wetten van kracht om de gelijkheid voor de wet te waarborgen.

Entiteitskeuze in Paraguay

Afgezien van enkele sectoren die door de regering van Paraguay als strategisch worden beschouwd en die zijn voorbehouden aan de Paraguayaanse regering en die niet openstaan voor particuliere investeringen (zowel binnenlandse als buitenlandse), staat Paraguay over het algemeen positief tegenover directe buitenlandse investeringen en heeft de regering beleid en initiatieven uitgevoerd om buitenlandse investeerders naar het land te lokken.

Het land bevordert buitenlandse investeringen en heeft een reeks beleidsmaatregelen genomen om een bedrijfsvriendelijk klimaat te scheppen, waardoor Paraguay een aantrekkelijke bestemming voor buitenlandse investeerders is gebleven.

Investeerders en ondernemers die een bedrijf willen oprichten in Paraguay kunnen kiezen uit de volgende soorten bedrijfsstructuren:

Individuele ondernemer (Empresario Individual)

Dit is een bedrijfsstructuur waarbij een individu de eigenaar is en volledige controle heeft over het bedrijf. Het heeft onbeperkte aansprakelijkheid, wat betekent dat de activa van de eigenaar kunnen worden gebruikt om de schulden van de onderneming te betalen.

Naamloze vennootschap (Sociedad de Responsabilidad Limitada)

Dit is een bedrijfsstructuur waarbij ten minste twee personen samen een bedrijf met beperkte aansprakelijkheid vormen.

Kenmerken

 • Elke partner draagt bij aan het kapitaal van de onderneming.
 • Het vereist twee of meer mensen.
 • De aansprakelijkheid van elke vennoot is beperkt tot het bedrag van zijn kapitaalinbreng.
 • De vennootschapsovereenkomst regelt de werking van de vennootschap.
 • Het vereist geen ingewikkelde administratieve procedures.

Naamloze vennootschap (Sociedad Anónima)

Dit is een Paraguayaanse bedrijfsstructuur waarbij de onderneming eigendom is van aandeelhouders die in de onderneming investeren door aandelen te kopen.

Kenmerken

 • dit is het meest voorkomende bedrijfsmodel voor grotere bedrijven in Paraguay
 • Het is eigendom van aandeelhouders die in de onderneming investeren door aandelen te kopen.
 • De aandeelhouders zijn beperkt aansprakelijk.
 • De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die door de aandeelhouders wordt benoemd.

Vennootschap onder firma (Sociedad en Comandita Simple)

Dit is een Paraguayaanse bedrijfsstructuur waarbij ten minste twee personen samen een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid vormen.

Kenmerken

 • Het vereist twee of meer mensen
 • Alle vennoten zijn persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.
 • De ene partner beheert het bedrijf, terwijl de andere het kapitaal verschaft.

Limited Partnership (Sociedad en Comandita por Acciones)

Dit is een Paraguayaanse bedrijfsstructuur waarbij het bedrijf eigendom is van partners met beperkte aansprakelijkheid.

Kenmerken

 • Er zijn twee of meer mensen nodig om
 • Eén partner – commanditaire vennoten beheren het bedrijf terwijl de anderen – algemene vennoten het kapitaal verschaffen.

Vestiging

In het buitenland gevestigde bedrijven kunnen ervoor kiezen een bijkantoor in Paraguay te vestigen.

Kenmerken

 • Zij moet in Paraguay onder dezelfde naam werkzaam zijn als in haar land van herkomst.
 • Zij vereist een in Paraguay gevestigde wettelijke vertegenwoordiger.
 • Hij mag pas beginnen te werken als hij volledig geregistreerd is.
 • Het legt de uitvoering van gewone of buitengewone vergaderingen niet op.

Bij het kiezen van een bedrijfsstructuur in Paraguay is het raadzaam professioneel advies in te winnen. Neem nu contact op met uw Damalion expert en laat ons helpen.

BANKEN

Het Paraguayaanse banksysteem is vrij stabiel en gezond, met adequaat regelgevend toezicht van de Centrale Bank van Paraguay (BCP) die regels en voorschriften vaststelt om de soliditeit van het banksysteem te waarborgen, en ook toezicht houdt op de banken om ervoor te zorgen dat die voorschriften worden nageleefd.

Banksector in Paraguay

De banksector in Paraguay wordt gedomineerd door commerciële banken, spaar- en kredietverenigingen, kredietunies en financiële instellingen.

Banken in Paraguay bieden een scala aan diensten, waaronder spaarrekeningen, betaalrekeningen, vreemde valuta, leningen, hypotheken en beleggingsproducten.

Een bankrekening openen in Paraguay

Als u besluit in Paraguay te gaan wonen of werken, is een bankrekening onontbeerlijk. Het bespaart een hoop financiële verplichtingen en het maakt het leven wat gemakkelijker.

Een bankrekening openen in Paraguay is relatief eenvoudig, maar er zijn enkele vereisten en documenten die aanvragers moeten overleggen. Het opzetten van een bankrekening in Paraguay omvat gewoonlijk de volgende stappen:

 • Kies een bank
 • Verzamel vereiste documenten zoals een geldig identiteitsbewijs, een bewijs van adres en een bewijs van inkomen.
 • Bezoek de bank en vul de aanvraag in
 • Statiegeld

Rekeninggegevens ontvangen – nadat de rekening is geopend en gefinancierd, verstrekt de bank de rekeninggegevens.

Naast een persoonlijke bankrekening kunnen ook rechtspersonen een bankrekening voor hun bedrijf openen. Maar ondernemers moeten zorgvuldig overwegen welke financiële entiteit het meest van toepassing is voordat zij een zakelijke bankrekening openen.

IMMIGRATIE

Naast de natuurlijke schoonheid, het milde klimaat gedurende het hele jaar en de vriendelijkheid van de bevolking, is Paraguay een vrij land, dat alle nationaliteiten met open armen ontvangt.

Als u als buitenlander onder andere een goddelijke historische omgeving zoekt, is een verblijf in Paraguay een uitstekende optie voor u. Met een verblijfsvergunning voor Paraguay kun je in het land wonen, werken en studeren.

Opties voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning in Paraguay

Hieronder staan enkele van de gebruikelijke manieren om een residentie in Paraguay te krijgen.

 • Investering

Paraguay biedt een investeringsvisum voor buitenlanders die een bepaald bedrag in het land investeren. Hiervoor hoeft u het bedrag niet in één keer uit te geven, maar moet u een ondernemingsplan overleggen waaruit blijkt dat uw bedrijf een dergelijk bedrag in 10 jaar zal uitgeven. Enkele van de activiteiten die in aanmerking komen voor het investeringsprogramma zijn het drijven van handel en het aanbieden van diensten.

 • Pensioen

Paraguay biedt residentie door pensionering aan buitenlanders met een gegarandeerd maandelijks pensioeninkomen van een bepaald bedrag. Hiervoor gelden geen leeftijdsgrenzen.

 • Bankdeposito

Buitenlanders kunnen er ook voor kiezen een bepaald bedrag op een Paraguayaanse bank te storten om een verblijfsvergunning voor Paraguay te krijgen.

 • Werk

Als je een baan hebt aangeboden gekregen van een Paraguayaans bedrijf, kun je een werkvisum aanvragen en een verblijfsvergunning krijgen.

 • Familie

Als u een Paraguayaanse directe familie heeft (echtgenoot of ouder), kunt u kiezen voor een familievisum, waarmee u permanent in Paraguay kunt verblijven.

Paraguay burgerschap verkrijgen

Na drie jaar na ontvangst van de permanente verblijfsvergunning kunnen buitenlanders het staatsburgerschap in Paraguay aanvragen.

Paraguay heeft een open economie en heeft hervormingen van het immigratiesysteem in gang gezet waardoor het minder tijd kost om een verblijfsvergunning te krijgen. Om een residentie in Paraguay te verkrijgen, neem nu contact op met uw Damalion deskundigen.

BELASTINGREGIME

Paraguay biedt de meest redelijke oplossingen met lage belastingen in de gemeenschappelijke markt van het Zuiden (MERCOSUR), economische integratie en het vrijhandelsinitiatief. In Paraguay wordt inkomen belast volgens het territoriale stelsel, dus buitenlanders die in Paraguay wonen, zijn onderworpen aan belasting op het inkomen dat uit Paraguay afkomstig is.

De belastingregeling van Paraguay is relatief eenvoudig en laag in vergelijking met andere landen in de regio. De belangrijkste belastingen in Paraguay zijn:

Nationale belastingen in Paraguay

 • Belasting over de toegevoegde waarde (BTW)

De belasting over de toegevoegde waarde in Paraguay wordt geheven op de verkoop van goederen en het verlenen van diensten, met uitzondering van persoonlijke diensten die in een relatie worden verleend.

van afhankelijkheid, en de invoer van goederen. Deze belasting bedraagt in Paraguay 10%.

 • Inkomstenbelasting

Deze belasting wordt geheven van particulieren en bedrijven in Paraguay. Het belastingtarief voor particulieren is progressief en varieert van 8% tot 10% van hun inkomen. En voor bedrijven is het belastingtarief 10% van hun netto-inkomen.

 • Accijns

In Paraguay wordt deze belasting geheven op bepaalde goederen, zoals alcohol, tabak en benzine.

 • Belasting op persoonlijke activa

Deze belasting wordt geheven op particulieren, maar is afhankelijk van hun nettowaarde. Het tarief varieert van 0,5% tot 1% van hun nettovermogen.

Lokale belastingen in Paraguay

 • Gemeentelijke belasting

Dit is een belasting die door lokale overheden in Paraguay wordt geheven op activiteiten die onder hun jurisdictie vallen, bijvoorbeeld onroerendgoedbelasting.

 • Zegelbelasting

Deze belasting wordt in Paraguay geheven op juridische documenten, zoals contracten en overeenkomsten.

Belastingverdrag in Paraguay

Paraguay heeft vele verdragen en overeenkomsten met andere landen ondertekend om dubbele belastingheffing te voorkomen en de internationale handel te vergemakkelijken, met name. Deze verdragen zullen de belastingdruk verlichten voor ondernemingen en particulieren die grensoverschrijdende transacties in Paraguay verrichten.

Paraguay heeft belastingverdragen ondertekend met landen als Uruguay, Chili, België, Duitsland en Argentinië.

Paraguay heeft ook een regionale handelsovereenkomst met Argentinië, Brazilië, Paraguay, Uruguay en Venezuela.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Paraguay heeft een sterk juridisch kader voor de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten, en het land zet zich in voor de handhaving van die rechten.

Op de bescherming van de intellectuele eigendom wordt in Paraguay toegezien door verschillende wetten en voorschriften, waaronder de wet op de industriële eigendom die voorziet in de registratie en bescherming van handelsmerken, octrooien en industriële ontwerpen, de wet op het auteursrecht en soortgelijke voorschriften.

De krachtens het Paraguayaanse recht beschermde soorten intellectuele eigendom omvatten het volgende:

Octrooien

 • Een octrooi is een legitiem monopolie dat aan een uitvinder wordt verleend voor een nieuwe en waardevolle uitvinding.
 • Octrooien in Paraguay worden geregistreerd door de Nationale Directie voor Intellectuele Eigendom (Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual – DINAPI).
 • Paraguay voorziet in de registratie en bescherming van octrooien gedurende 20 jaar vanaf de datum van indiening van de aanvraag.

Handelsmerken

 • Een merk is een uniek teken dat wordt gebruikt om goederen of diensten op de markt te identificeren.
 • De Nationale Directie voor Intellectuele Eigendom (Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual – DINAPI) in Paraguay.
 • Paraguay voorziet in de registratie en bescherming van handelsmerken voor 10 jaar, die voor onbepaalde tijd kan worden verlengd.

Industriële ontwerpen

 • Een industrieel ontwerp is het decoratieve aspect van een nuttig artikel.
 • Een model wordt in Paraguay geregistreerd door de Nationale Directie voor Intellectuele Eigendom (Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual – DINAPI).
 • Paraguay voorziet in de registratie en bescherming van tekeningen en modellen van nijverheid gedurende 20 jaar.

Auteursrechten

 • Auteursrechten beschermen literaire en artistieke werken, zoals boeken, films en software.
 • De auteurswet in Paraguay kent volledige rechten toe aan de scheppers van dergelijke werken en biedt de bescherming van die rechten door middel van civiele en strafrechtelijke sancties bij schending.
 • Het auteursrecht wordt in Paraguay geregistreerd door de Nationale Directie voor Intellectuele Eigendom (Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual – DINAPI), maar de registratie van het auteursrecht is slechts voor declaratieve doeleinden.
 • Paraguay voorziet in de bescherming van auteursrechten voor het leven van de auteur plus 70 jaar. Morele rechten zijn onschendbaar en blijvend.
ARBEID EN WERKGELEGENHEID

De arbeidswetgeving van Paraguay wordt geregeld door de Arbeidswet, die in 1992 werd goedgekeurd en sindsdien verscheidene malen is gewijzigd. De Arbeidswet regelt de rechten en verantwoordelijkheden van werknemers en werkgevers in Paraguay, en regelt kwesties in verband met arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, lonen, enz.

Arbeidsovereenkomst in Paraguay

In Paraguay moeten arbeidsovereenkomsten schriftelijk zijn en door zowel de werkgever als de werknemer zijn ondertekend. Het contract moet duidelijk de arbeidsvoorwaarden vermelden, waaronder de duur van het contract, de proefperiode, de werktijden, het salaris en de lonen, de beëindiging van het contract, enz.

Soorten arbeidsovereenkomsten in Paraguay

 • Contracten van bepaalde duur: dit soort contracten heeft gewoonlijk een vaste begin- en einddatum en wordt gebruikt voor een specifiek project of voor een vooraf bepaalde periode.
 • Contracten van onbepaalde duur: dit soort contracten heeft geen specifieke einddatum en is bedoeld om voort te duren totdat de werknemer of de werkgever het contract opzegt. Zij worden gebruikt voor regelmatige, voortdurende tewerkstelling.

Andere soorten arbeidsovereenkomsten die in Paraguay kunnen worden gebruikt, zijn deeltijdcontracten en contracten op proef.

Arbeidsvoorwaarden in Paraguay

 • Werktijden: de basiswerkweek in Paraguay is 48 uur of 8 uur per dag. Overwerk is toegestaan, maar wordt beperkt en gecompenseerd.
 • Minimumloon: het minimumloon voor werknemers in Paraguay wordt vastgesteld door de regering en wordt af en toe aangepast.
 • Vakantie: Afgezien van bepaalde feestdagen hebben Paraguayaanse werknemers recht op een jaarlijkse betaalde vakantie, die varieert van 12 tot 30 dagen, afhankelijk van hun anciënniteit.
 • Ziekteverlof: Paraguayaanse werknemers die wegens ziekte of letsel niet kunnen werken, hebben recht op betaald ziekteverlof gedurende ten hoogste 26 weken per jaar op vertoon van een medisch attest.
 • Zwangerschaps- en vaderschapsverlof: in Paraguay hebben vrouwelijke werknemers recht op 14 weken betaald zwangerschapsverlof, met 30 extra dagen in geval van een meerling. Mannelijke werknemers hebben recht op twee weken vaderschapsverlof.
 • Beëindiging/ontslagvergoeding: in Paraguay kan een arbeidsovereenkomst zowel door de werkgever als door de werknemer worden beëindigd met voorafgaande kennisgeving of betaling in plaats van opzegging. Paraguayaanse werknemers die om andere redenen dan wangedrag worden ontslagen, hebben recht op een ontslagvergoeding op basis van hun anciënniteit. Maar dit is niet relevant, tenzij de beëindiging zonder geldige reden plaatsvindt.

Dus, bent u klaar om de Latijns-Amerikaanse markt te betreden?

Als u klaar bent om de Latijns-Amerikaanse markt te betreden en wilt profiteren van de Paraguayaanse economie, neem dan nu contact op met uw Damalion-expert.

Wij assisteren buitenlandse rechtspersonen bij het opzetten van een bedrijf in Paraguay.

Wij beschikken over een toegewijd team dat u overal in Paraguay kan helpen, van bedrijfsoprichting tot naleving, entiteitsbeheer, boekhouding, belastingen en loonadministratie. Neem nu contact met ons op om uw bedrijf in Paraguay te registreren.

3 + 2 =

Meer weten over Damalion Paraguay Desk?

Damalion biedt u advies op maat door direct operationele experts op de gebieden die een uitdaging vormen voor uw bedrijf.

Wij raden u aan zo goed mogelijk informatie te geven, zodat wij uw aanvraag kunnen kwalificeren en binnen de volgende 8 uur contact met u kunnen opnemen.