Selecteer een pagina

Damalion Puerto Rico bureau

Zaken doen in Puerto Rico

Puerto Rico, officieel bekend als het Gemenebest van Puerto Rico, is een Caribisch eiland en een Amerikaans grondgebied. Het land heeft een grote natuurlijke schoonheid, en het is een uitstekende keuze voor investeerders en ondernemers die zaken willen doen in Latijns-Amerika.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds is Puerto Rico gecategoriseerd als een ontwikkeld gebied met een economie met een uitzonderlijk hoog inkomen.

Puerto Rico biedt een hoge levenskwaliteit, relatief lage kosten van levensonderhoud, een warm tropisch klimaat, belastingvoordelen voor particulieren en bedrijven die in bepaalde industrieën investeren, en een rijk cultureel erfgoed.

Dit alles maakt Puerto Rico een aantrekkelijke locatie voor bedrijven die hun activiteiten in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika willen uitbreiden of opzetten.

Voordelen van zakendoen in Puerto Rico

 • Puerto Rico heeft een gevestigde industriële basis die is voorbereid op investeringen, het heeft ook een sterk startup-ecosysteem en een ideale hub voor innovatie.
 • Puerto Rico is strategisch gelegen in het Caribisch gebied, waardoor het een toegangspoort is tot de Latijns-Amerikaanse markt.
 • Naast een hoge levenskwaliteit met een adembenemend mooie omgeving biedt het land ook enkele van de meest elegante onroerende goederen in het Caribisch gebied.
 • Puerto Rico biedt een bedrijfsvriendelijke omgeving met goed opgeleide, tweetalige arbeidskrachten en lage toetredingsdrempels.
 • Puerto Rico biedt een reeks belastingvoordelen voor bedrijven, waaronder een inkomstenbelastingtarief van 4% en vrijstellingen van invoerrechten en accijnzen op grondstoffen en apparatuur.
JURIDISCH SYSTEEM

Het rechtssysteem van Puerto Rico werd geformuleerd en ontworpen volgens het Spaanse burgerlijk wetboek, bekend als het burgerlijk recht, en het heeft wortels in de rechtssystemen van Spanje en Frankrijk.

Het rechtssysteem van Puerto Rico functioneert binnen een zelfbesturend gebied van de Verenigde Staten dat wordt erkend als “Het Gemenebest Puerto Rico”.

En als Amerikaans grondgebied is Puerto Rico ook onderworpen aan de federale wetgeving en de grondwet van de VS, en zijn rechtsstelsel bevat elementen van het gewoonterecht. In wezen wordt het rechtssysteem in Puerto Rico beheerd door een aantal rechtbanken, waaronder gemeentelijke rechtbanken, hogere rechtbanken en het Hooggerechtshof van Puerto Rico.

Keuze van entiteit in Puerto Rico

Puerto Rico staat open voor directe buitenlandse investeringen. In feite heeft het land verschillende beleidsmaatregelen en stimulansen uitgevoerd om buitenlandse investeringen en economische groei aan te moedigen. En de gastvrije houding tegenover buitenlandse investeringen, in combinatie met de gunstige belastingvoordelen en het bedrijfsvriendelijke klimaat, maakt het een aantrekkelijke locatie voor bedrijven die hun activiteiten op de Latijns-Amerikaanse markten willen uitbreiden of vestigen.

Voor buitenlandse investeerders en ondernemers die zaken willen doen in Puerto Rico, is de meest gebruikelijke manier de oprichting van een bedrijf. Hieronder volgt een overzicht van alle algemene bedrijfsrechtsvormen waaruit buitenlandse rechtspersonen kunnen kiezen bij het opzetten van een bedrijf in Puerto Rico:

Eenmanszaak

Dit is een bedrijfsstructuur zonder rechtspersoonlijkheid die eigendom is van en beheerd wordt door één individu in Puerto Rico.

Kenmerken

 • Het is eigendom van en wordt geëxploiteerd door één persoon
 • de eigenaar heeft volledige controle over het bedrijf
 • Er is geen juridische scheiding tussen de eigenaar en het bedrijf.
 • de eigenaar is aansprakelijk voor alle schulden en verantwoordelijkheden van het bedrijf

Partnerschap

Dit is een Puerto Ricaanse bedrijfsstructuur waarin twee of meer mensen de eigendom van een bedrijf delen.

Kenmerken

 • Er zijn twee soorten partnerschappen in Puerto Rico: vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen.
 • In een vennootschap onder firma delen alle vennoten in de winsten en verliezen van het bedrijf en zijn zij aansprakelijk voor de schulden en verantwoordelijkheden.
 • In een commanditaire vennootschap zijn er algemene partners die het bedrijf beheren en commanditaire partners die beperkte aansprakelijkheid hebben.
 • Puerto Ricaanse partnerschappen zijn eigendom van en worden bestuurd door twee of meer individuen
 • Puerto Ricaanse partnerschappen kunnen worden opgericht met een formele partnerschapsovereenkomst, maar dit is niet wettelijk verplicht.

Naamloze vennootschap (LLC)

Dit is een Puerto Ricaanse hybride bedrijfsstructuur die de aansprakelijkheidsbescherming van een bedrijf combineert met de belastingvoordelen van een partnerschap.

Kenmerken

 • De leden zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van de onderneming.
 • De aansprakelijkheid van de eigenaar is beperkt tot het bedrag van zijn investering in het bedrijf.
 • LLC’s in Puerto Rico bieden flexibiliteit in beheer en belastingheffing.
 • Het kan worden beheerd door leden of door toegewezen managers

Corporatie

Een Puerto Ricaanse corporatie is een aparte juridische entiteit van zijn eigenaars.

Kenmerken

 • De aandeelhouders zijn beperkt aansprakelijk en zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden en verantwoordelijkheden van de vennootschap.
 • Het wordt beheerd door een raad van bestuur.
 • Het kan zowel met als zonder winstoogmerk zijn.
 • Het biedt aansprakelijkheidsbescherming voor hun eigenaars
 • Zij wordt bestuurd door een raad van bestuur die door de aandeelhouders wordt gekozen.
 • Zij kan aandelen uitgeven en kapitaal aantrekken via openbare emissies.

Coöperatie

Een Puerto Ricaanse coöperatie is een bedrijfsstructuur waarin leden samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Kenmerken

 • Het is eigendom van leden die samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken.
 • Elk lid heeft evenveel inspraak in de besluitvorming
 • Het wordt vaak gebruikt door boeren en ambachtslieden.
 • De winst wordt verdeeld onder de leden, op basis van hun deelname
 • Haar leden zijn beperkt aansprakelijk en niet persoonlijk aansprakelijk voor haar schulden en verplichtingen.

Een tak

Dit is een bedrijfsentiteit die een verlengstuk is van de moedermaatschappij, gevestigd op een andere locatie.

Kenmerken

 • Het wordt beschouwd als een verlengstuk van de moedermaatschappij
 • De moedermaatschappij neemt alle juridische en financiële verantwoordelijkheden van het filiaal op zich.
 • Zij heeft niet de vrijheid om andere bedrijfsactiviteiten te ontplooien dan haar moedermaatschappij.
 • De managementstructuur wordt gewoonlijk benoemd door de moedermaatschappij
 • De moedermaatschappij heeft de uiteindelijke zeggenschap over de beslissingen van het bijkantoor.
 • Het is onderworpen aan dezelfde belastingwetten als elke andere bedrijfsentiteit in Puerto Rico.
 • Zij moet jaarverslagen indienen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en de moedermaatschappij op de hoogte houden van wijzigingen.

Wilt u een bedrijf vestigen in Puerto Rico? Neem nu contact op met uw Damalion expert en laat ons helpen.

BANKEN

Puerto Rico staat niet alleen bekend om zijn magische stranden, zijn honkbalspelers en zijn muzikale legendes, maar ook om zijn gezonde en veilige banksysteem.

Puerto Rico heeft een goed ontwikkeld banksysteem met een verscheidenheid aan financiële instellingen, waaronder commerciële banken en spaar- en kredietverenigingen.

Banken in Puerto Rico

Puerto Rico heeft verschillende banken die een scala aan diensten aanbieden, waaronder betaal- en spaarrekeningen, leningen, creditcards en beleggingsproducten.

Deze banken staan onder toezicht van het Office of the Commissioner of Financial Institutions of Puerto Rico, dat als hoofddoel heeft ervoor te zorgen dat de financiële ruimte en de economie veilig zijn door een compromisloos reguleringssysteem dat ervoor zorgt dat het geld van investeerders veilig in het land wordt bewaard.

Naast het aanbod van diensten heeft Puerto Rico ook strenge wetten op het bankgeheim, dus wanneer u een bankrekening in Puerto Rico opent, kunt u verzekerd zijn van veiligheid en efficiëntie.

Een bankrekening openen in Puerto Rico

Het openen van een bankrekening in Puerto Rico is een vrij eenvoudig proces. Hier zijn de stappen die je moet volgen:

U hoeft alleen maar een geschikte bank te kiezen, de vereiste documenten te verzamelen, zoals een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto, een bewijs van woonplaats en een burgerservicenummer, de bank te bezoeken, een aanvraag in te vullen, te wachten op goedkeuring en de rekening te activeren.

Daarnaast kunt u een bankrekening openen voor uw Puerto Ricaanse bedrijf.

Opmerking: Bij het kiezen van een bankrekening (privé of zakelijk) is het belangrijk om wat onderzoek te doen en verschillende bankopties te vergelijken om degene te vinden die het beste bij uw behoeften past. Ook is het raadzaam een adviseur te raadplegen, bijvoorbeeld Damalion, om ervoor te zorgen dat alle toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd.

IMMIGRATIE

Met een luxe levensstijl, geweldig weer het hele jaar door, redelijke kosten van levensonderhoud en zeer indrukwekkende belastingvoordelen biedt Puerto Rico buitenlanders unieke voordelen als land om te wonen.

Om legaal in Puerto Rico te wonen, moeten buitenlanders een verblijfsvergunning krijgen.

En om in aanmerking te komen als inwoner van Puerto Rico, moeten buitenlanders 3 testen doorstaan. Ten eerste moet hij/zij gedurende een bepaalde periode in Puerto Rico aanwezig zijn. Ten tweede mag hij geen fiscale woning buiten Puerto Rico hebben. Ten derde mag hij geen nauwere band hebben met een vreemd land dan met Puerto Rico.

Zodra deze voorwaarden zijn erkend, kan de aanvrager aan de slag.

Soorten verblijf in Puerto Rico

Belegger

Dit type residentie is beschikbaar voor individuen die investeren in Puerto Ricaanse bedrijven of onroerend goed. Om in aanmerking te komen moet de aanvrager een minimale investering doen en aan bepaalde andere vereisten voldoen.

Gepensioneerde

Om in aanmerking te komen voor dit type residentie in Puerto Rico, moet de aanvrager voldoen aan bepaalde leeftijds- en inkomensvereisten.

Vermogende particulier

Dit type residentie in Puerto Rico is beschikbaar voor personen met een nettowaarde van ten minste 5 miljoen dollar en een aanzienlijke investering in Puerto Ricaanse bedrijven of onroerend goed.

Buitenlanders kunnen ook een Puerto Ricaanse residentie krijgen via Familiebanden en Werkgelegenheid in het land.

Om dit proces eenvoudig te maken, is het raadzaam de hulp van een professional in te roepen. Met andere woorden, neem nu contact op met uw Damalion expert en laat ons helpen.

BELASTINGREGIME

Puerto Rico heeft een uniek belastingstelsel dat belastingen omvat die worden betaald aan de federale regering van de Verenigde Staten en aan de regering van het Gemenebest Puerto Rico.

Puerto Rico is onderworpen aan sommige federale belastingen, zoals loonbelasting en sociale zekerheid, maar is vrijgesteld van sommige federale inkomstenbelastingen.

Puerto Rico heeft ook een territoriaal belastingstelsel, wat betekent dat er alleen belasting wordt geheven op inkomen dat binnen Puerto Rico wordt verdiend, dus inkomen dat buiten Puerto Rico wordt verdiend is meestal vrijgesteld van Puerto Ricaanse inkomstenbelasting.

Soorten belastingen in Puerto Rico

Inkomstenbelasting

Puerto Rico heft een vennootschapsbelasting van 37,5% op bedrijven die op het grondgebied actief zijn.

Het legt ook een progressief belastingtarief op aan particulieren, met tarieven die variëren van 0% tot 33%.

Verkoop- en gebruiksbelasting

Puerto Rico heft een omzet- en gebruiksbelasting van 11,5% op de meeste goederen en diensten die binnen het gebied worden verkocht.

Onroerendgoedbelasting

Eigendomsbelasting wordt geheven op onroerend goed in Puerto Rico, en dit omvat grond, gebouwen en constructies. Het tarief verschilt afhankelijk van de gemeente waar het onroerend goed zich bevindt.

Belasting tussen bedrijven onderling

Puerto Rico heft een belasting op specifieke zakelijke transacties tussen bedrijven. Deze belasting is bedoeld om het gemeentebestuur van het eiland te helpen financieren.

Loonbelasting

Werkgevers in Puerto Rico zijn verplicht loonbelasting in te houden op het loon van hun werknemers voor sociale zekerheid, werkloosheidsverzekering en Medicare.

Accijnzen

Deze belastingen worden geheven op bepaalde goederen en diensten, zoals benzine en alcoholische dranken.

Gemeentelijke licentiebelasting

Bedrijven die in Puerto Rico actief zijn, zijn verplicht een gemeentelijke licentiebelasting te betalen aan de gemeente waar zij gevestigd zijn.

Belastingverdragen in Puerto Rico

Er zijn geen belastingverdragen tussen Puerto Rico en het buitenland omdat Puerto Rico een Amerikaans territorium is en geen soevereine natie. Belastingverdragen tussen de Verenigde Staten en andere landen kunnen veeleer gevolgen hebben voor inwoners van Puerto Rico die Amerikaans staatsburger of houder van een groene kaart zijn.

Bovendien biedt Puerto Rico belastingvoordelen voor bedrijven en particulieren die in specifieke sectoren investeren, zoals toerisme en hernieuwbare energie.

Als het gaat om naleving van de belastingwetgeving in Puerto Rico, is het belangrijk om een belastingadviseur te raadplegen om ervoor te zorgen dat alle toepasselijke wetten en regels in Puerto Rico worden nageleefd. Met andere woorden, neem nu contact op met uw Damalion expert voor uw belastingconformiteit in Puerto Rico.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De wetgeving inzake intellectuele eigendom in Puerto Rico is vergelijkbaar met die in de Verenigde Staten, aangezien Puerto Rico een niet-ingeschreven soevereiniteit van de VS is. Dit betekent dat octrooien, handelsmerken, auteursrechten en andere vormen van intellectuele eigendom in Puerto Rico hoofdzakelijk worden beschermd door dezelfde wetten als in de rest van de Verenigde Staten.

De soorten bescherming van intellectuele eigendom in Puerto Rico omvatten:

Octrooien

 • Een octrooi is een eigendomsrecht dat een uitvinder het exclusieve recht geeft om een uitvinding gedurende een vaste periode te doen, te gebruiken en te verkopen.
 • Octrooien beschermen uitvindingen, waaronder machines, werkwijzen, samenstellingen van stoffen en ontwerpen.
 • Octrooien in Puerto Rico worden geregeld door het US Patent and Trademark Office (USPTO).
 • Om een octrooi te verkrijgen moet een uitvinder een aanvraag indienen bij het USPTO die voldoet aan de voorwaarden voor octrooieerbaarheid.
 • In Puerto Rico zijn octrooien 20 jaar beschermd vanaf de datum van indiening.

Handelsmerken

 • Handelsmerken kunnen een woord, zin, symbool of ontwerp zijn dat de bron van goederen of diensten identificeert en onderscheidt.
 • Merkbescherming helpt bedrijven merkherkenning tot stand te brengen en voorkomt dat anderen soortgelijke merken gebruiken.
 • Handelsmerken in Puerto Rico staan ook onder toezicht van het USPTO.
 • Om een handelsmerk in Puerto Rico te verkrijgen, moet een bedrijf of individu een aanvraag indienen bij het USPTO.
 • In Puerto Rico kunnen handelsmerken gedurende 10 jaar worden beschermd en voor opeenvolgende periodes van 10 jaar worden verlengd.

Auteursrechten

 • Auteursrecht is de wettelijke manier om te verwijzen naar de rechten die makers hebben op hun artistieke of literaire werken.
 • Auteursrechten beschermen originele werken van auteurschap, zoals boeken, software en kunstwerken. Auteursrechtelijke bescherming geeft de eigenaar het exclusieve recht om het werk te reproduceren, te verspreiden en weer te geven.
 • Het auteursrecht in Puerto Rico wordt geregeld door de US Copyright Act.
 • Het auteursrecht wordt automatisch beschermd bij de creatie van het werk, en registratie bij het US Copyright Office is niet verplicht, maar wel aanbevolen, omdat het nodig is voor aanvullende wettelijke bescherming.
 • In Puerto Rico worden auteursrechten over het algemeen beschermd voor het leven van de auteur plus 70 jaar extra.

Handelsgeheimen

 • Handelsgeheimen zijn geheime informatie die een bedrijf een concurrentievoordeel geeft, zoals formules en klantenlijsten.
 • Handelsgeheimen kunnen worden beschermd door middel van contracten en andere juridische middelen.
 • Handelsgeheimen in Puerto Rico worden beschermd door staats- en federaal recht.
 • In Puerto Rico kunnen bedrijfsgeheimen oneindig lang worden beschermd zolang de informatie geheim blijft.

Industriële ontwerpen

 • Industriële modellen beschermen de esthetische aspecten van een product.
 • Industriële modellen kunnen worden beschermd door het verkrijgen van een modeloctrooi of via andere juridische middelen.
 • industriële modellen in Puerto Rico worden hoofdzakelijk beschermd door de federale wetgeving van de VS.
 • De beschermingsperiode voor industriële modellen in Puerto Rico is 15 jaar vanaf de datum van toekenning voor modelpatenten.

Handhaving van intellectuele eigendom in Puerto Rico

Als u eenmaal bescherming van de intellectuele eigendom heeft verworven, moet u stappen ondernemen om uw rechten te implementeren. Intellectuele eigendomsrechten in Puerto Rico worden gehandhaafd via het Amerikaanse federale rechtssysteem, en particulieren en bedrijven kunnen juridische stappen ondernemen tegen inbreuken.

In Puerto Rico is het belangrijk voor bedrijven en particulieren om zich bewust te zijn van hun intellectuele eigendomsrechten en stappen te ondernemen om hun waardevolle creaties te beschermen, dus het is aan te raden een professional te raadplegen, bijvoorbeeld Damalion, om hen door het proces te begeleiden.

ARBEID EN WERKGELEGENHEID

Arbeid en werkgelegenheid in Puerto Rico worden geregeld door een combinatie van federale en lokale wetten, die over het algemeen vergelijkbaar zijn met die in de Verenigde Staten, maar met enkele belangrijke verschillen als gevolg van de status van Puerto Rico als niet-ingeschreven territorium van de VS.

Enkele van deze wetten zijn de Fair Labor Standards Act (FLSA), Puerto Rico Minimum Wage, Vacation and Sick Leave Act, Puerto Rico Anti-Discrimination Law, en Puerto Rico Unjust Dismissal Law.

Arbeidsovereenkomst in Puerto Rico

Een arbeidsovereenkomst in Puerto Rico is een wettelijke overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin de voorwaarden van de arbeidsrelatie zijn vastgelegd.

Arbeidsovereenkomsten in Puerto Rico bevatten belangrijke voorwaarden zoals de functie van de werknemer, de vergoeding, het rooster en eventuele voordelen of extraatjes waar de werknemer recht op heeft.

Soorten arbeidscontracten in Puerto Rico

Contract van onbepaalde duur: dit is het meest populaire type arbeidscontract in Puerto Rico. Het staat de werkgever toe de arbeidsverhouding op elk moment en om elke wettelijke reden te beëindigen, op voorwaarde dat de werknemer naar behoren wordt ingelicht, en het kent geen specifieke einddatum.

 • Overeenkomst voor bepaalde tijd: dit type arbeidsovereenkomst heeft een bepaalde einddatum en wordt vaak gebruikt voor seizoensarbeid of tijdelijk werk.
 • Deeltijdcontract: dit is een soort arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer minder uren werkt dan een voltijdse werknemer. Dit type contract wordt vaak gebruikt voor werknemers die minder dan 40 uur per week werken.

Andere soorten arbeidscontracten in Puerto Rico zijn Onafhankelijke contractanten en Proeftijdcontracten.

Arbeidsvoorwaarden in Puerto Rico

 • Werktijden: de standaardwerkweek in Puerto Rico is 40 uur, met acht uur per dag. Werknemers zijn vatbaar voor overwerk, maar moeten extra betaald worden.
 • Discriminatie: Puerto Rico heeft antidiscriminatiewetten die werkgevers verbieden werknemers te discrimineren op basis van ras, geslacht, leeftijd, religie of handicap.
 • Ziektekostenverzekering: veel Puerto Ricaanse werkgevers bieden hun werknemers een ziektekostenverzekering aan, maar de kosten daarvan variëren afhankelijk van het soort plan en de bijdrage van de werkgever.
 • Vakantieverlof: afgezien van de verschillende feestdagen zijn werkgevers in Puerto Rico wettelijk verplicht hun werknemers vakantieverlof te geven. Iedere Puerto Ricaanse werknemer heeft recht op een minimale opbouw van vakantieverlof na ten minste 130 uur per maand te hebben gewerkt.
 • Zwangerschaps- en vaderschapsverlof: Volgens de wet van Puerto Rico zijn werkgevers verplicht vrouwelijke werknemers minimaal acht weken betaald zwangerschapsverlof te geven, waarvan vier weken normaal gesproken vóór de geboorte en vier weken na de geboorte. Mannelijke werknemers mogen maximaal twee weken vaderschapsverlof opnemen.
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en werknemerscompensatie: Werkgevers in Puerto Rico zijn verplicht arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te verstrekken aan werknemers die door een verwonding of ziekte niet kunnen werken. Ook zijn werkgevers verplicht om werknemers die op het werk gewond raken, een werknemerscompensatieverzekering te bieden.
 • Ziekteverlof: werkgevers in Puerto Rico zijn wettelijk verplicht hun werknemers ziekteverlof te geven. Maar om ziekteverlof te verdienen moeten werknemers minimaal 115 uur per maand werken.
 • Beëindiging van het dienstverband/voortzetting: Puerto Ricaanse werkgevers mogen een vast contract alleen om gegronde redenen beëindigen. Een Puerto Ricaanse werknemer die om een andere reden dan een gegronde reden wordt ontslagen, moet een ontslagvergoeding krijgen.

Bent u geïnteresseerd in het betreden van de Puerto Ricaanse markt?

Uw Damalion experts zijn er voor u. Naast het bieden van verschillende integrale bedrijfsoplossingen, waaronder compliance, entity management, accounting, belasting en payroll ondersteuning, hebben we de expertise en ervaring die ons in staat stelt cliënten te begeleiden tijdens de activiteit van het opbouwen van een bedrijf in Puerto Rico.

Neem nu contact met ons op om uw bedrijf in Puerto Rico te registreren.

13 + 1 =

Meer weten over Damalion Puerto Rico Desk?

Damalion biedt u advies op maat door direct operationele experts op de gebieden die een uitdaging vormen voor uw bedrijf.

Wij raden u aan zo goed mogelijk informatie te geven, zodat wij uw aanvraag kunnen kwalificeren en binnen de volgende 8 uur contact met u kunnen opnemen.