Selecteer een pagina

Technologie

Met welke obstakels wordt de IT-industrie momenteel geconfronteerd? De laatste jaren zijn, op zijn zachtst gezegd, vreemd geweest. Bedrijven van allerlei omvang zijn geconfronteerd met diverse uitdagingen, variërend van een plotselinge vraag naar werk op afstand en thuiswerk tot drastische verschuivingen in het beveiligingslandschap.

De digitale transformatie is in een stroomversnelling geraakt: verwacht wordt dat de waarde ervan tegen 2025 alleen al 1.009,8 miljard dollar zal bedragen. Overal besteden bedrijven meer aan innovatievooruitzichten.

Op verschillende manieren ondergaat de technologiesector een fenomenale expansie van nieuwe mogelijkheden. Hoewel de pandemie de afgelopen jaren wreed is geweest, heeft zij de digitale verandering met ongeveer zeven jaar versneld. Momenteel komen technologische oplossingen sneller op dan ooit.

Technologie is de sleutel tot het overleven van de pandemie en het veiligstellen van het succes van bedrijven op lange termijn. Het door 97% van de executives geconstateerde hoge tempo van digitale innovatie is niet voor iedereen even gemakkelijk te beheersen.

Cloud-, sociale, mobiele en digitale technologieën zorgen voor ontwrichtende veranderingen in de technologiesector. Ondernemingen worden geconfronteerd met nieuwe bedrijfsmodellen, zich snel uitbreidende technologieën en markten.

Hoe wij helpen

Investeringsmogelijkheden

Damalion identificeert investeringsmogelijkheden voor internationale private equity bedrijven die een belang willen verwerven in IT bedrijven met een groot groeipotentieel op lokale en globale schaal.

De juiste beleggingsinstrumenten kiezen

Damalion deskundige team ondersteuning
private equity-bedrijven en andere internationale investeerders
bij het opzetten van de juiste
bedrijfsstructureringsoplossingen
onder
gereguleerde of niet-gereguleerde beleggingsfondsen
of
special purpose vehicles
.

Wij onderzoeken ook de fiscale gevolgen en stellen oplossingen voor om het rendement op de investering te optimaliseren.

De juiste IT-deskundigen identificeren

Damalion selecteert deskundigen als analytische adviseurs op het gebied van software, hardware, diensten, internet en halfgeleiders. Zij verschaffen inzicht in de onderling samenhangende strategische, operationele, financiële en technologische problemen waarmee de sector te kampen heeft.

Inzet van IT in de levenscyclus van het bedrijf

Wij stellen een deskundig team samen om ondernemingen, hun leidinggevenden, aandeelhouders en schuldeisers in alle fasen van de levenscyclus van een onderneming te integreren. Wij bieden strategisch, financieel en operationeel advies en hands-on uitvoering voor bedrijfsmodelinnovatie, fusies en overnames, desinvesteringen, due diligence, integratie en separatie.

Daarnaast kunnen wij deskundigen leveren op het gebied van interim-management, balansherstructurering, en de waardering van intellectuele eigendom (IP), auteursrechten en royaltystromen in diverse technologiesectoren. Onze teams van deskundigen leveren aanbevelingen die zijn gepolijst door analytische nauwkeurigheid en jarenlange ervaring in de sector.

Wat we brengen

Prognose, waardebepaling en transactie raadgeving

Onze cliënten vertrouwen op onze waarderings- en sectorspecialisten, die de complexiteit begrijpen van het voorspellen van activa en ondernemingen in markten die voortdurend in beweging zijn. Onze consultants dragen bij tot de beoordeling van intellectuele eigendom, financiële analyse, expertise in de sector en praktijkervaring bij elke klantenopdracht.

Financiële adviezen en taxatiediensten omvatten :

 • Transactionele gezichtspunten
 • getrouwheid, liquiditeit, waardering van zekerheden, waardering van intellectuele eigendom en immateriële activa, en continuïteitsverklaringen
 • Adviezen over de opstelling van financiële verslagen
 • Toerekening van de aankoopprijs en bijzondere waardevermindering van goodwill
 • Waardering van de portefeuilles van private-equityfondsen, hedgefondsen, banken en andere deelnemers op de kapitaalmarkt.
 • geldelijke stimulansen, opties, en “goedkope aandelen.”
 • Opbrengsterkenning voor licentieovereenkomsten met meerdere elementen.

Diensten voor belastinganalyse en planningadviezen omvatten:

 • standpunt inzake successie- en vennootschapsbelasting
 • Taxaties van ondernemingen, minderheidsbelangen en activa
 • Op aandelen gebaseerde beloningen en dienstenvergoedingen

Financiële en strategische transactieadviesdiensten omvatten het volgende:

 • Evaluatie van de voorbereiding van de prognoses
 • Ondersteuning bij strategische keuzes en structurering van transacties
 • due diligence van transacties (ramingen en ontwikkeling, onafhankelijke waarderingen)
 • Bijstand bij het aantrekken van kapitaal en bij fusies en overnames.

Informatie Technologie

Ondernemingen moeten in technologie investeren om de operationele efficiëntie te verhogen of concurrentievoordelen op hun dienstenmarkten te behouden. De doorgewinterde technologie-experts van Damalion richten zich op technologische transformatie, waarbij IT wordt gekoppeld aan strategische bedrijfsdoelstellingen om kosten te verlagen of de concurrentie voor te blijven.

Interim-management

Op een bepaald ogenblik worden alle Interim Management Bedrijven geconfronteerd met strategische, operationele, financiële of marktgedreven problemen, die, indien ze niet doeltreffend worden aangepakt, resulteren in een verlies van de steun en het vertrouwen van de investeerders.

Schade-experts kunnen als interim-manager optreden om investeerders en eigenaars tevreden te stellen. Deskundigen hebben leidinggevende functies, ook op het niveau van de C-suite, tijdens kritieke perioden, of bij het nastreven van specifieke doelstellingen.

Bijstand in geschillen

Damalion brengt geaccrediteerde deskundigen in voor bijstand in geschillen, onderzoek, advies en getuige-deskundige diensten. Ons team van specialisten in de IT-sector bestaat onder meer uit advocaten, registeraccountants, gecertificeerde fraude-experts, waarderingsdeskundigen en insolventiespecialisten met kennis van netwerkindustrieën, antitrust, en intellectuele eigendom.

Wil je meer weten over Technologie met Damalion?

Damalion biedt u advies op maat door direct operationele experts op de gebieden die een uitdaging vormen voor uw bedrijf.

Wij raden u aan zo goed mogelijk informatie te geven, zodat wij uw aanvraag kunnen kwalificeren en binnen de volgende 8 uur contact met u kunnen opnemen.