Selecteer een pagina

Bedrijfsstructurering

De experts van Damalion brengen hun expertise en kennis van internationale bedrijfsstructurering in die organisaties en bedrijven kunnen helpen om waardecreatie voor hun klanten, hun aandeelhouders en partners te articuleren.

Startende bedrijven en meer gesofisticeerde economische spelers moeten in hun bedrijfsstrategie niet alleen rekening houden met belastingen, operationele ontwikkeling en risicobeoordelingen, maar ook een duidelijk inzicht krijgen in de snelheid waarmee de wereld evolueert.

De inflatie van de regelgeving moet worden gezien als een kans om op het niveau van de bedrijfsstructurering mondiaal te gaan, terwijl een lokale bedrijfsstrategie wordt geïntensiveerd om een gestage groei te ontwikkelen.

Onze experts helpen u de juiste keuze te maken uit verschillende zakelijke aspecten zoals :

 • Oprichting van het juiste commerciële of investeringsvehikel
 • Voor- en nadelen van strategische allianties of joint ventures
 • Het genereren van zakelijke kansen die voortvloeien uit de tegeldemaking van intellectuele eigendom
 • Maximaliseren van de winstgevendheid van zakelijke relaties met leveranciers, distributeurs, licentiehouders en andere partners
 • Het structureren van financieringsregelingen om buy-outs te vergemakkelijken.

Wij werken samen met uw fiscale planningsdeskundigen om te beoordelen wat de juiste en kosteneffectieve manier is om uw bedrijf te structureren via logische oprichtings- of herstructureringsopties.

De experts van Damalion zetten hun expertise en kennis in om uw visie en lange termijn doelstellingen te verwezenlijken.

Wij helpen leiders het beheer van hun bedrijfserfenis en natuurlijke uitdagingen zoals bedrijfsopvolgingsplanning en adaptieve bedrijfsstructureringsoplossingen te articuleren om een vooruitdenkende overdrachtsstrategie tussen generaties te ontwerpen en te implementeren.

Het hebben van een onafhankelijke deskundige als extra externe verdedigingslinie stelt leiders in staat een stap voorwaarts te blijven zetten ten opzichte van de traditionele en gebruikelijke zakelijke en particuliere kringen.

 

Uw profiel

Van startende ondernemingen tot instellingen, de experts van Damalion bedienen klanten zoals ondernemers van privé-ondernemingen, bedrijven, kopers, verkopers, leners, kredietverstrekkers, senior management, bestuursleden en andere belanghebbenden.

Uw branche

De experts van Damalion zullen u helpen, of uw sector nu professionele diensten, consumentenzaken, detailhandel en productie of financiële markten omvat.

Onze expertise levering

Bovendien bieden de experts van Damalion u op maat gemaakte oplossingen voor bedrijfsstructurering op de volgende gebieden :

 • Nieuwe structuur oprichtingen
 • Regelingen voor strategische regelingen
 • Grensoverschrijdende fusies
 • Aanwinsten
 • Gedeeltelijke of volledige afstotingen
 • Overdrachten binnen de groep
 • Extra diensten:
 • Verwijderingen
Bedrijfsfinanciering

Wat de experts van Damalion u brengen

Voer voor het grote geheel

– Stem uw visie, uw duurzame groei en uw M&A-strategie op elkaar af

– Prioriteiten stellen bij zakelijke kansen

– Evenwicht tussen kapitaalinvesteringen en besluit om te investeren of desinvesteren

Een herhaalbaar en schaalbaar bedrijfsmodel vaststellen

Bronwaardecreatie afgestemd op strategische doelstellingen

– Ontwerp en implementeer een M&A-plan door de omvang, timing en frequentie van de deals te bepalen

– Bouw de relevante architectuur van mensen, systemen en processen om het deal flow plan te bereiken

Middelen en strategische doelstellingen op elkaar afstemmen

– Een routekaart voor fusies en overnames (M&A) uitwerken, een kader voor sourcing, deal flow, screening en het inzetten van directe investeringen uitwerken

– Een strategisch plan opstellen om een relatie met de doelgroepen op te bouwen

Schaal en focus arbitreren

– De belemmeringen voor schaalvergroting beoordelen

– Risico’s in verband met snelle schaalvergroting beheren en waardecreatie na de transactie versterken

Advies inzake private equity – fusies en overnames

Strategische planning uitwerken

Plan voor prioriteitstelling

Deal sourcing, deal pre-screening

due diligence

Evaluatie van en onderzoek naar bedrijfsmodellen

Integratie workflows

Bedrijfsdiagnostiek

Resultaatgerichte cultuur

De experts van Damalion combineren een toegewijde inzet om de visie van de klant te begrijpen om zo een duidelijk gedifferentieerde advieservaring aan te bieden.

Wij zijn in staat de risico’s en opbrengsten van overnames, verkopen, desinvesteringen en fusies en overnames te beoordelen. Daarbij maken wij gebruik van robuuste onderzoeks- en analyseprocessen en een kennisbasis om een evenwicht te vinden tussen bedrijfsomgeving, marktdeelnemers, concurrentievoordeel en bronnen van waardecreatie binnen dealmogelijkheden.

Na gestructureerde aanbevelingen te hebben gedaan, zullen wij u helpen:

– een lijst van potentiële doelwitten vaststellen en opstellen

– onderhandelen over en veiligstellen van de winnende taxatie

– contacten onderhouden met uw gebruikelijke advocatenkantoren om de keuze van bedrijfsstructuren en transactievoorwaarden af te ronden

– de deal succesvol af te sluiten door de due diligence en het documentatie-ecosysteem rond de transactie dubbel te controleren.

Bedrijfsplanning

Sell-Side

De experts van Damalion zetten hun onafhankelijke inzet in om de marktomgeving, klantinzichten en beoogde schaalvergroting te analyseren en zo eigenaren en directies te begeleiden naar een succesvolle verkoop.

 

Buy-Side

Onze experts helpen u bij het formuleren van uw acquisitiestrategieplan, bij het zoeken, screenen en evalueren van potentiële doelwitten, bij het opzetten en uitvoeren van een ad hoc due diligence-kader en bij het structureren en sluiten van transacties.

Kapitaalwerving

Wij koesteren een ondernemersmentaliteit om de nodige energie en financiële middelen te stroomlijnen om uw groeiplan te realiseren. Wij identificeren de juiste partners voor uw behoeften aan herkapitalisaties, kapitalisatie voor groei, herfinancieringen.

Onze vooruitziende aanpak is nuttig om u in contact te brengen met de juiste banken, op activa gebaseerde kredietinstellingen, participatiemaatschappijen, risicokapitaalverstrekkers en andere kapitaalbronnen, zodat u evenredige financieringskosten kunt beoordelen samen met flexibiliteit en zekerheid om uw operationeel plan te maximaliseren.

 


Bedrijfsplanning

Onze experts gebruiken hun bijgewerkte kennis, ervaring en doeltreffende analytische instrumenten om uw sector, de concurrentieomgeving en de marktopportuniteiten te begrijpen en u geoptimaliseerde aanbevelingen te doen over uw producten en diensten, uw concurrentievoordeel en de duurzaamheid van uw groeistrategieën.

Wij laten u profiteren van bruikbare adviezen op het gebied van financiële en strategische planning, die op een geografisch gerichte basis of per bedrijfseenheid kunnen worden geïmplementeerd wanneer het u uitkomt.

Damalion expertise creëert een vruchtbare omgeving voor management teams, raad van bestuur, eigenaren om adaptieve strategieën en zakelijke relaties op te bouwen met waardevolle geïntroduceerde partners. Onze aanpak is gericht op maximale waardecreatie voor klanten en aandeelhouders.

Onze diensten op het gebied van bedrijfsplanning omvatten:

 • Strategische merk- en productpositionering
 • Industrie- en concurrentiegerichte analyse
 • Klantontwikkeling en business plan ontwikkeling gecombineerd met onze zero-based budgeting mindset
 • Aanpassing bedrijfsmodel
 • Plan voor de uitvoering van de bedrijfsherstructurering
 • Balansherwaardering en herkapitalisatie
 • Haalbaarheidsstudies voor ventures en allianties
 • Overgang van eigendom en managementplanning

De experts van Damalion bieden kennis en ervaring op de volgende gebieden:

 • Energie, energie en infrastructuur
 • Voeding, Agribusiness
 • Productie en distributie
 • Vervoer en logistiek
 • Technologie en Telecommunicatie
 • Professionele diensten
 • Gezondheidszorg en biowetenschappen
 • Consumentenproducten
 • Financiële instellingen
 • Onderwijs technologie
 • Fintech
 • Beter voor u voedsel (biologisch, gezonde ingrediënten,…)