Selecteer een pagina

Damalion Global Yachting Services

Damalion biedt superieure yachting diensten, met als doel het leveren van de hoogste normen van eersteklas service bij elke stap van de weg. Onze yachting diensten worden geleverd door geselecteerde en doorgelichte professionals

Wij bieden een breed scala aan yachting oplossingen, waaronder:

 • Jachtbezit
 • Registratie in meerdere jurisdicties
 • Oprichting en beheer van vennootschappen die jachten bezitten en beheren
 • Hulp bij financiering
 • Bedrijfsstructurering
 • Import- en exportdiensten
 • Overleg BTW/fiscaliteit
 • Bankieren
 • Verzekering
 • Boekhouding
 • Bemanningsadministratie en loonlijst
 • Veiligheid & technisch beheer

Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over onze diensten.

Door gebruik te maken van de grondige kennis van ons netwerk van wetten, regels en voorschriften die in de sector gelden, helpen wij cliënten bij al hun behoeften en zorgen op het gebied van yachting. Onze specialisatie in het regelen van onberispelijke service en professionalisme stelt ons in staat DAMALION te positioneren als een betrouwbare aanbieder van jachtdiensten aan vermogende en zeer vermogende cliënten in een aantal rechtsgebieden.

Wij stemmen onze jachtoplossingen af op de veeleisende behoeften van onze klanten, rekening houdend met hun voorkeursjurisdictie en de specifieke zakelijke voordelen die hun gekozen locatie biedt.

Met behulp van ons netwerk van professionals, waaronder belastingadviseurs, advocaten en jachtmakelaars, begeleidt Damalion op deskundige wijze de aankoop van jachten, alsmede de verkoop en bouw van nieuwe jachten.

EIGENDOM EN REGISTRATIE VAN JACHTEN

Jachtbezit is de verwezenlijking van dromen voor klanten die de wereld willen bevaren in luxe en stijl.

Het biedt quality time met familie en vrienden en optimaal comfort tijdens het zeilen in verschillende bestemmingen over de hele wereld.

Wij treden op als een betrouwbare verbindingsschakel namens onze cliënten en werken nauw samen met agenten en makelaars om te zorgen voor een succesvol proces van aankoop, eigendom en registratie van een jacht. Onze Damalion-deskundigen helpen cliënten bij het opstellen van de noodzakelijke documenten om een efficiënte eigendomsoverdracht en een succesvolle afronding van de aan- en/of verkoop van een jacht mogelijk te maken.

Wij helpen ook bij de registratie van jachten in een legale bedrijfsstructuur om de juiste oplossingen te vinden voor de bescherming van activa. Onze deskundigen helpen cliënten te profiteren van de bescherming die inherent is aan vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Jachtbezit onder een aangepaste vennootschapsstructuur levert een groot aantal voordelen op met betrekking tot successiebelastingkwesties, zoals vermindering van overdrachtsbelasting bij de toekomstige verkoop van een jacht.

Zoals alle eigendom van waardevolle activa via een bedrijfsstructuur, moeten cliënten voldoen aan de toepasselijke wetgeving in hun respectieve thuisland.

Onze geselecteerde deskundigen bieden hun cliënten strategisch advies en waardevolle middelen en informatie.

Onze cliënten bezitten en exploiteren dus zeeschepen, zoals plezierjachten in de wateren van de Europese Unie bijvoorbeeld.

Jacht eigendom Omvang van de diensten:

 • Vennootschapseigendom
 • Douane- en BTW-advies
 • Totstandbrenging en beheer van efficiënte eigendomskaders
 • Financiering, beheer en BTW-rapportage
 • Multi-jurisdictionele, BTW, belasting- en registratiediensten
 • Jachtregistratie in alle interessante vlaggenstaten
 • Verzekeringsdekking en financiën
 • Administratie van de bemanning
 • Bank- en kaartfaciliteiten
 • Hulp bij het opmeten en coderen
 • Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB), en ComSat-vergunningen en -toestemmingen
 • Payrolls, ondersteuning van wisselkoersen en internationale betalingen

Importdiensten

 • Formele invoer in de EU met vrij verkeer en volledige btw-terugvordering
 • Formele invoer in de EU in het kader van een handelsvrijstelling
 • Formele invoer in de EU en BTW-betaling voor privégebruik
 • Tijdelijke invoer in de EU voor niet-EU-ingezetenen

Soorten eigendomsstructuur

 • Activaholdingstructuur die beperkte aansprakelijkheid voor BTW-plichtige jachten waarborgt
 • Commerciële charterstructuren voor een optimale btw-inning
 • Leasestructuur met verlaagd BTW-tarief
 • Tijdelijke invoerstructuur voor niet-EU-eigenaars
 • BTW-plichtige onderneming

GEWOON ZEILEN

U kunt een jacht op veel verschillende plaatsen in de wereld registreren met gebruikmaking van verschillende eigendomsstructuren. Hieronder vindt u enkele belangrijke punten die u in overweging moet nemen alvorens een beslissing te nemen over de eigendomsstructuur van uw marineschip:

 • Waarde en afmetingen van het vaartuig
 • Beoogd vaargebied en gebruik
 • Beschikbare financieringsvereisten
 • Maritieme kwalificaties van een eigenaar (voor privégebruik)
 • Bemanningseisen en certificeringen
 • Land van verblijf van de eigenaar
 • Chartering oplossingen
 • Jachtcertificering

Door te kiezen voor de juiste eigendomsstructuur bespaart u op lange termijn geld, aangezien uw kosten aanzienlijk zullen dalen en de totale waarde van uw vaartuig zal stijgen. Het kiezen van een eigendomsstructuur zonder professioneel advies kan resulteren in extra belastingen en uitgaven die uw financiële opties, vaar- en charteractiviteiten kunnen beperken.

Damalion experts zijn toegewijd om van jachtbezit een eenvoudig en ongecompliceerd proces te maken.

Dankzij onze relaties met ervaren advocaten geniet u van eersteklas expertise en hebt u toegang tot geassocieerde kantoren in alle belangrijke scheepvaartjurisdicties. We kunnen u misschien geen goede wind brengen, maar we kunnen u wel een goede vaart garanderen.

BANK VOOR BEDRIJFSKOSTEN

Eigenaars van jachten, of het nu particulieren of bedrijven zijn, hebben een speciale bankrekening nodig bij een erkende bank om de exploitatiekosten van het jacht te dekken. Zodra een operationele begroting is opgesteld en de financiering is afgedwongen, zal uw bank tijdige betalingen aan bemanning, verzekering, scheepswerven en leveranciers faciliteren.

Meer en meer banken worden strenger bij het verlenen van diensten aan sectoren die zij niet volledig begrijpen of waarin een multi-jurisdictionele aanpak vereist is. DAMALION zal u in contact brengen met de juiste banken in uw gewenste jurisdictie die rekeningen in een verscheidenheid van vreemde valuta aanbieden.

Bij de juiste bank kunnen debet- en kredietkaarten worden verstrekt aan de kapitein en andere bemanningsleden met vooraf vastgestelde uitgavenlimieten. Contante overschrijvingen zullen in de gevraagde valuta worden verricht en kunnen op geschikte plaatsen ter beschikking van de kapitein worden gesteld. Afhankelijk van de inrichting van de bankrekening kan het nodig zijn een afzonderlijke bankrekening te openen voor de loonlijst van de bemanning.

Aangezien een jacht elke maand te maken kan hebben met honderden financiële transacties in verschillende valuta’s, is een efficiënte en betrouwbare bank onontbeerlijk om de complexe dagelijkse jachtactiviteiten aan te kunnen. Hierdoor kunnen kapitein en bemanningsleden zich concentreren op de efficiënte bedrijfsvoering van het jacht.

 • Bankbetalingen
 • Cash aan boord
 • Zakelijke bankrekeningen en bankrekeningen van zeevarenden
 • Debet- en kredietkaarten
 • Vreemde valuta

ZEEVERZEKERING

Jachten en superjachten behoren tot de duurste en meest luxueuze activa die een individu of bedrijf kan hebben. Ze varen door enkele van de meest uitdagende omgevingen vol met door de mens veroorzaakte gevaren, extreme weersomstandigheden, aanvaringen en piraterij. Het verzekeren van uw zeeschip met het juiste verzekeringsproduct is absoluut noodzakelijk om het risico op financiële en materiële verliezen te beperken.

Er is geen standaardpolis als het gaat om een jachtverzekering. De scheepsverzekering verschilt van vaartuig tot vaartuig, maar zal op maat gemaakt zijn om het volgende te beschermen:

 • Bemanning
 • Meubilair aan boord, zoals kunst en luxeartikelen
 • Gasten
 • Aanbestedingen
 • Derden
 • Jacht
 • Inhoud van het jacht
 • Jachtuitrusting

Het specifieke type verzekeringspolis en de bijbehorende kosten zullen worden beïnvloed door een aantal factoren, waaronder:

 • Verwachte bewegingen door derde vervoerders
 • Financieringsregelingen
 • Totale waarde zeeschepen
 • Aantal bemanningsleden en hun nationaliteit
 • Bescherming van scheepswerven
 • Grootte, leeftijd en type van het vaartuig
 • Onderzoeksvereisten
 • De plaatsen waar het zal varen

Ongeacht de verzekeringsmaatschappij, moet een jachtverzekering de volgende dekkingen bieden:

 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Bescherming en schadeloosstelling (P&I)
 • Bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid jegens derden, gasten en bemanning

Meer gespecialiseerde verzekeringsdekkingen:

 • Verzekering voor ontvoering en losgeld
 • Piraterij
 • Oorlogsrisico’s

Unieke jachten vereisen een gespecialiseerde verzekeringsbescherming. Onze geselecteerde geaccrediteerde professionals hebben de mogelijkheid om klanten te voorzien van verschillende soorten standaard en gespecialiseerde jachtverzekeringen die een optimale dekking garanderen, waaronder:

 • Casco- en machineverzekering – biedt dekking in geval van lichamelijk verlies van of schade aan de romp en de machines. De prijs van dit verzekeringsproduct is gebaseerd op de “overeengekomen”, “werkelijke” of “vervangingswaarde”.
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor aanvaringen, – biedt de eigenaar bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid die kan ontstaan bij een aanvaring van een boot en andere ernstige schade aan een ander zeeschip.
 • Verzekering voor tenders, bijboten, waterscooters – een afzonderlijke verzekering kan vereist zijn indien deze niet is opgenomen in de dekking van de verzekering voor casco en machines.
 • Verzekering voor bescherming en schadeloosstelling – biedt wettelijke aansprakelijkheidsbescherming tegen derden, gasten en bemanningen.
 • Persoonlijke ongevallen-, medische dekking en salarisbeschermingsverzekering – bieden ruime bescherming als iemand op een zeeschip gewond raakt of ziek wordt tijdens de tijd die hij op het jacht doorbrengt, inclusief forfaitaire betaling in geval van blijvende invaliditeit en overlijden.
 • Verzekering voor milieuschade aan de zee – biedt dekking tegen mogelijke boetes, opruimingskosten en sancties.
 • Opsporings- en reddingsdekking – biedt bescherming tegen kosten in geval van opsporings- en reddingsoperaties of gevallen van noodhulp en bijstand.
 • Charterdekking – biedt dekking voor risico’s in verband met het charteren van een zeeschip en kan potentieel verlies van toekomstige inkomsten in geval van verlies of beschadiging van het schip omvatten.
 • Scheepswerf dekking- biedt bescherming voor het jacht tijdens de refit, onderhoud, reparatie, en conversie activiteiten.
 • Rechtsbijstandsverzekering
 • Bescherming tegen ontvoering en losgeld
 • Verzekering voor persoonlijke bezittingen en bezittingen van de bemanning – biedt bescherming voor bezittingen op de boot.
 • Verzekering voor kunstvoorwerpen – biedt gespecialiseerde bescherming voor voorwerpen van grote waarde, zoals kunstvoorwerpen en verzamelobjecten die aan boord worden gevonden.

BOEKHOUDING EN ADMINISTRATIE

Jachtbezit biedt vele geneugten en voorrechten, maar brengt ook een heleboel verantwoordelijkheden met zich mee. Van het beheer van de dagelijkse operaties, bijbehorende belastingen, boekhouding, en loonadministratie taken. Deze activiteiten worden een grotere uitdaging wanneer u als reder ver van uw thuishaven en voor langere periodes op zee bent.

Voor een efficiënt beheer van het jacht is het noodzakelijk alle transacties te registreren. De jaarlijkse uitgaven voor exploitatie en onderhoud van een jacht worden geraamd op 10 à 12% van de werkelijke waarde ervan. Het is dan ook van cruciaal belang dat de financiële controle wordt gehandhaafd en dat de uitgaven volledig transparant zijn.

Er zijn verschillende factoren die in aanmerking worden genomen, zoals het vaartuig, de uitrusting en het beoogde doel – charter, persoonlijk, of een combinatie van deze – alsmede de hoofdlocatie, de vlag, de nationaliteit van de eigenaar en de bemanningsleden.

Eigenaars moeten bij de exploitatie van een commercieel jacht rekening houden met diverse wettelijke voorschriften. Dit is vooral van cruciaal belang voor handelsondernemingen die jachtcharterdiensten aanbieden in EU-wateren, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat aan de BTW- en belastingvoorschriften wordt voldaan.

Damalion is er trots op samen te werken met erkende professionals met expertise en ervaring om uw jacht soepel en efficiënt te laten lopen, zodat eigendom zo gestroomlijnd mogelijk verloopt. Wij werken nauw samen met eigenaars en schippers om de jachtactiviteiten te evalueren en de juiste systemen op te zetten om de complexe jachtactiviteiten te beheren, zowel in de thuishaven als op zee.

Door gebruik te maken van onze uitgebreide capaciteiten en een uitgebreid netwerk van professionals kunnen wij het hoofd bieden aan de groeiende uitdagingen op het gebied van salarisverwerking, in het buitenland verdiende inkomsten en internationale verslaglegging. Het netwerk van DAMALION bestaat uit professionals en personeel voor alle aspecten van de vennootschapsadministratie en belastingen wereldwijd, alsook het creëren van efficiënte fiscale planningsoplossingen voor eigenaars van jachten.

Onze uitgebreide boekhoudkundige en boekhoudkundige diensten omvatten:

 • Auditing
 • Bankafschriften en kaartreconciliaties
 • Boekhouding
 • Budgettering
 • Bedrijfsrekeningen
 • Maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse rapportage
 • BTW-registratie en -aangiften

ADMINISTRATIE EN LOONADMINISTRATIE VAN DE BEMANNING

Bemanningsleden die een nomadenbestaan leiden, ondervinden problemen bij het vinden van landen die hun de bescherming en sociale voordelen bieden die normale werknemers genieten als zij permanent in een land verblijven.

Er zijn veel diensten die kunnen worden gebruikt om het gebrek aan dekking door een verzorgingsstaat in geval van nood te compenseren. De dekking kan onder meer bestaan uit gezondheidszorg, toegang tot aangepaste bankoplossingen, spaarplannen die speciaal voor zeelieden zijn ontworpen, alsook programma’s voor verblijf en nationaliteit.

 • Toegang tot pensioenproducten
 • Certificeringen van de bemanning
 • Ziektekostenverzekering voor de bemanning
 • Loonlijst bemanning
 • Verblijfs- en nationaliteitsprogramma
 • Rekeningen van zeevarenden
 • Arbeidsovereenkomst zeevarenden.

De experts van Damalion bieden u de juiste oplossingen om de sociale bescherming van uw bemanning te vergemakkelijken terwijl zij zorg dragen voor uw jacht.

VEILIGHEID EN TECHNISCH BEHEER

Of uw jacht nu privé wordt gebruikt of voor commerciële charter, de internationale codes en verdragen zijn van toepassing op elk type vaartuig dat in internationale wateren vaart. Bovendien is de veiligheid aan boord voor passagiers en bemanning van het grootste belang.

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is een speciaal agentschap van de Verenigde Naties dat de mondiale normen vaststelt voor milieuprestaties, veiligheid en beveiliging van het internationale zeevervoer. Haar voornaamste taak is het opstellen van een billijk en doeltreffend, universeel goedgekeurd en uitgevoerd regelgevingskader, speciaal voor de scheepvaartsector. De IMO-maatregelen hebben betrekking op alle aspecten van de internationale scheepvaart, met inbegrip van het ontwerp van de winkel, de bemanning, de uitrusting, de bouw, de verwijdering en de exploitatie.

DAMALION werkt nauw samen met een team van onafhankelijke inspecteurs en helpt eigenaars van jachten met de volgende diensten. Ons doel is ongevallen of incidenten op zee te voorkomen en ervoor te zorgen dat een jacht bij het naderen van de haven volledig voldoet aan alle bestaande maritieme codes en conventies.

Internationale Veiligheidsmanagementcode (ISM)

De ISM-codes leggen de verantwoordelijkheden vast van personen of groepen die schepen beheren en exploiteren. ISM bevat de internationale normen voor een veilig en gemakkelijk beheer en gebruik van zeeschepen en helpt bij de voorkoming van verontreiniging tijdens de exploitatie.

De ISM-code is in 1998 verplicht gesteld krachtens het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS). De ISM-code is van toepassing op alle commercieel geëxploiteerde zeeschepen van 500 brutoton en meer, met inbegrip van commerciële jachten.

Voorts creëert de ISM-code alle veiligheidsdoelstellingen en vereist zij dat te allen tijde een veiligheidsbeheerssysteem (Safety Management System – SMS) wordt opgezet en toegepast om te waarborgen dat alle risico’s in verband met de veiligheid aan boord en de bescherming van het milieu door de exploiterende zeeschepen worden nageleefd.

Internationale code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (ISPS)

De ISPS-code is een herhaling van het Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS), waarin de minimale veiligheidsvoorschriften voor zeeschepen, havens en overheidsorganisaties zijn vastgelegd. De richtlijn is in 2004 in werking getreden als reactie op mogelijke bedreigingen van schepen en havenfaciliteiten na de aanslagen van 11 september.

De ISPS-Code somt alle plichten en verantwoordelijkheden op van scheepvaartmaatschappijen, regeringen, personeel aan boord en havenfaciliteiten om veiligheidsdreigingen doeltreffend op te sporen, en de nodige preventieve maatregelen te nemen om iedereen te beschermen tegen veiligheidsincidenten die gevolgen hebben voor de activiteiten van schepen en havenfaciliteiten in het internationale handelsverkeer.

Aangewezen persoon aan wal (DPA)

De ISM-code verplicht eigenaars van jachten een DPA aan te stellen om te zorgen voor een directe verbinding tussen het management van een zeeschip en de opvarenden. De DPA zal de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het toezicht op de veiligheidsmaatregelen en preventieve maatregelen tegen verontreiniging voor elk schip en ervoor zorgen dat er middelen en ondersteuning vanaf de wal beschikbaar zijn.

Een DPA voorziet in onmiddellijke onderhandelingen op het eerste niveau aan wal voor alle klachten, tuchtkwesties en grieven die niet aan boord kunnen worden opgelost. In noodgevallen zal een DPA optreden als leider van het rampenbestrijdingsteam, zodat de kapiteins van jachten één aanspreekpunt hebben.

Reactie op noodsituaties en media

Een Emergency Response Team (ERT) bestaat uit ervaren scheepsmanagementpersoneel dat indien nodig in noodsituaties wordt geactiveerd. Zij bieden de vereiste gespecialiseerde ondersteuning aan eigenaars, managers en bemanning bij ongewenste voorvallen, met inbegrip van vervuiling, veiligheid, media en beveiligingsaangelegenheden.

Het ERT biedt externe ondersteuning, communicatie en organisatie, zodat de kapitein en de bemanning hun inspanningen kunnen concentreren op de gebeurtenissen op zee, zodat zij de veiligheid van de passagiers en de bemanning van een jacht kunnen handhaven en handhaven, alsook de bescherming van het milieu kunnen verzekeren terwijl zij op zee zijn.

Het ERT is ook verantwoordelijk voor snelle rapportage en contacten met de kustwacht en reddingsdiensten in noodsituaties, de eigenaar, een vertegenwoordiger van de eigenaar, de kust- en havenstaat, de vlaggenstaat, nabestaanden, ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen en andere relevante derden.

Marpol en SOPEP-diensten

In 1983 werd het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (MARPOL) van kracht. Het bevat alle voorschriften ter voorkoming van alle soorten verontreiniging, met inbegrip van verontreiniging van zee, land en lucht door olielekken, gevaarlijke chemicaliën, schadelijke stoffen, rioolwater en afvalmaterialen. Particuliere en commerciële jachten moeten zich te allen tijde strikt aan MARPOL houden.

MARPOL schrijft voor dat alle zeeschepen met een brutotonnage van 400 ton of meer een goedgekeurd olieverontreinigingsplan aan boord (SOPEP) moeten hebben. Dit zal dienen als een gids die de bemanning van een schip instrueert over hoe olieverontreinigingsincidenten te beheren en te melden.

Maritiem Arbeidsverdrag (MLC)

Het MLC is een internationaal arbeidsverdrag waarin de minimale arbeids- en levensnormen zijn vastgesteld voor alle zeevarenden die werken op schepen die onder de vlag van alle verdragsluitende landen varen, met inbegrip van alle bemanningsleden van jachten en superjachten.

Het MLC werd in 2013 van kracht en omvat alle aspecten van het werk van een zeevarende en de vereisten en normen voor het leven aan boord, zoals:

 • Normen voor accommodatie, eten en catering
 • Gezondheid, veiligheid en ongevallenpreventie
 • Uren van werk en rust
 • Minimum arbeidsleeftijd
 • Medische verzorging aan boord
 • Betaling van jaarlijkse vakantie
 • Betaling van de lonen
 • Repatriëring aan het einde van het contract
 • Arbeidsovereenkomst zeevarenden
 • Beheer van klachten en grieven van zeevarenden
 • Gebruik van particuliere wervings- en selectiediensten met vergunning

In het MLC zijn ook belangrijke nalevings- en handhavingsnormen vastgelegd, gebaseerd op een systeem voor de inspectie en certificering van schepen door de vlaggenstaat en op havenstaatcontrole.

Commerciële certificering

Alle zeeschepen worden ingedeeld in een bepaalde klasse, die bepaalt welk type vereiste vergunningen moet worden gehandhaafd. Het type klasse bepaalt ook over welke certificeringen een zeeschip moet beschikken, en welke inspectie- en inspectieregeling vereist is om aan de certificering te voldoen. Klasse-types worden uitgegeven en toegewezen door de erkende classificatiebureaus, een organisatie die ook onderzoeken en inspecties goedkeurt.

Zo is de exploitatie van jachten in het VK opgenomen in de gedragscodes. De Codes zijn niet van toepassing op luxeschepen. Kleine handelsvaartuigen zijn vaartuigen met een lengte van ten minste 24 meter of een gewicht van ten hoogste 150 ton, gebouwd vóór juli 1968, die op zee worden gebruikt en niet als pleziervaartuigen zijn ingedeeld. Grote commerciële jachten daarentegen worden gedefinieerd als zeeschepen voor commercieel gebruik voor sport- en plezierdoeleinden, met een lengte van de lastlijn van 24 meter of meer, schepen met meer dan 150 brutoton die vóór juli 1968 zijn gebouwd, en die geen vracht of niet meer dan 12 passagiers vervoeren.

Om een jacht met succes te kunnen registreren voor commercieel gebruik, moet het in het bezit zijn van geldige certificeringen die vereist zijn voor zijn afmetingen en type. Voor jachten van meer dan 500 brutoton zijn hier enkele certificeringseisen:

 • Doorlopend Synopsis Verslag
 • Internationaal Scheepsbeveiligingscertificaat
 • Maritiem Arbeidscertificaat
 • Minimumveiligheidsbemanningsdocument
 • Certificaat veiligheidsbeheer

Deze certificaten moeten geldig zijn voor de duur dat het jacht als een commercieel vaartuig wordt geëxploiteerd.

Classificatie en wettelijk voorgeschreven onderzoeken

Classificatiebureaus stellen de regels en voorschriften vast voor de classificatie en de bouw van de verschillende soorten zeeschepen. Na voltooiing van een bevredigend onderzoek kan een classificatiebureau goedkeuring verlenen voor de aanwijzing van een klasse en een classificatiecertificaat afgeven aan een scheepsbouwer of -eigenaar.

Wanneer een eigenaar van een jacht in bedrijf is, moet hij zijn vaartuig onderwerpen aan een specifiek programma dat bestaat uit periodieke klasseonderzoeken en dat aan boord van het vaartuig wordt uitgevoerd. Deze activiteit is van cruciaal belang om te bevestigen dat een schip nog steeds voldoet aan de geldende regels en vereisten van de klasse waarin het is ingedeeld.

De reikwijdte van individuele wettelijk voorgeschreven controles of inspecties neemt in de loop van de tijd toe. Onderzoeken en inspecties kunnen het volgende omvatten:

 • Uitgebreid onderzoek en controles om de integriteit van de structuur te verifiëren
 • Beoordeling van brandbestrijding en voorkoming van verontreiniging
 • Machine-inspectie
 • Systemen en relevante apparatuur zoals levensreddende inspectie

Alle elementen in de soepele werking van een jacht moeten in een bevredigende staat verkeren en volledig in overeenstemming zijn met de toepasselijke normen.

Tussen inspecties en inspectieschema’s door moet de vlaggenadministratie volgens de verdragen van de eigenaars van jachten eisen dat zij hun vaartuig onderhouden overeenkomstig de geldende voorschriften, om ervoor te zorgen dat hun zeeschepen geschikt zijn om op zee te varen zonder ernstig gevaar voor het schip en iedereen aan boord, en dat er geen onaangenaam gevaar of schade aan het zeelandschap wordt toegebracht.

Audit havenstaatcontrole (PSC)

PSC is de inspectie van buitenlandse winkels in nationale havens om na te gaan of de staat waarin een schip en zijn uitrusting verkeren, voldoet aan alle eisen van de belangrijkste internationale verdragen en bijbehorende codes. Bovendien zorgt de havenstaatcontrole ervoor dat het schip bemand is en bediend wordt overeenkomstig de standaardvoorschriften.

Enkele van de meest relevante technische voorschriften van de IMO omvatten bepalingen dat schepen bij hun bezoek aan internationale havens aan een inspectie moeten worden onderworpen om ervoor te zorgen dat zij volledig aan de internationale voorschriften voldoen. De normen worden in de eerste plaats door de vlaggenstaat vastgesteld, maar de havenstaatcontrole biedt ook een vangnet om zeeschepen die niet aan de normen voldoen of niet aan de normen voldoen, op te vangen.

Bootfinanciering – Jachtleasing

Het jachtleasingstelsel is een van de meest voorkomende vennootschapsrechtelijke eigendomsstructuren voor zeeschepen, zoals jachten die in de wateren van de Europese Unie varen.

Het volgende voorbeeld gaat over het gebruik van Malta-structuren voor de leasing van jachten. Dit betekent niet dat er geen ander rechtsgebied is dat geschikter zou zijn voor uw behoeften.

Malta is een van de vele EU-lidstaten die belangstellenden een uitstekend leasingplan bieden.

Een jachtleaseplan dat door onze Damalion-experts is opgesteld, doorloopt gewoonlijk dit stapsgewijze proces:

 • Wij formuleren voor elke EU-eigenaar een jachtleasestructuur op maat die voldoet aan alle geldende belastingvereisten in de EU, met name in het eigen land, zodat ongewenste fiscale gevolgen worden vermeden. In de meeste gevallen is het meest gebruikte leasingplan gebaseerd op de Maltese wet en is het mogelijk dat het in andere EU-lidstaten niet zo belastingconform is.
 • Onze Damalion experts zijn gericht op het optimaliseren van het gebruik van jachten in volledige naleving van de wet. Afgezien van het vaste quotum in het “gebruik van land” van een zeeschip zoals een jacht, werken wij nauw samen met onze cliënten en hun respectieve kapiteins om routes en voertuiggebruik te plannen, op voorwaarde dat alle reizen binnen de EU-wateren zullen worden belast met de volledige BTW.
 • Tijdens het eerste of tweede kwartaal dat een jacht in gebruik is, moet een huurder het volledige BTW-bedrag over de leasetarieven afdragen, een bedrag dat wordt berekend op basis van de heersende rijomstandigheden van een jacht. Overtollige belasting wordt volledig terugbetaald als een geleased jacht buiten de EU of offshore wordt gebruikt. Het bewezen quotum zal worden gebruikt als basispercentage voor het BTW-voorschot voor het volgende jaar. De rijquota worden aan het einde van elk leasingjaar opnieuw geëvalueerd, maar worden berekend op basis van het voorgaande jaar. De gecorrigeerde belasting zal de nieuwe grondslag vormen voor de in het volgende leasingjaar te betalen voorheffingen.
 • Een lease-overeenkomst kan op elk moment worden beëindigd als het jacht wordt verkocht of door aankoop door de Ultimate Beneficial Owner (UBO).
 • Het jacht kan ook worden beschouwd als ex BTW voor commerciële doeleinden.
 • De nieuwe richtsnoeren voor de leasing van jachten regelen de wijze waarop jachten volgens de bestaande BTW-beginselen uit hoofde van artikel 59 bis van de BTW-richtlijn zullen worden geleverd op basis van het feitelijke gebruik ervan. Deze nieuwe richtsnoeren zijn gebaseerd op een systeem dat het werkelijke gebruik en plezier van jachten weergeeft op basis van het totale aantal afgelegde afstanden. Indien een verhuurder aan de hand van logboekgegevens en GPS-documentatie van coördinaten buiten de EU-wateren kan aantonen dat het jacht door de huurder werd gebruikt, kan een passende BTW-correctie worden toegepast, zoals in de richtsnoeren is bepaald, om ervoor te zorgen dat gedurende deze periode geen BTW verschuldigd is.

De bevoegde belastingautoriteiten zien erop toe dat deze richtsnoeren worden opgevolgd, correct worden toegepast en transparanter zijn. Voorts verwachten de autoriteiten jaarlijks een realistische kijk op het gebruik en de voordelen van een jacht in EU-wateren, behalve in gevallen waarin huurders kunnen bewijzen dat het jacht buiten de EU-wateren heeft gevaren, zoals het geval is bij zeeschepen die de Stille Oceaan bevaren of de wereld rondreizen.

Een lease-overeenkomst tussen lessor en lessee wordt beëindigd bij het verstrijken van de overeenkomst of door een annuleringsovereenkomst tussen twee partijen overeenkomstig de in hun lease-overeenkomst opgenomen voorwaarden. In geval van verlies of verkoop van een jacht wordt het jacht weer eigendom van de verhuurder, die een nieuwe huurovereenkomst kan aangaan of het jacht kan verkopen. Ten slotte kan een jachthuurovereenkomst worden verlengd indien beide partijen na het verstrijken van de termijn besluiten een nieuwe of dezelfde regeling te treffen.

Een huurder kan het jacht ook vóór het einde van de huur of na het verstrijken van de huurtermijn kopen. In geval van aankoop na een leasingperiode ontvangt de huurder een BTW-vrij certificaat bij verkoop tegen marktwaarde. Beide partijen moeten de verantwoordelijke autoriteiten aantonen dat de verkoopvoorwaarden van het jacht vergelijkbaar zijn met die welke door derden zijn opgesteld en dat alle verschuldigde BTW volledig is betaald. Juridische autoriteiten bieden een leidraad bij het bepalen van de marktwaarde van een jacht – een cijfer dat gewoonlijk wordt bepaald op basis van inkomen en gewoonte.

Alle partijen zijn vrij om hun contracten en relaties te beheren op basis van hun voorkeuren en met inachtneming van de EU-voorschriften en BTW-richtsnoeren.

Een standaard BTW-tarief van 18% wordt geheven over het vastgestelde percentage van de lease in verband met het gebruik van de boot in EU-wateren. De vermeende BTW-tarieven zullen worden berekend op basis van de grootte en het type van het vaartuig, volgens de onderstaande formules:

Type boot % van lease in de EU BTW-berekening
Zeilboten of motorboten van meer dan 24 meter 30% 30% tegenprestatie X 18%
Zeilboten tussen 20,01 en 24 meter 40% 40% tegenprestatie X 18%
Motorboten tussen 16,01 en 24,00 meter 40% 40% tegenprestatie X 18%
Zeilboten tussen 10.01 en 20 meter 50% 50% tegenprestatie X 18%
Motorboten tussen 12,01 en 16,0 meter 50% 50% tegenprestatie X 18%
Zeilboten tot 10 meter 60% 60% overweging X 18%
Motorboten tussen 7,51 en 12 meter (geregistreerd in het handelsregister) 60% 60% overweging X 18%
Motorboten tot 7,5 meter (geregistreerd in het handelsregister) 90% 90% overweging X 18%
Boten die in beschermde EU-wateren mogen varen 100 100% vergoeding X 18%

Ten slotte voeren professionals op het gebied van maritiem beheer PSC-verificatieaudits uit aan boord van zeeschepen, waaronder jachten, om de kans te verkleinen dat een PSC-inspectie tot tekortkomingen of aanhoudingen leidt. Erkende deskundigen zullen u helpen bij de vlotte en efficiënte voorbereiding van een PSC-audit. Neem vandaag nog contact met ons op en onze Damalion experts zullen met plezier uw vragen beantwoorden over onze yachting diensten en andere consulting oplossingen.

Wilt u meer weten over Damalion Global Yachting Services?

Damalion biedt u advies op maat door direct operationele experts op de gebieden die een uitdaging vormen voor uw bedrijf.

Wij raden u aan zo goed mogelijk informatie te geven, zodat wij uw aanvraag kunnen kwalificeren en binnen de volgende 8 uur contact met u kunnen opnemen.