Selecteer een pagina

Damalion Australië bureau

Zaken doen in Australië

Australië is een van de rijkste landen ter wereld en biedt een stabiele, gemakkelijke en weinig risicovolle omgeving om te investeren en zaken te doen.

Australië is een ontwikkelde economie met een scala aan investeringsmogelijkheden in verschillende sectoren. Naast zijn strategische ligging in de regio Azië-Stille Oceaan, een groeiende en dynamische markt, heeft het land een bloeiende economie met een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen.

Australië wordt beschouwd als een van de gemakkelijkste plaatsen ter wereld om een bedrijf te beginnen. Het heeft ook een van de sterkste en meest concurrerende economieën ter wereld en is het dominerende financiële centrum in de regio Azië-Stille Oceaan.

Weinig belemmeringen voor toegang tot de markt, een reeks wettelijke en bedrijfsregelingen en een uitstekende bedrijfscultuur maken dit land aantrekkelijk voor bedrijven die willen uitbreiden. De regio heeft ook een “Triple A”-kredietbeoordeling gekregen van de belangrijkste kredietbureaus, waardoor het een economie met een laag risico is.

Over het algemeen biedt Australië een gunstig ondernemingsklimaat voor buitenlandse investeerders, met een reeks voordelen die het tot een aantrekkelijke locatie maken om zaken te doen en te investeren.

Voordelen van zakendoen in Australië

Australië is een ontwikkelde en stabiele economie die een reeks voordelen biedt voor bedrijven die zich willen vestigen of hun activiteiten willen uitbreiden. Hier volgen enkele van de belangrijkste voordelen van zakendoen in Australië:

  • Australië heeft een sterke en stabiele economie met een hoog BBP per hoofd van de bevolking, een lage inflatie en een lage werkloosheid. Het land staat ook hoog genoteerd bij de Wereldbank wat betreft het gemak van zakendoen.
  • Australië heeft hoogopgeleide arbeidskrachten, met een sterke focus op innovatie en technologie. Het land heeft ook een hoge levensstandaard, waardoor het een aantrekkelijke bestemming is voor geschoolde werknemers.
  • Australië heeft een moderne en efficiënte infrastructuur, met goed ontwikkelde vervoers-, telecommunicatie- en energienetwerken. Dit maakt het voor bedrijven gemakkelijk om in contact te komen met klanten en leveranciers in het hele land en daarbuiten.
  • De Australische regering heeft een reeks beleidsmaatregelen genomen om de groei en innovatie van bedrijven te ondersteunen, waaronder belastingprikkels, subsidies en financieringsprogramma’s. De regering biedt ook hulp aan bedrijven die willen uitbreiden naar internationale markten.
  • De Australische economie is stabiel, met een sterke rechtsstaat, transparante regelgeving en weinig corruptie. Het land heeft een goed gevestigd financieel systeem en herbergt enkele van de grootste banken en financiële instellingen ter wereld.
  • De Australische economie is gediversifieerd over een reeks industrieën. Dit biedt beleggers een scala aan mogelijkheden om in verschillende sectoren te beleggen.
  • Australië heeft een stabiel politiek klimaat, met een sterke democratie en een traditie van vreedzame machtsoverdrachten. De regering biedt ook hulp aan bedrijven die willen uitbreiden naar internationale markten.
JURIDISCH SYSTEEM

Australië heeft een goed ontwikkeld rechtsstelsel dat een stabiel en voorspelbaar ondernemingsklimaat biedt. Het rechtsstelsel in Australië is gebaseerd op een systeem van gewoonterecht, dat vergelijkbaar is met de rechtsstelsels in het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland, met het Hooggerechtshof van Australië als het ultieme hof van beroep.

Enkele belangrijke kenmerken van het Australische rechtsstelsel zijn de Australische grondwet die het kader vormt voor de federale regering en de bevoegdheden die zij heeft, de federale en deelstaatwetten, het rechtssysteem, het gewoonterecht en de scheiding der machten.

Bovendien biedt het Australische rechtssysteem een sterke bescherming voor intellectuele eigendom, waaronder handelsmerken, octrooien en auteursrechten.

Buitenlandse investeringen

Australië is een populaire bestemming voor buitenlandse investeringen, met een scala aan mogelijkheden in een groot aantal sectoren, en staat over het algemeen positief tegenover directe buitenlandse investeringen (BDI). De Australische regering bevordert actief buitenlandse investeringen en biedt een reeks stimulansen om investeerders aan te trekken.

Buitenlandse investeringen worden gereguleerd door de Foreign Investment Review Board (FIRB), die voorgestelde investeringen toetst aan een reeks criteria om ervoor te zorgen dat zij in het nationale belang zijn. FIRB-goedkeuring is vereist voor bepaalde soorten investeringen, zoals investeringen in gevoelige sectoren of investeringen boven een bepaalde waardedrempel.

Buitenlandse investeringen worden sterk aangemoedigd, maar een vergunning is verplicht voor specifieke soorten investeringen, afhankelijk van, onder andere, het type investeerder, het type investering van andere buitenlandse investeerders, de industriesector, de waarde van de voorgestelde investering, de aard van het voorstel, en een aanvullend onderzoek naar de nationale veiligheid.

Rechtsvormen in Australië

In Australië zijn er verschillende bedrijfsstructuren waaruit ondernemers kunnen kiezen, afhankelijk van hun behoeften, doelen en voorkeuren. De meest voorkomende bedrijfsstructuren in Australië zijn:

Eenmanszaak

Dit is een Australisch bedrijf dat eigendom is van en gerund wordt door één persoon.

Kenmerken

 • Het is de eenvoudigste en meest voorkomende bedrijfsstructuur in Australië.
 • De eigenaar is verantwoordelijk voor alle aspecten van het bedrijf, inclusief schulden en juridische kwesties.
 • De eigenaar geeft bedrijfsinkomsten en -uitgaven op in zijn belastingaangifte.
 • Het is gemakkelijk in te stellen en te bedienen.

Partnerschap

Een maatschap is een bedrijf dat eigendom is van en geëxploiteerd wordt door twee of meer mensen die winst en verlies delen.

Kenmerken

 • Vennootschappen kunnen algemeen of beperkt zijn.
 • Elke partner is persoonlijk verantwoordelijk voor de schulden en juridische kwesties van het bedrijf.
 • Partners geven hun deel van de inkomsten van de vennootschap op in hun belastingaangifte
 • Het partnerschap moet de rol, de verantwoordelijkheden en het besluitvormingsproces van elke partner vastleggen.

Bedrijf

Dit is een juridische entiteit die losstaat van de eigenaars (aandeelhouders). Bedrijven kunnen zowel eigendomsbedrijven (Pty Ltd) als overheidsbedrijven (Ltd) zijn.

Kenmerken

 • Het is een afzonderlijke juridische entiteit van zijn eigenaars (aandeelhouders).
 • De aandeelhouders zijn beperkt aansprakelijk, zodat hun vermogen beschermd is in geval van juridische problemen.
 • Het moet geregistreerd zijn bij de Australian Securities and Investments Commission (ASIC).
 • De bestuurders beheren de dagelijkse activiteiten van de vennootschap en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke verplichtingen.

Vertrouwen

Dit is een juridische constructie waarbij een persoon (trustee) activa aanhoudt en overziet ten behoeve van anderen (begunstigden).

Kenmerken

 • Er zijn vele soorten trusts, waaronder familietrusts en discretionaire trusts.
 • De begunstigden ontvangen inkomsten en/of kapitaal uit de trust.
 • De trustee is verantwoordelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen en het beheren van de activa van de trust.

Coöperatie

Een coöperatie is een bedrijf dat eigendom is van en bestuurd wordt door de leden, die de winst delen en evenveel stemrecht hebben.

Kenmerken

 • Coöperaties kunnen worden geregistreerd als vennootschap, coöperatie of lichaam zonder rechtspersoonlijkheid.
 • De leden ontvangen dividenden op basis van hun mate van betrokkenheid bij het bedrijf.
 • De leden hebben via stemrecht inspraak in het beheer van de coöperatie.

Filiaal

Dit is een soort bedrijfsstructuur waarbij een buitenlandse onderneming in een vreemd land een afzonderlijke rechtspersoon opricht om zaken te doen.

Kenmerken

 • Een bijkantoor is geen afzonderlijke juridische entiteit van de moedermaatschappij.
 • Zij moet geregistreerd zijn bij de Australian Securities and Investments Commission (ASIC) en moet voldoen aan de Australian Corporations Act.
 • Het moet dezelfde naam gebruiken als het moederbedrijf, met de toevoeging “Australië” aan het eind.
 • Er moet ten minste één directeur zijn die in Australië woont.
 • Rapportage: Het bijkantoor moet jaarlijks financiële verslagen indienen bij de ASIC en de ATO.

Bij het kiezen van een bedrijfsstructuur in Australië is het belangrijk factoren als belasting, aansprakelijkheid, controle en lopende kosten in overweging te nemen. Het is dus raadzaam professioneel advies in te winnen om de meest geschikte bedrijfsstructuur voor uw specifieke behoeften te bepalen. Om uw bedrijf in Australië te vestigen, neem nu contact op met uw Damalion expert.

BANKEN

Australië heeft een geavanceerd en goed ontwikkeld banksysteem dat bestaat uit een mix van binnenlandse banken, internationale banken, kredietverenigingen en building societies. En staat onder toezicht van de Australian Prudential Regulation Authority (APRA) en de Reserve Bank of Australia (RBA).

Enkele belangrijke kenmerken van bankieren in Australië zijn:

Grote banken

Het Australische banksysteem wordt gedomineerd door vier grote banken die een aanzienlijk deel van de activa, deposito’s en winst van het bankwezen voor hun rekening nemen. En hoewel de vier grote banken de sector domineren, zijn er veel kleinere banken, kredietverenigingen en bouwverenigingen die de consument concurrentie en keuze bieden.

Bankproducten en -diensten in Australië

Australische banken bieden een breed scala aan bankproducten en -diensten, waaronder spaarrekeningen, termijndeposito’s, creditcards, persoonlijke leningen, woningkredieten en bedrijfsleningen. Banken bieden ook een reeks opties voor digitaal bankieren, waaronder online bankieren, mobiel bankieren en digitale portemonnees.

Regelgeving en consumentenbescherming

Het Australische banksysteem is onderworpen aan een groot regelgevingskader dat de veiligheid en stabiliteit moet garanderen. Banken moeten een reeks wetten inzake consumentenbescherming naleven, waaronder de Australische consumentenwet en de gedragscode voor banken.

Een bankrekening openen in Australië

Als u van plan bent naar Australië te verhuizen, hetzij voor de levensstijl, hetzij voor zaken, is een van de eerste dingen die u nodig hebt een bankrekening om uw financiën op orde te krijgen.

Bij het openen van een rekening zijn de belangrijkste vereisten geldige documenten, en als het gaat om documentatie voor een bankrekening, gebruiken Australische banken een puntensysteem. Er is een lijst met documenten, en aan elk daarvan wordt een bepaald aantal punten toegekend. Om een Australische bankrekening te openen moet de aanvrager verschillende documenten overleggen die samen 100 punten opleveren. Dit is het door de Australische regering goedgekeurde identificatiesysteem, gebouwd om fraude te bestrijden.

In veel gevallen hoeven aanvragers slechts één primair fotografisch identiteitsbewijs over te leggen (dit kan worden vervangen door één primair niet-fotografisch identiteitsbewijs) plus één secundair identiteitsbewijs zoals een recente energierekening, een papieren rijbewijs of een kennisgeving van de Australische belastingdienst.

Zodra aan het puntensysteem is voldaan, is de rest van het proces zeer eenvoudig.

Bovendien kunnen aanvragers het proces van het openen van een Australische bankrekening online beginnen, hoewel dit afhankelijk is van de bank.

Om uzelf een hoop stress te besparen, neemt u nu contact op met uw Damalion-experts en laat ons u helpen.

IMMIGRATIE

Het leven in Australië is uniek. Australië is een opmerkelijk land met een diverse cultuur, een ontspannen levensstijl en natuurlijke wonderen.

Als u van plan bent naar Australië te verhuizen, zijn er specifieke stappen die u moet nemen. U moet een verblijfsvergunning krijgen en formeel naar Australië immigreren.

Type Australisch verblijf

Er zijn verschillende manieren om een Australische residentie te verkrijgen:

 • Gekwalificeerde migratie: hiervoor moet iemand aan bepaalde criteria voldoen, zoals leeftijd, werkervaring en opleidingskwalificaties. Aanvragers moeten ook voldoen aan de puntendrempel in de puntentest voor geschoolde migratie.
 • Gezinsmigratie: dit is voor personen die een partner, echtgenoot of familielid hebben die een Australische burger of permanent ingezetene is. Dit omvat partners, kinderen, ouders en sommige andere familieleden.
 • Bedrijfsmigratie: dit is een optie voor personen die in Australië een bedrijf willen oprichten of erin willen investeren. Dit omvat het Business Innovation and Investment-programma, dat mogelijkheden biedt voor ondernemers, investeerders en bedrijfseigenaren.
 • Humanitaire en vluchtelingenprogramma’s: deze zijn bedoeld voor mensen die op de vlucht zijn voor vervolging of conflicten in hun eigen land.

Andere speciale programma’s omvatten het Global Talent Visa Program, dat een gestroomlijnde route biedt voor hoogopgeleide personen in bepaalde sectoren om een Australische verblijfsvergunning te krijgen.

Australisch permanent verblijf

Een Australisch permanent verblijf is goedgekeurd voor bepaalde visumhouders in Australië. Australië biedt een aantal immigratieprogramma’s zoals business stream, family stream, special eligibility stream, work stream en child stream permanente visa.

Voor buitenlanders die een Australische verblijfsvergunning willen verkrijgen, is het raadzaam professioneel advies en begeleiding in te winnen om u te helpen bij de aanvraagprocedure. Neem nu contact op met uw Damalion-experts en laat ons helpen.

BELASTINGREGIME

Het Australische belastingstelsel is relatief eenvoudig en bedrijfsvriendelijk, met één enkele nationale belastingdienst, de Australian Taxation Office (ATO), die alle federale belastingen beheert.

Fiscaal verblijf

De federale regering van Australië is bevoegd om inwoners te belasten op hun wereldwijde inkomen en niet-ingezetenen alleen op inkomen uit Australische bron.

De Australische wetgeving omvat bepaalde regels inzake ingezetenschap om te bepalen of een natuurlijke persoon of een vennootschap een ingezetene is voor belastingdoeleinden en dienovereenkomstig te belasten.

Belangrijkste soorten belastingen in Australië:

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is een belasting op het inkomen van personen, bedrijven en andere entiteiten. Inkomstenbelasting is de belangrijkste vorm van belasting in Australië en wordt door de federale regering geïnd via de ATO. Het belastingtarief is progressief, wat betekent dat mensen met hogere inkomens een hoger belastingtarief betalen.

Vennootschapsbelasting

Vennootschappen en ondernemingen betalen vennootschapsbelasting over hun nettowinst, maar het verlies van de onderneming wordt overgedragen naar het volgende boekjaar. De Australische vennootschapsbelasting wordt geheven tegen een vast tarief van 30% (25% voor kleine bedrijven). De vennootschapsbelasting wordt betaald over de winst van de onderneming tegen het vennootschapstarief en is gewoonlijk beschikbaar voor uitkering, naast eventuele overgedragen winst.

Belasting op goederen en diensten (GST)

Dit is een belasting op de levering van de meeste goederen en diensten in Australië. Het huidige tarief van GST in Australië is 10%. Bedrijven die voor de GST geregistreerd staan, moeten de belasting namens de overheid innen en afdragen aan de ATO.

Vermogenswinstbelasting (GBT)

CGT is een belasting op de winst uit de verkoop van activa, zoals onroerend goed of aandelen. De belasting is alleen verschuldigd over de winst, niet over de gehele verkoopprijs. Er bestaan verschillende vrijstellingen en tegemoetkomingen om het te betalen bedrag aan GBT te verminderen.

Belasting op secundaire arbeidsvoorwaarden (FBT)

FBT is een belasting op niet-geldelijke voordelen die aan werknemers worden verstrekt, zoals auto’s van de zaak, ziektekostenverzekering en entertainment. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de betaling van de FBT namens hun werknemers.

Pensioen

Superannuation is een soort belasting op inkomen dat wordt gestort op een pensioenspaarrekening. Werkgevers moeten een percentage van het inkomen van hun werknemers op een pensioenrekening storten.

Accijnzen

Een accijns is een belasting op bepaalde goederen, zoals brandstof, alcohol en tabak. De belasting is inbegrepen in de prijs van de goederen en wordt betaald door de fabrikant of de importeur van de goederen.

Onroerendgoedbelasting

Er zijn verschillende onroerendgoedbelastingen in Australië, waaronder zegelrecht op de aankoop van onroerend goed, grondbelasting op beleggingsobjecten en gemeentelijke belastingen op alle eigendommen.

Belastingverdragen

Australië heeft belastingverdragen ondertekend met verschillende landen, waaronder Argentinië, Indonesië, Filippijnen, Aruba, Ierland, Polen, Oostenrijk, Isle of Man, Roemenië, België, Israël, Rusland, Britse Maagdeneilanden, Italië, Samoa, Canada, Japan, Singapore, Chili, Jersey, Slowakije, China, Kiribati, Zuid-Afrika, Cookeilanden, Korea, Spanje, Tsjechië, Maleisië, Sri Lanka, Denemarken, Malta, Zweden, Fiji, Marshalleilanden, Zwitserland, Finland, Mauritius Taiwan, Frankrijk, Mexico, Thailand, Duitsland, Nederland, Turkije, Guernsey, Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Noorwegen, Verenigde Staten, India, Papoea-Nieuw-Guinea en Vietnam.

Deze verdragen zijn bedoeld om dubbele belasting te voorkomen, de internationale handel en investeringen te bevorderen en de belastingbetaler meer zekerheid te bieden.

Enkele belangrijke kenmerken van deze belastingverdragen in Australië zijn: voorkoming van dubbele belastingheffing, uitwisseling van informatie en antimisbruikmaatregelen.

Merk op dat het belastingstelsel in Australië complex is, dus het is belangrijk professioneel advies in te winnen om ervoor te zorgen dat aan alle fiscale verplichtingen wordt voldaan.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Intellectuele eigendom (IE) verwijst naar creaties van de geest en kan van alles zijn, van een naam, een creatie tot een idee. In Australië wordt intellectuele eigendom beschermd door een reeks wetten en voorschriften en strekt zich uit over een groot aantal gebieden, waaronder handelsmerken, octrooien, auteursrechten, tekeningen en modellen en kwekersrechten.

In Australië worden verschillende soorten intellectuele eigendomsrechten erkend en wettelijk beschermd. Dit zijn de belangrijkste types:

Octrooien

 • Octrooien worden verleend om uitvindingen, zoals nieuwe producten of processen, te beschermen.
 • Om in Australië een octrooi te verkrijgen, moet een uitvinding nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en industrieel kunnen worden toegepast.
 • Een octrooi geeft de eigenaar het exclusieve recht om de uitvinding gedurende een bepaalde periode te maken, te gebruiken en te verkopen. De duur van de bescherming hangt af van het soort octrooi.

Handelsmerken

 • Merken worden gebruikt om de goederen of diensten van de ene handelaar te onderscheiden van die van een andere.
 • Een handelsmerk kan een woord, een zin, een logo of een combinatie daarvan zijn.
 • In Australië kunnen handelsmerken worden geregistreerd bij IP Australia, de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het beheer van IE-rechten.
 • Een merk geeft de eigenaar het exclusieve recht om het merk te gebruiken voor de waren of diensten waarvoor het geregistreerd is.
 • Een handelsmerk wordt bij IP Australia voor 10 jaar geregistreerd en kan onbeperkt worden verlengd.

Copyright

 • Het auteursrecht beschermt originele creatieve werken, zoals literatuur, muziek, kunst en computerprogramma’s.
 • Auteursrechtelijke bescherming ontstaat automatisch wanneer het werk wordt gecreëerd en geeft de eigenaar het exclusieve recht om het werk te reproduceren, te publiceren en aan het publiek mee te delen.
 • De beschermingstermijn van het auteursrecht varieert afhankelijk van het soort werk.

Ontwerpen

 • Modellen beschermen het uiterlijk van een product, zoals de vorm, het patroon of de configuratie ervan.
 • Om in Australië als model te worden geregistreerd, moet een model nieuw en onderscheidend zijn.
 • Een modelregistratie geeft de eigenaar het exclusieve recht om het model gedurende een bepaalde periode te gebruiken, in licentie te geven of te verkopen.
 • Een ingeschreven model geeft de eigenaar het exclusieve recht om het model te gebruiken, in licentie te geven of te verkopen voor een periode van 5 jaar, die in totaal tot 15 jaar kan worden verlengd.

Rechten van de plantenveredelaar

 • Het kwekersrecht beschermt nieuwe plantenrassen die onderscheidbaar, uniform en stabiel zijn.
 • Het kwekersrecht in Australië wordt beschermd door de Plant Breeder’s Rights Act 1994.
 • PBR geeft de eigenaar het exclusieve recht om het ras te produceren, te verkopen en in licentie te geven voor een periode van 20 jaar voor de meeste plantensoorten, of 25 jaar voor wijnstokken en bomen.

Handelsgeheimen

 • Handelsgeheimen zijn vertrouwelijke bedrijfsinformatie, zoals klantenlijsten en prijsstrategieën, die een bedrijf een concurrentievoordeel opleveren.
 • Handelsgeheimen worden in Australië beschermd door het gewoonterecht en het verbintenissenrecht, en niet door registratie.

Het systeem van intellectuele eigendom in Australië biedt een kader voor de bescherming van een breed scala aan creatieve en innovatieve werken. Het is dus belangrijk dat particulieren en bedrijven hun IE-rechten kennen en zo nodig professioneel advies inwinnen om ervoor te zorgen dat hun IE goed wordt beschermd.

ARBEID EN WERKGELEGENHEID

Australië heeft een uitgebreid systeem van arbeidsrecht, dat wordt gehandhaafd door de Fair Work Ombudsman.

In Australië worden arbeid en werkgelegenheid geregeld door een combinatie van federale en deelstaatwetten, die over het algemeen bedoeld zijn om de rechten van werknemers te beschermen en ervoor te zorgen dat werkplekken veilig, eerlijk en rechtvaardig zijn.

Arbeidsovereenkomsten

In arbeidsovereenkomsten worden de arbeidsvoorwaarden vastgelegd, waaronder de aard van het werk, de werktijden, het loon, de voordelen en de opzegtermijnen. In Australië kunnen contracten schriftelijk of mondeling zijn, maar schriftelijke contracten komen vaker voor.

In Australië worden verschillende soorten arbeidsovereenkomsten gebruikt. Deze omvatten:

 • Vast arbeidscontract: dit is het meest voorkomende type arbeidscontract in Australië, waarbij een werknemer voor onbepaalde tijd wordt aangenomen.
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: dit is een overeenkomst waarbij een werknemer voor een bepaalde tijd wordt aangenomen, met een vaste einddatum.
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: dit is een overeenkomst waarbij een werknemer op afroep wordt aangenomen, zonder garantie op vast werk. Onregelmatige werknemers hebben geen toegang tot bepaalde rechten zoals betaald verlof en opzegging, maar ter compensatie ontvangen zij doorgaans een hoger uurloon.
 • Deeltijdse arbeidsovereenkomst: dit is een overeenkomst waarbij een werknemer minder dan voltijds werkt, meestal op regelmatige basis. Deeltijdwerknemers hebben pro rata recht op dezelfde rechten als voltijdwerknemers.
 • Overeenkomst met een onafhankelijke aannemer: dit is een contract waarbij een persoon wordt aangeworven om als zelfstandige aannemer werkzaamheden te verrichten voor een bedrijf. Onafhankelijke contractanten zijn verantwoordelijk voor hun belasting en pensioen en hebben geen recht op bepaalde rechten zoals betaald verlof.

Arbeidsvergoeding, rechten en voordelen in Australië omvatten:

 • Minimumloon: De Fair Work Commission stelt een nationaal minimumloon vast voor alle werknemers in Australië. Het minimumloon wordt jaarlijks herzien en houdt rekening met factoren als inflatie en de stand van de economie.
 • Werktijden: volgens de Fair Work Act mag een werknemer in Australië maximaal 38 uur per week werken (7,6 uur per dag). Maar werkgevers kunnen werknemers vragen om redelijke extra uren te werken (overwerk), waarvoor extra betaald moet worden.
 • Gezondheid en veiligheid op het werk: werkgevers zijn verplicht hun werknemers een veilige en gezonde werkplek te bieden. Dit omvat zaken als het verstrekken van opleiding en uitrusting, het uitvoeren van risicobeoordelingen en het rapporteren van incidenten en gevaren.
 • Discriminatie: het is in Australië illegaal om iemand te discrimineren op basis van ras, geslacht, leeftijd of andere persoonlijke kenmerken. Werkgevers zijn verplicht om discriminatie op de werkplek te voorkomen.
 • Betaald verlof: voltijdse en deeltijdse werknemers hebben recht op een betaald verlof van ten minste vier weken per jaar, terwijl tijdelijke werknemers een toeslag op hun uurloon krijgen ter compensatie van het ontbreken van recht op betaald verlof.
 • Betaald zorgverlof: werknemers hebben recht op betaald zorgverlof om een familielid of gezinslid te verzorgen dat aan een levensbedreigende ziekte of verwonding lijdt of is overleden.
 • Betaald ouderschapsverlof: in aanmerking komende werknemers hebben recht op betaald ouderschapsverlof gedurende maximaal 18 weken, tegen het nationale minimumloon.
 • Ziekteverlof: voltijdse werknemers hebben recht op betaald ziekteverlof. Australische werknemers kunnen ook betaald verlof opnemen om een direct familielid te ondersteunen dat ziek is of in een noodsituatie verkeert.
 • Pensioen: werkgevers zijn verplicht om minimaal 10% van het loon van een werknemer in gewone tijd bij te dragen aan een pensioenfonds.
 • Werknemerscompensatie: werkgevers zijn verplicht een werknemerscompensatieverzekering af te sluiten om werknemers te dekken bij een werkgerelateerd letsel of ziekte.
 • Beëindiging en ontslag: ontslag moet gebaseerd zijn op een eerlijk oordeel, dus het is verboden op gronden als ras, geslacht, leeftijd, of als de werknemer afwezig is wegens ziekte of minder dan drie maanden in een periode van 12 maanden. Werknemers die menen dat zij onterecht zijn ontslagen, kunnen een klacht indienen bij de Fair Work Commission. De Commissie kan herplaatsing of schadevergoeding gelasten als zij van mening is dat het ontslag onredelijk was.

Aanvullende voordelen waarover tussen werkgevers en werknemers kan worden onderhandeld, zijn bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering, extra verlofrechten en flexibele werkregelingen die verder gaan dan wat wettelijk verplicht is.

Wilt u de Australische markt betreden?

Uw Damalion experts kunnen u helpen. Wij beschikken over de expertise om cliënten te begeleiden bij het opzetten van een bedrijf, het openen van een bankrekening en het investeren in Australië. Wij bieden ook zakelijke oplossingen, waaronder compliance, entiteitsbeheer, boekhouding, belastingen, salarisondersteuning en nog veel meer in het hele land.

Neem nu contact met ons op om uw bedrijf in Australië te registreren.

11 + 2 =

Wil je meer weten over Damalion Australia Desk?

Damalion biedt u advies op maat door direct operationele experts op de gebieden die een uitdaging vormen voor uw bedrijf.

Wij raden u aan zo goed mogelijk informatie te geven, zodat wij uw aanvraag kunnen kwalificeren en binnen de volgende 8 uur contact met u kunnen opnemen.