Velg en side

Damalion Australia skrivebord

Gjør forretninger i Australia

Australia er rangert som en av de rikeste i verden, og tilbyr et stabilt, enkelt miljø med lav risiko for å investere og drive forretninger.

Australia er en utviklet økonomi som gir en rekke investeringsmuligheter på tvers av ulike bransjer. I tillegg til å være strategisk plassert i Asia-Stillehavsregionen, som er et voksende og dynamisk marked, har landet en blomstrende økonomi med en overflod av naturressurser.

Australia er rangert som et av de enkleste stedene i verden for å starte en bedrift. Det har også en av de sterkeste og mest konkurransedyktige økonomiene i verden og er det dominerende finanssenteret i Asia-Stillehavsregionen.

Få hindringer for å komme inn, et utvalg av juridiske og bedriftsmessige rammer og en utmerket forretningskultur gjør dette landet attraktivt for bedrifter som ønsker å utvide. Regionen har også oppnådd en “Trippel A” kredittvurdering fra topp kredittbyråer, noe som posisjonerer den som en lavrisikoøkonomi.

Generelt tilbyr Australia et gunstig forretningsmiljø for utenlandske investorer, med en rekke fordeler som gjør det til et attraktivt sted for å gjøre forretninger og investere.

Fordeler med å gjøre forretninger i Australia

Australia er en utviklet og stabil økonomi som tilbyr en rekke fordeler for bedrifter som ønsker å etablere eller utvide sin virksomhet. Her er noen av de viktigste fordelene ved å gjøre forretninger i Australia:

  • Australia har en sterk og stabil økonomi med høyt BNP per innbygger, lav inflasjon og lav arbeidsledighet. Landet er også rangert høyt for at det er enkelt å gjøre forretninger av Verdensbanken.
  • Australia har en høyt kvalifisert og utdannet arbeidsstyrke, med sterkt fokus på innovasjon og teknologi. Landet har også høy levestandard, noe som gjør det til et attraktivt reisemål for fagarbeidere.
  • Australia har en moderne og effektiv infrastruktur, med godt utbygde transport-, telekommunikasjons- og energinettverk. Dette gjør det enkelt for bedrifter å få kontakt med kunder og leverandører over hele landet og utover.
  • Den australske regjeringen har implementert en rekke retningslinjer for å støtte forretningsvekst og innovasjon, inkludert skatteinsentiver, tilskudd og finansieringsprogrammer. Regjeringen tilbyr også bistand til bedrifter som ønsker å ekspandere til internasjonale markeder.
  • Australias økonomi er stabil, med en sterk rettsstat, transparente regelverk og et lavt nivå av korrupsjon. Landet har et veletablert finanssystem og er hjemsted for noen av verdens største banker og finansinstitusjoner.
  • Australias økonomi er diversifisert over en rekke bransjer. Dette gir investorer en rekke muligheter til å investere i ulike sektorer.
  • Australia har et stabilt politisk miljø, med et robust demokrati og en tradisjon for fredelige maktoverføringer. Regjeringen tilbyr også bistand til bedrifter som ønsker å ekspandere til internasjonale markeder.
RETTSSYSTEM

Australia har et godt utviklet rettssystem som gir et stabilt og forutsigbart forretningsmiljø. Rettssystemet i Australia er basert på et felles lovsystem, som ligner på rettssystemene i Storbritannia og New Zealand, med High Court of Australia som den ultimate appelldomstolen.

Noen nøkkeltrekk ved det australske rettssystemet inkluderer den australske grunnloven som angir rammene for den føderale regjeringen og maktene den har, føderale og statlige lover, rettssystemet, fellesloven og maktdeling.

I tillegg gir det australske rettssystemet sterk beskyttelse for åndsverk, inkludert varemerker, patenter og opphavsrettigheter.

Utenlandsk investering

Som et populært reisemål for utenlandske investeringer, med en rekke muligheter på tvers av en rekke bransjer, er Australia generelt velkommen til utenlandske direkte investeringer (FDI) og har et veletablert rammeverk for utenlandske investeringer. Den australske regjeringen fremmer aktivt utenlandske investeringer og tilbyr en rekke insentiver for å tiltrekke seg investorer.

Utenlandske investeringer er regulert av Foreign Investment Review Board (FIRB), som vurderer foreslåtte investeringer mot en rekke kriterier for å sikre at de er i nasjonal interesse. FIRB-godkjenning kreves for visse typer investeringer, for eksempel investeringer i sensitive bransjer eller de over en viss verditerskel.

Utenlandske investeringer oppmuntres sterkt, men autorisasjon er pålagt for spesifikke typer investeringer, avhengig av blant annet typen investor, type investering fra andre utenlandske investorer, industrisektor, verdien av den foreslåtte investeringen, forslagets art, og ytterligere National Security Review.

Juridiske former i Australia

I Australia er det flere forskjellige forretningsstrukturer som gründere kan velge mellom avhengig av deres behov, mål og preferanser. De vanligste forretningsstrukturene i Australia er:

Eneforhandler

Dette er en australsk virksomhet som eies og drives av en enkelt person.

Egenskaper

 • Det er den enkleste og vanligste typen forretningsstruktur i Australia.
 • Det er eieren som er ansvarlig for alle aspekter av virksomheten, inkludert gjeld og juridiske spørsmål
 • Eieren rapporterer forretningsinntekter og -utgifter på selvangivelsen
 • Det er enkelt å sette opp og betjene.

Samarbeid

Et partnerskap er en virksomhet som eies og drives av to eller flere personer som deler fortjeneste og tap.

Egenskaper

 • Partnerskap kan enten være generelle eller begrensede.
 • Hver partner er personlig ansvarlig for gjeld og juridiske spørsmål i virksomheten
 • Partnere rapporterer sin andel av partnerskapsinntekten på selvangivelsen
 • Partnerskapet bør skissere rollene, ansvaret og beslutningsprosessen til hver partner.

Selskap

Dette er en separat juridisk enhet fra sine eiere (aksjonærer). Selskaper kan enten være proprietære selskaper (Pty Ltd) eller offentlige selskaper (Ltd).

Egenskaper

 • Det er en separat juridisk enhet fra eierne (aksjonærene)
 • Aksjonærene har begrenset ansvar, så deres eiendeler er beskyttet i tilfelle juridiske spørsmål.
 • Det må være registrert hos Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
 • Styremedlemmer styrer den daglige driften av selskapet og er ansvarlig for å overholde juridiske forpliktelser

Tillit

Dette refererer til en juridisk ordning der en person (forvalter) innehar og fører tilsyn med eiendeler til fordel for andre (begunstigede).

Egenskaper

 • Det finnes mange typer truster, inkludert familietruster og skjønnsmessige truster
 • Mottakerne mottar inntekter og/eller kapitalutdelinger fra trusten
 • Forvalter er ansvarlig for å overholde juridiske forpliktelser og forvalte trustens eiendeler.

Kooperativ

Et samvirkeforetak er en virksomhet som eies og drives av medlemmene, som deler overskudd og har lik stemmerett.

Egenskaper

 • Samvirkeforetak kan registreres som et selskap, et samvirkeforetak eller et uorganisert organ
 • Medlemmene mottar utbytte basert på deres engasjement i virksomheten
 • Medlemmene har medbestemmelse i ledelsen av samvirkelaget gjennom stemmerett.

Avdelingskontor

Dette er en type forretningsstruktur der et utenlandsk selskap oppretter en egen juridisk enhet i et fremmed land for å drive virksomhet.

Egenskaper

 • Et avdelingskontor er ikke en separat juridisk enhet fra morselskapet.
 • Den må være registrert hos Australian Securities and Investments Commission (ASIC) og må overholde Australian Corporations Act.
 • Det må bruke samme navn som morselskapet, med tillegg av “Australia” på slutten.
 • Den må ha minst én direktør som er bosatt i Australia.
 • Rapportering: Avdelingskontoret er pålagt å sende inn økonomiske rapporter til ASIC og ATO på årlig basis.

Når du velger en forretningsstruktur i Australia, er det viktig å vurdere faktorer som skatt, ansvar, kontroll og løpende kostnader. Så det anbefales å søke profesjonell rådgivning for å finne den best egnede forretningsstrukturen for dine spesifikke behov. For å etablere din bedrift i Australia, kontakt din Damalion-ekspert nå.

BANK

Australia har et sofistikert og velutviklet banksystem som består av en blanding av innenlandske banker, internasjonale banker, kredittforeninger og byggeforeninger. Og er regulert av Australian Prudential Regulation Authority (APRA) og Reserve Bank of Australia (RBA).

Noen nøkkelfunksjoner ved bankvirksomhet i Australia inkluderer:

Store banker

Australias banksystem er dominert av fire store banker som står for en betydelig del av banknæringens eiendeler, innskudd og fortjeneste. Og mens de fire store bankene dominerer bransjen, er det mange mindre banker, kredittforeninger og byggeforeninger som gir forbrukerne konkurranse og valgmuligheter.

Bankprodukter og -tjenester i Australia

Australske banker tilbyr et bredt spekter av bankprodukter og -tjenester, inkludert sparekontoer, termininnskudd, kredittkort, personlige lån, boliglån og bedriftslån. Bankene tilbyr også en rekke digitale bankalternativer, inkludert nettbank, mobilbank og digitale lommebøker.

Regulering og forbrukerbeskyttelse

Det australske banksystemet er utsatt for et stort regelverk som er bygget for å garantere sikkerhet og stabilitet. Banker er pålagt å overholde en rekke lover om forbrukerbeskyttelse, inkludert den australske forbrukerloven og Banking Code of Practice.

Åpne en bankkonto i Australia

Hvis du planlegger å flytte til Australia enten for livsstilen eller for bedriften, er en av de første tingene du trenger en bankkonto for å få orden på økonomien din.

Ved åpning av konto er de viktigste kravene gyldige dokumenter, og når det kommer til dokumentasjon for en bankkonto bruker australske banker et poengsystem. Det er en tildelt liste over dokumenter, og hver er tildelt et bestemt antall poeng. For å åpne en australsk bankkonto, må søkeren fremvise flere dokumenter som utgjør 100 poeng. Dette er det australske regjeringsadopterte identifikasjonssystemet, bygget for å bekjempe svindel.

I mange tilfeller trenger søkere bare å oppgi ett primært fotografisk ID-dokument (dette kan erstattes med én form for primært ikke-fotografisk ID-dokument) pluss ett sekundært ID-dokument som en nylig bruksregning, papirførerkort eller en melding fra det australske skattekontoret.

Når poengsystemet er oppfylt, vil resten av prosessen være veldig grei.

I tillegg kan søkere begynne prosessen med å åpne en australsk bankkonto på nettet, selv om det avhenger av banken.

For å spare deg selv for et par stress, bare kontakt Damalion-ekspertene dine nå og la oss hjelpe.

INNVANDRING

Livet i Australia er unikt. Australia er et bemerkelsesverdig land med en mangfoldig kultur, avslappet livsstil og naturlige underverker.

Hvis du planlegger å flytte til Australia, er det spesifikke skritt du må ta. Du må få bosted og immigrere til Australia formelt.

Type australsk residens

Det er flere måter å få australsk opphold, inkludert:

 • Kompetansemigrering: Dette krever at en person oppfyller visse kvalifikasjonskriterier, inkludert alder, arbeidserfaring og utdanningskvalifikasjoner. Søkere må også oppfylle poengterskelen i dyktige migrasjonspoengprøven.
 • Familiemigrasjon: dette er for personer som har en partner, ektefelle eller et familiemedlem som er australsk statsborger eller fast bosatt. Dette inkluderer partnere, barn, foreldre og noen andre slektninger.
 • Bedriftsmigrering: dette er et alternativ for enkeltpersoner som ønsker å etablere eller investere i en bedrift i Australia. Dette inkluderer Business Innovation and Investment-programmet, som gir alternativer for gründere, investorer og bedriftseiere.
 • Humanitære programmer og flyktningprogrammer: disse er for mennesker som flykter fra forfølgelse eller konflikt i hjemlandene.

Andre spesialprogrammer inkluderer Global Talent Visa Program, som gir en strømlinjeformet vei for høyt kvalifiserte personer i visse bransjer for å få australsk opphold.

Australsk permanent opphold

Australsk permanent opphold er godkjent for visse visuminnehavere i Australia. Australia tilbyr noen få immigrasjonsprogrammer som forretningsstrøm, familiestrøm, spesiell kvalifiseringsstrøm, arbeidsstrøm og permanente visum for barnestrøm.

For utlendinger som ønsker å få et australsk opphold, anbefales det å søke profesjonell råd og veiledning for å hjelpe deg i søknadsprosessen. Kontakt dine Damalion-eksperter nå og la oss hjelpe.

SKATTESTYM

Det australske skattesystemet er relativt enkelt og forretningsvennlig, med et enkelt nasjonalt skattebyrå, Australian Taxation Office (ATO), som administrerer alle føderale skatter.

Skattemessig bosted

Den føderale regjeringen i Australia har jurisdiksjon til å skattlegge innbyggere på deres verdensomspennende inntekt og ikke-innbyggere på kun australske inntekter.

Australsk lovgivning omfatter visse regler om bosted for å spesifisere om en person eller et selskap er bosatt for skatteformål og for å beskatte deretter.

Hovedtyper av skatter i Australia:

Inntektsskatt

Inntektsskatt er en skatt på inntekten til enkeltpersoner, bedrifter og andre enheter. Inntektsskatt er den viktigste formen for beskatning i Australia og samles inn av den føderale regjeringen gjennom ATO. Skattesatsen er progressiv, noe som betyr at personer med høyere inntekt betaler en høyere skattesats.

Bedriftsskatter

Selskapsskatt betales av selskaper og virksomheter på deres nettoresultat, men selskapets underskudd fremføres til neste regnskapsår. Australsk selskapsskatt pålegges med en fast sats på 30 % (25 % for små bedrifter). Selskapsskatt betales på selskapets overskudd til selskapssatsen og er vanligvis tilgjengelig for distribusjon, i tillegg til eventuelle bevarte inntekter den kan ha fremført.

Vare- og tjenesteavgift (GST)

Dette er en skatt på levering av de fleste varer og tjenester i Australia. Gjeldende GST-sats i Australia er 10 %. Bedrifter som er registrert for GST må kreve inn skatten på vegne av myndighetene og sende den til ATO.

Kapitalgevinstskatt (CGT)

CGT er en skatt på fortjeneste fra salg av en eiendel, for eksempel eiendom eller aksjer. Skatten betales kun på gevinsten, ikke hele salgssummen. Det er flere unntak og innrømmelser tilgjengelig for å redusere mengden CGT som skal betales.

Skatt på frynsegoder (FBT)

FBT er en skatt på ikke-kontante fordeler gitt til ansatte, for eksempel firmabiler, helseforsikring og underholdning. Arbeidsgivere er ansvarlige for å betale FBT på vegne av sine ansatte.

Overannuering

Superannuation er en type skatt på inntekt som betales inn på en pensjonssparekonto. Arbeidsgivere er pålagt å bidra med en prosentandel av arbeidstakerens inntekt til en etterlønnskonto.

Avgiftsavgift

En særavgift er en avgift på visse varer, som drivstoff, alkohol og tobakk. Avgiften er inkludert i prisen på varene og betales av produsenten eller importøren av varene.

Eiendomsskatt

Det er flere eiendomsskatter i Australia, inkludert stempelavgift på kjøp av eiendom, landskatt på investeringseiendommer og rådssatser på alle eiendommer.

Skatteavtaler

Australia har signert skatteavtaler med flere land, inkludert Argentina, Indonesia, Filippinene, Aruba, Irland, Polen, Østerrike, Isle of Man, Romania, Belgia, Israel, Russland, De britiske jomfruøyene, Italia, Samoa, Canada, Japan, Singapore, Chile, Jersey, Slovakia, Kina, Kiribati, Sør-Afrika, Cookøyene, Korea, Spania, Tsjekkia, Malaysia, Sri Lanka, Danmark, Malta, Sverige, Fiji, Marshalløyene, Sveits, Finland, Mauritius Taiwan, Frankrike, Mexico, Thailand, Tyskland, Nederland, Tyrkia, Guernsey, New Zealand, Storbritannia, Ungarn, Norge, USA, India, Papua Ny-Guinea og Vietnam

Disse avtalene er utformet for å forhindre dobbeltbeskatning, fremme internasjonal handel og investeringer, og gi større sikkerhet for skattebetalerne.

Noen nøkkeltrekk ved disse skatteavtalene i Australia inkluderer unngåelse av dobbeltbeskatning, utveksling av informasjon og tiltak mot unngåelse.

Merk at skattesystemet i Australia er komplekst, så det er viktig å søke profesjonell rådgivning for å sikre overholdelse av alle skatteforpliktelser.

ÅNDSVERK

Intellektuell eiendom (IP) refererer til sinnets kreasjoner og kan være alt fra et navn, kreasjon eller idé. I Australia er IP beskyttet av en rekke lover og forskrifter, og den strekker seg til en lang rekke områder, inkludert varemerker, patenter, opphavsrettsdesign og planteforedlerrettigheter.

I Australia er flere typer immaterielle rettigheter anerkjent og beskyttet under loven. Her er hovedtypene:

Patenter

 • Patenter gis for å beskytte oppfinnelser, for eksempel nye produkter eller prosesser.
 • For å få patent i Australia, må en oppfinnelse være ny, innebære et oppfinnsomt trinn og være i stand til industriell anvendelse.
 • Et patent gir eieren enerett til å lage, bruke og selge oppfinnelsen i en bestemt periode. Lengden på beskyttelsen vil avhenge av typen patent.

Varemerker

 • Varemerker brukes for å skille varene eller tjenestene til en næringsdrivende fra de til en annen.
 • Et varemerke kan være et ord, en setning, en logo eller en kombinasjon av disse.
 • I Australia kan varemerker registreres hos IP Australia, det offentlige byrået som er ansvarlig for å administrere IP-rettigheter.
 • Et varemerke gir eieren enerett til å bruke merket om varene eller tjenestene det er registrert for.
 • Et varemerke er registrert hos IP Australia i 10 år og kan fornyes på ubestemt tid.

opphavsrett

 • Opphavsrett beskytter originale kreative verk, som litteratur, musikk, kunst og dataprogrammer.
 • Opphavsrettsbeskyttelse oppstår automatisk når verket lages og gir eieren eksklusive rettigheter til å reprodusere, publisere og formidle verket til allmennheten.
 • Begrepet opphavsrettslig beskyttelse varierer avhengig av type arbeid.

Design

 • Design beskytter utseendet til et produkt, for eksempel dets form, mønster eller konfigurasjon.
 • For å bli registrert som et design i Australia, må et design være nytt og særegent.
 • En designregistrering gir eieren enerett til å bruke, lisensiere eller selge designet for en bestemt tidsperiode.
 • Et registrert design gir eieren eksklusive rettigheter til å bruke, lisensiere eller selge designet i en periode på 5 år, som kan fornyes i opptil 15 år totalt.

Planteforedlerrettigheter

 • Plant Breeder’s Rights (PBR) beskytter nye plantesorter som er distinkte, ensartede og stabile.
 • Planteforedlerrettigheter i Australia er beskyttet under Plant Breeder’s Rights Act 1994.
 • PBR gir eieren eksklusive rettigheter til å produsere, selge og lisensiere sorten i en periode på 20 år for de fleste plantearter, eller 25 år for vinstokker og trær.

Forretningshemmeligheter

 • Forretningshemmeligheter refererer til konfidensiell forretningsinformasjon, som kundelister og prisstrategier, som gir en bedrift et konkurransefortrinn.
 • Forretningshemmeligheter i Australia er beskyttet under felles lov og kontraktslovgivning, i stedet for gjennom registrering.

Det immaterielle eiendomssystemet i Australia gir et rammeverk for å beskytte et bredt spekter av kreative og innovative verk. Så det er viktig for enkeltpersoner og bedrifter å forstå deres IP-rettigheter og søke profesjonelle råd om nødvendig for å sikre at deres IP er riktig beskyttet.

ARBEID OG SYSSELSE

Australia har et omfattende system for arbeidsrett, som håndheves av Fair Work Ombudsman.

I Australia er arbeidskraft og sysselsetting regulert av en kombinasjon av føderale og statlige lover, som generelt er utformet for å beskytte rettighetene til ansatte og sikre at arbeidsplassene er trygge, rettferdige og rettferdige.

Arbeidskontrakter

Ansettelseskontrakter angir ansettelsesvilkårene, inkludert arbeidets art, arbeidstimer, lønn og ytelser, og oppsigelsesfrister. I Australia kan kontrakter være skriftlige eller muntlige, men skriftlige kontrakter er mer vanlig.

I Australia er det flere typer arbeidskontrakter som er vanlig å bruke. Disse inkluderer:

 • Fast ansettelseskontrakt: dette er den vanligste typen arbeidskontrakt i Australia, hvor en ansatt ansettes for en pågående, ubestemt periode.
 • Tidsbestemt ansettelseskontrakt: dette er en kontrakt hvor en ansatt ansettes for en bestemt tidsperiode, med en fast sluttdato.
 • Tilfeldig ansettelseskontrakt: dette er en kontrakt hvor en ansatt ansettes etter behov, uten noen garanti for pågående arbeid. Tilfeldige ansatte har ikke tilgang til visse rettigheter som betalt permisjon og oppsigelse, men de får vanligvis en høyere timelønn for å kompensere.
 • Deltidsansettelseskontrakt: dette er en kontrakt der en ansatt jobber mindre enn fulltidstimer, vanligvis på regelmessig basis. Deltidsansatte har rett til samme rettigheter som heltidsansatte på forholdsmessig basis.
 • Uavhengig entreprenøravtale: dette er en kontrakt der en person er engasjert for å utføre arbeid for en virksomhet som selvstendig næringsdrivende. Uavhengige kontraktører er ansvarlige for skatt og etterlønn og har ikke rett til visse rettigheter som betalt permisjon.

Arbeidskompensasjon, rettigheter og fordeler i Australia inkluderer:

 • Minimumslønn: Fair Work Commission fastsetter en nasjonal minstelønn for alle ansatte i Australia. Minstelønnen gjennomgås årlig og tar hensyn til faktorer som inflasjon og tilstanden i økonomien.
 • Arbeidstid: Fair Work Act sier at en ansatts maksimale arbeidsuke er 38 timer (7,6 timer per dag) i Australia. Men arbeidsgivere kan be ansatte om å jobbe rimelig ekstra timer (overtid) som er gjenstand for ekstra betaling.
 • Helse og sikkerhet på arbeidsplassen: Arbeidsgivere har plikt til å sørge for en trygg og sunn arbeidsplass for sine ansatte. Dette inkluderer ting som å gi opplæring og utstyr, gjennomføre risikovurderinger og rapportere hendelser og farer.
 • Diskriminering: det er ulovlig i Australia å diskriminere noen på grunnlag av deres rase, kjønn, alder eller andre personlige egenskaper. Arbeidsgivere har plikt til å hindre diskriminering på arbeidsplassen.
 • Betalt årlig permisjon: Heltids- og deltidsansatte har rett til årlig betalt ferie på minst fire uker per år, mens tilfeldige ansatte får en belastning på timelønnen sin for å kompensere for manglende lønnet permisjon.
 • Betalt medmenneskelig permisjon: ansatte har rett til lønnet medmenneskelig permisjon for å ta seg av et familiemedlem eller et husstandsmedlem som lider av en livstruende sykdom eller skade, eller som har gått bort.
 • Betalt foreldrepermisjon: kvalifiserte ansatte har rett til betalt foreldrepermisjon i inntil 18 uker, til nasjonal minstelønn.
 • Sykefravær: Heltidsansatte har rett til lønnet sykefravær. Australske ansatte kan også ta betalt permisjon for å støtte et nærmeste familiemedlem som er syk eller står overfor en nødssituasjon.
 • Etterlønn: Arbeidsgivere er pålagt å bidra med minimum 10 % av en ansatts ordinære tidsinntekt til et avlønningsfond.
 • Arbeiderkompensasjon: Arbeidsgivere er pålagt å gi arbeidsskadeforsikring for å dekke ansatte i tilfelle arbeidsrelatert skade eller sykdom.
 • Oppsigelse og sluttvederlag: Ansettelsesavslutning må være basert på rettferdig dømmekraft, så det er forbudt på grunn av rase, kjønn, alder, eller hvis den ansatte er fraværende på grunn av sykdom eller mindre enn tre måneder i løpet av en 12-måneders periode. Ansatte som mener de har blitt urettmessig oppsagt, kan sende inn en klage til Fair Work Commission. Kommisjonen kan pålegge gjeninnsetting eller erstatning dersom den finner at oppsigelsen var usaklig.

Ytterligere fordeler som kan forhandles mellom arbeidsgivere og ansatte kan inkludere ting som helseforsikring, ekstra permisjonsrettigheter og fleksible arbeidsordninger utover det som er lovpålagt.

Ønsker du å komme inn på det australske markedet?

Dine Damalion-eksperter kan hjelpe. Vi har ekspertisen som gjør at vi kan veilede kunder i å bygge et selskap, åpne en bankkonto og investere i Australia. Vi tilbyr også forretningsløsninger, inkludert overholdelse, enhetsstyring, regnskap, beskatning, lønnsstøtte og mange flere over hele landet.

Kontakt oss nå for å registrere din bedrift i Australia.

8 + 3 =

Vil du vite mer om Damalion Australia Desk?

Damalion tilbyr deg skreddersydde råd fra direkte operative eksperter på feltene som utfordrer virksomheten din.

Vi anbefaler deg å gi informasjon på sitt beste, slik at vi kan kvalifisere kravet ditt og gå tilbake til deg i løpet av de neste åtte timene.