Velg en side

Damalion Qatar skrivebord

Gjør forretninger i Qatar

Qatar er et lite, men likevel velstående land som ligger i Midtøsten. Landet har en blomstrende økonomi, rik kulturarv og luksuriøs livsstil.

Qatar er kjent for sin politiske stabilitet, med en sterk og stabil regjering. Landet er medlem av flere internasjonale organisasjoner, inkludert FN og Verdens handelsorganisasjon, som sørger for at det følger internasjonale standarder.

Å gjøre forretninger i Qatar kan være en lukrativ mulighet for utenlandske selskaper. Landet har blitt rangert som et av de rikeste landene i verden, takket være sine rike naturressurser, inkludert olje og gass. Det gir også en rekke fordeler for bedrifter som ønsker å etablere seg i regionen.

Oppsummert tilbyr Qatar en rekke fordeler for bedrifter som ønsker å etablere seg i regionen, inkludert dens strategiske beliggenhet, forretningsvennlige miljø, politisk stabilitet og høy livskvalitet.

Fordeler med å gjøre forretninger i Qatar

 • Qatar tilbyr et forretningsvennlig miljø med lav skattesats og strømlinjeformede forretningsregler. Regjeringen har også iverksatt flere initiativ for å stimulere til utenlandske investeringer, blant annet innføring av en ny investeringslov.
 • Qatar har en av de raskest voksende økonomiene i verden. Landet er også kjent for sin høye livskvalitet, med utmerket helsevesen, utdanning og infrastruktur.
 • Qatar har et flerkulturelt samfunn og en mangfoldig befolkning. Dette mangfoldet har bidratt til å skape et levende og dynamisk forretningsmiljø som tar imot og omfavner mennesker med ulik bakgrunn.
 • Qatar er strategisk plassert mellom Asia, Europa og Afrika, noe som gjør det til et ideelt sted for bedrifter som ønsker å utvide sin virksomhet i regionen. Landets beliggenhet gjør det også til en inngangsport til Gulf Cooperation Council (GCC) og det bredere Midtøsten.
 • Qatar har investert tungt i infrastruktur og fasiliteter for å støtte sin voksende økonomi. Landet har transport-, telekommunikasjons- og helsesystemer i verdensklasse, samt moderne og velutstyrte industri- og næringsparker.
 • Qatar har en høyt kvalifisert og utdannet arbeidsstyrke, med fokus på å utvikle lokale talenter for å støtte landets økonomiske vekst. Landet tiltrekker seg også dyktige utenlandsarbeidere fra hele verden.
 • Qatar er et stabilt og fredelig land, med et gunstig forretningsklima og lav kriminalitet. Regjeringen er forpliktet til å støtte økonomisk vekst og tiltrekke utenlandske investeringer til landet.
RETTSSYSTEM

Qatars rettssystem er basert på en kombinasjon av islamsk lov, egyptisk sivil lov og fransk sivil lov.

Landets rettssystem overvåkes av Justisdepartementet, som er ansvarlig for å utforme lover og forskrifter, administrere rettferdighet og sikre at rettssystemet fungerer etter islamske prinsipper.

Islamsk lov er den primære kilden til lovgivning i Qatar og brukes til å tolke sivile lover og forskrifter.

Qatar har også et dobbelt domstolssystem som består av sivile domstoler og shariadomstoler.

Sivile domstoler behandler sivile og kommersielle tvister, mens sharia-domstoler behandler saker knyttet til familierett og personlig status.

Utenlandske investeringer i Qatar

Qatar er åpen for utenlandske investeringer og har iverksatt flere initiativer for å tiltrekke utenlandske virksomheter til landet. Regjeringen har etablert flere frisoner og investeringsinsentiver og har strømlinjeformet forretningsreguleringer for å gjøre det lettere for utenlandske investorer å etablere seg i landet.

Utenlandske investorer kan investere i et bredt spekter av sektorer i Qatar, inkludert energi, eiendom og finans.

Og under Qatars utenlandske investeringslov kan utenlandske investorer investere i de fleste nasjonaløkonomiske sektorer hvis de har en Qatar-partner som eier minimum 51 % av kapitalen i joint venture-bilen og selskapet er etablert i samsvar med bestemmelsene i loven. av kommersielle selskaper.

Utenlandske investorer kan også etablere seg i en av landets frie soner, for eksempel Qatar Financial Center (QFC) eller Qatar Science & Technology Park (QSTP). Disse frisonene tilbyr en rekke insentiver og fordeler til utenlandske investorer.

Enhetsvalg i Qatar

Utenlandske investorer som ønsker å gjøre forretninger i Qatar har flere alternativer for forretningsstruktur for å etablere forretningsvirksomhet i landet.

De mest populære forretningsstrukturene i Qatar er:

Qatar Limited Liability Company (LLC)

En LLC er en egen juridisk enhet og tilbyr begrenset ansvarsbeskyttelse til sine eiere i Qatar.

Egenskaper

 • En LLC krever minimum to aksjonærer
 • Den kan ha opptil 50 aksjonærer.
 • Utenlandske investorer kan eie opptil 49 % av en LLC, mens de resterende 51 % eies av Qatar-borgere eller Qatari-eide selskaper.
 • En LLC er en egen juridisk enhet, så den kan inngå kontrakter, saksøke eller bli saksøkt, og eie eiendom i sitt navn.

Joint Venture i Qatar

Et joint venture er en egen juridisk enhet og tilbyr begrenset ansvarsbeskyttelse til sine eiere.

Egenskaper

 • Qatar-partneren må eie minst 51 % av joint venture-selskapet, mens den utenlandske investoren kan eie opptil 49 %.
 • Et fellesforetak skal være registrert i Nærings- og handelsdepartementet
 • Det må også ha en joint venture-avtale som skisserer vilkårene for partnerskapet.

Free Zone Company i Qatar

Utenlandske investorer kan også etablere et frisoneselskap i en av landets frisoner. Et frisoneselskap er en egen juridisk enhet og tilbyr 100 % utenlandsk eierskap, skattefritak og strømlinjeformede reguleringer.

Egenskaper

 • Det er en egen juridisk enhet som tilbyr 100 % utenlandsk eierskap.
 • Frisoneselskaper er lokalisert i utpekte frisoner, for eksempel Qatar Financial Center (QFC) eller Qatar Science & Technology Park (QSTP).
 • Frisoneselskaper tilbyr skattefritak, strømlinjeformede reguleringer og andre insentiver til utenlandske investorer.

Avdelingskontor i Qatar

Et avdelingskontor er ikke en egen juridisk enhet og er fullt eid av et utenlandsk selskap.

Egenskaper

 • Et avdelingskontor må utnevne en Qatar-agent til å fungere som en forbindelse med lokale myndigheter og for å overholde lokale forskrifter.
 • Et avdelingskontor kan delta i forretningsaktiviteter i Qatar, men er begrenset til aktivitetene spesifisert i dets kommersielle registrering.
 • Det blir ikke sett på som et fast driftssted av Qatar-regjeringen
 • Det må godkjennes av økonomi- og handelsdepartementet

Når du velger en forretningsstruktur i Qatar, er det også viktig å søke juridisk og forretningsmessig råd fra eksperter for å sikre overholdelse av lokale forskrifter og minimere potensielle risikoer. Kontakt dine Damalion-eksperter nå og la oss hjelpe.

BANK

Qatar har et velutviklet banksystem som er regulert av Qatar Central Bank (QCB), som er ansvarlig for å opprettholde monetær stabilitet og føre tilsyn med banksektoren i landet. QCB er også ansvarlig for å fastsette pengepolitikk, utstede valuta og regulere finansinstitusjoner i Qatar.

Viktige funksjoner ved bankvirksomhet i Qatar inkluderer:

Banktjenester

Qatars banker tilbyr et komplett spekter av banktjenester, inkludert sparing og brukskontoer, lån, kredittkort, valuta og investeringsprodukter. Mange banker tilbyr også nett- og mobilbanktjenester for ekstra bekvemmelighet.

Islamsk bankvirksomhet

Islamsk bank er en populær bankform i Qatar, med flere islamske banker som opererer i landet. Islamske banker opererer etter islamsk lov, som forbyr betaling eller mottak av renter (riba) og finansiering av virksomheter som anses å være haram (forbudt).

Banker i Qatar

Banksektoren i Qatar er dominert av lokale banker, men det er også flere internasjonale banker som opererer i landet, som tilbyr en rekke tjenester til både privatpersoner og bedrifter.

Qatars banker har sterke kredittvurderinger, med mange banker som mottar rating på A eller høyere fra internasjonale kredittvurderingsbyråer.

Qatars banker tilbyr også en rekke utenlandsk valutatjenester, inkludert utenlandsk valutakontoer og valutatjenester.

Finanssenter

Qatar Financial Center (QFC) er et finanssenter i Doha som tilbyr en rekke finansielle tjenester, inkludert bank, kapitalforvaltning og forsikring. QFC er regulert av QFC Authority, som er ansvarlig for å føre tilsyn med utviklingen og reguleringen av QFC.

Åpne en bankkonto i Qatar

For å åpne en bankkonto i Qatar, enten personlig eller for et selskap etablert i Qatar, må søkere ha oppholdstillatelse. Søkere må også gi noen ekstra dokumenter, inkludert en fotokopi av passet, oppholdsvisum, to fotografier og et brev fra arbeidsgiveren som angir hvor mye penger som vil bli overført til kontoen månedlig. Og når det gjelder nyetablerte selskaper i Qatar, vil et stiftelsessertifikat kreves for å åpne en bankkonto.

Når alle disse er tilgjengelige, vil åpningsprosessen for bankkontoen være enkel.

Samlet sett er banksystemet i Qatar godt regulert og stabilt, med en rekke tjenester tilgjengelig for både enkeltpersoner og bedrifter.

INNVANDRING

Høy levestandard, skattefri inntekt, kulturelt mangfold, trygghet og sikkerhet og vakre naturomgivelser. Dette er bare noen av de mange fordelene ved å flytte til Qatar.

Og hvis du planlegger å flytte til og bo i Qatar, må du ha en gjeldende oppholdstillatelse, som også vil gjøre deg i stand til å gjenkjenne deg selv lovlig.

Få Qatar Residency

Hvis du er interessert i å få opphold i Qatar, er det flere alternativer tilgjengelig avhengig av omstendighetene dine. Her er noen måter å få opphold i Qatar:

 • Employment Visa: dette er for personer som har et jobbtilbud fra et Qatar-selskap. Søkerens arbeidsgiver kan sponse hans/hennes opphold i Qatar gjennom et arbeidsvisum. Dette visumet er vanligvis gyldig for varigheten av arbeidskontrakten og kan fornyes etter behov.
 • Business Visa: dette er for investorer eller bedriftseiere. Dette visumet lar søkeren reise inn og oppholde seg i Qatar i en bestemt periode for å utføre forretningsaktiviteter.
 • Familievisum: denne typen visum er for personer som har familiemedlemmer som er innbyggere eller statsborgere i Qatar. Dette visumet lar individet bli med sine familiemedlemmer i Qatar og bli i en spesifisert periode.
 • Pensjonsvisum: dette er for personer som er over 60 år og har en bestemt minste månedlig inntekt. Dette visumet lar individet bo i Qatar og nyte fasilitetene som pensjonist.
 • Eiendomsvisum: dette er for personer som eier eiendom i Qatar. Dette visumet lar søkeren oppholde seg i Qatar i en bestemt periode og er vanligvis knyttet til eierskapet til en bestemt eiendom.

For å få opphold i Qatar, må du oppfylle visse krav og fremlegge dokumentasjon for å støtte søknaden din. Det anbefales at du søker hjelp fra en profesjonell for å hjelpe deg med å navigere i prosessen. Kontakt dine Damalion-eksperter nå, så hjelper vi deg.

SKATTESTYM

Qatar har et skattevennlig regime uten personlig inntektsskatt eller trygdeskatt.

Landet driver et territorielt beskatningssystem, som indikerer at en person er skattepliktig i Qatar hvis man har generert kildeinntekt fra Qatar, uavhengig av ens skattemessige bosted.

Her er en oversikt over skatteregimet i Qatar

Selskapsskatt

Qatar har en flat selskapsskatt på 10 % på overskudd opptjent av selskaper som opererer i landet. Denne skatten gjelder både for Qatar og utenlandske selskaper, selv om det er noen unntak og insentiver tilgjengelig for visse bransjer og aktiviteter.

Merverdiavgift (mva.)

Qatars standard mva.sats er 5 %. Det påløper merverdiavgift på de fleste varer og tjenester, inkludert import, men det er enkelte fritak og nulltaksposter, som helsetjenester og utdanning.

Forskuddstrekk

Qatar har ikke kildeskatt på utbytte eller rentebetalinger, selv om det har kildeskatt på visse typer royalties som betales til ikke-residenter.

Avgiftsavgift

Qatar har innført en særavgift på enkelte varer som anses som helse- eller miljøskadelige, for eksempel tobakk og energidrikker. Avgiftssatsene varierer avhengig av type produkt.

Qatar skatteavtaler

Qatar har signert flere skatteavtaler med andre land for å unngå dobbeltbeskatning og fremme grenseoverskridende investeringer.

Qatar har signert skatteavtaler med mer enn 80 land, inkludert Aserbajdsjan, Armenia, Barbados, Belgia, Hviterussland, Kina, Cuba, Kroatia, Kypros, Frankrike, Tyskland, Guernsey, Hong Kong, Indonesia, India, Italia, Japan, Jordan, Korea , Libanon, Makedonia, Mexico, Malaysia, Marokko, Nepal, Portugal, Pakistan, Russland, Romania, Senegal, San Marino, Seychellene, Sri Lanka, Singapore, Sør-Korea, Sveits, Syria, Tyrkia, Tunisia, Storbritannia, USA , Ukraina, Venezuela og Jemen

Disse skatteavtalene har generelt som mål å gi et rammeverk for samarbeid og utveksling av informasjon mellom Qatar og det andre landet om skatterelaterte forhold og etablere regler for beskatning av inntekt og overskudd fra grenseoverskridende virksomhet.

Noen av de viktigste bestemmelsene i disse skatteavtalene inkluderer regler for fastsettelse av skattemessig bosted for enkeltpersoner og selskaper, tildeling av skatterettigheter mellom kontraherende stater og forebygging av skatteunndragelse og skatteunndragelse.

Det er viktig å merke seg at skatteregimet i Qatar kan endres, og bedrifter bør rådføre seg med kvalifiserte skatteeksperter for å sikre overholdelse av alle gjeldende skattelover og forskrifter. Kontakt dine Damalion-eksperter nå og la oss hjelpe.

ÅNDSVERK

Qatar har et sterkt juridisk rammeverk for beskyttelse og håndheving av IP-rettigheter, og regjeringen er forpliktet til å fremme innovasjon og kreativitet gjennom effektiv beskyttelse av disse rettighetene.

Beskyttelse og håndhevelse av immaterielle rettigheter (IP) i Qatar er styrt av en rekke lover og forskrifter, inkludert:

 • Lov nr. 7 av 2002 om varemerker, handelsnavn, geografiske betegnelser og industriell design,
 • lov nr. 9 av 2002 om opphavsrett og beslektede rettigheter,
 • Lov nr. 30 av 2006 om patenter og industriell design, og
 • Lov nr. 26 av 2005 om beskyttelse av forretningshemmeligheter og know-how.

Typer beskyttelse av intellektuell eiendom (IP) som er tilgjengelig i Qatar inkluderer:

Varemerker

 • Et varemerke er et tegn eller symbol som skiller varene eller tjenestene til en virksomhet fra de til en annen.
 • De viktigste betingelsene for at et varemerke skal godkjennes for registrering i Qatar er å være unikt og ikke i strid med offentlig orden.
 • Varemerker er registrert hos varemerkekontoret ved MEC (handelsdepartementet) i Qatar.
 • I Qatar kan varemerker registreres hos handels- og industridepartementet i 10 år, og fornyes for ytterligere perioder på 10 år.

Patenter

 • Et patent er et lovlig monopol gitt til en oppfinner for en ny og nyttig oppfinnelse.
 • For å kvalifisere i Qatar, må et patent være nytt, innebære et oppfinnsomt trinn, i stand til industriell bruk og ikke være i strid med offentlig orden.
 • Patenter registreres hos patentkontoret ved MEC.
 • I Qatar kan patenter registreres i 20 år fra innleveringsdatoen, med forbehold om betaling av årlige fornyelsesgebyrer.

Industriell design

 • Et industrielt design er det dekorative eller estetiske aspektet ved et produkt, for eksempel dets form, farge eller tekstur.
 • I Qatar kan industridesign registreres hos handels- og industridepartementet
 • Industridesign kan registreres i 5 år, fornybar for ytterligere perioder på 5 år, og inntil maksimalt 25 år.

opphavsrett

 • Opphavsrett beskytter originale litterære, kunstneriske og vitenskapelige verk, inkludert bøker, musikk, malerier og programvare.
 • I Qatar er opphavsrettsbeskyttelse automatisk fra det øyeblikket verket er opprettet, og registrering er ikke nødvendig.
 • Opphavsrettseiere kan imidlertid registrere verkene sine hos Kultur- og idrettsdepartementet for å bevise eierskap og lette håndhevingen av rettighetene deres.
 • Opphavsrettsbeskyttelsen i Qatar varer for forfatterens liv og 50 kalenderår etter hans død, og kan ikke fornyes.

Forretningshemmeligheter

 • En forretningshemmelighet er en konfidensiell informasjon som gir en bedrift et konkurransefortrinn, for eksempel kundelister og markedsføringsstrategier.
 • I Qatar anses forretningshemmeligheter som eierens eiendom.
 • I Qatar kan forretningshemmeligheter beskyttes under lov nr. 26 av 2005 om beskyttelse av forretningshemmeligheter og know-how.
 • Det er ingen foreldelsesfrist for beskyttelse av forretningshemmeligheter i Qatar.

Qatar gir robust beskyttelse for et bredt spekter av immaterielle rettigheter, og virksomheter som opererer i landet bør ta skritt for å beskytte sine IP-eiendeler ved å registrere deres varemerker, patenter og industrielle design, og opprettholde streng konfidensialitet for deres forretningshemmeligheter.

ARBEID OG SYSSELSE

Arbeid og sysselsetting i Qatar er underlagt arbeidslov nr. 14 av 2004, som endret av lov nr. 13 av 2017, og dens gjennomføringsbestemmelser. Arbeidsloven fastsetter rettighetene og pliktene til arbeidsgivere og arbeidstakere i landet, inkludert bestemmelser knyttet til rekruttering, arbeidsforhold, lønn, permisjon, oppsigelse og tvisteløsning.

Viktige bestemmelser i arbeidsloven inkluderer:

Arbeidskontrakter

Arbeidsgivere er pålagt å gi skriftlige arbeidskontrakter til sine ansatte, som må inneholde detaljer som arbeidets art, kontraktens varighet og godtgjørelsen. Kontrakter skal være på arabisk og kan være for en fast eller ubestemt periode.

I Qatar er det to hovedtyper arbeidskontrakter:

 • Tidsbegrensede arbeidsavtaler: En tidsbegrenset kontrakt er en tidsbegrenset arbeidsavtale som spesifiserer start- og sluttdato for ansettelsesperioden. Denne typen kontrakt brukes ofte for prosjektbasert arbeid eller midlertidige stillinger. Varigheten av en tidsbegrenset kontrakt bør ikke overstige 5 år, og den kan fornyes for en eller flere perioder, men den totale varigheten bør ikke overstige 9 år.
 • Ubegrensede arbeidskontrakter: En tidsbegrenset kontrakt er en arbeidskontrakt uten fast sluttdato. Denne typen kontrakt brukes ofte for faste stillinger i Qatar. En tidsbegrenset kontrakt kan sies opp av begge parter, men det kreves varsel. Oppsigelsestiden bestemmes av arbeidstakerens ansettelsestid, med minimum en ukes oppsigelse for ansatte med mindre enn 5 års opptjening, og inntil 2 måneders oppsigelsestid for ansatte med mer enn 15 års oppsigelse.

Både tidsbegrensede og ubegrensede kontrakter bør være skriftlige og bør inneholde ansettelsesvilkårene, slik som arbeidsoppgaver, arbeidstid, godtgjørelse og permisjonsrettigheter.

Arbeidskompensasjon, rettigheter og fordeler i Qatar

 • Arbeidstid: standard arbeidsuke i Qatar er 48 timer, og arbeidstiden bør ikke overstige 8 timer per dag, unntatt i tilfeller der arbeidet er nødvendig for å forhindre tap eller alvorlig ulykke. Ansatte har rett til én fridag per uke, som skal være fredag, den offisielle hviledagen.
 • Lønn: Arbeidsloven fastsetter minstelønnssatser for ulike bransjer, og arbeidsgivere er pålagt å betale sine ansatte minst minstelønn.
 • Årlig permisjon: Arbeidstakere har rett til årlig ferie på 3 uker for de første 5 tjenesteårene og 4 uker for mer enn 5 års opptjening.
 • Sykefravær: ansatte har rett til lønnet sykemelding i inntil 2 uker per år.
 • Fødselspermisjon: Kvinnelige ansatte i Qatar har rett til 50 dagers betalt fødselspermisjon, som kan tas ut før eller etter barnets fødsel.
 • Ytelser ved slutt: ansatte som har fullført minst ett års tjeneste hos sin arbeidsgiver, har rett til ytelser ved slutt, som kan inkludere en drikkepenger og andre fordeler som flybillett og bostøtte.
 • Helseforsikring: arbeidsgivere i Qatar er pålagt å gi helseforsikringsdekning til sine ansatte, som kan inkludere medisinske og tannlegefordeler.
 • Bolig og utdanning: Noen arbeidsgivere kan gi bolig eller bostøtte til sine ansatte som en del av arbeidspakken. Noen arbeidsgivere kan også gi utdanningstillegg for ansatte med barn som går på skole i Qatar.
 • Pensjonsytelser: ansatte som har fullført minst 5 års tjeneste hos arbeidsgiveren sin, har rett til pensjon, som ytes av Qatar Pension Fund.

Oppsigelse av arbeidsforhold

Arbeidsgivere kan si opp ansatte av ulike årsaker, for eksempel permittering eller dårlig ytelse, men de må gi oppsigelse og en gyldig grunn for oppsigelsen. Arbeidstakere som sies opp uten grunn kan ha krav på kompensasjon.

I tillegg er arbeidsgivere i Qatar pålagt å overholde arbeidsloven og dens gjennomføringsbestemmelser, som fastsetter minimumsstandardene for arbeidsfordeler. Noen arbeidsgivere kan imidlertid gi tilleggsfordeler for å tiltrekke og beholde ansatte.

Så, tenker du på å gå inn i Qatari-markedet?

Damalion bistår utenlandske juridiske personer med å etablere en virksomhet i Qatar. I tillegg til å hjelpe kunden med å bygge et selskap i Qatar, tilbyr vi også ulike integrerte forretningsløsninger, inkludert overholdelse, enhetsstyring, regnskap, beskatning, lønnsstøtte og mange flere over hele landet.

Hvis du ønsker å lære mer om våre tjenester og hvordan vi kan hjelpe deg med å gjøre ditt Qatar-selskap til en suksess, kontakt oss i dag.

3 + 2 =

Vil du vite mer om Damalion Qatar Desk?

Damalion tilbyr deg skreddersydde råd fra direkte operative eksperter på feltene som utfordrer virksomheten din.

Vi anbefaler deg å gi informasjon på sitt beste, slik at vi kan kvalifisere kravet ditt og gå tilbake til deg i løpet av de neste åtte timene.