Valitse sivu

Damalion Qatar desk

Liiketoiminnan harjoittaminen Qatarissa

Qatar on pieni mutta vauras maa Lähi-idässä. Maassa on kukoistava talous, rikas kulttuuriperintö ja ylellinen elämäntapa.

Qatar tunnetaan poliittisesta vakaudestaan, ja sen hallitus on vahva ja vakaa. Maa on useiden kansainvälisten järjestöjen, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien ja Maailman kauppajärjestön, jäsen, mikä takaa, että se noudattaa kansainvälisiä normeja.

Liiketoiminnan harjoittaminen Qatarissa voi olla tuottoisaa ulkomaisille yrityksille. Maa on luokiteltu yhdeksi maailman rikkaimmista maista runsaiden luonnonvarojensa, kuten öljyn ja kaasun, ansiosta. Se tarjoaa myös lukuisia etuja yrityksille, jotka haluavat sijoittautua alueelle.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Qatar tarjoaa monia etuja yrityksille, jotka haluavat sijoittautua alueelle, kuten strategisen sijainnin, yritysystävällisen ympäristön, poliittisen vakauden ja korkean elämänlaadun.

Liiketoiminnan harjoittamisen edut Qatarissa

 • Qatar tarjoaa liiketoimintaystävällisen ympäristön, jossa verokanta on alhainen ja liiketoimintaa koskevat säännökset sujuvat. Hallitus on myös toteuttanut useita aloitteita ulkomaisten investointien edistämiseksi, muun muassa uuden investointilain.
 • Qatarin talous on yksi maailman nopeimmin kasvavista. Maa tunnetaan myös korkeasta elämänlaadustaan, erinomaisesta terveydenhuollosta, koulutuksesta ja infrastruktuurista.
 • Qatarissa on monikulttuurinen yhteiskunta ja monimuotoinen väestö. Tämä monimuotoisuus on auttanut luomaan elinvoimaisen ja dynaamisen liiketoimintaympäristön, jossa erilaisista taustoista tulevat ihmiset ovat tervetulleita ja tervetulleita.
 • Qatar sijaitsee strategisesti Aasian, Euroopan ja Afrikan välissä, joten se on ihanteellinen sijaintipaikka yrityksille, jotka haluavat laajentaa toimintaansa alueella. Maan sijainti tekee siitä myös portin Persianlahden yhteistyöneuvostoon (GCC) ja laajemmin Lähi-itään.
 • Qatar on investoinut voimakkaasti infrastruktuuriin ja laitteisiin tukeakseen kasvavaa talouttaan. Maassa on maailmanluokan liikenne-, televiestintä- ja terveydenhuoltojärjestelmät sekä nykyaikaiset ja hyvin varustetut teollisuus- ja yrityspuistot.
 • Qatarissa on erittäin ammattitaitoista ja koulutettua työvoimaa, ja siellä keskitytään kehittämään paikallisia kykyjä maan talouskasvun tukemiseksi. Maa houkuttelee myös ammattitaitoisia ulkomaalaisia työntekijöitä kaikkialta maailmasta.
 • Qatar on vakaa ja rauhallinen maa, jossa on suotuisa liiketoimintaympäristö ja alhainen rikollisuus. Hallitus on sitoutunut tukemaan talouskasvua ja houkuttelemaan maahan ulkomaisia investointeja.
OIKEUSJÄRJESTELMÄ

Qatarin oikeusjärjestelmä perustuu islamilaisen lain, Egyptin siviilioikeuden ja Ranskan siviilioikeuden yhdistelmään.

Maan oikeusjärjestelmää valvoo oikeusministeriö, joka vastaa lakien ja asetusten laatimisesta, oikeudenhoidosta ja sen varmistamisesta, että oikeusjärjestelmä toimii islamilaisten periaatteiden mukaisesti.

Islamilainen laki on Qatarin ensisijainen lainsäädännön lähde, ja sitä käytetään siviililakien ja -asetusten tulkinnassa.

Qatarissa on myös kaksoistuomioistuinjärjestelmä, joka koostuu siviilituomioistuimista ja sharia-tuomioistuimista.

Siviilituomioistuimet käsittelevät siviili- ja kauppariitoja, kun taas sharia-tuomioistuimet käsittelevät perheoikeuteen ja henkilökohtaiseen asemaan liittyviä asioita.

Ulkomaiset investoinnit Qatarissa

Qatar on avoin ulkomaisille investoinneille, ja se on toteuttanut useita aloitteita ulkomaisten yritysten houkuttelemiseksi maahan. Hallitus on perustanut useita vapaa-alueita ja investointikannustimia ja virtaviivaistanut yritystoiminnan sääntelyä helpottaakseen ulkomaisten sijoittajien sijoittautumista maahan.

Ulkomaiset sijoittajat voivat sijoittaa Qatarissa monille eri aloille, kuten energiaan, kiinteistöihin ja rahoitukseen.

Qatarin ulkomaisia investointeja koskevan lain mukaan ulkomaiset sijoittajat voivat investoida useimpiin kansantalouden aloihin, jos heillä on qatarilainen kumppani, joka omistaa vähintään 51 prosenttia yhteisyrityksen pääomasta, ja jos yritys on perustettu kaupallisia yhtiöitä koskevan lain säännösten mukaisesti.

Ulkomaiset sijoittajat voivat myös sijoittautua jollekin maan vapaa-alueista, kuten Qatar Financial Centre (QFC) tai Qatar Science & Technology Park (QSTP). Nämä vapaa-alueet tarjoavat ulkomaisille sijoittajille erilaisia kannustimia ja etuja.

Yksikön valinta Qatarissa

Ulkomaisilla sijoittajilla, jotka haluavat harjoittaa liiketoimintaa Qatarissa, on useita yritysrakennevaihtoehtoja liiketoimintansa perustamiseksi maahan.

Qatarin suosituimmat yritysrakenteet ovat:

Qatar Limited Liability Company (LLC)

LLC on erillinen oikeushenkilö, ja se tarjoaa omistajilleen Qatarissa rajoitetun vastuun suojan.

Ominaisuudet

 • LLC vaatii vähintään kaksi osakkeenomistajaa
 • Sillä voi olla enintään 50 osakkeenomistajaa.
 • Ulkomaiset sijoittajat voivat omistaa enintään 49 prosenttia osakeyhtiöistä, ja loput 51 prosenttia on Qatarin kansalaisten tai Qatarin omistamien yritysten hallussa.
 • Osakeyhtiö on erillinen oikeushenkilö, joten se voi tehdä sopimuksia, nostaa kanteen tai tulla haastetuksi oikeuteen ja omistaa omaisuutta omissa nimissään.

Yhteisyritys Qatarissa

Yhteisyritys on erillinen oikeushenkilö, ja se tarjoaa omistajilleen rajoitetun vastuun suojan.

Ominaisuudet

 • Qatarilaisen kumppanin on omistettava vähintään 51 prosenttia yhteisyrityksestä, kun taas ulkomainen sijoittaja voi omistaa enintään 49 prosenttia.
 • Yhteisyritys on rekisteröitävä kauppa- ja teollisuusministeriössä.
 • Sillä on myös oltava yhteisyrityssopimus, jossa määritellään kumppanuuden ehdot.

Vapaa-alueen yritys Qatarissa

Ulkomaiset sijoittajat voivat myös perustaa yrityksen jollekin maan vapaa-alueista. Vapaa-alueyritys on erillinen oikeushenkilö, ja se tarjoaa 100-prosenttisen ulkomaisen omistuksen, verovapautuksia ja virtaviivaistettuja säännöksiä.

Ominaisuudet

 • Se on erillinen oikeushenkilö, joka tarjoaa 100-prosenttisen ulkomaisen omistuksen.
 • Vapaa-alueyritykset sijaitsevat nimetyillä vapaa-alueilla, kuten Qatar Financial Centre (QFC) tai Qatar Science & Technology Park (QSTP).
 • Vapaa-alueyritykset tarjoavat ulkomaisille sijoittajille verovapautuksia, kevennettyjä säännöksiä ja muita kannustimia.

Sivukonttori Qatarissa

Sivukonttori ei ole erillinen oikeushenkilö, ja se on kokonaan ulkomaisen yrityksen omistuksessa.

Ominaisuudet

 • Sivukonttorin on nimettävä katarilainen edustaja, joka toimii yhteyshenkilönä paikallisiin viranomaisiin ja noudattaa paikallisia säännöksiä.
 • Sivukonttori voi harjoittaa liiketoimintaa Qatarissa, mutta sen toiminta on rajoitettu kaupallisessa rekisteröinnissä määriteltyyn toimintaan.
 • Qatarin hallitus ei pidä sitä pysyvänä toimipaikkana.
 • Sen on oltava talous- ja kauppaministeriön hyväksymä.

Kun valitset liiketoimintarakennetta Qatarissa, on myös tärkeää hakea oikeudellista ja liiketoimintaa koskevaa neuvontaa asiantuntijoilta, jotta voit varmistaa paikallisten säännösten noudattamisen ja minimoida mahdolliset riskit. Ota yhteyttä Damalion-asiantuntijoihisi nyt ja anna meidän auttaa.

PANKKIT

Qatarissa on hyvin kehittynyt pankkijärjestelmä, jota sääntelee Qatarin keskuspankki (QCB), joka vastaa rahapoliittisen vakauden ylläpitämisestä ja maan pankkisektorin valvonnasta. QCB vastaa myös rahapolitiikan määrittelystä, valuutan liikkeeseenlaskusta ja rahoituslaitosten sääntelystä Qatarissa.

Qatarin pankkitoiminnan keskeisiä piirteitä ovat:

Pankkipalvelut

Qatarin pankit tarjoavat täyden valikoiman pankkipalveluja, kuten säästö- ja käyttötilit, lainat, luottokortit, valuutanvaihto ja sijoitustuotteet. Monet pankit tarjoavat myös verkkopankki- ja mobiilipankkipalveluja, jotka lisäävät mukavuutta.

Islamilainen pankkitoiminta

Islamilainen pankkitoiminta on suosittu pankkitoiminnan muoto Qatarissa, ja maassa toimii useita islamilaisia pankkeja. Islamilaiset pankit toimivat islamilaisen lain mukaan, joka kieltää koron (riba) maksamisen tai vastaanottamisen sekä haramiksi (kielletyksi) katsottujen liiketoimien rahoittamisen.

Pankit Qatarissa

Qatarin pankkisektoria hallitsevat paikalliset pankit, mutta maassa toimii myös useita kansainvälisiä pankkeja, jotka tarjoavat erilaisia palveluja sekä yksityishenkilöille että yrityksille.

Qatarin pankeilla on hyvät luottoluokitukset, ja monet pankit ovat saaneet kansainvälisiltä luottoluokituslaitoksilta vähintään A-luokituksen.

Qatarin pankit tarjoavat myös erilaisia valuuttapalveluja, kuten valuuttatilejä ja valuutanvaihtopalveluja.

Rahoituskeskus

Qatar Financial Centre (QFC) on Dohassa sijaitseva rahoituskeskus, joka tarjoaa erilaisia rahoituspalveluja, kuten pankki-, varainhoito- ja vakuutuspalveluja. QFC:tä sääntelee QFC Authority, joka vastaa QFC:n kehittämisen ja sääntelyn valvonnasta.

Pankkitilin avaaminen Qatarissa

Hakijoilla on oltava oleskelulupa, jotta he voivat avata pankkitilin Qatarissa, olipa kyseessä sitten henkilökohtainen tili tai tili Qatariin sijoittautuneelle yritykselle. Hakijoiden on myös toimitettava joitakin ylimääräisiä asiakirjoja, kuten valokopio passista, oleskeluviisumi, kaksi valokuvaa ja työnantajan kirje, jossa ilmoitetaan kuukausittain tilille siirrettävä rahamäärä. Qatarissa hiljattain perustetuilta yrityksiltä vaaditaan perustamistodistus pankkitilin avaamista varten.

Kun kaikki nämä tiedot ovat saatavilla, pankkitilin avaaminen on helppoa.

Kaiken kaikkiaan Qatarin pankkijärjestelmä on hyvin säännelty ja vakaa, ja sekä yksityishenkilöille että yrityksille on tarjolla monenlaisia palveluja.

MAAHANMUUTTO

Korkea elintaso, verovapaat tulot, kulttuurinen monimuotoisuus, turvallisuus ja kaunis luonto. Nämä ovat vain joitakin Qatariin muuttamisen runsaista eduista.

Jos aiot muuttaa Qatariin ja asua siellä, sinulla on oltava voimassa oleva oleskelulupa, jonka avulla voit myös tunnistaa itsesi laillisesti.

Qatarin oleskeluluvan saaminen

Jos olet kiinnostunut saamaan oleskeluluvan Qatarissa, käytettävissä on useita vaihtoehtoja, jotka riippuvat olosuhteistasi. Seuraavassa on joitakin tapoja saada oleskelulupa Qatariin:

 • Työviisumi: Tämä viisumi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat saaneet työtarjouksen katarilaiselta yritykseltä. Hakijan työnantaja voi sponsoroida hänen oleskeluaan Qatarissa työviisumin avulla. Viisumi on yleensä voimassa työsopimuksen ajan, ja se voidaan uusia tarvittaessa.
 • Yritysviisumi: Tämä on tarkoitettu sijoittajille tai yritysten omistajille. Tämän viisumin avulla hakija voi tulla Qatariin ja oleskella siellä tietyn ajan liiketoimintaa varten.
 • Perheviisumi: Tämä viisumityyppi on tarkoitettu henkilöille, joiden perheenjäsenet asuvat tai ovat Qatarin kansalaisia. Tämän viisumin avulla henkilö voi liittyä perheenjäsentensä luokse Qatariin ja oleskella siellä tietyn ajan.
 • Eläkeviisumi: Tämä on tarkoitettu yli 60-vuotiaille henkilöille, joilla on tietty vähimmäiskuukausitulo. Tämän viisumin avulla henkilö voi asua Qatarissa ja nauttia sen mukavuuksista eläkeläisenä.
 • Kiinteistöviisumi: Tämä viisumi on tarkoitettu henkilöille, jotka omistavat kiinteistöjä Qatarissa. Tämä viisumi antaa hakijalle oikeuden oleskella Qatarissa tietyn ajan, ja se on yleensä sidoksissa tietyn kiinteistön omistamiseen.

Saadaksesi oleskeluluvan Qatariin sinun on täytettävä tietyt vaatimukset ja toimitettava asiakirjat hakemuksesi tueksi.On suositeltavaa, että pyydät ammattilaisen apua prosessin läpiviemiseksi. Ota yhteyttä Damalion-asiantuntijoihisi nyt, niin autetaan.

VEROTUSJÄRJESTELMÄ

Qatarissa on veroystävällinen järjestelmä, jossa ei ole henkilökohtaista tuloveroa eikä sosiaaliturvaveroa.

Maassa on käytössä alueellinen verotusjärjestelmä, mikä tarkoittaa, että henkilö on verovelvollinen Qatarissa, jos hänen tulonsa ovat peräisin Qatarista, riippumatta hänen verotuksellisesta asuinpaikastaan.

Seuraavassa on yleiskatsaus Qatarin verojärjestelmästä.

Yritysten tulovero

Qatarissa on 10 prosentin kiinteä yhtiöverokanta, joka koskee maassa toimivien yritysten voittoja. Vero koskee sekä katarilaisia että ulkomaisia yrityksiä, vaikka tietyille toimialoille ja toiminnoille on tarjolla joitakin vapautuksia ja kannustimia.

Arvonlisävero (alv)

Qatarin yleinen arvonlisäverokanta on 5 prosenttia. Arvonlisäveroa sovelletaan useimpiin tavaroihin ja palveluihin, myös tuontiin, mutta on olemassa joitakin vapautuksia ja nollaverotettuja tuotteita, kuten terveydenhuolto ja koulutus.

Ennakonpidätys

Qatar ei peri lähdeveroa osinko- tai korkomaksuista, mutta se perii lähdeveroa tietyntyyppisistä rojalteista, jotka maksetaan ulkomailla asuville.

Valmistevero

Qatar on ottanut käyttöön valmisteveron tietyille terveydelle tai ympäristölle haitallisiksi katsotuille tuotteille, kuten tupakalle ja energiajuomille. Valmisteverokannat vaihtelevat tuotetyypin mukaan.

Qatar Verosopimukset

Qatar on allekirjoittanut useita verosopimuksia muiden maiden kanssa kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja rajat ylittävien investointien edistämiseksi.

Qatar on allekirjoittanut verosopimuksia yli 80 maan kanssa, mukaan lukien Azerbaidžan, Armenia, Barbados, Belgia, Valko-Venäjä, Kiina, Kuuba, Kroatia, Kypros, Ranska, Saksa, Guernsey, Hongkong, Indonesia, Intia, Italia, Japani, Jordania, Korea, Libanon, Makedonia, Ranska, Valko-Venäjä, Meksiko, Malesia, Marokko, Nepal, Portugali, Pakistan, Venäjä, Romania, Senegal, San Marino, Seychellit, Sri Lanka, Singapore, Etelä-Korea, Sveitsi, Syyria, Turkki, Tunisia, Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat, Ukraina, Venezuela ja Jemen.

Näiden verosopimusten tarkoituksena on yleensä luoda puitteet Qatarin ja toisen maan väliselle yhteistyölle ja tietojenvaihdolle verotukseen liittyvissä asioissa ja vahvistaa rajatylittävästä toiminnasta saatujen tulojen ja voittojen verotusta koskevat säännöt.

Verosopimusten keskeisiä määräyksiä ovat muun muassa säännöt, jotka koskevat yksityishenkilöiden ja yritysten verotuksellisen asuinpaikan määrittämistä, verotusoikeuksien jakamista sopimusvaltioiden kesken sekä veropetosten ja veronkierron estämistä.

On tärkeää huomata, että Qatarin verojärjestelmä voi muuttua, ja yritysten on neuvoteltava pätevien veroasiantuntijoiden kanssa varmistaakseen, että kaikkia sovellettavia verolakeja ja -määräyksiä noudatetaan. Ota yhteyttä Damalion-asiantuntijoihisi nyt ja anna meidän auttaa.

IMMATERIAALINEN OMAISUUS

Qatarilla on vahva oikeudellinen kehys teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, ja hallitus on sitoutunut edistämään innovointia ja luovuutta näiden oikeuksien tehokkaan suojan avulla.

Teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa ja täytäntöönpanoa Qatarissa säännellään useilla laeilla ja asetuksilla, muun muassa seuraavilla:

 • Vuoden 2002 laki nro 7 tavaramerkistä, kauppanimistä, maantieteellisistä merkinnöistä ja teollismalleista,
 • Tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista vuonna 2002 annettu laki nro 9,
 • laki nro 30, annettu vuonna 2006, patenteista ja teollisista malleista, ja
 • Laki nro 26, 2005, liikesalaisuuksien ja taitotiedon suojaamisesta.

Qatarissa on saatavilla muun muassa seuraavia teollis- ja tekijänoikeussuojatyyppejä:

Tavaramerkit

 • Tavaramerkki on merkki tai symboli, joka erottaa yhden yrityksen tavarat tai palvelut toisen yrityksen tavaroista tai palveluista.
 • Tärkeimmät edellytykset tavaramerkin hyväksymiselle rekisteröintiin Qatarissa ovat, että se on ainutlaatuinen ja ettei se ole yleisen järjestyksen vastainen.
 • Tavaramerkit rekisteröidään Qatarin kauppaministeriön (MEC) tavaramerkkivirastossa.
 • Qatarissa tavaramerkit voidaan rekisteröidä kauppa- ja teollisuusministeriössä 10 vuodeksi, ja ne voidaan uusia 10 vuodeksi.

Patentit

 • Patentti on oikeudellinen monopoli, joka myönnetään keksijälle uutta ja hyödyllistä keksintöä varten.
 • Qatarissa patentin on oltava uusi, siihen on sisällyttävä keksinnöllinen vaihe, sitä on voitava soveltaa teollisesti eikä se saa olla yleisen järjestyksen vastainen.
 • Patentit rekisteröidään patenttivirastossa MEC:ssä.
 • Qatarissa patentit voidaan rekisteröidä 20 vuoden ajaksi hakemuspäivästä alkaen, ja niiden uusimisesta on maksettava vuotuiset maksut.

Teolliset mallit

 • Teollinen muotoilu on tuotteen koristeellinen tai esteettinen osa, kuten muoto, väri tai rakenne.
 • Qatarissa teolliset mallit voidaan rekisteröidä kauppa- ja teollisuusministeriössä.
 • Teollismalleja voidaan rekisteröidä 5 vuodeksi, joka voidaan uusia 5 vuodeksi ja enintään 25 vuodeksi.

Tekijänoikeus

 • Tekijänoikeus suojaa alkuperäisiä kirjallisia, taiteellisia ja tieteellisiä teoksia, kuten kirjoja, musiikkia, maalauksia ja ohjelmistoja.
 • Qatarissa tekijänoikeussuoja on automaattinen siitä hetkestä lähtien, kun teos on luotu, eikä rekisteröintiä vaadita.
 • Tekijänoikeuksien omistajat voivat kuitenkin rekisteröidä teoksensa kulttuuri- ja urheiluministeriössä, jotta he voivat todistaa omistusoikeutensa ja helpottaa oikeuksiensa täytäntöönpanoa.
 • Tekijänoikeussuoja kestää Qatarissa tekijän eliniän ja 50 kalenterivuotta hänen kuolemansa jälkeen, eikä sitä voida uusia.

Liikesalaisuudet

 • Liikesalaisuus on luottamuksellista tietoa, joka antaa yritykselle kilpailuetua, kuten asiakasluettelot ja markkinointistrategiat.
 • Qatarissa liikesalaisuuksia pidetään niiden haltijan omaisuutena.
 • Qatarissa liikesalaisuuksia voidaan suojata liikesalaisuuksien ja taitotiedon suojaamisesta vuonna 2005 annetun lain nro 26 nojalla.
 • Liikesalaisuuksien suojaan ei sovelleta Qatarissa vanhentumisaikaa.

Qatar tarjoaa vankan suojan monille immateriaalioikeuksille, ja maassa toimivien yritysten olisi ryhdyttävä toimiin immateriaalioikeuksiensa suojaamiseksi rekisteröimällä tavaramerkit, patentit ja teolliset mallit sekä pitämällä liikesalaisuudet tiukasti salassa.

TYÖ JA TYÖLLISYYS

Qatarin työ- ja virkasuhteisiin sovelletaan vuonna 2004 annettua työlainsäädäntöä nro 14, sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2017 annetulla lailla nro 13, ja sen täytäntöönpanoasetuksia. Työlaissa säädetään työnantajien ja työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista maassa, mukaan lukien rekrytointiin, työoloihin, palkkaukseen, lomiin, irtisanomiseen ja riitojen ratkaisemiseen liittyvät säännökset.

Työlain keskeisiä säännöksiä ovat muun muassa:

Työsopimukset

Työnantajien on annettava työntekijöilleen kirjalliset työsopimukset, joissa on mainittava muun muassa työn luonne, sopimuksen kesto ja palkka. Sopimusten on oltava arabiankielisiä, ja ne voivat olla määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia.

Qatarissa on olemassa kahdenlaisia työsopimuksia:

 • Määräaikaiset työsopimukset: Määräaikainen työsopimus on määräaikainen työsopimus, jossa määritellään työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä. Tämäntyyppistä sopimusta käytetään yleisesti projektipohjaisessa työssä tai tilapäisissä tehtävissä. Määräaikaisen sopimuksen kesto ei saisi ylittää viittä vuotta, ja se voidaan uusia yhdellä tai useammalla jaksolla, mutta kokonaiskesto ei saisi ylittää yhdeksää vuotta.
 • Määräaikaiset työsopimukset: Määräaikainen työsopimus on työsopimus, jolla ei ole määrättyä päättymispäivää. Tämäntyyppistä sopimusta käytetään Qatarissa yleisesti vakituisissa työsuhteissa. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, mutta irtisanomisaikaa on noudatettava. Irtisanomisaika määräytyy työntekijän palveluksessaoloajan mukaan, ja alle 5 vuotta palveluksessa olleiden työntekijöiden irtisanomisaika on vähintään yksi viikko ja yli 15 vuotta palveluksessa olleiden työntekijöiden irtisanomisaika on enintään kaksi kuukautta.

Sekä määräaikaisten että toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten olisi oltava kirjallisia, ja niihin olisi sisällytettävä työehdot, kuten työtehtävät, työaika, palkka ja lomaoikeudet.

Työllisyyskorvaukset, oikeudet ja etuudet Qatarissa

 • Työaika: Qatarin normaali viikkotyöaika on 48 tuntia, ja työaika ei saa ylittää 8 tuntia päivässä, paitsi jos työ on välttämätöntä menetyksen tai vakavan onnettomuuden estämiseksi. Työntekijöillä on oikeus yhteen vapaapäivään viikossa, jonka pitäisi olla perjantai, virallinen lepopäivä.
 • Palkat: Työlaissa säädetään eri alojen vähimmäispalkoista, ja työnantajien on maksettava työntekijöilleen vähintään vähimmäispalkka.
 • Vuosiloma: työntekijöillä on oikeus 3 viikon vuosilomaan viiden ensimmäisen palvelusvuoden aikana ja 4 viikon vuosilomaan yli viiden palvelusvuoden aikana.
 • Sairausloma: työntekijöillä on oikeus palkalliseen sairauslomaan enintään 2 viikkoa vuodessa.
 • Äitiysloma: Qatarin naispuolisilla työntekijöillä on oikeus 50 päivän palkalliseen äitiyslomaan, joka voidaan pitää ennen lapsen syntymää tai sen jälkeen.
 • Palvelussuhteen päättymisen yhteydessä maksettavat etuudet: Työntekijät, jotka ovat työskennelleet työnantajansa palveluksessa vähintään vuoden, ovat oikeutettuja palvelussuhteen päättymisen yhteydessä maksettaviin etuuksiin, joihin voi kuulua palkkio ja muita etuuksia, kuten lento- ja asumiskorvaus.
 • Sairausvakuutus: Qatarin työnantajien on tarjottava työntekijöilleen sairausvakuutusturva, joka voi sisältää sairaanhoito- ja hammashoitoetuuksia.
 • Asuminen ja koulutus: Jotkin työnantajat saattavat tarjota työntekijöilleen asunnon tai asumislisän osana työsuhdepakettia. Jotkin työnantajat voivat myös myöntää koulutusavustuksia työntekijöille, joiden lapset käyvät koulua Qatarissa.
 • Eläke-etuudet: Työntekijät, jotka ovat työskennelleet työnantajansa palveluksessa vähintään viisi vuotta, ovat oikeutettuja eläkkeeseen, jonka myöntää Qatarin eläkerahasto.

Työsuhteen päättyminen

Työnantajat voivat irtisanoa työntekijöitä eri syistä, kuten irtisanomisen tai huonon työsuorituksen vuoksi, mutta heidän on ilmoitettava irtisanomisesta ja esitettävä pätevä irtisanomissyy. Ilman syytä irtisanotut työntekijät voivat olla oikeutettuja korvaukseen.

Lisäksi Qatarin työnantajien on noudatettava työlainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoasetuksia, joissa vahvistetaan työsuhde-etuuksien vähimmäisvaatimukset. Jotkin työnantajat voivat kuitenkin tarjota lisäetuja houkutellakseen ja pitääkseen työntekijät palveluksessaan.

Ajatteletko siis astua Katarin markkinoille?

Damalion avustaa ulkomaisia oikeushenkilöitä yrityksen perustamisessa Qatariin. Sen lisäksi, että autamme asiakasta perustamaan yrityksen Qatarissa, tarjoamme myös erilaisia kokonaisvaltaisia liiketoimintaratkaisuja, mukaan lukien sääntöjen noudattaminen, yksikönhallinta, kirjanpito, verotus, palkanlaskentatuki ja paljon muuta koko maassa.

Jos haluat lisätietoja palveluistamme ja siitä, miten voimme auttaa sinua tekemään Qatar-yrityksestäsi menestyvän, ota yhteyttä jo tänään.

14 + 15 =

Haluatko tietää enemmän käyttäjästä Damalion Qatar Desk?

Damalion tarjoaa sinulle räätälöityjä neuvoja, jotka antavat suoraan operatiiviset asiantuntijat aloillesi, jotka haastavat yrityksesi.

Suosittelemme antamaan tietoja parhaimmillaan, jotta voimme täyttää pyyntösi ja palata sinuun seuraavan 8 tunnin kuluessa.