Zaznacz stronę

Biurko Damalion Qatar

Prowadzenie działalności gospodarczej w Katarze

Katar jest małym, ale dobrze prosperującym krajem położonym na Bliskim Wschodzie. Kraj ten ma kwitnącą gospodarkę, bogate dziedzictwo kulturowe i luksusowy styl życia.

Katar znany jest ze swojej stabilności politycznej, ma silny i stabilny rząd. Kraj ten jest członkiem kilku organizacji międzynarodowych, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowej Organizacji Handlu, co zapewnia przestrzeganie międzynarodowych standardów.

Prowadzenie biznesu w Katarze może być lukratywną szansą dla zagranicznych firm. Kraj ten został zaliczony do najbogatszych państw świata, dzięki bogatym zasobom naturalnym, w tym ropie i gazowi. Oferuje również wiele korzyści dla firm chcących zaistnieć w tym regionie.

Podsumowując, Katar oferuje szereg korzyści dla firm chcących zaistnieć w regionie, w tym strategiczne położenie, przyjazne środowisko dla biznesu, stabilność polityczną i wysoką jakość życia.

Zalety prowadzenia działalności gospodarczej w Katarze

 • Katar oferuje przyjazne dla biznesu środowisko z niską stawką podatkową i usprawnionymi przepisami biznesowymi. Rząd wdrożył również kilka inicjatyw mających na celu zachęcenie do inwestycji zagranicznych, w tym wprowadzenie nowego prawa inwestycyjnego.
 • Katar ma jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. Kraj ten jest również znany z wysokiej jakości życia, z doskonałą opieką zdrowotną, edukacją i infrastrukturą.
 • Katar ma wielokulturowe społeczeństwo i zróżnicowaną populację. Ta różnorodność przyczyniła się do stworzenia żywego i dynamicznego środowiska biznesowego, które wita i obejmuje ludzi z różnych środowisk.
 • Katar jest strategicznie położony pomiędzy Azją, Europą i Afryką, co czyni go idealnym miejscem dla firm chcących rozszerzyć swoją działalność w regionie. Położenie kraju sprawia, że jest on również bramą do Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC) i szerzej rozumianego Bliskiego Wschodu.
 • Katar zainwestował wiele w infrastrukturę i udogodnienia, aby wspierać swoją rozwijającą się gospodarkę. Kraj posiada światowej klasy systemy transportu, telekomunikacji i opieki zdrowotnej, a także nowoczesne i dobrze wyposażone parki przemysłowe i biznesowe.
 • Katar posiada wysoko wykwalifikowaną i wykształconą siłę roboczą, która koncentruje się na rozwijaniu lokalnych talentów w celu wspierania wzrostu gospodarczego kraju. Kraj ten przyciąga również wykwalifikowanych pracowników-ekspatriantów z całego świata.
 • Katar to stabilny i spokojny kraj, z korzystnym klimatem dla biznesu i niskim wskaźnikiem przestępczości. Rząd jest zaangażowany we wspieranie wzrostu gospodarczego i przyciąganie inwestycji zagranicznych do kraju.
SYSTEM PRAWNY

System prawny Kataru opiera się na połączeniu prawa islamskiego, egipskiego prawa cywilnego i francuskiego prawa cywilnego.

System prawny kraju jest nadzorowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które jest odpowiedzialne za opracowywanie projektów ustaw i rozporządzeń, wymierzanie sprawiedliwości i zapewnienie, że system prawny działa zgodnie z zasadami islamu.

Prawo islamskie jest podstawowym źródłem prawa w Katarze i jest wykorzystywane do interpretacji praw i przepisów cywilnych.

Katar posiada również podwójny system sądowy składający się z sądów cywilnych i sądów szariatu.

Sądy cywilne zajmują się sporami cywilnymi i handlowymi, natomiast sądy szariatu rozpatrują sprawy związane z prawem rodzinnym i stanem osobowym.

Inwestycje zagraniczne w Katarze

Katar jest otwarty na inwestycje zagraniczne i wprowadził kilka inicjatyw mających na celu przyciągnięcie zagranicznych firm do kraju. Rząd ustanowił kilka wolnych stref i zachęt inwestycyjnych oraz usprawnił przepisy biznesowe, aby ułatwić inwestorom zagranicznym rozpoczęcie działalności w kraju.

Inwestorzy zagraniczni mogą inwestować w wielu sektorach w Katarze, w tym w energetyce, nieruchomościach i finansach.

A zgodnie z katarskim prawem o inwestycjach zagranicznych, inwestorzy zagraniczni mogą inwestować w większość sektorów gospodarki narodowej, jeśli mają katarskiego partnera, który posiada minimum 51% kapitału spółki joint venture, a spółka jest założona zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych.

Zagraniczni inwestorzy mogą również rozpocząć działalność w jednej z wolnych stref ekonomicznych, takich jak Qatar Financial Centre (QFC) lub Qatar Science & Technology Park (QSTP). Te wolne strefy oferują szereg zachęt i korzyści dla inwestorów zagranicznych.

Wybór podmiotu w Katarze

Zagraniczni inwestorzy chcący prowadzić działalność gospodarczą w Katarze mają do wyboru kilka opcji struktury biznesowej.

Najpopularniejszą strukturą biznesową w Katarze są:

Katarska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC)

LLC jest odrębnym podmiotem prawnym i oferuje ograniczoną ochronę odpowiedzialności dla swoich właścicieli w Katarze.

Cechy

 • Spółka z o.o. wymaga minimum dwóch udziałowców
 • Może mieć do 50 wspólników.
 • Inwestorzy zagraniczni mogą posiadać do 49% udziałów w spółce LLC, a pozostałe 51% należy do obywateli Kataru lub firm będących własnością Katarczyków.
 • LLC jest odrębnym podmiotem prawnym, więc może zawierać umowy, pozywać lub być pozywana, a także posiadać majątek w swoim imieniu.

Joint Venture w Katarze

Spółka joint venture jest odrębnym podmiotem prawnym i oferuje swoim właścicielom ograniczoną ochronę przed odpowiedzialnością.

Cechy

 • Partner katarski musi posiadać co najmniej 51% udziałów w spółce joint venture, natomiast inwestor zagraniczny może posiadać do 49%.
 • Spółka joint venture musi być zarejestrowana w Ministerstwie Handlu i Przemysłu.
 • Musi też mieć umowę o wspólnym przedsięwzięciu, która nakreśla warunki partnerstwa.

Spółka w wolnej strefie w Katarze

Inwestorzy zagraniczni mogą również założyć spółkę w jednej z wolnych stref w kraju. Spółka w wolnym obszarze celnym jest odrębną osobą prawną i oferuje 100% własności zagranicznej, zwolnienia podatkowe i usprawnione przepisy.

Cechy

 • Jest to odrębny podmiot prawny, który oferuje 100% własności zagranicznej.
 • Firmy z wolnych obszarów celnych znajdują się w wyznaczonych wolnych obszarach celnych, takich jak Qatar Financial Centre (QFC) lub Qatar Science & Technology Park (QSTP).
 • Spółki w wolnych strefach oferują zwolnienia podatkowe, usprawnione przepisy i inne zachęty dla inwestorów zagranicznych.

Oddział w Katarze

Oddział nie stanowi odrębnej osoby prawnej i jest w pełni własnością firmy zagranicznej.

Cechy

 • Oddział musi wyznaczyć katarskiego agenta, który będzie działał jako łącznik z lokalnymi władzami i będzie przestrzegał lokalnych przepisów.
 • Oddział może angażować się w działalność gospodarczą w Katarze, ale jest ograniczony do działań określonych w jego rejestracji handlowej.
 • Rząd katarski nie uznaje go za zakład stały.
 • Musi być autoryzowany przez Ministerstwo Gospodarki i Handlu

Przy wyborze struktury biznesowej w Katarze ważne jest również, aby zasięgnąć porady prawnej i biznesowej od ekspertów, aby zapewnić zgodność z lokalnymi przepisami i zminimalizować potencjalne ryzyko. Skontaktuj się z ekspertami Damalion już teraz i pozwól nam pomóc.

BANKING

Katar ma dobrze rozwinięty system bankowy, który jest regulowany przez Katarski Bank Centralny (QCB), który jest odpowiedzialny za utrzymanie stabilności monetarnej i nadzór nad sektorem bankowym w kraju. QCB jest również odpowiedzialny za ustalanie polityki monetarnej, emisję waluty i regulację instytucji finansowych w Katarze.

Do kluczowych cech bankowości w Katarze należą:

Usługi bankowe

Katarskie banki oferują pełen zakres usług bankowych, w tym rachunki oszczędnościowe i bieżące, pożyczki, karty kredytowe, wymianę walut i produkty inwestycyjne. Wiele banków oferuje również usługi bankowości internetowej i mobilnej dla dodatkowej wygody.

Bankowość islamska

Bankowość islamska jest popularną formą bankowości w Katarze, w kraju działa kilka banków islamskich. Banki islamskie działają w oparciu o prawo islamskie, które zakazuje płacenia lub otrzymywania odsetek (riba) oraz finansowania przedsięwzięć uznawanych za haram (zakazane).

Banki w Katarze

Sektor bankowy w Katarze jest zdominowany przez banki lokalne, ale w kraju działa również kilka banków międzynarodowych, które świadczą szereg usług zarówno dla osób prywatnych, jak i firm.

Katarskie banki mają wysokie oceny kredytowe, a wiele z nich otrzymało od międzynarodowych agencji ratingowych oceny na poziomie A lub wyższe.

Katarskie banki oferują również szereg usług walutowych, w tym konta walutowe i usługi wymiany walut.

Centrum Finansowe

Qatar Financial Centre (QFC) to centrum finansowe zlokalizowane w Doha, które oferuje szereg usług finansowych, w tym bankowość, zarządzanie aktywami i ubezpieczenia. QFC jest regulowana przez QFC Authority, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie rozwoju i regulacji QFC.

Otwarcie rachunku bankowego w Katarze

Aby otworzyć konto bankowe w Katarze, czy to osobiste, czy dla firmy założonej w Katarze, wnioskodawcy muszą posiadać pozwolenie na pobyt. Wnioskodawcy muszą również dostarczyć kilka dodatkowych dokumentów, w tym kserokopię paszportu, wizę pobytową, dwa zdjęcia oraz list od pracodawcy, w którym podana jest kwota pieniędzy, która będzie przelewana na konto co miesiąc. A w przypadku nowo założonych firm w Katarze, do otwarcia rachunku bankowego wymagany będzie Certificate of Incorporation.

Gdy wszystkie te elementy będą dostępne, proces otwierania konta bankowego będzie prosty.

Ogólnie rzecz biorąc, system bankowy w Katarze jest dobrze uregulowany i stabilny, z szeregiem usług dostępnych zarówno dla osób prywatnych, jak i firm.

IMMIGRACJA

Wysoki standard życia, nieopodatkowane dochody, różnorodność kulturowa, bezpieczeństwo i ochrona, piękne okoliczności przyrody. To tylko niektóre z wielu korzyści wynikających z przeprowadzki do Kataru.

A jeśli planujesz przeprowadzić się do Kataru i zamieszkać w nim, musisz mieć aktualne pozwolenie na pobyt, które umożliwi Ci również legalne rozpoznanie się.

Uzyskanie rezydencji katarskiej

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem rezydencji w Katarze, istnieje kilka opcji dostępnych w zależności od okoliczności. Oto kilka sposobów na uzyskanie rezydencji w Katarze:

 • Wiza pracownicza: przeznaczona jest dla osób, które mają ofertę pracy od katarskiej firmy. Pracodawca wnioskodawcy może sponsorować jego pobyt w Katarze poprzez wizę pracowniczą. Wiza ta jest zazwyczaj ważna przez okres trwania umowy o pracę i może być przedłużana w miarę potrzeb.
 • Wiza biznesowa: przeznaczona jest dla inwestorów lub właścicieli firm. Wiza ta pozwala wnioskodawcy na wjazd i pobyt w Katarze przez określony czas w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Wiza rodzinna: ten rodzaj wizy przeznaczony jest dla osób, które mają członków rodziny będących mieszkańcami lub obywatelami Kataru. Wiza ta pozwala osobie na dołączenie do członków rodziny w Katarze i pobyt na określony czas.
 • Wiza na emeryturę: przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 60 lat i mają określony minimalny dochód miesięczny. Wiza ta pozwala osobie na zamieszkanie w Katarze i korzystanie z jego udogodnień jako emeryt.
 • Wiza majątkowa: przeznaczona jest dla osób, które posiadają nieruchomość w Katarze. Wiza ta pozwala wnioskodawcy na pobyt w Katarze przez określony czas i jest zazwyczaj powiązana z posiadaniem określonej nieruchomości.

Aby uzyskać rezydencję w Katarze, należy spełnić określone wymagania i dostarczyć dokumentację na poparcie swojej aplikacji.Zaleca się, aby skorzystać z pomocy profesjonalisty, który pomoże Ci poruszać się po procesie. Skontaktuj się z ekspertami Damalion już teraz i pomóżmy.

REŻIM PODATKOWY

Katar ma przyjazny system podatkowy, w którym nie ma podatku dochodowego od osób fizycznych ani podatku od ubezpieczeń społecznych.

W kraju funkcjonuje terytorialny system podatkowy, co oznacza, że osoba fizyczna podlega opodatkowaniu w Katarze, jeśli osiąga dochody ze źródła w Katarze, niezależnie od rezydencji podatkowej.

Oto przegląd systemu podatkowego w Katarze

Podatek dochodowy od osób prawnych

W Katarze obowiązuje płaska stawka podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 10% od zysków wypracowanych przez firmy działające w tym kraju. Podatek ten dotyczy zarówno firm katarskich, jak i zagranicznych, choć istnieją pewne zwolnienia i zachęty dostępne dla niektórych branż i działań.

Podatek od wartości dodanej (VAT)

Standardowa stawka VAT w Katarze wynosi 5%. VAT jest nakładany na większość towarów i usług, w tym na import, ale istnieją pewne zwolnienia i pozycje objęte zerową stawką, takie jak opieka zdrowotna i edukacja.

Podatek potrącany u źródła

Katar nie ma podatku u źródła od dywidend lub płatności odsetek, chociaż ma podatek u źródła od niektórych rodzajów tantiem wypłacanych nierezydentom.

Podatek akcyzowy

Katar wprowadził podatek akcyzowy na niektóre towary, które są uważane za szkodliwe dla zdrowia lub środowiska, takie jak tytoń i napoje energetyczne. Stawki podatku akcyzowego są zróżnicowane w zależności od rodzaju wyrobu.

Katar Umowy podatkowe

Katar podpisał kilka umów podatkowych z innymi krajami, aby uniknąć podwójnego opodatkowania i promować inwestycje transgraniczne.

Katar podpisał umowy podatkowe z ponad 80 krajami, w tym z Azerbejdżanem, Armenią, Barbadosem, Belgią, Białorusią, Chinami, Kubą, Chorwacją, Cyprem, Francją, Guernsey, Hongkongiem, Indonezją, Indiami, Japonią, Jordanią, Koreą, Libanem, Macedonią, Niemcami, Włochami, Meksyk, Malezja, Maroko, Nepal, Portugalia, Pakistan, Rosja, Rumunia, Senegal, San Marino, Seszele, Sri Lanka, Singapur, Korea Południowa, Szwajcaria, Syria, Turcja, Tunezja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Ukraina, Wenezuela i Jemen

Te umowy podatkowe mają ogólnie na celu zapewnienie ram dla współpracy i wymiany informacji między Katarem a drugim krajem w sprawach podatkowych oraz ustanowienie zasad opodatkowania dochodów i zysków pochodzących z działalności transgranicznej.

Niektóre z kluczowych postanowień tych umów podatkowych obejmują zasady określania rezydencji podatkowej osób fizycznych i przedsiębiorstw, podziału praw do opodatkowania między umawiające się państwa oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania i unikaniu opodatkowania.

Należy pamiętać, że system podatkowy w Katarze może ulec zmianie i firmy powinny skonsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami w dziedzinie podatków, aby zapewnić zgodność ze wszystkimi obowiązującymi prawami i przepisami podatkowymi. Skontaktuj się z ekspertami Damalion już teraz i pozwól nam pomóc.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Katar posiada silne ramy prawne dla ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej, a rząd jest zaangażowany w promowanie innowacji i kreatywności poprzez skuteczną ochronę tych praw.

Ochrona i egzekwowanie praw własności intelektualnej (IP) w Katarze są regulowane przez szereg ustaw i rozporządzeń, w tym:

 • Ustawa nr 7 z 2002 r. o znakach towarowych, nazwach handlowych, oznaczeniach geograficznych i wzorach przemysłowych,
 • Ustawa nr 9 z 2002 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • Ustawa nr 30 z 2006 r. o patentach i wzorach przemysłowych, oraz
 • Ustawa nr 26 z 2005 r. o ochronie tajemnic handlowych i know-how.

Rodzaje ochrony własności intelektualnej (IP) dostępne w Katarze obejmują:

Znaki towarowe

 • Znak towarowy to oznaczenie lub symbol, który pozwala odróżnić towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa.
 • Głównymi warunkami dopuszczenia znaku towarowego do rejestracji w Katarze są jego unikalność i brak sprzeciwu wobec porządku publicznego.
 • Znaki towarowe są rejestrowane w Biurze Znaków Towarowych przy MEC (Ministerstwo Handlu) w Katarze.
 • W Katarze znaki towarowe mogą być zarejestrowane w Ministerstwie Handlu i Przemysłu na okres 10 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy 10-letnie.

Patenty

 • Patent to monopol prawny przyznany wynalazcy na nowy i użyteczny wynalazek.
 • Aby zakwalifikować się w Katarze, patent musi być nowy, zawierać poziom wynalazczy, nadawać się do zastosowania przemysłowego i nie może być sprzeczny z porządkiem publicznym.
 • Patenty są rejestrowane przed urzędem patentowym w MEC.
 • W Katarze patenty można rejestrować przez 20 lat od daty zgłoszenia, pod warunkiem uiszczania corocznych opłat za przedłużenie.

Projekty przemysłowe

 • Wzór przemysłowy to ozdobny lub estetyczny aspekt produktu, taki jak jego kształt, kolor lub tekstura.
 • W Katarze wzory przemysłowe można zarejestrować w Ministerstwie Handlu i Przemysłu
 • Wzory przemysłowe mogą być zarejestrowane na 5 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne okresy 5-letnie, a maksymalnie do 25 lat.

Copyright

 • Prawo autorskie chroni oryginalne utwory literackie, artystyczne i naukowe, w tym książki, muzykę, obrazy i oprogramowanie.
 • W Katarze ochrona praw autorskich jest automatyczna od momentu stworzenia utworu, a rejestracja nie jest wymagana.
 • Właściciele praw autorskich mogą jednak zarejestrować swoje utwory w Ministerstwie Kultury i Sportu, aby przedstawić dowód własności i ułatwić egzekwowanie swoich praw.
 • Ochrona praw autorskich w Katarze trwa do końca życia autora oraz 50 lat kalendarzowych po jego śmierci i nie może być przedłużana.

Tajemnice handlowe

 • Tajemnica handlowa to poufne informacje, które dają przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną, takie jak listy klientów czy strategie marketingowe.
 • W Katarze tajemnice handlowe są uznawane za własność ich właściciela.
 • W Katarze tajemnice handlowe mogą być chronione na mocy ustawy nr 26 z 2005 r. o ochronie tajemnic handlowych i know-how.
 • W Katarze nie ma okresu przedawnienia dla ochrony tajemnic handlowych.

Katar zapewnia solidną ochronę dla szerokiego zakresu praw własności intelektualnej, a firmy działające w tym kraju powinny podjąć kroki w celu ochrony swoich aktywów IP poprzez rejestrację znaków towarowych, patentów i wzorów przemysłowych oraz zachowanie ścisłej poufności swoich tajemnic handlowych.

PRACA I ZATRUDNIENIE

Praca i zatrudnienie w Katarze są regulowane przez Prawo Pracy nr 14 z 2004 r., zmienione przez Prawo nr 13 z 2017 r., oraz jego przepisy wykonawcze. Prawo Pracy określa prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w kraju, w tym przepisy związane z rekrutacją, warunkami pracy, wynagrodzeniem, urlopem, wypowiedzeniem i rozwiązywaniem sporów.

Do kluczowych przepisów prawa pracy należą:

Umowy o pracę

Pracodawcy są zobowiązani do dostarczenia swoim pracownikom pisemnych umów o pracę, które muszą zawierać takie szczegóły jak charakter pracy, czas trwania umowy oraz wynagrodzenie. Kontrakty powinny być w języku arabskim i mogą być na czas określony lub nieokreślony.

W Katarze istnieją dwa główne rodzaje umów o pracę:

 • Umowy o pracę na czas określony: Umowa na czas określony to umowa o pracę na czas określony, w której określona jest data rozpoczęcia i zakończenia okresu zatrudnienia. Ten rodzaj umowy jest powszechnie stosowany w przypadku pracy opartej na projekcie lub stanowisk tymczasowych. Czas trwania umowy na czas określony nie powinien przekraczać 5 lat, może być przedłużany na jeden lub więcej okresów, ale łączny czas trwania nie powinien przekraczać 9 lat.
 • Umowy o pracę na czas nieokreślony: Umowa na czas nieokreślony to umowa o pracę bez określonej daty końcowej. Ten rodzaj umowy jest powszechnie stosowany w przypadku stałych stanowisk w Katarze. Umowa na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron, ale wymagane jest wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia jest uzależniony od stażu pracy pracownika, przy czym dla pracowników ze stażem poniżej 5 lat obowiązuje minimalny tygodniowy okres wypowiedzenia, a dla pracowników ze stażem powyżej 15 lat – do 2 miesięcy.

Zarówno umowy na czas określony, jak i nieokreślony powinny mieć formę pisemną i zawierać warunki zatrudnienia, takie jak zakres obowiązków, godziny pracy, wynagrodzenie, uprawnienia urlopowe.

Odszkodowania za pracę, uprawnienia i świadczenia w Katarze

 • Czas pracy: standardowy tydzień pracy w Katarze wynosi 48 godzin, a czas pracy nie powinien przekraczać 8 godzin dziennie, z wyjątkiem przypadków, gdy praca jest niezbędna, aby zapobiec utracie lub poważnemu wypadkowi. Pracownikom przysługuje jeden dzień wolny w tygodniu, którym powinien być piątek – oficjalny dzień odpoczynku.
 • Wynagrodzenia: prawo pracy określa minimalne stawki wynagrodzenia dla różnych branż, a pracodawcy są zobowiązani do wypłacania swoim pracownikom co najmniej minimalnego wynagrodzenia.
 • Urlop roczny: pracownicy są uprawnieni do urlopu rocznego w wymiarze 3 tygodni w przypadku pierwszych 5 lat pracy i 4 tygodni w przypadku więcej niż 5 lat pracy.
 • Zwolnienie lekarskie: pracownicy mają prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego w wymiarze do 2 tygodni w roku.
 • Urlop macierzyński: pracownicom w Katarze przysługuje 50 dni płatnego urlopu macierzyńskiego, który można wykorzystać przed lub po urodzeniu dziecka.
 • Świadczenia z tytułu zakończenia pracy: pracownicy, którzy przepracowali u pracodawcy co najmniej rok, są uprawnieni do świadczeń z tytułu zakończenia pracy, które mogą obejmować wypłatę gratyfikacji oraz inne świadczenia, takie jak bilet lotniczy i dodatek mieszkaniowy.
 • Ubezpieczenie zdrowotne: pracodawcy w Katarze są zobowiązani do zapewnienia swoim pracownikom ubezpieczenia zdrowotnego, które może obejmować świadczenia medyczne i stomatologiczne.
 • Mieszkanie i edukacja: niektórzy pracodawcy mogą zapewnić swoim pracownikom mieszkanie lub dodatek mieszkaniowy w ramach pakietu zatrudnienia. Niektórzy pracodawcy mogą również zapewnić dodatki edukacyjne dla pracowników z dziećmi, które uczęszczają do szkoły w Katarze.
 • Świadczenia emerytalne: pracownicy, którzy przepracowali u pracodawcy co najmniej 5 lat, mają prawo do emerytury, którą zapewnia Katarski Fundusz Emerytalny.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Pracodawcy mogą wypowiedzieć pracownikom umowę o pracę z różnych powodów, takich jak zwolnienie lub słabe wyniki, ale muszą zapewnić wypowiedzenie i ważny powód wypowiedzenia. Pracownicy, z którymi rozwiązano umowę bez podania przyczyny, mogą być uprawnieni do odszkodowania.

Ponadto pracodawcy w Katarze są zobowiązani do przestrzegania Prawa Pracy i jego przepisów wykonawczych, które określają minimalne standardy świadczeń pracowniczych. Jednak niektórzy pracodawcy mogą zapewnić dodatkowe świadczenia, aby przyciągnąć i zatrzymać pracowników.

Czy myślisz zatem o wejściu na rynek katarski?

Damalion pomaga zagranicznym podmiotom prawnym w zakładaniu działalności gospodarczej w Katarze. Oprócz pomocy klientom w budowaniu firmy w Katarze, zapewniamy również różne integralne rozwiązania biznesowe, w tym zgodność, zarządzanie podmiotami, księgowość, podatki, wsparcie płacowe i wiele innych w całym kraju.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach i o tym, jak możemy pomóc Ci w osiągnięciu sukcesu przez Twoją katarską firmę, skontaktuj się z nami już dziś.

13 + 5 =

Chcesz wiedzieć więcej o Damalion Qatar Desk?

Damalion oferuje Państwu doradztwo na miarę, świadczone przez bezpośrednio działających ekspertów w dziedzinach, które stanowią wyzwanie dla Państwa firmy.

Radzimy podać jak najwięcej informacji, abyśmy mogli zakwalifikować Państwa żądanie i odpowiedzieć na nie w ciągu najbliższych 8 godzin.