Zaznacz stronę

Damalion El Salvador biurko

Prowadzenie działalności gospodarczej w Salwadorze

Salwador jest popularny ze względu na swoje wulkany, plaże nad Pacyfikiem, tropikalny klimat i bogactwo naturalnego piękna. Dzięki temu jest rozpoznawany ze względu na swoje cuda natury, ale kraj ten jest czymś więcej niż atrakcją turystyczną.

Salwador ma jedną z najbardziej stabilnych gospodarek w Ameryce Łacińskiej. Posiada atrakcyjne i dynamiczne środowisko biznesowe, które koncentruje się na budowaniu wiarygodnych podstaw makroekonomicznych i silnych instytucji oraz tworzeniu sprawiedliwego, bardziej uczciwego społeczeństwa, w którym wszyscy obywatele korzystają ze wzrostu gospodarczego.

Salwador posiada kilka traktatów i umów handlowych z krajami, które umożliwiają mu dostęp do potencjalnego rynku ponad 1 miliarda konsumentów. Obecnie przeżywa również dobry wzrost gospodarczy i szybko staje się miejscem interesującym dla inwestycji zagranicznych.

Ponadto Salwador niedawno trafił na pierwsze strony gazet, czyniąc Bitcoin legalnym środkiem płatniczym.

Kluczowe korzyści z prowadzenia działalności gospodarczej w Salwadorze

 • Istnieją bezkonkurencyjne możliwości handlowe, które inwestorzy i przedsiębiorcy mogą uzyskać w Salwadorze.
 • W celu zachęcenia do inwestycji i tworzenia miejsc pracy rząd Salwadoru wprowadził zachęty podatkowe dla przedsiębiorstw w niektórych sektorach.
 • Kraj ten znajduje się w sercu Ameryki Środkowej i ma strategiczne położenie dla prowadzenia interesów z innymi krajami regionu.
 • Salwador posiada młodą i wykwalifikowaną siłę roboczą, która zwiększa konkurencyjność kraju, a osoby te mogą rozwijać swoje umiejętności będąc częścią globalnych firm w różnych dziedzinach, takich jak usługi, rolnictwo i produkcja.
 • Salwador dokonał również znacznych ulepszeń w swoim środowisku biznesowym, w tym ułatwił rejestrację przedsiębiorstw i zmniejszył biurokrację.
 • Salwador podpisał kilka dwustronnych traktatów inwestycyjnych, które chronią zagraniczne inwestycje w kraju.
SYSTEM PRAWNY

System prawny Salwadoru jest systemem prawa cywilnego, który opiera się na hiszpańskiej tradycji prawnej.

Jest on regulowany przez Konstytucję Salwadoru i składa się z różnych gałęzi, w tym sądownictwa, władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Wybór podmiotu w Salwadorze

Polityka rządu Salwadoru była przyjazna dla inwestycji zagranicznych, więc ten kraj jest ogólnie przyjazny dla inwestycji zagranicznych.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne odgrywają ważną rolę w napędzaniu szybkiej modernizacji kraju. Przyczynił się on również do podtrzymania wzrostu gospodarczego.

Dla zagranicznych inwestorów i przedsiębiorców chcących prowadzić działalność gospodarczą i założyć firmę w Salwadorze, najczęściej wybierane formy prawne są wymienione poniżej:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad de Responsabilidad Limitada)

Jest to struktura spółki el Salvador, w której partnerzy mają ograniczoną odpowiedzialność nad kapitałem spółki.

Cechy

 • Ta struktura firmy jest najczęściej stosowana przez firmy prywatne
 • Firma ta może być założona przez inne podmioty lub osoby fizyczne albo asortyment obu.
 • wspólnicy spółki ponoszą ograniczoną odpowiedzialność z tytułu udziału społecznego w spółce.
 • inwestycje kapitałowe tej firmy nie opierają się na akcjach, lecz na dobrze ugruntowanych udziałach członkowskich.

Corporation / Public Limited Company lub Sociedad Anónima (SA)

Jest to najbardziej popularny typ spółki w Salwadorze, ponieważ może być zarejestrowany tylko z jednym udziałowcem.

Cechy

 • Wymaga tylko jednego udziałowca
 • Może być tworzony przez inne podmioty, osoby fizyczne lub asortyment obu.
 • kapitał spółki oparty jest na akcjach
 • Wymaga reprezentacji prawnej, którą może być rada dyrektorów lub niezależny zarząd.
 • Nie ogranicza on liczby akcjonariuszy, którzy mogą uczestniczyć na poziomie menedżerskim.
 • Kapitał zakładowy tej spółki jest nominalnie reprezentowany w akcjach, które mogą być chętnie przenoszone.
 • nie ma maksymalnego terminu ważności, więc ważność firmy jest nieokreślona.
 • Nazwa firmy musi zawierać słowa “Sociedad Anónima”.

Oddziały

Jest to autoryzowane rozszerzenie zagranicznej firmy stosowane w celu rozwoju handlu w Salwadorze.

Cechy

 • Musi działać pod tą samą nazwą w Salwadorze, co w kraju pochodzenia.
 • Musi zarejestrować swój kapitał w Krajowym Biurze Inwestycji Ministerstwa Gospodarki, oraz w Rejestrze Handlowym.
 • Musi posiadać stałego przedstawiciela prawnego firmy w Salwadorze.
 • Może on rozpocząć działalność dopiero po pełnym zarejestrowaniu przez właściwe organy.

Jesteś zainteresowany rejestracją swojej firmy w Salwadorze? Skontaktuj się z ekspertem Damalion już teraz.

BANKING

Sektor finansowy Salwadoru jest regulowany przez Bank Centralny (Banco Central de Reserva – BCR), który jest wspierany przez Superintendenta Banków (Superintendencia del Sistema Financiero – SSF) – niezależną agencję regulacyjną, która upoważnia i zarządza wszystkimi instytucjami finansowymi w Salwadorze, Superintendenta Emerytur (SP), Instytut Gwarancji i Depozytów (IGD) oraz Superintendenta Papierów Wartościowych (SV).

BCR jest odpowiedzialny za kontrolę wymiany walut. Promuje również i utrzymuje warunki monetarne, walutowe i finansowe, które w znacznym stopniu sprzyjają stabilności gospodarki Salwadoru.

Banki komercyjne

Usługi bankowości komercyjnej w tym kraju świadczy czternaście instytucji: dwanaście banków prywatnych i dwa państwowe. A dzięki ciągłym reformom Salwadoru w sektorze finansowym, te banki komercyjne ugruntowały silną społeczność bankową, z pozytywnym prawem podatkowym, które przyciąga zagraniczne inwestycje.

Bankowość w Salwadorze

Przeprowadzka do Salwadoru w celach biznesowych lub z innych powodów, które mogą sprawić, że zostaniesz w kraju na dłużej? Będziesz miał unikalne potrzeby bankowe i inwestycyjne. Salwador jest krajem, który szybko rośnie i ma kilka banków z możliwością zapewnienia tych potrzeb.

Z odpowiednimi dokumentami (dokumenty tożsamości, takie jak paszport lub dowód osobisty, dowód adresu i dowód dochodów), jest możliwe, abyś jako obcokrajowiec otworzył konto bankowe w Salwadorze.

Proces otwierania konta bankowego w Salwadorze obejmuje na ogół:

 • wybór odpowiedniego banku (w Salwadorze jest kilka banków. należy zbadać ich opcje i wymagania dotyczące kont, aby znaleźć najbardziej idealny dla swoich potrzeb)
 • gromadzenie wymaganych dokumentów
 • wizyta w wybranym banku z wymaganymi dokumentami
 • wypełnianie formularza zgłoszeniowego
 • Wpłacenie wymaganego depozytu początkowego, oraz
 • Czekam na zatwierdzenie i aktywację konta.

Oprócz kont osobistych, zagraniczne podmioty gospodarcze mogą również otworzyć firmowe konto bankowe w Salwadorze, muszą tylko najpierw założyć firmę w kraju.

Planując otwarcie konta bankowego w Salwadorze, zaleca się skorzystanie z pomocy profesjonalistów, którzy przeprowadzą nas przez ten proces. Skontaktuj się z ekspertem Damalion teraz, aby otworzyć konto bankowe w Salwadorze.

IMMIGRACJA

Oprócz niskich kosztów życia, fantastycznego klimatu i pogody godnej plażowania, Salwador obiecuje również wyjątkowe i wspaniałe doświadczenia i jest świetnym miejscem do zamieszkania.

Turyści mogą wjechać i przebywać w Salwadorze przez okres 90 dni, ale każdy, kto zamierza pozostać w Salwadorze dłużej niż ten okres, musi ubiegać się o pozwolenie na pobyt.

Zezwolenie na pobyt w Salwadorze

Jest to zezwolenie dla osób, które chcą pozostać w Salwadorze przez dłuższy okres czasu. Rodzaje zezwoleń na pobyt dostępnych w Salwadorze obejmują pobyt tymczasowy i pobyt stały.

Pobyt czasowy w Salwadorze

Dotyczy to osób, które planują pobyt w Salwadorze na okres do dwóch lat.

Istnieje kilka sposobów na uzyskanie tymczasowego pobytu w Salwadorze. Wśród nich są:

 • Praca: to jest dla osób, które mają ofertę pracy w Salwadorze.
 • Łączenie rodzin: dotyczy członków rodzin obywateli salwadorskich, którzy chcą dołączyć do swojej rodziny w Salwadorze.
 • Humanitarna: dotyczy osób, które potrzebują ochrony lub pomocy z powodów humanitarnych.
 • Student: to jest dla osób, które chcą studiować w Salwadorze.
 • Uchodźca: dotyczy osób, które otrzymały status uchodźcy w Salwadorze z powodu uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w swoim kraju.
 • Emeryt: to jest dla osób, które są na emeryturze i planują zamieszkać w Salwadorze. Aby uzyskać ten rodzaj rezydencji, wnioskodawcy muszą mieć co najmniej 55 lat, przedstawić dowód statusu emerytalnego i mieć wynagrodzenie w wysokości trzech minimalnych pensji w sektorze handlu i usług.
 • Pozwolenie na wynajem: przeznaczone jest dla “osób zamożnych”, które chcą mieszkać w Salwadorze.
 • Inwestor: przeznaczony jest dla osób, które inwestują określoną kwotę w lokalną firmę lub nieruchomość w Salwadorze. Salwador oferuje również natychmiastowy stały pobyt dla inwestorów Bitcoin/crypto w kraju.

Inne rodzaje pozwolenia na pobyt czasowy w Salwadorze to: Biznes, Przedstawiciel Handlowy, Towarzyszący, Udziałowiec, Handlarze Indywidualni, Ofiary Handlu, Powody Religijne i Współpracujący Pobyt Czasowy.

Wśród nich wszystkich najpopularniejsze jest pozwolenie na pobyt inwestorski.

Stały pobyt i obywatelstwo w Salwadorze

Stała rezydencja jest dla osób, które planują pozostać w Salwadorze przez dłuższy okres czasu, zazwyczaj ponad dwa lata.

Po zamieszkaniu w Salwadorze przez trzy lata jako tymczasowy rezydent, cudzoziemcy mogą ubiegać się o stały pobyt, a po pięciu latach pobytu można ubiegać się o obywatelstwo.

REŻIM PODATKOWY

System podatkowy w Salwadorze opiera się na zasadach terytorialności, zgodnie z którymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega jedynie dochód uzyskany na tym terytorium i pochodzący z salwadorskiego źródła. Ponadto wszystkie osoby fizyczne i prawne są opodatkowane od dochodu podlegającego opodatkowaniu, a to obejmuje dochody z zatrudnienia, inwestycji i innych źródeł. Wszyscy podatnicy z Salwadoru muszą składać zeznania podatkowe w odpowiednich organach podatkowych.

Rodzaje podatków w Salwadorze

Podatek dochodowy

Osoby fizyczne i korporacje w Salwadorze podlegają podatkowi dochodowemu od swoich dochodów podlegających opodatkowaniu.

 • Osoby fizyczne

Podatek generalnie pobierany jest od wszystkich dochodów rezydentów i nierezydentów Salwadoru, wynikających z ich salwadorskich źródeł, a są to dochody wypracowane z zatrudnienia oraz towarów i usług. Stawka podatku dochodowego dla osób fizycznych wynosi zasadniczo od 0% do 30%, ale zależy od przedziału dochodowego.

 • Korporacje

Podatek dochodowy od osób prawnych jest pobierany od spółek zarejestrowanych w Salwadorze. Dochód do opodatkowania określa się poprzez odjęcie od dochodu brutto firmy wszystkich niezbędnych kosztów i wydatków oraz innych szczególnych odliczeń ustalonych przez prawo. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi w Salwadorze 30%.

Podatek od wartości dodanej (VAT)

Podatek VAT w Salwadorze ma zastosowanie do przekazywania dóbr ruchomych oraz świadczenia usług i importu, ale eksport towarów lub usług jest zwolniony. Podstawą opodatkowania jest cena uzgodniona przez strony, ale w przypadku importu jest to wartość celna. Podstawowa stawka VAT w Salwadorze wynosi 13%.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości w Salwadorze nakładany jest na nieruchomości i inne dobra posiadane przez osoby fizyczne i firmy, a jego stawka różni się w zależności od wartości majątku.

Podatek od zysków kapitałowych

Podatek ten nakładany jest na zyski ze sprzedaży aktywów takich jak nieruchomości, czy obligacje. A jego wskaźnik w Salwadorze wynosi 10%.

Opłata skarbowa

Podatek ten pobierany jest od określonych rodzajów dokumentów, takich jak umowy prawne i przeniesienia własności. A jego stawka wynosi 0,5% wartości transakcji w Salwadorze.

Podatki akcyzowe

Podatki te nakładane są na niektóre towary, np. alkohol, tytoń, dobra luksusowe. A jego stawki różnią się w zależności od rodzaju produktu.

Podatki gminne

Gminy w Salwadorze w szczególności ustalają czynności lub sprawy podlegające opodatkowaniu oraz okoliczności, które mają zastosowanie. Każda gmina może pobierać dodatkowe podatki od nieruchomości, przedsiębiorstw i usług świadczonych w ramach swojej jurysdykcji.

Umowy podatkowe

Salwador ma podpisaną tylko jedną umowę podatkową i jest to umowa z Hiszpanią.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

W Salwadorze własność intelektualna jest regulowana i chroniona przez prawo krajowe i traktaty międzynarodowe, których Salwador jest sygnatariuszem. Kraj posiada ramy prawne, które zapewniają rejestrację, egzekwowanie i ochronę praw własności intelektualnej.

Własność intelektualna w Salwadorze jest podzielona na następujące kategorie:

Patenty

 • Patent to świadectwo przyznawane przez kraj, w którym uznaje się, że dokonano wynalazku i że należy on do właściciela patentu.
 • Patent daje właścicielowi wyłączne prawo do uniemożliwienia osobom trzecim kopiowania, używania lub wykorzystywania jego wynalazku bez jego zgody.
 • Patenty są przyznawane przez DGPI (General Directorate of Intellectual Property) w Salwadorze.
 • Patenty zapewniają ochronę do 20 lat od daty zgłoszenia.

Znaki towarowe

 • Za znak towarowy uważa się każde oznaczenie lub kombinację znaków dostrzegalnych wzrokowo, używanych do identyfikacji i odróżniania towarów i usług.
 • Rejestracja znaku towarowego daje właścicielowi wyłączne prawo do uniemożliwienia osobom trzecim używania jego znaku, bez jego zgody dla towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany.
 • Znaki towarowe w Salwadorze są rejestrowane w DGPI (Generalnej Dyrekcji Własności Intelektualnej). Ponadto, departamentem odpowiedzialnym za prowadzenie publicznego rejestru znaków towarowych w Salwadorze jest The National Registration Center NBC.
 • Ochrona znaku towarowego trwa w Salwadorze 10 lat i może być przedłużona na czas nieokreślony.

Copyright

 • Prawo autorskie w Salwadorze jest chronione przez ustawę o prawie autorskim i przyznaje ona wyłączne prawa autorom i twórcom oryginalnych dzieł.
 • Ustawa ta chroni prawa ekonomiczne i moralne autorów salwadorskich oraz obcokrajowców przebywających w Salwadorze.
 • Prawo chroni utwory o charakterze osobistej twórczości, czyli oryginalności.
 • Ochrona praw autorskich w Salwadorze trwa przez cały okres życia autora plus 70 lat po jego śmierci. W przypadku, gdy jest to utwór niezidentyfikowany lub pseudonimowy, ochrona wynosi 70 lat.

Projekty przemysłowe

Wzory przemysłowe chronią wygląd produktu. W Salwadorze wzory przemysłowe są rejestrowane w DGPI (General Directorate of Intellectual Property) i są chronione przez okres do 15 lat.

Egzekucja

Ramy prawne w Salwadorze upoważniają właściciela praw do rejestracji i obrony wszelkich aktywów własności intelektualnej wykorzystywanych przez korporację, przewidują również egzekwowanie praw własności intelektualnej w drodze postępowania cywilnego, karnego i wykonawczego.

PRACA I ZATRUDNIENIE

Prawo pracy i zatrudnienia w Salwadorze jest nadzorowane przez Salwadorski Kodeks Pracy, a ten podsumowuje prawa i obowiązki zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Umowy o pracę w Salwadorze

Umowy o pracę są w Salwadorze obowiązkowe. Te umowy o pracę mogą być ustne lub pisemne i muszą określać warunki płatności pracownika, świadczenia i wymagania dotyczące rozwiązania umowy.

Są to najczęściej spotykane rodzaje umów o pracę w Salwadorze:

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony: ten typ umowy jest stosowany, gdy pracownik jest włączony do zespołu roboczego w celu ciągłego prowadzenia działań w ramach firmy. Ten rodzaj umowy kończy się dopiero wtedy, gdy obie strony dojdą do porozumienia.
 • Zatrudnienie na czas określony kontrastuje: ten rodzaj umowy jest zazwyczaj stosowany w Salwadorze przy opracowywaniu projektów krótko- i średnioterminowych. Trwa zwykle przez dni, tygodnie lub miesiące, ale nie dłużej niż rok. Tego typu umowy są powszechnie stosowane, aby zająć miejsce pracownika, który jest na urlopie.

Świadczenia z tytułu zatrudnienia w Salwadorze

 • Czas pracy: standardowy czas pracy w tygodniu w Salwadorze wynosi 44 godziny (osiem godzin dziennie). Dla pracowników nocnych maksymalny tydzień pracy wynosi 39 godzin, w oparciu o siedmiogodzinne zmiany. Pracownicy mogą być skłonni do pracy w godzinach nadliczbowych, ale za nadgodziny należy się dodatkowe wynagrodzenie.
 • Płaca minimalna: płaca minimalna w Salwadorze różni się w zależności od regionu i zawodu, więc nie jest jednoznaczna.
 • Dyskryminacja: Pracownikom El Salvador zabrania się dyskryminowania pracowników ze względu na ich płeć, religię, rasę lub inne cechy chronione.
 • Płatny urlop: oprócz obowiązkowych świąt państwowych, pracownicy w Salwadorze mają prawo do corocznego płatnego urlopu w wymiarze co najmniej 15 dni rocznie.
 • Urlop macierzyński i ojcowski: w Salwadorze nowym matkom przysługuje 12 tygodni płatnego urlopu macierzyńskiego, z czego sześć tygodni należy wykorzystać po terminie porodu. Ponadto, zgodnie z prawem pracy w Salwadorze, ojcowie otrzymują 3 dni urlopu ojcowskiego i można go wykorzystać w ciągu pierwszych 15 dni od narodzin dziecka.
 • Zwolnienie lekarskie: zgodnie z prawem pracy w Salwadorze, pracownicy mają prawo do zwolnienia lekarskiego. W przypadku poważnych dolegliwości pracodawcy muszą obsłużyć pierwsze trzy dni choroby, a ubezpieczenie społeczne obsłuży resztę zwolnienia lekarskiego w wysokości 75% wynagrodzenia.
 • Urlop żałobny: urlop żałobny jest udzielany w przypadku utraty najbliższej rodziny i trwa tak długo, jak jest to wymagane.
 • Wypowiedzenie i odprawa: Salwadorscy pracodawcy muszą zapewnić wypowiedzenie i uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia pracownika. Odszkodowanie jest obowiązkowe, gdy dojdzie do nieuzasadnionego zwolnienia z pracy. Wysokość odprawy będzie uzależniona od stażu pracy i wynagrodzenia pracownika.

Czy jesteś gotowy na założenie sklepu w Salwadorze?

Twoi eksperci z Damalion są tutaj, aby pomóc. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, które pozwalają nam prowadzić klientów podczas czynności związanych z budową firmy w Salwadorze. Zapewniamy również kilka integralnych rozwiązań biznesowych, w tym zgodność, podatki, zarządzanie podmiotami, księgowość, wsparcie płacowe i wiele innych w całym Salwadorze.

Skontaktuj się z nami już teraz, aby zarejestrować swoją firmę w Salwadorze.

2 + 10 =

Chcesz wiedzieć więcej o Damalion El Salvador Desk?

Damalion oferuje Państwu doradztwo na miarę, świadczone przez bezpośrednio działających ekspertów w dziedzinach, które stanowią wyzwanie dla Państwa firmy.

Radzimy podać jak najwięcej informacji, abyśmy mogli zakwalifikować Państwa żądanie i odpowiedzieć na nie w ciągu najbliższych 8 godzin.