Zaznacz stronę

Damalion Paragwaj biurko

Prowadzenie działalności gospodarczej w Paragwaju

Znany jako “Serce Ameryki Południowej” ze względu na swoje centralne położenie na kontynencie, Paragwaj jest stabilnym krajem Ameryki Południowej i członkiem Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

Oprócz prywatności finansowej i przyjaznego systemu podatkowego, Paragwaj wykazał się również solidną i stabilną polityką makroekonomiczną, która poprawiła jego wyniki gospodarcze w ostatnich kilku latach. A to sprawiło, że kraj ten stał się bardzo atrakcyjny dla inwestorów, przedsiębiorców i firm szukających możliwości ekspansji w Ameryce Łacińskiej.

Prawo paragwajskie zapewnia równe traktowanie inwestycji zagranicznych i krajowych, a firmy działające w Paragwaju mogą być w całości własnością firm zagranicznych lub osób fizycznych. Ponadto Paragwaj jest stroną wielu umów o wolnym handlu (FTA) i posiada kilka stref wolnego handlu (FTZ), oferujących szerokie zachęty dla inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. W związku z tym, rozpoczęcie działalności gospodarczej w Paragwaju jest doskonałą okazją dla przedsiębiorców i inwestorów, którzy chcą rozszerzyć swoją obecność na nienasyconym rynku.

Główne zalety prowadzenia działalności gospodarczej w Paragwaju

 • Paragwaj położony jest w sercu Ameryki Południowej, z dostępem do głównych szlaków komunikacyjnych i granic z innymi potęgami Ameryki Południowej, takimi jak Brazylia. Dzięki temu jest to doskonała lokalizacja dla firm chcących rozszerzyć swoją działalność w regionie.
 • Paragwaj ma przyjazny system podatkowy, np. dochody przedsiębiorstw są opodatkowane na zasadzie terytorialnej, co oznacza, że dochody osiągane poza Paragwajem nie podlegają opodatkowaniu w kraju.
 • Paragwaj ma stabilne środowisko polityczne i pro-biznesowy rząd, bez kontroli walutowych.
 • Paragwaj ma młodą i rosnącą populację, co oznacza, że istnieje duży i rosnący rynek konsumencki, a także pula młodych i wykwalifikowanych pracowników.
 • Kraj posiada znaczne rezerwy zasobów naturalnych, w tym gruntów rolnych, oraz minerałów, co czyni go atrakcyjną lokalizacją dla przedsiębiorstw z tych sektorów.

Chociaż Paragwaj może być krajem śródlądowym, ma potężnych sąsiadów, a to daje mu dostęp do wybitnych partnerów handlowych, którzy oferują więcej możliwości handlowych. Również korzystne warunki gospodarcze w Paragwaju mają niesamowity potencjał biznesowy, ponieważ przewiduje się, że kraj ten będzie się dalej rozwijał.

SYSTEM PRAWNY

Paragwaj ma system prawny oparty na prawie cywilnym, na który wpływ ma prawo hiszpańskie i rzymskie, a także rdzenne tradycje prawne.

Paragwajski system prawny dzieli się na trzy gałęzie: sądownictwo, które odpowiada za interpretację i egzekwowanie prawa, władzę wykonawczą, która odpowiada za egzekwowanie prawa, oraz ustawodawstwo, które odpowiada za tworzenie ustaw.

Konstytucja Paragwaju zapewnia ochronę praw człowieka i wolności indywidualnych, istnieje też kilka ustaw zapewniających równość wobec prawa.

Wybór podmiotu w Paragwaju

Z wyjątkiem kilku sektorów, które są uważane za strategiczne przez rząd Paragwaju i są zarezerwowane dla rządu paragwajskiego, które nie są otwarte na inwestycje prywatne (ani krajowe, ani zagraniczne), Paragwaj jest ogólnie przyjazny dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a rząd wdraża politykę i inicjatywy mające na celu przyciągnięcie inwestorów zagranicznych do kraju.

Kraj promuje inwestycje zagraniczne i wdrożył szereg polityk, aby stworzyć środowisko przyjazne dla biznesu i jako takie, Paragwaj pozostał atrakcyjnym miejscem dla inwestorów zagranicznych.

Inwestorzy i przedsiębiorcy chcący założyć firmę w Paragwaju mogą wybierać spośród następujących rodzajów struktur biznesowych:

Przedsiębiorca indywidualny (Empresario Individual)

Jest to struktura biznesowa, w której osoba fizyczna jest właścicielem i ma pełną kontrolę nad biznesem. Ma nieograniczoną odpowiedzialność, co oznacza, że majątek właściciela może być wykorzystany do spłaty długów firmy.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad de Responsabilidad Limitada)

Jest to struktura biznesowa, w której co najmniej dwie osoby łączą się w celu utworzenia przedsiębiorstwa z ograniczoną odpowiedzialnością.

Cechy

 • Każdy wspólnik wnosi wkład do kapitału spółki.
 • Wymaga dwóch lub więcej osób.
 • Odpowiedzialność każdego wspólnika jest ograniczona do wysokości jego wkładu kapitałowego.
 • Umowa spółki reguluje funkcjonowanie spółki.
 • Nie wymaga skomplikowanych procedur administracyjnych.

Spółka akcyjna (Sociedad Anónima)

Jest to paragwajska struktura biznesowa, w której właścicielem firmy są udziałowcy, którzy inwestują w firmę kupując akcje.

Cechy

 • jest to najczęściej spotykany model biznesowy dla większych firm w Paragwaju
 • Jej właścicielami są akcjonariusze, którzy inwestują w spółkę kupując akcje.
 • Wspólnicy mają ograniczoną odpowiedzialność.
 • Spółką zarządza zarząd powołany przez akcjonariuszy.

Spółka jawna (Sociedad en Comandita Simple)

Jest to paragwajska struktura biznesowa, w której co najmniej dwie osoby łączą się w celu utworzenia spółki z nieograniczoną odpowiedzialnością.

Cechy

 • Wymaga dwóch lub więcej osób
 • Wszyscy partnerzy odpowiadają osobiście za długi spółki.
 • Jeden partner zarządza biznesem, podczas gdy drugi dostarcza kapitał.

Spółka komandytowa (Sociedad en Comandita por Acciones)

Jest to paragwajska struktura biznesowa, w której firma jest własnością partnerów, którzy mają ograniczoną odpowiedzialność.

Cechy

 • Wymaga dwóch lub więcej osób do założenia
 • Jeden wspólnik – komandytariusze zarządzają przedsiębiorstwem, natomiast pozostali – komplementariusze zapewniają kapitał.

Oddział

Spółki utworzone za granicą mogą zdecydować się na założenie oddziału w Paragwaju.

Cechy

 • Musi działać pod tą samą nazwą w Paragwaju, co w kraju pochodzenia.
 • Wymaga to posiadania przedstawiciela prawnego z siedzibą w Paragwaju.
 • Może on rozpocząć operacje dopiero po pełnym zarejestrowaniu.
 • Nie narzuca wykonywania zwyczajnych lub nadzwyczajnych zgromadzeń.

Przed podjęciem decyzji o wyborze struktury biznesowej w Paragwaju warto zasięgnąć profesjonalnej porady. Skontaktuj się z ekspertem Damalion już teraz i pozwól nam pomóc.

BANKING

Paragwajski system bankowy jest dość stabilny i zdrowy, z odpowiednim nadzorem regulacyjnym ze strony Centralnego Banku Paragwaju (BCP), który ustanawia zasady i regulacje w celu zapewnienia solidności systemu bankowego, a także nadzoruje banki w celu zapewnienia zgodności z tymi regulacjami.

Sektor bankowy w Paragwaju

Sektor bankowy w Paragwaju jest zdominowany przez banki komercyjne, stowarzyszenia oszczędnościowo-pożyczkowe, unie kredytowe i instytucje finansowe.

Banki w Paragwaju oferują szereg usług, w tym konta oszczędnościowe, rachunki czekowe, wymianę walut, pożyczki, kredyty hipoteczne i produkty inwestycyjne.

Otwarcie rachunku bankowego w Paragwaju

Jeśli zdecydujesz się mieszkać lub pracować w Paragwaju, konto bankowe jest niezbędne. Pozwala zaoszczędzić od wielu zobowiązań finansowych i nieco ułatwia życie.

Otwarcie konta bankowego w Paragwaju jest stosunkowo proste, ale istnieją pewne wymagania i dokumenty, które wnioskodawcy muszą dostarczyć. Proces zakładania konta bankowego w Paragwaju obejmuje zazwyczaj następujące kroki:

 • Wybierz bank
 • Zbierz wymagane dokumenty, takie jak ważny dowód osobisty, dowód adresu i dowód dochodów.
 • Odwiedź Bank i wypełnij wniosek
 • Fundusze depozytowe

Receive Account Details – po otwarciu i zasileniu konta, bank udostępni szczegóły dotyczące rachunku.

Oprócz osobistego konta bankowego, osoby prawne mogą również otworzyć rachunek bankowy dla swojej firmy. Ale właściciele firm powinni dokładnie rozważyć, który podmiot finansowy jest najbardziej odpowiedni przed otwarciem firmowego konta bankowego.

IMMIGRACJA

Oprócz naturalnego piękna, łagodnego klimatu przez cały rok i życzliwości ludzi, Paragwaj jest wolnym krajem, który przyjmuje wszystkie narodowości z otwartymi ramionami.

Jako cudzoziemiec, jeśli szukasz między innymi boskiego otoczenia historycznego, rezydencja w Paragwaju jest dla Ciebie doskonałą opcją. Z rezydencją w Paragwaju możesz mieszkać, pracować i studiować w tym kraju.

Opcje uzyskania prawa pobytu w Paragwaju

Podkreślone poniżej są niektóre z powszechnych sposobów, aby uzyskać rezydencję Paragwaju.

 • Inwestycja

Paragwaj oferuje wizę inwestycyjną dla obcokrajowców, którzy zainwestują w kraju określoną kwotę. W tym celu nie jesteś zobowiązany do wydania kwoty jednorazowo, ale musisz przedstawić biznesplan, z którego wynika, że Twoja firma wyda taką kwotę w ciągu 10 lat. Niektóre z działań, które są uważane za ważne dla programu inwestycyjnego, to angażowanie się w handel i oferowanie usług.

 • Emerytura

Paragwaj oferuje pobyt przez emeryturę dla cudzoziemców, którzy mają zagwarantowany miesięczny dochód emerytalny w określonej wysokości. Nie ma na to żadnych ograniczeń wiekowych.

 • Depozyt bankowy

Cudzoziemcy mogą również zdecydować się na zdeponowanie określonej kwoty w paragwajskim banku, aby uzyskać rezydencję paragwajską.

 • Praca

Jeśli masz ofertę pracy z paragwajskiej firmy, możesz ubiegać się o wizę pracowniczą i otrzymać rezydenturę.

 • Rodzina

Jeśli masz najbliższą rodzinę paragwajską (małżonka lub rodzica), możesz zdecydować się na wizę rodzinną, która umożliwia stały pobyt w Paragwaju.

Uzyskanie obywatelstwa Paragwaju

Po trzech latach od otrzymania pozwolenia na pobyt stały, cudzoziemcy mogą ubiegać się o obywatelstwo w Paragwaju.

Paragwaj ma otwartą gospodarkę i zainicjował reformy systemu imigracyjnego, które skracają czas potrzebny do uzyskania prawa pobytu. Aby uzyskać rezydencję w Paragwaju, skontaktuj się teraz z ekspertami Damalion.

REŻIM PODATKOWY

Paragwaj oferuje najbardziej rozsądne rozwiązania w zakresie niskich podatków w ramach Wspólnego Rynku Południowego (MERCOSUR), integracji gospodarczej i inicjatywy wolnego handlu. W Paragwaju dochody są opodatkowane według systemu terytorialnego, a więc cudzoziemcy mieszkający w Paragwaju podlegają opodatkowaniu od dochodów pochodzących z Paragwaju.

System podatkowy Paragwaju jest stosunkowo prosty i niski w porównaniu z innymi krajami regionu. Główne podatki w Paragwaju to:

Podatki krajowe w Paragwaju

 • Podatek od wartości dodanej (VAT)

Podatek od wartości dodanej w Paragwaju pobierany jest od sprzedaży towarów, świadczenia usług, z wyjątkiem usług osobistych świadczonych w ramach stosunku

zależności, a także importu towarów. Podatek ten jest w Paragwaju naliczany według stawki 10%.

 • Podatek dochodowy

Podatek ten jest pobierany od osób fizycznych i korporacji w Paragwaju. Stawka podatku dla osób fizycznych jest progresywna i wynosi od 8% do 10% dochodu. A dla korporacji podatek wynosi 10% dochodu netto.

 • Podatek akcyzowy

W Paragwaju podatek ten nakładany jest na niektóre towary, takie jak alkohol, tytoń i benzyna.

 • Podatek od majątku osobistego

Podatek ten jest pobierany od osób fizycznych, ale zależy od ich wartości netto. Stawka wynosi od 0,5% do 1% ich aktywów netto.

Podatki lokalne w Paragwaju

 • Podatek gminny

Jest to podatek pobierany przez paragwajskie samorządy od działalności w ramach ich jurysdykcji, np. podatek od nieruchomości.

 • Podatek skarbowy

Podatek ten jest pobierany, w Paragwaju od dokumentów prawnych, takich jak kontrakty i umowy.

Umowa podatkowa w Paragwaju

Paragwaj podpisał wiele traktatów i umów z innymi krajami, aby uniknąć podwójnego opodatkowania i ułatwić handel międzynarodowy, zwłaszcza. Umowy te zmniejszą obciążenia podatkowe dla przedsiębiorstw i osób fizycznych, które angażują się w transakcje transgraniczne w Paragwaju.

Paragwaj podpisał umowy podatkowe z takimi krajami jak Urugwaj, Chile, Belgia, Niemcy i Argentyna.

Paragwaj ma również regionalne porozumienie handlowe z Argentyną, Brazylią, Paragwajem, Urugwajem i Wenezuelą.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Paragwaj posiada silne ramy prawne dla ochrony praw własności intelektualnej, a kraj ten jest oddany sprawie utrzymania tych praw.

Ochrona własności intelektualnej jest w Paragwaju nadzorowana przez kilka ustaw i rozporządzeń, w tym Prawo własności przemysłowej, które przewiduje rejestrację i ochronę znaków towarowych, patentów i wzorów przemysłowych, Prawo autorskie i podobne regulacje.

Do rodzajów własności intelektualnej chronionej przez prawo paragwajskie należą:

Patenty

 • Patent to prawomocny monopol przyznany wynalazcy na nowy i wartościowy wynalazek.
 • Patenty w Paragwaju są rejestrowane przez Krajową Dyrekcję Własności Intelektualnej (Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual – DINAPI).
 • Paragwaj przewiduje rejestrację i ochronę patentów przez 20 lat od daty zgłoszenia.

Znaki towarowe

 • Znak towarowy to niepowtarzalne oznaczenie służące do identyfikacji towarów lub usług na rynku.
 • Własności Intelektualnej (Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual – DINAPI) w Paragwaju.
 • Paragwaj przewiduje rejestrację i ochronę znaków towarowych na 10 lat, które mogą być przedłużane bezterminowo.

Projekty przemysłowe

 • Wzór przemysłowy to aspekt ozdobny artykułu użytkowego.
 • Wzór przemysłowy w Paragwaju jest rejestrowany przez Krajową Dyrekcję Własności Intelektualnej (Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual – DINAPI).
 • Paragwaj przewiduje rejestrację i ochronę wzorów przemysłowych przez 20 lat.

Prawa autorskie

 • Prawa autorskie chronią dzieła literackie i artystyczne, takie jak książki, filmy i oprogramowanie.
 • Ustawa o prawie autorskim w Paragwaju upoważnia do całości praw twórców takich utworów i daje ochronę tych praw poprzez sankcje cywilne i karne za ich naruszenie.
 • Prawa autorskie w Paragwaju są rejestrowane przez Krajową Dyrekcję Własności Intelektualnej (Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual – DINAPI), ale rejestracja praw autorskich ma jedynie charakter deklaratywny.
 • Paragwaj przewiduje ochronę praw autorskich przez całe życie autora plus 70 lat. Prawa moralne są niezbywalne i ciągłe.
PRACA I ZATRUDNIENIE

Paragwajskie prawo pracy i zatrudnienia jest regulowane przez Kodeks Pracy, który został zatwierdzony w 1992 roku i od tego czasu był kilkakrotnie modyfikowany. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w Paragwaju, reguluje również kwestie dotyczące umów o pracę, warunków pracy, wynagrodzeń itp.

Umowa o pracę w Paragwaju

W Paragwaju umowy o pracę muszą mieć formę pisemną i być podpisane zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Umowa powinna jasno określać warunki zatrudnienia, w tym Czas trwania umowy, Okres próbny, Godziny pracy, Wynagrodzenie i płace, Wypowiedzenie umowy itp.

Rodzaje umów o pracę w Paragwaju

 • Kontrakty terminowe: tego typu kontrakty mają zazwyczaj określoną datę rozpoczęcia i zakończenia, i są wykorzystywane do konkretnego projektu lub na z góry określony okres czasu.
 • Umowy na czas nieokreślony: tego typu umowy nie mają określonej daty końcowej i planuje się je kontynuować do momentu rozwiązania umowy przez pracownika lub pracodawcę. Służą one do regularnego, stałego zatrudnienia.

Inne rodzaje umów o pracę, które mogą być stosowane w Paragwaju to Umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin i Umowy o pracę na okres próbny.

Świadczenia z tytułu zatrudnienia w Paragwaju

 • Czas pracy: podstawowy tydzień pracy w Paragwaju wynosi 48 godzin lub 8 godzin dziennie. Praca w nadgodzinach jest dozwolona, ale jest limitowana i rekompensowana.
 • Płaca minimalna: minimalna płaca dla pracowników w Paragwaju jest ustalana przez rząd i jest dostosowywana od czasu do czasu.
 • Urlop: Poza określonymi świętami publicznymi, paragwajscy pracownicy mają prawo do corocznego płatnego urlopu, który wynosi od 12 do 30 dni, w zależności od stażu pracy.
 • Zwolnienie lekarskie: Paragwajskim pracownikom, którzy są niezdolni do pracy z powodu choroby lub urazu, przysługuje płatny urlop chorobowy w wymiarze do 26 tygodni rocznie po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego.
 • Urlop macierzyński i ojcowski: w Paragwaju pracownicy płci żeńskiej mają prawo do 14 tygodni płatnego urlopu macierzyńskiego, z 30 dodatkowymi dniami w przypadku porodu mnogiego. Pracownicy płci męskiej mają prawo do dwóch tygodni urlopu ojcowskiego.
 • Wypowiedzenie/wynagrodzenie za okres przejściowy: w Paragwaju umowa o pracę może być rozwiązana zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika za uprzednim wypowiedzeniem lub zapłatą zamiast wypowiedzenia. Paragwajscy pracownicy, z którymi rozwiązano umowę z powodów innych niż niewłaściwe zachowanie, są uprawnieni do odprawy w zależności od stażu pracy. Ale to nie ma znaczenia, chyba że wypowiedzenie następuje bez uzasadnionej przyczyny.

Czy jesteś więc gotowy na wejście na rynek Ameryki Łacińskiej?

Jeśli jesteś gotowy do wejścia na rynek latynoamerykański i chcesz wykorzystać gospodarkę Paragwaju, skontaktuj się teraz z ekspertem Damalion.

Pomagamy zagranicznym osobom prawnym w zakładaniu działalności gospodarczej w Paragwaju.

Mamy oddany zespół pod ręką, aby pomóc we wszystkim, od tworzenia firm do zgodności, zarządzania podmiotami, księgowości, podatków, wsparcia płacowego i wielu innych w całym Paragwaju. Skontaktuj się z nami teraz, aby zarejestrować swoją firmę w Paragwaju.

5 + 12 =

Chcesz wiedzieć więcej o Damalion Paraguay Desk?

Damalion oferuje Państwu doradztwo na miarę, świadczone przez bezpośrednio działających ekspertów w dziedzinach, które stanowią wyzwanie dla Państwa firmy.

Radzimy podać jak najwięcej informacji, abyśmy mogli zakwalifikować Państwa żądanie i odpowiedzieć na nie w ciągu najbliższych 8 godzin.