Zaznacz stronę

Damalion Puerto Rico biurko

Prowadzenie działalności gospodarczej w Puerto Rico

Oficjalnie znane jako Commonwealth of Puerto Rico, Puerto Rico jest karaibską wyspą i nieposiadającym osobowości prawnej terytorium USA. Kraj ten ma wielkie naturalne piękno i jest doskonałym wyborem dla inwestorów i przedsiębiorców szukających możliwości prowadzenia biznesu w Ameryce Łacińskiej.

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Portoryko zostało skategoryzowane jako terytorium rozwinięte z gospodarką o wyjątkowo wysokich dochodach.

Puerto Rico oferuje wysoką jakość życia, stosunkowo niskie koszty utrzymania, ciepły tropikalny klimat, zachęty podatkowe dla osób i firm, które inwestują w określone gałęzie przemysłu oraz bogate dziedzictwo kulturowe.

Wszystko to sprawia, że Puerto Rico jest atrakcyjną lokalizacją dla firm chcących rozszerzyć lub założyć działalność na rynkach Karaibów i Ameryki Łacińskiej.

Zalety prowadzenia działalności gospodarczej w Puerto Rico

 • Puerto Rico ma dobrze rozwiniętą bazę przemysłową, która jest przygotowana do inwestycji, może również pochwalić się silnym ekosystemem startupów i idealnym hubem dla innowacji.
 • Puerto Rico jest strategicznie położone na Karaibach, a to sprawia, że jest bramą do rynku Ameryki Łacińskiej.
 • Oprócz wysokiej jakości życia z zapierającym dech w piersiach otoczeniem, kraj ten oferuje również jedne z najbardziej eleganckich nieruchomości na Karaibach.
 • Puerto Rico oferuje przyjazne dla biznesu środowisko z dobrze wykształconą, dwujęzyczną siłą roboczą i niskimi barierami wejścia na rynek.
 • Puerto Rico oferuje spektrum zachęt podatkowych dla firm, w tym 4% stawkę podatku dochodowego oraz zwolnienia z ceł importowych i akcyzy na surowce i sprzęt.
SYSTEM PRAWNY

System prawny Puerto Rico został sformułowany i zaprojektowany w ramach hiszpańskiego kodeksu cywilnego, znanego jako prawo cywilne i ma korzenie w systemach prawnych Hiszpanii i Francji.

System prawny Puerto Rico działa w ramach samorządowego terytorium Stanów Zjednoczonych, które jest uznawane za “The Commonwealth of Puerto Rico”.

Jako terytorium USA, Portoryko podlega również prawu federalnemu USA i Konstytucji USA, a jego system prawny zawiera elementy prawa zwyczajowego. Zasadniczo system prawny w Puerto Rico jest administrowany przez szereg sądów, w tym sądy miejskie, sądy wyższe oraz Sąd Najwyższy Puerto Rico.

Wybór podmiotu w Puerto Rico

Puerto Rico jest przyjazne dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W rzeczywistości kraj ten wprowadził kilka polityk i bodźców zachęcających do inwestycji zagranicznych i wzrostu gospodarczego. A przyjazne nastawienie do inwestycji zagranicznych, w połączeniu z korzystnymi zachętami podatkowymi i przyjaznym dla biznesu środowiskiem, czyni go atrakcyjnym miejscem dla firm chcących rozszerzyć lub założyć działalność na rynkach Ameryki Łacińskiej.

Dla zagranicznych inwestorów i przedsiębiorców chcących prowadzić działalność gospodarczą w Puerto Rico, najczęstszym sposobem jest założenie firmy. Poniżej przedstawiono przegląd wszystkich ogólnych biznesowych form prawnych, z których mogą wybierać zagraniczne podmioty prawne przy zakładaniu firmy w Puerto Rico:

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jest to nie posiadająca osobowości prawnej struktura biznesowa, której właścicielem i operatorem jest pojedyncza osoba fizyczna w Puerto Rico.

Cechy

 • Jest własnością i jest zarządzany przez jedną osobę
 • właściciel ma pełną kontrolę nad przedsiębiorstwem
 • Nie ma prawnego rozdziału między właścicielem a firmą.
 • właściciel jest odpowiedzialny za wszystkie długi i zobowiązania przedsiębiorstwa

Partnerstwo

Jest to portorykańska struktura biznesowa, w której dwie lub więcej osób dzieli się własnością przedsiębiorstwa.

Cechy

 • W Puerto Rico istnieją dwa rodzaje spółek: spółki jawne i spółki komandytowe.
 • W spółce jawnej wszyscy wspólnicy mają udział w zyskach i stratach przedsiębiorstwa oraz odpowiadają za jego długi i zobowiązania.
 • W spółce komandytowej są komplementariusze, którzy zarządzają przedsiębiorstwem oraz komandytariusze, którzy mają ograniczoną odpowiedzialność.
 • Portorykańskie spółki osobowe są własnością i są prowadzone przez dwie lub więcej osób fizycznych
 • Portorykańskie spółki partnerskie mogą być zakładane z formalną umową partnerską, ale nie jest ona wymagana przez prawo.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC)

Jest to portorykańska hybrydowa struktura biznesowa, która łączy ochronę odpowiedzialności korporacji z korzyściami podatkowymi spółki osobowej.

Cechy

 • Jej członkowie nie odpowiadają osobiście za długi i zobowiązania przedsiębiorstwa
 • Odpowiedzialność jej właściciela jest ograniczona do wysokości jego inwestycji w biznes.
 • Spółki LLC w Puerto Rico oferują elastyczność w zarządzaniu i opodatkowaniu.
 • Może być zarządzany przez członków lub przez przydzielonych menedżerów

Korporacja

Portorykańska korporacja jest odrębną osobą prawną od swoich właścicieli.

Cechy

 • Jej udziałowcy mają ograniczoną odpowiedzialność i nie są osobiście odpowiedzialni za długi i zobowiązania korporacji.
 • Zarządzany jest przez zarząd.
 • Może być zarówno for-profit jak i non-profit.
 • Oferuje ochronę przed odpowiedzialnością dla ich właścicieli
 • Zarządzana jest przez zarząd wybierany przez akcjonariuszy.
 • Może emitować akcje i pozyskiwać kapitał w drodze ofert publicznych

Spółdzielnia

Spółdzielnia portorykańska to struktura biznesowa, w której członkowie współpracują ze sobą, aby osiągnąć wspólny cel.

Cechy

 • Jest własnością członków, którzy pracują razem, aby osiągnąć wspólny cel
 • Każdy członek ma równy udział w podejmowaniu decyzji
 • Jest często używany przez rolników i rzemieślników.
 • Jej zyski są dzielone między członków, w zależności od ich udziału
 • Jej członkowie mają ograniczoną odpowiedzialność i nie są osobiście odpowiedzialni za jej długi i zobowiązania

A Oddział

Jest to podmiot gospodarczy, który jest przedłużeniem firmy macierzystej, założonej w innej lokalizacji.

Cechy

 • Jest on uważany za rozszerzenie firmy macierzystej
 • Firma macierzysta przejmuje wszystkie obowiązki prawne i finansowe oddziału.
 • Nie ma ona swobody w podejmowaniu odmiennej działalności gospodarczej niż spółka dominująca.
 • Jego struktura zarządzania jest zazwyczaj wyznaczana przez spółkę dominującą
 • Spółka macierzysta sprawuje ostateczną kontrolę nad decyzjami oddziału.
 • Podlega ona tym samym przepisom podatkowym, co każdy inny podmiot gospodarczy w Puerto Rico.
 • Musi ona składać roczne raporty w Departamencie Stanu i przekazywać aktualizacje dotyczące wszelkich zmian w spółce macierzystej.

Chcesz założyć firmę w Puerto Rico? Skontaktuj się z ekspertem Damalion już teraz i pozwól nam pomóc.

BANKING

Puerto Rico jest znane nie tylko z magicznych plaż, graczy w baseball i legend muzycznych, ale także z solidnego i bezpiecznego systemu bankowego.

Puerto Rico posiada dobrze rozwinięty system bankowy z różnymi instytucjami finansowymi, w tym bankami komercyjnymi oraz stowarzyszeniami oszczędnościowo-pożyczkowymi.

Banki w Puerto Rico

W Puerto Rico działa kilka banków, które oferują szereg usług, w tym konta czekowe i oszczędnościowe, pożyczki, karty kredytowe i produkty inwestycyjne.

Banki te są zarządzane przez Biuro Komisarza Instytucji Finansowych Portoryko, którego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obszaru finansowego i gospodarki poprzez przechowywanie bezkompromisowego systemu regulacyjnego, który zapewnia, że pieniądze inwestorów będą przechowywane bezpiecznie w kraju.

Oprócz zakresu oferowanych usług, w Puerto Rico obowiązują również surowe przepisy dotyczące tajemnicy bankowej, więc otwierając konto bankowe w Puerto Rico, możesz być pewien bezpieczeństwa i skuteczności.

Otwarcie rachunku bankowego w Puerto Rico

Proces otwarcia konta bankowego w Puerto Rico jest dość prostym procesem. Poniżej przedstawiamy kroki, które należy wykonać:

Wystarczy wybrać odpowiedni bank, zgromadzić wymagane dokumenty, np. dowód osobisty ze zdjęciem wydany przez rząd, dowód zamieszkania oraz numer ubezpieczenia społecznego, odwiedzić bank, wypełnić wniosek, poczekać na akceptację i uzyskać aktywację konta.

Dodatkowo możesz otworzyć konto bankowe dla swojego portorykańskiego biznesu.

Uwaga: Przy wyborze konta bankowego (osobistego lub biznesowego) ważne jest, aby przeprowadzić badania i porównać różne opcje bankowe, aby znaleźć tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Zaleca się również konsultację z doradcą, np. firmą Damalion, w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

IMMIGRACJA

Dzięki luksusowemu stylowi życia, wspaniałej pogodzie przez cały rok, rozsądnym kosztom życia i imponującym ulgom podatkowym, Puerto Rico oferuje obcokrajowcom wyjątkowe korzyści jako kraj do zamieszkania.

Aby legalnie zamieszkać w Puerto Rico, obcokrajowcy muszą uzyskać prawo pobytu.

A żeby zakwalifikować się jako mieszkaniec Puerto Rico, obcokrajowcy muszą przejść 3 testy. Po pierwsze, musi być obecny w Puerto Rico przez określony czas. Po drugie, nie powinien mieć domu podatkowego poza Puerto Rico. Po trzecie, nie powinien mieć bliższych związków z obcym krajem niż z Puerto Rico.

Po uznaniu tych warunków, wnioskodawca będzie dobry, aby przejść.

Rodzaje rezydencji w Puerto Rico

Inwestor

Ten rodzaj rezydencji jest dostępny dla osób, które inwestują w portorykańskie firmy lub nieruchomości. Aby się zakwalifikować, wnioskodawca musi dokonać minimalnej inwestycji i spełnić pewne inne wymagania.

Emeryt

Aby zakwalifikować się do tego typu rezydencji w Puerto Rico, wnioskodawca musi spełniać określone wymagania dotyczące wieku i dochodów.

Osoba o wysokich dochodach

Ten rodzaj rezydencji w Puerto Rico jest dostępny dla osób, które mają wartość netto co najmniej 5 milionów dolarów i dokonują znaczących inwestycji w portorykańskie firmy lub nieruchomości.

Cudzoziemcy mogą również uzyskać rezydencję portorykańską poprzez powiązania rodzinne i zatrudnienie w kraju.

Aby ten proces był prosty, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Innymi słowy, skontaktuj się teraz z ekspertem Damalion i pozwól nam pomóc.

REŻIM PODATKOWY

Puerto Rico posiada unikalny system podatkowy, który obejmuje podatki płacone rządowi federalnemu Stanów Zjednoczonych oraz rządowi Wspólnoty Portoryko.

Puerto Rico podlega niektórym podatkom federalnym, takim jak podatki od wynagrodzeń i podatki od ubezpieczeń społecznych, ale jest zwolnione z niektórych federalnych podatków dochodowych.

Puerto Rico posiada również terytorialny system podatkowy, co oznacza, że podatki są naliczane tylko od dochodów uzyskanych w Puerto Rico, więc dochody uzyskane poza Puerto Rico są powszechnie zwolnione z portorykańskiego podatku dochodowego.

Rodzaje podatków w Puerto Rico

Podatek dochodowy

Portoryko pobiera podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 37,5% od korporacji działających na tym terytorium.

Nakłada również stopniową stawkę podatkową na osoby fizyczne, ze stawkami od 0% do 33%.

Podatek od sprzedaży i użytkowania

Puerto Rico pobiera podatek od sprzedaży i użytkowania w wysokości 11,5% od większości towarów i usług sprzedawanych na terenie terytorium.

Podatek od nieruchomości

Podatki od nieruchomości są pobierane od nieruchomości w Puerto Rico, i obejmują one ziemię, budynki i struktury. Stawka jest zróżnicowana w zależności od gminy, w której znajduje się nieruchomość.

Podatek między przedsiębiorstwami

Puerto Rico pobiera podatek od określonych transakcji biznesowych pomiędzy firmami. Podatek ten ma pomóc w finansowaniu władz miejskich wyspy.

Podatki od wynagrodzeń

Pracodawcy w Puerto Rico są zobowiązani do pobierania z wypłat swoich pracowników podatków na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie od bezrobocia oraz Medicare.

Podatki akcyzowe

Podatki te są naliczane od niektórych towarów i usług, takich jak benzyna, czy napoje alkoholowe.

Miejski podatek licencyjny

Przedsiębiorstwa działające w Puerto Rico są zobowiązane do zapłaty miejskiego podatku licencyjnego na rzecz gminy, w której się znajdują.

Umowy podatkowe w Puerto Rico

Nie ma umów podatkowych między Portoryko a obcymi krajami, ponieważ Portoryko jest terytorium USA, a nie suwerennym narodem. Raczej traktaty podatkowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami mogą mieć implikacje dla mieszkańców Puerto Rico, którzy są obywatelami USA lub posiadaczami zielonej karty.

Ponadto Puerto Rico oferuje zachęty podatkowe dla korporacji i osób prywatnych, które inwestują w określone branże, takie jak turystyka i energia odnawialna.

Jeśli chodzi o zgodność z prawem podatkowym w Puerto Rico, ważne jest, aby skonsultować się z podatnikiem, aby zapewnić zgodność ze wszystkimi obowiązującymi prawami i przepisami w Puerto Rico. Innymi słowy, skontaktuj się teraz z ekspertem Damalion w sprawie zgodności podatkowej w Puerto Rico.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Przepisy dotyczące własności intelektualnej w Puerto Rico są porównywalne z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, ponieważ Puerto Rico jest nieinkorporowaną suwerennością USA. Oznacza to, że patenty, znaki towarowe, prawa autorskie i inne formy własności intelektualnej w Puerto Rico są chronione głównie przez te same prawa, które dotyczą reszty Stanów Zjednoczonych.

Rodzaje ochrony własności intelektualnej dostępne w Puerto Rico obejmują:

Patenty

 • Patent jest prawem majątkowym, które daje wynalazcy wyłączne prawo do wytwarzania, używania i sprzedawania wynalazku przez określony czas.
 • Patenty chronią wynalazki, w tym maszyny, procesy, kompozycje materii i wzory.
 • Patenty w Puerto Rico są regulowane przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych USA (USPTO).
 • Aby uzyskać patent, wynalazca musi złożyć w USPTO wniosek, który spełnia warunki zdolności patentowej.
 • W Puerto Rico patenty są chronione przez 20 lat od daty zgłoszenia.

Znaki towarowe

 • Znakami towarowymi mogą być słowa, zwroty, symbole lub wzory, które identyfikują i wyróżniają źródło towarów lub usług.
 • Ochrona znaku towarowego pomaga firmom w budowaniu rozpoznawalności marki i zapobiega używaniu przez innych podobnych znaków.
 • Znaki towarowe w Puerto Rico są również nadzorowane przez USPTO.
 • Aby uzyskać znak towarowy w Puerto Rico, firma lub osoba fizyczna musi złożyć wniosek w USPTO.
 • W Puerto Rico znaki towarowe mogą być chronione przez 10 lat i mogą być przedłużane na kolejne 10-letnie okresy.

Prawa autorskie

 • Prawo autorskie jest prawnym sposobem odnoszenia się do praw, jakie przysługują twórcom w stosunku do ich dzieł artystycznych lub literackich.
 • Prawa autorskie chronią oryginalne dzieła autorskie, takie jak książki, oprogramowanie i dzieła sztuki. Ochrona praw autorskich daje właścicielowi wyłączne prawo do powielania, rozpowszechniania i wyświetlania utworu.
 • Prawo autorskie w Puerto Rico jest regulowane przez US Copyright Act.
 • Ochrona praw autorskich jest automatyczna po stworzeniu utworu, a rejestracja w US Copyright Office nie jest obowiązkowa, ale jest zalecana, ponieważ będzie konieczna dla dodatkowej ochrony prawnej.
 • W Puerto Rico, prawa autorskie są generalnie chronione przez całe życie autora plus dodatkowe 70 lat.

Tajemnice handlowe

 • Tajemnice handlowe to niejawne informacje, które dają przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną, takie jak formuły i listy klientów.
 • Ochrona tajemnicy handlowej może być realizowana poprzez umowy i inne środki prawne.
 • Tajemnice handlowe w Puerto Rico są chronione przez prawo stanowe i federalne.
 • W Puerto Rico tajemnice handlowe mogą być chronione przez nieskończony okres czasu, o ile informacje pozostają niejawne.

Projekty przemysłowe

 • Wzory przemysłowe chronią estetyczne aspekty produktu.
 • Wzory przemysłowe mogą być chronione poprzez uzyskanie patentu na wzór przemysłowy lub poprzez inne środki prawne.
 • wzory przemysłowe w Puerto Rico są przede wszystkim chronione na mocy amerykańskiego prawa federalnego.
 • Okres ochrony wzorów przemysłowych w Puerto Rico wynosi 15 lat od daty udzielenia patentu na wzór przemysłowy.

Egzekwowanie praw własności intelektualnej w Puerto Rico

Po uzyskaniu ochrony własności intelektualnej należy podjąć kroki w celu realizacji swoich praw. Prawa własności intelektualnej w Puerto Rico są egzekwowane przez system sądów federalnych USA, a osoby fizyczne i firmy mogą ubiegać się o środki prawne w przypadku ich naruszenia.

W Puerto Rico ważne jest, aby firmy i osoby prywatne były świadome swoich praw własności intelektualnej i podejmowały kroki w celu ochrony swoich cennych wytworów, dlatego zaleca się konsultację z profesjonalistą, np. z Damalionem, który poprowadzi ich przez ten proces.

PRACA I ZATRUDNIENIE

Praca i zatrudnienie w Puerto Rico są regulowane przez kombinację przepisów federalnych i lokalnych, które są generalnie porównywalne do tych w Stanach Zjednoczonych, ale z pewnymi znaczącymi różnicami wynikającymi ze statusu Puerto Rico jako nieposiadającego osobowości prawnej terytorium USA.

Niektóre z tych przepisów to Fair Labor Standards Act (FLSA), Puerto Rico Minimum Wage, Vacation and Sick Leave Act, Puerto Rico Anti-Discrimination Law oraz Puerto Rico Unjust Dismissal Law.

Umowa o pracę w Puerto Rico

Umowa o pracę w Puerto Rico to umowa prawna pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, która określa warunki stosunku pracy.

Umowy o pracę w Puerto Rico zawierają kluczowe warunki, takie jak obowiązki pracownika, wynagrodzenie, harmonogram oraz wszelkie świadczenia i dodatki, do których pracownik jest uprawniony.

Rodzaje umów o pracę w Puerto Rico

Umowa na czas nieokreślony: jest to najpopularniejszy rodzaj umowy o pracę w Puerto Rico. Pozwala ona pracodawcy na rozwiązanie stosunku pracy w każdym czasie, z dowolnej przyczyny prawnej, pod warunkiem złożenia pracownikowi stosownego wypowiedzenia i nie ma określonej daty końcowej.

 • Umowa na czas określony: ten rodzaj umowy o pracę ma określoną datę końcową i jest często stosowany w przypadku zatrudnienia sezonowego lub tymczasowego.
 • Umowa na część etatu: jest to rodzaj umowy o pracę, w której pracownik pracuje w mniejszym wymiarze godzin niż osoba zatrudniona na cały etat. Ten rodzaj umowy jest często stosowany w przypadku pracowników, którzy pracują mniej niż 40 godzin tygodniowo.

Inne rodzaje umowy o pracę w Puerto Rico to Umowa o niezależnym wykonawcy I Umowa o pracę na okres próbny.

Świadczenia z tytułu zatrudnienia w Puerto Rico

 • Czas pracy: standardowy tydzień pracy w Puerto Rico wynosi 40 godzin, przy ośmiogodzinnym dniu pracy. Pracownicy są skłonni do pracy w nadgodzinach, ale podlegają dodatkowej zapłacie.
 • Dyskryminacja: Puerto Rico posiada przepisy antydyskryminacyjne, które zabraniają pracodawcom dyskryminowania pracowników ze względu na rasę, płeć, wiek, religię lub niepełnosprawność.
 • Ubezpieczenie zdrowotne: wielu portorykańskich pracodawców oferuje ubezpieczenie zdrowotne jako świadczenie dla swoich pracowników, ale koszt ubezpieczenia zdrowotnego różni się w zależności od rodzaju planu i wkładu pracodawcy.
 • Urlop wypoczynkowy: oprócz kilku świąt państwowych, pracodawcy w Puerto Rico są zobowiązani przez prawo do zapewnienia swoim pracownikom urlopu wypoczynkowego. Każdy portorykański pracownik jest uprawniony do minimalnego naliczenia urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu minimum 130 godzin w miesiącu.
 • Urlop macierzyński i ojcowski: zgodnie z prawem Puerto Rico, pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia pracownicom minimum ośmiu tygodni płatnego urlopu macierzyńskiego, przy czym cztery tygodnie zazwyczaj wykorzystuje się przed porodem, a cztery po porodzie. Pracownicy płci męskiej są uprawnieni do korzystania z urlopu ojcowskiego w wymiarze do dwóch tygodni.
 • Świadczenia z tytułu niepełnosprawności a odszkodowanie pracownicze: Pracodawcy w Puerto Rico są zobowiązani do zapewnienia świadczeń z tytułu niepełnosprawności pracownikom, którzy są niezdolni do pracy z powodu urazu lub choroby. Ponadto, pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia ubezpieczenia workers’ compensation pracownikom, którzy ulegli wypadkowi w pracy.
 • Zwolnienie lekarskie: pracodawcy w Puerto Rico są zobowiązani przez prawo do zapewnienia swoim pracownikom zwolnienia lekarskiego. Jednak aby zarobić na zwolnienie lekarskie pracownicy, muszą przepracować minimum 115 godzin w miesiącu.
 • Wypowiedzenie umowy o pracę/wypowiedzenie: Portorykańscy pracodawcy mogą wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony tylko z uzasadnionego powodu. Portorykański pracownik, z którym rozwiązano umowę z jakiegokolwiek powodu innego niż słuszna przyczyna, musi otrzymać odprawę.

Czy jesteś zainteresowany wejściem na rynek portorykański?

Twoi eksperci z Damalion są tu dla Ciebie. Oprócz dostarczania różnych integralnych rozwiązań biznesowych, w tym zgodności, zarządzania podmiotami, księgowości, opodatkowania i wsparcia w zakresie płac, posiadamy wiedzę i doświadczenie, które pozwalają nam prowadzić klientów podczas działań związanych z budową firmy w Puerto Rico.

Skontaktuj się z nami teraz, aby zarejestrować swoją firmę w Puerto Rico.

9 + 2 =

Chcesz wiedzieć więcej o Damalion Puerto Rico Desk?

Damalion oferuje Państwu doradztwo na miarę, świadczone przez bezpośrednio działających ekspertów w dziedzinach, które stanowią wyzwanie dla Państwa firmy.

Radzimy podać jak najwięcej informacji, abyśmy mogli zakwalifikować Państwa żądanie i odpowiedzieć na nie w ciągu najbliższych 8 godzin.