Zaznacz stronę

Biurko Damalion Costa Rica

Prowadzenie działalności gospodarczej w Kostaryce

Popularna ze względu na znakomity klimat biznesowy oparty na wybitnej tradycji demokratycznej i stabilności gospodarczej, Kostaryka jest krajem zaangażowanym we wzrost gospodarczy i rozwój społeczny, co skierowało jej gospodarkę w stronę dywersyfikacji.

Kostaryka zajęła jedno z najwyższych miejsc w indeksie stabilności politycznej w Ameryce Łacińskiej, cieszyła się dekadami stabilności gospodarczej przez cały okres swojej demokracji, a także ma uprzywilejowane położenie geograficzne w Ameryce.

Wszystko to wraz z kilkoma innymi zachętami to niektóre z powodów, dla których zagraniczni inwestorzy i przedsiębiorcy pozostają przyciągnięci do tego kraju.

Korzyści z prowadzenia działalności gospodarczej w Kostaryce

 • Kostaryka prowadzi politykę handlową, która ułatwia i utrwala integrację kraju z gospodarką międzynarodową – jest to dość korzystne dla inwestorów
 • Z młodą, wykwalifikowaną i dwujęzyczną siłą roboczą, wskaźnikiem alfabetyzacji wynoszącym ponad 97% i bezpłatną edukacją, Kostaryka ma jeden z najsilniejszych systemów edukacyjnych w całym regionie Ameryki Łacińskiej.
 • Jakość życia w Kostaryce jest wysoka, jest to również jeden z najbezpieczniejszych krajów Ameryki Łacińskiej, z doskonałym systemem opieki medycznej.
 • Kostaryka to most łączący obie Ameryki – Południową, Północną i Środkową. Ma również dostęp do obu stron Pacyfiku i Karaibów, a to zapewnia rozwiązania logistyczne dla importerów i eksporterów.
 • Kostaryka ma stabilny rząd i tradycje demokratyczne, które uczyniły ją liderem w regionie Ameryki Łacińskiej dla międzynarodowego biznesu.
 • Kostaryka nie stawia żadnych ograniczeń w zakresie reinwestycji, osiągnęła również międzynarodowe standardy w zakresie ochrony praw własności intelektualnej.
 • Dodatkowo Kostaryce często przypisuje się zrównoważony rozwój i przyjazną politykę środowiskową, co stawia ją wśród idealnych krajów do inwestowania w zrównoważony rozwój.
SYSTEM PRAWNY

System prawny Kostaryki można zaliczyć do romańsko-germańskiego stylu prawa, który wywodzi się głównie z Kodeksu Napoleona. Ściśle uznaje system prawa cywilnego, a nie system federalny.

Jego struktura polityczna i prawna obejmuje trzy główne gałęzie: Ustawodawczą, Wykonawczą i Sądowniczą.

Wybór podmiotu w Kostaryce

Chociaż mogą istnieć pewne nominalne ograniczenia w zależności od konkretnej dziedziny inwestycji, np. inwestycje w strefie morskiej, w Kostaryce nie ma żadnych ograniczeń dotyczących inwestycji zagranicznych. Nie ma też ograniczeń w prowadzeniu interesów z niektórymi narodami.

Przedsiębiorcy i inwestorzy chcący prowadzić działalność gospodarczą muszą założyć firmę w Kostaryce. Poniżej przedstawiamy główne rodzaje struktur biznesowych, które inwestorzy mogą założyć w Kostaryce:

 • Corporation (Sociedad Anónima),
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad de Responsabilidad Limitada),
 • Spółka komandytowa (Sociedad en Comandita Simple),
 • Spółka jawna (Sociedad en Nombre Colectivo),
 • Indywidualna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Empresa Individual de Responsabilidad Limitada),
 • Spółka Akcyjna (Sociedad en Comandita por Acciones), oraz
 • Joint-Venture (Sociedades de Hecho) (nie jest to wprost ujęte w prawie kostarykańskim, ale przyjmuje się je jako obowiązujące dla stowarzyszenia gospodarczego).

Do najczęściej spotykanych należą:

Sociedad Anonima (Towarzystwo Anonimowe)

Jest to najczęściej stosowana struktura korporacyjna w Kostaryce. Jest ona podobna do korporacji w USA.

Cechy

 • Do jej założenia wymagane jest minimum dwóch udziałowców, trzech członków zarządu oraz pełnomocnik-rezydent.
 • Może mieć dowolną wysokość kapitału podzielonego na tyle udziałów, ile potrzebuje inwestor.
 • Jego akcje charakteryzują się fizycznymi dokumentami, a w jednym certyfikacie może znajdować się więcej niż jedna z nich.
 • Jej prawni przedstawiciele odpowiadają za wszelkie działania podejmowane wbrew interesom spółki i jej akcjonariuszy.
 • Wymaga to prowadzenia trzech ksiąg firmowych i trzech ksiąg rachunkowych.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (Towarzystwo Ograniczonej Odpowiedzialności)

Ta struktura biznesowa jest prostszą formą niż Sociedad Anónima i jest porównywalna do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w USA.

Cechy

 • Wymaga tylko dwóch osób jako udziałowców, również nie ma zarządu i zazwyczaj nie jest wymagany agent rezydent, do jej założenia.
 • Jej udziały nie mogą być przenoszone na osoby niebędące udziałowcami bez uprzedniej zgody pozostałych udziałowców.
 • Jego administrowanie wymaga tylko jednej osoby (Zarządcy).

Oddziały

Każdy podmiot zagraniczny może założyć w Kostaryce oddział, który jest rozszerzeniem zagranicznej korporacji.

Cechy

 • Jest uważany za tożsamy z firmą macierzystą i wykonuje funkcje firmy macierzystej, ale może funkcjonować samodzielnie
 • Musi posiadać adres siedziby w Kostaryce
 • Spółka macierzysta musi zarejestrować umowę wspólników w kostarykańskim rejestrze krajowym.
 • Musi wyznaczyć przedstawiciela prawnego w danym kraju dla działalności firmy.

Interesuje Cię rejestracja firmy w Kostaryce? Skontaktuj się z ekspertem Damalion już teraz.

BANKING

Bank Centralny

Bank Centralny Kostaryki (BCCR – Banco Central de Costa Rica) jest bankiem centralnym Kostaryki.

BCCR jest niezależną instytucją, której głównym celem jest zachowanie zewnętrznej i wewnętrznej stabilności waluty krajowej oraz zagwarantowanie jej swobodnej wymiany na inne waluty. Oprócz świadczenia usług bankowych na rzecz kostarykańskiego rządu i instytucji finansowych, ułatwia również stabilny system efektywności i pośrednictwa finansowego.

Banki komercyjne

Kostarykański system finansowy składa się z kilku banków, w tym dwóch państwowych i 11 prywatnych banków komercyjnych, między innymi jednego pracowniczego i jednego państwowego banku hipotecznego, wszystkie pod nadzorem Superintendencji Instytucji Finansowych (SUGEF – Superintendencia General de Entidades Financieras), która z kolei jest półniezależnym oddziałem Banku Centralnego.

SUGEF odpowiada również za zapewnienie stabilności, solidności i sprawnego działania krajowego systemu finansowego.

Konto bankowe w Kostaryce

Jeśli rozważasz przeniesienie się do Kostaryki i zamieszkanie w niej na dłużej, konto bankowe będzie korzystnym aktywem. Dzięki temu, oprócz wygody finansowej, uchroni Cię przed dużą odpowiedzialnością finansową.

Aby otworzyć konto bankowe w Kostaryce, należy rozpocząć proces od wyboru odpowiedniego banku i konta bankowego. Banki w Kostaryce dzielą się na dwa sektory: rządowy i prywatny. A ten, który zostanie wybrany, będzie zależał od Twoich wymagań i sytuacji, ponieważ polityka dotycząca tego, kto może otworzyć konto bankowe w Kostaryce, różni się w zależności od banku, np. prywatne banki kostarykańskie wymagają, abyś mieszkał w kraju przez określony czas, zanim będziesz mógł otworzyć konto.

Po wybraniu odpowiedniego banku i konta, kolejnym etapem jest przygotowanie wymaganych dokumentów, które różnią się w zależności od banku w Kostaryce.

Jeśli jesteś mieszkańcem Kostaryki, zazwyczaj wymagany jest dowód osobisty, minimalny depozyt, dowód adresu, dowód dochodów i trzy miesiące wyciągów bankowych z obecnego banku. Należy pamiętać, że istnieją opłaty za niektóre transakcje finansowe, a jeśli jesteś obcokrajowcem bez stałego miejsca zamieszkania, banki kostarykańskie mogą dokładnie określić limity na Twoim koncie.

Potrzebujesz pomocy w otwarciu konta bankowego w Kostaryce? Skontaktuj się z ekspertem Damalion już teraz.

IMMIGRACJA

Kostaryka jest często uważana za jeden z najszczęśliwszych krajów świata, co sprawiło, że wielu ekspatów wybrało i osiedliło się tam. Spektakularne plaże, wygodny styl życia i przyjaźni mieszkańcy przyczyniają się do popularności tego kraju, a to sprawiło, że wielu obcokrajowców wyemigrowało w to miejsce. Ale jako osoba z zagranicy, która chce wyemigrować i zamieszkać w tym pięknym kraju, wymagane jest pozwolenie na pobyt.

Rezydencja kostarykańska

Każdy cudzoziemiec, który chce przebywać w Kostaryce przez okres przekraczający 90 dni, musi uzyskać kostarykańskie pozwolenie na pobyt, niezależnie od obywatelstwa. To pozwolenie na pobyt umożliwia posiadaczowi długoterminowy pobyt w kraju w celu m.in. podjęcia pracy, przejścia na emeryturę lub dołączenia do krewnych.

Rodzaje zezwoleń na pobyt w Kostaryce

Tymczasowe:

Pozwolenie na pobyt czasowy w Kostaryce jest wydawane osobom, które chcą przebywać w Kostaryce tymczasowo i zazwyczaj z zamiarem uzyskania stałego pobytu. Podkategorie zezwoleń na pobyt czasowy w Kostaryce obejmują:

 • Pensionado (dla emerytów)
 • Rentista (dla rentierów)
 • Inversionista (dla inwestorów)
 • Dla pracowników (wyspecjalizowani pracownicy niezależni oraz pracownicy w stosunku do osób niesamodzielnych)
 • Dla naukowców, specjalistów lub stażystów oraz wyspecjalizowanych techników, a także dla
 • Sportowcy i pracownicy religijni

Stałe:

Pozwolenie to wydawane jest osobom, które posiadają członka rodziny z Kostaryki spokrewnionego z nim, lub osobom, które mieszkają w Kostaryce od minimum trzech lat na podstawie pozwolenia na pobyt czasowy.

Pozwolenia na pobyt w Kostaryce dla emerytów, rencistów i inwestorów

Spośród zezwoleń na pobyt czasowy najczęściej wydawane są wizy Pensionado (dla emerytów), Rentista (dla najemców) i Inversionista (dla inwestorów).

 • Wiza pobytowa Pensionado w Kostaryce

Aby zakwalifikować się do tego typu wizy, wnioskodawca musi zarabiać określoną minimalną kwotę miesięcznie z kwalifikującego się planu emerytalnego lub źródła emerytalnego i musi być ona wypłacana w Kostaryce.

 • Wiza pobytowa Rentista w Kostaryce

Aby zakwalifikować się do tego typu wizy, wnioskodawca musi udowodnić, że posiada stały dochód w określonej wysokości miesięcznie z zewnętrznego źródła (np. inwestycji) i będzie go posiadał przez minimum dwa lata. W przypadku rezydencji rentisty, wnioskodawca musi również udowodnić swoje stałe dochody co pięć lat.

 • Wiza pobytowa Inversionista w Kostaryce

Aby zakwalifikować się do tego typu wizy, wnioskodawca musi zainwestować w Kostaryce minimum 200 000 USD w działający biznes, nieruchomości lub projekty będące przedmiotem zainteresowania federacji.

Status stałego pobytu w Kostaryce

Po dwóch latach tymczasowego pobytu w Kostaryce, cudzoziemiec może ubiegać się o stały pobyt, a ostatecznie o obywatelstwo. O stały pobyt w Kostaryce można się również ubiegać, jeśli cudzoziemiec poślubi obywatela Kostaryki lub ma członków rodziny pierwszego stopnia, którzy są obywatelami Kostaryki.

REŻIM PODATKOWY

Podstawowym organem w sprawach podatkowych jest Ministerstwo Finansów, a organ ten dzieli się na Generalną Administrację Celną i Generalną Administrację Podatkową.

Każda osoba prawna z siedzibą w Kostaryce, wszystkie osoby fizyczne zamieszkałe w Kostaryce oraz wszystkie stałe placówki lub oddziały w Kostaryce podlegają opodatkowaniu. Ale opodatkowanie osób fizycznych w Kostaryce oparte jest na zasadzie terytorialności. Wskazuje to, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wyłącznie dochody pochodzące ze źródeł kostarykańskich. Podatnicy nie będą musieli płacić podatków od swoich dochodów z Social Security, dochodów z inwestycji, emerytury itp.

Rodzaje podatków w Kostaryce

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych (Impuesto de Renta) nakładany jest na dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w Kostaryce. Podatek ten dotyczy tylko osób fizycznych, które mają pracę lub prowadzą działalność gospodarczą w Kostaryce. Stawka podatku jest progresywna i wynosi od 0-25%.

 • Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek ten dotyczył firm, które generowały zysk w Kostaryce i ze źródeł kostarykańskich. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych w Kostaryce wynosi 30%.

 • Podatek od zysków kapitałowych

Zyski kapitałowe ze sprzedaży aktywów w Kostaryce podlegają opodatkowaniu według 15% stawki.

 • Podatek potrącany u źródła

Zarobki i wypłaty odsetek w Kostaryce obciążone są podatkiem u źródła w wysokości 15%, natomiast należności licencyjne w wysokości 25%.

 • Podatek od wartości dodanej (VAT)

VAT w Kostaryce jest stosowany do wszystkich sprzedaży towarów i usług w kraju. Jego standardowa stawka wynosi 13%, ale istnieje obniżona stawka 4%, 2% i 1% na niektóre towary i usługi. Podatek VAT w Kostaryce musi być zgłoszony w ciągu pierwszych 15 dni każdego miesiąca.

 • Podatek od nieruchomości

W Kostaryce istnieje podatek od nieruchomości (grunty, budynki i dalsze stałe struktury), który jest pobierany w wysokości 0,25% od wycenionej wartości, która jest określana przez władze miejskie.

 • Podatek od przeniesienia własności nieruchomości w Kostaryce

Podatek ten w Kostaryce jest inicjowany wraz z przekazaniem nieruchomości i jest naliczany w wysokości 1,5% od oszacowanej wartości podatkowej nieruchomości.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

W Kostaryce nie ma dużej sieci umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, z wyjątkiem umów z Niemcami, Meksykiem i Hiszpanią.

Niektóre, np. Meksyk, są w trakcie negocjacji i jeszcze nie weszły w życie.

Z drugiej strony Kostaryka podpisała umowy o wymianie informacji podatkowych z następującymi jurysdykcjami: Argentyna, Kanada, Dania, Australia, Ekwador, Wyspy Owcze, Finlandia, Salwador, Francja, Grenlandia, Gwatemala, Guernsey, Holandia, Honduras, Islandia, Norwegia, RPA, Meksyk, Nikaragua, Korea Południowa, Hiszpania i Szwecja.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Kostaryka jest zaangażowana w ochronę własności intelektualnej i udało jej się ugruntować światowe standardy ochrony praw własności intelektualnej. Jest on zgodny ze standardową praktyką pod względem zawiłości, kosztów i kroków związanych z utrzymaniem ochrony praw własności intelektualnej. Kraj ten uznaje również główne wielostronne konwencje i traktaty dotyczące zabezpieczenia i egzekwowania patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych form praw własności intelektualnej. A będąc członkiem WIPO (Światowej Organizacji Własności Intelektualnej) Kostaryka realizuje wszystkie podpisane przez siebie umowy i traktaty.

Niektóre z praw uznanych i chronionych przez kostarykańskie prawo własności intelektualnej obejmują:

Patenty

 • Patent daje wyłączne prawo do wynalazku i udziela licencji osobom trzecim, zezwalającym na korzystanie z wynalazku.
 • Patenty udzielane są na nowe wynalazki, które mają poziom twórczy i nadają się do przemysłowego zastosowania.
 • W zakresie ochrony patentowej wynalazków Kostaryka jest członkiem Układu o Współpracy Patentowej.
 • Organem uprawnionym do rejestracji patentów w Kostaryce jest Registry of Industrial Property.
 • Długość ochrony patentu w Kostaryce wynosi 20 lat.

Znaki towarowe

 • Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które pozwala odróżnić towary lub usługi świadczone przez jedną osobę lub firmę od innych, należących do tej samej klasy.
 • Znaki towarowe nie powinny generować pomyłek w stosunku do innego znaku towarowego, który jest już zarejestrowany. Nie może być również ogólny w odniesieniu do towarów lub usług, które obejmuje.
 • Aby chronić towary lub usługi, należy je oznaczyć znakiem towarowym. Znaki towarowe w Kostaryce są rejestrowane przed Departamentem Znaków Towarowych w Rejestrze Własności Przemysłowej.
 • Znaki towarowe w Kostaryce wyrażają zgodę na ochronę przez dziesięć lat i podlega ona przedłużeniu.

Zarejestrowane wzory

 • Wzornictwo przemysłowe odnosi się do rysunków lub modeli, które mogą być liniami i kolorami lub modelami.
 • Organem uprawnionym do rejestracji wzorów przemysłowych w Kostaryce jest Registry of Industrial Property.
 • Wzory są ubezpieczone przez pięć lat, ale niezarejestrowane wzory nie podlegają ochronie.

Copyright

 • Prawo autorskie w Kostaryce obejmuje dzieła literackie i artystyczne, w tym książki, filmy, muzykę, sztuki teatralne, powieści itp.
 • Prawa autorskie zabezpieczają autora lub właściciela praw związanych z tymi dziełami artystycznymi.
 • Prawa autorskie są uznawane autorom przez same aspekty ich twórczości.
 • Prawa autorskie obejmują prawa moralne i patrymonialne i są rejestrowane przez kostarykański rejestr publiczny w Rejestrze Praw Autorskich.
 • Ochrona praw autorskich trwa 70 lat, licząc od śmierci autora.
PRACA I ZATRUDNIENIE

Prawo pracy regulowane jest w Kostaryce przez Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ale centralnym aktem prawnym regulującym stosunki pracy w tym kraju jest Kodeks Pracy. Kodeks obejmuje każdy stosunek pracy, który jest egzekwowany w Kostaryce, a praw przyznanych pracownikom na podstawie Kodeksu Pracy nie można się zrzec.

Rodzaje umów o pracę w Kostaryce

Umowy o pracę są w Kostaryce obowiązkowe. Umowy te muszą być sporządzone w języku lokalnym. Musi ona również zawierać warunki wypłaty pracownikowi wynagrodzenia, świadczeń oraz wymagania dotyczące rozwiązania umowy.

Główne rodzaje umów o pracę w Kostaryce są następujące:

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony: ten rodzaj umowy ma nieokreślony czas trwania i kończy się dopiero wtedy, gdy pracodawca i pracownik wzajemnie się porozumieją lub gdy jeden z nich ma prawo jednostronnie rozwiązać umowę.
 • Umowa na czas określony: ten rodzaj umowy o pracę tworzony jest na czas określony i tylko w okolicznościach wymagających zawarcia takiej umowy. Ten rodzaj umowy nie może trwać dłużej niż rok.

Korzyści z zatrudnienia w Kostaryce

 • Godziny pracy: dni robocze w Kostaryce są podzielone na zmiany dzienne (8 godzin dziennie; 48 godzin tygodniowo), zmiany nocne (6 godzin dziennie; 36 godzin tygodniowo) i zmiany mieszane (7 godzin dziennie; 42 godziny tygodniowo).

Niektórzy pracownicy mogą pracować dłużej niż wynosi ośmiogodzinne maksimum dzienne, ale nie powinni pracować dłużej niż 12 godzin dziennie.

Pracownicy mogą pracować w nadgodzinach, ale pracodawcy mogą wymagać nie więcej niż czterech godzin nadgodzin dziennie. Z biegiem czasu podlega dodatkowej opłacie.

Urlop na podstawie kostarykańskiego prawa pracy

 • Urlop macierzyński i ojcowski: pracownicy w ciąży otrzymują 4 miesiące płatnego urlopu macierzyńskiego (jeden miesiąc przed urodzeniem dziecka i trzy miesiące po). Czas ten może zostać przedłużony na wniosek zarejestrowanego pracownika medycznego. W Kostaryce nie ma obowiązkowego urlopu ojcowskiego, ale ojcowie zatrudnieni w sektorze publicznym otrzymują osiem dni płatnego urlopu ojcowskiego.
 • Urlop: kodeks pracy Kostaryki zapewnia pracownikom dwa tygodnie urlopu na każde 50 tygodni zatrudnienia. Te dni urlopowe muszą być zwykłymi dniami roboczymi.
 • Zwolnienie lekarskie: długość zwolnienia lekarskiego jest określana przez fundusz ubezpieczeń społecznych (znany jako Caja – system ten zapewnia również pracownikom bezpłatną opiekę zdrowotną, renty inwalidzkie zwolnienia lekarskie i świadczenia emerytalne ), i jest to oparte na dolegliwościach pracownika. Ten fundusz ubezpieczeń społecznych pokryje połowę wynagrodzenia pracownika w ciągu pierwszych trzech dni urlopu, a pracodawca pokryje resztę. Ale już od czwartego dnia fundusz będzie pokrywał 60% wynagrodzenia pracownika, a pracodawca nie będzie miał prawnego obowiązku zajmowania się resztą.
 • Żałoba: w Kostaryce nie ma specjalnych przepisów dotyczących urlopu żałobnego. To musi być negocjowane między pracownikiem a pracodawcą.
 • Odprawa: rozwiązanie stosunku pracy w Kostaryce musi być uzasadnione. A jeśli pracownicy zostaną zwolnieni bez przyczyny, będą mieli prawo do odprawy.

Czy jesteś gotowy, aby wejść na rynek kostarykański?

Twój ekspert Damalion jest tu dla Ciebie. Zapewniamy zintegrowane wejście na rynek i dodatkowe wsparcie dla inwestorów, przedsiębiorców i korporacji na całym świecie, nie ograniczając się jedynie do Ameryki Łacińskiej.

Zapewniamy również kilka integralnych rozwiązań biznesowych, w tym zgodność, zarządzanie podmiotami, księgowość, podatki, wsparcie płacowe i wiele innych na całym świecie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach i jak możemy pomóc Ci w osiągnięciu sukcesu przez Twoją kostarykańską firmę, skontaktuj się z nami już dziś.

2 + 7 =

Chcesz wiedzieć więcej o Damalion Costa Rica Desk?

Damalion oferuje Państwu doradztwo na miarę, świadczone przez bezpośrednio działających ekspertów w dziedzinach, które stanowią wyzwanie dla Państwa firmy.

Radzimy podać jak najwięcej informacji, abyśmy mogli zakwalifikować Państwa żądanie i odpowiedzieć na nie w ciągu najbliższych 8 godzin.