Selecteer een pagina

Damalion Costa Rica bureau

Zaken doen in Costa Rica

Costa Rica is populair om zijn uitstekende ondernemingsklimaat, gebaseerd op een voorname democratische traditie, en om zijn economische stabiliteit.

Costa Rica staat op de hoogste plaats in de politieke stabiliteitsindex van Latijns-Amerika, het heeft tientallen jaren economische stabiliteit gekend doorheen zijn democratie, en het heeft ook een gunstige geografische positie in Amerika.

Al deze en nog enkele andere stimuleringsmaatregelen zijn enkele van de redenen waarom buitenlandse investeerders en ondernemers zich tot dit land aangetrokken blijven voelen.

Voordelen van zakendoen in Costa Rica

 • Costa Rica voert een handelsbeleid dat de integratie van het land in de internationale economie vergemakkelijkt en consolideert – dit is zeer gunstig voor investeerders.
 • Met een jonge, gekwalificeerde en tweetalige beroepsbevolking, een alfabetiseringsgraad van meer dan 97% en gratis onderwijs heeft Costa Rica een van de sterkste onderwijssystemen in heel Latijns-Amerika.
 • De levenskwaliteit in Costa Rica is hoog, het is ook een van de veiligste landen in Latijns-Amerika, met een uitstekend medisch zorgsysteem.
 • Costa Rica is een brug die de Amerika’s verenigt – Zuid, Noord en Centraal. Het heeft ook toegang tot zowel de Stille Oceaan als het Caribisch gebied, en dit biedt logistieke oplossingen voor importeurs en exporteurs.
 • Costa Rica heeft een stabiele regering en democratische tradities, waardoor het een leider is geworden in de Latijns-Amerikaanse regio voor het internationale bedrijfsleven.
 • Costa Rica kent geen beperkingen op herinvesteringen en heeft ook internationale normen voor de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten bereikt.
 • Bovendien wordt Costa Rica vaak toegeschreven aan duurzame ontwikkeling en een vriendelijk milieubeleid, waardoor het een van de ideale landen is om in duurzaamheid te investeren.
JURIDISCH SYSTEEM

Het Costa Ricaanse rechtssysteem kan worden gecategoriseerd als een Romeins-Germaanse rechtsstijl die voornamelijk is afgeleid van de Code Napoléon. Het erkent het burgerlijk recht en niet een federaal systeem.

De politieke en juridische structuur omvat drie hoofdtakken: De wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht.

Entiteitskeuze in Costa Rica

Hoewel er enkele nominale beperkingen kunnen bestaan afhankelijk van het specifieke gebied van de investering, bijvoorbeeld investeringen in maritieme zones, zijn er in Costa Rica geen beperkingen met betrekking tot buitenlandse investeringen. Er zijn ook geen beperkingen op het zakendoen met bepaalde landen.

Ondernemers en investeerders die zaken willen doen moeten een bedrijf oprichten in Costa Rica. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste soorten bedrijfsstructuren die investeerders in Costa Rica kunnen opzetten:

 • Corporation (Sociedad Anónima),
 • Sociedad de Responsabilidad Limitada,
 • Limited Partnership (Sociedad en Comandita Simple),
 • General Partnership (Sociedad en Nombre Colectivo),
 • Individuele vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Empresa Individual de Responsabilidad Limitada),
 • Joint Stock Company (Sociedad en Comandita por Acciones), en
 • Joint-Venture (Sociedades de Hecho) (dit is niet uitdrukkelijk opgenomen in de Costa Ricaanse wet, maar wordt aanvaard als geldig voor de bedrijfsvereniging).

De meest voorkomende zijn:

Sociedad Anonima (Anonieme Vereniging)

Dit is de meest gebruikte bedrijfsstructuur in Costa Rica. Het is vergelijkbaar met een bedrijf in de VS.

Kenmerken

 • Zij vereist een minimum van twee aandeelhouders, drie bestuursleden en een ingezeten agent voor haar oprichting.
 • Het kapitaal kan worden verdeeld in zoveel aandelen als de belegger nodig heeft.
 • De aandelen worden gekenmerkt door fysieke documenten en er kunnen er meer dan één in een certificaat zitten.
 • Haar wettelijke vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor alle handelingen die tegen het belang van de vennootschap en haar aandeelhouders ingaan.
 • Het vereist drie bedrijfsboeken en drie boekhoudkundige boeken.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (Maatschappij voor Beperkte Verantwoordelijkheid)

Deze bedrijfsstructuur is een eenvoudiger vorm dan de Sociedad Anónima, en is vergelijkbaar met een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in de VS.

Kenmerken

 • Het vereist slechts twee personen om aandeelhouders te zijn, ook geen raad van bestuur, en meestal is er geen ingezeten agent nodig voor de oprichting.
 • Haar aandelen kunnen niet worden overgedragen aan niet-aandeelhouders zonder voorafgaande goedkeuring van de andere aandeelhouders.
 • Voor het beheer ervan is slechts één persoon nodig (de beheerder).

Takken

Elke buitenlandse entiteit kan in Costa Rica een filiaal vestigen, dat een uitbreiding is van een buitenlandse onderneming.

Kenmerken

 • Het wordt beschouwd als hetzelfde als de moedermaatschappij en vervult de functies van de moedermaatschappij, maar kan onafhankelijk functioneren.
 • Het moet een geregistreerd kantooradres in Costa Rica hebben.
 • De moedermaatschappij moet een aandeelhoudersovereenkomst registreren in het Costa Ricaanse nationale register.
 • Zij moet een wettelijke vertegenwoordiger in het land aanwijzen voor de activiteiten van de onderneming.

Geïnteresseerd in bedrijfsregistratie in Costa Rica? Neem nu contact op met uw Damalion expert.

BANKEN

Centrale Bank

De Centrale Bank van Costa Rica (BCCR – Banco Central de Costa Rica) is de centrale bank van Costa Rica.

De BCCR is een onafhankelijke instelling met als voornaamste doel de externe en interne stabiliteit van de nationale munt te handhaven en de vrije omrekening ervan in andere valuta te garanderen. Zij verleent niet alleen bankdiensten aan de Costa Ricaanse regering en financiële instellingen, maar bevordert ook een stabiel systeem van financiële efficiëntie en bemiddeling.

Commerciële banken

Het Costa Ricaanse financiële stelsel bestaat uit verschillende banken, waaronder twee staatsbanken en 11 particuliere handelsbanken, een hypotheekbank voor werknemers en een staatsbank, die alle onder toezicht staan van de Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), een semi-onafhankelijke afdeling van de Centrale Bank.

De SUGEF is ook belast met het waarborgen van de stabiliteit, de soliditeit en de efficiënte werking van het nationale financiële stelsel.

Bankrekening in Costa Rica

Als u overweegt om naar Costa Rica te verhuizen en er langdurig te gaan wonen, zal een bankrekening een gunstig bezit zijn. Het zal u veel financiële aansprakelijkheid besparen, naast het financiële gemak.

Om een bankrekening in Costa Rica te openen, moet u het proces beginnen met het kiezen van een geschikte bank en bankrekening. De banken in Costa Rica vallen uiteen in twee sectoren: overheidsbanken en particuliere banken. En de keuze zal afhangen van uw eisen en situaties, omdat het beleid inzake wie een bankrekening kan openen in Costa Rica varieert van bank tot bank, bijvoorbeeld, Costa Ricaanse particuliere banken vereisen dat u een bepaalde hoeveelheid tijd in het land heeft gewoond voordat u een rekening kunt openen.

Na het selecteren van de juiste bank en rekening, is de volgende stap het voorbereiden van de vereiste documenten die variëren van bank tot bank in Costa Rica.

Als u een Costa Ricaanse ingezetene bent, hebt u over het algemeen een identiteitsbewijs, een minimumstorting, een bewijs van adres, een bewijs van inkomen en drie maanden bankafschriften van uw huidige bank nodig. Merk op dat er kosten zijn voor sommige financiële transacties, en als u een buitenlander bent zonder residentie, kunnen Costa Ricaanse banken beperkingen opleggen aan uw rekening.

Heeft u hulp nodig bij het openen van een bankrekening in Costa Rica? Neem nu contact op met uw Damalion expert.

IMMIGRATIE

Costa Rica wordt vaak beschouwd als een van de gelukkigste landen ter wereld, en dit heeft vele expats ertoe aangezet er te kiezen en zich er te vestigen. Spectaculaire stranden, een comfortabele manier van leven en een vriendelijke bevolking dragen allemaal bij aan de populariteit van het land, en dit heeft ervoor gezorgd dat veel buitenlanders erheen zijn geëmigreerd. Maar als buitenlander die wil immigreren en in dit prachtige land wil wonen, is een verblijfsvergunning vereist.

Costa Ricaans verblijf

Elke buitenlander die meer dan 90 dagen in Costa Rica wil verblijven, moet een verblijfsvergunning voor Costa Rica aanvragen, ongeacht zijn nationaliteit. Deze verblijfsvergunning stelt de houder in staat om langdurig in het land te verblijven, onder meer om te werken, met pensioen te gaan of zich bij een familielid te voegen.

Soorten verblijfsvergunningen in Costa Rica

Tijdelijk:

Een Costa Ricaanse tijdelijke verblijfsvergunning wordt afgegeven aan personen die tijdelijk in Costa Rica willen verblijven, meestal met als doel een permanent verblijf. De subcategorieën van tijdelijke verblijfsvergunningen in Costa Rica omvatten:

 • Pensionado (voor gepensioneerden)
 • Rentista (voor renteniers)
 • Inversionista (voor beleggers)
 • Voor werknemers (Gespecialiseerde zelfstandigen en Werknemers in relatie tot afhankelijkheid)
 • Voor wetenschappers, vakmensen of stagiairs en gespecialiseerde technici, en voor
 • Atleten en religieuze werkers

Permanent:

Deze vergunning wordt afgegeven aan personen die een Costa Ricaans bloedverwant familielid hebben, of aan personen die minimaal drie jaar in Costa Rica hebben gewoond met een tijdelijke verblijfsvergunning.

Costa Rica verblijfsvergunningen voor gepensioneerden, renteniers en investeerders

Van de tijdelijke verblijfsvergunningen worden de visa Pensionado (voor gepensioneerden), Rentista (voor huurders) en Inversionista (voor investeerders) het meest afgegeven.

 • Pensionado verblijfsvisum in Costa Rica

Om voor dit type visum in aanmerking te komen, moet de aanvrager een bepaald minimumbedrag per maand verdienen uit een in aanmerking komend pensioenplan of pensioenbron en het moet in Costa Rica worden betaald.

 • Rentista verblijfsvisum in Costa Rica

Om voor dit type visum in aanmerking te komen, moet de aanvrager aantonen dat hij een stabiel inkomen van een bepaald bedrag per maand heeft uit een externe bron (bv. een investering) en dat gedurende ten minste twee jaar zal behouden. Voor rentista residentie moet de aanvrager ook elke vijf jaar zijn doorlopend inkomen bewijzen.

 • Inversionista verblijfsvisum in Costa Rica

Om voor dit type visum in aanmerking te komen, moet de aanvrager minimaal 200.000 USD in Costa Rica investeren, hetzij in een bedrijf, hetzij in onroerend goed, hetzij in projecten die van federaal belang zijn.

Costa Rica permanente verblijfsstatus

Na twee jaar tijdelijk verblijf in Costa Rica kan een buitenlander een permanent verblijf en uiteindelijk het staatsburgerschap aanvragen. Costa Ricaans permanent verblijf kan ook worden aangevraagd als de vreemdelingen trouwen met een Costa Ricaanse burger of eerstegraads familieleden hebben die Costa Ricaanse burgers zijn.

BELASTINGREGIME

De primaire autoriteit voor belastingzaken is het ministerie van Financiën, en deze autoriteit is verdeeld in de Algemene Douanedienst en de Algemene Belastingdienst.

Alle in Costa Rica gevestigde rechtspersonen, alle in Costa Rica gevestigde natuurlijke personen en alle vaste inrichtingen of filialen in Costa Rica zijn onderworpen aan belasting. Maar de belasting van natuurlijke personen in Costa Rica is gebaseerd op het territorialiteitsbeginsel. Dit betekent dat alleen inkomsten uit Costa Ricaanse bronnen onderworpen zijn aan inkomstenbelasting. Belastingbetalers hoeven geen belasting te betalen over hun inkomen uit sociale zekerheid, investeringen, pensioenen, enz.

Soorten belastingen in Costa Rica

 • Persoonlijke inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting (Impuesto de Renta) wordt geheven op inkomsten uit zakelijke activiteiten in Costa Rica. Deze belasting betreft alleen personen die een baan of bedrijf hebben in Costa Rica. Het belastingtarief is progressief en varieert van 0 tot 25%.

 • Vennootschapsbelasting

Deze belasting gold voor bedrijven die winst maakten in Costa Rica en uit Costa Ricaanse bronnen. De vennootschapsbelasting in Costa Rica bedraagt 30%.

 • Vermogenswinstbelasting

Meerwaarden uit de verkoop van activa in Costa Rica zijn belastbaar tegen een tarief van 15%.

 • Roerende voorheffing

Op inkomsten en rentebetalingen in Costa Rica wordt 15% bronbelasting geheven, terwijl op royalty’s 25% belasting wordt geheven.

 • Belasting over de toegevoegde waarde (BTW)

De BTW in Costa Rica wordt toegepast op alle verkopen van goederen en diensten in het land. Het normale tarief bedraagt 13%, maar er is een verlaagd tarief van 4%, 2% en 1% op sommige goederen en diensten. De BTW in Costa Rica moet gedurende de eerste 15 dagen van elke maand worden aangegeven.

 • Onroerendgoedbelasting

Er bestaat in Costa Rica onroerendgoedbelasting (grond, gebouwen en andere permanente constructies), die wordt geheven tegen een tarief van 0,25% op de geschatte waarde die wordt vastgesteld door de gemeentelijke autoriteiten.

 • Belasting op de overdracht van onroerend goed in Costa Rica

Deze belasting in Costa Rica gaat in bij de overdracht van het onroerend goed en bedraagt 1,5% van de geschatte fiscale waarde van een onroerend goed.

Dubbele belastingverdragen

Er is geen groot netwerk van dubbele belastingverdragen in Costa Rica, behalve met Duitsland, Mexico en Spanje.

Sommige, bijvoorbeeld Mexico, zijn in onderhandeling en zijn nog niet in werking getreden.

Anderzijds heeft Costa Rica met de volgende rechtsgebieden overeenkomsten inzake de uitwisseling van belastinggegevens ondertekend: Argentinië, Canada, Denemarken, Australië, Ecuador, Faeröer, Finland, El Salvador, Frankrijk, Groenland, Guatemala, Guernsey, Nederland, Honduras, IJsland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Mexico, Nicaragua, Zuid-Korea, Spanje en Zweden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Costa Rica zet zich in voor de bescherming van intellectuele eigendom en is erin geslaagd de wereldwijde normen voor de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten te consolideren. Het volgt de standaardpraktijk wat betreft de complexiteit, de kosten en de stappen die nodig zijn om de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten te handhaven. Het land erkent ook de belangrijkste multilaterale overeenkomsten en verdragen voor de beveiliging en handhaving van octrooien, handelsmerken, auteursrechten en andere vormen van intellectuele-eigendomsrechten. En als lid van de WIPO (World Intellectual Property Organization) implementeert Costa Rica alle overeenkomsten en verdragen die het heeft ondertekend.

Enkele van de rechten die worden erkend en beschermd door de Costa Ricaanse wetgeving inzake intellectuele eigendom zijn de volgende:

Octrooien

 • Een octrooi verleent het enige recht op een uitvinding en verleent licenties aan derden die het gebruik van de uitvinding goedkeuren.
 • Octrooien worden verleend voor nieuwe uitvindingen, die een creatief niveau hebben en vatbaar zijn voor industriële toepassing.
 • Wat de octrooibescherming voor uitvindingen betreft, is Costa Rica lid van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien.
 • Het Register van Industriële Eigendom is de bevoegde autoriteit voor de registratie van octrooien in Costa Rica.
 • De beschermingsduur van een octrooi in Costa Rica is 20 jaar.

Handelsmerken

 • Een merk is elk teken dat de goederen of diensten van een persoon of onderneming onderscheidt van andere goederen of diensten van dezelfde klasse.
 • Handelsmerken mogen geen verwarring veroorzaken over een ander, reeds geregistreerd handelsmerk. Zij mag ook niet generiek zijn met betrekking tot de goederen of diensten die zij omvat.
 • Om de goederen of diensten te beschermen, moeten ze een handelsmerk krijgen. Handelsmerken in Costa Rica worden geregistreerd bij de afdeling Handelsmerken van het Register voor Industriële Eigendom.
 • Handelsmerken in Costa Rica genieten tien jaar bescherming, en kunnen worden verlengd.

Geregistreerde ontwerpen

 • Industrieel ontwerp verwijst naar tekeningen of modellen die lijnen en kleuren of modellen kunnen zijn.
 • Het Register van Industriële Eigendom is de bevoegde autoriteit voor de registratie van industriële modellen in Costa Rica.
 • Modellen zijn gedurende vijf jaar verzekerd, maar niet-geregistreerde modellen zijn niet beschermd.

Copyright

 • Auteursrecht in Costa Rica heeft betrekking op literaire en artistieke werken, waaronder boeken, films, muziek, toneelstukken, romans, enz.
 • Auteursrechten beschermen de auteur of eigenaar van de rechten die verband houden met deze artistieke werken.
 • Auteursrechten worden erkend aan auteurs door de loutere aspecten van hun creatie.
 • Auteursrechten omvatten morele en patrimoniale rechten en worden door het Costa Ricaanse openbare register geregistreerd in het auteursrechtregister.
 • De bescherming van het auteursrecht duurt 70 jaar vanaf de dood van de auteur.
ARBEID EN WERKGELEGENHEID

Het arbeidsrecht wordt in Costa Rica geregeld door het Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid, maar het centrale wetsinstrument dat de arbeidsverhoudingen in dit land regelt is het Arbeidswetboek. De Code heeft betrekking op elke arbeidsverhouding die in Costa Rica wordt gehandhaafd, en er kan geen afstand worden gedaan van de rechten die krachtens de Arbeidswet aan werknemers worden toegekend.

Soorten arbeidsovereenkomsten in Costa Rica

Arbeidsovereenkomsten zijn verplicht in Costa Rica. Deze contracten moeten in de plaatselijke taal zijn opgesteld. Het moet ook de voorwaarden bevatten voor de betaling van de werknemer, de voordelen en de voorwaarden voor de beëindiging.

De belangrijkste soorten arbeidsovereenkomsten in Costa Rica zijn de volgende:

 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: dit type overeenkomst heeft een onbepaalde duur en eindigt alleen wanneer de werkgever en de werknemer het samen eens worden, of wanneer een van hen het recht heeft de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.
 • Overeenkomst voor bepaalde tijd: dit type arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een beperkte periode en alleen onder omstandigheden die een dergelijke overeenkomst noodzakelijk maken. Dit type contract kan niet langer dan een jaar duren.

Arbeidsvoorwaarden in Costa Rica

 • Werktijden: de werkdagen in Costa Rica worden ingedeeld in dagdiensten (8 uur per dag; 48 uur per week), nachtdiensten (6 uur per dag; 36 uur per week) en gemengde diensten (7 uur per dag; 42 uur per week).

Bepaalde werknemers kunnen langer werken dan het maximum van acht uur per dag, maar mogen niet langer dan 12 uur per dag werken.

Werknemers kunnen overwerken, maar werkgevers mogen niet meer dan vier uur overwerk per dag eisen. Na verloop van tijd moet er bijbetaald worden.

Verlof onder Costa Ricaans arbeidsrecht

 • Zwangerschaps- en vaderschapsverlof: zwangere werkneemsters krijgen 4 maanden betaald zwangerschapsverlof (één maand voor de geboorte van het kind en drie maanden erna). Deze duur kan op verzoek van een geregistreerde arts worden verlengd. Er is geen verplicht vaderschapsverlof in Costa Rica, maar vaders met een baan in de publieke sector krijgen acht dagen betaald vaderschapsverlof.
 • Vakantie: de arbeidswetgeving van Costa Rica voorziet in twee weken vakantie voor elke 50 weken dienstverband. Deze vakantiedagen moeten gewone werkdagen zijn.
 • Ziekteverlof: de duur van het ziekteverlof wordt bepaald door het socialezekerheidsfonds (bekend als de Caja – dit systeem biedt werknemers ook gratis gezondheidszorg, invaliditeitspensioenen ziekteverlof en pensioenuitkeringen), en dit is gebaseerd op de kwaal van de werknemer. Dat socialezekerheidsfonds dekt de helft van het salaris van de werknemer gedurende de eerste drie verlofdagen en de werkgever de rest. Maar vanaf de vierde dag zal het fonds 60% van het salaris van de werknemer dekken en is de werkgever niet wettelijk verplicht de rest voor zijn rekening te nemen.
 • Rouwverlof: er is geen specifieke wet inzake rouwverlof in Costa Rica. De werknemer en de werkgever moeten hierover onderhandelen.
 • Ontslagvergoeding: de beëindiging van het dienstverband in Costa Rica moet worden gerechtvaardigd. En als werknemers zonder reden worden ontslagen, hebben zij recht op een ontslagvergoeding.

Bent u klaar om de Costa Ricaanse markt te betreden?

Uw Damalion expert is er voor u. Wij bieden geïntegreerde markttoegang en aanvullende ondersteuning aan investeerders, ondernemers en bedrijven in de hele wereld, niet alleen in Latijns-Amerika.

Wij bieden ook verschillende integrale bedrijfsoplossingen, waaronder compliance, entiteitsbeheer, boekhouding, belastingen, salarisondersteuning en nog veel meer over de hele wereld.

Als u meer wilt weten over onze diensten en hoe wij u kunnen helpen om van uw Costa Ricaanse bedrijf een succes te maken, neem dan vandaag nog contact met ons op.

4 + 14 =

Meer weten over Damalion Costa Rica Desk?

Damalion biedt u advies op maat door direct operationele experts op de gebieden die een uitdaging vormen voor uw bedrijf.

Wij raden u aan zo goed mogelijk informatie te geven, zodat wij uw aanvraag kunnen kwalificeren en binnen de volgende 8 uur contact met u kunnen opnemen.