Selecteer een pagina

Damalion Peru bureau

Zaken doen in Peru

Welkom in Peru, een land in het westen van Zuid-Amerika met een rijke cultuur, geschiedenis en economie. Peru is een van de meest gunstige landen in Latijns-Amerika om te overwegen een bedrijf te beginnen, omdat de mogelijkheden die het biedt talrijk zijn. Het land heeft een gediversifieerde economie die de afgelopen tien jaar gestaag is gegroeid.

Het biedt ook aantrekkelijke investeringsmogelijkheden in verschillende sectoren, waaronder mijnbouw, toerisme en hernieuwbare energie.

Als een van de snelst groeiende economieën in Latijns-Amerika heeft Peru zich aan de wereld bewezen als een natie die het waard is om in te investeren.

De regering heeft bureaus ter bevordering van investeringen opgericht, zoals ProInversión en PromPerú, om buitenlandse investeringen te vergemakkelijken en te bevorderen. Een bedrijf starten in Peru is ook relatief eenvoudig en kan in korte tijd.

In het algemeen biedt Peru een stabiele en aantrekkelijke omgeving voor bedrijven om in te investeren en te werken.

Voordelen van zakendoen in Peru

 • Peru heeft een stabiele economie die de afgelopen tien jaar gestaag is gegroeid.
 • Peru heeft een grote en bekwame beroepsbevolking, met een sterk onderwijssysteem dat afgestudeerden aflevert in techniek, wetenschap en bedrijfsleven.
 • Peru heeft een beleid gevoerd om buitenlandse investeringen aan te trekken, met inbegrip van belastingprikkels, gestroomlijnde bureaucratische procedures en bescherming van buitenlandse investeringen. Het land heeft vrijhandelsovereenkomsten gesloten met verschillende landen, wat mogelijkheden biedt voor meer handel en investeringen.
 • Peru is strategisch gelegen in het westelijke deel van Zuid-Amerika, waardoor het een toegangspoort is tot andere landen in de regio.
 • De Peruaanse regering bevordert en ondersteunt buitenlandse investeringen actief, met een reeks stimuleringsmaatregelen en bureaus voor investeringsbevordering zoals ProInversión en PromPerú.
 • Peru heeft een aantal groeimogelijkheden in verschillende sectoren. Het land heeft beleid ingevoerd om innovatie en ondernemerschap aan te moedigen, waardoor het een aantrekkelijke bestemming is voor startende en technologische bedrijven.
JURIDISCH SYSTEEM

Het rechtssysteem van Peru is gebaseerd op het burgerlijk recht, dat is afgeleid van het Spaanse rechtssysteem. Het betekent ook dat de wetten gecodificeerd zijn en gebaseerd op geschreven statuten. Het rechtssysteem staat onder toezicht van het ministerie van Justitie en Mensenrechten, dat ervoor moet zorgen dat de wetten eerlijk en onpartijdig worden toegepast.

Het rechtssysteem is verdeeld in drie takken: de uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke macht.

 • De uitvoerende macht wordt geleid door de president van de republiek, die voor vijf jaar wordt verkozen.
 • De wetgevende macht bestaat uit het Congres van de Republiek, een eenkamerorgaan met 130 leden.
 • De rechterlijke macht bestaat uit verschillende hoven en rechtbanken, waaronder het Hooggerechtshof, het hoogste gerechtshof van het land.

De uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht werken onafhankelijk van elkaar. Dit garandeert dat de regering democratisch en transparant functioneert en dat de rechten van de burgers worden beschermd.

Buitenlandse investeringen in Peru

Buitenlandse investeringen worden over het algemeen verwelkomd en aangemoedigd in Peru, en de Peruaanse regering moedigt buitenlandse investeringen actief aan door een beleid te voeren dat erop gericht is buitenlandse investeringen aan te trekken en te beschermen.

Om buitenlandse investeringen te bevorderen heeft Peru verschillende vrijhandelsovereenkomsten gesloten met landen als de Verenigde Staten, China en de Europese Unie. Deze vrijhandelsovereenkomsten bieden investeerders toegang tot een grotere markt en bieden meer juridische bescherming voor buitenlandse investeringen.

De Peruaanse regering biedt ook diverse stimulansen voor buitenlandse investeerders, waaronder belastingvoordelen, gestroomlijnde bureaucratische procedures en vereenvoudigde procedures voor het verkrijgen van werkvergunningen en visa.

In het algemeen verwelkomde en stimuleerde Peru buitenlandse investeringen, maar behoudens toestemming van de regering mogen buitenlandse investeerders geen mijnen, land, bossen, water of brandstof- en energiebronnen verkrijgen of bezitten binnen 50 kilometer van de Peruaanse grens.

Entiteitskeuze in Peru

Afhankelijk van de activiteit die de investeerders van plan zijn te ondernemen, zijn er verschillende soorten rechtspersonen die investeerders kunnen gebruiken om bedrijven op te richten in Peru. De belangrijkste rechtsvormen van bedrijven in Peru zijn de volgende;

Eenmanszaak (Empresa unipersonal)

Dit is de eenvoudigste bedrijfsstructuur in Peru en houdt in dat één individu eigenaar is en het bedrijf runt.

Kenmerken

 • Het is eigendom van en wordt gerund door één persoon.
 • Eenvoudig en gemakkelijk in te stellen.
 • De eigenaar is persoonlijk aansprakelijk voor alle zakelijke schulden en verplichtingen.
 • Winsten worden belast als persoonlijke inkomsten.

Vennootschap onder firma – Sociedad Colectiva

Dit is een bedrijfsstructuur waarbij twee of meer individuen samenkomen om een zakelijke onderneming uit te voeren.

Kenmerken

 • Het is eigendom van en wordt geëxploiteerd door twee of meer personen.
 • Alle partners delen winst en verlies.
 • Elke partner is persoonlijk aansprakelijk voor alle zakelijke schulden en verplichtingen.
 • Winsten worden belast als persoonlijke inkomsten.

Commanditaire vennootschap (Sociedad en Comandita)

Dit is vergelijkbaar met een vennootschap onder firma, maar met twee soorten vennoten: algemene en commanditaire vennoten.

Kenmerken

 • Bestaat uit ten minste één beherend vennoot en één commanditaire vennoot.
 • Algemene vennoten zijn onbeperkt aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van de onderneming, terwijl commanditaire vennoten slechts aansprakelijk zijn tot het bedrag van hun investering.
 • Winsten worden belast als persoonlijke inkomsten.

Naamloze vennootschap (Sociedad Anónima)

Dit is de meest bekende vorm van rechtspersoon in Peru voor bedrijven, omdat het relatief gemakkelijk te openen is.

Kenmerken

 • Er zijn minimaal twee aandeelhouders nodig
 • Het is een juridische entiteit die losstaat van zijn aandeelhouders.
 • Haar aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de bijdragen.
 • Het moet een raad van bestuur en een algemeen directeur hebben.
 • Winsten worden belast op het niveau van de vennootschap, en opnieuw wanneer zij als dividend aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Naamloze vennootschap (Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada)

Dit is een hybride bedrijfsstructuur die elementen van een vennootschap en een personenvennootschap combineert.

Kenmerken

 • Er zijn minimaal twee en maximaal twintig partners toegestaan.
 • De eigenaren staan bekend als leden en zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van de LLC.
 • Zij geeft geen aandelen uit en de vereisten voor de oprichting ervan zijn dezelfde als die voor andere vennootschappen.
 • Haar kapitaal is verdeeld in eigendomsbelangen en mag niet in effecten worden belichaamd.
 • Haar winsten worden belast als persoonlijke inkomsten.

Tak (Sucursal)

Een filiaal in Peru is een uitbreiding van een buitenlands bedrijf, en het stelt het bedrijf in staat zich in Peru te vestigen zonder een aparte juridische entiteit te hoeven vormen.

Kenmerken

 • Het is geen afzonderlijke juridische entiteit van een buitenlandse vennootschap.
 • Zij is gevestigd buiten haar wettelijk adres en verricht dezelfde activiteiten als haar hoofdkantoor.
 • Zij heeft een wettelijke vertegenwoordiging en geniet beheersmatige onafhankelijkheid in de door de moedermaatschappij opgezette activiteiten.
 • De buitenlandse vennootschap is verantwoordelijk voor alle schulden en verplichtingen van het filiaal in Peru.
 • Het filiaal is onderworpen aan dezelfde fiscale wetten en voorschriften als elke andere onderneming in Peru.
 • De buitenlandse onderneming behoudt de volledige controle over de activiteiten van het bijkantoor.

Bij het kiezen van een bedrijfsstructuur in Peru, is het belangrijk om factoren zoals aansprakelijkheid, belasting, gemak van het opzetten, en wettelijke vereisten te overwegen. Het verdient aanbeveling een deskundige te raadplegen om de meest geschikte structuur voor uw bedrijf te bepalen.

Wilt u uw bedrijf registreren in Peru? Neem nu contact op met uw Damalion expert.

BANKEN

Het banksysteem in Peru is goed gereguleerd en omvat een verscheidenheid aan financiële instellingen die een scala aan diensten aanbieden aan particulieren en bedrijven. De banksector wordt gereguleerd door de Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS), het belangrijkste regelgevende orgaan in de financiële sector.

Enkele belangrijke kenmerken van bankieren in Peru zijn :

Centrale bank

De Centrale Reserve Bank van Peru (BCRP) is de centrale bank van het land en is verantwoordelijk voor de regulering van het monetaire beleid en de uitgifte van de nationale munt, de Peruaanse Sol.

Regelgevende instantie

De Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) is de regelgevende instantie die toezicht houdt op de banksector in Peru. Zij is verantwoordelijk voor het toezicht op en de regulering van banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen.

Banken in Peru

Er zijn verschillende soorten banken in Peru, waaronder handelsbanken, spaarbanken en ontwikkelingsbanken. Deze banken bieden verschillende soorten rekeningen aan, waaronder spaarrekeningen, betaalrekeningen en termijndeposito’s. Veel banken bieden ook online bankdiensten en apps voor mobiel bankieren aan.

Een bankrekening openen in Peru

Als je van plan bent naar Peru te verhuizen, heb je onder andere een bankrekening nodig.

Er zijn verschillende full-service banken in het land. En de procedure om een rekening te openen (persoonlijk of zakelijk) hangt af van de gekozen bank en of u online of persoonlijk een aanvraag indient. Het proces zal ook afhangen van het feit of u een burger van Peru bent of niet.

Wat documenten betreft, heeft u uw paspoort, een bewijs van adres, een Peruaanse identiteitskaart, een ingevuld aanvraagformulier en in zeldzame gevallen een aanbeveling van uw werkgever nodig.

Zodra u uw aanvraag heeft ingediend en alle nodige documenten heeft overgelegd, is de rest vrij eenvoudig. moet u uw rekening binnen een dag kunnen openen en er vrijwel onmiddellijk over kunnen beschikken. Maar let op: de procedure kan per bank verschillen.

Dit klinkt misschien maar dat is het niet, neem nu contact op met uw Damalion experts en laat ons helpen.

IMMIGRATIE

Omdat Peru zeer gastvrij is, bezoeken buitenlanders Peru vaak voor toeristische en recreatieve doeleinden zonder visum. Maar voor een langer verblijf bepaalt de Peruaanse wet dat buitenlanders daarvoor het juiste visum moeten hebben.

Visum en verblijf in Peru

Hoewel er een belangrijke herziening van het Peruaanse visumsysteem heeft plaatsgevonden, en sommige visumtypes zijn verdwenen, terwijl andere zijn veranderd, is Peru nog steeds een gemakkelijk land om naar toe te immigreren, dankzij een eenvoudige visumprocedure.

Er zijn verschillende soorten tijdelijke visa en verschillende verblijfsvisa beschikbaar in Peru.

Enkele van de meest voorkomende zijn hieronder opgesomd:

 • Werkvisum: dit is voor personen die een werkaanbieding hebben in Peru.
 • Zakenvisum: dit type visum is voor vermogende particulieren die van plan zijn een bedrijf te starten in Peru. De aanvrager moet documenten zoals een bedrijfsplan en bewijs van financiële middelen overleggen.
 • Pensioenvisum: dit is voor gepensioneerden die van plan zijn in Peru te gaan wonen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de aanvrager een bepaald vast maandinkomen aantonen.
 • Studentenvisum: dit is voor personen die van plan zijn om in Peru te studeren.

Permanent verblijf in Peru

Als een buitenlander drie jaar lang een visum in Peru behoudt, komt hij/zij in aanmerking om een visum voor permanent verblijf aan te vragen, waardoor hij/zij voor onbepaalde tijd in het land mag blijven. De aanvrager zal ook het staatsburgerschap en een tweede paspoort mogen aanvragen.

Bij het plannen van immigratie naar Periu kan het proces enkele maanden duren, dus het is belangrijk om vooruit te plannen en de hulp in te roepen van een professional. Neem nu contact op met uw Damalion-experts en laat ons helpen.

BELASTINGREGIME

Het belastingstelsel in Peru wordt beheerd door de Nationale Superintendency of Tax Administration (SUNAT), die verantwoordelijk is voor de inning van belastingen en de handhaving van de belastingwetgeving. Het agentschap heeft ook de bevoegdheid om audits uit te voeren, boetes en sancties op te leggen en gerechtelijke stappen te ondernemen tegen belastingbetalers die hun fiscale verplichtingen niet nakomen.

Er zijn verschillende soorten belastingen in Peru, waaronder:

 • Inkomstenbelasting: dit is een belasting op het belastbaar inkomen van particulieren en bedrijven. In Peru varieert het belastingtarief voor particulieren van 8% tot 30%, afhankelijk van hun inkomensniveau.
 • Vennootschapsbelasting: de vennootschapsbelasting is een vast tarief van 29,5% voor zowel binnenlandse als buitenlandse bedrijven.
 • Belasting op de toegevoegde waarde (BTW): dit is een belasting op de waarde die in elk stadium van de productie en de distributie aan goederen en diensten wordt toegevoegd. Het standaard BTW-tarief in Peru is 18%, hoewel sommige goederen en diensten zijn vrijgesteld of onderworpen aan een verlaagd tarief.
 • Accijns: dit type belasting wordt geheven op specifieke goederen zoals alcohol, tabak, benzine en luxegoederen. Het belastingtarief varieert naar gelang van het soort product.
 • Onroerendgoedbelasting: dit is een belasting op onroerend goed. Het tarief varieert van 0,2% tot 1% omdat het gebaseerd is op de waarde van het onroerend goed en verschilt per locatie.
 • Zegelrecht: zegelrecht is een belasting op bepaalde juridische documenten, zoals contracten, akten en testamenten. Het belastingtarief varieert afhankelijk van het soort document.
 • Douanerechten: dit is een belasting op ingevoerde goederen. De opgelegde belastingen zijn het ad valorem douanerecht (variërend van 0% tot 11%), de BTW (16%) en de gemeentelijke promotiebelasting van 2%. Het belastingtarief is gebaseerd op de waarde van de goederen, vermeerderd met alle toepasselijke belastingen en heffingen.
 • Overdrachtsbelasting: deze belasting wordt geheven op alle overdrachten van stedelijk en landelijk onroerend goed in Peru. Het tarief bedraagt 3%, waarbij de eerste 10 belastingeenheden zijn vrijgesteld.

Dubbelbelastingverdragen

Peru heeft verschillende dubbelbelastingverdragen met andere landen gesloten om dubbele belastingheffing te voorkomen en de internationale handel en investeringen te bevorderen. Deze verdragen stellen doorgaans regels vast om te bepalen welk land het recht heeft specifieke soorten inkomsten te belasten, zoals dividenden, rente en royalty’s, en voorzien in mechanismen om geschillen tussen de belastingautoriteiten van de verdragslanden op te lossen.

Peru heeft dubbele belastingverdragen met verschillende landen waaronder Argentinië, België, Brazilië, Canada, Chili, China, Colombia, Tsjechië, Denemarken, Ecuador, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, India, Indonesië, Israël, Italië, Japan, Zuid-Korea, Luxemburg, Mexico, Nederland, Noorwegen, Panama, Filippijnen, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Russische Federatie, Singapore, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Thailand, Turkije, Oekraïne, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Uruguay en Vietnam.

Over het algemeen is het belastingregime in Peru relatief eenvoudig, maar het is belangrijk voor individuen en bedrijven die zaken doen in Peru om zich bewust te zijn van hun belastingverplichtingen en de belastingwetten na te leven om boetes en juridische problemen te voorkomen. Neem contact op met uw Damalion experts en laten we u helpen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Als ondertekenaar van het Verdrag van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom en het Verdrag van 1996 inzake vertolking en fonogrammen beschikt Peru over een geldige wetgeving die de intellectuele eigendom op passende wijze beschermt overeenkomstig de internationale normen.

Deze vormen van bescherming van intellectuele eigendom in Peru bieden bedrijven belangrijke juridische instrumenten om hun innovaties, creatieve werken en vertrouwelijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik door concurrenten.

De belangrijkste soorten intellectuele eigendom in Peru zijn:

Octrooien

 • Een octrooi in Peru is een exclusief recht dat aan een uitvinder wordt verleend voor een uitvinding en dat anderen het recht geeft de uitvinding niet zonder toestemming te maken, te gebruiken of te verkopen.
 • Octrooien kunnen worden verleend voor uitvindingen, waaronder producten, werkwijzen en fabricagemethoden.
 • Peru erkent ook het Patent Cooperation Treaty (PCT), dat internationale octrooibescherming mogelijk maakt.
 • Octrooien kunnen worden geregistreerd bij het Peruaanse Bureau voor uitvindingen en nieuwe technologieën van het Nationaal Instituut voor de bescherming van de vrije mededinging en de intellectuele eigendom (INDECOPI), dat de uitvinder exclusieve rechten verleent gedurende 20 jaar vanaf de datum van indiening.

Handelsmerken

 • Een handelsmerk in Peru is een onderscheidend teken dat goederen en diensten op de markt identificeert en onderscheidt. Het kan een woord, een zin, een logo of een combinatie daarvan zijn.
 • Merkhouders hebben het recht te voorkomen dat anderen een merk gebruiken dat op verwarrende wijze overeenstemt voor soortgelijke goederen of diensten.
 • Peru heeft een systeem voor de registratie van handels- en dienstmerken, die kunnen worden geregistreerd bij het Nationaal Instituut voor de verdediging van de mededinging en de bescherming van de intellectuele eigendom (INDECOPI).
 • Handelsmerken in Peru zijn 10 jaar beschermd en kunnen voor onbepaalde tijd worden verlengd.

Auteursrechten

 • Auteursrechtelijke bescherming in Peru geldt voor originele literaire, artistieke en wetenschappelijke werken, met inbegrip van software.
 • Auteursrechthebbenden hebben het exclusieve recht om hun creaties te reproduceren, te verspreiden en er afgeleide werken van te maken.
 • Het auteursrecht ontstaat automatisch bij de creatie van het werk en geldt voor het leven van de auteur plus 70 jaar.
 • Auteursrecht in Peru kan worden geregistreerd bij de INDECOPI.

Handelsgeheimen

 • Handelsgeheimen zijn geheime bedrijfsinformatie die een concurrentievoordeel oplevert.
 • In Peru worden handelsgeheimen beschermd door de wet op de handelsgeheimen en geheime informatie.
 • Volgens het Peruaanse recht zijn er strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties voor de verduistering van bedrijfsgeheimen.

Industriële ontwerpen

 • Industriële ontwerpen in Peru beschermen de esthetische kenmerken van een product, zoals vorm, kleur en textuur.
 • Industriële modellen moeten worden geregistreerd bij INDECOPI in Peru.
 • Een registratie als industrieel model verleent de eigenaar ervan het exclusieve recht om derden te verbieden het geregistreerde model te gebruiken.
 • De bescherming van industriële modellen duurt tien jaar en kan tot 25 jaar worden verlengd.

Handhaving

Het Nationaal Instituut voor de verdediging van de mededinging en de bescherming van de intellectuele eigendom (INDECOPI) is verantwoordelijk voor de handhaving van de wetgeving inzake intellectuele eigendom in Peru. De handhavingsmechanismen omvatten civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties, waaronder boetes en gevangenisstraffen.

ARBEID EN WERKGELEGENHEID

De arbeidswetgeving in Peru wordt geregeld door de Arbeidswet, die een kader biedt voor de rechten en plichten van werkgevers en werknemers.

De belangrijkste kenmerken van het arbeidsrecht in Peru zijn:

Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten in Peru kunnen voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn. Contracten moeten schriftelijk zijn en bepaalde basisgegevens bevatten, zoals de functie, het salaris en de duur van het contract.

In Peru zijn er twee belangrijke soorten arbeidsovereenkomsten: overeenkomsten voor bepaalde tijd en overeenkomsten voor onbepaalde tijd.

 • Contracten voor bepaalde tijd: dit is een contract voor een bepaalde tijd, dat door de werkgever en de werknemer bij de indienstneming wordt overeengekomen. De duur van het contract kan gelden voor een specifiek project, een seizoen of een vooraf bepaalde periode. Wanneer de looptijd van het contract afloopt, wordt de arbeidsverhouding beëindigd. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden verlengd of vernieuwd, maar de totale duur mag niet langer zijn dan vijf jaar.
 • Contracten van onbepaalde duur: dit is een contract dat geen specifieke einddatum heeft. Het is het meest voorkomende type arbeidsovereenkomst in Peru. De arbeidsverhouding blijft bestaan totdat de werkgever of de werknemer deze beëindigt. Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen door de werkgever worden beëindigd met of zonder geldige reden.

Beide soorten contracten moeten schriftelijk worden opgesteld en moeten bepaalde basisgegevens bevatten, zoals de identiteit van de werkgever en de werknemer, de functie, het salaris, de duur van het contract en een beschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

Werkgelegenheid Compensatie, rechten en voordelen in Peru

 • Minimumloon: het minimumloon in Peru wordt vastgesteld door de regering en wordt periodiek aangepast.
 • Werktijden: de standaard werkweek in Peru is 48 uur, en de maximale dagelijkse werktijd is 8 uur. Overwerk is toegestaan, maar het moet worden gecompenseerd tegen een hoger tarief dan de normale uren.
 • Sociale zekerheid: Peruaanse werkgevers zijn verplicht bij te dragen aan het socialezekerheidsstelsel, dat voordelen biedt zoals ziektekostenverzekering, pensioenen en arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Betaald verlof: werknemers hebben recht op betaalde vakantiedagen na één jaar ononderbroken dienstverband. Het aantal vakantiedagen hangt af van de lengte van het dienstverband en varieert van 15 tot 30 dagen per jaar. Naast vakantiedagen hebben werknemers recht op betaalde nationale feestdagen.
 • Kerstbonus: Werkgevers moeten hun werknemers een kerstbonus betalen, die gelijk is aan één maandsalaris.
 • Ziektekostenverzekering: werkgevers kunnen hun werknemers een ziektekostenverzekering aanbieden, hetzij via een particuliere verzekeringsmaatschappij, hetzij via het openbare gezondheidsstelsel.
 • Pensioenregelingen: werkgevers kunnen hun werknemers pensioenregelingen aanbieden om hen te helpen voor hun pensioen te sparen.

Beëindiging en ontslagvergoeding

Arbeidsovereenkomsten kunnen zowel door de werkgever als door de werknemer worden beëindigd, maar er zijn specifieke procedures die moeten worden gevolgd om ervoor te zorgen dat de beëindiging legaal is. Werkgevers moeten een geldige reden opgeven voor de beëindiging en kunnen worden verplicht een ontslagvergoeding te betalen.

Werknemers die zonder geldige reden worden ontslagen, hebben recht op een ontslagvergoeding, die wordt berekend op basis van de duur van het dienstverband en het salaris van de werknemer.

In het algemeen biedt de arbeidswetgeving in Peru een basiskader voor de bescherming van de rechten van werknemers en de regulering van de relatie tussen werkgevers en werknemers.

Dus, denkt u erover om de Peruaanse markt te betreden?

Damalion helpt buitenlandse rechtspersonen bij het opzetten van een bedrijf in Peru. Naast het helpen van klanten bij het opzetten van een bedrijf in Peru, bieden we ook verschillende integrale bedrijfsoplossingen, waaronder compliance, entiteitsbeheer, boekhouding, belastingen, salarisondersteuning en nog veel meer in het hele land.

Als u meer wilt weten over onze diensten en hoe wij u kunnen helpen om van uw bedrijf in Peru een succes te maken, neem dan vandaag nog contact op met uw Damalion-experts.

 

8 + 12 =

Meer weten over Damalion Peru Desk?

Damalion biedt u advies op maat door direct operationele experts op de gebieden die een uitdaging vormen voor uw bedrijf.

Wij raden u aan zo goed mogelijk informatie te geven, zodat wij uw aanvraag kunnen kwalificeren en binnen de volgende 8 uur contact met u kunnen opnemen.