Bij Damalion identificeren en kwalificeren we uw behoeften om een van onze onafhankelijke experts te selecteren.

Elke expert zet zijn ervaring en bijgewerkte kennis in om te voldoen aan uw bedrijfsvisie.

Onze experts zijn geaccrediteerde professionals. Het is onze garantie dat uw structuur met rechtspersoonlijkheid zo goed mogelijk blijft voldoen aan de wet- en regelgeving, mits u hen toegang geeft tot de vereiste informatie.

LUXEMBURGSE DIENSTEN VOOR BEWINDVOERING

De experts van Damalion bieden u in Luxemburg woonachtige bestuurders, directieleden om zorg te dragen voor uw in Luxemburg opgerichte vennootschap.

Een individu of een raad van bestuur voert namens uw bedrijf onder meer de volgende taken uit om ervoor te zorgen dat uw bedrijf voldoet aan de plaatselijke wet- en regelgeving:

 • Beheer van de dagelijkse werking
 • Toezicht op de activiteiten en verplichtingen van de onderneming
 • Toezicht op de naleving van de administratieve voorschriften van de onderneming
 • Controle van de boekhoudkundige naleving, de financiële stromen en de vereiste documentatie van de onderneming
 • Contact onderhouden met boekhoud- of accountantskantoor om informatie up-to-date te houden
 • Contacten onderhouden met andere professionals en instellingen (advocaten, belastingadviseurs, banken, notarissen,…)
 • Bijwonen van jaarvergaderingen, directievergaderingen, ad hoc vergaderingen
 • Toepassing van de beste praktijken op het gebied van bestuur, afgestemd op de belangen van de onderneming.

De experts van Damalion Directie kunnen u op verzoek ook in contact brengen met andere ervaren professionals die over de vereiste specifieke kennis beschikken of die uw bedrijfsvisie en bedrijfsbehoeften kunnen ondersteunen.

 

Oprichting van uw Luxemburgse structuur

OPRICHTING VAN VENNOOTSCHAPPEN

Oprichtingsformaliteiten

Onze geselecteerde en erkende deskundigen zorgen voor de oprichting van uw vennootschap. Het oprichtingsproces omvat:

 • Contact onderhouden met uw vaste adviseurs (advocaten, belastingdeskundigen,…)
 • Controle van de beschikbaarheid van de naam van het bedrijf
 • De oprichtingsakte in de nabijheid van de notaris vastleggen bij volmacht
 • Bankrekening openen, aandeelhoudersregister instellen

Erkende vestigingsplaats

De Luxemburgse wet van 31 mei 1999, vaak “wet op de domiciliëring” genoemd, regelt de activiteit van de domiciliëring en stelt specifieke vereisten vast waaraan moet worden voldaan.

Onze geselecteerde geaccrediteerde experts bieden:

 • Domiciliëringsdiensten volgens de laatste stand van de techniek om uw maatschappelijke zetel in orde te brengen
 • Secretariële diensten voor de afhandeling van uw correspondentie
 • Ondersteuning bij de huur van kantoren.

Diensten voor levenscyclusbeheer en bedrijfsoprichting

Het is verplicht om uw boekhoudkundige informatie en documentatie up-to-date te houden.

Op basis van de vereisten van uw bedrijfsmodel zal een toegewijde registeraccountant met u contact opnemen om u een offerte voor te leggen:

 1. Boekhoudkundige diensten : boekhouding en administratie in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen, uitgifte van statutaire jaarrekeningen, statutaire periodieke rapportering, zelfs technische ondersteuning bieden aan statutaire auditors om de goede reputatie van uw bedrijf te optimaliseren
 2. Tax compliance services: uw toegewijde accountant bereidt de belastingaangiften van de onderneming voor, dient ze in en voldoet aan de periodieke belastingaangiften en -verplichtingen (zoals btw).

Toegevoegde waarde: uw gespecialiseerde registeraccountant stelt jaarrekeningen op volgens de Luxemburgse algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen (LUXGAAP) of de internationale standaarden voor financiële verslaglegging (IFRS)

Liquidatiediensten

Een van onze toegewijde deskundigen kan worden aangesteld als vereffenaar en zal instaan voor de vereffeningsboekhouding, de balansen, de rapportering, de fiscale verplichtingen en de coördinatie met de aandeelhouders, notarissen, lokale administraties en openbare formaliteiten om tot een succesvolle vereffening van de entiteit te komen.

Vind de beste diensten voor bedrijfsoprichting in uw buurt!

Personeelszaken en personeelsdiensten

De expertise van Damalion heeft betrekking op de aanwerving van personeel en wij kunnen met uw belangrijkste HR-afdeling samenwerken om het juiste personeel aan te trekken en zo de activiteiten van uw bedrijf in Luxemburg een goede reputatie te bezorgen.

Opmerking: registeraccountants voeren hun mandaat onafhankelijk uit, zoals bij wet is voorgeschreven. Damalion company is geen chartered accountant company en stelt zich ook niet als zodanig voor.