Vælg en side

Hos Damalion’s identificerer og kvalificerer vi dine behov for at vælge en af vores uafhængige eksperter.

Hver ekspert anvender erfaring og opdateret viden for at matche din forretningsvision.

Vores eksperter er akkrediterede fagfolk. Det er vores garanti for, at din indbyggede struktur forbliver på sit bedste overholdelsesniveau, forudsat at du giver dem adgang til oplysninger, der kræves af love og regler.

LUXEMBOURG DIREKTORATJENESTER

Damalion-eksperter tilbyder dig direktører, der er bosiddende i Luxembourg, og bestyrelsesmedlemmer til at tage sig af din virksomhed, der er registreret i Luxembourg.

Enkeltperson eller bestyrelse udfører blandt følgende opgaver på vegne af din virksomhed for at holde den i overensstemmelse med lokale love og regler:

 • Daglig driftsledelse
 • Overvågning af virksomhedens aktiviteter og forpligtelser
 • Tilsyn med virksomhedens administrative compliance
 • Gennemgang af virksomhedens regnskabsoverholdelse, økonomiske strømme, påkrævet dokumentation
 • Kontakt til revisions- eller revisionsfirmaet for at holde information opdateret
 • Kontakt med andre fagfolk og institutioner (advokater, skatterådgivere, banker, notarer,…)
 • Deltagelse i årsmøder, bestyrelsesmøder, ad hoc møder
 • Implementering af bedste praksis med hensyn til ledelse i overensstemmelse med virksomhedens bedste interesser.

Eksperter fra Damalion lederskab kan også efter anmodning introducere dig til andre erfarne fagfolk med påkrævet specifik viden, eller som kan understøtte din forretningsvision og virksomhedens behov.

 

Inkorporer din Luxembourg-struktur

VIRKSOMHEDSFORSLAG

Indarbejdelsesformaliteter

Vores udvalgte akkrediterede eksperter tager sig af din virksomhedsdannelse. Inkorporeringsledelsesprocessen omfatter:

 • Kontakt dine faste rådgivere (advokater, skatteeksperter,…)
 • Tjek tilgængeligheden af virksomhedens navn
 • Realisere inkorporering i nærheden af den offentlige notar ved behørig fuldmagt
 • Bankkontoåbning, sæt ejerbog

Akkrediteret domicil

Den luxembourgske lov af 31. maj 1999 sagde ofte, at “domicilieringslovgivningen” regulerer aktiviteten af domicil og opstiller specifikke krav, der skal overholdes.

Vores udvalgte akkrediterede eksperter tilbyder:

 • Domiciltjenester i topmoderne for at få dit registrerede kontor i behørig overensstemmelse
 • Sekretærtjenester til at håndtere din korrespondance
 • Support til kontorudlejning.

Livscyklusstyring og virksomhedsstiftelse

Det er obligatorisk at have dine regnskabsoplysninger og dokumentation opdateret.

Baseret på dine forretningsmodelkrav vil en dedikeret statsautoriseret revisor tage kontakt med dig for at tilbyde:

 1. Regnskabsydelser: bøger og optegnelser, der føres i overensstemmelse med juridiske forpligtelser, udstedelse af lovpligtige regnskaber, lovpligtig periodisk rapportering, tilbyder endda teknisk support til lovpligtige revisorer for at optimere din virksomheds gode omdømme
 2. Skatteoverholdelsestjenester: din dedikerede revisor udarbejder, indgiver virksomhedens selvangivelser og overholder periodiske skatteangivelser og forpligtelser (såsom moms).

Merværdi: din dedikerede statsautoriserede revisor skal udarbejde regnskaber i henhold til Luxembourgs almindeligt accepterede regnskabsprincipper (LUXGAAP) eller International Financial Reporting Standards (IFRS)

Likvidationsydelser

En af vores dedikerede eksperter kan udpeges som likvidator og skal varetage likvidationsregnskaber, balancer, rapportering, relaterede skatteforpligtelser og koordinere med aktionærer, notarer, lokale administrationer og offentlige formaliteter for at opnå en vellykket enheds likvidation.

Få de bedste virksomhedsdannelsestjenester i nærheden af dig!

Menneskelige ressourcer og medarbejderservice

Damalions ekspertise dækker medarbejderrekruttering, og vi kan tage kontakt til din primære HR-afdeling for at finde det rigtige personale for at opnå en god status for din virksomheds aktiviteter i Luxembourg.

Bemærk: Statsautoriserede revisorer udfører deres mandat uafhængigt som krævet af lovgivningen. Damalion selskab er ikke et statsautoriseret revisor selskab og præsenterer sig ikke som sådan.