Vælg en side

Damalion Australia skrivebord

At drive forretning i Australien

Australien, der er et af de rigeste lande i verden, er et stabilt, nemt og risikofrit miljø at investere og drive forretning i.

Australien er en udviklet økonomi, der giver en række investeringsmuligheder på tværs af forskellige brancher. Ud over at være strategisk placeret i Asien-Stillehavsregionen, som er et voksende og dynamisk marked, har landet en blomstrende økonomi med et væld af naturressourcer.

Australien er et af de steder i verden, hvor det er lettest at starte en virksomhed. Landet har også en af de stærkeste og mest konkurrencedygtige økonomier i verden og er det dominerende finansielle center i Asien-Stillehavsregionen.

Få hindringer for at komme ind på markedet, et udvalg af juridiske og virksomhedsmæssige rammer og en fremragende forretningskultur gør landet attraktivt for virksomheder, der ønsker at ekspandere. Regionen har også opnået en “Triple A”-kreditvurdering fra de bedste kreditbureauer, hvilket gør den til en økonomi med lav risiko.

Generelt tilbyder Australien et gunstigt erhvervsmiljø for udenlandske investorer med en række fordele, der gør det til et attraktivt sted at drive forretning og investere.

Fordele ved at drive forretning i Australien

Australien er en udviklet og stabil økonomi, der tilbyder en række fordele for virksomheder, der ønsker at etablere eller udvide deres aktiviteter. Her er nogle af de vigtigste fordele ved at drive forretning i Australien:

  • Australien har en stærk og stabil økonomi med et højt BNP pr. indbygger, lav inflation og lav arbejdsløshed. Landet er også højt rangeret af Verdensbanken for at gøre det nemt at drive forretning.
  • Australien har en højt kvalificeret og veluddannet arbejdsstyrke med et stærkt fokus på innovation og teknologi. Landet har også en høj levestandard, hvilket gør det til en attraktiv destination for kvalificeret arbejdskraft.
  • Australien har en moderne og effektiv infrastruktur med veludviklede transport-, telekommunikations- og energinetværk. Det gør det nemt for virksomheder at komme i kontakt med kunder og leverandører i hele landet og i udlandet.
  • Den australske regering har gennemført en række politikker til støtte for vækst og innovation i erhvervslivet, herunder skatteincitamenter, tilskud og finansieringsprogrammer. Regeringen tilbyder også bistand til virksomheder, der ønsker at ekspandere på internationale markeder.
  • Australiens økonomi er stabil, med en stærk retsstat, gennemsigtige regler og et lavt korruptionsniveau. Landet har et veletableret finansielt system og er hjemsted for nogle af verdens største banker og finansielle institutioner.
  • Australiens økonomi er diversificeret på tværs af en række forskellige industrier. Dette giver investorerne en række muligheder for at investere i forskellige sektorer.
  • Australien har et stabilt politisk miljø med et robust demokrati og en tradition for fredelige magtoverdragelser. Regeringen tilbyder også bistand til virksomheder, der ønsker at ekspandere på internationale markeder.
RETSSYSTEM

Australien har et veludviklet retssystem, der skaber et stabilt og forudsigeligt erhvervsklima. Det australske retssystem er baseret på et common law-system, der ligner retssystemerne i Det Forenede Kongerige og New Zealand, med High Court of Australia som den øverste appelinstans.

Nogle af de vigtigste elementer i det australske retssystem er den australske forfatning, som fastlægger rammerne for den føderale regering og dens beføjelser, de føderale og delstatslige love, retssystemet, common law og magtens adskillelse.

Desuden yder det australske retssystem en stærk beskyttelse af intellektuel ejendomsret, herunder varemærker, patenter og ophavsrettigheder.

Udenlandske investeringer

Australien er et populært rejsemål for udenlandske investeringer med en række muligheder inden for en række forskellige brancher, og Australien er generelt positivt indstillet over for udenlandske direkte investeringer og har en veletableret ramme for udenlandske investeringer. Den australske regering fremmer aktivt udenlandske investeringer og tilbyder en række incitamenter for at tiltrække investorer.

Udenlandske investeringer reguleres af Foreign Investment Review Board (FIRB), som vurderer foreslåede investeringer ud fra en række kriterier for at sikre, at de er i den nationale interesse. FIRB’s godkendelse er påkrævet for visse typer investeringer, f.eks. investeringer i følsomme industrier eller investeringer over en vis værditærskel.

Udenlandske investeringer tilskyndes i høj grad, men der kræves tilladelse til bestemte typer investeringer, bl.a. afhængigt af typen af investor, andre udenlandske investorers investeringstype, industrisektoren, værdien af den foreslåede investering, forslagets art og yderligere national sikkerhedsvurdering.

Juridiske formularer i Australien

I Australien er der flere forskellige virksomhedsstrukturer, som iværksættere kan vælge imellem alt efter deres behov, mål og præferencer. De mest almindelige virksomhedsstrukturer i Australien er:

Enkeltmandsvirksomhed

Dette er en australsk virksomhed, der ejes og drives af en enkelt person.

Funktioner

 • Det er den enkleste og mest almindelige form for virksomhedsstruktur i Australien.
 • Det er ejeren, der er ansvarlig for alle aspekter af virksomheden, herunder gæld og juridiske spørgsmål
 • Ejeren indberetter virksomhedens indtægter og udgifter på sin selvangivelse
 • Den er nem at opsætte og betjene.

Partnerskab

Et partnerskab er en virksomhed, der ejes og drives af to eller flere personer, som deler overskud og tab.

Funktioner

 • Partnerskaber kan enten være almene eller begrænsede.
 • Hver partner er personligt ansvarlig for virksomhedens gæld og juridiske spørgsmål
 • Partnere indberetter deres andel af partnerskabsindkomsten på deres selvangivelse
 • Partnerskabet bør skitsere de enkelte partneres roller, ansvarsområder og beslutningsproces.

Selskab

Det er en juridisk enhed, der er adskilt fra ejerne (aktionærerne). Virksomheder kan enten være private virksomheder (Pty Ltd) eller offentlige virksomheder (Ltd).

Funktioner

 • Det er en juridisk enhed, der er adskilt fra dets ejere (aktionærer)
 • Aktionærerne har begrænset ansvar, så deres aktiver er beskyttet i tilfælde af juridiske problemer.
 • Det skal være registreret hos Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
 • Bestyrelsesmedlemmer leder virksomhedens daglige drift og er ansvarlige for at overholde de juridiske forpligtelser

Tillid

Dette henviser til en juridisk ordning, hvor en person (administrator) opbevarer og overvåger aktiver til fordel for andre (begunstigede).

Funktioner

 • Der findes mange typer af trusts, herunder familiefonde og diskretionære trusts
 • Dens modtagere modtager indkomst- og/eller kapitaludlodninger fra fonden
 • Administratoren er ansvarlig for at overholde de juridiske forpligtelser og forvalte fondens aktiver.

Samarbejde

Et kooperativ er en virksomhed, der ejes og drives af medlemmerne, som deler overskuddet og har lige stor stemmeret.

Funktioner

 • Kooperativer kan være registreret som et selskab, et kooperativ eller et ikke-organiseret organ.
 • Medlemmerne modtager udbytte på grundlag af deres engagement i virksomheden
 • Medlemmerne har indflydelse på kooperativets ledelse gennem stemmeret.

Filialkontor

Dette er en type virksomhedsstruktur, hvor en udenlandsk virksomhed opretter en separat juridisk enhed i et andet land for at drive forretning.

Funktioner

 • En filial er ikke en juridisk enhed, der er adskilt fra moderselskabet.
 • Den skal være registreret hos Australian Securities and Investments Commission (ASIC) og skal overholde den australske Corporations Act.
 • Det skal bruge samme navn som moderselskabet med tilføjelsen “Australia” til sidst.
 • Det skal have mindst én direktør, der er bosiddende i Australien.
 • Rapportering: Filialen skal årligt indsende finansielle rapporter til ASIC og ATO.

Når du vælger en virksomhedsstruktur i Australien, er det vigtigt at overveje faktorer som beskatning, ansvar, kontrol og løbende omkostninger. Det anbefales derfor at søge professionel rådgivning for at finde den bedst egnede virksomhedsstruktur til dine specifikke behov. Hvis du vil etablere din virksomhed i Australien, kan du kontakte din Damalion-ekspert nu.

BANK

Australien har et sofistikeret og veludviklet banksystem, der består af en blanding af indenlandske banker, internationale banker, kreditforeninger og byggeselskaber. Og er reguleret af den australske tilsynsmyndighed APRA (Australian Prudential Regulation Authority) og Australiens centralbank RBA (Reserve Bank of Australia).

Nogle af de vigtigste elementer i bankvæsenet i Australien omfatter:

Store banker

Australiens banksystem er domineret af fire store banker, som tegner sig for en betydelig del af banksektorens aktiver, indlån og overskud. Og selv om de fire store banker dominerer branchen, er der mange mindre banker, kreditforeninger og byggeselskaber, som skaber konkurrence og valgmuligheder for forbrugerne.

Bankprodukter og -tjenester i Australien

Australske banker tilbyder en bred vifte af bankprodukter og -tjenester, herunder opsparingskonti, tidsindskud, kreditkort, personlige lån, boliglån og erhvervslån. Bankerne tilbyder også en række digitale bankmuligheder, herunder netbank, mobilbank og digitale tegnebøger.

Regulering og forbrugerbeskyttelse

Det australske banksystem er underlagt et omfattende regelsæt, der er bygget op for at garantere sikkerhed og stabilitet. Bankerne skal overholde en række love om forbrugerbeskyttelse, herunder den australske forbrugerlov og banklovgivningen.

Åbning af en bankkonto i Australien

Hvis du planlægger at flytte til Australien enten for livsstilens eller forretningens skyld, er en af de første ting, du skal bruge, en bankkonto for at få styr på din økonomi.

Når du åbner en konto, er de vigtigste krav gyldige dokumenter, og når det gælder dokumentation til en bankkonto, bruger australske banker et pointsystem. Der er en liste over dokumenter, og hvert dokument får et bestemt antal point. For at åbne en australsk bankkonto skal ansøgeren fremlægge en række dokumenter, der tilsammen giver 100 point. Dette er det identifikationssystem, som den australske regering har vedtaget for at bekæmpe svindel.

I mange tilfælde skal ansøgerne kun fremlægge ét primært fotografisk ID-dokument (dette kan erstattes af ét primært ikke-fotografisk ID-dokument) plus ét sekundært ID-dokument, f.eks. en nyere regning, et kørekort i papirudgave eller en meddelelse fra det australske skattevæsen.

Når først pointsystemet er opfyldt, er resten af processen meget ligetil.

Ansøgere kan desuden begynde processen med at åbne en australsk bankkonto online, men det afhænger af banken.

For at spare dig selv for et par stress, skal du blot kontakte dine Damalion-eksperter nu og lade os hjælpe dig.

INDVANDRING

Livet i Australien er enestående. Australien er et bemærkelsesværdigt land med en mangfoldig kultur, afslappet livsstil og naturlige vidundere.

Hvis du planlægger at flytte til Australien, skal du tage nogle særlige skridt. Du skal opnå opholdstilladelse og indvandre formelt til Australien.

Type af australsk opholdstilladelse

Der er flere måder at opnå australsk opholdstilladelse på, herunder:

 • Indvandring af kvalificeret arbejdskraft: Dette kræver, at en person opfylder visse kriterier, herunder alder, erhvervserfaring og uddannelseskvalifikationer. Ansøgerne skal også opfylde pointtærsklen i pointtesten for kvalificeret migration.
 • Familieindvandring: Dette er for personer, der har en partner, ægtefælle eller et familiemedlem, som er australsk statsborger eller fastboende australier. Dette omfatter partnere, børn, forældre og nogle andre slægtninge.
 • Virksomhedsindvandring: Dette er en mulighed for personer, der ønsker at etablere eller investere i en virksomhed i Australien. Dette omfatter programmet Business Innovation and Investment, som giver muligheder for iværksættere, investorer og virksomhedsejere.
 • Humanitære programmer og flygtningeprogrammer: Disse er for mennesker, der flygter fra forfølgelse eller konflikter i deres hjemlande.

Andre særlige programmer omfatter Global Talent Visa Program, som giver højt kvalificerede personer inden for visse brancher en strømlinet vej til at opnå opholdstilladelse i Australien.

Permanent opholdstilladelse i Australien

Permanent opholdstilladelse i Australien er godkendt for visse visumindehavere i Australien. Australien tilbyder nogle få immigrationsprogrammer såsom business stream, family stream, special eligibility stream, work stream og child stream permanente visa.

Udlændinge, der ønsker at få opholdstilladelse i Australien, anbefales det at søge professionel rådgivning og vejledning for at hjælpe dig i ansøgningsprocessen. Kontakt dine Damalion-eksperter nu, og lad os hjælpe dig.

SKATTEORDNING

Det australske skattesystem er forholdsvis enkelt og erhvervsvenligt med et enkelt nationalt skattekontor, Australian Taxation Office (ATO), som administrerer alle føderale skatter.

Skattemæssigt opholdssted

Den australske forbundsregering har kompetence til at beskatte residenter af deres indkomst i hele verden og ikke-residente personer kun af indkomst med oprindelse i Australien.

Den australske lovgivning indeholder visse regler om bopæl for at præcisere, om en person eller et selskab er hjemmehørende i skattemæssig henseende, og for at beskatte i overensstemmelse hermed.

De vigtigste typer af skatter i Australien:

Indkomstskat

Indkomstskat er en skat på fysiske personers, virksomheders og andre enheders indkomst. Indkomstskatter er den vigtigste form for beskatning i Australien og opkræves af den føderale regering gennem ATO. Skattesatsen er progressiv, hvilket betyder, at personer med højere indkomster betaler en højere skat.

Selskabsskatter

Selskaber og virksomheder betaler selskabsskat af deres nettooverskud, men virksomhedens underskud overføres til det næste regnskabsår. Australsk selskabsskat opkræves med en fast sats på 30 % (25 % for små virksomheder). Selskabsskat betales af virksomhedens overskud til selskabsskat og er normalt til rådighed til udlodning, ud over eventuelle overførte overskud, som virksomheden måtte have bevaret.

Skat på varer og tjenesteydelser (GST)

Der er tale om en afgift på levering af de fleste varer og tjenesteydelser i Australien. Den nuværende GST-sats i Australien er på 10 %. Virksomheder, der er registreret for GST, skal opkræve afgiften på vegne af regeringen og overføre den til ATO.

Kapitalvindingsskat (CGT)

CGT er en skat på fortjenesten ved salg af et aktiv, f.eks. en ejendom eller aktier. Skatten skal kun betales af gevinsten og ikke af hele salgsprisen. Der er flere fritagelser og indrømmelser til rådighed for at reducere det beløb, der skal betales i CGT.

Skat på frynsegoder (FBT)

FBT er en skat på ikke-kontante fordele, der ydes til ansatte, såsom firmabiler, sygeforsikring og repræsentation. Arbejdsgiverne er ansvarlige for at betale FBT på vegne af deres ansatte.

Pensionsbidrag

Superannuation er en form for skat på indkomst, der indbetales til en pensionsopsparingskonto. Arbejdsgiverne er forpligtet til at indbetale en procentdel af deres ansattes indkomst til en pensionskonto.

Punktafgift

En punktafgift er en afgift på visse varer som f.eks. brændstof, alkohol og tobak. Afgiften er inkluderet i varernes pris og betales af producenten eller importøren af varerne.

Ejendomsskatter

Der er flere ejendomsskatter i Australien, herunder stempelafgift ved køb af ejendom, jordskat på investeringsejendomme og kommunale afgifter på alle ejendomme.

Skatteaftaler

Australien har underskrevet skatteaftaler med flere lande, herunder Argentina, Indonesien, Filippinerne, Aruba, Irland, Polen, Østrig, Isle of Man, Rumænien, Belgien, Israel, Rusland, De Britiske Jomfruøer, Italien, Samoa, Canada, Japan, Singapore, Chile, Jersey, Slovakiet, Kina, Kiribati, Sydafrika og Cookøerne, Korea, Spanien, Tjekkiet, Malaysia, Sri Lanka, Danmark, Malta, Sverige, Fiji, Marshalløerne, Schweiz, Finland, Mauritius, Taiwan, Frankrig, Mexico, Thailand, Tyskland, Nederlandene, Tyrkiet, Guernsey, New Zealand, Det Forenede Kongerige, Ungarn, Norge, USA, Indien, Papua Ny Guinea og Vietnam.

Disse traktater har til formål at forhindre dobbeltbeskatning, fremme international handel og investeringer og skabe større sikkerhed for skatteyderne.

Nogle af de vigtigste elementer i disse skatteaftaler i Australien omfatter undgåelse af dobbeltbeskatning, udveksling af oplysninger og foranstaltninger til bekæmpelse af skatteunddragelse.

Bemærk, at skattesystemet i Australien er komplekst, så det er vigtigt at søge professionel rådgivning for at sikre overholdelse af alle skatteforpligtelser.

INTELLEKTUEL EJENDOM

Intellektuel ejendomsret (IP) henviser til intellektuelle frembringelser og kan være alt fra et navn, en skabelse eller en idé. I Australien er intellektuel ejendomsret beskyttet af en række love og bestemmelser, og den omfatter en lang række områder, herunder varemærker, patenter, ophavsrettigheder, design og planteforædlingsrettigheder.

I Australien anerkendes og beskyttes flere typer intellektuelle ejendomsrettigheder i henhold til loven. Her er de vigtigste typer:

Patenter

 • Patenter gives for at beskytte opfindelser, f.eks. nye produkter eller processer.
 • For at få udstedt et patent i Australien skal en opfindelse være ny, have et opfindelsesmæssigt skridt og kunne anvendes industrielt.
 • Et patent giver ejeren eneret til at fremstille, anvende og sælge opfindelsen i en bestemt periode. Beskyttelsens varighed afhænger af patenttypen.

Varemærker

 • Varemærker bruges til at skelne en erhvervsdrivendes varer eller tjenesteydelser fra en anden erhvervsdrivendes varer eller tjenesteydelser.
 • Et varemærke kan være et ord, en sætning, et logo eller en kombination af disse.
 • I Australien kan varemærker registreres hos IP Australia, som er det statslige organ, der har ansvaret for at administrere IP-rettigheder.
 • Et varemærke giver ejeren eneret til at bruge mærket om de varer eller tjenesteydelser, som det er registreret for.
 • Et varemærke er registreret hos IP Australia i 10 år og kan forlænges på ubestemt tid.

ophavsret

 • Ophavsretten beskytter originale kreative værker som f.eks. litteratur, musik, kunst og computerprogrammer.
 • Ophavsretlig beskyttelse opstår automatisk, når værket skabes, og giver ejeren eneret til at reproducere, udgive og formidle værket til offentligheden.
 • Beskyttelsesperioden for ophavsret varierer alt efter værkets art.

Design

 • Design beskytter et produkts udseende, f.eks. dets form, mønster eller konfiguration.
 • For at blive registreret som et design i Australien skal et design være nyt og særpræget.
 • En mønsterregistrering giver ejeren eneret til at bruge, give licens til eller sælge mønstret i en bestemt periode.
 • Et registreret design giver ejeren eneret til at bruge, give licens til eller sælge designet i en periode på 5 år, der kan forlænges i op til 15 år i alt.

Planteforædlerrettigheder

 • Planteforædlerrettigheder beskytter nye plantesorter, der er særskilte, ensartede og stabile.
 • Planteforædlerrettigheder i Australien er beskyttet i henhold til loven om planteforædlerrettigheder fra 1994 (Plant Breeder’s Rights Act 1994).
 • PBR giver ejeren eneret til at producere, sælge og licensere sorten i en periode på 20 år for de fleste plantearter eller 25 år for vinstokke og træer.

Handelshemmeligheder

 • Ved forretningshemmeligheder forstås fortrolige forretningsoplysninger, f.eks. kundelister og prisstrategier, som giver en virksomhed en konkurrencefordel.
 • Forretningshemmeligheder i Australien er beskyttet i henhold til common law og kontraktlovgivningen og ikke gennem registrering.

Det australske system for intellektuel ejendomsret giver en ramme for beskyttelse af en bred vifte af kreative og innovative værker. Det er derfor vigtigt for enkeltpersoner og virksomheder at forstå deres IP-rettigheder og om nødvendigt søge professionel rådgivning for at sikre, at deres IP-rettigheder er ordentligt beskyttet.

ARBEJDE OG BESKÆFTIGELSE

Australien har et omfattende system af arbejdsret, som håndhæves af Fair Work Ombudsman.

I Australien reguleres arbejds- og ansættelsesforhold af en kombination af føderale og statslige love, som generelt har til formål at beskytte arbejdstagernes rettigheder og sikre, at arbejdspladserne er sikre, retfærdige og rimelige.

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter fastsætter ansættelsesvilkårene, herunder arbejdets art, arbejdstid, løn og fordele samt opsigelsesfrister. I Australien kan kontrakter være skriftlige eller mundtlige, men skriftlige kontrakter er mere almindelige.

I Australien er der flere typer ansættelseskontrakter, der er almindeligt anvendte. Disse omfatter:

 • Permanent ansættelseskontrakt: Dette er den mest almindelige type ansættelseskontrakt i Australien, hvor en medarbejder ansættes for en løbende, tidsubegrænset periode.
 • Tidsbegrænset ansættelseskontrakt: Dette er en kontrakt, hvor en medarbejder er ansat for en bestemt periode med en fast slutdato.
 • Lejlighedsvis ansættelseskontrakt: Dette er en kontrakt, hvor en medarbejder ansættes efter behov, uden garanti for løbende arbejde. Ledigansatte har ikke adgang til visse rettigheder som f.eks. betalt ferie og opsigelsesvarsel, men de får typisk en højere timeløn som kompensation herfor.
 • Deltidsansættelseskontrakt: Dette er en kontrakt, hvor en medarbejder arbejder mindre end fuldtid, normalt regelmæssigt. Deltidsansatte har ret til de samme rettigheder som fuldtidsansatte på et pro rata grundlag.
 • Aftale om selvstændig entreprenør: Dette er en kontrakt, hvor en person er ansat til at udføre arbejde for en virksomhed som selvstændig entreprenør. Selvstændige kontrahenter er ansvarlige for deres skat og pensionsbidrag og har ikke ret til visse rettigheder som f.eks. betalt ferie.

Beskæftigelseskompensation, rettigheder og fordele i Australien omfatter:

 • Mindsteløn: Fair Work Commission fastsætter en national mindsteløn for alle ansatte i Australien. Mindstelønnen revideres hvert år og tager hensyn til faktorer som inflation og den økonomiske situation.
 • Arbejdstid: I henhold til Fair Work Act må en medarbejder højst arbejde 38 timer om ugen (7,6 timer om dagen) i Australien. Men arbejdsgiverne kan kræve, at de ansatte arbejder rimelige ekstra timer (overarbejde), som skal betales ekstra.
 • Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen: Arbejdsgiverne har pligt til at sørge for en sikker og sund arbejdsplads for deres ansatte. Dette omfatter bl.a. uddannelse og udstyr, risikovurderinger og rapportering af hændelser og farer.
 • Diskrimination: Det er ulovligt i Australien at forskelsbehandle nogen på grund af deres race, køn, alder eller andre personlige karakteristika. Arbejdsgiverne har pligt til at forhindre forskelsbehandling på arbejdspladsen.
 • Betalt årlig ferie: fuldtidsansatte og deltidsansatte har ret til betalt årlig ferie på mindst fire uger om året, mens tilfældige ansatte får et tillæg til deres timeløn som kompensation for manglende ret til betalt ferie.
 • Betalt orlov af medfølelse: Medarbejdere har ret til betalt orlov af medfølelse for at tage sig af et familiemedlem eller et husstandsmedlem, der lider af en livstruende sygdom eller skade, eller som er afgået ved døden.
 • Betalt forældreorlov: berettigede medarbejdere har ret til betalt forældreorlov i op til 18 uger til den nationale mindsteløn.
 • Sygeorlov: Fuldtidsansatte har ret til betalt sygeorlov. Australske medarbejdere kan også tage betalt orlov for at støtte et nært familiemedlem, der er syg eller står i en nødsituation.
 • Pensionsbidrag: Arbejdsgiverne skal indbetale mindst 10 % af en medarbejders almindelige arbejdstidsindtægt til en pensionsfond.
 • Arbejdsskadeforsikring: Arbejdsgiverne er forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring for at dække de ansatte i tilfælde af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme.
 • Opsigelse og fratrædelsesgodtgørelse: Opsigelse af ansættelsesforhold skal være baseret på en retfærdig vurdering, så det er forbudt at opsige en medarbejder på grund af f.eks. race, køn, alder, eller hvis medarbejderen er fraværende på grund af sygdom eller mindre end tre måneder inden for en 12-måneders periode. Ansatte, der mener, at de er blevet uretfærdigt afskediget, kan indgive en klage til Fair Work Commission. Kommissionen kan kræve genansættelse eller erstatning, hvis den finder, at afskedigelsen var urimelig.

Yderligere fordele, der kan forhandles mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, kan omfatte ting som sygeforsikring, ekstra ferie og fleksible arbejdsordninger ud over det, der kræves i henhold til loven.

Ønsker du at komme ind på det australske marked?

Dine Damalion-eksperter kan hjælpe dig. Vi har den ekspertise, der gør det muligt for os at vejlede vores kunder i at opbygge en virksomhed, åbne en bankkonto og investere i Australien. Vi tilbyder også forretningsløsninger, herunder compliance, administration af enheder, regnskab, beskatning, lønadministration og meget mere i hele landet.

Kontakt os nu for at registrere din virksomhed i Australien.

12 + 13 =

Vil du vide mere om Damalion Australia Desk?

Damalion tilbyder dig skræddersyet rådgivning leveret af direkte operationelle eksperter inden for de områder, der udfordrer din virksomhed.

Vi råder dig til at give information bedst muligt, så vi kan kvalificere din efterspørgsel og vende tilbage til dig inden for de næste 8 timer.