Vælg en side

Damalion Marokko skrivebord

At drive forretning i Marokko

Marokko, et afrikansk land med en mangfoldig historie med forskellige imperier, har været et af de mest avancerede og udviklede markeder i Afrika.

Landet nyder godt af politisk stabilitet, en ideel beliggenhed og en robust infrastruktur med en hurtigt voksende økonomi og en fremskyndet proces med politiske, økonomiske og sociale reformer.

Marokko er af mange årsager en vigtig markedsmulighed for udenlandske iværksættere og investorer. Landets enorme forbrugerklasse, stærke økonomiske vækst og vellykkede gennemførelse af finansielle omstruktureringsprogrammer med støtte fra Verdensbanken havde gjort det til et meget attraktivt land for investorer.

Og da landet er porten til det afrikanske kontinent, tilbyder det en række muligheder for investorer og iværksættere, der ønsker at starte en virksomhed i Marokko.

Samlet set tilbyder Marokko et gunstigt erhvervsklima for udenlandske investorer med en række fordele, der gør det til et attraktivt sted at drive forretning.

Fordele ved at drive forretning i Marokko

 • Marokko har oplevet en stabil økonomisk vækst i de seneste år, og regeringen har gennemført adskillige økonomiske reformer med det formål at fremme investeringer og sætte skub i væksten.
 • Marokko ligger ved krydset mellem Europa, Afrika og Mellemøsten, og det har gjort det til et ideelt sted for virksomheder, der ønsker at få adgang til disse markeder.
 • Marokko har underskrevet flere frihandelsaftaler med flere lande, hvilket har gjort det til et attraktivt sted for virksomheder, der ønsker at få adgang til disse markeder.
 • Landets arbejdsstyrke er ung, aktiv og kvalificeret, og infrastrukturen er også solidt udviklet.
 • Marokko har også gennemført adskillige reformer for at forbedre erhvervsklimaet, herunder forenkling af procedurerne for virksomhedsstart og etablering af en one-stop-shop for udenlandske investorer.
 • Den marokkanske regering har indført en række incitamenter og skattefordele for at tiltrække udenlandske investorer, f.eks. skattefritagelser og finansiel støtte til investeringsprojekter.
RETSSYSTEM

Retssystemet i Marokko er baseret på en blanding af islamisk lov, fransk civilret og traditionel marokkansk lov. Retssystemet i Marokko er et dobbelt system med et separat retssystem for verdslige og religiøse sager.

Marokko har et sekulært retssystem baseret på det franske civilretlige system, et religiøst retssystem baseret på islamisk lov, en forfatningsdomstol med ansvar for fortolkning af forfatningen, en forvaltningsdomstol, der behandler tvister i forbindelse med administrative spørgsmål, og en arbejdsdomstol med ansvar for behandling af tvister i forbindelse med arbejds- og ansættelsesforhold.

Udenlandske investeringer i Marokko

Marokko tilskynder aktivt til udenlandske investeringer. I et forsøg på at fremme dette yderligere har Marokko godkendt en række foranstaltninger og lovbestemmelser for at forenkle procedurerne og sikre passende betingelser for iværksættelse og afslutning af projekter. Foranstaltningerne omfatter finansielle incitamenter og skattefritagelser i henhold til investeringsloven og de regionale investeringscentre, der er oprettet for at ledsage projekterne.

Udenlandske og indenlandske private enheder kan også etablere og eje virksomheder i Marokko.

Retsformer i Marokko

Marokko tilbyder flere forskellige virksomhedsstrukturer, som iværksættere kan vælge mellem, når de starter en virksomhed. Her er de mest almindelige virksomhedsstrukturer i Marokko:

Enkeltmandsvirksomhed (Entreprise Individuelle)

Dette er den enkleste virksomhedsstruktur i Marokko.

Funktioner

 • Det ejes og drives af en enkelt person
 • Ejeren har fuld kontrol over virksomheden
 • Ejeren er personligt ansvarlig for al sin gæld og alle sine forpligtelser.

Partnerskab (Société en Nom Collectif)

Dette er en marokkansk virksomhedsstruktur, hvor to eller flere personer deler ejerskabet og ledelsen af virksomheden.

Funktioner

 • Partnerne er solidarisk ansvarlige for partnerskabets gæld og forpligtelser.
 • Partnerne deler ejerskab og ledelsesansvar samt overskud og tab.

Kommanditselskab (Société en Commandite Simple)

Det ligner et partnerskab, men har to typer partnere: komplementærerne, som leder virksomheden og hæfter solidarisk for dens gæld og forpligtelser, og kommanditisterne, som bidrager med kapital og har begrænset ansvar.

Selskab med begrænset ansvar (Société à Responsability Limitée – SARL)

Et SARL er en marokkansk virksomhedsstruktur, der giver ejerne begrænset ansvarsbeskyttelse, hvilket betyder, at ejerne kun hæfter for den kapital, de bidrager med til virksomheden.

Funktioner

 • Det er en juridisk enhed med status som juridisk person.
 • SARL’er kræver mindst to aktionærer.
 • Et SARL giver begrænset ansvarsbeskyttelse til sine ejere, som kaldes “associés”.
 • Der er ingen grænse for mindste aktiekapital.
 • SARL’er kræver mindst to medarbejdere og har højst 50 medarbejdere.
 • Dets direktør(er) er ikke forpligtet til at være bosiddende i Marokko eller til at besidde aktier i det pågældende selskab.

Aktieselskab (Société Anonyme – SA)

Et marokkansk aktieselskab er en virksomhedsstruktur, hvor ejerskabet er opdelt i aktier, som kan erhverves og sælges af investorer.

Funktioner

 • Aktionærerne hæfter ikke personligt for virksomhedens gæld og forpligtelser.
 • SA-selskaber kræver mindst tre aktionærer.
 • Et SA-selskabs ejerskab er opdelt i aktier, som sælges til investorer.
 • Aktierne kan frit overdrages og omsættes
 • Aktionærer har begrænset ansvar og er ikke ansvarlige for selskabets gæld ud over deres investering.
 • Der skal udpeges en revisor.

Forenklet aktieselskab (Société Anonyme Simplifiée – SAS)

SAS er en marokkansk virksomhedsstruktur, der giver ejerne begrænset ansvarsbeskyttelse.

Funktioner

 • SAS’er kan oprettes med en enkelt aktionær
 • SAS tilbyder begrænset ansvarsbeskyttelse til sine aktionærer.

Filialkontor

En filial er et selskab, der er oprettet af et udenlandsk moderselskab, og det betragtes som en separat juridisk enhed.

Funktioner

 • En filial betragtes som en forlængelse af moderselskabet i Marokko.
 • Moderselskabet påtager sig det fulde ansvar for filialens aktiviteter og forpligtelser.
 • Udenlandske virksomheder skal registrere sig i det marokkanske handelsregister, før de kan oprette en filial i Marokko.
 • Udenlandske virksomheder skal udpege en lokal repræsentant i Marokko.
 • Moderselskabet skal stille tilstrækkelige finansielle ressourcer til rådighed til at støtte filialens aktiviteter.

Hvis du vil etablere din virksomhed i Marokko, skal du kontakte din Damalion-ekspert nu.

BANK

Selv om bankvæsenet i Marokko allerede er veludviklet og spiller en afgørende rolle i landets økonomi, fortsætter Marokko med at renovere sit banksystem.

Marokko Banksystem

Det marokkanske banksystem består af to typer banker: forretningsbanker og specialiserede kreditinstitutter. Bank Al-Maghrib er Marokkos centralbank, som fører tilsyn med landets pengepolitik og fastsætter standarder for kapitalgrundlag, risikostyring og forbrugerbeskyttelse.

Banktjenester

Marokkanske banker tilbyder en lang række tjenester til privatpersoner og virksomheder, herunder opsparingskonti, checkkonti, forsikringer og investeringsprodukter.

Marokkanske banker letter også internationale transaktioner gennem kompatible bankforbindelser med banker rundt om i verden, og de tilbyder valutavekslingstjenester.

Desuden findes der islamiske bankforretninger i Marokko, hvor forskellige banker tilbyder sharia-kompatible produkter og tjenester, der er i overensstemmelse med islamiske principper.

Åbning af en bankkonto i Marokko

For indvandrere er det ideelt at åbne en bankkonto i Marokko for at håndtere din økonomi under et længere ophold i landet. Du sparer også en masse penge i gebyrer for valutaændringer og får styr på din økonomi.

Generelt set er det relativt nemt at åbne en bankkonto i Marokko, selv om de specifikke krav kan variere afhængigt af banken og kontotypen.

Processen med at åbne en bankkonto i Marokko starter med at vælge en bankkontotype, der er relevant. Du skal derefter udfylde en ansøgningsformular og indsende de nødvendige dokumenter, herunder bevis for identitet, bevis for adresse, en kopi af din opholdstilladelse og bevis for indkomst.

Det er ikke et krav at være bosiddende i Marokko for at åbne en bankkonto, men du kan ikke åbne en konto i dirhams, hvis du ikke har lovligt ophold i landet.

Det er ret nemt at åbne en bankkonto i Marokko, men sprogbarrieren kan være en komplikation, hvis du ikke taler flydende fransk, arabisk eller darija. Derfor anbefales det at få hjælp fra en professionel, f.eks. Damalion.

INDVANDRING

Er det den rige og forskelligartede historie fra forskellige imperier, de spektakulære bjerge og ørkener eller de mange forretningsmuligheder? Der er mange grunde til at gøre Marokko til dit hjem. Som i alle andre lande med mange muligheder skal du have en opholdstilladelse for at flytte til og bo i Marokko.

Opholdstilladelser til Marokko

Ophold i Marokko kan fås i form af et turistvisum og et langtidsvisum. Et turistvisum er for personer, der planlægger at opholde sig i landet i højst 90 dage, mens et langtidsvisum udstedes til personer, der ønsker at opholde sig i Marokko i længere tid.

Langtidsvisa til Marokko

Marokko langtidsvisa giver indehaverne mulighed for at ansøge om et opholdskort (Carte de Séjour) hos de relevante tjenester i det marokkanske generaldirektorat for national sikkerhed.

Langtidsvisum til Marokko er opdelt i mange undertyper, f.eks:

 • Arbejdsvisum: Denne type visum udstedes til udlændinge, der finder et arbejde i Marokko. For at få denne type visum skal ansøgeren have et jobtilbud fra en virksomhed i Marokko, og virksomheden skal give ham/hende de nødvendige papirer til støtte for visumansøgningen.
 • Studentervisum: Denne type visum udstedes til udlændinge, der ønsker at studere på en marokkansk uddannelsesinstitution. Ansøgerne skal være optaget på en anerkendt uddannelsesinstitution i Marokko og fremlægge bevis for indskrivning.
 • Investeringsvisum: Denne type visum er for ansøgere, der planlægger at investere i en marokkansk virksomhed. Ansøgerne skal fremlægge dokumentation for investeringen og en forretningsplan for projektet.
 • Pensioneringsvisum: Dette er for personer over 55 år, der har en stabil indkomstkilde. Ansøgerne skal fremlægge dokumentation for pensionsindkomst og en attest for politiattest.

Visum til familiesammenføring: Dette visum udstedes til udlændinge, der ønsker at slutte sig til et familiemedlem, der bor i Marokko. Ansøgeren skal fremlægge dokumentation for sit forhold og de nødvendige papirer til støtte for ansøgningen.

Marokkansk permanent opholdstilladelse

Udenlandske statsborgere kan få permanent marokkansk opholdstilladelse, når de har fornyet deres opholdskort for tredje gang og fået en 10-årig tilladelse. Det første kort er gyldigt i et år, det andet kort er gyldigt i fem år, og det tredje kort er gyldigt i 10 år.

SKATTEORDNING

Det marokkanske skattesystem omfatter både direkte og indirekte skatter. Skatterne pålægges af regeringen, og den organisation, der er ansvarlig for skattepolitikken i landet, kaldes “General Management of Taxes”.

De vigtigste skatter i Marokko

 • Selskabsskat

Selskabsskatten i Marokko er på 31 %. Denne skat opkræves af den globale indkomst for hjemmehørende selskaber, offentlige institutioner og andre juridiske enheder samt af den indkomst, som ikke-hjemmehørende selskaber tjener i Marokko.

 • Merværdiafgift (moms)

Momssatsen i Marokko er 20 %. Moms opkræves ved salg af varer og tjenesteydelser og betales af forbrugeren. Der er en nedsat sats på 7 % for specifikke forbrugsvarer, 10 % for visse fødevarer, drikkevarer og hotelbranchespecifikke varer og 14 % for andre varer.

 • Personlig indkomstskat

Denne skat finder anvendelse på indkomst og overskud for fysiske personer og partnerskaber, der ikke har valgt at betale selskabsskat. Skattesatsen i Marokko varierer fra 0 % til 38 % og opkræves på alle marokkanske residenters indkomst på verdensplan.

 • Kildeskat

Denne afgift opkræves på specifikke betalinger til ikke-residente personer, og satsen varierer alt efter betalingstypen.

 • Ejendomsskat

Denne skat opkræves på fast ejendom i Marokko, og satsen varierer afhængigt af ejendommens værdi.

Skatteaftaler

Marokko har underskrevet skatteaftaler med mange lande for at undgå dobbeltbeskatning og forhindre skatteunddragelse. Disse skatteaftaler indeholder regler for, hvilket land der har ret til at beskatte forskellige indkomsttyper, og de indeholder også bestemmelser om udveksling af oplysninger mellem skattemyndighederne.

Nogle af de vigtigste elementer i Marokkos skatteaftaler omfatter dobbeltbeskatningsfritagelse, nedsættelse af kildeskat, kapitalvindingsskat og udveksling af oplysninger.

Nogle af de lande, som Marokko har underskrevet skatteaftaler med, er Frankrig, Spanien, Italien, Canada, USA og Storbritannien.

Det marokkanske skattesystem er lidt komplekst og kræver omhyggelig planlægning og overholdelse, så det er vigtigt at søge professionel rådgivning, når du driver forretning i Marokko, for at sikre overholdelse af skattelovgivningen og -reglerne. Kontakt dine Damalion-eksperter nu, og lad os hjælpe dig.

INTELLEKTUEL EJENDOM

Marokko har et omfattende regulerings- og lovgivningssystem til beskyttelse af intellektuel ejendomsret, og det er i overensstemmelse med internationale standarder. Landet har gennemført adskillige love og bestemmelser for at beskytte flere typer intellektuel ejendomsret, såsom patenter, varemærker, ophavsret og industrielle design.

Marokko har desuden undertegnet flere internationale aftaler om intellektuel ejendomsret, herunder Pariskonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret og aftalen om handelsrelaterede aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Marokko anerkender flere typer intellektuelle ejendomsrettigheder, som er beskyttet af love og bestemmelser. Her er de vigtigste typer af intellektuelle ejendomsrettigheder i Marokko:

Varemærker

 • Varemærker er tegn, symboler eller ord, der bruges til at adskille en virksomheds produkter eller tjenester fra en anden virksomheds produkter eller tjenester.
 • Varemærker er beskyttet i henhold til den marokkanske lov om industriel ejendomsret i Marokko.
 • Loven indeholder bestemmelser om registrering af varemærker og begrænser også brugen af lignende eller sammenlignelige varemærker, der kan forvirre forbrugerne.
 • Krænkelse af et registreret varemærke i Marokko kan straffes i henhold til enten Marokkos straffelov eller civilret.
 • Varemærkebeskyttelsen i Marokko er gyldig i flere år fra ansøgningsdatoen og kan forlænges på ubestemt tid i flere på hinanden følgende perioder.

Patenter

 • Et patent er en juridisk beskyttelse af en opfindelse, der opfylder specifikke krav, f.eks. nyhed og industriel anvendelighed.
 • Patenter i Marokko er beskyttet i henhold til den marokkanske patentlov.
 • Loven indeholder bestemmelser om registrering af patenter og fastsætter også kravene til patenterbarhed og patenthavernes rettigheder.
 • Patentrettigheder i Marokko kan frivilligt overdrages til tredjemand, men overdragelsen skal registreres hos patentmyndigheden for at kunne gøres gældende over for tredjemand.
 • I Marokko er patentbeskyttelsens varighed 20 år fra ansøgningsdatoen.

Ophavsrettigheder

 • Ophavsret er en retlig beskyttelse, der gives til ophavsmænd til originale værker, f.eks. litterære og kunstneriske værker.
 • Ophavsretten giver ophavsmanden to hovedrettigheder: en ejendomsret og en etisk rettighed.
 • Ophavsrettigheder er beskyttet i henhold til den marokkanske lov om ophavsret.
 • Loven indeholder bestemmelser om beskyttelse af litterære og kunstneriske værker og præciserer også ophavsretsejeres rettigheder.
 • I Marokko er ophavsretten beskyttet i ophavsmandens levetid plus 50 år efter dennes død.

Industrielle design

 • Et industrielt design er en retlig beskyttelse af et produkts visuelle udseende eller dets udsmykning.
 • I Marokko er industrielle mønstre beskyttet i henhold til den marokkanske lov om industriel ejendomsret.
 • Loven indeholder bestemmelser om registrering af industrielle mønstre og fastsætter også indehavernes rettigheder.
 • Beskyttelsen af industrielle design i Marokko er gyldig i 5 år fra ansøgningsdatoen og kan forlænges i op til fire på hinanden følgende perioder på hver 5 år.

Håndhævelse af intellektuel ejendomsret (IP)

Den marokkanske regering har oprettet en specialiseret domstol, handelsretten, til at behandle tvister om intellektuel ejendomsret. Retten har beføjelse til at udstede påbud, beordre destruktion af krænkende varer og tilkende erstatning til rettighedshaveren.

ARBEJDE OG BESKÆFTIGELSE

Beskæftigelseslovgivningen i Marokko, som er unikt tilpasset landets livsstil, er blevet udformet efter vejledning fra Den Internationale Arbejdsorganisation og anses for at være liberal og let at følge.

Den marokkanske arbejds- og ansættelseslovgivning er reguleret af arbejdsloven, som regulerer både arbejdsgiveres og arbejdstageres rettigheder og forpligtelser.

Ansættelseskontrakter i Marokko

Ansættelseskontrakter i Marokko er helt afgørende, fordi ansættelsesforhold i Marokko skal defineres gennem en skriftlig kontrakt, der opsummerer ansættelsesvilkårene, såsom løn, arbejdstid og ret til ferie.

I Marokko findes der mange forskellige typer ansættelseskontrakter, som arbejdsgiverne kan anvende alt efter arbejdets art og ansættelsesforholdets varighed.

Her er de vigtigste typer af ansættelseskontrakter i Marokko:

 • Kontrakter af ubestemt varighed: Disse typer ansættelseskontrakter er den mest almindelige type i Marokko og anvendes til fastansættelse. De er tidsubegrænsede og har ingen fast varighed.
 • Tidsbegrænsede kontrakter: Disse typer ansættelseskontrakter anvendes til midlertidigt eller sæsonbetonet arbejde, eller når arbejdsgiveren har brug for at ansætte en person til et bestemt projekt eller en bestemt opgave. Disse typer kontrakter har en fast løbetid.
 • Deltidskontrakter: Disse typer ansættelseskontrakter anvendes til ansatte, der arbejder mindre end den normale fuldtidsarbejdstid i Marokko. Medarbejdere under denne type kontrakt har ret til de samme privilegier og fordele som fuldtidsansatte, men på et pro rata-grundlag.

Der findes også prøvetidskontrakter, lærlingekontrakter og praktikpladskontrakter i Marokko.

Beskæftigelsesfordele i Marokko

I Marokko forventes arbejdsgiverne at give de ansatte en række fordele, som er opsummeret i arbejdsloven. Her er nogle af de vigtigste arbejdsmarkedsfordele, der tilbydes ansatte i Marokko:

 • Arbejdstid: Den normale arbejdstid i Marokko er 44 timer om ugen med højst 10 timer om dagen. Medarbejderne har ret til mindst én fridag om ugen. Medarbejderne har også pligt til overarbejde, som skal betales ekstra.
 • Social sikring: Marokkanske arbejdsgivere skal bidrage til det sociale sikringssystem på vegne af deres ansatte, som giver ydelser som f.eks. sundhedsydelser, pensioner og invalideforsikring.
 • Betalt ferie: Ud over flere betalte helligdage hvert år, herunder de islamiske helligdage Eid al-Fitr og Eid al-Adha. Medarbejderne har ret til årlig betalt ferie efter seks måneders uafbrudt tjeneste hos samme arbejdsgiver.
 • Barsels- og fædreorlov: Marokko tilbyder 14 ugers barselsorlov til nybagte mødre, og fædre har ret til 3 dages fædreorlov.
 • Sygeorlov: Marokkanske medarbejdere har ret til sygeorlov, hvis de har 54 bidragsdage i de sidste seks måneders dækning.
 • Sundhed og sikkerhed: Marokkanske arbejdsgivere skal sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for deres ansatte.
 • Opsigelse af ansættelsen: Marokkanske arbejdsgivere skal have en lovlig grund til at opsige en medarbejders kontrakt. Medarbejdere, der opsiges uden grund, har ret til fratrædelsesgodtgørelse.

Ønsker du at komme ind på og drage fordel af dette nordafrikanske marked?

Dine Damalion-eksperter kan hjælpe dig. Vi har den ekspertise, der gør det muligt for os at vejlede vores kunder i at opbygge en virksomhed i Marokko. Vi tilbyder også forretningsløsninger, herunder compliance, administration af enheder, regnskab, beskatning, lønadministration og meget mere i hele landet.

Kontakt os nu for at registrere din virksomhed i Marokko

2 + 10 =

Vil du vide mere om Damalion Morocco Desk?

Damalion tilbyder dig skræddersyet rådgivning leveret af direkte operationelle eksperter inden for de områder, der udfordrer din virksomhed.

Vi råder dig til at give information bedst muligt, så vi kan kvalificere din efterspørgsel og vende tilbage til dig inden for de næste 8 timer.