Select Page

Damalion Maroko kirjutuslaud

Äritegevus Marokos

Maroko, Aafrika riik, millel on mitmekesine erinevate impeeriumide ajalugu, on olnud üks Aafrika kõige arenenumaid ja arenenumaid turge.

Riigil on poliitiline stabiilsus, ideaalne asukoht ja tugev infrastruktuur, kiiresti kasvav majandus ning kiirendatud poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete reformide protsess.

Maroko on välismaiste ettevõtjate ja investorite jaoks oluline turuvõimalus mitmel põhjusel. Selle tohutu tarbijaklass, tugev majanduskasv ja Maailmapanga toetatud finantssektori restruktureerimisprogrammide edukas elluviimine on teinud sellest riigist investorite jaoks väga atraktiivse riigi.

Kuna riik on värav Aafrika mandrile, pakub see mitmeid võimalusi investoritele ja ettevõtjatele, kes soovivad Marokos äri alustada.

Üldiselt pakub Maroko välisinvestoritele soodsat ettevõtluskeskkonda, mis muudab Maroko atraktiivseks asukohaks äritegevuseks.

Marokos äritegevuse eelised

 • Maroko on viimastel aastatel kogenud stabiilset majanduskasvu ning valitsus on viinud ellu mitmeid majandusreforme, mille eesmärk on edendada investeeringuid ja kiirendada majanduskasvu.
 • Maroko asub Euroopa, Aafrika ja Lähis-Ida ristumiskohas ning see on teinud sellest ideaalse asukoha ettevõtetele, kes soovivad nendele turgudele pääseda.
 • Maroko on sõlminud mitu vabakaubanduslepingut mitme riigiga ja see on teinud Maroko atraktiivseks asukohaks ettevõtetele, kes soovivad nendele turgudele pääseda.
 • Riigi tööjõud on noor, aktiivne ja kvalifitseeritud, ka infrastruktuur on tugevalt arenenud.
 • Maroko on viinud läbi ka mitmeid reforme, et parandada oma ettevõtluskeskkonda, sealhulgas lihtsustanud ettevõtluse alustamise menetlusi ja loonud välisinvestoritele ühtse kontaktpunkti.
 • Maroko valitsus on kehtestanud välisinvestorite kaasamiseks mitmeid stiimuleid ja maksusoodustusi, näiteks maksuvabastusi ja rahalist toetust investeerimisprojektidele.
JURIIDILINE SÜSTEEM

Maroko õigussüsteem põhineb islamiõiguse, Prantsuse tsiviilõiguse ja traditsioonilise Maroko õiguse segul. Maroko õigussüsteem on kahesugune, kus on eraldi kohtusüsteem ilmalike ja religioossete küsimuste jaoks.

Marokos on Prantsuse tsiviilõigussüsteemil põhinev ilmalik kohtusüsteem, islami õigusel põhinev usuline kohtusüsteem, põhiseaduskohus, mis vastutab põhiseaduse tõlgendamise eest, haldusküsimustega seotud vaidlusi menetlev halduskohus ja töö- ja tööhõiveküsimustega seotud vaidluste lahendamise eest vastutav töökohus.

Välisinvesteeringud Marokos

Maroko julgustab aktiivselt välisinvesteeringuid. Selle edasiseks edendamiseks on Maroko andnud loa mitmete meetmete ja õigusnormide vastuvõtmiseks, et lihtsustada menetlusi ja tagada asjakohased tingimused projektide käivitamiseks ja lõpuleviimiseks. Meetmete hulka kuuluvad investeerimiskoodeksis sätestatud rahalised stiimulid ja maksuvabastused ning projektidega kaasnevad piirkondlikud investeerimiskeskused.

Samuti võivad välismaised ja kodumaised eraõiguslikud isikud asutada ja omada Marokos äriettevõtteid.

Maroko õiguslikud vormid

Maroko pakub mitmeid ettevõtlusstruktuure, mille hulgast ettevõtjad saavad ettevõtte asutamisel valida. Siin on kõige levinumad ettevõtlusstruktuurid Marokos:

Üksikettevõtja (Entreprise Individuelle)

See on Maroko lihtsaim ettevõtlusstruktuur.

Omadused

 • Selle omanik ja haldaja on üks üksikisik.
 • Omanikul on täielik kontroll ettevõtte üle
 • Omanik vastutab isiklikult kõigi oma võlgade ja kohustuste eest.

Partnerlus (Société en Nom Collectif)

See on Maroko ettevõtlusstruktuur, kus kaks või enam inimest jagavad ettevõtte omandit ja juhtimist.

Omadused

 • Partnerid vastutavad ühingu võlgade ja kohustuste eest solidaarselt.
 • Partnerid jagavad omandiõigust ja juhtimiskohustusi, samuti kasumit ja kahjumit.

Kommanditühing (Société en Commandite Simple)

See on sarnane täisühinguga, kuid selles on kahte tüüpi osanikud: täisosanikud, kes juhivad ettevõtet ja vastutavad solidaarselt selle võlgade ja kohustuste eest, ning usaldusosanikud, kes panustavad kapitali ja kelle vastutus on piiratud.

Piiratud vastutusega äriühing (Société à Responsabilité Limitée – SARL)

SARL on Maroko ettevõtlusstruktuur, mis pakub oma omanikele piiratud vastutuse kaitset, mis tähendab, et omanikud vastutavad ainult nende poolt ettevõttesse panustatud kapitali eest.

Omadused

 • See on juriidiline isik, mis on juriidiline isik.
 • SARLid nõuavad vähemalt kahte aktsionäri.
 • SARL pakub piiratud vastutuse kaitset oma omanikele, keda nimetatakse “assotsieerunud isikuteks”.
 • Minimaalse aktsiakapitali osas piiranguid ei ole.
 • SARLi puhul on vaja vähemalt kahte osanikku ja maksimaalselt 50 osanikku.
 • Tema juhatuse liige(d) ei pea olema Maroko residendid ega omama nimetatud äriühingu aktsiaid.

Aktsiaselts (Société Anonyme – SA)

Maroko aktsiaselts on ettevõtlusstruktuur, mille puhul omanikud jagunevad aktsiateks, mida investorid saavad omandada ja müüa.

Omadused

 • Aktsionärid ei vastuta isiklikult ettevõtte võlgade ja kohustuste eest.
 • SA äriühingud vajavad vähemalt kolme aktsionäri.
 • Aktsiaseltsi omand jaguneb aktsiateks, mis müüakse investoritele.
 • Aktsiate vaba ülekandmine ja kaubeldavus.
 • Aktsionäridel on piiratud vastutus ja nad ei vastuta ettevõtte võlgade eest, mis ületavad nende investeeringu suurust.
 • Tuleb määrata audiitor.

Lihtsustatud aktsiaselts (Société Anonyme Simplifiée – SAS)

SAS on Maroko ettevõtlusstruktuur, mis pakub omanikele piiratud vastutusega kaitset.

Omadused

 • SASi saab luua ühe aktsionäri abil
 • SAS pakub oma aktsionäridele piiratud vastutuse kaitset.

Filiaali kontor

Filiaal on välismaise emaettevõtte poolt loodud ettevõte ja seda peetakse eraldi juriidiliseks isikuks.

Omadused

 • Filiaal loetakse emaettevõtte laienduseks Marokos.
 • Emaettevõtja võtab täieliku vastutuse filiaali tegevuse ja kohustuste eest.
 • Välismaised äriühingud peavad enne Maroko filiaali asutamist Marokos registreerima end Maroko äriregistris.
 • Välismaised äriühingud peavad Marokos määrama kohaliku esindaja.
 • Emaettevõtja peab tagama piisavad rahalised vahendid filiaali tegevuse toetamiseks.

Et asutada oma ettevõte Marokos, võtke nüüd ühendust oma Damalioni eksperdiga.

PANGAANDUS

Kuigi pangandus on Marokos juba hästi arenenud ja mängib riigi majanduses olulist rolli, jätkab Maroko oma pangandussüsteemi uuendamist.

Maroko pangandussüsteem

Maroko pangandussüsteem koosneb kahte tüüpi pankadest: kommertspangad ja spetsialiseerunud krediidiasutused. Bank Al-Maghrib on Maroko keskpank, mis jälgib riigi rahapoliitikat, kehtestab ka kapitali adekvaatsuse, riskijuhtimise ja tarbijakaitse standardid.

Pangateenused

Maroko pangad pakuvad eraisikutele ja ettevõtetele mitmesuguseid teenuseid, sealhulgas hoiu- ja arvelduskontosid, kindlustust ja investeerimistooteid.

Maroko pangad hõlbustavad ka rahvusvahelisi tehinguid tänu ühilduvatele pangandussuhetele pankadega üle maailma ning pakuvad valuutavahetusteenuseid.

Lisaks on Marokos olemas islamipangandus, kus mitmed pangad pakuvad šariaadile vastavaid tooteid ja teenuseid, mis vastavad islami põhimõtetele.

Pangakonto avamine Marokos

Sisserändajate jaoks on pangakonto avamine Marokos ideaalne võimalus oma rahaasjade korraldamiseks riigis pikaajalise viibimise ajal. Samuti säästate palju raha valuutavahetuse tasudelt ja saate oma rahaasju kontrollida.

Üldiselt on pangakonto avamine Marokos suhteliselt lihtne protsess, kuigi konkreetsed nõuded võivad sõltuvalt pangast ja kontotüübist erineda.

Pangakonto avamine Marokos algab sobiva pangakonto tüübi valimisega. Seejärel peate täitma taotlusvormi ja esitama nõutavad dokumendid, mis hõlmavad isikut tõendavat dokumenti, aadressitõendit, elamisloa koopiat ja sissetulekut tõendavat dokumenti.

Pangakonto avamiseks ei pea olema Maroko elanik, kuid te ei saa avada kontot dirhamites, kui te ei ole seaduslikult riigis elav isik.

Pangakonto avamine Marokos on üsna lihtne, kuid keelebarjäär võib osutuda keeruliseks, kui te ei räägi vabalt prantsuse, araabia või darija keelt. Seega on soovitatav võtta appi spetsialist, nt Damalion.

IMMIGRATSIOONI

Kas see on erinevate impeeriumide rikas ja mitmekesine ajalugu, suurejoonelised mäed ja kõrbed või erinevad ärivõimalused? On palju põhjusi, miks Maroko peaks olema teie kodu. Nagu igas teises võimalusterohkes riigis, on ka Marokosse kolimiseks ja seal elamiseks vaja elamisluba.

Maroko elamisload

Maroko elamisluba on turistiviisa ja pikaajaline viisa. Turistiviisa on mõeldud isikutele, kes kavatsevad riigis viibida mitte kauem kui 90 päeva, samas kui pikaajaline viisa antakse isikutele, kes soovivad jääda Marokosse pikemaks ajaks.

Maroko pikaajalised viisad

Maroko pikaajaline viisa võimaldab selle omanikul taotleda Maroko riikliku julgeoleku peadirektoraadi pädevatelt teenistustelt elamisluba (Carte de Séjour).

Maroko pikaajaline viisa jaguneb mitmeks alaliigiks, näiteks:

 • Tööviisa: seda tüüpi viisa antakse välismaalastele, kes leiavad Marokos tööd. Seda tüüpi viisa saamiseks peab taotlejal olema Marokos asuva ettevõtte tööpakkumine ning ettevõte peab esitama talle vajalikud dokumendid, mis toetavad viisataotlust.
 • Õpilasviisa: seda tüüpi viisa antakse välismaalastele, kes soovivad õppida Maroko haridusasutuses. Taotlejad peavad olema vastu võetud Maroko tunnustatud õppeasutusse ja esitama tõendi sissekirjutuse kohta.
 • Investeerimisviisa: seda tüüpi viisa on mõeldud taotlejatele, kes kavatsevad investeerida Maroko ettevõttesse. Taotlejad peavad esitama tõendid investeeringute kohta ja projekti äriplaani.
 • Pensionäride viisa: see on mõeldud üle 55-aastastele isikutele, kellel on stabiilne sissetulekuallikas. Taotlejad peavad esitama tõendi pensionisissetuleku kohta ja politseipoolse kontrolltõendi.

Perekonna taasühinemisviisa: seda antakse välismaalastele, kes soovivad ühineda Marokos elava pereliikmega. Taotleja peab esitama tõendi sugulussuhte kohta ja vajalikud dokumendid taotluse toetuseks.

Maroko alaline elamisluba

Välisriigi kodanikud saavad Maroko alalise elamisloa, kui nad on oma elamisluba kolmandat korda uuendanud ja saanud 10-aastase elamisloa. Esimene kaart kehtib üks aasta, teine kaart kehtib viis aastat ja kolmas kaart 10 aastat.

MAKSUREŽIIM

Maroko maksusüsteem hõlmab nii otseseid kui ka kaudseid makse. Maksud kehtestab valitsus ja riigi maksupoliitika eest vastutavat organisatsiooni nimetatakse “Maksude üldjuhtimiseks”.

Peamised maksud Marokos

 • Ettevõtte tulumaks

Maroko ettevõtte tulumaksumäär on 31%. Seda maksu kohaldatakse residendist äriühingute, avalik-õiguslike asutuste ja muude juriidiliste isikute ülemaailmsele tulule ning mitteresidendist äriühingute Marokos teenitud tulule.

 • Käibemaks (käibemaks)

Maroko käibemaksumäär on 20%. Käibemaksu nõutakse kaupade ja teenuste müügilt ning selle maksab tarbija. Teatavate tarbekaupade puhul on vähendatud maksumäär 7%, mõnede toiduainete, jookide ja hotellinduses kasutatavate toodete puhul 10% ja muude toodete puhul 14%.

 • Üksikisiku tulumaks

Seda maksu kohaldatakse füüsiliste isikute ja isikuteühingute, kes ei ole valinud ettevõtte tulumaksu, tulu ja kasumi suhtes. Maroko maksumäär ulatub 0%-st kuni 38%-ni ja seda kohaldatakse Maroko residentide ülemaailmse sissetuleku suhtes.

 • Kinnipeetav maks

Seda maksu nõutakse mitteresidentidele tehtavatelt konkreetsetelt maksetelt ja selle määr sõltub makse liigist.

 • Kinnisvaramaks

Seda maksu kogutakse Marokos kinnisvaralt ja selle määr sõltub kinnisvara väärtusest.

Maksulepingud

Maroko on sõlminud maksulepingud paljude riikidega, et vältida topeltmaksustamist ja vältida maksudest kõrvalehoidumist. Need maksulepingud sätestavad eeskirjad selle kohta, millisel riigil on õigus maksustada erinevaid tululiike, ning näevad ette ka teabevahetuse maksuhaldurite vahel.

Mõned Maroko maksulepingute põhijooned on topeltmaksustamise vähendamine, kinnipeetava maksu vähendamine, kapitalikasumi maksustamine ja teabevahetus.

Mõned riigid, kellega Maroko on sõlminud maksulepingud, on Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia, Kanada, Ameerika Ühendriigid ja Ühendkuningriik.

Maroko maksukorraldus on veidi keeruline ning nõuab hoolikat planeerimist ja vastavust, seega on oluline küsida Marokos äri ajades professionaalset nõu, et tagada maksuseaduste ja -eeskirjade järgimine. Võtke nüüd ühendust oma Damalioni ekspertidega ja laske meil aidata.

INTELLEKTUAALNE OMAND

Marokol on intellektuaalomandi kaitseks ulatuslik regulatiivne ja seadusandlik süsteem, mis on kooskõlas rahvusvaheliste standarditega. Riik on rakendanud mitmeid seadusi ja määrusi, et kaitsta mitut liiki intellektuaalomandit, nagu patendid, kaubamärgid, autoriõigused ja tööstusdisainilahendused.

Lisaks on Maroko allkirjastanud mitu rahvusvahelist intellektuaalomandi lepingut, sealhulgas tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni ja intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu.

Maroko tunnustab mitut liiki intellektuaalomandi õigusi, mis on kaitstud seaduste ja määrustega. Siin on esitatud peamised intellektuaalomandi õiguste liigid Marokos:

Kaubamärgid

 • Kaubamärgid on märgid, sümbolid või sõnad, mida kasutatakse ühe ettevõtte toodete või teenuste eristamiseks teistest.
 • Kaubamärgid on Marokos kaitstud Maroko tööstusomandi seaduse alusel.
 • Seadus näeb ette kaubamärkide registreerimise ja piirab ka sarnaste või võrreldavate kaubamärkide kasutamist, mis võivad tarbijaid segadusse ajada.
 • Marokos registreeritud kaubamärgi rikkumine võib olla karistatav nii Maroko kriminaal- kui ka tsiviilõiguse alusel.
 • Kaubamärkide kaitse Marokos kehtib mitu aastat alates taotluse esitamise kuupäevast ja seda võib pikendada tähtajatult järjestikuste perioodide kaupa.

Patendid

 • Patent on õiguskaitse, mis antakse leiutisele, mis vastab konkreetsetele nõuetele, nagu uudsus ja tööstuslik rakendatavus.
 • Patendid on Marokos kaitstud Maroko patendiseaduse alusel.
 • Seadus näeb ette patentide registreerimise ning sätestab ka patendikõlblikkuse nõuded ja patendiomanike õigused.
 • Patendiõigusi võib Marokos vabatahtlikult kolmandatele isikutele üle anda, kuid üleandmine tuleb registreerida Patendiametis, et see oleks kolmandate isikute suhtes kehtiv.
 • Marokos on patendikaitse kestus 20 aastat alates taotluse esitamise kuupäevast.

Autoriõigused

 • Autoriõigused on õiguskaitse, mis antakse originaalteoste, näiteks kirjandus- ja kunstiteoste autoritele.
 • Autoriõigus annab autorile kaks peamist õigust: omandiõigus ja eetiline õigus.
 • Autoriõigused on kaitstud Maroko autoriõiguse seadusega.
 • Seadus sätestab kirjandus- ja kunstiteoste kaitse ning täpsustab ka autoriõiguste omanike õigusi.
 • Marokos kehtib autoriõiguse kaitse autori eluaeg ja 50 aastat pärast tema surma.

Tööstusdisainilahendused

 • Tööstusdisain on õiguskaitse, mis antakse toote visuaalsele välimusele või selle kaunistusele.
 • Marokos on tööstusdisainilahendused kaitstud Maroko tööstusomandi seaduse alusel.
 • Seadus näeb ette tööstusdisainilahenduste registreerimise ja täpsustab ka tööstusdisainilahenduste omanike õigusi.
 • Tööstusdisainilahenduse kaitse kehtib Marokos 5 aastat alates taotluse esitamise kuupäevast ja seda võib pikendada kuni neljaks järjestikuseks 5-aastaseks perioodiks.

Intellektuaalomandi õiguste jõustamine

Maroko valitsus on asutanud spetsiaalse kohtu, kaubanduskohtu, mis tegeleb intellektuaalomandiga seotud vaidlustega. Kohtul on õigus teha ettekirjutusi, anda korraldus rikkuva kauba hävitamiseks ja määrata õiguste valdajale kahju hüvitamist.

TÖÖ JA TÖÖHÕIVE

Maroko tööhõiveseadused, mis on üheselt kooskõlas riigi eluviisiga, on kujundatud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni juhiste alusel ning neid peetakse liberaalseks ja kergesti järgitavaks.

Maroko töö- ja tööhõiveseadused on reguleeritud tööseadustikuga, mis reguleerib nii tööandjate kui ka töötajate õigusi ja kohustusi.

Töölepingud Marokos

Töölepingud on Marokos üsna olulised, sest töösuhted tuleb Marokos määratleda kirjaliku lepinguga, mis võtab kokku töötingimused, nagu palk, tööaeg ja puhkuseõigused.

Marokos on palju erinevaid töölepinguid, mida tööandjad võivad kasutada sõltuvalt töö iseloomust ja töösuhte kestusest.

Siin on toodud peamised töölepingute tüübid Marokos:

 • Tähtajatu tööleping: seda tüüpi töölepingud on Marokos kõige levinumad ja neid kasutatakse alalise töö puhul. Need on tähtajatu ja neil ei ole kindlat kestust.
 • Tähtajalised lepingud: seda tüüpi töölepinguid kasutatakse ajutise või hooajalise töö puhul või siis, kui tööandjal on vaja palgata kedagi teatud projekti või ülesande jaoks. Seda tüüpi lepingud on tähtajalised.
 • Osalise tööajaga töölepingud: seda tüüpi töölepinguid kasutatakse töötajate puhul, kes töötavad vähem kui Maroko tavapärane täistööaeg. Seda tüüpi lepingu alusel töötajatel on õigus samadele privileegidele ja soodustustele kui täistööajaga töötajatel, kuid proportsionaalselt.

Marokos on olemas ka katseajalised lepingud, praktikalepingud ja praktikalepingud.

Tööhõive toetused Marokos

Marokos peavad tööandjad pakkuma töötajatele mitmesuguseid hüvitisi, mis on kokku võetud tööseadustikus. Siin on mõned peamised tööalased soodustused, mida Marokos töötajatele pakutakse:

 • Tööaeg: Maroko standardne tööaeg on 44 tundi nädalas, maksimaalselt 10 tundi päevas. Töötajatel on õigus saada vähemalt üks vaba päev nädalas. Töötajad peavad tegema ka ületunnitööd, mille eest makstakse lisatasu.
 • Sotsiaalkindlustus: Maroko tööandjad peavad oma töötajate nimel tegema sissemakseid sotsiaalkindlustussüsteemi, mis pakub selliseid hüvitisi nagu tervishoid, pensionid ja töövõimetuskindlustus.
 • Palgaline puhkus: lisaks mitmele tasulisele riigipühale aastas, sealhulgas islami pühad Eid al-Fitr ja Eid al-Adha. Töötajatel on õigus iga-aastasele tasulisele puhkusele pärast kuue kuu pikkust pidevat töötamist sama tööandja juures.
 • Rasedus- ja isapuhkus: Maroko tööseadus pakub uutele emadele 14 nädalat rasedus- ja sünnituspuhkust ning isadel on õigus saada 3 päeva isapuhkust.
 • Haiguspuhkus: Maroko töötajad saavad haiguspuhkust, kui neil on viimase kuue kuu jooksul 54 päeva sissemakseid.
 • Tervis ja ohutus: Maroko tööandjad peavad tagama oma töötajatele ohutu ja tervisliku töökeskkonna.
 • Töösuhte lõpetamine: Maroko tööandjal peab olema seaduslik põhjus töötaja töölepingu lõpetamiseks. Töötajatel, kelle tööleping lõpetatakse ilma põhjuseta, on õigus saada lahkumishüvitist.

Kas soovite siseneda sellele Põhja-Aafrika riigi turule ja sellest kasu saada?

Teie Damalioni eksperdid saavad aidata. Meil on teadmised, mis võimaldavad meil juhendada kliente ettevõtte loomisel Marokos. Pakume ka ärilahendusi, sealhulgas nõuetele vastavust, üksuste haldamist, raamatupidamist, maksustamist, palgaarvestust ja palju muud üle kogu riigi.

Võtke meiega nüüd ühendust, et registreerida oma ettevõte Marokos

13 + 4 =

Tahad rohkem teada Damalion Maroko Deski kohta?

Damalion pakub teile kohandatud nõuandeid, mida annavad otse teie äri väljakutsuvate valdkondade eksperdid.

Soovitame teil anda teavet parimal viisil, et saaksime teie nõudmist kvalifitseerida ja järgmise 8 tunni jooksul teie poole pöörduda.