Select Page

Damalion Araabia Ühendemiraatide (AÜE) büroo

Äritegevus Araabia Ühendemiraatides (AÜE)

Lähis-Idas Araabia poolsaarel asuv Araabia Ühendemiraadid (AÜE) on kõrgelt arenenud riik, mille majandus on mitmekesine ja mis on tuntud oma stabiilse poliitilise ja majandusliku keskkonna poolest.

AÜEs on väga soodne ettevõtluskeskkond, mida toetab valitsuse ettevõtlust toetav poliitika ning läbipaistev ja tõhus õigussüsteem.

Riigi majandust juhib suures osas nafta- ja gaasitööstus, kuid viimastel aastatel on toimunud märkimisväärne üleminek mitmekesistamise suunas.

Riigi õigusraamistik on samuti ettevõtlust soodustav ja AÜE on Maailmapanga ettevõtluse lihtsustamise indeksis kõrgel kohal.

Üldiselt on AÜE väga atraktiivne sihtkoht investorite ja ettevõtete jaoks. Tänu soodsale ettevõtluskeskkonnale, maksusoodustustele ja mitmekesisele majandusele pakuvad AÜE ettevõtjatele arvukalt võimalusi kasvuks ja laienemiseks.

AÜEs äritegevuse peamised eelised

 • AÜE on poliitiliselt stabiilne ja seal on tugev õigussüsteem, mis pakub ettevõtetele turvalist keskkonda.
 • AÜEs on ettevõtlussõbralik keskkond, kus on madalad maksumäärad, lihtsustatud äriregistreerimismenetlused ja minimaalne bürokraatia.
 • AÜEs on kõrgelt kvalifitseeritud ja haritud tööjõud, kus on nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi talente.
 • AÜEs on mitu vabatsooni, mis pakuvad ettevõtetele mitmeid soodustusi, sealhulgas 100% välisomandit, maksuvabastusi ja lihtsustatud äriregistreerimismenetlusi.
 • AÜEs ei ole üksikisiku tulumaksu, ettevõtte tulumaksu ega käibemaksu, mistõttu on AÜE atraktiivne sihtkoht investoritele, kes soovivad vähendada oma maksukoormust.
 • AÜE-l on maailmatasemel infrastruktuur, sealhulgas moodsad lennujaamad, meresadamad ja transpordivõrgud, mis lihtsustab äritegevust ja juurdepääsu piirkonna turgudele.
 • AÜE valitsus pakub mitmeid investeerimisstiimuleid, sealhulgas maksuvabastusi, toetusi ja muid rahalisi stiimuleid välisinvesteeringute ligimeelitamiseks.
 • Samuti on AÜE aktiivselt püüdnud arendada avaliku ja erasektori partnerlust (PPP), et arendada riigis infrastruktuuriprojekte, näiteks lennujaamu, sadamaid ja teid, pakkudes investoritele võimalusi nendes projektides osalemiseks.
JURIIDILINE SÜSTEEM

AÜE õigussüsteem on tsiviilõiguse ja šariaadiseaduse segu. AÜE-l on tugev õigusraamistik ja selle õigussüsteemi peetakse üheks stabiilsemaks selles piirkonnas. Õigussüsteem koosneb mitmest komponendist, sealhulgas föderaalkohtutest, šariaadikohtutest ja Dubai rahvusvahelise finantskeskuse (DIFC) kohtutest.

AÜE on loonud ka vabatsoonid, mida reguleerivad tema seadused ja määrused. Need vabatsoonid pakuvad maksusoodustusi ja lubavad 100%-liselt välisomandit.

Välisinvesteeringud

AÜE tervitab otseseid välisinvesteeringuid ja on võtnud mitmeid meetmeid välisinvesteeringute ligimeelitamiseks ja hõlbustamiseks riigis. AÜE valitsus on rakendanud mitmeid meetmeid välisinvesteeringute soodustamiseks, sealhulgas soodsat ettevõtluskeskkonda, investeerimissoodustusi, vabatsoone, avaliku ja erasektori partnerlusi (PPP) ning välismaiste otseinvesteeringute seadust.

Välismaine üksus võib AÜEs tegutseda filiaali asutamise või ettevõtte asutamise teel, kuid teatud tööstusharud, nagu pangandus, kindlustus ja investeerimine, on reguleeritud.

Üldiselt on AÜE kehtestanud end juhtiva välisinvesteeringute sihtkohana, mis meelitab investeeringuid paljudest sektoritest.

Äriühingud AÜEs

 

Araabia Ühendemiraadid (AÜE) pakuvad mitmesuguseid ettevõtlusstruktuure, mis on loodud igas suuruses ja igat liiki ettevõtete vajaduste rahuldamiseks. Igal AÜE ettevõtte struktuuril on oma ainulaadsed omadused ja eelised.

Järgnevalt on esitatud AÜEs kõige populaarsemad äriühingu vormid:

Üksikomanikuks olemine

Üksikettevõte on ettevõte, mida omab ja juhib üks üksikisik.

Omadused

 • See on AÜE lihtsaim ettevõtte struktuuri vorm.
 • Selle omanik ja haldaja on üks üksikisik.
 • Selleks on vaja kohalikku teenindajat
 • Omaniku vastutus on piiramatu

Piiratud vastutusega äriühing (LLC)

See on AÜEs populaarne äriühingustruktuur, mille puhul aktsionäride vastutus on piiratud nende poolt äriühingusse investeeritud kapitaliga.

Omadused

 • Selleks on vaja vähemalt kahte aktsionäri
 • See lubab 100%-lise välisomandiõiguse
 • Aktsionäride vastutus on piiratud nende poolt investeeritud kapitaliga.
 • Sellel on paindlik juhtimisstruktuur
 • Ta võib teostada äritegevust AÜEs

Partnerlus

See on ettevõtte struktuur, kus kaks või enam isikut jagavad omandiõigust ja juhtimisvastutust.

Omadused

 • AÜEs on olemas kahte liiki partnerlusi: täisühing ja usaldusühing.
 • Kaks või enam isikut jagavad omandiõigust ja juhtimisvastutust
 • Täisühing: kõik partnerid vastutavad võrdselt
 • usaldusühing: ühel või mitmel osanikul on piiratud vastutus.
 • Nõuab kohalikku teenindusagentuuri

Aktsiaselts (PJSC)

PJSC on äriühingu struktuur, millel on lubatud emiteerida avalikke aktsiaid.

Omadused

 • Selleks on vaja vähemalt 10 asutajat
 • See võimaldab aktsiate avalikku pakkumist
 • Juhatus juhib ettevõtet

Vaba tsooni ettevõte

Vabatsooni ettevõte asutatakse ühes AÜE paljudes vabatsoonides.

Omadused

 • Need vabatsoonid pakuvad 100% välisomandit
 • Ta pakub maksuvabastusi ja muid stiimuleid välisinvesteeringute soodustamiseks.
 • Kohaliku sponsori või teenusepakkuja nõue puudub.
 • see on lihtne registreerimisprotsess
 • Ta võib tegeleda äritegevusega vabatsoonis ja väljaspool AÜE-d.

Filiaali kontor

Filiaal on välismaise ettevõtte laiendus AÜEs.

Omadused

 • See on välismaise ettevõtte laiendus AÜE-s.
 • Selleks on vaja kohalikku sponsorit või teenusepakkujat
 • Selle suhtes kohaldatakse AÜE majandus- ja kaubandusministeeriumi eeskirju.
 • See lubab 100%-lise välisomandiõiguse
 • Ta võib teostada äritegevust AÜEs

esindus

Esindus on sarnane filiaaliga, kuid sellel ei ole lubatud AÜEs äritegevust teostada.

Omadused

 • Selle eesmärk on toetada emaettevõtet.
 • Selleks on vaja kohalikku sponsorit või teenusepakkujat

Kui kavatsete asutada AÜEs ettevõtte, on soovitatav enne ettevõtte struktuuri valimist küsida professionaalset nõu. Võtke nüüd ühendust oma Damalioni eksperdiga ja aitame.

PANGAANDUS

Pangandus on AÜEs majanduse oluline osa, sest seal on tugev pangandussüsteem, mis pakub eraisikutele ja ettevõtetele mitmesuguseid teenuseid.

AÜE pankadel on kõrge krediidireiting, mis peegeldab pangandussektori tugevust ja stabiilsust. Riigi riigireiting on samuti kõrge, mis viitab stabiilsele ja tugevale majandusele.

AÜE panganduse mõned olulised aspektid on järgmised:

Keskpank

Araabia Ühendemiraatide keskpank on reguleeriv asutus, mis reguleerib riigi pangandussektorit. Ta vastutab rahapoliitika kujundamise, finantsstabiilsuse tagamise ning pankade ja muude finantsasutuste reguleerimise eest.

Pangateenused

AÜEs tegutsevad mitmed kohalikud ja rahvusvahelised pangad, mis pakuvad mitmesuguseid pangateenuseid, sealhulgas arveldus- ja hoiukontosid, krediitkaarte, laene, hüpoteeke ja varahaldusteenuseid.

Islami pangandus

Islamipangandus on AÜEs samuti populaarne võimalus, sest mitmed pangad pakuvad šariaadile vastavaid finantstooteid ja -teenuseid. Islamipangandus järgib islami õiguse põhimõtteid ja keelab intressipõhised tehingud.

Pangakonto avamine AÜEs

Sõltuvalt teie vajadustest võite avada AÜEs isikliku või ärikonto.

Ettevõtte pangakonto avamiseks Dubais on vaja ettevõtte asutamist. Ja isikliku konto võib avada üksikisiku isikliku nime all.

Isikliku konto avamiseks on elamisviisa ja Emiratesi ID-kaart olulised dokumendid, mida vajate selle protsessi alustamiseks.

AÜE ärikonto jaoks on vajalikud dokumendid muu hulgas kehtiv kauplemisluba, aktsiatunnistused, ettevõtte memorandum, asutamistunnistus, põhikiri ja aktsionäride allkirjad.

Sõltuvalt pangast võidakse nõuda ka lisadokumente.

Ka mitteresidendid võivad avada pangakontosid, kuid nõuded võivad erineda.

Pangandus AÜEs on turvaline ja mugav võimalus nii eraisikutele kui ka ettevõtetele, kus on võimalik valida paljude teenuste ja võimaluste vahel.

IMMIGRATSIOONI

Tänu maksuvabale staatusele, kõrgele elukvaliteedile, suurepärastele ettevõtluse arenguvõimalustele ning majanduslikule ja poliitilisele stabiilsusele. Araabia Ühendemiraadid on üks maailma kõige ihaldusväärsemaid riike elamisloa saamiseks. AÜE residentuuri saamiseks peavad välisriikide kodanikud taotlema residendiviisat.

AÜE elamisviisa

AÜE elamisviisa on luba, mis võimaldab välisriigi kodanikul elada AÜEs pikka aega.

AÜEs on olemas mitut liiki elamisviisasid, mille hulka kuuluvad:

 • Tööviisa: üks kõige tavalisemaid viise saada AÜEs elamisluba on töö kaudu. Üksikisikud, kellele AÜE ettevõte pakub tööd, võivad taotleda tööviisat, mis võimaldab neil riigis elada ja töötada. Tööviisa antakse tavaliselt kaheks või kolmeks aastaks ja seda saab pikendada.
 • Investori viisa: isikud, kes investeerivad märkimisväärse summa AÜE ettevõttesse või kinnisvarasse, võivad taotleda investori viisat. Investori viisa saamiseks nõutav summa sõltub emiraadist.
 • Kinnisvaraviisa: isikud, kes omavad AÜEs kinnisvara, võivad taotleda kinnisvaraviisat, mis võimaldab neil riigis elada. Kinnisvara väärtus peab olema vähemalt 1 miljon AED ja viisa kehtib tavaliselt kolm aastat.
 • Pereviisa: isikud, kelle pereliige on AÜE elanik või kodanik, võivad taotleda pereviisat, mis võimaldab neil riigis elada. Residendist või kodanikust pereliige peab tegutsema viisataotleja eestkostjana.
 • Pensionäride viisa: AÜE pakub pensionäride viisat isikutele, kes on üle 55-aastased ja vastavad teatavatele finantskriteeriumidele. Viisa saamiseks peab taotlejate sissetulek olema vähemalt 20 000 AED kuus või säästud vähemalt 1 miljon AED.

AÜEs elamisloa saamise protsess võib olla keeruline ja aeganõudev, seega on soovitatav pöörduda professionaali poole, kes aitab protsessis orienteeruda. Võtke nüüd ühendust oma Damalioni eksperdiga ja laske meil aidata.

MAKSUREŽIIM

Araabia Ühendemiraatidel on ainulaadne maksusüsteem, mis erineb enamikust teistest riikidest ning on loodud ettevõtjasõbralikuks ja välisinvesteeringute ligimeelitamiseks.

AÜEs ei ole föderaalset tulumaksu ega ettevõtte tulumaksu. Kuid mõned emiraadid võivad kehtestada teatavat liiki ettevõtjatele erimakse, näiteks Dubai “turismimaks” hotellikülastustelt. Lisaks võivad mõned AÜEs tegutsevad nafta- ja gaasiettevõtted ning välispangad olla kohustatud maksma ettevõtte tulumaksu.

Tulu- ja ettevõtte tulumaksu puudumine koos käibemaksu ja aktsiisimaksu kehtestamisega tähendab, et valitsus saab teenida tulu, säilitades samal ajal konkurentsivõimelise ja atraktiivse ettevõtluskeskkonna.

Peamised maksude liigid AÜEs

Käibemaks (käibemaks)

See kehtib enamiku kaupade ja teenuste, sealhulgas toidu ja jookide, elektroonika, rõivaste ja meelelahutuse kohta. Mõned kaubad ja teenused on käibemaksust vabastatud, näiteks tervishoid, haridus ja elamud. Praegune käibemaksumäär on 5%.

Aktsiisimaks

See on maks teatavatele kaupadele, mida peetakse rahvatervisele või keskkonnale kahjulikuks. Praegune aktsiisimaksu määr on 50% tubakatoodetele ja 100% energiajookidele ja gaseeritud jookidele.

Tollimaksud

Araabia Ühendemiraadid kehtestavad riiki imporditud kaupadele tollimaksu. Tollimaksu määrad sõltuvad kauba liigist ja päritoluriigist.

Maksulepingud

AÜE on sõlminud teiste riikidega mitu topeltmaksustamise vältimise lepingut, mille eesmärk on vältida üksikisikute ja äriühingute kahekordset maksustamist sama tulu pealt. Need lepingud pakuvad maksusoodustusi ning aitavad edendada investeeringuid ja kaubandust AÜE ja teiste riikide vahel.

AÜE maksulepingute mõned olulised aspektid on järgmised:

 • Katvus: AÜE maksulepingud hõlmavad tavaliselt tulumaksu, sealhulgas ettevõtte tulumaksu, üksikisiku tulumaksu ning dividendide, intresside ja litsentsitasude kinnipeetavat maksu.
 • Maksusoodustused: AÜE maksulepingud näevad ette maksusoodustusi teise lepinguriigi residentidele makstavate dividendide, intresside ja litsentsitasude vähendatud maksumäärade või maksuvabastuse näol.
 • Vastastikuse kokkuleppe menetlus (MAP): AÜE maksulepingud sisaldavad vastastikuse kokkuleppe menetlust, et lahendada vaidlusi lepinguriikide maksuhaldurite vahel.
 • Maksuresidentsus: AÜE maksulepingud sisaldavad tavaliselt sätteid füüsiliste isikute ja äriühingute maksuresidentsuse määramiseks.

AÜE on sõlminud maksulepingud enam kui 100 riigiga, sealhulgas Albaania, Armeenia, Andorra, Austria, Aserbaidžaan, Valgevene, Bangladesh, Benin, Belize, Bermuda, Bosnia ja Hertsegoviina, Belgia, Mauritius, Bulgaaria, Hiina, Küpros, Kanada, Tšehhi Vabariik, Eesti, Egiptus, Etioopia, Soome, Fidži, Uus-Guinea, Gruusia, Gambia, Kreeka, Saksamaa, Hongkong, India, Indoneesia, Iirimaa, Jaapan, Küpros, Kasahstan, Keenia, Liibanon, Uus-Meremaa, Luksemburg, Leedu, Malaisia, Malta, Mongoolia, Montenegro, Maroko, Mosambiik, Mauritius, Mauritaania, Mehhiko, Madalmaad, Nigeeria, Uus-Meremaa, Pakistan, Filipiinid, Palestiina, Poola, Portugal, Panama, Venemaa, Rumeenia, Seišellid, Šveits, Hispaania, Singapur, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sloveenia, Slovakkia, Lõuna-Korea, Sudaan, Lõuna-Aafrika Vabariik, Süüria, Tadžikistan, Tai, Türgi, Türkmenistan, Tuneesia, Uruguay, Ukraina, Usbekistan, Uganda, Vietnam ja Jeemen.

Need maksulepingud on oluline raamistik piiriüleste investeeringute ja kaubanduse edendamiseks ning tulude topeltmaksustamise vältimiseks.

INTELLEKTUAALNE OMAND

Intellektuaalomandi kaitse on AÜEs äritegevuse oluline aspekt. Sellega seoses on AÜE teinud märkimisväärseid edusamme intellektuaalomandi õiguste kaitse õigusliku raamistiku parandamisel. See on muutnud AÜE atraktiivseks sihtkohaks ettevõtetele, kes soovivad kaitsta oma intellektuaalomandi õigusi piirkonnas.

AÜE õigussüsteemis on ette nähtud eri liiki intellektuaalomandi kaitse, sealhulgas patendid, kaubamärgid, autoriõigused ja ärisaladused.

AÜE on allkirjastanud ka mitmeid intellektuaalomandi kaitsega seotud rahvusvahelisi lepinguid, sealhulgas tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni ning Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooni.

AÜEs on olemas mitut liiki intellektuaalomandi kaitset. Peamised intellektuaalomandi õiguste kaitse liigid AÜEs on järgmised:

Patendid

 • Patent on leiutise õiguskaitse, mis annab leiutajale ainuõiguse leiutise kasutamiseks, müümiseks ja litsentseerimiseks ainuajaliselt.
 • Patendi võib anda uutele leiutistele, mis on kas loomingulisest ideest või loomingulisest täiustusest välja töötatud või kujutavad endast leiutustasandit.
 • AÜEs annab patente AÜE Patendiamet, mis reguleerib patentide kaitset ja mida reguleerib majandusministeerium.
 • Patent kehtib 20 aastat alates taotluse esitamise kuupäevast AÜEs.

Kaubamärgid

 • Kaubamärk on sümbol, sõna või kujundus, mis identifitseerib ja eristab toodet või teenust teistest.
 • Selleks, et kaubamärk oleks registreeritav, peab see olema erinev ja ei tohi olla veel teise isiku poolt registreeritud.
 • AÜEs registreeritakse kaubamärgid AÜE majandusministeeriumis.
 • Kaubamärgi registreerimine AÜEs kehtib kümme aastat alates taotluse esitamise kuupäevast ja seda saab pikendada.

Autoriõigused

 • Autoriõigus on õiguskaitse originaalsetele loomingulistele teostele, näiteks kirjandus-, kunsti- ja muusikateostele.
 • Autoriõigus võib kehtida väga erinevatel andmekandjatel, sealhulgas, kuid mitte ainult, kirjalikul andmekandjal, suulisel andmekandjal, fotokandjal ja muusikasalvestistel.
 • AÜEs on autoriõigused kaitstud AÜE autoriõiguse seadusega.
 • Autoriõiguste kaitse tekib automaatselt, kui autor loob teose, nii et registreerimist ei nõuta. Kuid autoriõiguse saab registreerida majandusministeeriumis, et kehtestada prioriteet.
 • AÜEs on autoriõigus kaitstud autori eluaeg pluss 50 aastat.

Tööstusdisainilahendused

 • Tööstusdisain viitab toote esteetilistele omadustele, näiteks selle kujule, konfiguratsioonile, mustrile või kaunistustele.
 • AÜEs kaitseb tööstusdisainilahendusi AÜE patendiamet ja neid haldab majandusministeerium.
 • Registreeritud tööstusdisainilahenduse loata kasutamine on AÜE seaduste kohaselt karistatav.
 • Registreeritud disainilahenduse kaitse tähtaeg on AÜEs 20 aastat.

Kaubandussaladused

 • Ärisaladus on igasugune konfidentsiaalne teave, mis annab ettevõttele konkurentsieelise.
 • AÜEs on ärisaladused kaitstud AÜE kaubandusseaduse alusel.

Jõustamine ja registreerimine

AÜEs on kehtestatud ranged seadused intellektuaalomandi õiguste jõustamiseks ja rikkumiste vältimiseks. Kui teie intellektuaalomandi õigusi on rikutud, võite oma õiguste kaitsmiseks ja kahjude hüvitamiseks võtta õiguslikke meetmeid.

Samuti on oluline, et üksikisikud ja ettevõtted kaitseksid oma intellektuaalomandi õigusi AÜEs, sest intellektuaalomandi õiguste rikkumine võib põhjustada märkimisväärset rahalist ja mainekahju. Selleks, et saada oma intellektuaalomandi õiguslikku kaitset AÜEs, peate oma õigused registreerima asjaomastes asutustes.

TÖÖ JA TÖÖHÕIVE

AÜE töö- ja tööhõivealaseid eeskirju reguleerib AÜE tööseadus, milles on sätestatud nii tööandjate kui ka töötajate õigused ja kohustused.

See seadus on vabalt kehtestatud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kriteeriumide alusel ja seda kohaldatakse kõigis Emiraatides. Seadus reguleerib enamikku tööandja ja töötaja suhete aspekte, sealhulgas tööaega, töövahendeid, puhkust ja töösuhte lõpetamise õigusi.

Töölepingud AÜEs

Töölepingud AÜEs peavad olema kirjalikud ja sisaldama selliseid üksikasju nagu ametikoha kirjeldus, palk ja hüvitised. Lepingus peab olema märgitud ka töösuhte kestus, mis võib olla kas tähtajaline või tähtajatu.

AÜEs on kaks peamist töölepingutüüpi:

 • Tähtajalised lepingud: tähtajaline leping on leping, millel on kindel lõpptähtaeg. Seda kasutatakse sageli lühiajalise või projektipõhise tööhõive puhul. Neid lepinguid saab pikendada tööandja ja töötaja vastastikusel kokkuleppel.
 • Tähtajatu leping: see on leping, millel ei ole lõpptähtaega. Need lepingud on tavalised pikaajalise töö puhul ja pakuvad töötajatele suuremat töökoha kindlust. Tähtajatu lepingu puhul võib kumbki pool lepingu lõpetada etteteatamisega, mis sõltub töötaja tööstaažist.

Mõlemat tüüpi lepingud peavad olema kirjalikud ja sisaldama selliseid üksikasju nagu ametikoha kirjeldus, palk ja hüvitised.

Samuti peaksid töötajad hoolikalt läbi vaatama oma töölepingud ning mõistma oma lepingust ja seadusest tulenevaid õigusi ja kohustusi.

Töötasu, õigused ja hüvitised AÜEs

Töövõtuhüvitised AÜEs erinevad sõltuvalt töölepingu tüübist, tööstusharust ja tööandjast. Siin on mõned AÜE tööandjate poolt pakutavad tavalised tööalased soodustused:

 • Tööaeg: AÜE tööseadus näeb ette, et maksimaalne töötundide arv nädalas on 48 tundi täiskasvanutele ja 30 tundi alaealistele. Ramadaani ajal lühendatakse tööaega kuue tunnini päevas.
 • Aastapuhkus: AÜE töötajatel on õigus teatud arvule tasulisele põhipuhkusele, mis sõltub nende tööstaažist. Tavaliselt on töötajatel õigus saada 30 päeva põhipuhkust aastas.
 • Haiguspuhkus: AÜE töötajatel on õigus saada aastas teatud arv tasulisi haiguspuhkusepäevi. Haiguspuhkusepäevade arv sõltub töötaja tööstaažist.
 • Rasedus- ja sünnituspuhkus: AÜE naistöötajatel on õigus saada 45 päeva tasustatud rasedus- ja sünnituspuhkust, mida võib teatud tingimustel pikendada veel 10 päeva võrra.
 • Hüvitis: AÜE tööseaduse kohaselt on töötajatel õigus saada teenistusaja lõpuüritust, mis arvutatakse teenistusaja pikkuse ja töötaja lõpppalga alusel.
 • Ravikindlustus: paljud AÜE tööandjad pakuvad oma töötajatele ravikindlustushüvitisi, mis võivad katta ravikulud, haiglaravi ja muud tervisega seotud kulud.
 • Elamispind: mõned tööandjad pakuvad oma töötajatele eluaset või eluasemetoetust, et aidata katta majutuskulusid AÜEs.

Töölepingu lõpetamine

AÜEs võib tööandja töötaja töölepingu lõpetada mõjuval põhjusel, näiteks väärkäitumise või halva töö tulemuslikkuse tõttu. Tööandja peab siiski töötajale teatama sellest ja maksma hüvitist, mis sõltub töötaja tööstaažist.

AÜE tööandjad peavad tagama, et nad pakuvad õiglasi ja konkurentsivõimelisi tööalaseid hüvitisi, et meelitada ja hoida andekaid töötajaid.

Kas te mõtlete AÜE turule siseneda?

Damalion aitab välismaistel juriidilistel isikutel AÜEs äri asutada. Meil on teadmised ja kogemused, mis võimaldavad meil juhendada kliente AÜEs ettevõtte asutamisel. Meie Damalioni eksperdid pakuvad ka mitmesuguseid terviklikke ärilahendusi, sealhulgas nõuetele vastavust, üksuste haldamist, raamatupidamist, maksustamist, palgaarvestust ja palju muud kogu Araabia Ühendemiraatides.

Võtke meiega nüüd ühendust, et registreerida oma ettevõte AÜEs.

15 + 1 =

Tahad rohkem teada Damalion United Arab Emirates (UAE) Deski kohta?

Damalion pakub teile kohandatud nõuandeid, mida annavad otse teie äri väljakutsuvate valdkondade eksperdid.

Soovitame teil anda teavet parimal viisil, et saaksime teie nõudmist kvalifitseerida ja järgmise 8 tunni jooksul teie poole pöörduda.