Välj en sida

Damalion Kontor i Förenade Arabemiraten (UAE)

Att göra affärer i Förenade Arabemiraten (UAE)

Förenade Arabemiraten (UAE) ligger på den arabiska halvön i Mellanöstern och är ett högt utvecklat land med en diversifierad ekonomi som är känt för sin stabila politiska och ekonomiska miljö.

Förenade Arabemiraten har ett mycket gynnsamt företagsklimat som stöds av regeringens företagsvänliga politik och ett öppet och effektivt rättssystem.

Landets ekonomi drivs till stor del av olje- och gasindustrin, men det har skett en betydande diversifiering under de senaste åren.

Landets regelverk är också gynnsamt för företag, och Förenade Arabemiraten rankas högt i Världsbankens index över hur lätt det är att göra affärer.

Sammantaget är Förenade Arabemiraten en mycket attraktiv destination för investerare och företag. Med sitt gynnsamma företagsklimat, sina skatteincitament och sin mångsidiga ekonomi erbjuder Förenade Arabemiraten företag många möjligheter till tillväxt och expansion.

De viktigaste fördelarna med att göra affärer i Förenade Arabemiraten

 • Förenade Arabemiraten är politiskt stabilt och har ett starkt rättssystem som ger företag en säker miljö att verka i.
 • Förenade Arabemiraten har en företagsvänlig miljö med låga skattesatser, förenklade förfaranden för företagsregistrering och minimal byråkratisk byråkrati.
 • Förenade Arabemiraten har en högkvalificerad och välutbildad arbetskraft med en blandning av lokala och internationella talanger.
 • Förenade Arabemiraten har flera frizoner som erbjuder en rad fördelar för företag, bland annat 100 % utländskt ägande, skattebefrielse och förenklade förfaranden för företagsregistrering.
 • Förenade Arabemiraten har ingen personlig inkomstskatt, bolagsskatt eller mervärdesskatt, vilket gör landet till en attraktiv destination för investerare som vill minska sin skattebörda.
 • Förenade Arabemiraten har en infrastruktur i världsklass, inklusive moderna flygplatser, hamnar och transportnätverk, vilket gör det lätt att göra affärer och få tillgång till marknader i regionen.
 • Förenade Arabemiratens regering erbjuder en rad investeringsincitament, inklusive skattebefrielse, subventioner och andra ekonomiska incitament för att locka till sig utländska investeringar.
 • Förenade Arabemiraten har också aktivt arbetat med offentlig-privata partnerskap (PPP) för att utveckla infrastrukturprojekt i landet, t.ex. flygplatser, hamnar och vägar, vilket ger investerare möjlighet att delta i dessa projekt.
RÄTTSLIGT SYSTEM

Förenade Arabemiratens rättssystem är en blandning av civilrätt och sharia. Förenade Arabemiraten har ett robust regelverk och dess rättssystem anses vara ett av de mest stabila i regionen. Rättssystemet består av flera delar, bland annat federala domstolar, shari’a-domstolar och domstolar i Dubai International Financial Centre (DIFC).

Förenade Arabemiraten har också inrättat frizoner som styrs av landets lagar och förordningar. Dessa frizoner erbjuder skatteincitament och tillåter 100 % utländskt ägande.

Utländska investeringar

Förenade Arabemiraten välkomnar utländska direktinvesteringar och har vidtagit flera åtgärder för att locka till sig och underlätta utländska investeringar i landet. Förenade Arabemiratens regering har genomfört flera åtgärder för att uppmuntra utländska investeringar, bland annat en gynnsam företagsmiljö, investeringsincitament, frizoner, offentlig-privata partnerskap och en lag om utländska direktinvesteringar.

Ett utländskt företag kan etablera sig i Förenade Arabemiraten genom att etablera en filial eller bilda ett bolag, men vissa branscher, som bank-, försäkrings- och investeringsverksamhet, är föremål för reglering.

Sammantaget har Förenade Arabemiraten etablerat sig som en ledande destination för utländska investeringar och lockar till sig investeringar från en rad olika sektorer.

Företag i Förenade Arabemiraten

 

Förenade Arabemiraten (UAE) erbjuder en mängd olika företagsstrukturer som är utformade för att möta behoven hos företag av alla storlekar och typer. Varje företagsstruktur i Förenade Arabemiraten har sina unika egenskaper och fördelar.

Nedan följer de mest populära företagsformerna i Förenade Arabemiraten:

Enskilda företag

En enskild firma är ett företag som ägs och drivs av en enda person.

Funktioner

 • Det är den enklaste formen av företagsstruktur i Förenade Arabemiraten.
 • Det ägs och drivs av en enda person.
 • Det kräver en lokal serviceagent.
 • Ägarens ansvar är obegränsat.

Limited Liability Company (LLC)

Detta är en populär form av företagsstruktur i Förenade Arabemiraten där aktieägarnas ansvar är begränsat till det belopp som de har investerat i företaget.

Funktioner

 • Det krävs minst två aktieägare.
 • Det tillåter 100 % utländskt ägande.
 • Aktieägarnas ansvar är begränsat till det belopp som de har investerat.
 • Den har en flexibel ledningsstruktur.
 • Företaget kan bedriva affärsverksamhet inom Förenade Arabemiraten.

Partnerskap

Detta är en företagsstruktur där två eller flera personer delar på ägande och ledningsansvar.

Funktioner

 • Det finns två typer av partnerskap i Förenade Arabemiraten: allmänt partnerskap och kommanditbolag.
 • Två eller flera personer delar på ägande och ledningsansvar
 • Allmänt bolag: alla delägare har lika stort ansvar.
 • Kommanditbolag: en eller flera delägare har begränsat ansvar.
 • Kräver en lokal serviceagent

Offentligt aktiebolag (PJSC)

Ett PJSC är en företagsstruktur som får ge ut publika aktier.

Funktioner

 • Det krävs minst 10 grundare.
 • Det möjliggör offentliga aktieutbud.
 • Styrelsen leder företaget

Företag i frizon

Ett företag i en frizon etableras i en av de många frizonerna i Förenade Arabemiraten.

Funktioner

 • Dessa frizoner erbjuder 100 % utländskt ägande.
 • Det erbjuder skattebefrielse och andra incitament för att uppmuntra utländska investeringar.
 • Inget krav på en lokal sponsor eller ett lokalt servicebyrå
 • Den har en enkel registreringsprocess.
 • Företaget kan bedriva affärsverksamhet inom frizonen och utanför Förenade Arabemiraten.

Filialkontor

Ett filialkontor är en förlängning av ett utländskt företag i Förenade Arabemiraten.

Funktioner

 • Det är en förlängning av ett utländskt företag i Förenade Arabemiraten.
 • Det krävs en lokal sponsor eller ett lokalt serviceombud.
 • Den omfattas av bestämmelserna från Förenade Arabemiratens ekonomi- och handelsministerium.
 • Det tillåter 100 % utländskt ägande.
 • Företaget kan bedriva affärsverksamhet inom Förenade Arabemiraten.

Representationskontor

Ett representationskontor liknar ett filialkontor, men det är inte tillåtet att bedriva kommersiell verksamhet i Förenade Arabemiraten.

Funktioner

 • Dess syfte är att ge stöd till moderbolaget.
 • Det krävs en lokal sponsor eller ett lokalt serviceombud.

När du planerar att starta ett företag i Förenade Arabemiraten är det lämpligt att söka professionell rådgivning innan du väljer företagsstruktur. Kontakta din Damalion-expert nu så hjälper vi dig.

BANK

Bankväsendet i Förenade Arabemiraten är en viktig del av ekonomin, med ett robust banksystem som erbjuder ett brett utbud av tjänster till privatpersoner och företag.

Bankerna i Förenade Arabemiraten har höga kreditbetyg, vilket återspeglar banksektorns styrka och stabilitet. Landets kreditvärdighet är också hög, vilket tyder på en stabil och stark ekonomi.

Några viktiga aspekter av bankverksamhet i Förenade Arabemiraten är:

Centralbanken

Centralbanken i Förenade Arabemiraten (UAE) är det tillsynsorgan som styr banksektorn i landet. Den ansvarar för att fastställa penningpolitiken, garantera finansiell stabilitet och reglera banker och andra finansinstitut.

Banktjänster

Det finns flera lokala och internationella banker som är verksamma i Förenade Arabemiraten, och dessa banker erbjuder ett brett utbud av banktjänster, inklusive konton för löpande räkning och sparande, kreditkort, lån, hypotekslån och förmögenhetsförvaltningstjänster.

Islamisk bankverksamhet

Islamisk bankverksamhet är också ett populärt alternativ i Förenade Arabemiraten, där flera banker erbjuder finansiella produkter och tjänster som följer sharia. Islamisk bankverksamhet följer den islamiska lagens principer och förbjuder räntebaserade transaktioner.

Öppna ett bankkonto i Förenade Arabemiraten

Beroende på dina behov kan du öppna ett bankkonto för privatpersoner eller företag i Förenade Arabemiraten.

För att öppna ett bankkonto för företag i Dubai krävs en företagsetablering. Ett personligt konto kan öppnas i en enskild persons personliga namn.

För att öppna ett personligt konto behöver du ett uppehållstillstånd och ett Emirates ID-kort för att kunna påbörja processen.

För ett företagskonto i Förenade Arabemiraten omfattar de nödvändiga dokumenten bland annat ett giltigt handelstillstånd, aktiebrev, företagsmemorandum, bolagscertifikat, bolagsordning och aktieägarnas underskrifter.

Det kan också krävas ytterligare dokument beroende på vilken bank det rör sig om.

Även personer som inte är bosatta i landet kan öppna bankkonton, men kraven kan variera.

Bankverksamhet i Förenade Arabemiraten är ett säkert och bekvämt alternativ för privatpersoner och företag, med ett brett utbud av tjänster och alternativ att välja mellan.

INVANDRING

Tack vare skattefriheten, den höga livskvaliteten, de utmärkta möjligheterna till affärsutveckling samt den ekonomiska och politiska stabiliteten. Förenade Arabemiraten är ett av de mest eftertraktade länderna i världen när det gäller bosättning. För att få uppehållstillstånd i Förenade Arabemiraten måste utländska medborgare ansöka om ett visum för bosättning.

Uppehållstillstånd för Förenade Arabemiraten

Ett uppehållsvisum för Förenade Arabemiraten är ett tillstånd som gör det möjligt för en utländsk medborgare att bo i Förenade Arabemiraten under en längre tid.

Det finns flera olika typer av uppehållstillstånd i Förenade Arabemiraten, bland annat:

 • Arbetsvisum: Ett av de vanligaste sätten att få uppehållstillstånd i Förenade Arabemiraten är genom anställning. Personer som erbjuds ett jobb av ett företag i Förenade Arabemiraten kan ansöka om ett arbetsvisum som ger dem rätt att bo och arbeta i landet. Arbetsvisumet utfärdas vanligtvis för en period på två eller tre år och kan förnyas.
 • Investerarvisum: Personer som investerar en betydande summa pengar i ett företag eller en fastighet i Förenade Arabemiraten kan ansöka om ett investerarvisum. Det belopp som krävs för ett investerarvisum varierar beroende på emirat.
 • Fastighetsvisum: Personer som äger en fastighet i Förenade Arabemiraten kan ansöka om ett fastighetsvisum som ger dem rätt att bo i landet. Fastigheten måste vara värd minst 1 miljon AED och visumet är vanligtvis giltigt i tre år.
 • Familjevisum: Personer som har en familjemedlem som är bosatt eller medborgare i Förenade Arabemiraten kan ansöka om ett familjevisum som ger dem rätt att vistas i landet. Den familjemedlem som är bosatt eller medborgare måste fungera som sponsor för den viseringssökande.
 • Pensioneringsvisum: Förenade Arabemiraten erbjuder ett pensioneringsvisum för personer som är över 55 år och uppfyller vissa ekonomiska kriterier. Visumet kräver att den sökande har en månadsinkomst på minst 20 000 AED eller ett sparande på minst 1 miljon AED.

Processen för att få uppehållstillstånd i Förenade Arabemiraten kan vara komplicerad och tidskrävande, så det är rekommenderat att ta hjälp av en professionell person som kan hjälpa dig att navigera i processen. Kontakta din Damalion-expert nu och låt oss hjälpa dig.

SKATTEREGIM

Förenade Arabemiraten har ett unikt skattesystem som skiljer sig från de flesta andra länder och som är utformat för att vara företagsvänligt och locka till sig utländska investeringar.

Det finns ingen federal inkomstskatt eller bolagsskatt i Förenade Arabemiraten. Vissa emirat kan dock införa särskilda skatter på vissa typer av företag, till exempel Dubais “Tourism Dirham Tax” på hotellvistelser. Dessutom kan vissa olje- och gasbolag och utländska banker som är verksamma i Förenade Arabemiraten vara föremål för bolagsskatt.

Avsaknaden av inkomst- och bolagsskatt, i kombination med införandet av moms och punktskatt, innebär att regeringen kan generera intäkter samtidigt som den upprätthåller ett konkurrenskraftigt och attraktivt företagsklimat.

De viktigaste typerna av skatter i Förenade Arabemiraten

Mervärdesskatt (moms)

Detta gäller de flesta varor och tjänster, inklusive mat och dryck, elektronik, kläder och underhållning. Vissa varor och tjänster är undantagna från moms, till exempel sjukvård, utbildning och bostäder. Den nuvarande momssatsen är 5 %.

Punktskatt

Detta är en skatt på vissa varor som anses vara skadliga för folkhälsan eller miljön. Den nuvarande punktskattesatsen är 50 % på tobaksprodukter och 100 % på energidrycker och kolsyrade drycker.

Tullar

Förenade Arabemiraten tar ut tullar på varor som importeras till landet. Tullsatserna varierar beroende på varuslag och ursprungsland.

Skatteavtal

Förenade Arabemiraten har undertecknat flera dubbelbeskattningsavtal med andra länder som syftar till att förhindra att privatpersoner och företag beskattas två gånger för samma inkomst. Dessa avtal ger skattelättnader och bidrar till att främja investeringar och handel mellan Förenade Arabemiraten och andra länder.

Några viktiga aspekter av skatteavtalen med Förenade Arabemiraten är följande:

 • Täckning: Förenade Arabemiratens skatteavtal omfattar vanligtvis inkomstskatter, inklusive bolagsskatt, individuell inkomstskatt och källskatt på utdelningar, räntor och royalties.
 • Skattelättnader: Förenade Arabemiratens skatteavtal ger skattelättnader i form av reducerade källskattesatser eller befrielse från källskatt på utdelningar, räntor och royalties som betalas till invånare i det andra avtalslandet.
 • Förfarande för ömsesidig överenskommelse (MAP): Förenade Arabemiratens skatteavtal innehåller ett förfarande för ömsesidig överenskommelse (MAP) för att lösa tvister mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande staterna.
 • Skattemässigt hemvist: Förenade Arabemiratens skatteavtal innehåller vanligtvis bestämmelser om fastställande av fysiska personers och företags skatterättsliga hemvist.

Förenade Arabemiraten har undertecknat skatteavtal med över 100 länder, däribland Albanien, Armenien, Andorra, Österrike, Azerbajdzjan, Vitryssland, Bangladesh, Benin, Belize, Bermuda, Bosnien och Hercegovina, Belgien, Mauritius, Bulgarien, Kina och Cypern, Kanada, Tjeckien, Estland, Egypten, Etiopien, Finland, Fiji, Nya Guinea, Georgien, Gambia, Grekland, Tyskland, Hongkong, Indien, Indonesien, Irland, Japan, Kirgizistan, Kazakstan, Kenya, Libanon, Nya Zeeland, Luxemburg, Litauen, Malaysia, Malta, Mongoliet, Montenegro, Marocko, Moçambique, Mauritius, Mauretanien, Mexiko, Nederländerna, Nigeria, Nya Zeeland, Pakistan, Filippinerna, Palestina, Polen, Portugal, Panama, Ryssland, Rumänien, Seychellerna, Schweiz, Spanien, Singapore, Senegal, Serbien, Sri Lanka, Slovenien, Slovakien, Sydkorea, Sudan, Sydafrika, Syrien, Tadzjikistan, Thailand, Turkiet, Turkmenistan, Tunisien, Uruguay, Ukraina, Uzbekistan, Uganda, Vietnam och Jemen.

Dessa skatteavtal utgör en viktig ram för att främja gränsöverskridande investeringar och handel och för att undvika dubbelbeskattning av inkomster.

IMMATERIELL EGENDOM

Skydd av immateriella rättigheter är en viktig aspekt av att göra affärer i Förenade Arabemiraten. Förenade Arabemiraten har gjort betydande framsteg när det gäller att förbättra sin rättsliga ram för skydd av immateriella rättigheter. Detta har gjort Förenade Arabemiraten till en attraktiv destination för företag som vill skydda sina immateriella rättigheter i regionen.

Förenade Arabemiraten har ett rättssystem som ger skydd för olika typer av immateriella rättigheter, inklusive patent, varumärken, upphovsrätt och affärshemligheter.

Förenade Arabemiraten har också undertecknat olika internationella avtal om skydd av immateriella rättigheter, bland annat Pariskonventionen för skydd av industriell äganderätt och Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk.

Det finns flera olika typer av immaterialrättsligt skydd i Förenade Arabemiraten. De viktigaste typerna av immaterialrättsligt skydd i Förenade Arabemiraten är:

Patent

 • Ett patent är ett rättsligt skydd för en uppfinning som ger uppfinnaren ensamrätt att använda, sälja och licensiera uppfinningen under en exklusiv period.
 • Patent kan beviljas för nya uppfinningar som antingen är formulerade utifrån en kreativ idé eller en kreativ förbättring, eller som utgör ett uppfinningssteg.
 • I Förenade Arabemiraten beviljas patent av UAE:s patentbyrå, som reglerar patentskyddet och lyder under ekonomiministeriet.
 • Ett patent är giltigt i 20 år från den dag då ansökan lämnades in i Förenade Arabemiraten.

Varumärken

 • Ett varumärke är en symbol, ett ord eller en formgivning som identifierar och skiljer en produkt eller tjänst från andras.
 • För att ett varumärke ska kunna registreras måste det vara annorlunda och ännu inte registrerat av någon annan person.
 • I Förenade Arabemiraten registreras varumärken hos Förenade Arabemiratens ekonomiministerium.
 • Varumärkesregistrering i Förenade Arabemiraten är giltig i tio år från ansökningsdatumet och kan förnyas.

Upphovsrätt

 • Upphovsrätt är ett rättsligt skydd för kreativa originalverk, t.ex. litterära, konstnärliga och musikaliska verk.
 • Upphovsrätt kan gälla för en mängd olika medier, inklusive men inte begränsat till skriftliga medier, muntliga medier, fotografiska medier och musikinspelningar.
 • I Förenade Arabemiraten skyddas upphovsrätten av lagen om upphovsrätt i Förenade Arabemiraten.
 • Upphovsrättsskyddet uppstår automatiskt när upphovsmannen skapar verket, så registrering krävs inte. Men en upphovsrätt kan registreras hos ekonomiministeriet för att fastställa prioritet.
 • I Förenade Arabemiraten är upphovsrätten skyddad under upphovsmannens livstid plus 50 år.

Industriell design

 • Industriell design avser en produkts estetiska egenskaper, t.ex. form, utformning, mönster eller utsmyckning.
 • I Förenade Arabemiraten skyddas industriella mönster av Förenade Arabemiratens patentverk och administreras av ekonomiministeriet.
 • Otillåten användning av en registrerad industriell formgivning är straffbar enligt Förenade Arabemiratens lagstiftning.
 • Skyddstiden för en registrerad design är 20 år i Förenade Arabemiraten.

Affärshemligheter

 • En affärshemlighet är konfidentiell information som ger ett företag en konkurrensfördel.
 • I Förenade Arabemiraten skyddas affärshemligheter enligt Förenade Arabemiratens handelslag.

Verkställighet och registrering

Förenade Arabemiraten har strikta lagar för att upprätthålla immateriella rättigheter och förhindra intrång. Om dina immateriella rättigheter kränks kan du vidta rättsliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och begära ersättning för skador.

Det är också viktigt för privatpersoner och företag att skydda sina immateriella rättigheter i Förenade Arabemiraten, eftersom ett intrång i immateriella rättigheter kan leda till betydande ekonomiska skador och skada på anseendet. För att få rättsligt skydd för din immateriella egendom i Förenade Arabemiraten måste du registrera dina rättigheter hos relevanta myndigheter.

ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING.

Arbets- och anställningsreglerna i Förenade Arabemiraten styrs av Förenade Arabemiratens arbetsrätt, som beskriver både arbetsgivares och arbetstagares rättigheter och skyldigheter.

Denna lag är löst baserad på Internationella arbetsorganisationens kriterier och gäller i alla emiraten. Lagen reglerar de flesta aspekter av förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, inklusive arbetstider, lokaler, ledighet och uppsägningsrätt.

Anställningsavtal i Förenade Arabemiraten

Anställningsavtal i Förenade Arabemiraten måste vara skriftliga och innehålla detaljer som arbetsbeskrivning, lön och förmåner. Avtalet ska också ange anställningens längd, som kan vara antingen tidsbegränsad eller obegränsad.

Det finns två huvudtyper av anställningsavtal i Förenade Arabemiraten:

 • Visstidsavtal: Ett visstidsavtal är ett avtal med ett visst slutdatum. Det används ofta för kortvariga eller projektbaserade anställningar. Dessa avtal kan förlängas efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.
 • Obegränsade avtal: Detta är ett avtal utan slutdatum. Dessa kontrakt är vanliga för långtidsanställningar och ger de anställda större anställningstrygghet. Vid ett tillsvidareavtal kan båda parter säga upp avtalet med en uppsägningstid som varierar beroende på den anställdes anställningstid.

Båda typerna av avtal måste vara skriftliga och innehålla detaljer som arbetsbeskrivning, lön och förmåner.

På samma sätt bör anställda noggrant granska sina anställningsavtal och förstå sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet och lagen.

Ersättning, rättigheter och förmåner i Förenade Arabemiraten

Anställningsförmånerna i Förenade Arabemiraten varierar beroende på typ av anställningsavtal, bransch och arbetsgivare. Här är några av de vanligaste anställningsförmånerna som erbjuds av arbetsgivare i Förenade Arabemiraten:

 • Arbetstid: Enligt Förenade Arabemiratens arbetslag får vuxna arbeta högst 48 timmar per vecka och minderåriga högst 30 timmar per vecka. Under ramadan är arbetstiden förkortad till sex timmar per dag.
 • Årlig semester: Anställda i Förenade Arabemiraten har rätt till ett visst antal betalda semesterdagar, beroende på hur länge de har varit anställda. Vanligtvis har anställda rätt till 30 dagars semester per år.
 • Sjukledighet: Anställda i Förenade Arabemiraten har rätt till ett visst antal betalda sjukledighetsdagar per år. Antalet sjukledighetsdagar beror på den anställdes tjänstgöringstid.
 • Moderskapsledighet: Kvinnliga anställda i Förenade Arabemiraten har rätt till 45 dagars betald moderskapsledighet, som kan förlängas med ytterligare 10 dagar under vissa omständigheter.
 • Gratifikation: Enligt Förenade Arabemiratens arbetsrätt har anställda rätt till en gratifikation vid anställningens slut, som beräknas utifrån anställningens längd och den anställdes slutlön.
 • Sjukförsäkring: Många arbetsgivare i Förenade Arabemiraten erbjuder sina anställda sjukförsäkringar som kan täcka sjukvårdskostnader, sjukhusvistelse och andra hälsorelaterade kostnader.
 • Boende: Vissa arbetsgivare erbjuder sina anställda boende eller bostadsbidrag för att hjälpa till att täcka boendekostnaderna i Förenade Arabemiraten.

Uppsägning av anställning

I Förenade Arabemiraten kan en arbetsgivare säga upp en anställd av en giltig anledning, till exempel på grund av tjänstefel eller dålig prestation. Arbetsgivaren måste dock ge arbetstagaren uppsägningstid och ersättning, som bestäms av arbetstagarens anställningstid.

I Förenade Arabemiraten måste arbetsgivarna se till att de erbjuder rättvisa och konkurrenskraftiga anställningsförmåner för att locka till sig och behålla begåvade medarbetare.

Funderar du på att ta dig in på marknaden i Förenade Arabemiraten?

Damalion hjälper utländska juridiska personer att starta ett företag i Förenade Arabemiraten. Vi har den expertis och erfarenhet som gör att vi kan vägleda våra klienter under etableringen av ett företag i Förenade Arabemiraten. Våra Damalion-experter tillhandahåller också olika integrerade affärslösningar, inklusive efterlevnad, förvaltning av enheter, redovisning, beskattning, lönesupport och mycket mer i Förenade Arabemiraten.

Kontakta oss nu för att registrera ditt företag i Förenade Arabemiraten.

3 + 3 =

Vill du veta mer om Damalion United Arab Emirates (UAE) Desk?

Damalion erbjuder skräddarsydda råd från direkt operativa experter inom de områden som utmanar ditt företag.

Vi rekommenderar dig att ge information när den är som bäst, så att vi kan kvalificera din efterfrågan och återkomma till dig inom de närmaste 8 timmarna.