Välj en sida

Damalion Marocko skrivbord

Att göra affärer i Marocko

Marocko, ett afrikanskt land med en mångsidig historia av olika imperier, har varit en av de mest avancerade och utvecklade marknaderna i Afrika.

Landet har politisk stabilitet, ett idealiskt läge och en robust infrastruktur, med en snabbt växande ekonomi och en påskyndad process av politiska, ekonomiska och sociala reformer.

Marocko är av många skäl en viktig marknad för utländska företagare och investerare. Den enorma konsumentklassen, den starka ekonomiska tillväxten och det framgångsrika genomförandet av finansiella omstruktureringsprogram med stöd av Världsbanken hade gjort landet mycket attraktivt för investerare.

Som port till den afrikanska kontinenten erbjuder landet en mängd olika möjligheter för investerare och entreprenörer som vill starta ett företag i Marocko.

Sammantaget erbjuder Marocko en gynnsam affärsmiljö för utländska investerare, med en rad fördelar som gör Marocko till en attraktiv plats att göra affärer på.

Fördelar med att göra affärer i Marocko

 • Marocko har haft en stadig ekonomisk tillväxt under de senaste åren och regeringen har genomfört flera ekonomiska reformer för att främja investeringar och öka tillväxten.
 • Marocko ligger i korsningen mellan Europa, Afrika och Mellanöstern, vilket har gjort Marocko till en idealisk plats för företag som vill komma in på dessa marknader.
 • Marocko har undertecknat flera frihandelsavtal med flera länder, vilket har gjort Marocko till en attraktiv plats för företag som vill komma in på dessa marknader.
 • Landets arbetskraft är ung, aktiv och kvalificerad, och infrastrukturen är också välutvecklad.
 • Marocko har också genomfört flera reformer för att förbättra företagsklimatet, bland annat genom att förenkla förfarandena för att starta företag och inrätta en enda kontaktpunkt för utländska investerare.
 • Den marockanska regeringen har infört ett antal incitament och skatteförmåner för att locka till sig utländska investerare, t.ex. skattebefrielse och finansiellt stöd till investeringsprojekt.
RÄTTSLIGT SYSTEM

Marockos rättssystem bygger på en blandning av islamisk lag, fransk civilrätt och traditionell marockansk lag. Marockos rättssystem är ett dubbelt system, med ett separat domstolssystem för sekulära och religiösa frågor.

Marocko har ett sekulärt domstolssystem som bygger på det franska civilrättsliga systemet, ett religiöst domstolssystem som bygger på islamisk lag, en författningsdomstol som ansvarar för att tolka konstitutionen, en förvaltningsdomstol som hanterar tvister som rör administrativa frågor och en arbetsdomstol som ansvarar för att hantera tvister som rör arbets- och anställningsfrågor.

Utländska investeringar i Marocko

Marocko uppmuntrar aktivt utländska investeringar. För att främja detta ytterligare har Marocko godkänt en rad åtgärder och rättsliga bestämmelser för att förenkla förfarandena och säkerställa lämpliga villkor för att starta och slutföra projekt. Åtgärderna omfattar ekonomiska incitament och skattebefrielser som föreskrivs i investeringslagen och de regionala investeringscentrum som inrättats för att följa upp projekten.

Utländska och inhemska privata enheter kan också etablera och äga företag i Marocko.

Juridiska former i Marocko

Marocko erbjuder flera företagsstrukturer som företagare kan välja mellan när de startar ett företag. Här är de vanligaste företagsstrukturerna i Marocko:

Enskilda företag (Entreprise Individuelle)

Detta är den enklaste företagsstrukturen i Marocko.

Funktioner

 • Det ägs och drivs av en enda person.
 • Ägaren har full kontroll över verksamheten
 • Ägaren är personligen ansvarig för alla dess skulder och förpliktelser.

Partnerskap (Société en Nom Collectif)

Detta är en marockansk företagsstruktur där två eller flera personer delar på ägandet och ledningen av företaget.

Funktioner

 • Partners är solidariskt ansvariga för partnerskapets skulder och förpliktelser.
 • Delägarna delar på ägande- och ledningsansvaret, liksom på vinster och förluster.

Kommanditbolag (Société en Commandite Simple)

Det liknar ett partnerskap, men har två typer av delägare: komplementärerna som leder företaget och är solidariskt ansvariga för dess skulder och förpliktelser, och kommanditdelägarna som bidrar med kapital och har begränsat ansvar.

Aktiebolag med begränsat ansvar (Société à Responsabilité Limitée – SARL)

Ett SARL är en marockansk företagsstruktur som ger ägarna ett begränsat ansvarsskydd, vilket innebär att ägarna endast är ansvariga för det kapital de bidrar med till företaget.

Funktioner

 • Det är en juridisk enhet med juridisk personlighet.
 • SARL:s kräver minst två aktieägare.
 • Ett SARL erbjuder ett begränsat ansvarsskydd för sina ägare, som kallas “associés”.
 • Det finns ingen gräns för minsta aktiekapital.
 • SARL:s kräver minst två delägare och har högst 50 delägare.
 • Dess styrelseledamöter behöver inte vara bosatta i Marocko eller inneha aktier i bolaget.

Aktiebolag (Société Anonyme – SA)

Ett marockanskt aktiebolag är en företagsstruktur där ägandet delas upp i aktier som kan köpas och säljas av investerare.

Funktioner

 • Aktieägare är inte personligen ansvariga för företagets skulder och åtaganden.
 • För SA-bolag krävs minst tre aktieägare.
 • Ett aktiebolags ägande delas upp i aktier som säljs till investerare.
 • Aktierna kan fritt överlåtas och omsättas.
 • Aktieägarna har begränsat ansvar och är inte ansvariga för företagets skulder utöver sin investering.
 • En revisor måste utses.

Förenklat aktiebolag (Société Anonyme Simplifiée – SAS)

SAS är en marockansk företagsstruktur som ger ägarna ett begränsat ansvar.

Funktioner

 • SAS kan skapas med en enda aktieägare.
 • SAS erbjuder ett begränsat ansvarsskydd för sina aktieägare.

Filialkontor

En filial är ett företag som har skapats av ett utländskt moderbolag och betraktas som en separat juridisk enhet.

Funktioner

 • Ett filialkontor betraktas som en förlängning av moderbolaget i Marocko.
 • Moderbolaget tar fullt ansvar för filialens verksamhet och skulder.
 • Utländska företag måste registrera sig hos det marockanska handelsregistret innan de kan etablera en filial i Marocko.
 • Utländska företag måste utse en lokal representant i Marocko.
 • Moderbolaget måste tillhandahålla tillräckliga ekonomiska resurser för att stödja filialens verksamhet.

Om du vill etablera ditt företag i Marocko kan du kontakta din Damalion-expert nu.

BANK

Även om bankväsendet i Marocko redan är välutvecklat och spelar en avgörande roll för landets ekonomi fortsätter Marocko att renovera sitt banksystem.

Marocko Banksystem

Det marockanska banksystemet består av två typer av banker: affärsbanker och specialiserade kreditinstitut. Bank Al-Maghrib är Marockos centralbank som övervakar landets penningpolitik och fastställer standarder för kapitalkrav, riskhantering och konsumentskydd.

Banktjänster

Marockanska banker erbjuder ett brett utbud av tjänster till privatpersoner och företag, inklusive sparkonton, checkkonton, försäkringar och investeringsprodukter.

Marockanska banker underlättar också internationella transaktioner genom kompatibla bankförbindelser med banker runt om i världen och tillhandahåller växlingstjänster.

Dessutom finns det islamiska banker i Marocko, där olika banker erbjuder shariakompatibla produkter och tjänster som överensstämmer med de islamiska principerna.

Öppna ett bankkonto i Marocko

För invandrare är ett bankkonto i Marocko idealiskt för att hantera din ekonomi under en längre vistelse i landet. Du sparar också en hel del pengar i växlingsavgifter och har koll på din ekonomi.

Överlag är det relativt enkelt att öppna ett bankkonto i Marocko, även om de specifika kraven kan variera beroende på bank och kontotyp.

För att öppna ett bankkonto i Marocko börjar du med att välja en lämplig typ av bankkonto. Du måste sedan fylla i en ansökningsblankett och lämna in de dokument som krävs, som inkluderar bevis på identitet, bevis på adress, en kopia av ditt uppehållstillstånd och bevis på inkomst.

Du måste inte vara marockansk medborgare för att öppna ett bankkonto, men du kan inte öppna ett konto i dirham om du inte är lagligt bosatt i landet.

Det är ganska enkelt att öppna ett bankkonto i Marocko, men språkbarriären kan vara ett problem om du inte talar franska, arabiska eller darija flytande. Därför rekommenderas det att du tar hjälp av en professionell person, t.ex. Damalion.

INVANDRING

Är det den rika och mångsidiga historien från olika imperier, de spektakulära bergen och öknarna eller de olika affärsmöjligheterna? Det finns många anledningar att välja Marocko som sitt hem. Precis som i alla andra länder som är fulla av möjligheter behöver du ett uppehållstillstånd för att flytta till och bo i Marocko.

Uppehållstillstånd i Marocko

Marocko kan beviljas i form av turistvisum och långtidsvisum. En turistvisering är avsedd för personer som planerar att stanna i landet i högst 90 dagar, medan en långtidsvisering utfärdas till personer som vill stanna i Marocko på lång sikt.

Långtidsvisum för Marocko

Marockos långtidsvisum ger innehavaren rätt att ansöka om ett uppehållskort (Carte de Séjour) från de behöriga enheterna vid Marockos generaldirektorat för nationell säkerhet.

Marockos långtidsvisum är uppdelat i många undertyper, till exempel:

 • Arbetsvisum: Denna typ av visum utfärdas till utlänningar som hittar ett arbete i Marocko. För den här typen av visum måste den sökande ha ett jobberbjudande från ett företag i Marocko, och företaget måste förse honom/henne med de nödvändiga dokumenten för att stödja visumansökan.
 • Studentvisum: Denna typ av visum utfärdas till utlänningar som vill studera vid en marockansk utbildningsinstitution. De sökande måste vara antagna till en erkänd utbildningsinstitution i Marocko och kunna uppvisa bevis på att de är inskrivna.
 • Investeringsvisum: Denna typ av visum är för sökande som planerar att investera i ett marockanskt företag. De sökande måste tillhandahålla investeringsbevis och en affärsplan för projektet.
 • Pensionärsvisum: Detta är för personer över 55 år som har en stabil inkomstkälla. De sökande måste kunna styrka sin pensionsinkomst och visa upp ett intyg på att de är oskyldiga till polisen.

Visum för familjeåterförening: Detta utfärdas till utlänningar som vill ansluta sig till en familjemedlem som bor i Marocko. Den sökande måste tillhandahålla bevis på släktskap och nödvändiga handlingar för att stödja ansökan.

Marockanskt permanent uppehållstillstånd

Utländska medborgare kan få permanent uppehållstillstånd i Marocko när de har förnyat sitt uppehållskort för tredje gången och fått ett tioårigt tillstånd. Det första kortet kommer att vara giltigt i ett år, det andra kortet kommer att vara giltigt i fem år och det tredje kortet kommer att vara giltigt i tio år.

SKATTEREGIM

Det marockanska skattesystemet omfattar både direkta och indirekta skatter. Skatterna tas ut av regeringen och den organisation som ansvarar för skattepolitiken i landet kallas “General Management of Taxes”.

De viktigaste skatterna i Marocko

 • Företagsskatt

Bolagsskatten i Marocko är 31 procent. Denna skatt tas ut på den globala inkomsten för inhemska företag, offentliga institutioner och andra juridiska personer samt på den inkomst som utländska företag har i Marocko.

 • Mervärdesskatt (moms)

Momssatsen i Marocko är 20 %. Mervärdesskatt tas ut vid försäljning av varor och tjänster och betalas av konsumenten. Det finns en reducerad skattesats på 7 % för specifika konsumentprodukter, 10 % för vissa livsmedelsprodukter, drycker och hotellbranschen och 14 % för andra produkter.

 • Personlig inkomstskatt

Denna skatt tillämpas på inkomster och vinster för fysiska personer och partnerskap som inte har valt att betala bolagsskatt. Skattesatsen i Marocko varierar mellan 0 % och 38 % och tas ut på marockanska invånares globala inkomster.

 • Källskatt

Denna skatt tas ut på specifika betalningar som görs till utländska medborgare och skattesatsen varierar beroende på typ av betalning.

 • Fastighetsskatt

Denna skatt tas ut på fastigheter i Marocko och skattesatsen varierar beroende på fastighetens värde.

Skatteavtal

Marocko har undertecknat skatteavtal med många länder för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt. Dessa skatteavtal innehåller regler för att avgöra vilket land som har rätt att beskatta olika typer av inkomster och även bestämmelser om utbyte av information mellan skattemyndigheter.

Några av de viktigaste inslagen i Marockos skatteavtal är dubbelbeskattningslättnader, minskning av källskatt, skatt på kapitalvinster och informationsutbyte.

Några av de länder som Marocko har undertecknat skatteavtal med är Frankrike, Spanien, Italien, Kanada, USA och Storbritannien.

Det marockanska skattesystemet är lite komplicerat och kräver noggrann planering och efterlevnad, så det är viktigt att söka professionell rådgivning när du gör affärer i Marocko för att säkerställa att skattelagstiftning och -bestämmelser följs. Kontakta dina Damalion-experter nu och låt oss hjälpa dig.

IMMATERIELL EGENDOM

Marocko har ett omfattande regelverk och lagstiftningssystem för skydd av immateriella rättigheter och detta är i linje med internationella standarder. Landet har genomfört flera lagar och förordningar för att skydda olika typer av immateriella rättigheter, t.ex. patent, varumärken, upphovsrätt och industriella mönster.

Dessutom har Marocko undertecknat flera internationella avtal om immateriella rättigheter, bland annat Pariskonventionen för skydd av industriell äganderätt och avtalet om handelsrelaterade aspekter på immateriella rättigheter.

Marocko erkänner flera typer av immateriella rättigheter som skyddas av lagar och förordningar. Här är de viktigaste typerna av immateriella rättigheter i Marocko:

Varumärken

 • Varumärken är tecken, symboler eller ord som används för att särskilja ett företags produkter eller tjänster från andra företag.
 • Varumärken skyddas av den marockanska lagen om industriell äganderätt i Marocko.
 • Lagen föreskriver registrering av varumärken och begränsar också användningen av liknande eller jämförbara varumärken som kan förvirra konsumenterna.
 • Brott mot ett registrerat varumärke i Marocko kan vara straffbart enligt Marockos straff- eller civilrätt.
 • Varumärkesskyddet i Marocko är giltigt i flera år från och med ansökningsdagen och kan förnyas på obestämd tid för på varandra följande perioder.

Patent

 • Ett patent är ett rättsligt skydd för en uppfinning som uppfyller särskilda krav, t.ex. nyhet och industriell tillämpbarhet.
 • Patent i Marocko skyddas av den marockanska patentlagen.
 • Lagen innehåller bestämmelser om registrering av patent samt om kraven för patenterbarhet och patentinnehavarnas rättigheter.
 • Patenträttigheter i Marocko kan frivilligt överföras till tredje part, men överföringen måste registreras hos patentverket för att kunna användas mot tredje part.
 • I Marocko är patentskyddet 20 år från ansökningsdagen.

Upphovsrätt

 • Upphovsrätt är ett rättsligt skydd för upphovsmän till originalverk, t.ex. litterära och konstnärliga verk.
 • Upphovsrätten ger upphovsmannen två huvudsakliga rättigheter: en egendomsrätt och en etisk rätt.
 • Upphovsrätten skyddas av den marockanska lagen om upphovsrätt.
 • Lagen föreskriver skydd av litterära och konstnärliga verk och specificerar upphovsrättsinnehavarnas rättigheter.
 • I Marocko gäller upphovsrätten under upphovsmannens livstid och 50 år efter dennes död.

Industriell design

 • En industriell formgivning är ett rättsligt skydd för en produkts utseende eller utsmyckning.
 • I Marocko skyddas industriella mönster enligt den marockanska lagen om industriell äganderätt.
 • Lagen innehåller bestämmelser om registrering av industriella mönster och anger vilka rättigheter innehavare av industriella mönster har.
 • Skyddet för industriella mönster i Marocko är giltigt i fem år från ansökningsdagen och kan förnyas i upp till fyra på varandra följande perioder om fem år vardera.

Verkställighet av immateriella rättigheter (IP)

Den marockanska regeringen har inrättat en specialiserad domstol, Commercial Court, för att hantera tvister om immateriella rättigheter. Domstolen har befogenhet att utfärda förelägganden, beordra att intrångsgörande varor förstörs och bevilja skadestånd till rättighetsinnehavaren.

ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING.

Arbetsrätten i Marocko, som är unikt anpassad till landets livsstil, har utformats med hjälp av Internationella arbetsorganisationen och anses vara liberal och lätt att följa.

Den marockanska arbets- och anställningslagstiftningen styrs av arbetslagen, som reglerar både arbetsgivares och arbetstagares rättigheter och skyldigheter.

Anställningsavtal i Marocko

Anställningsavtal i Marocko är mycket viktiga eftersom anställningsförhållanden i Marocko måste definieras genom ett skriftligt avtal som sammanfattar anställningsvillkoren, till exempel lön, arbetstid och rätt till ledighet.

I Marocko finns det många olika typer av anställningsavtal som arbetsgivare kan använda beroende på arbetets art och anställningsförhållandets längd.

Här är de viktigaste typerna av anställningsavtal i Marocko:

 • Tillsvidareanställning: Denna typ av anställningsavtal är vanligast i Marocko och används för tillsvidareanställningar. De är obestämda och har ingen bestämd varaktighet.
 • Visstidsanställningar: Denna typ av anställningsavtal används för tillfälligt eller säsongsbetonat arbete, eller när arbetsgivaren behöver anställa någon för ett visst projekt eller en viss uppgift. Dessa typer av kontrakt har en bestämd löptid.
 • Deltidsavtal: Denna typ av anställningsavtal används för anställda som arbetar mindre än den normala heltidsarbetstiden i Marocko. Anställda med denna typ av avtal har rätt till samma förmåner och fördelar som heltidsanställda, men i proportion till antalet anställda.

I Marocko finns det även provanställningar, lärlingsavtal och praktikantavtal.

Sysselsättningsförmåner i Marocko

I Marocko förväntas arbetsgivarna ge de anställda en rad förmåner, som sammanfattas i arbetslagen. Här är några av de viktigaste anställningsförmånerna för anställda i Marocko:

 • Arbetstid: Standardarbetstiden i Marocko är 44 timmar per vecka, med högst 10 timmar per dag. De anställda har rätt till minst en ledig dag per vecka. Arbetstagarna är också skyldiga att arbeta övertid, vilket kräver extra lön.
 • Social trygghet: Marockanska arbetsgivare måste bidra till det sociala trygghetssystemet för sina anställda, som tillhandahåller förmåner som sjukvård, pensioner och invaliditetsförsäkringar.
 • Betald ledighet: utöver flera betalda helgdagar varje år, inklusive de islamiska helgdagarna Eid al-Fitr och Eid al-Adha. Arbetstagare har rätt till årlig betald ledighet efter sex månaders sammanhängande tjänstgöring hos samma arbetsgivare.
 • Moderskaps- och pappaledighet: Marockos arbetsrätt ger nyblivna mammor 14 veckors mammaledighet och pappor har rätt till 3 dagars pappaledighet.
 • Sjukledighet: Marockanska anställda har rätt till sjukledighet om de har 54 dagars avgifter under de senaste sex månadernas försäkringstid.
 • Hälsa och säkerhet: Marockanska arbetsgivare måste tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö för sina anställda.
 • Uppsägning av anställning: Marockanska arbetsgivare måste ha ett lagligt skäl för att säga upp en anställd. Anställda som sägs upp utan orsak har rätt till avgångsvederlag.

Vill du komma in på och dra nytta av marknaden i detta nordafrikanska land?

Damalions experter kan hjälpa dig. Vi har den expertis som gör det möjligt för oss att vägleda våra kunder i att bygga upp ett företag i Marocko. Vi erbjuder också företagslösningar, inklusive efterlevnad, förvaltning av enheter, redovisning, beskattning, löneservice och mycket mer i hela landet.

Kontakta oss nu för att registrera ditt företag i Marocko

15 + 13 =

Vill du veta mer om Damalion Morocco Desk?

Damalion erbjuder skräddarsydda råd från direkt operativa experter inom de områden som utmanar ditt företag.

Vi rekommenderar dig att ge information när den är som bäst, så att vi kan kvalificera din efterfrågan och återkomma till dig inom de närmaste 8 timmarna.