Select Page

Telekommunikatsioon, meedia ja meelelahutus

Telekommunikatsioon, meedia ja meelelahutus on ettevõtete ja tarbijate elus kogu maailmas väga olulised. Selle tööstusharu areng on siiski madala eelarvega teenusepakkujate ja uute meediaringhäälingumudelite surve all. Peab arenema tugev ökosüsteem, mis ühendab mobiilse interneti, voogedastuse, ühisrahastuse ja muu sellise sisu. Organisatsioonid peavad tegema vastuseks põhimõttelisi valikuid seoses äristrateegiate, juhtimise ja tehnoloogiaga. Tehnoloogia ei ole ainus otsustav tegur: teadmised ja juhtimine on hädavajalikud, et ettevõtted saaksid asjakohast tehnoloogiat ära tunda ja kasutada seda oma organisatsiooni ja ümbruse väärtustamiseks.

Satelliit

Uuendused satelliiditehnoloogias, käivitamises ja teenuste osutamises sunnivad tööstuse osalejaid kohanema muutustega enneolematu kiirusega. Kuna satelliidid mängivad üha suuremat rolli interneti, meelelahutuse ja ühenduse pakkumisel, vähenevad sisenemistõkked ja arenevad uued ärimudelid. Mure pakkumise ja nõudluse ebakõla pärast põhjustab hinnakompressiooni ja ebakindlust tulude kasvus tulevikus. Need arengud võivad suurendada ettevõtte riske ja pakkuda võimalusi äristrateegiate ümbermõtestamiseks, uute koostöövormide uurimiseks, tulemuslikkuse suurendamiseks ja kapitalikorralduse ümberhindamiseks.

Kuidas me aitame

Andmekeskuste ja hallatavate teenuste tähtsus Juba aastakümneid on kümned mobiilsideteenuste ostjad ja müüjad, satelliidioperaatorid, tornide operaatorid ja seadmete tootjad üle kogu maailma toetunud meie meeskonna ainulaadsele strateegiliste, finants- ja operatiivsete teadmiste kombinatsioonile. Meie eksperdid kasutavad oma teadmisi traadita telekommunikatsioonist, et hinnata aspekte, mis aitavad kaasa (või vähendavad) väärtust. Me uurime ettevõtte strateegia jätkusuutlikkust, loome strateegilisi alternatiive ja edastame väärtuspakkumist. Nad töötavad välja ja rakendavad tulemuslikkuse parandamise meetmeid, kasutades andmetel ja mõõdikutel põhinevat metoodikat.

Andmepõhine nõustamine

Andmeanalüüsi, suurandmete, tehisintellekti ja masinõppe lubadus on tohutu. Tehnoloogia, mis võimaldab reaalajas ülevaateid ja kiiret reageerimist, aitab ettevõtetel olla paindlik. Paremate äriotsuste tegemine, praeguste suundumuste ja tarkuste ärakasutamine ning kohese ärilise väärtuse loomine. Kvaliteetseid ja hästi hallatud andmeid genereeriv üldandmete haldamise programm hõlbustab usaldusväärsemat analüüsi, tuues kogu organisatsiooni ühele ja samale leheküljele. Telekommunikatsiooni-, meedia- ja meelelahutustööstuse ettevõtted saavad kasu keskkonnast, mis soodustab innovatsiooni ja töötajate kaasamist tõhusate tagasisidesüsteemide kaudu.

Edukas digitaalstrateegia

Damalion on ülemaailmne sõltumatu konsultatsioonifirma, mis aitab ettevõtteid IT-intensiivsete protsesside, teenuste ja organisatsioonide kujundamisel ja optimeerimisel.

Tõhusa digitaalstrateegia koostamise ja rakendamisega aitab meie ekspertide meeskond klientidel maksimeerida oma praeguse ja uue IT väärtust. Koostöös oma klientidega loome tegevuskava, mis võimaldab kiireid ja edukaid muutusi vastuseks võimalustele või riskidele või nende ennetamiseks. Me anname tehnoloogiale ja selle rakendustele elu.

Ettevõtte ja tehnoloogia ühendamine

Damalioni eksperdid on pühendunud pidevale täiustamisele ja tegeliku väärtuse loomisele. Damalion aitab ületada lõhet ettevõtete ja tehnoloogia vahel, hõlbustades teabevahetust ja luues strateegilisi partnerlussuhteid, et kiirendada innovatsiooni ja ümberkujundamist. Kasutades uuenduslikke koostöö- ja juhtimismeetodeid, kasvatame meeskondi ja üksikisikuid, et kõik töötajad saaksid oma potentsiaali täielikult realiseerida ja ettevõttes edasi liikuda. Kõigi meie tegevuste puhul on oluline, et me oleksime lahjad ja paindlikud.

Säästev areng

Damalioni eksperdid näevad inimesi, protsesse ja tehnoloogiat üksteist tugevdavate muutujatena. Koos moodustavad nad püsiva muutuse aluse. Meie eksperdid kasutavad nende elementide ühendamiseks ja täiustamiseks analüüsi, projekteerimist ja teostamist. Koolituse ja juhendamise abil võimaldame meie klientidel ja nende töötajatel muutuda ja võtta vastutust pikaajaliste tulemuste eest, et nad saaksid oma muutusi jätkata.

Mida me toome

Andmekeskuste ja hallatavate teenuste tähtsus Juba aastakümneid on kümned traadita teenuste ostjad ja müüjad, satelliidioperaatorid, tornide operaatorid ja seadmete tootjad üle kogu maailma toetunud meie meeskonna ainulaadsele strateegilise, finants- ja operatiivsete teadmistega. Meie eksperdid kasutavad oma teadmisi traadita telekommunikatsioonist, et hinnata aspekte, mis aitavad kaasa (või vähendavad) väärtust. Me uurime ettevõtte strateegia jätkusuutlikkus, luua strateegilised alternatiivid ja edastada väärtuspakkumine. Nad töötavad välja ja rakendavad tulemuslikkuse parandamise meetmeid, kasutades andmetel ja mõõdikutel põhinevat metoodikat.

Tahad rohkem teada telekommunikatsiooni, meedia ja meelelahutuse kohta koos Damalioniga?

Damalion pakub teile kohandatud nõuandeid, mida annavad otse teie äri väljakutsuvate valdkondade eksperdid.

Soovitame teil anda teavet parimal viisil, et saaksime teie nõudmist kvalifitseerida ja järgmise 8 tunni jooksul teie poole pöörduda.