Vyberte stránku

Telekomunikace, média a zábava

Telekomunikace, média a zábava mají zásadní význam pro život podniků a spotřebitelů na celém světě. Přesto je vývoj v tomto odvětví pod tlakem nízkorozpočtových poskytovatelů a nových modelů mediálního vysílání. Musí se vyvinout robustní ekosystém, který bude integrovat mobilní internet, streamování, obsah financovaný crowdfundingem a další. V reakci na to musí organizace učinit zásadní rozhodnutí týkající se obchodních strategií, řízení a technologií. Technologie není jediným rozhodujícím faktorem: aby firmy rozpoznaly relevantní technologie a využily je ke zhodnocení své organizace a okolí, musí mít znalosti a vedoucí postavení.

Satelit

Inovace v oblasti satelitních technologií, vypouštění a poskytování služeb nutí účastníky odvětví přizpůsobovat se změnám nebývalým tempem. S rostoucí úlohou satelitů při poskytování internetu, zábavy a připojení se snižují překážky vstupu a vznikají nové obchodní modely. Obavy z nesouladu nabídky a poptávky způsobují stlačování cen a nejistotu růstu příjmů v budoucnu. Tento vývoj může zvýšit podniková rizika a představovat příležitost k přehodnocení obchodních strategií, prozkoumání nové spolupráce, zvýšení výkonnosti a přehodnocení kapitálových opatření.

Jak pomáháme

Význam datových center a řízených služeb Desítky kupců a prodejců bezdrátových služeb, satelitních operátorů, provozovatelů věží a výrobců zařízení z celého světa se již desítky let spoléhají na jedinečnou kombinaci strategických, finančních a provozních znalostí našeho týmu. Naši odborníci využívají své znalosti bezdrátových telekomunikací k vyhodnocení aspektů, které přispívají k hodnotě (nebo ji snižují). Zkoumáme udržitelnost firemní strategie, stanovujeme strategické alternativy a sdělujeme hodnotovou nabídku. Vyvíjejí a zavádějí opatření ke zlepšení výkonnosti pomocí metodiky založené na datech a metrikách.

Poradenství založené na datech

Příslib datové analytiky, velkých dat, umělé inteligence a strojového učení je obrovský. Technologie, které umožňují vhled do situace v reálném čase a rychlou reakci, pomáhají podnikům být pohotové. Přijímání lepších obchodních rozhodnutí, využívání aktuálních trendů a moudrosti a okamžité vytváření obchodní hodnoty. Program správy hlavních dat, který vytváří vysoce kvalitní a dobře spravovaná data, usnadňuje důvěryhodnější analýzu a přináší celé organizaci stejný pohled na věc. Společnosti z oblasti telekomunikací, médií a zábavního průmyslu těží z prostředí, které podporuje inovace a zapojení zaměstnanců prostřednictvím účinných systémů zpětné vazby.

Úspěšná digitální strategie

Damalion je globální nezávislá poradenská firma, která pomáhá podnikům při navrhování a optimalizaci procesů, služeb a organizací náročných na IT.

Náš tým odborníků pomáhá zákazníkům maximalizovat hodnotu jejich současných i nových informačních technologií tím, že vytváří a zavádí účinnou digitální strategii. Společně s našimi klienty vytváříme plány, které umožňují rychlou a úspěšnou změnu v reakci na příležitosti nebo rizika nebo v jejich předvídání. Vdechujeme život technologiím a jejich aplikacím.

Propojení podniku a technologie

Odborníci společnosti Damalion se snaží o neustálé zlepšování a vytváření skutečné hodnoty. Společnost Damalion překlenuje propast mezi podnikáním a technologiemi tím, že usnadňuje výměnu informací a vytváří strategická partnerství s cílem urychlit inovace a transformaci. Pomocí inovativních metod spolupráce a vedení rozvíjíme týmy a jednotlivce tak, aby každý z nich mohl naplno využít svůj potenciál a posunout se v rámci firmy. Štíhlost a flexibilita jsou základem všeho, co děláme.

Udržitelný rozvoj

Odborníci na Damalion považují lidi, procesy a technologie za vzájemně se podporující proměnné. Společně tvoří základ trvalé transformace. Naši odborníci využívají analýzu, návrh a realizaci k propojení a posílení těchto prvků. Prostřednictvím školení a koučování umožňujeme našim zákazníkům a jejich pracovníkům změnit se a převzít odpovědnost za dlouhodobé výsledky, aby mohli pokračovat ve své transformaci.

Co přinášíme

Význam datových center a řízených služeb Desítky kupců a prodejců bezdrátových služeb, satelitních operátorů, provozovatelů věží a výrobců zařízení z celého světa se již desítky let spoléhají na jedinečnou kombinaci strategických, finančních a poradenských služeb našeho týmu. provozních znalostí. Naši odborníci využívají své znalosti bezdrátových telekomunikací k vyhodnocení aspektů, které přispívají k hodnotě (nebo ji snižují). Zkoumáme udržitelnost firemní strategie, stanovit strategické alternativy a sdělit nabídku hodnoty. Vyvíjejí a zavádějí opatření ke zlepšení výkonnosti pomocí metodiky založené na datech a metrikách.

Chcete se dozvědět více o telekomunikacích, médiích a zábavě se společností Damalion?

Damalion vám nabízí poradenství na míru od přímo provozních odborníků v oblastech, které jsou výzvou pro vaše podnikání.

Doporučujeme vám poskytnout co nejlepší informace, abychom mohli kvalifikovat vaši poptávku a vrátit se k vám během následujících 8 hodin.