Vyberte stránku

Damalion Global Yachting Services

Damalion nabízí špičkové služby jachtingu s cílem poskytovat nejvyšší standardy prvotřídních služeb na každém kroku. Naše jachtingové služby jsou poskytovány vybranými prověřenými profesionály

Nabízíme širokou škálu řešení pro jachting, včetně:

 • Vlastnictví jachtingu
 • Registrace pro více jurisdikcí
 • Založení a správa společností vlastnících a spravujících jachty
 • Pomoc s financováním
 • Podnikové strukturování
 • Importní a exportní služby
 • DPH/daňové poradenství
 • Bankovní
 • Námořní pojištění
 • Účetnictví a vedení účetnictví
 • Správa posádky a mzdová agenda
 • Bezpečnostní a technický management

Podrobné informace o našich službách jsou uvedeny níže.

Využitím hlubokých znalostí naší sítě v oblasti zákonů, pravidel a předpisů platných v tomto odvětví pomáháme klientům ve všech jejich jachtařských potřebách a obavách. Naše specializace na zprostředkování dokonalých služeb a profesionalita nám umožňuje postavit DAMALION jako důvěryhodného poskytovatele jachtařských služeb klientům s vysokým a ultra vysokým čistým jměním v řadě jurisdikcí.

Naše jachtařská řešení přizpůsobujeme na základě náročných potřeb naší klientely, přičemž bereme v úvahu jejich preferovanou jurisdikci a konkrétní obchodní výhody, které vybraná lokalita nabízí.

S využitím naší sítě profesionálů, včetně daňových poradců, právníků a jachtařských makléřů, Damalion odborně usnadňuje akvizice jachet, stejně jako prodej a výstavbu nových budov.

VLASTNICTVÍ A REGISTRACE JACHTY

Vlastnictví jachty je uskutečněním snů pro klienty, kteří chtějí plout světem v luxusu a stylu.

Poskytuje kvalitní čas strávený s rodinou a přáteli a optimální pohodlí při plavbě v různých destinacích po celém světě.

Jednáme jako spolehlivý prostředník jménem našich klientů a úzce spolupracujeme s agenty a makléři, abychom zajistili úspěšný proces akvizice, vlastnictví a registrace jachty. Naši odborníci na Damalion pomáhají klientům s přípravou nezbytných dokumentů k usnadnění efektivního převodu vlastnického práva a úspěšného dokončení nákupu a/nebo prodeje jachty.

Pomáháme také při registraci jachet v rámci legální obchodní struktury, abychom vytvořili správná řešení ochrany majetku. Naši odborníci pomáhají klientům využívat ochranu, která je vlastní společnostem s ručením omezeným. Vlastnictví jachty v rámci přizpůsobené podnikové struktury přináší řadu výhod ve vztahu k otázkám dědické daně, jako je snížení daně z převodu při budoucím prodeji jachty.

Stejně jako veškeré vlastnictví cenných aktiv prostřednictvím podnikové struktury musí klienti dodržovat platné zákony ve své domovské zemi.

Naši vybraní odborníci nabízejí klientům strategické poradenství a cenné zdroje a informace.

Naši klienti tedy vlastní a provozují námořní plavidla, jako jsou například rekreační jachty ve vodách Evropské unie.

Vlastnictví jachet Rozsah služeb:

 • Firemní vlastnictví
 • Celní a DPH poradenství
 • Založení a správa efektivních vlastnických rámců
 • Financování, správa a reporting DPH
 • Multijurisdikční, DPH, daňové a registrační služby
 • Registrace jachet ve všech zajímavých vlajkových státech
 • Pojistné krytí a finance
 • Správa posádky
 • Bankovní a kartové služby
 • Pomoc s geodézií a kódováním
 • Licencování a oprávnění pro nouzovou polohu rádiového majáku (EPIRB) a ComSat
 • Mzdy, podpora směnných měn a mezinárodní platby

Dovozní služby

 • Formální dovoz do EU zajišťující volný oběh a plné vrácení DPH
 • Formální dovoz do EU v rámci obchodní výjimky
 • Formální dovoz do EU a platba DPH pro soukromé použití
 • Dočasný dovoz do EU pro osoby s bydlištěm mimo EU

Typy vlastnických struktur

 • Struktura držení aktiv, která zaručuje omezenou odpovědnost za jachty se zaplacenou DPH
 • Struktury obchodních chart optimalizující vymáhání DPH
 • Struktura leasingu se sníženou sazbou DPH
 • Struktura dočasného dovozu pro vlastníky mimo EU
 • Společnost držící aktiva se zaplacenou DPH

OBYČEJNÁ PLACHTA

Jachtu můžete zaregistrovat na mnoha různých místech po celém světě pomocí různých vlastnických struktur. Zde je několik důležitých bodů, které je třeba zvážit před rozhodnutím o struktuře vlastnictví vašeho námořního plavidla:

 • Hodnota a rozměry nádoby
 • Zamýšlené plavební pole a použití
 • Dostupné požadavky na financování
 • Námořní kvalifikace vlastníka (pro soukromé použití)
 • Požadavky na posádku a certifikace
 • Země bydliště majitele
 • Chartingová řešení
 • Certifikace jachty

Rozhodnutí o správné vlastnické struktuře vám z dlouhodobého hlediska ušetří peníze, protože výrazně sníží vaše náklady a zvýší celkovou hodnotu vašeho plavidla. Výběr vlastnické struktury bez odborného poradenství může mít za následek dodatečné daně a výdaje, které mohou omezit vaše finanční možnosti, plachtění a charterové aktivity.

Odborníci Damalion se zaměřují na to, aby bylo vlastnictví jachty jednoduchým a přímočarým procesem.

Naše firemní vztahy se zkušenými právníky vám zajistí prvotřídní odbornost a přístup k přidruženým kancelářím ve všech hlavních přepravních jurisdikcích. Možná se nám nepodaří přinést dobrý vítr, ale můžeme zaručit plavbu po rovině.

BANKOVNICTVÍ NA PROVOZNÍ NÁKLADY

Majitelé jachet, ať už se jedná o soukromé osoby nebo společnosti, budou potřebovat vyhrazený bankovní účet u uznávané banky, aby pokryli provozní náklady jachet. Po dokončení provozního rozpočtu a vynucení financování vaše banka usnadní včasné platby posádce, pojištění, loděnicím a dodavatelům.

Stále více bank je stále přísnější v poskytování služeb odvětvím, kterým plně nerozumí nebo kde je vyžadován více jurisdikční přístup. DAMALION vám představí ty správné banky ve vaší preferované jurisdikci, které nabízejí účty v různých cizích měnách.

V rámci pravé banky mohou být debetní a kreditní karty vydány kapitánovi a dalším vyšším členům posádky s předem stanovenými limity útraty. Hotovostní převody budou prováděny v požadované měně a mohou být kapitánovi k dispozici na vhodných místech. V závislosti na nastavení bankovního účtu může být nutné otevřít samostatný bankovní účet pro účely vyúčtování mezd posádky.

Vzhledem k tomu, že jachta může být každý měsíc zapojena do stovek finančních transakcí v různých měnách, efektivní a důvěryhodná banka je nezbytností pro splnění složitých každodenních operací na jachtách. To umožní kapitánovi a členům posádky soustředit se na efektivní provoz jachty.

 • Bankovní platby
 • Hotovost na palubě
 • Firemní a námořní bankovní účty
 • Debetní a kreditní karty
 • Devizy

MOŘSKÉ POJIŠTĚNÍ

Jachty a superjachty jsou jedny z nejdražších a nejluxusnějších aktiv, která může mít každý jednotlivec nebo společnost. Plují přes některá z nejnáročnějších prostředí plná nebezpečí způsobených člověkem, extrémních povětrnostních podmínek, kolizí a pirátství. Pojištění vašeho námořního plavidla správným pojistným produktem je nezbytné pro snížení rizika finančních a materiálních ztrát.

Pokud jde o pojištění jachet, neexistuje žádná standardní politika. Námořní pojištění se bude lišit od jednoho plavidla k druhému, ale bude přizpůsobeno tak, aby chránilo následující:

 • osádka
 • Nábytek na palubě, jako jsou umělecké a luxusní předměty
 • Hosté
 • Nabídky
 • třetí strany
 • jachta
 • Obsah jachty
 • Vybavení jachet

Konkrétní typ pojistné smlouvy a související náklady budou ovlivněny řadou faktorů, včetně:

 • Předpokládané pohyby dopravců třetích stran
 • Finanční ujednání
 • Celková hodnota námořního plavidla
 • Počet a národnost posádky
 • Ochrana loděnice
 • Velikost, stáří a typ plavidla
 • Požadavky na průzkum
 • Místa, kde bude křižovat

Bez ohledu na dopravce by pojištění jachet mělo nabízet následující krytí:

 • Pojištění odpovědnosti
 • Ochrana a odškodnění (P&I)
 • Ochrana proti právní odpovědnosti vůči třetím stranám, hostům a posádce

Více specializovaných pojištění:

 • Pojištění únosu a výkupného
 • pirátství
 • Válečná rizika

Jedinečné jachty vyžadují speciální pojistnou ochranu. Naši vybraní akreditovaní odborníci jsou schopni nabídnout klientům různé typy standardních a specializovaných pojištění jachet, které zajistí optimální krytí, včetně:

 • Pojištění trupu a strojů – nabízí krytí v případě fyzické ztráty nebo poškození trupu a strojního zařízení. Cena tohoto pojistného produktu je stanovena na základě hodnoty „dohodnuté“, „skutečné“ nebo „náhradní“.
 • Pojištění odpovědnosti za kolizi, – nabízí ochranu majiteli před právní odpovědností, která může vzniknout v případě srážky lodi a jiných vážných škod na jiném námořním plavidle.
 • Pojištění nabídek, člunů, vodních skútrů – může být vyžadováno samostatné pojištění, pokud není zahrnuto v pojištění trupu a strojů.
 • Pojištění ochrany a odpovědnosti – nabízí právní ochranu odpovědnosti vůči třetím osobám, hostům a posádkám.
 • Pojištění úrazu, zdravotního pojištění a ochrany platu – poskytuje dostatečnou ochranu tomu, kdo se na námořní lodi zraní nebo onemocní během doby strávené na jachtě, včetně jednorázové platby v případě trvalé invalidity a smrti.
 • Pojištění námořních škod na životním prostředí – nabízí krytí proti případným pokutám, nákladům na čištění a penále.
 • Pokrytí pátrání a záchrany – nabízí ochranu před náklady v případě pátracích a záchranných operací nebo případů nouzové pomoci a pomoci.
 • Pokrytí charterem – nabízí krytí rizik spojených s pronájmem námořního plavidla a může zahrnovat potenciální ztrátu budoucího příjmu v případě ztráty nebo poškození plavidla.
 • Krytí loděnice – nabízí ochranu jachty při její renovaci, údržbě, opravě a přestavbě.
 • Ochrana právních výloh
 • Ochrana proti únosu a výkupnému
 • Pojištění majetku a majetku posádky – nabízí ochranu majetku na lodi.
 • Pojištění výtvarného umění – nabízí specializovanou ochranu pro předměty vysoké hodnoty, jako jsou výtvarné umění a sběratelské předměty nalezené na palubě.

ÚČETNICTVÍ A VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Vlastnictví jachty nabízí mnoho potěšení a privilegií, ale také s sebou nese řadu povinností. Od správy každodenních operací, souvisejících daní, účetnictví a mzdové agendy. Tyto činnosti se stávají náročnějšími, když jste vlastníkem daleko od svého domovského přístavu a na moři po delší dobu.

Je nezbytné vést záznamy o všech transakcích, aby byla zajištěna efektivní správa jachty. Roční výdaje na provoz a údržbu jachty se odhadují mezi 10 % a 12 % její skutečné hodnoty. Je proto zásadní udržovat finanční kontrolu a mít úplnou transparentnost ohledně svých výdajů.

Existují různé faktory, které berou v úvahu, včetně plavidla, vybavení a jeho zamýšleného účelu – ať už jde o charterový, osobní nebo jejich kombinaci, stejně jako primární umístění, vlajku, národnost vlastníka a členů jeho posádky.

Majitelé musí mít při provozu komerční jachty na paměti různé zákonné požadavky, které je třeba vzít v úvahu. To je zvláště důležité pro obchodní společnosti, které nabízejí služby pronájmu jachet ve vodách EU a zajišťují dodržování DPH a daňových požadavků.

Damalion je hrdý na to, že může spolupracovat s akreditovanými profesionály s odbornými znalostmi a zkušenostmi, aby vaše jachta fungovala hladce a efektivně a aby bylo její vlastnictví co nejefektivnější. Úzce spolupracujeme s majiteli a kapitány, abychom vyhodnotili provoz jachet a nastavili vhodné systémy pro řízení složitých operací na jachtách, ať už v domovském přístavu nebo na moři.

Využitím našich rozsáhlých schopností a využití rozsáhlé sítě profesionálů k řešení rostoucích problémů spojených s procesem zpracování mezd, zahraničními příjmy a mezinárodním výkaznictvím. Síť DAMALION tvoří profesionálové a zaměstnanci ve všech aspektech korporátní administrativy a zdanění po celém světě, stejně jako vytváření efektivních řešení daňového plánování pro majitele jachet.

Mezi naše komplexní účetní a účetní služby patří:

 • Auditování
 • Bankovní výpisy a odsouhlasení karet
 • vedení účetnictví
 • Rozpočtování
 • Firemní účty
 • Měsíční, čtvrtletní a roční reporting
 • Registrace a přiznání k DPH

SPRÁVA POSÁDKY A MZDY

Členové posádky žijící nomádským životním stylem zažívají problémy při hledání zemí, které jim poskytnou ochranu a sociální výhody poskytované normálním pracovníkům trvale pobývajícím v jakékoli zemi.

Existuje mnoho služeb, které lze využít k vyrovnání nedostatečného pokrytí poskytovaného sociálním státem v případě nouze. Pokrytí může zahrnovat zdravotní péči, přístup k přizpůsobeným bankovním řešením, plány spoření navržené speciálně pro námořníky, jakož i programy pro pobyt a státní příslušnost.

 • Přístup k penzijním produktům
 • Certifikace posádky
 • Zdravotní pojištění posádky
 • Výplatní listina posádky
 • Rezidenční a národnostní program
 • Účty námořníků
 • Pracovní smlouva námořníka.

Odborníci Damalion vám poskytnou správná řešení pro usnadnění sociální ochrany vaší posádky, zatímco se starají o vaši jachtu.

BEZPEČNOST A TECHNICKÉ ŘÍZENÍ

Ať už je vaše jachta používána soukromě nebo ke komerčnímu pronájmu, mezinárodní kódy a úmluvy se vztahují na jakýkoli typ plavidla, které se plaví v mezinárodních vodách. Kromě toho je bezpečnost na palubě pro cestující a posádku nanejvýš důležitá.

Mezinárodní námořní organizace (IMO) je specializovaná agentura v rámci Organizace spojených národů, která stanovuje globální standardy pro environmentální výkonnost, bezpečnost a zabezpečení mezinárodního nakupování. Jeho primární funkcí je vypracovat spravedlivý a účinný, všeobecně přijatý a implementovaný regulační rámec speciálně pro lodní průmysl. Opatření IMO zahrnují všechny aspekty mezinárodní přepravy, včetně designu obchodu, obsazení, vybavení, konstrukce, likvidace a provozu.

DAMALION úzce spolupracuje s týmem nezávislých inspektorů a pomáhá majitelům jachet se službami vyjmenovanými níže. Naším cílem je zabránit jakýmkoli nehodám nebo incidentům na moři a zajistit, aby jachta při přiblížení k přístavu plně vyhovovala všem stávajícím námořním kodexům a konvencím.

Mezinárodní kodex řízení (ISM)

Kódy ISM vymezují povinnosti jednotlivců nebo skupin, které řídí a provozují plavidla. ISM stanoví mezinárodní standardy pro bezpečnou a snadnou správu a provoz námořních plavidel a pomáhá při prevenci znečištění během provozu.

Kodex ISM se stal povinným v roce 1998, jak předepisuje Mezinárodní úmluva o bezpečnosti života na moři (SOLAS). Kód ISM se vztahuje na všechna komerční námořní plavidla s hrubou kapacitou 500 hrubých tun a více, včetně komerčních jachet.

Kromě toho kodex ISM vytváří všechny bezpečnostní cíle a vyžaduje, aby byl vždy vytvořen a implementován systém řízení bezpečnosti (SMS), aby bylo zaručeno, že provozování námořních plavidel bude dodržovat všechna rizika související s bezpečností na palubě a ochranou životního prostředí. .

Mezinárodní bezpečnostní kód pro lodě a přístavní zařízení (ISPS)

Kodex ISPS je iterací Úmluvy o bezpečnosti života na moři (SOLAS), která stanoví minimální bezpečnostní opatření pro námořní plavidla, přístavy a vládní organizace. Vstoupila v platnost v roce 2004 jako reakce na možné hrozby pro lodě a přístavní zařízení v důsledku útoků z 11. září.

Kodex ISPS vyjmenovává všechny povinnosti a odpovědnosti námořních společností, vlád, lodního personálu a kanceláří přístavních zařízení za účelem účinného odhalování bezpečnostních hrozeb a přijímání nezbytných preventivních opatření k ochraně každého před bezpečnostními incidenty ovlivňujícími operace lodí a přístavních zařízení v mezinárodním obchodu.

Určená osoba na pobřeží (DPA)

Kodex ISM vyžaduje, aby majitelé jachet jmenovali DPA, aby bylo zajištěno přímé spojení mezi vedením námořního plavidla a osobami na palubě. DPA převezme odpovědnost za sledování bezpečnostních opatření a preventivních opatření proti znečištění, která jsou zavedena pro každé plavidlo, a zajistí dostupnost zdrojů a podporu na pobřeží.

DPA poskytuje okamžitá jednání na pevnině první úrovně pro jakékoli stížnosti, disciplinární problémy a stížnosti, které nelze vyřešit na palubě. V naléhavých případech bude DPA jednat jako vedoucí týmu pro reakci na mimořádné situace a poskytne kapitánům jachet jediné kontaktní místo.

Emergency and Media Response

Tým pro reakci na mimořádné situace (ERT) se skládá ze zkušených pracovníků správy lodí, kteří budou aktivováni v případě potřeby během mimořádných situací. Poskytují požadovanou specializovanou podporu vlastníkům, manažerům a posádce při neobvyklých incidentech, včetně znečištění, bezpečnosti, médií a záležitostí souvisejících se zabezpečením.

ERT nabízí externí podporu, komunikaci a organizaci, což umožňuje kapitánovi a posádce soustředit své úsilí na události na moři, aby mohli prosazovat a udržovat bezpečnost cestujících a posádky jachty a také zajistit ochranu životního prostředí. zatímco na moři.

ERT je také odpovědná za rychlé hlášení a spojení s pobřežní stráží a záchrannými službami, vlastníkem, zástupcem vlastníka, pobřežním a přístavním státem, státem vlajky, nejbližším příbuzným, nemocnicemi, pojišťovnami a dalšími relevantními třetími stranami.

Marpol a SOPEP Services

V roce 1983 byla prosazena Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí (MARPOL). Obsahuje všechny předpisy navržené tak, aby zabránily všem typům znečištění, včetně moře, země a vzduchu způsobenému úniky ropy, nebezpečnými chemikáliemi, škodlivými látkami, odpadními vodami a odpadními materiály. Soukromé a komerční jachty musí vždy přísně dodržovat MARPOL.

MARPOL nařizuje všem námořním plavidlům o hrubé hrubé hmotnosti 400 tun nebo více, aby vezla schválený plán znečištění lodí ropnými látkami (SOPEP). To bude sloužit jako průvodce, který instruuje posádku plavidla o tom, jak řídit a hlásit případy znečištění ropou.

Úmluva o práci na moři (MLC)

MLC je mezinárodní pracovní úmluva, která stanoví minimální pracovní a životní úroveň pro všechny námořníky pracující na lodích plujících pod vlajkami všech smluvních zemí, včetně všech členů posádky jachet a superjachet.

MLC byla prosazena v roce 2013 a pokrývá všechny aspekty práce a života námořníků a požadavky a normy, jako jsou:

 • Ubytování, stravování a standardy stravování
 • Zdraví, bezpečnost a prevence nehod
 • Hodiny práce a odpočinku
 • Minimální pracovní věk
 • Palubní lékařská péče
 • Výplata ročních listů
 • Výplata mezd
 • Repatriace na konci smlouvy
 • Pracovní smlouva námořníka
 • Řízení stížností a stížností námořníků
 • Využití licencovaných soukromých náborových a umisťovacích služeb

MLC také vymezuje důležité normy pro dodržování a vymáhání založené na systémech inspekce a certifikace lodí státu vlajky, jakož i státní přístavní inspekce.

Obchodní certifikace

Všechna námořní plavidla jsou kategorizována do konkrétní třídy, která definuje konkrétní typ požadovaných povolení, která mají být ponechána na místě. Typ třídy bude také určovat certifikace, které musí námořní plavidlo vlastnit, a také specifikovat režim inspekcí a prohlídek požadovaný pro dodržování certifikace. Typy tříd jsou vydávány a přidělovány uznávanými klasifikačními společnostmi, organizací, která také schvaluje průzkumy a inspekce.

Například provoz jachet ve Spojeném království je zahrnut do Kodexů praxe. Na luxusní lodě se kodex nevztahuje. Malá obchodní plavidla jsou plavidla, jejichž délka není menší než 24 metrů nebo váží maximálně 150 tun, vyrobená před červencem 1968, která jsou provozována na moři a nejsou klasifikována jako rekreační plavidla. Na druhé straně jsou velké komerční jachty definovány jako námořní plavidla používaná ke komerčnímu využití pro sportovní a rekreační účely, s délkou nákladní linky 24 metrů nebo více, plavidla s více než 150 hrubými tunami vyrobená před červencem 1968 a nepřepravující žádný náklad nebo více. než 12 cestujících.

Aby byla jachta úspěšně zaregistrována pro komerční použití, musí mít platné certifikace, které jsou vyžadovány pro její velikost a typ. Pro jachty vážící více než 500 hrubých tun je zde několik certifikačních požadavků:

 • Průběžný záznam synopse
 • Mezinárodní certifikát bezpečnosti lodi
 • Osvědčení o práci na moři
 • Dokument o minimálním bezpečném obsazení
 • Certifikát řízení bezpečnosti

Tato osvědčení by měla být platná po dobu, po kterou je jachta provozována jako komerční námořní plavidlo.

Klasifikace a statutární průzkumy

Klasifikační společnosti stanoví pravidla a předpisy pro klasifikaci a konstrukci různých typů námořních plavidel. Po dokončení uspokojivého průzkumu může Klasifikační společnost vydat souhlas ke jmenování třídy a vydat osvědčení o klasifikaci staviteli nebo vlastníkovi lodě.

Když je jachta v provozu, musí své plavidlo podrobit specifickému programu, který se skládá z pravidelných třídních průzkumů a provádí se na palubě plavidla. Tato činnost je zásadní pro potvrzení, že loď nadále splňuje převládající pravidla a požadavky v rámci své určené třídy.

Rozsah individuálního zákonem stanoveného průzkumu nebo kontroly se postupem času zvyšuje. Průzkumy a kontroly mohou zahrnovat následující:

 • Rozsáhlé zkoumání a kontroly k ověření integrity konstrukce
 • Hodnocení hašení požárů a prevence znečištění
 • Kontrola strojů
 • Systémy a příslušné vybavení, jako je život zachraňující inspekce

Všechny prvky hladkého provozu jachty by měly být v uspokojivém stavu a plně v souladu s platnými normami.

Mezi inspekcemi a plány prohlídek úmluvy říkají, že správa vlajky musí od majitelů jacht vyžadovat, aby udržovali své plavidlo v souladu s platnými předpisy, aby bylo zajištěno, že jejich námořní plavidla budou způsobilá plout na moři bez jakéhokoli vážného nebezpečí pro loď a všechny na palubě, a mořské krajině není způsobena žádná nepříjemná hrozba nebo škoda.

Audit státní kontroly přístavu (PSC)

PSC je inspekce zahraničních obchodů v národních přístavech za účelem potvrzení stavu lodi a její vybavení splňuje všechny požadavky klíčových mezinárodních úmluv a souvisejících kodexů. Kromě toho PSC zajišťuje, aby loď byla obsazena a provozována v souladu se standardními pravidly.

Některá z nejdůležitějších technických pravidel IMO zahrnují ustanovení o tom, že lodě musí projít inspekcí, když navštíví mezinárodní přístavy, aby se zajistilo, že plně splňují mezinárodní požadavky. Normy jsou primárně stanoveny státem vlajky, ale státní přístavní inspekce také poskytuje záchrannou síť k zachycení námořních plavidel, která nesplňují požadavky nebo nesplňují normy.

Financování lodí – Leasing jachet

Systém pronájmu jachet je jednou z nejběžnějších struktur vlastnictví společností dostupných pro námořní plavidla, jako jsou jachty křižující ve vodách Evropské unie.

Následující příklad je o využití maltských struktur pro leasing jachet. To neznamená, že neexistuje žádná jiná jurisdikce, která by mohla být pro vaše potřeby vhodnější.

Malta je jedním z mnoha členských států EU, které nabízejí zájemcům vynikající leasingový plán.

Plán pronájmu jachet navržený našimi odborníky na Damalion obvykle prochází tímto procesem krok za krokem:

 • Pro každého vlastníka z EU formulujeme strukturu leasingu jachet na míru, která splňuje všechny převládající daňové požadavky EU, konkrétně v rámci jejich domovské země, čímž se vyhneme nechtěným daňovým důsledkům. Ve většině případů je nejběžnější používaný leasingový plán založen na maltském právu a nemusí být v souladu s daňovými předpisy v jiných členských státech EU.
 • Naši odborníci na Damalion jsou zaměřeni na optimalizaci využití jachet v plném souladu se zákonem. Kromě pevné kvóty pro „využívání půdy“ námořním plavidlem, jako je jachta, úzce spolupracujeme s našimi klienty a jejich příslušnými kapitány na plánování tras a použití vozidel za předpokladu, že všechny cesty ve vodách EU budou ohodnoceny plnou DPH.
 • Během prvního nebo druhého čtvrtletí provozu jachty je nájemce povinen uhradit plnou částku DPH z leasingových sazeb, což je částka, která se vypočítává na základě převažujících jízdních podmínek jachty. Přeplatek daně bude plně vrácen, pokud je pronajatá jachta používána mimo EU nebo na moři. Prokázaná kvóta bude použita jako základní sazba pro zálohu DPH na následující rok. Řidičské kvóty budou přehodnoceny na konci každého leasingového roku, ale vypočítávají se na základě předchozího roku. Upravená daň se stane novým základem pro zálohovou daň, která se platí v průběhu příštího leasingového roku.
 • Leasingová smlouva může být kdykoli ukončena, pokud má být jachta prodána, nebo jejím nákupem konečným vlastníkem výhod (UBO).
 • Jachtu lze rovněž považovat za bez DPH pro komerční účely.
 • Nové pokyny pro leasing jachet řídí způsob, jakým budou jachty dodávány podle stávajících zásad DPH podle článku 59a směrnice o DPH na základě jejich skutečného použití. Tyto nové pokyny jsou založeny na systému, který ukazuje skutečné využití a potěšení z jacht na základě celkového počtu ujetých vzdáleností. Pokud pronajímatel může prokázat, že jachtu používal nájemce prostřednictvím záznamů v lodním deníku a dokumentace GPS souřadnic mimo vody EU, může být provedena příslušná úprava DPH, jak je uvedeno v pokynech, aby se zajistilo, že během tohoto období nebude DPH splatná. .

Příslušné daňové úřady posilují dodržování těchto pokynů, jejich správné provádění a vyšší úroveň transparentnosti. Orgány dále očekávají realistický vzhled využití jachty a jejích výhod ve vodách EU každý rok, s výjimkou případů, kdy nájemci mohou prokázat, že jachta strávila plavbou mimo vody EU, jako je tomu v případě námořních plavidel, která se plaví v Tichomoří nebo cestují po celém světě .

Leasingová smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem je ukončena uplynutím smlouvy nebo výpovědí dvou stran v souladu s podmínkami uvedenými v jejich leasingové smlouvě. V případě ztráty nebo prodeje jachty bude vlastnictví jachty obnoveno pod jménem pronajímatele, který může převzít nový pronájem nebo jachtu prodat. A konečně, pronájem jachty může být obnoven, pokud se obě strany rozhodnou po uplynutí lhůty přistoupit k novému nebo stejnému ujednání.

Nájemce může jachtu zakoupit i před ukončením nájmu nebo po datu skončení jeho platnosti. V případě pořízení po době leasingu obdrží nájemce certifikát DPH ZAPLACENO, pokud je prodáno za tržní cenu. Obě strany jsou povinny prokázat odpovědným orgánům, že podmínky prodeje jachet jsou podobné podmínkám vypracovaným třetími stranami a že všechny splatné DPH byly plně uhrazeny. Právní orgány poskytují vodítko při určování tržní hodnoty jachty – údaj, který se obvykle určuje na základě příjmu a celních účelů.

Všechny strany mohou volně dohlížet na své smlouvy a vztahy na základě svých preferencí a v souladu s pravidly EU a směrnicemi o DPH.

Standardní sazba DPH ve výši 18 % se vyměřuje ze stanoveného procenta pronájmu souvisejícího s používáním lodi ve vodách EU. Uvažované sazby DPH budou vypočítány na základě velikosti a typu lodi podle níže uvedených vzorců:

Typ člunu % pronájmu v EU Výpočet DPH
Plachetnice nebo motorové čluny nad 24 metrů 30% 30 % zvážení X 18 %
Plachetnice mezi 20,01 a 24 metry 40% 40 % zvážení X 18 %
Motorové čluny mezi 16,01 a 24,00 metry 40% 40 % zvážení X 18 %
Plachetnice mezi 10,01 a 20 metry 50% 50 % zvážení X 18 %
Motorové čluny mezi 12,01 a 16,0 metry 50% 50 % zvážení X 18 %
Plachetnice do 10 metrů 60% 60 % zvážení X 18 %
Motorové čluny mezi 7,51 a 12 metry (zapsané v obchodním rejstříku) 60% 60 % zvážení X 18 %
Motorové čluny do 7,5 metru (zapsané v obchodním rejstříku) 90% 90 % zvážení X 18 %
Lodě mohou plout v chráněných vodách EU 100 100% zvážení X 18%

A konečně, odborníci na námořní řízení provádějí ověřovací audit PSC na palubách námořních plavidel, včetně jacht, aby snížili pravděpodobnost, že by inspekce PSC mohla vést k nedostatkům nebo zadržení. Akreditovaní odborníci vás podpoří v hladké a efektivní přípravě na audit PSC. Kontaktujte nás ještě dnes a naši odborníci z Damalion vám rádi zodpoví vaše dotazy ohledně našich jachtařských služeb a dalších konzultačních řešení.

Chcete se dozvědět více o Damalion Global Yachting Services?

Damalion vám nabízí poradenství na míru poskytované přímo provozními odborníky v oblastech, které jsou výzvou pro vaše podnikání.

Doporučujeme vám poskytnout co nejlepší informace, abychom mohli vaši poptávku kvalifikovat a vrátit se k vám do 8 hodin.