Vælg en side

Damalion Norge skrivebord

At drive forretning i Norge

Norge er officielt kendt som Norges konge og er et skandinavisk land i det nordlige Europa. Landet er kendt for sin fantastiske naturskønhed, høje levestandard og stærke økonomi.

Norge har et stabilt erhvervsklima og er en attraktiv destination for udenlandske investorer. Det har også et robust erhvervsklima, der er kendetegnet ved en stabil økonomi og en kvalificeret arbejdsstyrke.

Norge er imødekommende over for udenlandske investeringer, og det er en ukompliceret proces at starte en virksomhed i landet. Landet har en højtuddannet og kvalificeret arbejdsstyrke, høj grad af gennemsigtighed, lav korruption og en stærk retsstat.

Landet er kendt for sin høje grad af gennemsigtighed, lave korruption og stærke retsstatsprincipper. Desuden tilskynder Norges regering aktivt til udenlandske investeringer, hvilket gør det nemt for virksomheder at etablere aktiviteter i landet.

Generelt er Norge en fremragende destination for virksomheder, der ønsker at udvide deres aktiviteter. Landet har et stabilt erhvervsklima, en kvalificeret arbejdsstyrke og en veludviklet infrastruktur. Norge tilbyder også mange muligheder for virksomheder i forskellige sektorer, hvilket gør landet til en attraktiv destination for udenlandske investeringer.

Fordele ved at drive forretning i Norge

 • Norge har en stabil og velstående økonomi med en høj levestandard og en lav arbejdsløshedsprocent. Landet er kendt for sit solide sociale velfærdssystem, som sikrer borgerne en høj livskvalitet.
 • Norge har en højt uddannet og kvalificeret arbejdsstyrke. Landet har også en stærk arbejdsmoral og en forpligtelse til at yde en fremragende indsats, hvilket gør det til en attraktiv destination for virksomheder.
 • Norge har et stærkt og pålideligt retssystem, som giver et højt beskyttelsesniveau for virksomheder. Landet er også kendt for sin lave korruption og høje grad af gennemsigtighed.
 • Norge er ikke medlem af Den Europæiske Union, men er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Det giver virksomhederne adgang til det europæiske marked uden de lovgivningsmæssige byrder, der følger med et EU-medlemskab.
 • Den norske regering støtter erhvervslivet og tilskynder aktivt til udenlandske investeringer. Der er også flere incitamenter og tilskud til rådighed for virksomheder, der investerer i forskning og udvikling.
 • Landets engagement i vedvarende energi og bæredygtighed gør det også til en attraktiv destination for virksomheder, der prioriterer miljøansvar.
RETSSYSTEM

Retssystemet i Norge er baseret på den civilretlige tradition, som også er kendt som det kontinentale retssystem. Dette system er primært baseret på skriftlige love og vedtægter i modsætning til common law-systemer, som er baseret på domstolsafgørelser og præcedens.

Det norske retssystem er opdelt i to hovedgrene:

 • retsvæsenet, som omfatter Højesteret, appelretterne og distriktsdomstolene,
 • den udøvende magt, som omfatter regeringen og administrationen.

Højesteret er den højeste domstol i Norge, og den har det sidste ord i alle juridiske spørgsmål.

Det norske retssystem er kendt for sin gennemsigtighed og sin overholdelse af retsstatsprincippet. Den er også kendt for sin effektivitet og tilgængelighed.

Udenlandske investeringer i Norge

Udenlandske investeringer i Norge er generelt velkomne og opmuntres af den norske regering. Landet har en stabil og velstående økonomi og tilbyder en række muligheder for udenlandske investorer inden for forskellige sektorer.

Udenlandske investorer kan investere i Norge gennem forskellige kanaler, herunder etablering af en ny virksomhed, køb af en eksisterende virksomhed eller investering i fast ejendom. Den norske regering pålægger ingen restriktioner for udenlandsk ejerskab, og udenlandske investorer nyder den samme juridiske beskyttelse som indenlandske investorer.

Norge er også medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvilket giver udenlandske investorer adgang til det europæiske marked uden de lovgivningsmæssige byrder, der følger med et EU-medlemskab.

Udenlandske investorer er underlagt de samme juridiske og lovgivningsmæssige krav som indenlandske investorer. Det norske retssystem er kendt for sin gennemsigtighed og overholdelse af retsstatsprincippet, hvilket bidrager til at skabe stabile og forudsigelige rammer for udenlandske investorer.

Generelt set er udenlandske investeringer i Norge velkomne og støttes af den norske regering.

Valg af enhed i Norge

Der er flere forskellige virksomhedsstrukturer til rådighed for virksomheder, der opererer i Norge. De mest almindelige virksomhedsstrukturer er:

Enkeltpersonforetagende (Enkeltpersonforetak)

Dette er den enkleste og mest almindelige form for virksomhedsstruktur i Norge. Den ejes og drives af en enkelt person.

Funktioner

 • Der er ingen juridisk skelnen mellem ejeren og virksomheden.
 • Det er nemt og billigt at sætte det op
 • Ejeren er personligt ansvarlig for virksomhedens gæld
 • Overskud beskattes som personlig indkomst

Partnerskab (Ansvarlig selskap)

Dette er en norsk virksomhedsstruktur, hvor to eller flere personer ejer og driver virksomheden sammen.

Funktioner

 • Det ejes og drives af to eller flere personer
 • Partnerne deler virksomhedens overskud og tab
 • Hver partner hæfter personligt for partnerskabets gæld
 • Partnerskabet skal have en skriftlig partnerskabsaftale
 • Overskud beskattes som personlig indkomst

Aktieselskab med begrænset ansvar (Aksjeselskap)

Et selskab med begrænset ansvar er en juridisk enhed, der er adskilt fra sine ejere. Aktionærerne ejer selskabet, og deres ansvar er begrænset til den kapital, de har investeret i selskabet.

Funktioner

 • Den skal have mindst én aktionær og en bestyrelse.
 • Det er en juridisk enhed, der er adskilt fra sine ejere
 • Aktionærerne ejer virksomheden
 • Aktionærernes ansvar er begrænset til den kapital, de har investeret i selskabet
 • Overskud er underlagt selskabsskat

Aktieselskab (Allmennaksjeselskap)

Et aktieselskab ligner et selskab med begrænset ansvar, men er underlagt mere omfattende rapporterings- og oplysningskrav.

Funktioner

 • Det skal have mindst to aktionærer
 • dens aktier kan handles på en fondsbørs
 • Dens overskud er omfattet af selskabsskat

Filial (Filial)

En filial er en særskilt del af en udenlandsk virksomhed, der opererer i Norge.

Funktioner

 • Filialen er ikke en selvstændig juridisk enhed i forhold til den udenlandske virksomhed
 • det er underlagt de samme regler og bestemmelser som moderselskabet.
 • Det skal udpege en juridisk repræsentant i Norge
 • Dens overskud er omfattet af selskabsskat

Når du skal vælge en virksomhedsstruktur i Norge, er det vigtigt at overveje de juridiske og skattemæssige konsekvenser af hver enkelt mulighed. Det er også vigtigt at rådføre sig med en professionel for at sikre, at den valgte struktur er passende for virksomhedens behov og mål. Kontakt dine Damalion-eksperter nu, og lad os hjælpe dig.

BANK

Bankvæsenet i Norge er veludviklet og moderne med en række tjenester til rådighed for privatpersoner og virksomheder. Norge har en højt udviklet finansiel sektor med flere store forretningsbanker, der opererer i landet. Landet har også et banksystem, der er kendt for sin høje grad af sikkerhed og stabilitet.

De vigtigste træk ved bankvirksomhed i Norge omfatter:

Forordninger

Den norske banksektor er reguleret af Norges finanstilsyn (Finanstilsynet). Myndigheden fører tilsyn med bankers og andre finansielle institutioners aktiviteter for at sikre, at de fungerer sikkert og forsvarligt.

Centralbanken

Norges centralbank hedder Norges Bank. Den er ansvarlig for at opretholde prisstabilitet og fremme den økonomiske stabilitet i landet. Norges Bank fører også tilsyn med banksystemet i Norge og sørger for likviditet på de finansielle markeder.

Typer af banker i Norge

Der findes forskellige typer banker i Norge, herunder forretningsbanker, sparekasser og netbanker. Kommercielle banker er de største og mest fremtrædende banker i Norge og tilbyder en række tjenester, herunder opsparingskonti, lån, realkreditlån og kreditkort. Sparekasser er mindre, lokale banker, der fokuserer på opsparingskonti og personlige lån. Onlinebanker tilbyder mange af de samme tjenester som traditionelle banker, men med lavere gebyrer og højere rentesatser.

Tjenester, der tilbydes af banker i Norge

Banker i Norge tilbyder en række tjenester til både privatpersoner og virksomheder, herunder opsparingskonti, checkkonti, kreditkort, lån, realkreditlån og investeringstjenester. De fleste banker tilbyder også online- og mobilbankydelser, hvilket gør det nemt for kunderne at administrere deres konti og foretage transaktioner.

Åbning af en bankkonto i Norge

En person, der er interesseret i at åbne en bankkonto i Norge, skal først vælge en bank i Norge, der passer til hans/hendes krav, og derefter vælge den type konto, han/hun ønsker at åbne.

Ansøgeren skal derefter samle de nødvendige dokumenter, herunder sit norske personnummer, D-nummer, pas, arbejdskontrakt, lejekontrakt og i nogle tilfælde et anbefalingsbrev fra ansøgerens bank i hjemlandet.

Når ansøgeren har alle de nødvendige dokumenter, kan han/hun ansøge om en konto enten online eller personligt i en filial og derefter vente på godkendelse. Når kontoen er godkendt, skal den aktiveres ved at indsætte penge på kontoen.

Bemærk, at de specifikke krav og procedurer for at åbne en bankkonto i Norge kan variere afhængigt af den valgte bank og ansøgerens omstændigheder.

Desuden kan udenlandske statsborgere åbne en bankkonto, inden de ankommer til Norge, men det kan kun være en opsparingskonto. Udenlandske investorer kan også kun åbne en opsparingskonto i Norge (der er betingelser knyttet til dette).

Generelt set er bankvæsenet i Norge moderne, sikkert og velreguleret med en række tjenester, der kan opfylde både privatpersoners og virksomheders behov. Norske banker tilbyder et højt niveau af sikkerhed og stabilitet, hvilket gør dem til en attraktiv mulighed for kunder, der ønsker at styre deres økonomi.

INDVANDRING

En udenlandsk statsborger, der planlægger at flytte til Norge, enten på grund af forretning eller for at nyde den behagelige livsstil, i en periode på over tre måneder, skal have en opholdstilladelse til Norge.

Denne opholdstilladelse giver udlændingen ret til at bo og arbejde i Norge og til at rejse ind og ud af landet. Det kan også føre til statsborgerskab.

Hvem skal have opholdstilladelse i Norge

Borgere fra EU/EØS-lande behøver ikke opholdstilladelse for at opholde sig eller arbejde i Norge, men hvis opholdet skal vare mere end tre måneder, skal ansøgeren registrere sig hos politiet.

Hvis ansøgeren derimod er statsborger i et land uden for EU/EØS og ønsker at opholde sig i mere end 90 dage, skal han/hun have en opholdstilladelse.

Typer af opholdstilladelser i Norge

Der er et par muligheder for at få opholdstilladelse i Norge, og disse omfatter:

 • Visum til jobsøgere: Dette er for personer, der kommer fra lande uden for EU/EØS/EFTA-landene. Den pågældende kan søge om et seks måneders visum til jobsøgning for at søge arbejde i Norge. I denne periode har han/hun lov til at arbejde og bo i Norge, mens han/hun søger arbejde. Hvis ansøgeren finder et job, kan han/hun derefter ansøge om arbejdstilladelse.
 • Visum til faglærte arbejdere: Dette visum er for personer, der har et jobtilbud fra en norsk arbejdsgiver. Det kræver, at arbejdsgiveren har udfyldt de nødvendige papirer og fået godkendelse fra den norske arbejds- og velfærdsstyrelse.
 • Studievisum: Denne type visum er for udlændinge, der planlægger at studere i Norge. Dette giver ansøgeren mulighed for at blive i Norge i den periode, hvor han/hun studerer, og kan også give ham/hende mulighed for at arbejde på deltid.
 • Familieindvandring: Dette er for personer, der har et familiemedlem, som er norsk statsborger eller fastboende i Norge.
 • Flygtning eller asylansøger: En udlænding, der flygter fra forfølgelse eller fare i sit hjemland, kan søge om asyl i Norge.

Permanent opholdstilladelse og statsborgerskab i Norge

Norges permanente opholdstilladelse er den tilladelse, som en udlænding får, når han/hun har boet uafbrudt i landet i de sidste tre år. Når først denne tilladelse er opnået, kan udlændingen bo og arbejde i Norge på ubestemt tid og skal blot forny opholdskortet hvert andet år.

Og efter at have boet i landet i mindst syv år ud af de sidste ti år kan han/hun søge om statsborgerskab.

Ansøgningsprocessen for opholdstilladelse i Norge kan være kompleks og tidskrævende, så det er vigtigt at undersøge mulighederne nøje og samle alle nødvendige dokumenter, før du ansøger. Kontakt dine Damalion-eksperter nu, og lad os hjælpe dig.

SKATTEORDNING

Skattemyndighed

Skattemyndighederne i Norge er kendt som den norske skattemyndighed (Skatteetaten), som er ansvarlig for at opkræve og administrere skatter i Norge og yde vejledning og støtte til skatteyderne.

Den norske skatteforvaltning er opdelt i flere afdelinger, herunder:

 • Skatteafdelingen, som er ansvarlig for at fastsætte og beregne skatter for privatpersoner og virksomheder
 • Opkrævningsafdelingen, som er ansvarlig for at opkræve skatter og håndhæve skattelovgivningen.
 • Den internationale skatteafdeling, som er ansvarlig for at behandle internationale skattespørgsmål, f.eks. skatteaftaler.
 • Servicecentret, der yder vejledning og støtte til skatteyderne.

Skattemæssigt opholdssted

I Norge bestemmes skatteopholdsstatus af skatteyderens fysiske tilstedeværelse og forbindelser til landet. Hvis skatteyderen tilbringer mere end 183 dage i Norge i et kalenderår eller har et fast hjem i Norge, vil han/hun blive betragtet som skattemæssigt hjemmehørende i Norge.

Som skattemæssigt hjemmehørende i Norge vil skatteyderen være underlagt norsk indkomstskat af sin indkomst på verdensplan. Og som skattemæssigt hjemmehørende i Norge skal skatteyderen indsende en årlig selvangivelse til den norske skattemyndighed. Selvangivelsen indeholder oplysninger om skatteyderens indkomst, fradrag og fradragsrettigheder.

Typer af skatter i Norge

 • Indkomstskat: Indkomstskatten er den største indtægtskilde for den norske stat. Indkomstskattesatsen i Norge varierer afhængigt af skatteydernes indkomstniveau, idet personer med højere indkomst betaler en højere procentdel af deres indkomst i skat. Skattesatserne varierer fra 22 % til 38,2 %, afhængigt af skatteyderens indkomstniveau.
 • Selskabsskat: Virksomheder med hjemsted i Norge er underlagt selskabsskat af deres indkomst på verdensplan. Ikke-hjemmehørende selskaber er også ansvarlige for selskabsskat i Norge, når de driver virksomhed, der enten drives i eller ledes fra Norge. Selskabsskattesatsen i Norge er 22 %. Virksomhederne kan dog også være underlagt yderligere kommunale skatter, som varierer afhængigt af den kommune, hvor de opererer.
 • Moms: Den normale momssats i Norge er 25 %. Nogle varer og tjenesteydelser, f.eks. fødevarer og offentlig transport, har en reduceret momssats på 15 %.
 • Formueskat: Norge har en formueskat på 0,85 % på nettoformuer over 1,5 mio. norske kroner for enkeltpersoner og 3 mio. norske kroner for par. Denne skat er baseret på den samlede værdi af skatteyderens aktiver, herunder ejendom, opsparing, investeringer og andre værdigenstande.
 • Ejendomsskat: Der er også en ejendomsskat i Norge, som opkræves med en sats på 0,7 % af ejendommens vurderede værdi.
 • Arve- og gaveafgift: Arve- og gaveafgifter i Norge er baseret på værdien af gaven eller arven og forholdet mellem giveren og modtageren. Skattesatserne varierer fra 0 % til 15,4 %.

Norge har et progressivt skattesystem, hvilket betyder, at de med højere indkomster betaler en højere procentdel af deres indkomst i skat.

Skatteaftaler i Norge

Norge har indgået skatteaftaler, også kendt som dobbeltbeskatningsaftaler, med mange lande rundt om i verden for at forhindre dobbeltbeskatning af indkomst, der er tjent i begge lande. Disse aftaler har til formål at sikre, at fysiske personer og virksomheder ikke beskattes to gange af den samme indkomst.

Skatteaftalerne indeholder generelt regler for, hvordan de enkelte lande beskatter forskellige typer indkomst, f.eks. udbytte, renter og royalties. De indeholder også typisk bestemmelser om bilæggelse af tvister og udveksling af oplysninger mellem skattemyndighederne.

Norges skatteaftaler følger generelt den model for skatteaftaler, der er udarbejdet af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). Denne model for skatteaftale tjener som en skabelon for forhandlinger om skatteaftaler mellem lande.

Nogle af de vigtigste lande, som Norge har skatteaftaler med, er USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Kina og Japan.

INTELLEKTUEL EJENDOM

Norge værdsætter intellektuel ejendomsret (IP), så den er beskyttet i henhold til landets nationale love og internationale aftaler.

Norge er også part i flere internationale aftaler om intellektuel ejendomsret, herunder WIPO (World Intellectual Property Organization) og TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) under Verdenshandelsorganisationen (WTO).

I Norge er der flere forskellige former for beskyttelse af intellektuel ejendomsret til rådighed for enkeltpersoner og virksomheder. Nogle af de vigtigste typer af intellektuel ejendomsret i Norge er:

Patenter

 • Et patent giver eneret til at bruge og markedsføre en opfindelse i en begrænset periode.
 • I Norge udstedes patenter af det norske kontor for industriel ejendomsret (NIPO)
 • Patenter skal opfylde visse kriterier, herunder nyhed, opfindsomhed og industriel anvendelighed.
 • Et patent har typisk en gyldighedsperiode på 20 år fra ansøgningsdatoen.

Varemærker

 • Et varemærke er et særpræg, der identificerer og adskiller en parts varer eller tjenesteydelser fra andres varer eller tjenesteydelser.
 • Et varemærke kan bestå af ord, logoer eller andre symboler.
 • I Norge registreres varemærker hos det norske kontor for industriel ejendomsret (NIPO)
 • En varemærkeregistrering varer typisk i 10 år og kan fornyes på ubestemt tid.

ophavsret

 • Ophavsretslovgivningen i Norge er reguleret af ophavsretsloven (åndsverkloven)
 • Ophavsretten i Norge beskytter forfatteres og ophavsmænds originale værker, herunder litterære, kunstneriske og videnskabelige værker.
 • Ophavsretlig beskyttelse er automatisk og kræver ikke registrering.
 • Ophavsretsloven giver ophavsmanden eller skaberen enerettigheder, herunder retten til at reproducere, distribuere og vise sit værk.

Design

 • Et design henviser til udseendet af et produkt eller en del af et produkt, herunder dets form, farve og tekstur.
 • Et design skal være nyt og have individuel karakter.
 • En mønsterregistrering giver indehaveren eneret til at bruge et bestemt mønster i en begrænset periode.
 • I Norge kan mønstre registreres hos det norske kontor for industriel ejendomsret (NIPO).
 • En mønsterregistrering varer typisk 5 år og kan forlænges i op til i alt 25 år.

Handelshemmeligheder

 • Ved forretningshemmeligheder forstås fortrolige forretningsoplysninger og knowhow, som giver en virksomhed en konkurrencefordel.
 • I Norge er forretningshemmeligheder beskyttet i henhold til den norske lov om forretningshemmeligheder, som giver virksomheder, der har fået deres forretningshemmeligheder misbrugt, retsmidler til rådighed.
 • Virksomheder kan tage retslige skridt mod dem, der bruger eller videregiver deres forretningshemmeligheder uden tilladelse.

Det er vigtigt at forstå de specifikke krav og regler for hver type IP-beskyttelse for at sikre, at din IP-beskyttelse er korrekt beskyttet. Det er også vigtigt at rådføre sig med en professionel for at få vejledning om registrering, håndhævelse og licensering af dine IP-aktiver. Kontakt dine Damalion-eksperter nu, og lad os hjælpe dig.

ARBEJDE OG BESKÆFTIGELSE

Arbejds- og ansættelsesretten i Norge er reguleret af flere love, herunder arbejdsmiljøloven og ferieloven. Disse love udgør en ramme for ansættelsesforholdet og fastsætter minimumsstandarder for arbejdsvilkår, løn og fordele.

Hovedtrækkene i arbejds- og ansættelseslovgivningen i Norge omfatter:

Ansættelseskontrakter i Norge

Ansættelseskontrakter i Norge er reguleret af arbejdsmiljøloven og skal overholde de minimumsstandarder, der er fastsat i denne lov.

Ansættelseskontrakter i Norge skal være skriftlige, og både arbejdsgiveren og arbejdstageren skal underskrive dem. Ansættelseskontrakten skal også indeholde oplysninger om arbejdstiden, om den ansattes ret til ferie og om den opsigelsesfrist, som både arbejdsgiveren og den ansatte skal overholde ved opsigelse.

I Norge findes der to hovedtyper af ansættelseskontrakter: tidsubegrænsede kontrakter og tidsbegrænsede kontrakter. Her er en oversigt over hver enkelt:

 • Faste kontrakter: Dette er den mest almindelige type ansættelseskontrakt i Norge. Disse kontrakter har ingen fast slutdato og fortsætter typisk, indtil enten arbejdsgiveren eller arbejdstageren opsiger kontrakten. Fastansatte medarbejdere har ret til alle rettigheder og fordele i forbindelse med ansættelsen.
 • Tidsbegrænsede kontrakter: Disse kontrakter har en fast slutdato, som kan være baseret på et specifikt projekt eller et midlertidigt behov for ekstra personale. Disse kontrakter kan forlænges, hvis både arbejdsgiver og arbejdstager er enige om det. Ansatte med tidsbegrænsede kontrakter har med få undtagelser ret til de samme rettigheder og fordele som fastansatte.

Beskæftigelseskompensation, rettigheder og ydelser i Norge

 • Arbejdstid: Den normale arbejdstid i Norge er 37,5 timer om ugen, og overarbejde er generelt begrænset til 10 timer om ugen. Arbejdsgiverne skal sørge for pauser og hvileperioder, og de ansatte har ret til at nægte at arbejde overtid under visse omstændigheder.
 • Lønninger: Arbejdsgivere i Norge skal betale de ansatte mindst den mindsteløn, som regeringen har fastsat.
 • Betalt ferie: Norske medarbejdere har ret til mindst 25 dages betalt ferie om året, ud over 10 helligdage.
 • Sygedagpenge: Medarbejdere, der er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom eller tilskadekomst, har ret til sygedagpenge fra deres arbejdsgiver i op til 16 dage om året. Efter denne periode kan medarbejderne få sygedagpenge fra den nationale forsikringsordning.
 • Forældreorlov: Nye forældre i Norge har ret til i alt 49 ugers betalt forældreorlov, som kan deles mellem mor og far.
 • Barsels- og fædreydelser: Gravide kvinder har ret til 100 % af deres løn i op til 16 uger før og efter fødslen af deres barn. Fædre har ret til op til to ugers fædreorlov med fuld løn.
 • Pension: De fleste arbejdstagere i Norge er omfattet af en obligatorisk arbejdsmarkedspensionsordning, som finansieres af arbejdsgiveren og arbejdstageren i fællesskab.
 • Sygesikring: Alle norske borgere og indbyggere har ret til gratis offentlig sundhedspleje, som finansieres via skatter og afgifter. Arbejdsgiverne kan også tilbyde private sundhedsforsikringer som en arbejdsgiverydelse.
 • Arbejdsløshedsunderstøttelse: Hvis en medarbejder mister sit job uden egen skyld, har han/hun ret til arbejdsløshedsunderstøttelse fra den nationale forsikringsordning.

Ansættelsesophør

I Norge kan arbejdsgiveren kun opsige en ansættelseskontrakt af en gyldig grund, f.eks. dårlige resultater eller afskedigelse. Ansatte, der opsiges uden gyldig grund, kan have ret til en godtgørelse. Medarbejderne har også ret til at sige op med varsel og i nogle tilfælde uden varsel.

Generelt er arbejds- og ansættelseslovgivningen i Norge udformet med henblik på at beskytte arbejdstagernes rettigheder og sikre rimelige arbejdsvilkår. Arbejdsgivere skal overholde disse love og bestemmelser for at undgå juridiske konsekvenser og opretholde et positivt arbejdsmiljø.

Overvejer du at gå ind på det norske marked?

Damalion er et uafhængigt konsulentfirma, der hjælper udenlandske juridiske enheder med at etablere en virksomhed overalt i verden, herunder Norge. Ud over at hjælpe kunderne med at opbygge en virksomhed tilbyder vi også forskellige integrerede forretningsløsninger, herunder overholdelse af lovgivningen, administration af enheder, regnskab, beskatning, lønadministration og meget mere i hele verden.

Hvis du vil vide mere om vores tjenester, og hvordan vi kan hjælpe dig med at gøre din norske virksomhed til en succes, så kontakt dine Damalion-eksperter i dag.

12 + 8 =

Vil du vide mere om Damalion Norway Desk?

Damalion tilbyder dig skræddersyet rådgivning leveret af direkte operationelle eksperter inden for de områder, der udfordrer din virksomhed.

Vi råder dig til at give information bedst muligt, så vi kan kvalificere din efterspørgsel og vende tilbage til dig inden for de næste 8 timer.