Selecteer een pagina

Damalion Noorwegen bureau

Zaken doen in Noorwegen

Noorwegen, officieel bekend als het Koninkrijk Noorwegen, is een Scandinavisch land in het noorden van Europa. Het land staat bekend om zijn verbluffende natuurlijke schoonheid, hoge levensstandaard en sterke economie.

Noorwegen heeft een stabiel ondernemingsklimaat en is een aantrekkelijke bestemming voor buitenlandse investeerders. Het heeft ook een robuust bedrijfsklimaat, gekenmerkt door een stabiele economie en geschoolde arbeidskrachten.

Noorwegen staat open voor buitenlandse investeringen en het starten van een bedrijf in het land is een eenvoudig proces. Het land heeft een hoog opgeleide en bekwame beroepsbevolking, een hoge mate van transparantie, weinig corruptie en een sterke rechtsstaat.

Het land staat bekend om zijn hoge mate van transparantie, lage corruptie en sterke rechtsstaat. Bovendien moedigt de Noorse regering buitenlandse investeringen actief aan, waardoor het voor bedrijven gemakkelijk is om activiteiten in het land op te zetten.

In het algemeen is Noorwegen een uitstekende bestemming voor bedrijven die hun activiteiten willen uitbreiden. Het land heeft een stabiel ondernemingsklimaat, geschoolde arbeidskrachten en een goed ontwikkelde infrastructuur. Noorwegen biedt ook veel mogelijkheden voor bedrijven in verschillende sectoren, waardoor het een aantrekkelijke bestemming is voor buitenlandse investeringen.

Voordelen van zakendoen in Noorwegen

 • Noorwegen heeft een stabiele en welvarende economie, met een hoge levensstandaard en een lage werkloosheid. Het land staat bekend om zijn robuuste socialezekerheidsstelsel, dat ervoor zorgt dat zijn burgers een hoge levenskwaliteit genieten.
 • Noorwegen heeft een hoog opgeleide en bekwame beroepsbevolking. Het land heeft ook een sterk arbeidsethos en een streven naar uitmuntendheid, waardoor het een aantrekkelijke bestemming is voor bedrijven.
 • Noorwegen heeft een sterk en betrouwbaar rechtsstelsel, dat bedrijven een hoog beschermingsniveau biedt. Het land staat ook bekend om zijn lage corruptie en hoge mate van transparantie.
 • Noorwegen is geen lid van de Europese Unie, maar wel van de Europese Economische Ruimte (EER). Hierdoor krijgen bedrijven toegang tot de Europese markt, zonder de regelgevingslasten van het EU-lidmaatschap.
 • De Noorse regering steunt het bedrijfsleven en moedigt buitenlandse investeringen actief aan. Er zijn ook verschillende stimulansen en subsidies beschikbaar voor bedrijven die in onderzoek en ontwikkeling investeren.
 • De inzet van het land voor hernieuwbare energie en duurzaamheid maakt het ook een aantrekkelijke bestemming voor bedrijven die verantwoordelijkheid voor het milieu vooropstellen.
JURIDISCH SYSTEEM

Het rechtsstelsel in Noorwegen is gebaseerd op de civielrechtelijke traditie, die ook bekend staat als het continentale rechtsstelsel. Dit systeem is voornamelijk gebaseerd op geschreven wetten en statuten, in tegenstelling tot common law-systemen die gebaseerd zijn op rechterlijke uitspraken en precedenten.

Het Noorse rechtsstelsel is verdeeld in twee hoofdtakken:

 • de rechterlijke macht die het Hooggerechtshof, de hoven van beroep en de arrondissementsrechtbanken omvat,
 • de uitvoerende macht, die de regering en het bestuur omvat.

Het Hooggerechtshof is het hoogste gerechtshof in Noorwegen en heeft het laatste woord over alle juridische zaken.

Het Noorse rechtsstelsel staat bekend om zijn transparantie en zijn gehechtheid aan de rechtsstaat. Het staat ook bekend om zijn efficiëntie en toegankelijkheid.

Buitenlandse investeringen in Noorwegen

Buitenlandse investeringen in Noorwegen worden door de Noorse regering over het algemeen verwelkomd en aangemoedigd. Het land heeft een stabiele en welvarende economie, en het biedt een scala aan mogelijkheden voor buitenlandse investeerders in verschillende sectoren.

Buitenlandse investeerders kunnen via verschillende kanalen in Noorwegen investeren, onder meer door een nieuw bedrijf op te richten, een bestaand bedrijf over te nemen of in onroerend goed te investeren. De Noorse regering legt geen beperkingen op aan buitenlands eigendom en buitenlandse investeerders genieten dezelfde wettelijke bescherming als binnenlandse investeerders.

Noorwegen is ook lid van de Europese Economische Ruimte (EER), waardoor buitenlandse investeerders toegang krijgen tot de Europese markt, zonder de regelgevingslasten van het EU-lidmaatschap.

Voor buitenlandse investeerders gelden dezelfde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften als voor binnenlandse investeerders. Het Noorse rechtsstelsel staat bekend om zijn transparantie en gehechtheid aan de rechtsstaat, wat bijdraagt tot een stabiel en voorspelbaar kader voor buitenlandse investeerders.

In het algemeen worden buitenlandse investeringen in Noorwegen verwelkomd en gesteund door de Noorse regering.

Keuze van entiteit in Noorwegen

Er zijn verschillende bedrijfsstructuren beschikbaar voor ondernemingen die in Noorwegen actief zijn. De meest voorkomende bedrijfsstructuren zijn:

Eenmanszaak (Enkeltpersonforetak)

Dit is de eenvoudigste en meest voorkomende bedrijfsstructuur in Noorwegen. Het is eigendom van en wordt geëxploiteerd door één persoon.

Kenmerken

 • Er is geen juridisch onderscheid tussen de eigenaar en het bedrijf.
 • Het is eenvoudig en goedkoop op te zetten.
 • De eigenaar is persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf.
 • Winsten worden belast als persoonlijke inkomsten

Partnerschap (Ansvarlig selskap)

Dit is een Noorse bedrijfsstructuur waarbij twee of meer mensen samen eigenaar zijn en het bedrijf exploiteren.

Kenmerken

 • Het is eigendom van en wordt geëxploiteerd door twee of meer mensen
 • De partners delen de winsten en verliezen van het bedrijf.
 • Elke vennoot is persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.
 • Het partnerschap moet een schriftelijke partnerschapsovereenkomst hebben
 • Winsten worden belast als persoonlijke inkomsten

Naamloze vennootschap (Aksjeselskap)

Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een juridische entiteit die losstaat van haar eigenaars. De aandeelhouders zijn eigenaar van de vennootschap en hun aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van het kapitaal dat zij in de vennootschap hebben geïnvesteerd.

Kenmerken

 • Zij moet ten minste één aandeelhouder en een raad van bestuur hebben.
 • Het is een afzonderlijke juridische entiteit van zijn eigenaars.
 • Aandeelhouders bezitten het bedrijf
 • De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag van het kapitaal dat zij in de vennootschap hebben geïnvesteerd.
 • Winsten zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting

Naamloze vennootschap (Allmennaksjeselskap)

Een naamloze vennootschap is vergelijkbaar met een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, maar is onderworpen aan uitgebreidere verslagleggings- en openbaarmakingsvereisten.

Kenmerken

 • Zij moet ten minste twee aandeelhouders hebben
 • zijn aandelen kunnen op een beurs worden verhandeld
 • Zijn winsten zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting

Filiaal

Een bijkantoor is een afzonderlijk onderdeel van een buitenlandse onderneming die in Noorwegen actief is.

Kenmerken

 • Het bijkantoor is geen afzonderlijke juridische entiteit van de buitenlandse vennootschap
 • zij is onderworpen aan dezelfde regels en voorschriften als de moedermaatschappij.
 • Zij moet een wettelijke vertegenwoordiger in Noorwegen aanwijzen
 • Zijn winsten zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting

Bij het kiezen van een bedrijfsstructuur in Noorwegen is het belangrijk de juridische en fiscale implicaties van elke optie te overwegen. Het is ook belangrijk om een professional te raadplegen om ervoor te zorgen dat de gekozen structuur geschikt is voor de behoeften en doelstellingen van het bedrijf. Neem nu contact op met uw Damalion-experts en laat ons helpen.

BANKEN

Het bankwezen in Noorwegen is goed ontwikkeld en modern, met een scala aan diensten voor particulieren en bedrijven. Noorwegen heeft een sterk ontwikkelde financiële sector, met verschillende grote commerciële banken die in het land actief zijn. Het land heeft ook een banksysteem dat bekend staat om zijn hoge mate van veiligheid en stabiliteit.

De belangrijkste kenmerken van bankieren in Noorwegen zijn:

Reglement

De Noorse banksector wordt gereguleerd door de Noorse financiële toezichthoudende autoriteit (Finanstilsynet). De autoriteit houdt toezicht op de activiteiten van banken en andere financiële instellingen om ervoor te zorgen dat zij veilig en gezond opereren.

Centrale Bank

De centrale bank van Noorwegen heet Norges Bank. Zij is verantwoordelijk voor het handhaven van de prijsstabiliteit en het bevorderen van de economische stabiliteit in het land. Norges Bank houdt ook toezicht op het banksysteem in Noorwegen en verschaft liquiditeit aan de financiële markten.

Soorten banken in Noorwegen

Er zijn verschillende soorten banken in Noorwegen, waaronder handelsbanken, spaarbanken en online banken. Handelsbanken zijn de grootste en meest prominente banken in Noorwegen, die een reeks diensten aanbieden, waaronder spaarrekeningen, leningen, hypotheken en kredietkaarten. Spaarbanken zijn kleinere gemeenschapsbanken die zich richten op spaarrekeningen en persoonlijke leningen. Online banken bieden veel van dezelfde diensten als traditionele banken, maar met lagere kosten en hogere rentetarieven.

Diensten aangeboden door banken in Noorwegen

Banken in Noorwegen bieden een scala aan diensten aan zowel particulieren als bedrijven, waaronder spaarrekeningen, betaalrekeningen, creditcards, leningen, hypotheken en beleggingsdiensten. De meeste banken bieden ook online en mobiele bankdiensten aan, zodat klanten gemakkelijk hun rekeningen kunnen beheren en transacties kunnen uitvoeren.

Een bankrekening openen in Noorwegen

Iemand die een bankrekening in Noorwegen wil openen, moet eerst een bank in Noorwegen kiezen die aan zijn/haar eisen voldoet, en vervolgens het type rekening kiezen dat hij/zij wil openen.

De aanvrager moet dan de nodige documenten verzamelen, waaronder zijn/haar Noorse nationale identiteitsnummer, D-nummer, paspoort, arbeidsovereenkomst, huurcontract en in sommige gevallen een aanbevelingsbrief van de bank van de aanvrager in zijn/haar thuisland.

Zodra de aanvrager alle nodige documenten heeft, kan hij online of persoonlijk bij een filiaal een rekening aanvragen en vervolgens wachten op goedkeuring. Zodra de rekening is goedgekeurd, moet deze worden geactiveerd door geld op de rekening te storten.

Merk op dat de specifieke vereisten en procedures voor het openen van een bankrekening in Noorwegen kunnen variëren afhankelijk van de gekozen bank en de omstandigheden van de aanvrager.

Bovendien kunnen buitenlanders een bankrekening openen voordat zij in Noorwegen aankomen, maar dat mag alleen een spaarrekening zijn. Buitenlandse beleggers kunnen ook alleen in Noorwegen een spaarrekening openen (hieraan zijn voorwaarden verbonden).

Over het algemeen is het bankwezen in Noorwegen modern, veilig en goed geregeld, met een scala aan diensten die tegemoetkomen aan de behoeften van particulieren en bedrijven. Noorse banken bieden een hoog niveau van veiligheid en stabiliteit, waardoor ze een aantrekkelijke optie zijn voor klanten die hun financiën willen beheren.

IMMIGRATIE

Een buitenlander die van plan is naar Noorwegen te verhuizen, hetzij voor zaken, hetzij om er aangenaam te leven, voor een periode langer dan drie maanden, heeft een verblijfsvergunning voor Noorwegen nodig.

Met deze verblijfsvergunning kan de vreemdeling in Noorwegen verblijven en werken, en ook in en uit het land reizen. Het kan ook leiden tot burgerschap.

Die een verblijfsvergunning nodig hebben in Noorwegen

Een burger van een EU/EER-land heeft geen verblijfsvergunning nodig om in Noorwegen te verblijven of te werken, maar als het verblijf langer dan drie maanden duurt, moet de aanvrager zich laten registreren bij de politie.

Is de aanvrager daarentegen een burger van een niet-EU/EER-land die langer dan 90 dagen wil blijven, dan heeft hij/zij een verblijfsvergunning nodig.

Soorten verblijfsvergunningen in Noorwegen

Er zijn een paar mogelijkheden om verblijf in Noorwegen te verkrijgen:

 • Visum voor werkzoekenden: dit is voor personen van buiten de EU/EER/EVA-landen. De betrokkene kan een visum voor zes maanden aanvragen om werk te zoeken in Noorwegen. Gedurende deze periode mag hij/zij in Noorwegen werken en wonen terwijl hij/zij op zoek is naar een baan. Als de aanvrager een baan vindt, kan hij/zij een werkvergunning aanvragen.
 • Visum voor geschoolde werknemers: dit is voor personen die een baan hebben aangeboden gekregen van een Noorse werkgever. Dit vereist dat de werkgever het nodige papierwerk heeft verricht en goedkeuring heeft gekregen van de Noorse dienst voor arbeid en welzijn.
 • Studentenvisum: dit type visum is voor buitenlanders die in Noorwegen willen studeren. Hierdoor kan de aanvrager in Noorwegen blijven voor de duur van de studie en kan hij/zij ook deeltijds werken.
 • Gezinsimmigratie: dit is voor personen die een familielid hebben die een Noors staatsburger of permanent ingezetene is.
 • Vluchteling of asielzoeker: een vreemdeling die vervolging of gevaar in zijn/haar thuisland ontvlucht, kan in Noorwegen asiel aanvragen.

Permanente verblijfsvergunning en staatsburgerschap Noorwegen

De permanente verblijfsvergunning voor Noorwegen is de vergunning die een vreemdeling krijgt nadat hij de afgelopen drie jaar onafgebroken in het land heeft gewoond. Zodra deze vergunning is verkregen, kan de buitenlander voor onbepaalde tijd in Noorwegen wonen en werken, en volstaat het de verblijfskaart om de twee jaar te verlengen.

En na minimaal zeven van de laatste tien jaar in het land te hebben gewoond, kan hij/zij het staatsburgerschap aanvragen.

De aanvraagprocedure voor een verblijf in Noorwegen kan ingewikkeld en tijdrovend zijn, dus het is belangrijk om zorgvuldig de mogelijkheden te onderzoeken en alle nodige documenten te verzamelen alvorens een aanvraag in te dienen. Neem nu contact op met uw Damalion-experts en laat ons helpen.

BELASTINGREGIME

Belastingdienst

De belastingautoriteiten in Noorwegen staan bekend als de Noorse Belastingdienst (Skatteetaten), die verantwoordelijk is voor het innen en beheren van belastingen in Noorwegen, en daarnaast advies en steun verleent aan belastingbetalers.

De Noorse Belastingdienst is onderverdeeld in verschillende afdelingen, waaronder:

 • De afdeling Assessment die verantwoordelijk is voor het vaststellen en berekenen van belastingen voor particulieren en bedrijven.
 • De afdeling Inning, die verantwoordelijk is voor de inning van belastingen en de handhaving van de belastingwetgeving.
 • De afdeling Internationale belasting die verantwoordelijk is voor de behandeling van internationale belastingzaken, zoals belastingverdragen.
 • Het Service Center dat begeleiding en ondersteuning biedt aan belastingbetalers.

Fiscaal inwonerschap

In Noorwegen wordt de status van fiscaal inwoner bepaald door de fysieke aanwezigheid en de banden van de belastingbetaler met het land. Indien de belastingplichtige in een kalenderjaar meer dan 183 dagen in Noorwegen doorbrengt of een vaste woning in Noorwegen heeft, wordt hij beschouwd als fiscaal inwoner van Noorwegen.

Als fiscaal inwoner van Noorwegen is de belastingplichtige onderworpen aan de Noorse inkomstenbelasting op zijn/haar wereldwijde inkomen. En als fiscaal inwoner van Noorwegen zal de belastingplichtige jaarlijks aangifte moeten doen bij de Noorse belastingdienst. De belastingaangifte bevat informatie over het inkomen, de aftrekposten en de kredieten van de belastingbetaler.

Soorten belastingen in Noorwegen

 • Inkomstenbelasting: de inkomstenbelasting is de grootste bron van inkomsten voor de Noorse regering. Het inkomstenbelastingtarief in Noorwegen varieert op basis van het inkomensniveau van de belastingbetaler, waarbij hogere inkomens een hoger percentage van hun inkomen aan belastingen betalen. De belastingtarieven variëren van 22% tot 38,2%, afhankelijk van het inkomensniveau van de belastingbetaler.
 • Vennootschapsbelasting: Een in Noorwegen gevestigde onderneming is onderworpen aan vennootschapsbelasting op haar wereldwijde inkomsten. Niet-ingezeten ondernemingen zijn ook onderworpen aan de vennootschapsbelasting in Noorwegen wanneer zij een bedrijf uitoefenen dat in Noorwegen wordt uitgeoefend of vanuit Noorwegen wordt beheerd. De vennootschapsbelasting in Noorwegen bedraagt 22%. Bedrijven kunnen echter ook onderworpen zijn aan aanvullende gemeentelijke belastingen die variëren naargelang de gemeente waarin zij actief zijn.
 • Belasting over de toegevoegde waarde (BTW): het standaard BTW-tarief in Noorwegen is 25%. Voor sommige goederen en diensten, zoals levensmiddelen en openbaar vervoer, geldt een verlaagd btw-tarief van 15%.
 • Vermogensbelasting: Noorwegen kent een vermogensbelasting van 0,85% op het nettovermogen boven 1,5 miljoen NOK voor particulieren en 3 miljoen NOK voor echtparen. Deze belasting is gebaseerd op de totale waarde van het vermogen van de belastingbetaler, waaronder onroerend goed, spaargeld, beleggingen en andere waardevolle zaken.
 • Vastgoedbelasting: er is ook een vastgoedbelasting in Noorwegen, die wordt geheven tegen een tarief van 0,7% van de geschatte waarde van het vastgoed.
 • successie- en schenkingsrechten: de successie- en schenkingsrechten in Noorwegen zijn gebaseerd op de waarde van de schenking of erfenis en de relatie tussen de gever en de ontvanger. De belastingtarieven variëren van 0% tot 15,4%.

Noorwegen heeft een progressief belastingstelsel, wat betekent dat degenen met hogere inkomens een hoger percentage van hun inkomen aan belastingen betalen.

Belastingverdragen in Noorwegen

Noorwegen heeft belastingverdragen, ook bekend als overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belastingheffing, gesloten met vele landen over de hele wereld om dubbele belastingheffing op in beide landen verdiende inkomsten te voorkomen. Deze verdragen moeten ervoor zorgen dat particulieren en bedrijven niet tweemaal worden belast op hetzelfde inkomen.

De belastingverdragen bevatten doorgaans regels voor de wijze waarop elk land verschillende soorten inkomsten, zoals dividenden, rente en royalty’s, zal belasten. Zij bevatten doorgaans ook bepalingen voor het oplossen van geschillen en de uitwisseling van informatie tussen de belastingdiensten.

De belastingverdragen van Noorwegen volgen in het algemeen het modelbelastingverdrag dat is ontwikkeld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Dit modelbelastingverdrag dient als model voor onderhandelingen over belastingverdragen tussen landen.

Enkele van de belangrijkste landen waarmee Noorwegen belastingverdragen heeft gesloten zijn de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, China en Japan.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Noorwegen hecht veel waarde aan intellectuele eigendom (IP) en deze wordt dan ook beschermd door de nationale wetten van het land en internationale overeenkomsten.

Noorwegen is ook partij bij verscheidene internationale overeenkomsten in verband met intellectuele eigendom, waaronder de WIPO (Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom) en de TRIPS (Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom) in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

In Noorwegen zijn er verschillende soorten bescherming van intellectuele eigendom beschikbaar voor particulieren en bedrijven. Enkele van de belangrijkste soorten intellectuele eigendom in Noorwegen zijn:

Octrooien

 • Een octrooi geeft exclusieve rechten om een uitvinding gedurende een beperkte periode te gebruiken en te commercialiseren.
 • In Noorwegen worden octrooien verleend door het Noorse Bureau voor Industriële Eigendom (NIPO).
 • Octrooien moeten aan bepaalde criteria voldoen, waaronder nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid.
 • Een octrooi duurt doorgaans 20 jaar vanaf de datum van indiening.

Handelsmerken

 • Een merk is een onderscheidend teken dat de waren of diensten van een partij identificeert en onderscheidt van die van anderen.
 • Een handelsmerk kan bestaan uit woorden, logo’s of andere symbolen.
 • In Noorwegen worden handelsmerken geregistreerd bij het Noorse Bureau voor Industriële Eigendom (NIPO).
 • Een merkregistratie duurt doorgaans 10 jaar en kan voor onbepaalde tijd worden verlengd.

Copyright

 • Het auteursrecht in Noorwegen wordt geregeld door de Auteurswet (åndsverkloven).
 • Het auteursrecht in Noorwegen beschermt de originele werken van auteurs en scheppers, met inbegrip van literaire, artistieke en wetenschappelijke werken.
 • Auteursrechtelijke bescherming is automatisch en vereist geen registratie.
 • De auteurswet verleent exclusieve rechten aan de auteur of maker, waaronder het recht om zijn werk te reproduceren, te verspreiden en te tonen.

Ontwerpen

 • Een model heeft betrekking op het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan, met inbegrip van de vorm, de kleur en de textuur.
 • Een ontwerp moet nieuw zijn en een eigen karakter hebben.
 • Een modelregistratie verleent de houder het exclusieve recht om een specifiek model gedurende een beperkte periode te gebruiken.
 • In Noorwegen kunnen modellen worden geregistreerd bij het Noorse Bureau voor Industriële Eigendom (NIPO).
 • Een modelinschrijving duurt doorgaans 5 jaar en kan worden verlengd tot in totaal 25 jaar.

Handelsgeheimen

 • Handelsgeheimen zijn vertrouwelijke bedrijfsinformatie en knowhow die een onderneming een concurrentievoordeel opleveren.
 • In Noorwegen worden bedrijfsgeheimen beschermd door de Noorse wet op de bedrijfsgeheimen, die voorziet in rechtsmiddelen voor ondernemingen waarvan de bedrijfsgeheimen zijn verduisterd.
 • Bedrijven kunnen juridische stappen ondernemen tegen degenen die hun bedrijfsgeheimen zonder toestemming gebruiken of openbaar maken.

Het is belangrijk de specifieke vereisten en voorschriften voor elk type IE-bescherming te begrijpen om ervoor te zorgen dat uw IE goed wordt beschermd. Het is ook belangrijk een professional te raadplegen voor advies over de registratie, handhaving en licentiëring van uw IE-activa. Neem nu contact op met uw Damalion-experts en laat ons helpen.

ARBEID EN WERKGELEGENHEID

Het arbeidsrecht in Noorwegen wordt geregeld door verschillende wetten, waaronder de wet op de werkomgeving en de vakantiewet. Deze wetten bieden een kader voor de arbeidsverhouding en stellen minimumnormen vast voor arbeidsvoorwaarden, lonen en uitkeringen.

De belangrijkste kenmerken van het arbeidsrecht in Noorwegen zijn:

Arbeidsovereenkomsten in Noorwegen

Arbeidsovereenkomsten in Noorwegen worden geregeld door de wet op de werkomgeving en moeten voldoen aan de minimumnormen van deze wet.

Arbeidsovereenkomsten in Noorwegen moeten schriftelijk zijn, en zowel de werkgever als de werknemer moeten ze ondertekenen. In de arbeidsovereenkomst moeten ook de werktijden, het recht van de werknemer op vakantiedagen en de vereiste opzegtermijn voor beëindiging door zowel de werkgever als de werknemer worden vermeld.

In Noorwegen zijn er twee hoofdtypen arbeidsovereenkomsten: overeenkomsten voor onbepaalde tijd en overeenkomsten voor bepaalde tijd. Hier is een overzicht van elk:

 • Vaste arbeidsovereenkomsten: dit is het meest voorkomende type arbeidsovereenkomst in Noorwegen. Deze contracten hebben geen vaste einddatum en lopen doorgaans door totdat de werkgever of de werknemer het contract opzegt. Werknemers in vaste dienst hebben recht op alle arbeidsrechten en voordelen.
 • Contracten van bepaalde duur: deze contracten hebben een vaste einddatum, die gebaseerd kan zijn op een specifiek project of een tijdelijke behoefte aan extra personeel. Deze contracten kunnen worden verlengd als werkgever en werknemer daarmee instemmen. Werknemers met een contract voor bepaalde tijd hebben recht op dezelfde rechten en voordelen als werknemers in vaste dienst, op enkele uitzonderingen na.

Arbeidsvergoeding, rechten en voordelen in Noorwegen

 • Werktijden: de standaardwerktijd in Noorwegen is 37,5 uur per week, en overwerk is over het algemeen beperkt tot 10 uur per week. Werkgevers moeten zorgen voor pauzes en rusttijden, en werknemers hebben het recht om in bepaalde omstandigheden overwerk te weigeren.
 • Lonen: werkgevers in Noorwegen moeten hun werknemers ten minste het door de regering vastgestelde minimumloon betalen.
 • Betaalde vakantie: Noorse werknemers hebben recht op minimaal 25 dagen betaalde vakantie per jaar, naast 10 feestdagen.
 • Ziektegeld: werknemers die door ziekte of letsel niet kunnen werken, hebben recht op ziektegeld van hun werkgever gedurende maximaal 16 dagen per jaar. Na deze periode kunnen werknemers ziekengeld ontvangen uit het nationale verzekeringsstelsel.
 • Ouderschapsverlof: nieuwe ouders in Noorwegen hebben recht op in totaal 49 weken betaald ouderschapsverlof, dat door de moeder en de vader gedeeld kan worden.
 • Zwangerschaps- en vaderschapsuitkeringen: zwangere vrouwen hebben recht op 100% van hun salaris gedurende maximaal 16 weken voor en na de geboorte van hun kind. Vaders hebben recht op maximaal twee weken vaderschapsverlof met behoud van salaris.
 • Pensioen: de meeste werknemers in Noorwegen vallen onder een verplichte bedrijfspensioenregeling, die gezamenlijk door de werkgever en de werknemer wordt gefinancierd.
 • Gezondheidsverzekering: alle Noorse burgers en inwoners hebben recht op gratis openbare gezondheidszorg, die gefinancierd wordt uit belastingen. Werkgevers kunnen ook een particuliere ziektekostenverzekering aanbieden als arbeidsvoordeel.
 • Werkloosheidsuitkeringen: als een werknemer buiten zijn schuld zijn baan verliest, heeft hij recht op een werkloosheidsuitkering van het nationale verzekeringsstelsel.

Beëindiging van het dienstverband

In Noorwegen kunnen werkgevers een arbeidsovereenkomst alleen beëindigen om een geldige reden, zoals slechte prestaties of ontslag. Werknemers die zonder geldige reden worden ontslagen, kunnen recht hebben op een vergoeding. Werknemers hebben ook het recht om ontslag te nemen met een opzegtermijn, en in sommige gevallen zonder opzegtermijn.

In het algemeen is de arbeidswetgeving in Noorwegen bedoeld om de rechten van de werknemers te beschermen en eerlijke arbeidsvoorwaarden te garanderen. Werkgevers moeten deze wetten en regels naleven om juridische gevolgen te voorkomen en een positieve werkomgeving te behouden.

Dus, overweegt u de Noorse markt te betreden?

Damalion is een onafhankelijk adviesbureau dat buitenlandse rechtspersonen helpt bij het opzetten van een bedrijf waar ook ter wereld, inclusief Noorwegen. Naast het helpen van klanten bij het opbouwen van een bedrijf, bieden wij ook diverse integrale bedrijfsoplossingen, waaronder compliance, entiteitsbeheer, boekhouding, belastingen, salarisondersteuning en nog veel meer over de hele wereld.

Als u meer wilt weten over onze diensten en hoe we u kunnen helpen om van uw Noorse bedrijf een succes te maken, neem dan vandaag nog contact op met uw Damalion-experts.

9 + 10 =

Wil je meer weten over Damalion Norway Desk?

Damalion biedt u advies op maat door direct operationele experts op de gebieden die een uitdaging vormen voor uw bedrijf.

Wij raden u aan zo goed mogelijk informatie te geven, zodat wij uw aanvraag kunnen kwalificeren en binnen de volgende 8 uur contact met u kunnen opnemen.