Valitse sivu

Damalion Australian toimisto

Liiketoiminnan harjoittaminen Australiassa

Australia on yksi maailman rikkaimmista maista, ja se tarjoaa vakaan, helpon ja vähäriskisen ympäristön investoinneille ja liiketoiminnalle.

Australia on kehittynyt talous, joka tarjoaa monenlaisia sijoitusmahdollisuuksia eri toimialoilla. Sen lisäksi, että maa sijaitsee strategisesti Aasian ja Tyynenmeren alueella, joka on kasvava ja dynaaminen markkina-alue, sillä on kukoistava talous ja runsaasti luonnonvaroja.

Australiaa pidetään yhtenä maailman helpoimmista paikoista perustaa yritys. Sillä on myös yksi maailman vahvimmista ja kilpailukykyisimmistä talouksista, ja se on Aasian ja Tyynenmeren alueen hallitseva rahoituskeskus.

Vähäiset markkinoille tulon esteet, valikoima oikeudellisia ja yrityskehyksiä sekä erinomainen yrityskulttuuri tekevät maasta houkuttelevan laajentumista suunnitteleville yrityksille. Alue on myös saanut parhailta luottotietotoimistoilta Triple A -luottoluokituksen, mikä tekee siitä matalan riskin talouden.

Yleisesti ottaen Australia tarjoaa ulkomaalaisille sijoittajille suotuisan liiketoimintaympäristön ja monia etuja, jotka tekevät siitä houkuttelevan paikan liiketoiminnalle ja investoinneille.

Australiassa liiketoiminnan harjoittamisen edut

Australia on kehittynyt ja vakaa talous, joka tarjoaa monia etuja yrityksille, jotka haluavat perustaa tai laajentaa toimintaansa. Seuraavassa on lueteltu joitakin Australiassa liiketoiminnan harjoittamisen tärkeimpiä etuja:

  • Australian talous on vahva ja vakaa, ja sen BKT henkeä kohti on korkea, inflaatio on alhainen ja työttömyysaste alhainen. Maailmanpankki on myös sijoittanut maan korkealle sijalle liiketoiminnan helppouden osalta.
  • Australiassa on korkeasti koulutettua työvoimaa, joka keskittyy vahvasti innovointiin ja teknologiaan. Maan elintaso on myös korkea, mikä tekee siitä houkuttelevan kohteen ammattitaitoisille työntekijöille.
  • Australialla on nykyaikainen ja tehokas infrastruktuuri, jossa on hyvin kehittyneet liikenne-, televiestintä- ja energiaverkot. Näin yritysten on helppo pitää yhteyttä asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin eri puolilla maata ja sen ulkopuolella.
  • Australian hallitus on toteuttanut erilaisia toimia yritysten kasvun ja innovoinnin tukemiseksi, kuten verokannustimia, avustuksia ja rahoitusohjelmia. Hallitus tarjoaa myös tukea yrityksille, jotka haluavat laajentua kansainvälisille markkinoille.
  • Australian talous on vakaa, oikeusvaltio on vahva, sääntely on avointa ja korruptio vähäistä. Maassa on vakiintunut rahoitusjärjestelmä, ja siellä toimii joitakin maailman suurimpia pankkeja ja rahoituslaitoksia.
  • Australian talous on monipuolistunut eri toimialoilla. Tämä tarjoaa sijoittajille erilaisia mahdollisuuksia sijoittaa eri aloille.
  • Australiassa on vakaa poliittinen ympäristö, vankka demokratia ja perinne rauhanomaisista vallanvaihdoista. Hallitus tarjoaa myös tukea yrityksille, jotka haluavat laajentua kansainvälisille markkinoille.
OIKEUSJÄRJESTELMÄ

Australiassa on hyvin kehittynyt oikeusjärjestelmä, joka tarjoaa vakaan ja ennustettavan liiketoimintaympäristön. Australian oikeusjärjestelmä perustuu common law -järjestelmään, joka on samanlainen kuin Yhdistyneen kuningaskunnan ja Uuden-Seelannin oikeusjärjestelmät, ja Australian korkein oikeus (High Court of Australia) on ylin muutoksenhakutuomioistuin.

Australian oikeusjärjestelmän keskeisiä piirteitä ovat Australian perustuslaki, jossa määritellään liittovaltion hallituksen ja sen toimivaltuuksien puitteet, liittovaltion ja osavaltioiden lait, tuomioistuinjärjestelmä, common law ja vallanjako.

Lisäksi Australian oikeusjärjestelmä tarjoaa vahvan suojan teollis- ja tekijänoikeuksille, mukaan lukien tavaramerkit, patentit ja tekijänoikeudet.

Ulkomaiset investoinnit

Australia on suosittu kohde ulkomaisille investoinneille, ja se tarjoaa monia mahdollisuuksia eri toimialoilla. Australia suhtautuu yleensä myönteisesti suoriin ulkomaisiin investointeihin, ja sillä on vakiintuneet puitteet ulkomaisille investoinneille. Australian hallitus edistää aktiivisesti ulkomaisia investointeja ja tarjoaa erilaisia kannustimia sijoittajien houkuttelemiseksi.

Ulkomaisia investointeja sääntelee Foreign Investment Review Board (FIRB), joka arvioi ehdotetut investoinnit useiden kriteerien perusteella varmistaakseen, että ne ovat kansallisen edun mukaisia. FIRB:n hyväksyntä vaaditaan tietyntyyppisille investoinneille, kuten investoinneille arkaluonteisille toimialoille tai tietyn arvorajan ylittäville investoinneille.

Ulkomaisia investointeja kannustetaan voimakkaasti, mutta lupa on pakollinen tietyntyyppisille investoinneille, jotka riippuvat muun muassa sijoittajatyypistä, muiden ulkomaisten sijoittajien investointityypistä, toimialasta, ehdotetun investoinnin arvosta, ehdotuksen luonteesta ja kansallisesta turvallisuusarvioinnista.

Oikeudelliset lomakkeet Australiassa

Australiassa on useita erilaisia yritysrakenteita, joista yrittäjät voivat valita tarpeidensa, tavoitteidensa ja mieltymystensä mukaan. Yleisimmät yritysrakenteet Australiassa ovat:

Yksinyrittäjä

Kyseessä on australialainen yritys, jonka omistaa ja jota ylläpitää yksi henkilö.

Ominaisuudet

 • Se on yksinkertaisin ja yleisin yritysmuoto Australiassa.
 • Omistaja on vastuussa kaikesta liiketoiminnasta, myös veloista ja oikeudellisista kysymyksistä.
 • Sen omistaja ilmoittaa verotuksessaan yritystulot ja -menot.
 • Se on helppo asentaa ja käyttää.

Kumppanuus

Henkilöyhtiö on kahden tai useamman henkilön omistama ja pyörittämä yritys, joka jakaa voitot ja tappiot.

Ominaisuudet

 • Henkilöyhtiöt voivat olla joko avoimia tai kommandiittiyhtiöitä.
 • Kukin osakas on henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista ja oikeudellisista kysymyksistä.
 • Osakkaat ilmoittavat osuutensa henkilöyhtiön tuloista veroilmoituksessaan.
 • Kumppanuudessa olisi määriteltävä kunkin kumppanin roolit, vastuut ja päätöksentekoprosessi.

Yhtiö

Se on omistajistaan (osakkeenomistajista) erillinen oikeushenkilö. Yhtiöt voivat olla joko omistusyhtiöitä (Pty Ltd) tai julkisia yhtiöitä (Ltd).

Ominaisuudet

 • Se on omistajistaan (osakkeenomistajista) erillinen oikeushenkilö.
 • Osakkeenomistajilla on rajoitettu vastuu, joten heidän omaisuutensa ovat suojattuja oikeudellisten ongelmien varalta.
 • Sen on oltava rekisteröity Australian arvopaperi- ja sijoituskomissiossa (ASIC).
 • Johtajat johtavat yhtiön päivittäistä toimintaa ja ovat vastuussa lakisääteisten velvoitteiden noudattamisesta.

Luottamus

Tällä tarkoitetaan oikeudellista järjestelyä, jossa yksityishenkilö (edunvalvoja) pitää hallussaan ja valvoo varoja muiden (edunsaajien) hyväksi.

Ominaisuudet

 • Trusteja on monenlaisia, kuten perhesijoituksia ja harkinnanvaraisia trusteja.
 • Sen edunsaajat saavat trustista tulon- ja/tai pääomanjakoa.
 • Trustee on vastuussa lakisääteisten velvoitteiden noudattamisesta ja trustin varojen hallinnoinnista.

Osuuskunta

Osuuskunta on yritys, jonka omistavat ja jota pyörittävät jäsenet, jotka jakavat voitot ja joilla on yhtäläinen äänioikeus.

Ominaisuudet

 • Osuuskunnat voidaan rekisteröidä yhtiöksi, osuuskunnaksi tai rekisteröimättömäksi yhteisöksi.
 • Sen jäsenet saavat osinkoja sen mukaan, kuinka paljon he osallistuvat liiketoimintaan.
 • Jäsenillä on äänioikeus osuuskunnan hallinnossa.

Sivukonttori

Tämä on eräänlainen yritysrakenne, jossa ulkomainen yritys perustaa erillisen oikeushenkilön ulkomaille liiketoimintaa varten.

Ominaisuudet

 • Sivuliike ei ole emoyhtiöstä erillinen oikeushenkilö.
 • Sen on oltava rekisteröity Australian arvopaperi- ja investointikomissiossa (ASIC), ja sen on noudatettava Australian yhtiölain (Corporations Act) säännöksiä.
 • Sen on käytettävä samaa nimeä kuin emoyhtiön, mutta sen loppuun on lisättävä “Australia”.
 • Sillä on oltava vähintään yksi Australiassa asuva johtaja.
 • Raportointi: Sivukonttorin on toimitettava vuosittain talousraportit ASIC:lle ja ATO:lle.

Kun valitset yritysrakennetta Australiassa, on tärkeää ottaa huomioon esimerkiksi verotukseen, vastuuseen, valvontaan ja jatkuviin kustannuksiin liittyvät tekijät. Siksi on suositeltavaa pyytää ammattilaiselta neuvoja, jotta voit määrittää tarpeisiisi parhaiten sopivan yritysrakenteen. Jos haluat perustaa yrityksesi Australiaan, ota yhteyttä Damalion-asiantuntijaan nyt.

PANKKIT

Australiassa on kehittynyt ja hyvin kehittynyt pankkijärjestelmä, joka koostuu kotimaisista pankeista, kansainvälisistä pankeista, luotto-osuuskunnista ja rakennusyhtiöistä. Sitä sääntelevät Australian Prudential Regulation Authority (APRA) ja Australian keskuspankki (RBA).

Joitakin Australian pankkitoiminnan keskeisiä piirteitä ovat:

Suuret pankit

Australian pankkijärjestelmää hallitsee neljä suurta pankkia, joiden osuus pankkialan varoista, talletuksista ja voitoista on merkittävä. Vaikka neljä suurta pankkia hallitsevat alaa, on olemassa monia pienempiä pankkeja, luotto-osuuskuntia ja rakennusyhtiöitä, jotka tarjoavat kilpailua ja valinnanvaraa kuluttajille.

Pankkituotteet ja -palvelut Australiassa

Australialaiset pankit tarjoavat laajan valikoiman pankkituotteita ja -palveluja, kuten säästötilejä, määräaikaistalletuksia, luottokortteja, henkilökohtaisia lainoja, asuntolainoja ja yrityslainoja. Pankit tarjoavat myös erilaisia digitaalisia pankkivaihtoehtoja, kuten verkkopankkia, mobiilipankkia ja digitaalisia lompakoita.

Sääntely ja kuluttajansuoja

Australian pankkijärjestelmällä on laaja sääntelykehys, jonka tarkoituksena on taata pankkien turvallisuus ja vakaus. Pankkien on noudatettava useita kuluttajansuojalakeja, kuten Australian kuluttajansuojalakia ja pankkitoiminnan käytännesääntöjä.

Pankkitilin avaaminen Australiassa

Jos suunnittelet muuttavasi Australiaan joko elämäntyylin tai liiketoiminnan vuoksi, yksi ensimmäisistä asioista, joita tarvitset, on pankkitili, jotta saat taloutesi kuntoon.

Tiliä avattaessa tärkeimpiä vaatimuksia ovat voimassa olevat asiakirjat, ja australialaiset pankit käyttävät pankkitiliä varten tarvittavien asiakirjojen osalta pistejärjestelmää. Asiakirjojen luettelo on laadittu, ja jokaiselle asiakirjalle annetaan tietty määrä pisteitä. Australialaisen pankkitilin avaamiseksi hakijan on esitettävä useita asiakirjoja, joiden yhteispistemäärä on 100 pistettä. Tämä on Australian hallituksen hyväksymä tunnistusjärjestelmä, joka on rakennettu petosten torjumiseksi.

Monissa tapauksissa hakijan tarvitsee esittää vain yksi ensisijainen valokuvallinen henkilöllisyystodistus (tämä voidaan korvata yhdellä muulla kuin valokuvallisella ensisijaisella henkilöllisyystodistuksella) sekä yksi toissijainen henkilöllisyystodistus, kuten viimeaikainen yleishyödyllisyyslasku, paperinen ajokortti tai Australian verotoimiston ilmoitus.

Kun pistejärjestelmä on täytetty, loppuprosessi on hyvin suoraviivainen.

Lisäksi hakijat voivat aloittaa australialaisen pankkitilin avaamisen verkossa, mutta se riippuu pankista.

Jos haluat säästää itsesi stressiltä, ota nyt yhteyttä Damalion-asiantuntijoihisi ja anna meidän auttaa.

MAAHANMUUTTO

Elämä Australiassa on ainutlaatuista. Australia on merkittävä maa, jossa on monipuolinen kulttuuri, rento elämäntapa ja luonnonihmeitä.

Jos aiot muuttaa Australiaan, sinun on toteutettava tiettyjä toimenpiteitä. Sinun on saatava oleskelulupa ja muutettava Australiaan virallisesti.

Australian asuinpaikan tyyppi

Australian oleskeluluvan voi saada useilla eri tavoilla:

 • Ammattitaitoinen maahanmuutto: Tämä edellyttää, että henkilö täyttää tietyt kelpoisuusehdot, kuten iän, työkokemuksen ja koulutustason. Hakijoiden on myös täytettävä ammattitaitoisen maahanmuuton pistekokeen pistekynnys.
 • Perhemuutto: Tämä on tarkoitettu henkilöille, joilla on kumppani, puoliso tai perheenjäsen, joka on Australian kansalainen tai pysyvästi maassa asuva henkilö. Tähän kuuluvat kumppanit, lapset, vanhemmat ja jotkut muut sukulaiset.
 • Liikemuutto: Tämä on vaihtoehto henkilöille, jotka haluavat perustaa yrityksen tai investoida yritykseen Australiassa. Tähän kuuluu Business Innovation and Investment -ohjelma, joka tarjoaa vaihtoehtoja yrittäjille, sijoittajille ja yritysten omistajille.
 • Humanitaariset ohjelmat ja pakolaisohjelmat: Nämä ohjelmat on tarkoitettu ihmisille, jotka pakenevat vainoa tai konflikteja kotimaassaan.

Muita erityisohjelmia on muun muassa Global Talent Visa Program, joka tarjoaa tietyillä aloilla toimiville korkeasti koulutetuille henkilöille mahdollisuuden saada Australian oleskelulupa.

Australian pysyvä oleskelulupa

Australian pysyvä oleskelulupa myönnetään tietyille viisumin haltijoille Australiassa. Australia tarjoaa muutamia maahanmuutto-ohjelmia, kuten business stream, family stream, special eligibility stream, work stream ja child stream permanent visas.

Australian oleskelulupaa hakevien ulkomaalaisten on suositeltavaa hakea ammatillista neuvontaa ja opastusta hakuprosessin aikana. Ota yhteyttä Damalion-asiantuntijoihisi nyt ja anna meidän auttaa.

VEROTUSJÄRJESTELMÄ

Australian verojärjestelmä on suhteellisen yksinkertainen ja yritysystävällinen, ja kaikkia liittovaltion veroja hallinnoi yksi kansallinen verovirasto, Australian Taxation Office (ATO).

Verotuksellinen asuinpaikka

Australian liittovaltion hallitus on toimivaltainen verottamaan maassa asuvia henkilöitä heidän maailmanlaajuisista tuloistaan ja ulkomailla asuvia henkilöitä vain Australiasta peräisin olevista tuloista.

Australian lainsäädännössä on tiettyjä asuinpaikkaa koskevia sääntöjä, joiden avulla määritetään, onko yksityishenkilö tai yritys verotuksellisesti asuinpaikka ja verotetaanko sitä vastaavasti.

Tärkeimmät verolajit Australiassa:

Tulovero

Tulovero on vero, joka kohdistuu yksityishenkilöiden, yritysten ja muiden yhteisöjen tuloihin. Tuloverot ovat Australian tärkein verotusmuoto, ja liittovaltion hallitus kerää ne ATO:n kautta. Veroaste on progressiivinen, mikä tarkoittaa, että korkeamman tulotason ihmiset maksavat korkeampaa verokantaa.

Yritysverot

Yritykset ja yritykset maksavat yhtiöveroa nettovoitostaan, mutta yrityksen tappio siirretään seuraavalle tilikaudelle. Australian yhtiövero on 30 prosenttia (25 prosenttia pienille yrityksille). Yrityksen voitosta maksetaan yhtiöveroa yhtiöverokannan mukaan, ja se on yleisesti käytettävissä jakoa varten, minkä lisäksi se voi siirtää voittovarojaan.

Tavara- ja palveluvero (GST)

Kyseessä on vero, joka kohdistuu useimpien tavaroiden ja palvelujen tarjoamiseen Australiassa. Australian nykyinen GST-kanta on 10 prosenttia. GST-järjestelmään rekisteröityneiden yritysten on kerättävä vero hallituksen puolesta ja toimitettava se ATO:lle.

Pääomavoittovero (CGT)

CGT on vero, joka kannetaan omaisuuden, kuten kiinteistön tai osakkeiden, myynnistä saadusta voitosta. Veroa on maksettava vain voitosta, ei koko myyntihinnasta. Käytettävissä on useita vapautuksia ja myönnytyksiä, joilla voidaan vähentää maksettavan CGT:n määrää.

Luontoisetuuksien vero (FBT)

FBT on vero, joka kannetaan työntekijöille annettavista luontoiseduista, kuten työsuhdeautoista, sairausvakuutuksista ja viihde-etuuksista. Työnantajat ovat vastuussa FBT:n maksamisesta työntekijöidensä puolesta.

Superannuation

Superannuation on eräänlainen vero, joka kohdistuu eläkesäästötilille maksettuihin tuloihin. Työnantajien on maksettava tietty prosenttiosuus työntekijän tuloista eläketilille.

Valmistevero

Valmistevero on vero tietyistä tavaroista, kuten polttoaineesta, alkoholista ja tupakasta. Vero sisältyy tavaroiden hintaan, ja sen maksaa tavaroiden valmistaja tai maahantuoja.

Kiinteistöverot

Australiassa on useita kiinteistöveroja, kuten kiinteistön ostosta perittävä leimavero, sijoituskiinteistöistä perittävä maavero ja kaikista kiinteistöistä perittävä kunnallisvero.

Verosopimukset

Australia on allekirjoittanut verosopimuksia useiden maiden kanssa, kuten Argentiinan, Indonesian, Filippiinien, Aruban, Irlannin, Puolan, Itävallan, Mansaaren, Romanian, Belgian, Israelin, Venäjän, Brittiläisten Neitsytsaarten, Italian, Samoan, Kanadan, Japanin, Singaporen, Chilen, Jerseyn, Slovakian, Kiinan, Kiribatin, Etelä-Afrikan ja Cookinsaarten kanssa, Korea, Espanja, Tšekin tasavalta, Malesia, Sri Lanka, Tanska, Malta, Ruotsi, Fidži, Marshallinsaaret, Sveitsi, Suomi, Mauritius, Taiwan, Ranska, Meksiko, Thaimaa, Saksa, Alankomaat, Turkki, Guernsey, Uusi-Seelanti, Yhdistynyt kuningaskunta, Unkari, Norja, Yhdysvallat, Intia, Papua-Uusi-Guinea ja Vietnam.

Näiden sopimusten tarkoituksena on estää kaksinkertainen verotus, edistää kansainvälistä kauppaa ja investointeja sekä lisätä verovelvollisten varmuutta.

Australian verosopimusten keskeisiä piirteitä ovat kaksinkertaisen verotuksen välttäminen, tietojenvaihto ja veronkierron vastaiset toimenpiteet.

Huomaa, että Australian verojärjestelmä on monimutkainen, joten on tärkeää hakea ammattilaisen neuvoja, jotta voit varmistaa kaikkien verovelvoitteiden noudattamisen.

IMMATERIAALINEN OMAISUUS

Henkinen omaisuus tarkoittaa mielen luomuksia, ja se voi olla mitä tahansa nimestä, luomuksesta tai ideasta. Australiassa teollis- ja tekijänoikeuksia suojataan useilla eri laeilla ja asetuksilla, ja ne kattavat monenlaisia aloja, kuten tavaramerkit, patentit, tekijänoikeudet, mallit ja kasvinjalostajien oikeudet.

Australiassa tunnustetaan ja suojellaan lain nojalla useita erilaisia teollis- ja tekijänoikeuksia. Tässä ovat päätyypit:

Patentit

 • Patentteja myönnetään keksintöjen, kuten uusien tuotteiden tai prosessien, suojaamiseksi.
 • Jotta keksinnölle voidaan myöntää patentti Australiassa, sen on oltava uusi, siihen on sisällyttävä keksinnöllinen vaihe ja sitä on voitava soveltaa teollisesti.
 • Patentti antaa omistajalle yksinoikeuden valmistaa, käyttää ja myydä keksintöä tietyn ajan. Suojan pituus riippuu patentin tyypistä.

Tavaramerkit

 • Tavaramerkkejä käytetään erottamaan yhden elinkeinonharjoittajan tavarat tai palvelut toisen elinkeinonharjoittajan tavaroista tai palveluista.
 • Tavaramerkki voi olla sana, lause, logo tai näiden yhdistelmä.
 • Australiassa tavaramerkit voidaan rekisteröidä IP Australiassa, joka on teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnoinnista vastaava valtion virasto.
 • Tavaramerkki antaa omistajalle yksinoikeuden käyttää merkkiä niistä tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekisteröity.
 • Tavaramerkki rekisteröidään IP Australiaan 10 vuodeksi, ja se voidaan uusia toistaiseksi.

Tekijänoikeus

 • Tekijänoikeus suojaa alkuperäisiä luovia teoksia, kuten kirjallisuutta, musiikkia, taidetta ja tietokoneohjelmia.
 • Tekijänoikeussuoja syntyy automaattisesti, kun teos luodaan, ja se antaa omistajalle yksinoikeuden teoksen jäljentämiseen, julkaisemiseen ja välittämiseen yleisölle.
 • Tekijänoikeussuojan kesto vaihtelee teoksen tyypin mukaan.

Mallit

 • Malleilla suojataan tuotteen ulkonäköä, kuten sen muotoa, kuviota tai kokoonpanoa.
 • Jotta malli voidaan rekisteröidä Australiassa, sen on oltava uusi ja erottamiskykyinen.
 • Mallirekisteröinti antaa omistajalle yksinoikeuden käyttää, lisensoida tai myydä mallia tietyn ajanjakson ajan.
 • Rekisteröity malli antaa omistajalle yksinoikeuden käyttää, lisensoida tai myydä mallia viiden vuoden ajan, ja se voidaan uusia yhteensä enintään 15 vuodeksi.

Kasvinjalostajan oikeudet

 • Kasvinjalostajanoikeudet suojaavat uusia kasvilajikkeita, jotka ovat erottuvia, yhtenäisiä ja vakaita.
 • Australiassa kasvinjalostajien oikeudet on suojattu vuoden 1994 kasvinjalostajien oikeuksia koskevalla lailla.
 • SAN antaa omistajalle yksinoikeuden tuottaa, myydä ja lisensoida lajiketta 20 vuoden ajan useimpien kasvilajien osalta ja 25 vuoden ajan viiniköynnösten ja puiden osalta.

Liikesalaisuudet

 • Liikesalaisuuksilla tarkoitetaan luottamuksellisia liiketoimintatietoja, kuten asiakasluetteloita ja hinnoittelustrategioita, jotka antavat yritykselle kilpailuetua.
 • Australiassa liikesalaisuuksia suojataan pikemminkin tavanomaisen oikeuden ja sopimusoikeuden kuin rekisteröinnin avulla.

Australian teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmä tarjoaa puitteet erilaisten luovien ja innovatiivisten teosten suojaamiseksi. Yksityishenkilöiden ja yritysten on siis tärkeää ymmärtää teollis- ja tekijänoikeutensa ja pyytää tarvittaessa ammattiapua varmistaakseen, että teollis- ja tekijänoikeudet on suojattu asianmukaisesti.

TYÖ JA TYÖLLISYYS

Australiassa on kattava työlainsäädäntöjärjestelmä, jonka noudattamista valvoo Fair Work Ombudsman.

Australiassa työelämää ja työllisyyttä säännellään liittovaltion ja osavaltioiden lakien yhdistelmällä, joiden tarkoituksena on yleensä suojella työntekijöiden oikeuksia ja varmistaa, että työpaikat ovat turvallisia, oikeudenmukaisia ja tasapuolisia.

Työsopimukset

Työsopimuksissa määritellään työsuhteen ehdot, mukaan lukien työn luonne, työaika, palkka ja etuudet sekä irtisanomisajat. Australiassa sopimukset voivat olla kirjallisia tai suullisia, mutta kirjalliset sopimukset ovat yleisempiä.

Australiassa käytetään yleisesti useita erilaisia työsopimustyyppejä. Näihin kuuluvat:

 • Vakituinen työsopimus: Tämä on Australiassa yleisin työsopimustyyppi, jossa työntekijä palkataan jatkuvaksi, toistaiseksi voimassa olevaksi ajaksi.
 • Määräaikainen työsopimus: Tämä on sopimus, jossa työntekijä palkataan tietyksi ajaksi ja jonka päättymispäivä on kiinteä.
 • Satunnainen työsopimus: Tämä on sopimus, jossa työntekijä palkataan tarpeen mukaan ilman takeita jatkuvasta työstä. Satunnaisilla työntekijöillä ei ole tiettyjä oikeuksia, kuten palkallisia vapaita ja irtisanomisaikaa, mutta heidän tuntipalkkansa on yleensä korkeampi.
 • Osa-aikainen työsopimus: Tämä on sopimus, jossa työntekijä tekee vähemmän kuin kokoaikaista työtä, yleensä säännöllisesti. Osa-aikaisilla työntekijöillä on oikeus samoihin etuuksiin kuin kokoaikaisilla työntekijöillä suhteellisesti.
 • Itsenäistä toimeksisaajaa koskeva sopimus: Tämä on sopimus, jossa yksityishenkilö palkataan tekemään työtä yritykselle itsenäisenä ammatinharjoittajana. Itsenäiset toimeksisaajat ovat vastuussa veroistaan ja eläkkeistään, eikä heillä ole oikeutta tiettyihin etuuksiin, kuten palkalliseen vapaaseen.

Työkorvauksiin, oikeuksiin ja etuuksiin Australiassa kuuluvat:

 • Vähimmäispalkka: Fair Work Commission asettaa kansallisen vähimmäispalkan kaikille työntekijöille Australiassa. Vähimmäispalkkaa tarkistetaan vuosittain, ja siinä otetaan huomioon muun muassa inflaatio ja talouden tila.
 • Työaika: Fair Work Act -lain mukaan työntekijän viikoittainen enimmäistyöaika Australiassa on 38 tuntia ( 7,6 tuntia päivässä). Työnantajat voivat kuitenkin pyytää työntekijöitä tekemään kohtuullisia lisätunteja (ylityötä), joista maksetaan lisäkorvaus.
 • Työterveys ja -turvallisuus: Työnantajien velvollisuutena on tarjota työntekijöilleen turvallinen ja terveellinen työpaikka. Tähän kuuluu esimerkiksi koulutuksen ja laitteiden tarjoaminen, riskinarviointien tekeminen sekä vaaratilanteista ja vaaroista ilmoittaminen.
 • Syrjintä: Australiassa on laitonta syrjiä ketään hänen rotunsa, sukupuolensa, ikänsä tai muiden henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella. Työnantajilla on velvollisuus estää syrjintä työpaikalla.
 • Palkallinen vuosiloma: kokoaikaisilla ja osa-aikaisilla työntekijöillä on oikeus vähintään neljän viikon palkalliseen vuosilomaan vuodessa, kun taas satunnaisille työntekijöille maksetaan tuntipalkan korotusta palkallisen lomaoikeuden puuttumisen korvaamiseksi.
 • Palkallinen hoitovapaa: Työntekijöillä on oikeus palkalliseen hoitovapaaseen hengenvaarallisesta sairaudesta tai vammasta kärsivän tai kuolleen perheenjäsenen tai perheenjäsenen hoitamiseksi.
 • Palkallinen vanhempainvapaa: palkansaajilla on oikeus saada palkallinen vanhempainvapaa enintään 18 viikon ajan kansallisen vähimmäispalkan mukaan.
 • Sairausloma: kokoaikaisilla työntekijöillä on oikeus palkalliseen sairauslomaan. Australialaiset työntekijät voivat pitää palkallista lomaa myös sairaan tai hätätilanteessa olevan perheenjäsenen tukemiseksi.
 • Superannuation: Työnantajien on maksettava vähintään 10 prosenttia työntekijän tavanomaisista työansioista superannuation-rahastoon.
 • Työntekijöiden korvaukset: Työnantajilla on velvollisuus tarjota työntekijöiden korvausvakuutus, joka kattaa työntekijät työhön liittyvän vamman tai sairauden varalta.
 • Irtisanominen ja irtisanominen: Työsuhteen irtisanomisen on perustuttava oikeudenmukaiseen harkintaan, joten se on kielletty esimerkiksi rodun, sukupuolen tai iän perusteella tai jos työntekijä on poissa sairauden vuoksi tai alle kolme kuukautta 12 kuukauden aikana. Työntekijät, jotka uskovat tulleensa epäoikeudenmukaisesti irtisanotuiksi, voivat tehdä valituksen Fair Work Commissionille. Komissio voi määrätä, että työntekijä otetaan takaisin palvelukseensa tai hänelle maksetaan korvaus, jos se katsoo, että irtisanominen oli epäoikeudenmukainen.

Työnantajien ja työntekijöiden välillä neuvoteltavissa oleviin lisäetuihin voivat kuulua esimerkiksi sairausvakuutus, ylimääräiset lomaoikeudet ja joustavat työjärjestelyt, jotka ylittävät lakisääteiset velvoitteet.

Haluatko päästä Australian markkinoille?

Damalionin asiantuntijat voivat auttaa. Meillä on asiantuntemusta, jonka avulla voimme opastaa asiakkaita yrityksen perustamisessa, pankkitilin avaamisessa ja sijoittamisessa Australiassa. Tarjoamme myös liiketoimintaratkaisuja, mukaan lukien säännösten noudattaminen, yksikönhallinta, kirjanpito, verotus, palkanlaskentatuki ja paljon muuta koko maassa.

Ota meihin yhteyttä nyt rekisteröidäksesi yrityksesi Australiassa.

11 + 3 =

Haluatko tietää enemmän käyttäjästä Damalion Australia Desk?

Damalion tarjoaa sinulle räätälöityjä neuvoja, jotka antavat suoraan operatiiviset asiantuntijat aloillesi, jotka haastavat yrityksesi.

Suosittelemme antamaan tietoja parhaimmillaan, jotta voimme täyttää pyyntösi ja palata sinuun seuraavan 8 tunnin kuluessa.