Bir Sayfa Seçin

Damalion Katar masası

Katar’da iş yapmak

Katar, Orta Doğu’da yer alan küçük ama müreffeh bir ülkedir. Ülke gelişen bir ekonomiye, zengin bir kültürel mirasa ve lüks bir yaşam tarzına sahiptir.

Katar, güçlü ve istikrarlı hükümetiyle siyasi istikrarıyla tanınmaktadır. Ülke, Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü de dahil olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun üyesidir ve bu da uluslararası standartlara bağlı kalmasını sağlamaktadır.

Katar’da iş yapmak yabancı şirketler için kazançlı bir fırsat olabilir. Ülke, petrol ve gaz da dahil olmak üzere bol doğal kaynakları sayesinde dünyanın en zengin ülkelerinden biri olarak gösterilmektedir. Ayrıca bölgede varlık göstermek isteyen işletmeler için de çok sayıda avantaj sunmaktadır.

Özetle Katar, bölgede varlık göstermek isteyen işletmeler için stratejik konumu, iş dostu ortamı, siyasi istikrarı ve yüksek yaşam kalitesi gibi bir dizi avantaj sunmaktadır.

Katar’da İş Yapmanın Avantajları

 • Katar, düşük vergi oranı ve kolaylaştırılmış iş düzenlemeleri ile iş dostu bir ortam sunmaktadır. Hükümet ayrıca yabancı yatırımları teşvik etmek amacıyla yeni bir yatırım kanununun yürürlüğe girmesi de dahil olmak üzere çeşitli girişimlerde bulunmuştur.
 • Katar dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birine sahiptir. Ülke aynı zamanda mükemmel sağlık hizmetleri, eğitim ve altyapısı ile yüksek yaşam kalitesiyle tanınmaktadır.
 • Katar çok kültürlü bir topluma ve çeşitlilik arz eden bir nüfusa sahiptir. Bu çeşitlilik, farklı geçmişlerden gelen insanları kucaklayan canlı ve dinamik bir iş ortamının yaratılmasına yardımcı olmuştur.
 • Asya, Avrupa ve Afrika arasında stratejik bir konuma sahip olan Katar, bölgedeki faaliyetlerini genişletmek isteyen işletmeler için ideal bir yerdir. Ülkenin konumu aynı zamanda onu Körfez İşbirliği Konseyi’ne (KİK) ve daha geniş anlamda Orta Doğu’ya açılan bir kapı haline getirmektedir.
 • Katar, büyüyen ekonomisini desteklemek için altyapı ve tesislere büyük yatırımlar yapmıştır. Ülke, dünya standartlarında ulaşım, telekomünikasyon ve sağlık sistemlerinin yanı sıra modern ve iyi donanımlı sanayi ve iş parklarına sahiptir.
 • Katar, ülkenin ekonomik büyümesini desteklemek için yerel yetenekleri geliştirmeye odaklanan yüksek vasıflı ve eğitimli bir işgücüne sahiptir. Ülke aynı zamanda dünyanın dört bir yanından vasıflı gurbetçi işçileri de kendine çekmektedir.
 • Katar, elverişli iş ortamı ve düşük suç oranıyla istikrarlı ve huzurlu bir ülkedir. Hükümet, ekonomik büyümeyi destekleme ve ülkeye yabancı yatırım çekme konusunda kararlıdır.
YASAL SİSTEM

Katar’ın hukuk sistemi İslam hukuku, Mısır medeni hukuku ve Fransız medeni hukukunun bir kombinasyonuna dayanmaktadır.

Ülkenin hukuk sistemi, kanun ve yönetmeliklerin hazırlanmasından, adaletin uygulanmasından ve hukuk sisteminin İslami ilkelere göre işlemesini sağlamaktan sorumlu olan Adalet Bakanlığı tarafından denetlenmektedir.

İslam hukuku Katar’daki mevzuatın birincil kaynağıdır ve medeni kanun ve yönetmeliklerin yorumlanmasında kullanılır.

Katar ayrıca hukuk mahkemeleri ve şeriat mahkemelerinden oluşan ikili bir mahkeme sistemine sahiptir.

Hukuk mahkemeleri medeni ve ticari anlaşmazlıklarla ilgilenirken, Şeriat mahkemeleri aile hukuku ve kişisel statü ile ilgili konuları ele almaktadır.

Katar’da yabancı yatırım

Katar yabancı yatırıma açıktır ve yabancı işletmeleri ülkeye çekmek için çeşitli girişimler uygulamıştır. Hükümet, yabancı yatırımcıların ülkede varlık göstermesini kolaylaştırmak için çeşitli serbest bölgeler ve yatırım teşvikleri oluşturmuş ve iş düzenlemelerini kolaylaştırmıştır.

Yabancı yatırımcılar Katar’da enerji, gayrimenkul ve finans dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlere yatırım yapabilmektedir.

Katar Yabancı Yatırım Kanunu uyarınca, yabancı yatırımcılar, ortak girişim aracının sermayesinin en az %51’ine sahip Katarlı bir ortakları olması ve şirketin Ticari Şirketler Kanunu hükümlerine uygun olarak kurulması halinde, ulusal ekonominin çoğu sektörüne yatırım yapabilmektedir.

Yabancı yatırımcılar ayrıca Katar Finans Merkezi (QFC) veya Katar Bilim ve Teknoloji Parkı (QSTP) gibi ülkenin serbest bölgelerinden birinde de varlık gösterebilirler. Bu serbest bölgeler yabancı yatırımcılara bir dizi teşvik ve avantaj sunmaktadır.

Katar’da Tüzel Kişi Seçimi

Katar’da iş yapmak isteyen yabancı yatırımcılar, ülkedeki ticari faaliyetlerini kurmak için çeşitli iş yapısı seçeneklerine sahiptir.

Katar’daki en popüler iş yapısı şunlardır:

Katar Sınırlı Sorumluluk Şirketi (LLC)

Bir LLC ayrı bir tüzel kişiliktir ve Katar’daki sahiplerine sınırlı sorumluluk koruması sunar.

Özellikler

 • Bir LLC en az iki hissedar gerektirir
 • En fazla 50 hissedarı olabilir.
 • Yabancı yatırımcılar bir LLC’nin en fazla %49’una sahip olabilirken, kalan %51’lik pay Katar vatandaşlarına veya Katar’a ait şirketlere aittir.
 • Bir LLC ayrı bir tüzel kişiliktir, bu nedenle sözleşmeler yapabilir, dava açabilir veya dava edilebilir ve kendi adına mülk sahibi olabilir.

Katar’da Ortak Girişim

Ortak girişim ayrı bir tüzel kişiliktir ve sahiplerine sınırlı sorumluluk koruması sunar.

Özellikler

 • Katarlı ortağın ortak girişimin en az %51’ine sahip olması gerekirken, yabancı yatırımcı en fazla %49’una sahip olabilir.
 • Bir ortak girişimin Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’na kayıtlı olması gerekir
 • Ayrıca, ortaklığın şartlarını özetleyen bir ortak girişim anlaşmasına da sahip olmalıdır.

Katar’da Serbest Bölge Şirketi

Yabancı yatırımcılar da ülkenin serbest bölgelerinden birinde bir serbest bölge şirketi kurabilirler. Bir serbest bölge şirketi ayrı bir tüzel kişiliktir ve %100 yabancı mülkiyet, vergi muafiyetleri ve kolaylaştırılmış düzenlemeler sunar.

Özellikler

 • Bu, %100 yabancı mülkiyet sunan ayrı bir tüzel kişiliktir.
 • Serbest bölge şirketleri, Katar Finans Merkezi (QFC) veya Katar Bilim ve Teknoloji Parkı (QSTP) gibi belirlenmiş serbest bölgelerde yer almaktadır.
 • Serbest bölge şirketleri yabancı yatırımcılara vergi muafiyetleri, kolaylaştırılmış düzenlemeler ve diğer teşvikler sunmaktadır.

Katar’da Şube Ofisi

Bir şube ayrı bir tüzel kişilik değildir ve tamamen yabancı bir şirkete aittir.

Özellikler

 • Bir şube, yerel makamlarla irtibatı sağlamak ve yerel düzenlemelere uymak üzere bir Katar temsilcisi atamalıdır.
 • Bir şube Katar’da ticari faaliyetlerde bulunabilir ancak ticari tescilinde belirtilen faaliyetlerle sınırlıdır.
 • Katar Hükümeti tarafından daimi bir kuruluş olarak kabul edilmemektedir
 • Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmelidir

Katar’da bir iş yapısı seçerken, yerel düzenlemelere uygunluğu sağlamak ve olası riskleri en aza indirmek için uzmanlardan hukuki ve ticari tavsiye almak da önemlidir. Damalion uzmanlarınızla şimdi iletişime geçin ve size yardımcı olalım.

BANKACILIK

Katar, parasal istikrarın korunmasından ve ülkedeki bankacılık sektörünün denetlenmesinden sorumlu olan Katar Merkez Bankası (QCB) tarafından düzenlenen iyi gelişmiş bir bankacılık sistemine sahiptir. QCB aynı zamanda para politikasının belirlenmesinden, para basımından ve Katar’daki finansal kurumların düzenlenmesinden sorumludur.

Katar’da bankacılığın temel özellikleri şunlardır:

Bankacılık Hizmetleri

Katar bankaları, tasarruf ve cari hesaplar, krediler, kredi kartları, döviz ve yatırım ürünleri dahil olmak üzere çok çeşitli bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Birçok banka daha fazla kolaylık sağlamak için çevrimiçi ve mobil bankacılık hizmetleri de sunmaktadır.

İslami Bankacılık

İslami bankacılık Katar’da popüler bir bankacılık türüdür ve ülkede çok sayıda İslami banka faaliyet göstermektedir. İslami bankalar, faiz (riba) ödenmesini veya alınmasını ve haram (yasak) olarak kabul edilen işlerin finanse edilmesini yasaklayan İslam hukukuna göre faaliyet göstermektedir.

Katar’daki Bankalar

Katar’daki bankacılık sektörüne yerel bankalar hakimdir, ancak ülkede faaliyet gösteren ve hem bireylere hem de işletmelere bir dizi hizmet sunan birkaç uluslararası banka da vardır.

Katar bankaları güçlü kredi notlarına sahiptir ve birçok banka uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından A veya daha yüksek notlar almaktadır.

Katar bankaları ayrıca döviz hesapları ve döviz hizmetleri de dahil olmak üzere bir dizi döviz hizmeti sunmaktadır.

Finans Merkezi

Katar Finans Merkezi (QFC), Doha’da bulunan ve bankacılık, varlık yönetimi ve sigorta dahil olmak üzere bir dizi finansal hizmet sunan bir finans merkezidir. QFC, QFC’nin geliştirilmesi ve düzenlenmesini denetlemekten sorumlu olan QFC Kurumu tarafından düzenlenir.

Katar’da bir banka hesabı açmak

İster kişisel ister Katar’da kurulu bir şirket adına olsun, Katar’da bir banka hesabı açmak için başvuru sahiplerinin oturma iznine sahip olması gerekir. Başvuru sahiplerinin ayrıca pasaport fotokopisi, ikamet vizesi, iki fotoğraf ve işverenlerinden aylık olarak hesaba aktarılacak para miktarını belirten bir mektup gibi bazı ek belgeler sunmaları gerekmektedir. Katar’da yeni kurulan şirketler söz konusu olduğunda, bir banka hesabı açmak için bir Kuruluş Belgesi gerekecektir.

Tüm bunlar mevcut olduğunda, banka hesabı açma süreci basit olacaktır.

Genel olarak, Katar’daki bankacılık sistemi iyi düzenlenmiş ve istikrarlı olup, hem bireyler hem de işletmeler için bir dizi hizmet mevcuttur.

GÖÇ

Yüksek yaşam standardı, vergiden muaf gelir, kültürel çeşitlilik, emniyet ve güvenlik ve güzel doğal çevre. Bunlar Katar’a taşınmanın pek çok faydasından sadece birkaçı.

Katar’a taşınmayı ve Katar’da yaşamayı planlıyorsanız, kendinizi yasal olarak tanımanızı sağlayacak güncel bir ikamet iznine sahip olmalısınız.

Katar’da Oturum Almak

Katar’da oturum almakla ilgileniyorsanız, koşullarınıza bağlı olarak çeşitli seçenekler mevcuttur. İşte Katar’da ikamet almanın bazı yolları:

 • İstihdam Vizesi: Bu vize, Katarlı bir şirketten iş teklifi alan kişiler içindir. Başvuru sahibinin işvereni, istihdam vizesi aracılığıyla Katar’da ikametine sponsor olabilir. Bu vize genellikle iş sözleşmesi süresince geçerlidir ve gerektiğinde yenilenebilir.
 • Ticari Vize: Bu vize yatırımcılar veya işletme sahipleri içindir. Bu vize, başvuru sahibinin ticari faaliyetlerde bulunmak üzere belirli bir süre için Katar’a giriş yapmasına ve Katar’da kalmasına izin verir.
 • Aile Vizesi: Bu vize türü, Katar’da ikamet eden veya Katar vatandaşı olan aile üyelerine sahip bireyler içindir. Bu vize, bireyin Katar’daki aile üyelerine katılmasına ve belirli bir süre kalmasına izin verir.
 • Emeklilik Vizesi: 60 yaşın üzerinde olan ve belirli bir asgari aylık gelire sahip olan bireyler içindir. Bu vize, bireyin Katar’da yaşamasına ve bir emekli olarak olanaklarından yararlanmasına olanak tanır.
 • Mülkiyet Vizesi: Katar’da mülk sahibi olan bireyler içindir. Bu vize, başvuru sahibinin belirli bir süre Katar’da ikamet etmesine izin verir ve genellikle belirli bir mülkün sahipliğiyle bağlantılıdır.

Katar’da ikamet izni almak için belirli gereklilikleri karşılamanız ve başvurunuzu destekleyecek belgeleri sağlamanız gerekecektir. Süreci yönetmenize yardımcı olması için bir profesyonelden yardım almanız önerilir. Damalion uzmanlarınızla şimdi iletişime geçin ve size yardımcı olalım.

VERGİ REJİMİ

Katar, kişisel gelir vergisi veya sosyal güvenlik vergisi içermeyen vergi dostu bir rejime sahiptir.

Ülkede bölgesel bir vergilendirme sistemi uygulanmakta olup, kişinin vergi ikametgahına bakılmaksızın Katar’dan kaynak geliri elde etmesi halinde Katar’da vergiye tabi olduğu belirtilmektedir.

İşte Katar’daki vergi rejimine genel bir bakış

Kurumlar vergisi

Katar’da, ülkede faaliyet gösteren şirketler tarafından elde edilen kârlar üzerinden %10 oranında sabit bir kurumlar vergisi uygulanmaktadır. Bu vergi hem Katarlı hem de yabancı şirketler için geçerli olmakla birlikte, belirli sektörler ve faaliyetler için bazı muafiyetler ve teşvikler mevcuttur.

Katma Değer Vergisi (KDV)

Katar’ın standart KDV oranı %5’tir. İthalat da dahil olmak üzere çoğu mal ve hizmete KDV uygulanmaktadır, ancak sağlık ve eğitim gibi bazı muafiyetler ve sıfır oranlı kalemler vardır.

Stopaj vergisi

Katar’da temettü veya faiz ödemeleri üzerinden stopaj vergisi alınmamakla birlikte, yerleşik olmayanlara ödenen belirli türdeki telif ücretleri üzerinden stopaj vergisi alınmaktadır.

ÖTV

Katar, tütün ve enerji içecekleri gibi sağlığa veya çevreye zararlı olduğu düşünülen bazı ürünlere özel tüketim vergisi uygulamaktadır. Özel tüketim vergisi oranları ürün türüne göre değişmektedir.

Katar Vergi Anlaşmaları

Katar, çifte vergilendirmeyi önlemek ve sınır ötesi yatırımları teşvik etmek için diğer ülkelerle çeşitli vergi anlaşmaları imzalamıştır.

Katar, aralarında Azerbaycan, Ermenistan, Barbados, Belçika, Belarus, Çin, Küba, Hırvatistan, Kıbrıs, Fransa, Almanya, Guernsey, Hong Kong, Endonezya, Hindistan, İtalya, Japonya, Ürdün, Kore, Lübnan, Makedonya’nın da bulunduğu 80’den fazla ülkeyle vergi anlaşması imzalamıştır, Meksika, Malezya, Fas, Nepal, Portekiz, Pakistan, Rusya, Romanya, Senegal, San Marino, Seyşeller, Sri Lanka, Singapur, Güney Kore, İsviçre, Suriye, Türkiye, Tunus, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Venezuela ve Yemen

Bu vergi anlaşmaları genel olarak Katar ve diğer ülke arasında vergi ile ilgili konularda işbirliği ve bilgi alışverişi için bir çerçeve sağlamayı ve sınır ötesi faaliyetlerden elde edilen gelir ve kârların vergilendirilmesine ilişkin kuralları belirlemeyi amaçlamaktadır.

Bu vergi anlaşmalarının temel hükümlerinden bazıları, bireylerin ve şirketlerin vergi mukimliklerinin belirlenmesine ilişkin kuralları, vergilendirme haklarının akit devletler arasında paylaştırılmasını ve vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınmanın önlenmesini içermektedir.

Katar’daki vergi rejiminin değişime tabi olduğunu ve işletmelerin yürürlükteki tüm vergi kanunları ve düzenlemelerine uyumu sağlamak için nitelikli vergi uzmanlarına danışmaları gerektiğini unutmamak önemlidir. Damalion uzmanlarınızla şimdi iletişime geçin ve size yardımcı olalım.

FİKRİ MÜLKİYET

Katar, fikri mülkiyet haklarının korunması ve uygulanması için güçlü bir yasal çerçeveye sahiptir ve hükümet bu hakların etkin bir şekilde korunması yoluyla yenilikçiliği ve yaratıcılığı teşvik etmeye kararlıdır.

Katar’da fikri mülkiyet (IP) haklarının korunması ve uygulanması, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi yasa ve yönetmelik tarafından yönetilmektedir:

 • 2002 tarihli ve 7 sayılı Markalar, Ticaret Unvanları, Coğrafi İşaretler ve Endüstriyel Tasarımlar Hakkında Kanun,
 • 2002 tarihli ve 9 sayılı Telif Hakları ve Bağlantılı Haklar Kanunu,
 • 2006 tarihli ve 30 sayılı Patent ve Endüstriyel Tasarımlar Kanunu ve
 • 2005 tarihli ve 26 sayılı Ticari Sırların ve Know-How’ın Korunması Hakkında Kanun.

Katar’da mevcut olan fikri mülkiyet (IP) koruma türleri şunlardır:

Ticari markalar

 • Ticari marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğerininkilerden ayıran bir işaret veya semboldür.
 • Katar’da bir markanın tescil için kabul edilmesinin başlıca koşulları benzersiz olması ve kamu düzenine aykırı olmamasıdır.
 • Ticari markalar, Katar’daki MEC (Ticaret Bakanlığı) bünyesindeki Ticari Marka Ofisi nezdinde tescil edilmektedir.
 • Katar’da ticari markalar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı nezdinde 10 yıllığına tescil edilebilmekte ve 10 yıllık süreler için yenilenebilmektedir.

Patentler

 • Patent, yeni ve faydalı bir buluş için bir mucide verilen yasal bir tekeldir.
 • Katar’da bir patentin geçerli olabilmesi için yeni olması, buluş niteliğinde bir adım içermesi, endüstriyel uygulamaya elverişli olması ve kamu düzenine aykırı olmaması gerekmektedir.
 • Patentler, MEC’deki patent ofisi nezdinde tescil edilir.
 • Katar’da patentler, yıllık yenileme ücretlerinin ödenmesine tabi olarak, başvuru tarihinden itibaren 20 yıl süreyle tescil edilebilmektedir.

Endüstriyel tasarımlar

 • Endüstriyel tasarım, bir ürünün şekli, rengi veya dokusu gibi süsleyici veya estetik yönüdür.
 • Katar’da endüstriyel tasarımlar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’na tescil ettirilebilir
 • Endüstriyel tasarımlar 5 yıl süreyle tescil edilebilmekte, 5 yıllık süreler için yenilenebilmekte ve en fazla 25 yıla kadar tescil edilebilmektedir.

Telif hakkı

 • Telif hakkı, kitaplar, müzik, resimler ve yazılımlar dahil olmak üzere orijinal edebi, sanatsal ve bilimsel eserleri korur.
 • Katar’da telif hakkı koruması, eserin yaratıldığı andan itibaren otomatiktir ve kayıt gerekli değildir.
 • Bununla birlikte, telif hakkı sahipleri, sahipliklerini kanıtlamak ve haklarının uygulanmasını kolaylaştırmak için eserlerini Kültür ve Spor Bakanlığı’na kaydettirebilirler.
 • Katar’da telif hakkı koruması eser sahibinin yaşamı boyunca ve ölümünden sonra 50 takvim yılı sürer ve yenilenemez.

Ticari sırlar

 • Ticari sır, müşteri listeleri ve pazarlama stratejileri gibi bir işletmeye rekabet avantajı sağlayan gizli bilgilerdir.
 • Katar’da ticari sırlar, sahibinin mülkü olarak kabul edilmektedir.
 • Katar’da ticari sırlar, 2005 tarihli ve 26 sayılı Ticari Sırların ve Know-How’ın Korunması Kanunu kapsamında korunabilmektedir.
 • Katar’da ticari sırların korunması için herhangi bir zaman aşımı süresi bulunmamaktadır.

Katar, çok çeşitli fikri mülkiyet hakları için güçlü bir koruma sağlamaktadır ve ülkede faaliyet gösteren işletmeler, ticari markalarını, patentlerini ve endüstriyel tasarımlarını tescil ettirerek ve ticari sırlarının gizliliğini sıkı bir şekilde koruyarak fikri mülkiyet varlıklarını korumak için adımlar atmalıdır.

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM

Katar’da iş ve istihdam, 2017 tarihli 13 sayılı Kanun ile değiştirilen 2004 tarihli 14 sayılı İş Kanunu ve uygulama yönetmelikleri ile yönetilmektedir. İş Kanunu, işe alım, çalışma koşulları, ücretler, izin, fesih ve uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hükümler de dahil olmak üzere ülkedeki işverenlerin ve çalışanların hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

İş Kanunu’nun temel hükümleri şunlardır:

İş sözleşmeleri

İşverenlerin çalışanlarına işin niteliği, sözleşmenin süresi ve ücret gibi ayrıntıları içermesi gereken yazılı iş sözleşmeleri sunmaları gerekmektedir. Sözleşmeler Arapça olmalıdır ve belirli veya belirsiz süreli olabilir.

Katar’da iki ana iş sözleşmesi türü bulunmaktadır:

 • Belirli süreli iş sözleşmeleri: Belirli süreli iş sözleşmesi, istihdam döneminin başlangıç ve bitiş tarihini belirten belirli süreli bir iş sözleşmesidir. Bu sözleşme türü genellikle proje bazlı işler veya geçici pozisyonlar için kullanılır. Sınırlı süreli bir sözleşmenin süresi 5 yılı geçmemelidir ve bir veya daha fazla dönem için yenilenebilir, ancak toplam süre 9 yılı geçmemelidir.
 • Belirsiz süreli iş sözleşmeleri: Belirsiz süreli iş sözleşmesi, belirli bir bitiş tarihi olmayan bir iş sözleşmesidir. Bu sözleşme türü genellikle Katar’daki daimi pozisyonlar için kullanılır. Sınırsız süreli bir sözleşme taraflardan biri tarafından feshedilebilir, ancak bildirim gereklidir. İhbar süresi çalışanın hizmet süresine göre belirlenmekte olup, 5 yıldan az hizmeti olan çalışanlar için en az bir haftalık, 15 yıldan fazla hizmeti olan çalışanlar için ise en fazla 2 aylık ihbar süresi öngörülmektedir.

Hem belirli süreli hem de belirsiz süreli sözleşmeler yazılı olarak yapılmalı ve iş görevleri, çalışma saatleri, ücret ve izin hakları gibi istihdam hüküm ve koşullarını içermelidir.

Katar’da İstihdam Tazminatı, Hak ve Menfaatler

 • Çalışma saatleri: Katar’da standart çalışma haftası 48 saattir ve bir kaybı veya ciddi bir kazayı önlemek için çalışmanın gerekli olduğu durumlar dışında çalışma saatleri günde 8 saati geçmemelidir. Çalışanların haftada bir gün izin hakkı vardır ve bu izin günü resmi dinlenme günü olan Cuma günü olmalıdır.
 • Ücretler: İş Kanunu çeşitli sektörler için asgari ücret oranlarını belirlemektedir ve işverenlerin çalışanlarına en az asgari ücret ödemesi gerekmektedir.
 • Yıllık izin: Çalışanlar, ilk 5 hizmet yılı için 3 hafta ve 5 yıldan fazla hizmet yılı için 4 hafta yıllık izin hakkına sahiptir.
 • Hastalık izni: Çalışanlar yılda 2 haftaya kadar ücretli hastalık izni hakkına sahiptir.
 • Doğum izni: Katar’daki kadın çalışanlar, çocuğun doğumundan önce veya sonra alınabilen 50 günlük ücretli doğum izni hakkına sahiptir.
 • Hizmet sonu yardımları: İşverenleriyle en az bir yıllık hizmet süresini tamamlayan çalışanlar, bahşiş ödemesi ile uçak bileti ve konut yardımı gibi diğer yardımları içerebilen hizmet sonu yardımlarına hak kazanırlar.
 • Sağlık sigortası: Katar’daki işverenlerin çalışanlarına sağlık ve diş sigortasını da içeren sağlık sigortası teminatı sağlamaları gerekmektedir.
 • Konut ve Eğitim: Bazı işverenler, istihdam paketlerinin bir parçası olarak çalışanlarına konut veya konut yardımı sağlayabilir. Bazı işverenler, Katar’da okula giden çocukları olan çalışanlar için eğitim ödeneği de sağlayabilir.
 • Emeklilik yardımları: İşverenleriyle en az 5 yıllık hizmet süresini tamamlayan çalışanlar, Katar Emeklilik Fonu tarafından sağlanan bir emeklilik maaşı almaya hak kazanırlar.

İş Akdinin Feshi

İşverenler, işten çıkarma veya düşük performans gibi çeşitli nedenlerle çalışanların işine son verebilirler, ancak fesih için geçerli bir neden ve bildirimde bulunmaları gerekir. Sebepsiz yere iş akdi feshedilen çalışanlar tazminat alma hakkına sahip olabilirler.

Buna ek olarak, Katar’daki işverenlerin, istihdam yardımlarına ilişkin asgari standartları belirleyen İş Kanunu ve uygulama yönetmeliklerine uymaları gerekmektedir. Ancak, bazı işverenler çalışanları çekmek ve elde tutmak için ek avantajlar sağlayabilir.

Peki, Katar pazarına girmeyi düşünüyor musunuz?

Damalion, yabancı tüzel kişilere Katar’da iş kurma konusunda yardımcı olmaktadır. Müşterinin Katar’da bir şirket kurmasına yardımcı olmanın yanı sıra, ülke genelinde uyumluluk, varlık yönetimi, muhasebe, vergilendirme, bordro desteği ve çok daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli entegre iş çözümleri de sağlıyoruz.

Hizmetlerimiz ve Katar şirketinizi başarıya ulaştırmada size nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bugün bizimle iletişime geçin.

4 + 1 =

Damalion Qatar Desk hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Damalion, işinize meydan okuyan alanlarda doğrudan operasyonel uzmanlar tarafından sağlanan ısmarlama tavsiyeler sunar.

En iyi şekilde bilgi vermenizi tavsiye ederiz, böylece talebinizi değerlendirebilir ve önümüzdeki 8 saat içinde size geri dönebiliriz.