Bir Sayfa Seçin

Damalion Bolivya masası

Bolivya’da iş yapmak

Bolivya’ya hoş geldiniz! Güney Amerika ülkesi yatırım ve büyüme için büyük bir potansiyele sahip.

Bolivya son zamanlarda yabancı yatırımcılar ve girişimciler arasında ilgi uyandırdı. Ülke, kıta ülkelerinin çoğuyla olan bağlantıları nedeniyle Güney Amerika’da eşsiz bir konuma sahiptir. Ayrıca doymamış pazarları test etmek isteyen firmalar için de popüler bir destinasyondur.

Bolivya, Latin Amerika pazarına girmek isteyen girişimciler için pek çok fırsat ve avantaj sağlamaktadır. Ülke, diğer Latin Amerika ülkelerini birbirine bağlayan bir köprü olarak görülebilir. Yatırımlar açısından ise yabancı yatırımlar üzerinde herhangi bir sınırlama ya da döviz kontrolü bulunmamaktadır.

Bolivya ‘da iş kurmak birçok yatırımcı ve girişimci için çok ilginç bir fırsattır çünkü ülkede daha fazla ticaret ve gelişmiş iş fırsatları görülmektedir.

Genel olarak Bolivya, dostane ve misafirperver iş kültürü, potansiyel pazar fırsatları ve genç, eğitimli işgücü ile iş yapmak için harika bir yerdir.

Bolivya’da İş Yapmanın Avantajları

 • Bolivya ekonomisi son on yıldır istikrarlı bir şekilde büyümektedir ve bu durum işletmelerin gelişmesi için elverişli bir ortam sağlamıştır.
 • Bolivya, doğal gaz, mineraller ve tarım için verimli topraklar gibi bol miktarda doğal kaynağa sahiptir ve madencilik, enerji ve tarım sektörlerinde yatırımlar için fırsatlar sunmaktadır.
 • Bolivya, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla oldukça düşük bir yaşam maliyetine ve genç, eğitimli bir işgücüne sahiptir.
 • Bolivya hükümeti, vergi teşvikleri, iş kaydı için kolaylaştırılmış süreçler ve yatırım koruması dahil olmak üzere yabancı yatırımları çekmek için politikalar uygulamıştır.
 • Bolivya Güney Amerika’da merkezi bir konuma sahiptir ve bu durum Brezilya, Arjantin, Şili, Paraguay ve Peru gibi komşu ülkelerdeki 300 milyondan fazla kişiden oluşan büyük bir pazara kolay erişim sağlamaktadır.
 • Bolivya, komşu ülkelerle iyi karayolu ve havayolu bağlantıları ile gelişmekte olan bir altyapıya sahiptir. İnternet ve telekomünikasyon ağları da gelişmekte ve uzaktan iş yapmayı kolaylaştırmaktadır.
 • Bolivya, büyüyen bir orta sınıf ve giderek teknoloji meraklısı hale gelen büyük bir genç nüfus ile henüz kullanılmamış bir pazar potansiyeline sahiptir. Bu durum, işletmelere yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaları için fırsatlar sunmaktadır.
 • Bolivya MERCOSUR üyesi, yani kıtanın güneyindeki büyük ekonomik bloğa erişimi var. Bolivya aynı zamanda Dünya Ticaret Örgütü’nün ve Güney Amerika ülkeleriyle yapılan, malların ve işgücünün serbest dolaşımını sağlayan diğer anlaşmaların da bir parçasıdır.

Genel olarak Bolivya, stratejik konumu, hükümet desteği, büyüyen ekonomisi ve turizm potansiyeli ile elverişli bir iş ortamı sunmaktadır.

YASAL SİSTEM

Bolivya, medeni hukuka dayalı bir hukuk sistemine sahiptir. Bolivya Anayasası ülkenin en yüksek kanunudur ve Bolivya vatandaşlarının temel hak ve görevlerini belirler. Anayasa aynı zamanda hükümetin yürütme, yasama ve yargı erkleri arasındaki güç dağılımını da belirler.

Bolivya hukuk sistemi, Medeni Kanun, Ticaret Kanunu, Ceza Kanunu ve İş Kanunu gibi kapsamlı ve sistematik kanun derlemeleri olan kanunlara dayanmaktadır. Bu kanunlar, yasal ortamdaki değişiklikleri yansıtacak şekilde sürekli olarak güncellenmektedir.

Bolivya yargısı bağımsızdır ve Yüksek Mahkeme, Departman Mahkemeleri ve alt bölge mahkemelerinden oluşmaktadır.

Bolivya’da yabancı yatırım

Bolivya’daki yabancı yatırımlar, ülkenin elverişli bir iş ortamına sahip olması ve yabancı yatırımcılara çeşitli teşvikler sunması nedeniyle son yıllarda istikrarlı bir şekilde artmaktadır.

Yabancı yatırımları teşvik etmek amacıyla Bolivya hükümeti, yabancı yatırımcılara düzenleyici ortamda gezinme ve yatırım fırsatlarını belirleme konusunda yardımcı olmak için Pro Bolivia ve Yatırım Teşvik Ajansı gibi yatırım teşvik ajansları kurmuştur.

Yabancı yatırımcıların Bolivya’daki işletmelerinin %100’üne sahip olmalarına da izin verilmekte olup, kar veya sermayenin ülkelerine geri gönderilmesi konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak, medya ve savunma sanayii gibi yabancı mülkiyetinin kısıtlandığı veya yasaklandığı bazı sektörler olduğunu da belirtmek gerekir. Ayrıca, yerli ve yabancı yatırımcılar Madencilik, Petrol, Gaz, Elektrik, Ulaştırma, Telekomünikasyon, Oyun ve Tarım sektörlerinde yer almaları halinde düzenlemeye tabi olabilirler.

Genel olarak, Bolivya’daki yabancı yatırımlar yüksek yatırım getirisi için fırsatlar sunmaktadır ve Bolivya hükümeti yabancı yatırımları desteklemekte ve yabancı yatırımcıların ülkede iş yapmasını kolaylaştıracak politikalar uygulamaktadır.

Bolivya’da Tüzel Kişilik Seçimi

Bolivya, ülkede iş yapmak isteyen yatırımcılar ve girişimciler için çeşitli iş yapıları sunmaktadır. Bolivya’daki en yaygın iş yapıları şunlardır:

Şahıs Şirketi (Empresa Unipersonal)

Bu, Bolivya’daki en basit iş yapısı biçimidir. Tek bir kişiye ait olan bir şirket formudur.

Özellikler

 • Tüm ticari kararlardan ve yükümlülüklerden sorumlu olan tek bir kişi tarafından sahiplenilir ve işletilir.
 • Bu yapının kurulumu ve bakımı kolaydır ancak kişisel varlıkları korumaz.
 • İşletme sahibi ile işletme arasında yasal bir ayrım yoktur.

Anonim Şirket (Sociedad Anonima veya S.A.)

Bir şirket, hissedarların sahip olduğu ve bir yönetim kurulu tarafından yönetilen tüzel bir kişiliktir.

Özellikler

 • Bu yapı, sahiplerine sınırlı sorumluluk koruması sağlar ve hisse satışı yoluyla sermaye artırabilir.
 • Şirketlerin kurulması ve sürdürülmesi daha karmaşıktır ve daha fazla yasal ve mali yükümlülük gerektirir.
 • Yönetim, şirketin üç ila on iki kişiden oluşan yönetim kurulunun sorumluluğundadır.
 • İki şekilde oluşturulabilir; ya tek bir eylemle ya da hisselerin halka arz edilmesiyle.

Sınırlı Sorumluluk Şirketi – LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada – S.R.L.)

LLC, sahiplerine sınırlı sorumluluk koruması sağlayan bir işletme yapısıdır.

Özellikler

 • İki ila yirmi beş arasında ortağı olabilir.
 • Kurulumu ve bakımı kolaydır ve şirket sahipleri şirketin borçlarından veya yükümlülüklerinden şahsen sorumlu değildir.
 • Sermaye payları da şirket kuruluşu sırasında tam olarak ödenmelidir.
 • Üyeleri tarafından yönetilir ve üyeler LLC’nin borçlarından ve yükümlülüklerinden şahsen sorumlu değildir.

Ortaklık

Bu, iki veya daha fazla kişi veya kuruluşun bir işi yürütmek için bir araya geldiği bir iş yapısıdır.

Özellikler

 • Bolivya’da iki tür ortaklık vardır: genel ortaklıklar ve sınırlı ortaklıklar.
 • Genel bir ortaklıkta, tüm ortaklar kar ve zararı eşit olarak paylaşır
 • Bir sınırlı ortaklıkta, her iki genel ortak da işletmenin yönetiminden sorumludur ve sınırlı ortaklar yalnızca yatırdıkları sermaye miktarından sorumludur.
 • Ortaklıkların kurulması ve sürdürülmesi kolaydır ancak kişisel varlıkları korumaz.

Şube (Sucursal)

Şube, yabancı bir şirketin Bolivya’daki uzantısıdır.

Özellikler

 • Bu yapı, yabancı şirketlerin ayrı bir tüzel kişilik kurmalarına gerek kalmadan Bolivya’da iş yapmalarına olanak tanır.
 • Şubeler, yerel şirketlerle aynı yasal ve mali yükümlülüklere tabidir.
 • Yabancı şirket, Bolivya’daki şube tarafından üstlenilen tüm borç ve yükümlülüklerden sorumludur.
 • Yasal temsile sahiptir ve ana şirket tarafından kurulan faaliyetlerde yönetim bağımsızlığına sahiptir.

Bireylerin Bolivya’da bir iş kurmadan önce tüm yasal gerekliliklere uyduklarından emin olmak için yerel bir avukata veya muhasebeciye danışmaları tavsiye edilir. Bolivya’da bir iş kurmakla ilgileniyorsanız, Damalion uzmanınızla hemen iletişime geçin.

BANKACILIK

Bolivya’daki bankacılık sisteminin istikrarlı ve iyi düzenlenmiş olduğu düşünülmektedir. Bu bankacılık sistemi, ticari bankalar, kalkınma bankaları, mikrofinans kurumları ve tasarruf ve kredi kooperatifleri de dahil olmak üzere çeşitli finansal kurumlardan oluşmaktadır.

Bolivya’daki bankacılık sisteminin bazı temel özellikleri şunlardır:

Merkez Bankası

Bolivya Merkez Bankası (BCB) bankacılık sektörünün düzenlenmesinden ve ülkenin para politikasının yönetilmesinden sorumludur. Sermaye gerekliliklerini belirler, düzenli denetimler yapar ve bankacılık yasa ve yönetmeliklerine uyulmasını sağlamak için bankaların faaliyetlerini izler.

Banka Türleri

Bolivya’da ticari bankalar, kalkınma bankaları, tasarruf ve kredi bankaları ve mikrofinans bankaları dahil olmak üzere çeşitli banka türleri faaliyet göstermektedir. Bu bankalar bireylere, işletmelere ve devlet kurumlarına tasarruf hesapları, çek hesapları, krediler, kredi kartları, banka havaleleri ve döviz bozdurma dahil olmak üzere bir dizi bankacılık hizmeti sunmaktadır.

Bolivya’da banka hesabı açma

Bolivya’da bir banka hesabı açmak için geçici ikamet statüsüne sahip olmanız gerekmektedir. Buna ek olarak, yabancı kimlik kartınız, pasaportunuz, gelir belgeniz, ülkede bir adresiniz ve ilk depozitonuz da gereklidir.

Yukarıdaki koşulları yerine getirdikten sonra, bir çek hesabı, tasarruf hesabı veya vadeli mevduat açabilirsiniz.

Doğru evraklarla Bolivya’da bir banka hesabı açmak zor değildir, ancak işiniz için uygun bankayı seçmek biraz zor olabilir. Buna ek olarak, dolduracağınız evraklar, döviz kurları ve değişim ve diğer önemli ayrıntılar hakkında net bir bilgiye sahip olmanız gerekir. Damalion uzmanlarınızla şimdi iletişime geçin ve size yardımcı olalım.

GÖÇ

İş ya da uygun yaşam tarzı için Bolivya’ya taşınmaya karar verirseniz, bunu yasal yoldan yapmak ve ikamet vizesi almak zorundasınız.

Bolivya’da İkamet Türü

Bolivya, ikamet izni almak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli seçenekler sunmaktadır:

 • Çalışma Vizesi: Bolivya’da bir iş teklifi alırsanız, çalışma vizesine başvurabilirsiniz. Bu vize için Bolivyalı bir işverenden iş teklifi alınması ve işverenin pozisyonu dolduracak bir Bolivya vatandaşı bulamadığına dair kanıt sunması gerekmektedir.
 • Yatırım Vizesi: Bolivya’da önemli bir yatırım yapan yüksek net değere sahip bireyler içindir. Bu vize belirli bir asgari yatırım gerektirir ve ülkede bir iş kurmak veya başka yatırımlar (herhangi bir sektörde) yapmak için kullanılabilir.
 • Emeklilik Vizesi: 50 yaşın üzerindeyseniz ve belirli bir asgari aylık gelire sahipseniz, emeklilik vizesine başvurabilirsiniz. Bu vize, çalışma iznine ihtiyaç duymadan Bolivya’da yaşamanızı sağlar.
 • Aile Vizesi: Bolivya vatandaşı veya daimi ikamet eden aile üyeleriniz varsa, aile vizesi almaya hak kazanabilirsiniz. Bu vize Bolivya’da aile üyelerinizle birlikte yaşamanıza izin verir.

Öğrenci Vizesi: Bolivya’da eğitim almayı planlıyorsanız, öğrenci vizesine başvurabilirsiniz. Bu vize, eğitiminiz süresince geçerlidir ve tanınmış bir eğitim kurumuna kayıt olduğunuzun kanıtlanmasını gerektirir.

Bolivya’da daimi ikamet

Bolivya’ya kalıcı olarak yerleşmeyi planlıyorsanız, ülkede 2 yıl yaşadıktan sonra Daimi İkamet Vizesi alabilirsiniz. Bu, Bolivya’da süresiz olarak yaşamanızı sağlayacaktır.

Bolivya’da ikamet başvurusunda bulunmak için çeşitli belgeler sağlamanız gerekecektir, bu nedenle başvuru sürecinde gezinmenize yardımcı olması ve gerekli tüm belgelerin düzenli olduğundan emin olması için bir profesyonele danışmanız önerilir. Damalion uzmanlarınızla şimdi iletişime geçin ve size yardımcı olalım.

VERGİ REJİMİ

Vergi dairesi

Bolivya’daki vergi otoritesi Ulusal Vergi Servisi’dir (Servicio de Impuestos Nacionales veya SIN). Ekonomi ve Kamu Maliyesi Bakanlığı’na bağlı merkezi olmayan bir kurumdur ve ülkedeki vergi gelirlerinin toplanması ve yönetilmesinden sorumludur.

SIN, Bolivya’da vergilerin toplanması, vergi mükelleflerinin denetlenmesi ve vergi kanun ve yönetmeliklerine uyumun sağlanmasını içeren vergi sisteminin idaresinden sorumludur. Ayrıca vergi mükelleflerine ve kamuya vergi bilgileri ve eğitimi sağlar.

Vergi ikametgahı

Bolivya’da vergi mükellefi olan bir kişi genellikle dünya çapındaki gelirleri üzerinden vergilendirilir. Buna istihdam, ticari faaliyetler, yatırımlar ve diğer kaynaklardan elde edilen gelirler dahildir.

Öte yandan, Bolivya’da ikamet etmeyenler, yalnızca Bolivya’da bulunan mülklerden elde edilen kira geliri veya ülke içinde yapılan işlerden elde edilen gelir gibi Bolivya içindeki kaynaklardan elde edilen gelirleri üzerinden vergilendirilir.

Bolivya’da vergi mukimliği, bireyin ülkedeki fiziksel varlığına göre belirlenir. Bir kişi Bolivya’da bir yıl içinde 183 gün veya daha fazla süreyle fiziksel olarak bulunuyorsa Bolivya’da vergi mukimi olarak kabul edilir.

Vergi Türleri

Bolivya’da bireylerin ve işletmelerin ödemesi gerekebilecek çeşitli vergi türleri vardır. İşte ana vergi türleri ve bunlara karşılık gelen oranlara genel bir bakış:

 • Gelir Vergisi: Bu vergi bireylere ve şirketlere gelirleri üzerinden uygulanır. Bireyler için mevcut vergi oranı, gelir düzeyine bağlı olarak %0 ila %13 arasında değişen kademeli bir orandır. Şirketler için vergi oranı, net gelirleri üzerinden %25’tir.
 • Katma Değer Vergisi (KDV): KDV, mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtımının her aşamasında katma değer üzerinden alınan bir vergidir. Bolivya’daki mevcut standart KDV oranı %13’tür.
 • Tüketim Vergisi: Bu vergi tütün, alkol, benzin ve taşıtlar gibi belirli mallar üzerinden alınır. Özel tüketim vergisi oranları ürün türüne göre değişmektedir. Örneğin, benzin üzerindeki vergi şu anda %40 civarındayken, sigara üzerindeki vergi %150 civarındadır.
 • Belediye Vergileri: Bolivya’daki yerel yönetimler emlak ve diğer yerel faaliyetler üzerinden vergi alma yetkisine sahiptir. Bu vergiler konuma göre değişir ve emlak vergileri, araç vergileri ve ticari faaliyet vergilerini içerebilir.
 • Finansal İşlemler Vergisi: Bu vergi, banka havaleleri ve ATM’den para çekme işlemleri de dahil olmak üzere finansal işlemler üzerinden alınmaktadır. Mevcut vergi oranı işlem tutarının %0,3’üdür.
 • Damga Vergisi: Bu vergi, sözleşmeler ve anlaşmalar gibi yasal belgelere uygulanır. Mevcut damga vergisi oranı işlem değerinin %3’üdür.

Bu vergi oranlarının ve türlerinin zaman içinde değişebileceğini ve bazı vergilerin koşullara bağlı olarak muafiyetlere veya indirimlere tabi olabileceğini unutmayın.

Vergi Dosyalama ve Cezalar

Bolivya’daki vergi mükelleflerinin yıllık olarak vergi beyannamesi vermeleri gerekmektedir. Vergi beyannamesi vermek için son tarih genellikle her yılın Nisan veya Mayıs aylarıdır. Vergilerin zamanında ödenmemesi veya vergi beyannamelerinin zamanında verilmemesi cezalara ve faizlere neden olabilir.

Çifte Vergilendirme Anlaşmaları

Bolivya, çifte vergilendirmeden kaçınmak ve vergi kaçakçılığını önlemek için diğer ülkelerle çeşitli vergi anlaşmaları imzalamıştır.

Bolivya’nın diğer ülkelerle imzaladığı farklı türdeki vergi anlaşmaları şunlardır:

 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA’lar): Bu anlaşmalar, gelirin bir ülkede başka bir ülkenin mukimi tarafından kazanıldığında nasıl vergilendirileceğine ilişkin kurallar sağlayarak aynı gelir üzerinden çifte vergilendirmeyi önlemek için tasarlanmıştır.
 • Vergi Bilgi Değişim Anlaşmaları (TIEA): Bu anlaşmalar, vergi kaçakçılığını önlemek ve vergi kanunlarına uyumu teşvik etmek için farklı ülkelerdeki vergi makamları arasında bilgi değişimini teşvik etmek üzere tasarlanmıştır.
 • Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma (MAATM): Bu anlaşmalar, vergi kanunlarına uyumu teşvik etmek ve vergi kaçakçılığını önlemek için farklı ülkelerdeki vergi makamları arasında karşılıklı idari yardımlaşma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Bu vergi anlaşmalarının özel hüküm ve koşulları, ilgili ülkeye ve anlaşmanın türüne bağlı olarak değişebilir.

Bolivya’nın vergi anlaşması imzaladığı ülkeler arasında Arjantin, Brezilya, Kanada, Çin, Şili, Küba, Danimarka, Ekvador, Fransa, Finlandiya, Almanya, İtalya, Hindistan, Japonya, Meksika, Norveç, Hollanda, Paraguay, Portekiz, Peru, Rusya, Güney Kore, İspanya, İsviçre, İsveç, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay, Venezuela bulunmaktadır.

Bolivya’daki vergi rejimi karmaşıktır ve bireylerin ve işletmelerin vergi yasaları ve yönetmeliklerine uyumu sağlamak için nitelikli bir vergi uzmanından tavsiye almaları önerilir.

FİKRİ MÜLKİYET

Bolivya’da fikri mülkiyet (IP) koruması, 1992 yılında yürürlüğe giren ve o zamandan beri birkaç kez değiştirilen Bolivya Fikri Mülkiyet Kanunu tarafından yönetilmektedir.

Bolivya Fikri Mülkiyet Kanunu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli fikri mülkiyet türlerinin korunmasını sağlar:

Patentler

 • Patentler, yeni ürünler veya süreçler gibi buluşları sınırlı bir süre için korur.
 • Bir buluşun patentlenebilir olması için yeni, açık olmayan ve endüstriyel uygulama kabiliyetine sahip olması gerekir.
 • Bir patent sahibi, haklarını geri alma davası yoluyla icra edebilir.
 • Bolivya’da patentler, Bolivya Fikri Mülkiyet Ofisi (SENAPI) tarafından başvuru tarihinden itibaren 20 yıl süreyle verilmektedir.

Ticari markalar

 • Ticari markalar, pazardaki mal veya hizmetleri ayırt etmek için kullanılan logolar veya marka adları gibi ayırt edici işaretleri korur.
 • Bir markanın tescil edilebilir olması için ayırt edici olması ve tüketicileri mevcut markalarla karıştırmaması gerekir.
 • Bir marka sahibi, haklarını ilgili makam nezdinde açacağı bir dava yoluyla uygulayabilir.
 • Bolivya’da ticari markalar SENAPI’ye tescil ettirilir ve 10 yıl süreyle geçerlidir, 10 yıllık ek süreler için yenilenebilir.

Telif hakları

 • Telif hakları, edebi, sanatsal ve müzik eserleri gibi orijinal yazarlık eserlerini korur.
 • Bolivya’da telif hakları, eserin yaratılmasıyla birlikte otomatik olarak verilir ve tescil gerektirmez. Bununla birlikte, ihlal durumunda yaptırımı kolaylaştırmak için telif hakkıyla korunan eserlerin SENAPI’ye kaydedilmesi tavsiye edilir.
 • Bolivya’da telif hakkı, Bolivya Telif Hakkı Sicili tarafından verilen bir kararla korunmaktadır.
 • Telif hakkı koruması yazarın yaşamı boyunca ve ölümünden sonra 50 yıl sürer.

Endüstriyel tasarımlar

 • Endüstriyel tasarımlar, bir ürünün şekli, konfigürasyonu veya süslemesi gibi ürünlerin görsel görünümünü korur.
 • Bir endüstriyel tasarımın tescil edilebilmesi için yeni olması ve kendine özgü bir karaktere sahip olması gerekmektedir.
 • Bolivya’da endüstriyel tasarımlar SENAPI’ye tescil ettirilir ve 10 yıl süreyle geçerlidir, 5 yıllık ek süreler için yenilenebilir.

Bolivya’da fikri mülkiyet haklarının uygulanması zor olabilir ve ülkede fikri mülkiyet haklarınızı korumanız gerekiyorsa nitelikli bir fikri mülkiyet avukatından hukuki tavsiye almanız önerilir.

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM

Bolivya’da iş ve istihdam hukuku, 1939 yılında yürürlüğe giren ve o tarihten bu yana birkaç kez değiştirilen İş Kanunu (Codigo del Trabajo) tarafından yönetilmektedir. İş Kanunu, işverenlerin ve çalışanların hak ve yükümlülüklerinin yanı sıra iş uyuşmazlıkları ve toplu pazarlık usullerini belirler.

Bolivya’da iş ve istihdam yasasının uygulanması, iş yasası ihlallerine ilişkin şikayetleri soruşturma ve yasayı ihlal eden işverenlere ceza uygulama yetkisine sahip olan Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı’nın sorumluluğundadır.

Bolivya’daki iş ve istihdam hukukunun temel özellikleri şunlardır:

İş sözleşmeleri

İş sözleşmeleri yazılı olmalı ve sözleşme süresi, maaş ve yan haklar da dahil olmak üzere istihdam hüküm ve koşullarını belirtmelidir. Sözleşmeler belirli veya belirsiz süreli olabilir ve işverenlerin çalışanlara sözleşmenin bir kopyasını vermeleri gerekir.

Bolivya’da iki ana iş sözleşmesi türü vardır: belirli süreli sözleşmeler ve belirsiz süreli sözleşmeler.

 • Belirli süreli sözleşmeler: Bunlar, altı ay veya bir yıl gibi belirli bir süresi olan iş sözleşmeleridir. Belirli süreli sözleşmeler genellikle geçici veya mevsimlik işler ya da belirli projeler veya görevler için kullanılır. Sözleşme, tarafların karşılıklı mutabakatı ile yenilenmediği veya uzatılmadığı takdirde, belirtilen sürenin sonunda kendiliğinden sona erer.
 • Belirsiz süreli sözleşmeler: belirli bir süresi olmayan ve işveren veya çalışan tarafından feshedilene kadar devam eden iş sözleşmeleridir. Belirsiz süreli sözleşmeler genellikle daimi istihdam için kullanılır. İşverenler, belirsiz süreli olarak işe aldıkları çalışanlarına yazılı bir iş sözleşmesi sunmakla yükümlüdür.

Bolivya’da bağımsız yüklenici sözleşmeleri veya geçici ajans işleri gibi iş sözleşmesi olarak kabul edilmeyebilecek başka çalışma düzenlemeleri de vardır.

Bolivya’da İstihdam Tazminatı, Yetkiler ve Yardımlar

 • Asgari ücret: Hükümet, işverenlerin çalışanlarına ödemesi gereken asgari ücreti belirler. Asgari ücret her yıl gözden geçirilir ve gerekirse hayat pahalılığındaki değişiklikleri yansıtacak şekilde ayarlanır.
 • Çalışma saatleri: Bolivya’da standart çalışma haftası 48 saattir ve günde en fazla sekiz saat çalışılır. İşverenlerin çalışanlarına haftada en az bir gün izin vermeleri gerekmektedir. Günde sekiz saatten veya haftada 48 saatten fazla çalışan çalışanlar fazla mesai ücreti alma hakkına sahiptir.
 • Sosyal güvenlik: İşverenlerin sağlık, emeklilik ve maluliyet sigortası gibi yardımlar sağlayan ulusal sosyal güvenlik sistemine katkıda bulunmaları gerekmektedir.
 • İşçi sendikaları: Çalışanlar sendika kurma ve sendikalara katılma hakkına sahiptir ve işverenlerin ücretler ve çalışma koşulları gibi konularda sendikalarla müzakere etmesi gerekmektedir.
 • Tatil ve izinler: Çalışanlar, hizmet süresine bağlı olarak değişen ücretli tatil ve izin hakkına sahiptir. Örneğin, bir yıldan az süreyle çalışmış olan çalışanlar 15 gün ücretli izin hakkına sahipken, beş yıldan fazla süreyle çalışmış olan çalışanlar 30 gün ücretli izin hakkına sahiptir. Çalışanlar ayrıca ücretli resmi tatil hakkına da sahiptir.
 • Hastalık izni: hastalık veya yaralanma nedeniyle çalışamayan çalışanlar hastalık izni alma hakkına sahiptir. Hastalık izni miktarı hizmet süresine bağlıdır ancak genellikle yılda 10 ila 60 gün arasında değişir.
 • Doğum izni: kadın çalışanlar 12 haftalık ücretli doğum izni hakkına sahiptir ve bu süre belirli durumlarda altı haftaya kadar uzatılabilir.

İş akdinin feshi ve kıdem tazminatı

İşverenler, kötü davranış veya düşük performans gibi nedenlerle bir çalışanın sözleşmesini feshedebilir. Sebepsiz olarak iş akdi feshedilen çalışanlar, hizmet süresine ve çalışanın maaşına bağlı olarak hesaplanan kıdem tazminatına hak kazanırlar.

İşverenler ayrıca çalışanlarına sağlık sigortası, hayat sigortası veya emeklilik planları gibi ek avantajlar da sunabilir. Ancak bu yardımlar Bolivya yasaları kapsamında zorunlu değildir.

Bu Latin Amerika pazarına girmek istiyor musunuz?

Damalion uzmanlarınızla şimdi iletişime geçin. Yabancı tüzel kişilere Bolivya’da iş kurma konusunda yardımcı oluyoruz ve buna ek olarak ülke genelinde uyumluluk, varlık yönetimi, muhasebe, vergilendirme, bordro desteği ve çok daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli entegre iş çözümleri sunuyoruz.

Hizmetlerimiz ve Bolivya’daki şirketinizi başarılı kılmak için size nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, Damalion uzmanlarınızla bugün iletişime geçin.

 

11 + 7 =

Damalion Bolivya Masası hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Damalion, işinize meydan okuyan alanlarda doğrudan operasyonel uzmanlar tarafından sağlanan ısmarlama tavsiyeler sunar.

En iyi şekilde bilgi vermenizi tavsiye ederiz, böylece talebinizi değerlendirebilir ve önümüzdeki 8 saat içinde size geri dönebiliriz.