Select Page

Damalion Bolīvija galds

Uzņēmējdarbības veikšana Bolīvijā

Laipni lūgti Bolīvijā! Dienvidamerikas valsts ar lielu ieguldījumu un izaugsmes potenciālu.

Bolīvija pēdējā laikā ir izraisījusi ārvalstu investoru un uzņēmēju interesi. Valstij ir unikāla vieta Dienvidamerikā, jo tā ir saistīta ar lielāko daļu kontinenta valstu. Tas ir arī populārs galamērķis uzņēmumiem, kas vēlas pārbaudīt nepiesātinātus tirgus.

Bolīvija sniedz daudz iespēju un priekšrocību uzņēmējiem, kas vēlas ienākt Latīņamerikas tirgū. Šo valsti var uzskatīt par tiltu, kas savieno citas Latīņamerikas valstis. Attiecībā uz investīcijām nav nekādu ierobežojumu ārvalstu investīcijām vai ārvalstu valūtas kontrolei.

Uzņēmējdarbības uzsākšana Bolīvijā ir ļoti interesanta iespēja daudziem investoriem un uzņēmējiem, jo šajā valstī ir palielinājusies tirdzniecība un uzlabojušās uzņēmējdarbības iespējas.

Kopumā Bolīvija ir lieliska vieta uzņēmējdarbībai, ar draudzīgu un labvēlīgu uzņēmējdarbības kultūru, potenciālām tirgus iespējām un jaunu, izglītotu darbaspēku.

Uzņēmējdarbības veikšanas priekšrocības Bolīvijā

 • Pēdējos desmit gados Bolīvijas ekonomika ir stabili augusi, un tas ir nodrošinājis labvēlīgu vidi uzņēmumu attīstībai.
 • Bolīvijai ir bagātīgi dabas resursi, piemēram, dabasgāze, minerāli un auglīgas lauksaimniecības zemes, kas paver iespējas ieguldījumiem kalnrūpniecības, enerģētikas un lauksaimniecības nozarēs.
 • Bolīvijā ir samērā zemas dzīves dārdzība un jauns, izglītots darbaspēks, kas ir samērā lēts salīdzinājumā ar citām reģiona valstīm.
 • Bolīvijas valdība ir īstenojusi politiku ārvalstu investīciju piesaistīšanai, tostarp nodokļu atvieglojumus, vienkāršotus uzņēmumu reģistrācijas procesus un investīciju aizsardzību.
 • Bolīvija atrodas Dienvidamerikas centrālajā daļā, un tas ir nodrošinājis vieglu piekļuvi lielam tirgum, kurā ir vairāk nekā 300 miljoni iedzīvotāju tādās kaimiņvalstīs kā Brazīlija, Argentīna, Čīle, Paragvaja, Peru un Čīle.
 • Bolīvijai ir attīstīta infrastruktūra, un tai ir labi ceļu un gaisa satiksmes savienojumi ar kaimiņvalstīm. Uzlabojas arī internets un telekomunikāciju tīkli, kas atvieglo uzņēmējdarbību attālināti.
 • Bolīvijai ir neizmantots tirgus potenciāls, jo tajā aug vidusšķira un ir daudz jauniešu, kas kļūst arvien zinošāki tehnoloģiju jomā. Tas paver uzņēmumiem iespējas piedāvāt inovatīvus produktus un pakalpojumus.
 • Bolīvija ir MERCOSUR dalībvalsts, kas nozīmē, ka tai ir piekļuve lielajam ekonomiskajam blokam kontinenta dienvidu daļā. Bolīvija ir arī daļa no Pasaules Tirdzniecības organizācijas un citiem līgumiem ar Dienvidamerikas valstīm, kas nodrošina brīvu preču un darbaspēka apriti.

Kopumā Bolīvija piedāvā labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi ar stratēģiski izdevīgu atrašanās vietu, valdības atbalstu, augošu ekonomiku un tūrisma potenciālu.

JURIDISKĀ SISTĒMA

Bolīvijas tiesību sistēma ir balstīta uz civiltiesībām. Bolīvijas konstitūcija ir valsts augstākais likums, un tajā ir noteiktas Bolīvijas pilsoņu pamattiesības un pienākumi. Konstitūcijā ir noteikts arī varas sadalījums starp izpildvaru, likumdošanas un tiesu varu.

Bolīvijas tiesību sistēmas pamatā ir kodeksi, kas ir visaptveroši un sistemātiski likumu apkopojumi, piemēram, Civilkodekss, Komerclikums, Kriminālkodekss un Darba kodekss. Šie kodeksi tiek pastāvīgi atjaunināti, lai atspoguļotu izmaiņas tiesiskajā vidē.

Bolīvijas tiesu sistēma ir neatkarīga, un to veido Augstākā tiesa, departamentu tiesas un zemākas rajona tiesas.

Ārvalstu investīcijas Bolīvijā

Pēdējos gados ārvalstu investīcijas Bolīvijā ir pastāvīgi pieaugušas, jo valstī ir labvēlīga uzņēmējdarbības vide un ārvalstu investoriem tiek piedāvāti dažādi atvieglojumi.

Lai veicinātu ārvalstu investīcijas, Bolīvijas valdība ir izveidojusi investīciju veicināšanas aģentūras, piemēram, Pro Bolivia un Investīciju veicināšanas aģentūru, lai palīdzētu ārvalstu investoriem orientēties normatīvajā vidē un apzināt investīciju iespējas.

Ārvalstu investoriem ir atļauts Bolīvijā 100 % kontrolēt savus uzņēmumus bez ierobežojumiem attiecībā uz peļņas vai kapitāla repatriāciju. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka ir atsevišķas nozares, kurās ārvalstu īpašumtiesības ir ierobežotas vai aizliegtas, piemēram, plašsaziņas līdzekļu un aizsardzības nozarē. Turklāt vietējie un ārvalstu investori var tikt pakļauti regulējumam, ja tie ir iesaistīti kalnrūpniecības, naftas, gāzes, elektroenerģijas, transporta, telekomunikāciju, azartspēļu un lauksaimniecības nozarēs.

Kopumā ārvalstu ieguldījumi Bolīvijā sniedz iespēju gūt lielu peļņu no ieguldījumiem, un Bolīvijas valdība atbalsta ārvalstu ieguldījumus un ir īstenojusi politiku, lai ārvalstu investoriem atvieglotu uzņēmējdarbību valstī.

Juridisko personu izvēle Bolīvijā

Bolīvija piedāvā vairākas uzņēmējdarbības struktūras, kas ir pieejamas investoriem un uzņēmējiem, kuri vēlas veikt uzņēmējdarbību šajā valstī. Bolīvijā visbiežāk sastopamās uzņēmējdarbības struktūras ir šādas:

Individuāli piederošs uzņēmums (Empresa Unipersonal)

Tā ir visvienkāršākā uzņēmējdarbības struktūra Bolīvijā. Tā ir uzņēmuma forma, kas pieder vienai personai.

Iespējas

 • Tā īpašnieks un vadītājs ir viena persona, kas ir atbildīga par visiem uzņēmējdarbības lēmumiem un saistībām.
 • Šo struktūru ir viegli izveidot un uzturēt, taču tā neaizsargā personiskos aktīvus.
 • Starp īpašnieku un uzņēmumu nav juridiskas atšķirības.

Korporācija (Sociedad Anonima vai S.A.)

Korporācija ir juridiska persona, kas pieder akcionāriem un ko pārvalda direktoru padome.

Iespējas

 • Šī struktūra nodrošina tās īpašniekiem ierobežotas atbildības aizsardzību un var piesaistīt kapitālu, pārdodot akcijas.
 • Uzņēmējsabiedrības ir sarežģītāk izveidot un uzturēt, un tām ir vairāk juridisko un finansiālo saistību.
 • Par uzņēmuma vadību ir atbildīga uzņēmuma valde, kurā bija trīs līdz divpadsmit personas.
 • To var izveidot divējādi – vai nu ar vienotu aktu, vai arī publiski parakstoties uz akcijām.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību – LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada – S.R.L.)

SIA ir uzņēmējdarbības struktūra, kas nodrošina īpašniekiem ierobežotas atbildības aizsardzību.

Iespējas

 • Tajā var būt no diviem līdz divdesmit pieciem partneriem.
 • To ir viegli izveidot un uzturēt, un īpašnieki nav personīgi atbildīgi par uzņēmuma parādiem vai saistībām.
 • Kapitāla daļām jābūt pilnībā apmaksātām uzņēmuma dibināšanas brīdī.
 • To pārvalda tās dalībnieki, un dalībnieki nav personīgi atbildīgi par LLC parādiem un saistībām.

Partnerība

Tā ir uzņēmējdarbības struktūra, kurā divas vai vairākas fiziskas vai juridiskas personas apvienojas, lai vadītu uzņēmumu.

Iespējas

 • Bolīvijā ir divu veidu līgumsabiedrības: pilnsabiedrības un komandītsabiedrības.
 • Pilnsabiedrībā visi partneri peļņu un zaudējumus dala vienādi.
 • Komandītsabiedrībā abi komplementārie partneri ir atbildīgi par uzņēmuma vadību, bet komandītsabiedrības partneri ir atbildīgi tikai par ieguldītā kapitāla summu.
 • Partnerības ir viegli izveidot un uzturēt, taču tās neaizsargā personīgo īpašumu.

Filiāle (Sucursal)

Filiāle ir ārvalstu uzņēmuma paplašinājums Bolīvijā.

Iespējas

 • Šī struktūra ļauj ārvalstu uzņēmumiem veikt uzņēmējdarbību Bolīvijā bez nepieciešamības izveidot atsevišķu juridisku personu.
 • Uz filiālēm attiecas tādas pašas juridiskās un finansiālās saistības kā uz vietējiem uzņēmumiem.
 • Ārvalstu uzņēmums ir atbildīgs par visiem parādiem un saistībām, kas radušās filiālei Bolīvijā.
 • Tā ir juridiski pārstāvēta, un tai ir vadības neatkarība mātesuzņēmuma noteiktajās darbībās.

Pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas Bolīvijā ieteicams konsultēties ar vietējo juristu vai grāmatvedi, lai nodrošinātu atbilstību visām juridiskajām prasībām. Ja vēlaties uzsākt uzņēmējdarbību Bolīvijā, sazinieties ar Damalion ekspertu.

BANKU DARBA

Banku sistēma Bolīvijā tiek uzskatīta par stabilu un labi regulētu. Šo banku sistēmu veido dažādas finanšu iestādes, tostarp komercbankas, attīstības bankas, mikrofinanšu iestādes un krājaizdevu kooperatīvi.

Dažas galvenās Bolīvijas banku sistēmas iezīmes ir šādas:

Centrālā banka

Bolīvijas Centrālā banka (BCB) ir atbildīga par banku sektora regulēšanu un valsts monetārās politikas pārvaldību. Tā nosaka kapitāla prasības, veic regulāras revīzijas un uzrauga banku darbību, lai nodrošinātu atbilstību banku tiesību aktiem un noteikumiem.

Banku veidi

Bolīvijā darbojas dažādu veidu bankas, tostarp komercbankas, attīstības bankas, krājbankas un krājaizdevu bankas, kā arī mikrofinanšu bankas. Šīs bankas privātpersonām, uzņēmumiem un valsts iestādēm piedāvā virkni banku pakalpojumu, tostarp krājkontus, norēķinu kontus, aizdevumus, kredītkartes, bankas pārskaitījumus un ārvalstu valūtas maiņu.

Bankas konta atvēršana Bolīvijā

Lai atvērtu bankas kontu Bolīvijā, jums ir jābūt pagaidu rezidenta statusam. Papildus tam jums būs nepieciešama arī ārzemnieka ID karte, pase, ienākumus apliecinošs dokuments, adrese valstī un sākotnējā iemaksa.

Kad esat izpildījis iepriekš minētos nosacījumus, varat atvērt norēķinu kontu, krājkontu vai termiņnoguldījumu.

Ar atbilstošiem dokumentiem nav grūti atvērt bankas kontu Bolīvijā, taču var būt nedaudz sarežģīti izvēlēties savam uzņēmumam piemērotu banku. Turklāt jums ir jābūt skaidrām zināšanām par dokumentiem, kas jums būs jāaizpilda, valūtas kursiem un valūtas maiņas kārtību, kā arī par citām svarīgām detaļām. Sazinieties ar Damalion ekspertiem un ļaujiet mums palīdzēt.

IMIGRĀCIJA

Ja esat nolēmis pārcelties uz Bolīviju vai nu uzņēmējdarbības, vai arī piemērotā dzīvesveida dēļ, jums ir pienākums to darīt likumīgā veidā un saņemt rezidenta vīzu.

Rezidences veids Bolīvijā

Bolīvija piedāvā vairākas uzturēšanās iespējas, tostarp šādas:

 • Darba vīza: ja jums tiek piedāvāts darbs Bolīvijā, varat pieteikties darba vīzai. Šai vīzai nepieciešams darba piedāvājums no Bolīvijas darba devēja, un darba devējam ir jāiesniedz pierādījumi, ka viņš nevar atrast Bolīvijas pilsoni, kas varētu aizpildīt šo amatu.
 • Ieguldījumu vīza: šī vīza ir paredzēta augstvērtīgām personām, kuras veic ievērojamus ieguldījumus Bolīvijā. Šai vīzai ir nepieciešams noteikts minimālais ieguldījums, un to var izmantot, lai uzsāktu uzņēmējdarbību vai veiktu citus ieguldījumus (jebkurā nozarē) valstī.
 • Pensionēšanās vīza: ja esat vecāks par 50 gadiem un jums ir noteikti minimālie mēneša ienākumi, varat pieteikties pensionēšanās vīzai. Šī vīza ļauj dzīvot Bolīvijā bez darba atļaujas.
 • Ģimenes vīza: ja jūsu ģimenes locekļi ir Bolīvijas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, jums var būt tiesības saņemt ģimenes vīzu. Šī vīza ļauj jums dzīvot Bolīvijā kopā ar ģimenes locekļiem.

Studenta vīza: ja plānojat studēt Bolīvijā, varat pieteikties studenta vīzai. Šī vīza ir derīga uz visu studiju laiku, un ir nepieciešams pierādījums par uzņemšanu atzītā izglītības iestādē.

Pastāvīgā dzīvesvieta Bolīvijā

Ja plānojat pārcelties uz Bolīviju uz pastāvīgu dzīvi, pastāvīgā iedzīvotāja vīzu varat saņemt pēc 2 gadiem, kopš esat nodzīvojis šajā valstī. Tas ļaus jums dzīvot Bolīvijā neierobežotu laiku.

Lai pieteiktos uzturēšanās atļaujai Bolīvijā, jums būs jāiesniedz vairāki dokumenti, tāpēc ieteicams konsultēties ar profesionāli, lai palīdzētu jums orientēties pieteikuma procesā un nodrošinātu, ka visi nepieciešamie dokumenti ir kārtībā. Sazinieties ar Damalion ekspertiem un ļaujiet mums palīdzēt.

NODOKĻU REŽĪMS

Nodokļu iestāde

Nodokļu iestāde Bolīvijā ir Valsts nodokļu dienests (Servicio de Impuestos Nacionales jeb SIN). Tā ir decentralizēta struktūra Ekonomikas un publisko finanšu ministrijas pakļautībā, un tā ir atbildīga par nodokļu ieņēmumu iekasēšanu un pārvaldību valstī.

SIN ir atbildīga par Bolīvijas nodokļu sistēmas administrēšanu, kas ietver nodokļu iekasēšanu, nodokļu maksātāju revīziju un nodokļu likumu un noteikumu ievērošanas nodrošināšanu. Tā arī sniedz nodokļu maksātājiem un sabiedrībai informāciju par nodokļiem un izglīto par nodokļu jautājumiem.

Nodokļu rezidences vieta

Kā nodokļu rezidents Bolīvijā fiziskā persona parasti ir pakļauta aplikšanai ar nodokļiem par visā pasaulē gūtajiem ienākumiem. Tas ietver ienākumus, kas gūti no nodarbinātības, uzņēmējdarbības, investīcijām un citiem avotiem.

Savukārt nerezidentiem nodokli uzliek tikai par ienākumiem, kas gūti no avotiem Bolīvijā, piemēram, par īres ienākumiem no īpašuma, kas atrodas Bolīvijā, vai ienākumiem, kas gūti no valstī veiktā darba.

Bolīvijā nodokļu rezidenci nosaka, pamatojoties uz personas fizisko klātbūtni valstī. Fiziska persona tiek uzskatīta par Bolīvijas nodokļu rezidentu, ja tā fiziski atrodas Bolīvijā 183 dienas vai ilgāk gada laikā.

Nodokļu veidi

Bolīvijā ir vairāki nodokļu veidi, kas var būt jāmaksā privātpersonām un uzņēmumiem. Šeit ir sniegts pārskats par galvenajiem nodokļu veidiem un to attiecīgajām likmēm:

 • Ienākumu nodoklis: šis nodoklis tiek uzlikts privātpersonām un uzņēmumiem atkarībā no to ienākumiem. Pašreizējā nodokļa likme privātpersonām ir progresīvā, proti, no 0 % līdz 13 % atkarībā no ienākumu līmeņa. Uzņēmumiem tiek piemērota vienota 25% nodokļu likme no neto ienākumiem.
 • Pievienotās vērtības nodoklis (PVN): PVN ir nodoklis par pievienoto vērtību katrā preču un pakalpojumu ražošanas un izplatīšanas posmā. Pašlaik Bolīvijā PVN pamatlikme ir 13%.
 • Akcīzes nodoklis: ar šo nodokli apliek konkrētas preces, piemēram, tabaku, alkoholu, benzīnu un transportlīdzekļus. Akcīzes nodokļa likmes atšķiras atkarībā no produkta veida. Piemēram, nodoklis benzīnam pašlaik ir aptuveni 40 %, bet nodoklis cigaretēm – aptuveni 150 %.
 • Pašvaldību nodokļi: Bolīvijas vietējām pašvaldībām ir tiesības iekasēt nodokļus par īpašumu un citām vietējām darbībām. Šie nodokļi atšķiras atkarībā no atrašanās vietas, un tie var ietvert īpašuma nodokli, transportlīdzekļu nodokli un komercdarbības nodokli.
 • Finanšu darījumu nodoklis: ar šo nodokli apliek finanšu darījumus, tostarp bankas pārskaitījumus un naudas izņemšanu no bankomātiem. Pašreizējā nodokļa likme ir 0,3 % no darījuma summas.
 • Zīmognodeva: ar šo nodokli apliek juridiskus dokumentus, piemēram, līgumus un vienošanās. Pašreizējā zīmognodevas likme ir 3 % no darījuma vērtības.

Ņemiet vērā, ka šīs nodokļu likmes un veidi laika gaitā var mainīties, un atkarībā no apstākļiem uz dažiem nodokļiem var attiekties atbrīvojumi vai atskaitījumi.

Nodokļu deklarēšana un sodi

Nodokļu maksātājiem Bolīvijā katru gadu ir jāiesniedz nodokļu deklarācijas. Nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņš parasti ir katra gada aprīlī vai maijā. Ja nodokļi netiek samaksāti vai nodokļu deklarācijas netiek iesniegtas laikā, var tikt piemērotas soda naudas un procentu maksājumi.

Dubultnodokļu līgumi

Bolīvija ir parakstījusi vairākus nodokļu nolīgumus ar citām valstīm, lai izvairītos no nodokļu dubultas uzlikšanas un novērstu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Dažāda veida nodokļu līgumi, ko Bolīvija ir noslēgusi ar citām valstīm, ir šādi:

 • Līgumi par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu (DTA): šie līgumi ir paredzēti, lai izvairītos no dubultas nodokļu uzlikšanas vienam un tam pašam ienākumam, paredzot noteikumus par to, kā tiek aplikti ar nodokļiem ienākumi, ko vienā valstī gūst citas valsts rezidents.
 • Nodokļu informācijas apmaiņas nolīgumi (TIEA): šie nolīgumi ir paredzēti, lai veicinātu informācijas apmaiņu starp dažādu valstu nodokļu iestādēm, lai novērstu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un veicinātu nodokļu likumu ievērošanu.
 • Savstarpēja administratīvā palīdzība nodokļu lietās (MAATM): šie nolīgumi ir paredzēti, lai nodrošinātu savstarpēju administratīvo palīdzību starp dažādu valstu nodokļu iestādēm, lai veicinātu nodokļu likumu ievērošanu un novērstu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Šo nodokļu līgumu īpašie noteikumi un nosacījumi var atšķirties atkarībā no iesaistītās valsts un līguma veida.

Starp valstīm, ar kurām Bolīvija ir parakstījusi nodokļu nolīgumus, ir Argentīna, Brazīlija, Kanāda, Ķīna, Čīle, Kuba, Dānija, Ekvadora, Francija, Somija, Vācija, Itālija, Indija, Indija, Japāna, Meksika, Norvēģija, Nīderlande, Paragvaja, Portugāle, Peru, Krievija, Dienvidkoreja, Spānija, Šveice, Zviedrija, Apvienotā Karaliste, ASV, Urugvaja, Venecuēla, Somija, Vācija, Venecuēla.

Nodokļu režīms Bolīvijā ir sarežģīts, un, lai nodrošinātu atbilstību nodokļu likumiem un noteikumiem, privātpersonām un uzņēmumiem ieteicams konsultēties ar kvalificētu nodokļu speciālistu.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Intelektuālā īpašuma (IP) aizsardzību Bolīvijā reglamentē Bolīvijas Intelektuālā īpašuma likums, kas tika pieņemts 1992. gadā un kopš tā laika vairākkārt grozīts.

Bolīvijas Intelektuālā īpašuma likums paredz dažādu intelektuālā īpašuma veidu aizsardzību, tostarp:

Patenti

 • Patenti uz ierobežotu laiku aizsargā izgudrojumus, piemēram, jaunus produktus vai procesus.
 • Lai izgudrojums būtu patentējams, tam jābūt jaunam, nenoliedzamam un rūpnieciski izmantojamam.
 • Patenta īpašnieks var īstenot savas tiesības, iesniedzot prasību par tiesību atjaunošanu.
 • Bolīvijā patentus piešķir Bolīvijas Intelektuālā īpašuma birojs (SENAPI) uz 20 gadiem no pieteikuma iesniegšanas dienas.

Preču zīmes

 • Preču zīmes aizsargā atšķirības zīmes, piemēram, logotipus vai zīmolvārdus, ko izmanto, lai tirgū atšķirtu preces vai pakalpojumus.
 • Lai preču zīmi varētu reģistrēt, tai jābūt atšķirīgai un tā nedrīkst maldināt patērētājus ar jau esošajām preču zīmēm.
 • Preču zīmes īpašnieks savas tiesības var īstenot, iesniedzot prasību attiecīgajā iestādē.
 • Bolīvijā preču zīmes tiek reģistrētas SENAPI, un to derīguma termiņš ir 10 gadi, un to var pagarināt uz vēl 10 gadiem.

Autortiesības

 • Autortiesības aizsargā oriģinālus autordarbus, piemēram, literārus, mākslas un mūzikas darbus.
 • Bolīvijā autortiesības tiek automātiski piešķirtas, kad darbs ir radīts, un tās nav jāreģistrē. Tomēr ir ieteicams reģistrēt autortiesībām aizsargātus darbus SENAPI, lai atvieglotu to izpildi pārkāpumu gadījumā.
 • Autortiesības Bolīvijā aizsargā Bolīvijas Autortiesību reģistra izdota rezolūcija.
 • Autortiesību aizsardzība ir spēkā autora mūža garumā un 50 gadus pēc viņa nāves.

Rūpnieciskais dizains

 • Rūpnieciskie dizainparaugi aizsargā produktu vizuālo izskatu, piemēram, produkta formu, konfigurāciju vai rotājumu.
 • Lai rūpniecisko dizainparaugu varētu reģistrēt, tam jābūt jaunam un individuālam.
 • Bolīvijā rūpnieciskos dizainparaugus reģistrē SENAPI, un to derīguma termiņš ir 10 gadi, un to var pagarināt vēl uz 5 gadiem.

Intelektuālā īpašuma tiesību īstenošana Bolīvijā var būt sarežģīta, un, ja jums nepieciešams aizsargāt savas intelektuālā īpašuma tiesības Bolīvijā, ieteicams vērsties pēc juridiskas konsultācijas pie kvalificēta intelektuālā īpašuma jurista.

DARBS UN NODARBINĀTĪBA

Darba un nodarbinātības tiesības Bolīvijā reglamentē Darba kodekss (Codigo del Trabajo), kas tika pieņemts 1939. gadā un kopš tā laika ir vairākkārt grozīts. Darba kodekss nosaka darba devēju un darbinieku tiesības un pienākumus, kā arī darba strīdu un darba koplīgumu slēgšanas kārtību.

Darba un nodarbinātības tiesību aktu īstenošana Bolīvijā ir Darba un sociālās labklājības ministrijas kompetencē, kurai ir tiesības izmeklēt sūdzības par darba tiesību pārkāpumiem un piemērot sodus darba devējiem, kas pārkāpj likumu.

Darba un nodarbinātības tiesību aktu galvenās iezīmes Bolīvijā ir šādas:

Darba līgumi

Darba līgumiem ir jābūt rakstiskiem, un tajos ir jānorāda nodarbinātības noteikumi un nosacījumi, tostarp līguma termiņš, alga un pabalsti. Līgumi var būt noslēgti uz noteiktu vai nenoteiktu laiku, un darba devējam ir pienākums izsniegt darbiniekiem līguma kopiju.

Bolīvijā ir divi galvenie darba līgumu veidi: darba līgumi uz noteiktu laiku un darba līgumi uz nenoteiktu laiku.

 • Līgumi uz noteiktu laiku: tie ir darba līgumi ar noteiktu termiņu, piemēram, seši mēneši vai viens gads. Līgumus uz noteiktu laiku parasti izmanto pagaidu vai sezonālam darbam vai konkrētiem projektiem vai uzdevumiem. Līgums automātiski izbeidzas noteiktā termiņa beigās, ja vien tas netiek pagarināts vai pagarināts, pusēm savstarpēji vienojoties.
 • Darba līgumi uz nenoteiktu laiku: tie ir darba līgumi, kuriem nav noteikts termiņš un kuri turpinās līdz brīdim, kad darba devējs vai darbinieks tos pārtrauc. Nenoteikta termiņa līgumus parasti izmanto pastāvīgai nodarbinātībai. Darba devējiem ir pienākums izsniegt rakstisku darba līgumu darbiniekiem, kuri tiek pieņemti darbā uz nenoteiktu laiku.

Bolīvijā ir arī citi darba līgumu veidi, kurus var neuzskatīt par darba līgumiem, piemēram, neatkarīgu darbuzņēmēju līgumi vai pagaidu darba aģentūras.

Nodarbinātības kompensācija, tiesības un pabalsti Bolīvijā

 • Minimālā alga: valdība nosaka minimālo algu, kas darba devējiem jāmaksā saviem darbiniekiem. Minimālā alga tiek pārskatīta katru gadu un vajadzības gadījumā koriģēta, lai atspoguļotu dzīves dārdzības izmaiņas.
 • Darba laiks: standarta darba nedēļa Bolīvijā ir 48 stundas, ne vairāk kā astoņas stundas dienā. Darba devējiem ir pienākums nodrošināt darbiniekiem vismaz vienu brīvu dienu nedēļā. Darbiniekiem, kuri strādā vairāk nekā astoņas stundas dienā vai 48 stundas nedēļā, ir tiesības saņemt samaksu par virsstundām.
 • Sociālā apdrošināšana: darba devējiem ir jāveic iemaksas valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā, kas nodrošina tādus pabalstus kā veselības aprūpe, pensijas un invaliditātes apdrošināšana.
 • arodbiedrības: darbiniekiem ir tiesības veidot arodbiedrības un iestāties tajās, un darba devējiem ir pienākums vest sarunas ar arodbiedrībām par tādiem jautājumiem kā algas un darba apstākļi.
 • Atvaļinājums un brīvdienas: darbiniekiem ir tiesības uz apmaksātu atvaļinājumu un brīvdienām, kas atšķiras atkarībā no darba stāža. Piemēram, darbiniekiem, kas nostrādājuši mazāk nekā vienu gadu, ir tiesības uz 15 dienu apmaksātu atvaļinājumu, bet darbiniekiem, kas nostrādājuši vairāk nekā piecus gadus, ir tiesības uz 30 dienu apmaksātu atvaļinājumu. Darbiniekiem ir tiesības arī uz apmaksātām svētku dienām.
 • Slimības atvaļinājums: darbiniekiem, kuri slimības vai traumas dēļ nevar strādāt, ir tiesības uz slimības atvaļinājumu. Slimības atvaļinājuma apjoms ir atkarīgs no darba stāža, bet parasti tas ir no 10 līdz 60 dienām gadā.
 • Sievietēm ir tiesības uz 12 nedēļu apmaksātu grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, ko noteiktos apstākļos var pagarināt līdz pat sešām nedēļām.

Darba attiecību izbeigšana un atlaišanas pabalsts

Darba devējs var izbeigt darba līgumu ar darbinieku, ja ir iemesls, piemēram, pārkāpums vai slikta darba izpilde. Darbiniekiem, kuri tiek atlaisti bez iemesla, ir tiesības uz atlaišanas pabalstu, kas tiek aprēķināts, pamatojoties uz darba stāžu un darbinieka algu.

Darba devēji saviem darbiniekiem var piedāvāt arī papildu priekšrocības, piemēram, veselības apdrošināšanu, dzīvības apdrošināšanu vai pensiju plānus. Tomēr saskaņā ar Bolīvijas tiesību aktiem šie pabalsti nav obligāti.

Vai vēlaties ienākt šajā Latīņamerikas tirgū?

Sazinieties ar Damalion ekspertiem. Mēs palīdzam ārvalstu juridiskām personām dibināt uzņēmumu Bolīvijā un papildus tam sniedzam dažādus integrētus uzņēmējdarbības risinājumus, tostarp atbilstības nodrošināšanas, uzņēmumu pārvaldības, grāmatvedības, nodokļu, algu aprēķināšanas un daudzus citus pakalpojumus visā valstī.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par mūsu pakalpojumiem un par to, kā mēs varam palīdzēt jūsu Bolīvijas uzņēmumam gūt panākumus, sazinieties ar Damalion ekspertiem jau šodien.

 

12 + 6 =

Vai vēlaties uzzināt vairāk par Damalion Bolivia Desk?

Damalion piedāvā jums individuālus padomus, ko sniedz tieši strādājoši eksperti jomās, kas izaicina jūsu biznesu.

Mēs iesakām sniegt vislabāko informāciju, lai mēs varētu kvalificēt jūsu pieprasījumu un atgriezties pie jums nākamo 8 stundu laikā.