Oldal kiválasztása

Damalion Bolívia íróasztal

Üzleti tevékenység Bolíviában

Üdvözöljük Bolíviában! A dél-amerikai ország nagy befektetési és növekedési potenciállal rendelkezik.

Bolívia a közelmúltban felkeltette a külföldi befektetők és vállalkozók érdeklődését. Az ország egyedülálló helyzetet élvez Dél-Amerikában, mivel a kontinens legtöbb országával kapcsolatban áll. A telítetlen piacokat tesztelni kívánó cégek számára is népszerű célpont.

Bolívia számos lehetőséget és előnyt kínál a latin-amerikai piacra belépni kívánó vállalkozók számára. Az országra úgy tekinthetünk, mint egy hídra, amely összeköti a többi latin-amerikai országot. A befektetések tekintetében pedig nincsenek korlátozások a külföldi befektetésekre vagy a devizaellenőrzésre vonatkozóan.

A bolíviai vállalkozás indítása nagyon érdekes lehetőség sok befektető és vállalkozó számára, mivel a nemzet több kereskedelmet és jobb üzleti lehetőségeket látott.

Összességében Bolívia nagyszerű hely az üzleti élethez, barátságos és barátságos üzleti kultúrával, potenciális piaci lehetőségekkel és fiatal, képzett munkaerővel.

A bolíviai üzleti tevékenység előnyei

 • Bolívia gazdasága az elmúlt évtizedben folyamatosan növekedett, és ez kedvező környezetet teremtett a vállalkozások számára.
 • Bolívia bőséges természeti erőforrásokkal, például földgázzal, ásványi anyagokkal és mezőgazdasági termőföldekkel rendelkezik, ami lehetőséget nyújt a bányászati, energetikai és mezőgazdasági beruházásokhoz.
 • Bolívia megélhetési költségei meglehetősen alacsonyak, és a fiatal, képzett munkaerő a régió más országaihoz képest meglehetősen olcsó.
 • A bolíviai kormány a külföldi befektetések vonzására irányuló politikákat vezetett be, beleértve az adókedvezményeket, a vállalkozások bejegyzésének egyszerűsített eljárásait és a befektetések védelmét.
 • Bolívia központi helyen fekszik Dél-Amerikában, és ez könnyű hozzáférést biztosított a szomszédos országok – Brazília, Argentína, Chile, Paraguay és Peru – több mint 300 millió fős piacához.
 • Bolívia infrastruktúrája fejlődik, jó közúti és légi összeköttetéssel rendelkezik a szomszédos országokkal. Az internet és a távközlési hálózatok is fejlődnek, ami megkönnyíti a távoli üzletkötést.
 • Bolívia kiaknázatlan piaci potenciállal rendelkezik, növekvő középosztállyal és nagyszámú, egyre inkább technológiai ismeretekkel rendelkező fiatalokkal. Ez lehetőséget teremt a vállalkozások számára, hogy innovatív termékeket és szolgáltatásokat kínáljanak.
 • Bolívia a MERCOSUR tagja, ami azt jelenti, hogy hozzáférése van a kontinens déli részén található nagy gazdasági blokkhoz. Bolívia tagja a Kereskedelmi Világszervezetnek és a dél-amerikai országokkal kötött egyéb szerződéseknek is, amelyek lehetővé teszik az áruk és a munkaerő szabad áramlását.

Összességében Bolívia kedvező üzleti környezetet kínál stratégiai elhelyezkedésével, kormányzati támogatásával, növekvő gazdaságával és turisztikai potenciáljával.

JOGI RENDSZER

Bolívia jogrendszere a polgári jogon alapul. A bolíviai alkotmány az ország legfőbb törvénye, amely meghatározza a bolíviai állampolgárok alapvető jogait és kötelességeit. Az Alkotmány meghatározza a végrehajtó, a törvényhozó és a bírói hatalmi ágak közötti hatalommegosztást is.

A bolíviai jogrendszer a törvénykönyveken alapul, amelyek átfogó és rendszerezett jogszabály-összeállítások, mint például a Polgári Törvénykönyv, a Kereskedelmi Törvénykönyv, a Büntető Törvénykönyv és a Munka Törvénykönyve. Ezeket a kódexeket folyamatosan frissítik, hogy tükrözzék a jogi környezet változásait.

A bolíviai igazságszolgáltatás független, és a Legfelsőbb Bíróságból, a megyei bíróságokból és az alacsonyabb szintű kerületi bíróságokból áll.

Külföldi befektetések Bolíviában

A külföldi befektetések Bolíviában az elmúlt években folyamatosan növekedtek, mivel az ország kedvező üzleti környezettel rendelkezik, és különböző ösztönzőket kínál a külföldi befektetőknek.

A külföldi befektetések ösztönzése érdekében a bolíviai kormány befektetéstámogató ügynökségeket hozott létre, mint például a Pro Bolivia és a Befektetéstámogatási Ügynökség, hogy segítse a külföldi befektetőket a szabályozási környezetben való eligazodásban és a befektetési lehetőségek felkutatásában.

A külföldi befektetők a bolíviai vállalkozások 100%-át is birtokolhatják, a nyereség vagy a tőke hazaszállítására vonatkozó korlátozások nélkül. Fontos azonban megjegyezni, hogy vannak olyan ágazatok, ahol a külföldi tulajdonlás korlátozott vagy tilos, például a média- és a védelmi iparban. A helyi és külföldi befektetőkre is vonatkozhat szabályozás, ha a bányászat, az olaj, a gáz, a villamos energia, a közlekedés, a távközlés, a szerencsejáték és az agrárgazdaság területén tevékenykednek.

Összességében a bolíviai külföldi befektetések magas megtérülési lehetőségeket kínálnak, és a bolíviai kormány támogatja a külföldi befektetéseket, és olyan politikákat vezetett be, amelyek megkönnyítik a külföldi befektetők számára az országban való üzleti tevékenységet.

Entitásválasztás Bolíviában

Bolívia számos olyan üzleti struktúrát kínál, amely elérhető a befektetők és vállalkozók számára, akik üzleti tevékenységet szeretnének folytatni az országban. A leggyakoribb üzleti struktúrák Bolíviában a következők:

Egyéni tulajdonú vállalat (Empresa Unipersonal)

Ez a bolíviai üzleti struktúra legegyszerűbb formája. Ez egy olyan társasági forma, amely egyetlen személy tulajdonában van.

Jellemzők

 • Egyetlen személy tulajdonában és működtetésében áll, aki felelős minden üzleti döntésért és kötelezettségért.
 • Ezt a struktúrát könnyű létrehozni és fenntartani, de nem védi a személyes vagyont.
 • Nincs jogi különbség a tulajdonos és a vállalkozás között.

Társaság (Sociedad Anonima vagy S.A.)

A részvénytársaság olyan jogi személy, amely részvényesek tulajdonában van, és amelyet egy igazgatótanács irányít.

Jellemzők

 • Ez a struktúra korlátozott felelősségi védelmet nyújt a tulajdonosoknak, és a részvények eladásával tőkét tud bevonni.
 • A társaságok létrehozása és fenntartása bonyolultabb, és több jogi és pénzügyi kötelezettséget igényel.
 • Az irányítás a vállalat igazgatótanácsának felelőssége, amely háromtól tizenkét főig terjedő személyből állt.
 • Kétféleképpen jöhet létre, vagy egyetlen aktussal, vagy részvények nyilvános jegyzésével.

Korlátolt felelősségű társaság – LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada – S.R.L.)

Az LLC egy olyan üzleti struktúra, amely korlátozott felelősségvédelmet biztosít a tulajdonosok számára.

Jellemzők

 • Két és huszonöt partner között lehet.
 • Könnyű létrehozni és fenntartani, és a tulajdonosok nem tartoznak személyes felelősséggel a vállalat adósságaiért vagy kötelezettségeiért.
 • A tőkerészvényeket is teljes egészében be kell fizetni a társaság alapításakor.
 • Az LLC-t a tagok irányítják, és a tagok nem felelnek személyesen az LLC adósságaiért és kötelezettségeiért.

Partnerség

Ez egy olyan üzleti struktúra, amelyben két vagy több magánszemély vagy szervezet egyesül egy vállalkozás működtetése érdekében.

Jellemzők

 • Bolíviában kétféle személyegyesítő társaság létezik: közkereseti társaságok és betéti társaságok.
 • A közkereseti társaságban minden partner egyformán osztozik a nyereségen és a veszteségen.
 • A betéti társaságban mindkét közkereseti partner felelős a vállalkozás irányításáért, a betéti partnerek pedig csak az általuk befektetett tőke összegéért felelnek.
 • A társulásokat könnyű létrehozni és fenntartani, de nem védik a személyes vagyont.

Fióktelep (Sucursal)

A fióktelep egy külföldi vállalat bolíviai telephelye.

Jellemzők

 • Ez a struktúra lehetővé teszi a külföldi vállalatok számára, hogy Bolíviában anélkül folytassanak üzleti tevékenységet, hogy külön jogi személyt kellene létrehozniuk.
 • A fióktelepekre ugyanazok a jogi és pénzügyi kötelezettségek vonatkoznak, mint a helyi vállalatokra.
 • A külföldi vállalat felelős a bolíviai fióktelep minden adósságáért és kötelezettségéért.
 • Az anyavállalat által létrehozott tevékenységekben jogi képviselettel rendelkezik, és irányítási függetlenséget élvez.

Ajánlott, hogy a magánszemélyek konzultáljanak egy helyi ügyvéddel vagy könyvelővel, mielőtt Bolíviában vállalkozást alapítanának, hogy biztosítsák a jogi követelményeknek való megfelelést. Ha szeretne vállalkozást indítani Bolíviában, lépjen kapcsolatba a Damalion szakértőjével most.

BANKSZÁMÍTÁS

A bolíviai bankrendszer stabilnak és jól szabályozottnak tekinthető. Ez a bankrendszer különböző pénzügyi intézményekből áll, beleértve a kereskedelmi bankokat, fejlesztési bankokat, mikrofinanszírozási intézményeket, valamint takarék- és hitelszövetkezeteket.

A bolíviai bankrendszer néhány fő jellemzője a következő:

Központi Bank

A bolíviai központi bank (BCB) felelős a bankszektor szabályozásáért és az ország monetáris politikájának irányításáért. Meghatározza a tőkekövetelményeket, rendszeres ellenőrzéseket végez, és figyelemmel kíséri a bankok tevékenységét a banki törvényeknek és rendeleteknek való megfelelés biztosítása érdekében.

A bankok típusai

Bolíviában különböző típusú bankok működnek, köztük kereskedelmi bankok, fejlesztési bankok, takarék- és hitelbankok, valamint mikrofinanszírozási bankok. Ezek a bankok számos banki szolgáltatást kínálnak magánszemélyeknek, vállalkozásoknak és kormányzati szerveknek, beleértve a megtakarítási számlákat, folyószámlákat, hiteleket, hitelkártyákat, átutalásokat és devizaváltást.

Bankszámlanyitás Bolíviában

Ahhoz, hogy Bolíviában bankszámlát nyithasson, ideiglenes tartózkodási engedéllyel kell rendelkeznie. Ezen kívül szüksége lesz még a külföldi személyi igazolványára, az útlevelére, jövedelemigazolásra, az országban lévő lakcímre és egy kezdeti letétre.

Ha megfelel a fenti feltételeknek, akkor nyithat folyószámlát, takarékszámlát vagy lekötött betétet.

A megfelelő papírokkal nem nehéz bankszámlát nyitni Bolíviában, de a vállalkozásának megfelelő bank kiválasztása kissé nehézkes lehet. Ezen túlmenően tisztában kell lennie a kitöltendő papírokkal, a valutaárfolyamokkal és -váltással, valamint más fontos részletekkel. Lépjen kapcsolatba a Damalion szakértőivel most, és hagyja, hogy segítsünk.

BEVÁNDORLÁS

Ha úgy dönt, hogy Bolíviába költözik, akár üzleti célból, akár a megfelelő életmód miatt, akkor ezt legális úton kell megtennie, és rezidensvízumot kell szereznie.

A lakóhely típusa Bolíviában

Bolívia számos lehetőséget kínál a letelepedés megszerzésére, többek között a következőket:

 • Munkavízum: ha Bolíviában munkát kínálnak Önnek, akkor munkavízumot igényelhet. Ehhez a vízumhoz egy bolíviai munkaadó állásajánlata szükséges, és a munkaadónak igazolnia kell, hogy nem tudott bolíviai állampolgárt találni az állás betöltésére.
 • Befektetési vízum: olyan nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyek számára, akik jelentős befektetést eszközölnek Bolíviában. Ez a vízum meghatározott minimális befektetést igényel, és vállalkozás indítására vagy egyéb (bármely ágazatban történő) befektetésre használható az országban.
 • Nyugdíjas vízum: ha Ön elmúlt 50 éves, és rendelkezik egy meghatározott minimális havi jövedelemmel, akkor nyugdíjas vízumot igényelhet. Ez a vízum lehetővé teszi, hogy Bolíviában éljen, és ne legyen szüksége munkavállalási engedélyre.
 • Családi vízum: ha vannak olyan családtagjai, akik bolíviai állampolgárok vagy állandó lakosok, jogosult lehet családi vízumra. Ez a vízum lehetővé teszi, hogy Bolíviában éljen családtagjaival együtt.

Diákvízum: ha Bolíviában szeretne tanulni, akkor diákvízumot igényelhet. Ez a vízum a tanulmányok időtartamára érvényes, és igazolni kell, hogy beiratkozott egy elismert oktatási intézménybe.

Állandó tartózkodás Bolíviában

Ha azt tervezi, hogy tartósan Bolíviába költözik, akkor 2 évnyi ott-tartózkodás után állandó tartózkodási vízumot kaphat. Ez lehetővé teszi, hogy Bolíviában éljen határozatlan ideig.

A bolíviai tartózkodás kérelmezéséhez számos dokumentumot kell benyújtania, ezért ajánlott, hogy konzultáljon szakemberrel, aki segít Önnek eligazodni a kérelmezési folyamatban, és biztosítja, hogy minden szükséges dokumentum rendben legyen. Lépjen kapcsolatba a Damalion szakértőivel most, és hagyja, hogy segítsünk.

ADÓRENDSZER

Adóhatóság

Bolívia adóhatósága a Nemzeti Adóhivatal (Servicio de Impuestos Nacionales vagy SIN). Az adóhivatal a Gazdasági és Államháztartási Minisztérium alá tartozó decentralizált szervezet, amely az ország adóbevételeinek beszedéséért és kezeléséért felelős.

A SIN felelős a bolíviai adórendszer igazgatásáért, amely magában foglalja az adók beszedését, az adófizetők ellenőrzését, valamint az adótörvények és -szabályok betartásának kikényszerítését. Emellett adóügyi tájékoztatást és oktatást nyújt az adófizetőknek és a nyilvánosságnak.

Adóügyi illetőség

Bolíviai adóügyi illetőségűként egy magánszemély általában a világszintű jövedelme után adózik. Ez magában foglalja a munkaviszonyból, üzleti tevékenységből, befektetésekből és egyéb forrásokból származó jövedelmet.

A nem rezidensek viszont csak a Bolívián belüli forrásokból származó jövedelmük után adóznak, mint például a Bolíviában található ingatlanokból származó bérleti díj vagy az országban végzett munkából származó jövedelem.

Bolíviában az adóügyi illetőséget a magánszemélynek az országban való fizikai jelenléte alapján határozzák meg. Egy magánszemély akkor minősül Bolíviában adóügyi illetőségűnek, ha egy évben legalább 183 napig fizikailag Bolíviában tartózkodik.

Adótípusok

Bolíviában többféle adótípus létezik, amelyeket a magánszemélyeknek és a vállalkozásoknak fizetniük kell. Az alábbiakban áttekintjük a főbb adótípusokat és a hozzájuk tartozó adókulcsokat:

 • Jövedelemadó: ezt az adót a magánszemélyekre és a vállalatokra vetik ki jövedelmük alapján. A magánszemélyek jelenlegi adókulcsa progresszív, jövedelemszinttől függően 0% és 13% között mozog. A vállalatok számára az adókulcs a nettó jövedelmükre vonatkozó 25%-os átalányadó.
 • Hozzáadottérték-adó (HÉA): A HÉA az áruk és szolgáltatások előállításának és forgalmazásának minden egyes szakaszában hozzáadott értéket terhelő adó. Bolíviában a jelenlegi általános HÉA-kulcs 13%.
 • Jövedéki adó: ezt az adót bizonyos árukra, például dohányra, alkoholra, benzinre és járművekre vetik ki. A jövedéki adó mértéke a termék típusától függően változik. Például a benzin adója jelenleg 40% körüli, míg a cigaretta adója 150% körüli.
 • Önkormányzati adók: Bolíviában a helyi önkormányzatok jogosultak adót kivetni az ingatlanokra és egyéb helyi tevékenységekre. Ezek az adók helytől függően változnak, és magukban foglalhatják az ingatlanadót, a gépjárműadót és a kereskedelmi tevékenységre kivetett adókat.
 • Pénzügyi tranzakciós adó: ezt az adót a pénzügyi tranzakciókra vetik ki, beleértve a banki átutalásokat és az ATM-felvételeket. A jelenlegi adókulcs a tranzakció összegének 0,3%-a.
 • Bélyegilleték: ezt az adót a jogi dokumentumokra, például szerződésekre és megállapodásokra vetik ki. A jelenlegi bélyegilleték mértéke a tranzakció értékének 3%-a.

Vegye figyelembe, hogy ezek az adókulcsok és adótípusok idővel változhatnak, és egyes adókra a körülményektől függően mentességek vagy levonások vonatkozhatnak.

Adóbevallás és büntetések

A bolíviai adófizetőknek évente adóbevallást kell benyújtaniuk. Az adóbevallás benyújtásának határideje általában minden év áprilisában vagy májusában van. Az adófizetés vagy az adóbevallások időben történő benyújtásának elmulasztása büntetést és kamatterheket vonhat maga után.

Kettős adóztatásról szóló szerződések

Bolívia számos adóegyezményt írt alá más országokkal a kettős adóztatás elkerülése és az adóelkerülés megakadályozása érdekében.

A Bolívia által más országokkal aláírt különböző típusú adóegyezmények közé tartoznak:

 • Kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodások (DTA): Ezek az egyezmények célja, hogy elkerüljék az azonos jövedelmek kettős adóztatását azáltal, hogy szabályokat állapítanak meg arra vonatkozóan, hogy hogyan adózik a jövedelem, ha azt egy másik országban illetőséggel rendelkező személy az egyik országban szerzi meg.
 • Adóügyi információcsere-megállapodások (TIEA): Ezek a megállapodások célja, hogy elősegítsék a különböző országok adóhatóságai közötti információcserét az adócsalás megelőzése és az adótörvények betartásának előmozdítása érdekében.
 • Kölcsönös közigazgatási segítségnyújtás adóügyekben (MAATM): Ezek a megállapodások célja, hogy kölcsönös közigazgatási segítségnyújtást biztosítsanak a különböző országok adóhatóságai között az adótörvények betartásának előmozdítása és az adócsalás megelőzése érdekében.

Ezen adóegyezmények konkrét feltételei az érintett országtól és az egyezmény típusától függően változhatnak.

Bolívia a következő országokkal írt alá adóegyezményt: Argentína, Brazília, Kanada, Kína, Chile, Kuba, Dánia, Ecuador, Franciaország, Finnország, Németország, Olaszország, India, Japán, Mexikó, Norvégia, Hollandia, Paraguay, Portugália, Peru, Oroszország, Dél-Korea, Spanyolország, Svájc, Svédország, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Uruguay, Venezuela, Dél-Korea, Németország, Egyesült Államok, Németország, Olaszország, USA.

A bolíviai adórendszer összetett, és ajánlott, hogy a magánszemélyek és a vállalkozások az adótörvényeknek és -szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében kérjék ki egy képzett adószakértő tanácsát.

SZELLEMI TULAJDON

A szellemi tulajdon oltalmát Bolíviában a bolíviai szellemi tulajdonról szóló törvény szabályozza, amelyet 1992-ben fogadtak el, és azóta többször módosítottak.

A bolíviai szellemi tulajdonról szóló törvény a szellemi tulajdon különböző típusainak védelméről rendelkezik, többek között:

Szabadalmak

 • A szabadalmak korlátozott ideig védik a találmányokat, például az új termékeket vagy eljárásokat.
 • Ahhoz, hogy egy találmány szabadalmaztatható legyen, újnak, nem nyilvánvalónak és ipari alkalmazásra alkalmasnak kell lennie.
 • A szabadalom tulajdonosa a jogait jogorvoslati kereset útján érvényesítheti.
 • Bolíviában a szabadalmakat a bejelentéstől számított 20 évre a Bolíviai Szellemi Tulajdoni Hivatal (SENAPI) adja meg.

Védjegyek

 • A védjegyek olyan megkülönböztető jeleket – például logókat vagy márkaneveket – védenek, amelyeket az áruk vagy szolgáltatások megkülönböztetésére használnak a piacon.
 • Ahhoz, hogy egy védjegy lajstromozható legyen, megkülönböztető képességgel kell rendelkeznie, és nem szabad összetévesztenie a fogyasztókat a már létező védjegyekkel.
 • A védjegyjogosult az illetékes hatóság előtt indított kereset útján érvényesítheti jogait.
 • Bolíviában a védjegyeket a SENAPI-nál jegyzik be, és azok 10 évig érvényesek, és további 10 éves időszakokra meghosszabbíthatók.

Szerzői jogok

 • A szerzői jogok az eredeti szerzői műveket, például az irodalmi, művészeti és zenei alkotásokat védik.
 • Bolíviában a szerzői jogokat a mű létrehozásakor automatikusan megilleti a szerző, és nem kell bejegyeztetni. Mindazonáltal ajánlott a szerzői joggal védett műveket a SENAPI-nál bejegyeztetni, hogy jogsértés esetén könnyebb legyen a jogérvényesítés.
 • A szerzői jog Bolíviában a bolíviai szerzői jogi nyilvántartás által kiadott határozat alapján védett.
 • A szerzői jogi védelem a szerző életében és halála után 50 évig tart.

Ipari formatervezés

 • Az ipari formatervezési minták a termékek vizuális megjelenését oltalmazzák, például a termék formáját, kialakítását vagy díszítését.
 • Ahhoz, hogy egy ipari formatervezési minta lajstromozható legyen, újnak és egyedinek kell lennie.
 • Bolíviában az ipari formatervezési mintákat a SENAPI-nál jegyzik be, és azok 10 évig érvényesek, és további 5 éves időszakokra meghosszabbíthatók.

A szellemi tulajdonjogok érvényesítése Bolíviában kihívást jelenthet, ezért ajánlott jogi tanácsot kérni egy képzett szellemi tulajdonjogokkal foglalkozó ügyvédtől, ha szellemi tulajdonjogokat kell védenie az országban.

MUNKA ÉS FOGLALKOZTATÁS

Bolíviában a munka- és foglalkoztatási jogot a Munka Törvénykönyve (Codigo del Trabajo) szabályozza, amelyet 1939-ben fogadtak el, és azóta többször módosították. A Munka Törvénykönyve meghatározza a munkáltatók és a munkavállalók jogait és kötelezettségeit, valamint a munkaügyi vitákra és a kollektív tárgyalásokra vonatkozó eljárásokat.

A munkaügyi és foglalkoztatási törvények betartatása Bolíviában a Munkaügyi és Szociális Jóléti Minisztérium hatáskörébe tartozik, amely jogosult kivizsgálni a munkaügyi törvények megsértésére vonatkozó panaszokat, és büntetéseket szab ki a törvényt megsértő munkáltatókra.

A bolíviai munka- és foglalkoztatási jog legfontosabb jellemzői a következők:

Munkaszerződések

A munkaszerződéseknek írásba kell foglalniuk a munkaviszony feltételeit, beleértve a szerződés időtartamát, a fizetést és a juttatásokat. A szerződés lehet határozott vagy határozatlan idejű, és a munkáltató köteles a munkavállalónak a szerződés egy példányát átadni.

Bolíviában a munkaszerződéseknek két fő típusa van: a határozott és a határozatlan idejű munkaszerződések.

 • Határozott idejű szerződések: ezek olyan munkaszerződések, amelyek meghatározott időtartamra, például hat hónapra vagy egy évre szólnak. A határozott idejű szerződéseket általában ideiglenes vagy idényjellegű munkára, illetve meghatározott projektekre vagy feladatokra alkalmazzák. A szerződés automatikusan megszűnik a meghatározott időtartam végén, kivéve, ha a felek közös megegyezéssel megújítják vagy meghosszabbítják.
 • Határozatlan idejű szerződések: ezek olyan munkaszerződések, amelyeknek nincs meghatározott időtartamuk, és mindaddig tartanak, amíg a munkáltató vagy a munkavállaló meg nem szünteti őket. A határozatlan idejű szerződéseket jellemzően állandó foglalkoztatás esetén alkalmazzák. A munkáltatóknak írásos munkaszerződést kell biztosítaniuk a határozatlan időre felvett munkavállalóknak.

Bolíviában más típusú munkaszerződések is léteznek, amelyek nem tekinthetők munkaszerződésnek, mint például a független vállalkozói megállapodások vagy a munkaerő-kölcsönzés.

Foglalkoztatási kompenzáció, jogosultságok és juttatások Bolíviában

 • Minimálbér: a kormány meghatározza azt a minimálbért, amelyet a munkáltatóknak meg kell fizetniük a munkavállalóiknak. A minimálbért évente felülvizsgálják, és szükség esetén kiigazítják a megélhetési költségek változásának megfelelően.
 • Munkaidő: Bolíviában a szokásos heti munkaidő 48 óra, legfeljebb napi nyolc órával. A munkáltatóknak hetente legalább egy szabadnapot kell biztosítaniuk a munkavállalóknak. Azok a munkavállalók, akik napi nyolc óránál vagy heti 48 óránál többet dolgoznak, jogosultak túlórapótlékra.
 • Társadalombiztosítás: a munkáltatóknak hozzá kell járulniuk a nemzeti társadalombiztosítási rendszerhez, amely olyan ellátásokat nyújt, mint az egészségügyi ellátás, a nyugdíj és a rokkantsági biztosítás.
 • Szakszervezetek: a munkavállalóknak joguk van szakszervezeteket alapítani és azokhoz csatlakozni, a munkáltatók pedig kötelesek tárgyalni a szakszervezetekkel olyan kérdésekben, mint a bérek és a munkakörülmények.
 • Szabadság és szabadság: a munkavállalók fizetett szabadságra és szabadságra jogosultak, amelyek a szolgálati idő hosszától függően változnak. Például az egy évnél rövidebb ideje dolgozó munkavállalók 15 nap fizetett szabadságra jogosultak, míg az öt évnél hosszabb ideje dolgozó munkavállalók 30 nap fizetett szabadságra jogosultak. A munkavállalók fizetett munkaszüneti napokra is jogosultak.
 • Betegszabadság: a betegség vagy sérülés miatt munkaképtelen munkavállalók betegszabadságra jogosultak. A betegszabadság összege a szolgálati idő hosszától függ, de általában évi 10 és 60 nap között mozog.
 • Szülési szabadság: a női munkavállalók 12 hét fizetett szülési szabadságra jogosultak, amely bizonyos körülmények között legfeljebb hat héttel meghosszabbítható.

A munkaviszony megszűnése és végkielégítés

A munkáltató felmondhatja a munkavállaló szerződését olyan okból, mint például kötelességszegés vagy rossz teljesítmény. Az indoklás nélkül felmondott alkalmazottak végkielégítésre jogosultak, amelyet a szolgálati idő hossza és a munkavállaló fizetése alapján számítanak ki.

A munkáltatók további juttatásokat is kínálhatnak alkalmazottaiknak, például egészségbiztosítást, életbiztosítást vagy nyugdíjbiztosítást. Ezek a juttatások azonban a bolíviai törvények szerint nem kötelezőek.

Szeretne belépni erre a latin-amerikai piacra?

Lépjen kapcsolatba a Damalion szakértőivel most. Segítünk a külföldi jogi személyeknek a bolíviai vállalkozásalapításban, és ezen túlmenően különböző integrált üzleti megoldásokat kínálunk, beleértve a megfelelőséget, a jogalany-kezelést, a könyvelést, az adózást, a bérszámfejtést és még sok más megoldást az egész országban.

Ha többet szeretne megtudni szolgáltatásainkról és arról, hogyan tudunk segíteni Önnek abban, hogy bolíviai vállalkozása sikeres legyen, lépjen kapcsolatba a Damalion szakértőivel még ma.

 

5 + 1 =

Szeretne többet megtudni a Damalion Bolivia Deskről?

A Damalion személyre szabott tanácsokat kínál, amelyek közvetlenül működő szakértők által nyújtanak olyan területeket, amelyek kihívást jelentenek az Ön vállalkozása számára.

Azt tanácsoljuk, hogy a lehető legjobb információkkal szolgáljon, hogy eleget tudjunk tenni igényének, és a következő 8 órában visszatérjünk Önhöz.