Select Page

Soparfi (Société de Participations Financières) Lüksemburqun ümumi qanunlarının və ümumi vergi rejiminin ümumi müddəaları ilə idarə olunan tənzimlənməyən kommersiya şirkətidir. O, bütün növ aktivləri, həmçinin daşınar və daşınmaz əmlakları saxlaya biləcəyi üçün əla investisiya və/və ya holdinq vasitəsi hesab olunur. İnvestorlar baxımından heç bir məhdudiyyət yoxdur, çünki istənilən hüquqi və ya fiziki şəxs Soparfi-yə sərmayə qoya bilər.

Bu məlumatların xüsusi fərdiləşdirilmiş vergi və ya hüquqi məsləhətləri əvəz etməsi nəzərdə tutulmayıb. Xüsusi vəziyyətinizi ixtisaslı bir vergi və ya hüquq məsləhətçisi ilə müzakirə etməyi təklif edirik.