Επιλογή Σελίδας

Η Soparfi είναι η λουξεμβουργιανή εταιρεία χαρτοφυλακίου και χρηματοδότησης

Η εταιρεία χαρτοφυλακίου του Λουξεμβούργου που ονομάζεται επίσης Soparfi (Société de Participations financières στα γαλλικά) είναι μια τακτική εμπορική εταιρεία που εκτιμάται πολύ από τους διεθνείς επενδυτές για τις επενδύσεις τους στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Η Soparfi που έχει συσταθεί υπό τη νομική μορφή της Sàrl (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης) ή της SA (ανώνυμη εταιρεία) επωφελείται από σταθερότητα και φορολογικά πλεονεκτήματα υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις. Επικοινωνήστε με τον ειδικό Damalion για να ρυθμίσετε το Soparfi σας τώρα με τραπεζικούς λογαριασμούς .

 

Η Luxembourg Soparfi είναι εταιρεία συμμετοχών και χρηματοδότησης