Επιλογή Σελίδας

Υγεία

 

Ο μετασχηματισμός της υγειονομικής περίθαλψης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα ικανού εργατικού δυναμικού.

Οι λειτουργικοί και κανονιστικοί περιορισμοί για τις επιχειρήσεις υγειονομικής περίθαλψης αυξάνονται, όπως και οι συναφείς ανησυχίες για συμμόρφωση και οι προσδοκίες για θεμελιώδη αναπροσαρμογή ή σημαντικά υψηλότερη αξία.

Πώς βοηθάμε

Μπορούμε να βοηθήσουμε τις εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης να αναπτύξουν την εξωτερική τους ανάπτυξη μέσω εξαγορών, στρατηγικών ιδιωτικών κεφαλαίων και νέων ευκαιριών στην αγορά.

Επιπλέον, η Damalion συγκροτεί ομάδες εμπειρογνωμόνων για την παροχή στρατηγικών συμβουλών σε οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης και εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων. Επιλέγουμε εμπειρογνώμονες του κλάδου, όπως πρώην στελέχη, χειριστές, κλινικούς γιατρούς και ειδικούς στην προηγμένη ανάλυση δεδομένων, για να συνεργαστούν στενά με τους πελάτες μας.

Οι εμπειρογνώμονες πρέπει να παρέχουν τις πιο κρίσιμες οικονομικές, λειτουργικές, νομικές και ρυθμιστικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες σχετικά με αναδιαρθρώσεις, τεχνολογία, επικοινωνίες και οικονομικά θέματα.

Τι φέρνουμε

Αριστεία στη λειτουργία και τις επιδόσεις

Η διαχείριση υψηλής ποιότητας, υψηλής ποιότητας περίθαλψης των ασθενών με μειωμένες αποζημιώσεις είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις υγειονομικής περίθαλψης. Η κλινική ενσωμάτωση και η επιχειρησιακή εκτέλεση πρέπει να είναι άψογες για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων και των εσόδων.

Κατανόηση των επιχειρησιακών εξαρτήσεων

Οι εμπειρογνώμονες του Damalion ασχολούνται με τις επιχειρησιακές εξαρτήσεις, όπως:

Μέσα και τεχνολογίες πληροφορικής υγείας

Η τεκμηριωμένη μοντελοποίησή μας παρέχει ρεαλιστικές απαντήσεις για σενάρια “τι θα γίνει αν”, συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής, των νέων υπηρεσιών ή της τεχνολογίας.

Επιλέγουμε ειδικούς που μπορούν να δημιουργήσουν ολοκληρωμένα συστήματα. Ο στόχος είναι να ενισχυθούν οι λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις, ενώ παράλληλα να αυξηθεί συχνά η ικανοποίηση των ασθενών.

Κύκλος εσόδων

Η Damalion επιλέγει εμπειρογνώμονες για να αναλύσει τη διαχείριση του κύκλου εσόδων και τη σχετική βελτιστοποίηση της πλατφόρμας πληροφορικής, για να ικανοποιήσει κερδοσκοπικές και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Οι ειδικοί εφαρμόζουν διαδικασίες αιχμής για την αύξηση της απόδοσης των καθαρών εσόδων και τη βελτιστοποίηση της εξοικονόμησης κόστους για ένα ευρύ φάσμα πελατών.

Με γνώμονα τη συμμετοχή των ασθενών, των εργαζομένων και των παρόχων, οι ειδικοί δίνουν προτεραιότητα στη βιώσιμη διαχείριση των καθαρών εσόδων.

Οι εμπειρογνώμονες της Damalion βελτιώνουν την κερδοφορία της εταιρείας υγειονομικής περίθαλψης συντονίζοντας τις αλληλοεξαρτώμενες λειτουργίες, αυξάνοντας τη χρήση της τεχνολογίας και βελτιστοποιώντας τους πόρους. Οι εμπειρογνώμονες εφαρμόζουν τεχνικές διαχείρισης του κύκλου εσόδων που περιλαμβάνουν τόσο επαγγελματικές υπηρεσίες όσο και υπηρεσίες που βασίζονται στον πάροχο.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη με το Damalion;

Η Damalion σας προσφέρει συμβουλές κατ ‘εξαίρεση που παρέχονται από άμεσα επιχειρησιακούς ειδικούς στους τομείς που προκαλούν την επιχείρησή σας.

Σας συμβουλεύουμε να δώσετε τις καλύτερες πληροφορίες, ώστε να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τη ζήτησή σας και να επιστρέψουμε σε εσάς τις επόμενες 8 ώρες.