Επιλογή Σελίδας

Όλα τα Soparfis του Λουξεμβούργου υπόκεινται σε συνολικό συνδυασμένο συντελεστή εταιρικού φόρου εισοδήματος και δημοτικού φόρου επιχειρήσεων 24,94%. Κατά την ανάλυση, οι Soparfis υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος εταιρειών με συντελεστή 17% με επιπλέον 7% για προσαύξηση αλληλεγγύης. Από την άλλη πλευρά, το Μεγάλο Δουκάτο υπολογίζει τον δημοτικό φόρο επιχειρήσεων επί των καθαρών κερδών. Ο δημοτικός φόρος επιχειρήσεων διαφέρει από δήμο σε δήμο, με την πόλη του Λουξεμβούργου να υπολογίζει το 6,75% στο Soparfis.

Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν συγκεκριμένες εξατομικευμένες φορολογικές ή νομικές συμβουλές. Σας προτείνουμε να συζητήσετε τη συγκεκριμένη κατάστασή σας με έναν εξειδικευμένο φορολογικό ή νομικό σύμβουλο.